You are on page 1of 75

Grønland

15. juli – 6. august 2008


Grønland

15. juli – 6. august

2008

Deltagere
Leif Petersen (OY-CAG), David Boertmann (DMB) og Kent Olsen (KEO)

Periode
15. juli til 6. august 2008

Tekst & Foto


Kent Olsen

3
Indhold

Generelt 5

Metode 5

Dagsprogram 6

Artsgennemgang 17

Fugle 17

Pattedyr 40

Sommerfugle 49

Flora 53

Tabeller 56

Dværgfalk ved Kulusuk i Østgrønland 61

Total solformørkelse 64

Arkæologi 67

Fugle i Island 68

Litteratur & Internet 70

Kort 72

Flyveruter 73

4
Generelt
Undersøgelsen udførtes som en basisanalyse af havfugles og marine pattedyrs
geografiske fordelinger i relation til fremtidig olieefterforskning i Østgrønland og i
særlig grad Nordøstgrønland. Kortlægninger fra fly af fugle og pattedyr foregik i
kystnære områder mellem 68°58' og 83°39' nordlig bredde i dagene 19/7 – 2/8.
Der udførtes foruden kortlægninger og tællinger af gæs i fældeområder i
Jameson Land og Scoresby Land i Østgrønland i dagene 17/7 – 18/7. Optællinger
udførtes med henblik på en aktuel vurdering af bestandsudvikling i relation til
lignende tællinger i 1988 og 1989.

Metode
Som overvågningsfly anvendtes en Partenavia P-68 Observer (OY-CAG) med
boblevinduer monteret ved sæder bag pilot. Alle undersøgelser fra fly udført som
totaltællinger flyvende i en højde af 250 fod (85 meter) og med en hastighed på 90
knob (160 km/t).
Observationer af fugle og pattedyr indtaltes på analog diktafon med specifikt
tidspunkt (time – minut – sekund) for hver enkelt iagttagelse. Konsekvent
vurderedes flokstørrelser og om muligt køns– og aldersfordeling. Samtidig med
diktering af antal og tidspunkt kommenteredes adfærd, hvor fugle kategoriseres
som flyvende, flyvende op, dykkende eller liggende, mens havpattedyr angives
som enten i vand, på is eller på land.
En meget præcis Trimble GeoXT (2005 Serie Pocket PC) med ekstern
antenne loggede en gps-position hvert femte sekund under flyvning i kombination
med et specifikt tidspunkt (time – minut – sekund). Stopure brugt ved indtalinger af
observationer synkroniseredes med Trimble GPSen. Ved at kombinere tidspunkter
fra observationer og gps-positioner kan hver enkelt observation georefereres med
stor præcision.

5
Lufthavnen ved Constable Pynt anvendtes som base 15/7 – 29/7 og 2/8 – 5/8
med deltagere indlogeret på tilhørende ”Hotel Hilton”. Lufthavnen ved Station Nord
anvendtes 2/8 – 5/8 med deltagere indlogeret på militærbasen.

Pilot Leif Petersen (OY-CAG) ved for en Bell 222 helikopter fra Air Greenland.

Dagsprogram

Tirsdag d. 15/7 – Danmark til Island (Keflavik, Reykjavik)


Afgang Tirstrup kl. 18.35 (lokal tid) og ankomst Kastrup kl. 19.20 (lokal tid) (KEO).
Afgang Kastrup kl. 22.30 (lokal tid) og ankomst Keflavik kl. 23.40 (lokal tid). Med
bus fra lufthavnen i Keflavik til Hotel Loftleiðir i Reykjavik (Leif, DMB og KEO).

6
Onsdag d. 16/7 – Island (Reykjavik) til Grønland (Kulusuk, Constable Pynt)
Afgang fra Reykjavik forsinket, hvorfor en times gåtur blev improviseret til søerne
ved Skandinavisk Hus og søen Tjörnin. Afgang Reykjavik kl. 11.30 (lokal tid) og
ankomst Kulusuk 13.30 (lokal tid). En lille times gåtur omkring lufthavnen i Kulusuk
med fokus på botanik og fugle. Afgang Kulusuk kl. 14.30 (lokal tid) og ankomst
Constable Pynt kl. 15.30 (lokal tid). Resten af dagen udpakning og kontrol af
diverse udstyrsenheder.

Constable Pynt set fra luften med den røde barak ”Hotel Hilton” længst mod højre.

Torsdag d. 17/7 – Constable Pynt


Flyvning i Jameson Land og Scoresby Land med henblik på at kortlægge gæs i
fældeområder ved søer, langs elve og ved kysten. Flyvningen inkluderede
Ramsarområdet Heden.

7
Fredag d. 18/7 – Constable Pynt
Flyvning i Jameson Land og Scoresby Land som dagen før med besøg i Schuchert
Dalen og Ørsted Dalen.

Lørdag d. 19/7 – Constable Pynt


Flyvning fra mundingen af Carlsberg Fjord og nordligste Liverpool Land over Kong
Oscar Fjord og Vega Sund til Myggbukta ved Hold With Hope inklusiv flere ture
langt ind i fjordene. Gåtur i deltaet nord og øst for lufthavnen ved Constable Pynt
om eftermiddagen. Om aftenen hyggelig fællesspisning med hele personalet på
Constable Pynt.

Søndag d. 20/7 – Constable Pynt


Ingen flyvning pga. fridag for personalet på Constable Pynt. Der blev botaniseret

David Boertmann fotograferer Sibirisk draba (Draba sibirica) på fjeldheden ved Constable Pynt.

8
og fotograferet sommerfugle ved frodige urtelier på fjeldsiden meget af dagen.

Mandag d. 21/7 – Constable Pynt


Flyvning fra Myggbukta omkring Hold With Hope til Loch Fyne og via
Moskusoksefjord ind til Waltershausen Gletsjeren inderst i Kejser Franz Joseph
Fjord. Retur via Ella Ø og Kong Oscar Fjord forbi Mestersvig. Lave skyer og tåge
over områder med åbent vand yderst i fjordene og i de kystnære områder
forhindrede den planlagte rute op mod Shannon forbi Wollaston Forland. Gåtur i
deltaet syd for lufthavnen om aftenen.

Tirsdag d. 22/7 – Constable Pynt


Ingen flyvning pga. dårligt vejr. Kontorarbejde hele dagen med udskrivning af bånd
og indtastning af data.

Onsdag 23/7 – Constable Pynt


Ingen flyvning pga. dårligt vejr. Kontorarbejde hele dagen med udskrivning af bånd
og indtastning af data.

Torsdag 24/7 – Constable Pynt


Flyvning fra Hold With Hope over Jackson Ø og forbi Eskimonæs på Clavering Ø
og videre op til Sandøen, Wollaston Forland, Sabine Ø og Hvalros Ø.

Fredag d. 25/7 – Constable Pynt


Flyvning fra Sabine Ø til Shannon og videre øst om øen. Videre flyvning fra det
nordvestlige hjørne af Shannon over havet til Store Koldewey og Dove Bugt og
retur mod syd langs med Hochstetter Forland på strækningen fra Haystack og
videre til Kuhn Ø. Gåtur i deltaet nord og øst for lufthavnen om aftenen.

9
Hvalros Ø med Sabine Ø i baggrunden.

Lørdag d. 26/7 – Constable Pynt


Flyvning ud af Scoresby Sund forbi Kap Brewster og syd langs med Blosseville
Kysten til Kap Beaupré med flyvning ind i alle fjordene undervejs. Om aftenen
hyggelig fællesspisning med hele personalet på Constable Pynt og de andre
gæster.

Søndag d. 27/7 – Constable Pynt


Ingen flyvning pga. fridag for personalet på Constable Pynt. Der blev botaniseret
og vandret i fjeldet mod nordvest kombineret med en ihærdig eftersøgning af
fossiler i eksponerede sandstenslag. Kontorarbejde resten af dagen med
udskrivning af bånd og indtastning af data.

10
Fossilt tropisk træ fundet på fjeldryggen ved Constable Pynt.

Mandag d. 28/7 – Constable Pynt


Ingen flyvning pga. dårligt vejr ved Station Nord. Kontorarbejde halvdelen af dagen
med udskrivning af bånd og indtastning af data. Gåtur i deltaet øst og syd for
lufthavnen resten af dagen med en tur det meste af eftermiddagen og igen om
aftenen sammen med Henrik Korning fra Nuuk.

Tirsdag d. 29/7 – Constable Pynt til Station Nord


Flyvning fra Constable Pynt til Station Nord med taxiflyvning i 5500 fod til det
nordligst af Store Koldewey, hvorefter resten af flyvningen foregik i
overvåningshøjde. Fulgte den vestlige iskant af det nordøstlige åbenvand hele
vejen op til Henrik Kröyer Holme om end lave skyer og tåge over is og hav ind
imellem generede. Videre flyvning til Kilen og ind over kappen af Flade Isblink til
Station Nord. Eftersøgning med negativt resultat af ynglende Ismåge ved enden af

11
landingsbanen ved Station Nord og resten af dagen fotografering af Ismåge ved
bygningerne på Station Nord.

Odinshane hun ved Constable Pynt.

Onsdag d. 30/7 – Station Nord


Flyvning med eftersøgning af ynglende Ismåge på øer i Kongefjord ved Kap
Ringkøbing og Prinsesse Margrethe Ø foruden øerne ud for Flade Isblink vest for
Kap Prins Knud. Videre flyvning rundt om Flade Isblink forbi Nakkehoved og Kilen
til Amdrup Land og bunden af Ingolf Fjord til Vandredalen. Krydsede over
Kronprins Christian Land til søerne i Skjoldungedal og Campanuladal inderst i
Danmark Fjord og retur til Station Nord via Danmark Fjord. Gåtur i fjeldmarken øst
og syd for lufthavnen om aftenen med eftersøgning af fossiler og botanik. Besøg
ved små frodige høje og bakker med talrige gamle ”lemminghaver” bestående

12
vinterreder og kollektive toiletter efter Halsbåndslemming foruden flere gamle gylp
fra Sneugle.

Torsdag d. 31/7 – Station Nord


Flyvning i østlig retning gradvist drejende mod syd ved den nordlige iskant i
åbenvandet nord for Station Nord. Lave skyer og tåge over den østligste iskant
forhindrede den planlagte rute videre mod syd langs med pakisen, hvorfor
alternativ rute anvendtes med flyvning forbi Nakkehoved og videre over fjorden til
Prinsesse Thyra Ø og Mudderbugt østligst på Herluf Trolle Land og retur til Station
Nord via Prinsesse Dagmar Ø.
Tågedannelsen over det åbne vand i pakisen skyldes temperaturforskelle
mellem koldt vand og varm luft, hvor vi målte en stigning i lufttemperatur på tolv
grader ved en stigning i flyvehøjde på blot 250 fod (85 meter). I overvågningshøjde
på 250 fod var der nul grader i tågedannelsen, mens temperaturen steg til tolv plus
grader i 500 fod i overkanten af de lave skyer.
Gåtur i fjeldmarken øst for lufthavnen til Eigil Knuth Fjeld om aftenen med
eftersøgning af fossiler og botanik. Der blev botaniseret og vandret i kombination
med eftersøgning af fossiler i eksponerede forstenede koralrevsdannelser fra
permtiden.

Fredag d. 1/8 – Station Nord


Flyvning fra Station Nord til Oodaaq Ø og Kaffeklubbens Ø i 8000 fod, hvor total
solformørkelse fandt sted undervejs kl. 09.32. Igennem en time kunne månens
gradvis tiltagende skygning af sollyset følges og fotograferes. I løbet af de sidste
minutter op til den totale skygning blev der hurtigt meget mørkt over det meste af
horisonten med et dominerende mørkeblåt skær og nederst i horisonten en svag
violet farvning graduerende over i en orangerød smal stribe himmel svarende til en
solnedgang hele horisonten rundt. Det var en virkelig smuk og samtidig vild
oplevelse at se lyset ændres over bjergene og fastisen i kombination med stjerner

13
blev synlige og en tynd lysende ring stod højt på himlen som resten af det
uskyggede sollys. Et privilegium og unik oplevelse, at se en total solformørkelse i
8000 fods højde over verdens nordligste landområde.
Videre flyvning i overvågningshøjde langs med kysten fra Oodaaq Ø over
Kaffeklubbens Ø nord for Johannes V. Jensen Land mod øst over frodige deltaer
og mindre øer forbi Bliss Bugt, Frederick E. Hyde Fjord og G. B. Schley Fjord ned
til Mudderbugt ved Herluf Trolle Land. Herfra ud over Independence Fjord til nogle
mindre morænesamlinger lignende små øer indstøbt i storisen og ned til Prins
Frederik Øer og bjergene ved Knud den Store Iskappe og forbi østkysten af
Prinsesse Dagmar Ø retur til Station Nord.
Gåtur til lossepladsen om aftenen, hvilket var en generelt ubehagelig
oplevelse pga. stedets tydelige mangel på affaldsstrategi i årtier. Derimod hyggelig
og intim afslutning inden sengetid med to timers fotografering af Ismåge,
Sandløber og Stenvender.

Lørdag d. 2/8 – Station Nord til Constable Pynt


Flyvning fra Station nord til Constable Pynt i 8000 fod, som kun blev afbrudt af en
kort strækning med flyvning i overvågningshøjde omkring Wollaston Forland. Turen
mod syd forgik overvejende i højtryksvejr, hvorfor vi kunne kombinere kortlæsning
med hvad vi konkret kunne identificere af øer og kyst. I forhold til de nyeste og
detaljerede kortmateriale fra Kort & Matrikelstyrelsen identificerede DMB flere nye
øer som ikke var angivet på kortene. DMB fokuserede så meget på netop
øspotting at vi mistænker en klækkelig rødvinsaftale er i spil for hver ny ø.
Flyvning i overvågningshøjde på den nordlige kyst af Wollaston Forland i det
frodige delta vest for Kap Berlin og efter overflyvning af Daneborg i meget lav
højde fortsatte taxiflyvning mod syd.
Kontorarbejde resten af eftermiddagen og noget af aftenen med udskrivning
af bånd og indtastning af data.

14
Om aftenen hyggelig snak over lidt øl med flere geologer om aktuelle
undersøgelser og tidligere studier i Grønland. Inspirerende og yderst interessant
snak om de forskellige fossile fund under vores operation.

Sandløber raster langs med Hurry Inlet øst for Constable Pynt.

Søndag d. 3/8 – Constable Pynt


Ingen flyvning, eftersom overvågningsprogrammet er fuldført og resterende timer
forud for serviceeftersyn af fly ikke tillader yderligere flyvning.
Kontorarbejde meget af dagen med udskrivning af bånd og indtastning af
data. Ligeledes omfattende arbejde med den aktuelle rapport.
Gåtur i deltaet øst og syd for lufthavnen om aftenen uden de store
overraskelser. Der indsamledes enkelte planter til videre bestemmelse, hvilke
bidrog lidt til den samlede floraliste fra Constable Pynt. Desuden sås Arktisk
Damrokke (Lepidurus arcticus) i flere af kærets søer nordøst for ”Hotel Hilton”.

15
Om aftenen igen hyggelig snak med geologer, der gradvist frustreres over
ventetiden på ledig helikopter til at flyve dem ud i området. Flere geologer udsendt
i forbindelse med efterforskninger af olieindikerende geologiske aflejringer venter
nu på fjerde dag på at igangsætte feltarbejdet.

Mandag d. 4/8 – Constable Pynt


Ingen flyvning. Lang gåtur i deltaet nord for lufthavnen og Gåseelv Dalen med
besøg ved forskellige frodige urtelier. Flere nye arter tilføjet til oprationens samlede
floraliste fra Constable Pynt.
Hele dagen stor aktivitet ud over det normale i lufthavnen pga. et hold
geologer med en borerig skal have alt udstyret fløjet ud i området med gentagne
helikopterflyvninger.
Om aftenen igen hyggelig snak med geologer over et par eftertragtet glas
whisky. Igen gav geologerne afløb for frustrationen over den dyre ventetid, mens vi
havde fornemmelse af en succesrig og veludført operation fra vores side.
Overvågningen har givet en stor grad af nyerhvervet viden om aktuelle fordelinger
og antal af fugle og pattedyr i Østgrønland og Nordøstgrønland. En værdifuld viden
til brug i forbindelse med fremtidige miljøvurderinger.

Tirsdag d. 5/8 – Grønland (Constable Pynt) til Island (Akurery, Reykjavik, Keflavik)
Eftersom vejret under oprationen har været gunstigt afsluttes projektet tidligere end
først planlagt. Flybilletter ændret akut og udrejse fra Constable Pynt fremrykket til i
dag i stedet for på lørdag som oprindeligt planlagt. Afrejse sammen med en større
gruppe fra Zackenberg Forskningsstation og andre forskningsområder i
Nordøstgrønlands Nationalpark.
Afgang fra Constable Pynt kl. 16.30 (lokal tid) og ankomst Akurery kl. 18.30
(lokal tid). Afgang Akurery kl. 20.25 (lokal tid) og ankomst Reykjavik kl. 21.30 (lokal
tid). Taxi fra Reykjavik til Keflavik.

16
Onsdag d. 6/8 – Island (Keflavik) til Danmark
Afgang Keflavik kl. 01.00 (lokal tid) og ankomst Kastrup kl. 06.30 (lokal tid). Afgang
Kastrup kl. 07.40 (lokal tid) og ankomst Tirstrup kl. 08.40 (lokal tid). Hjemme i
Feldballe kl. 09.15.

Artsgennemgang
Der er ikke anvendt en fast strategi for behandling af de enkelte arter, hvor der kun
omtales forhold og iagttagelser observatørerne har fundet særligt interessante.
Ved de mere bemærkelsesværdige forekomster meldes de typisk over flyets
interne kommunikationssystem, hvorved der ofte hurtigt kommer medobservatør til
at verificere bestemmelsen. Undtagelsesvis returnerer flyet for at verificere
iagttagelser og antal.
Enkelte iagttagelser er dokumenteret med digitale fotografier, hvilket angives
med (foto) efter fundangivelse.

Fugle
Treogfyrre arter er registreret. Daglige sammentællinger for hver enkelt art findes i
tabel bagerst i rapporten.
Alle iagttagelser af kolonidannelser organiseres og administreres af DMB ved
en kontinuert opdatering af intern database, hvor nye kolonier tilføjes og allerede
kendte kolonier opdateres med de aktuelt konstaterede forhold og antal.

Islom Gavia immer


19/7 En på vandet i fjorden ved Snævringen i Vega Sund.
21/7 En på vandet i fjorden i Loch Fyne ved Hold With Hope foruden en enlig og
fire sammen på vandet i Noa Sø på den nordlige side af Ymer Ø (foto).

17
26/7 To sammen på vandet i lille sø på ø umiddelbart vest for Dunholmene og nord
for Steward Ø.
30/7 To sammen på vandet i lille sø i Skjoldungedal inderst i Danmark Fjord.
Alle fugle umiddelbart i sommerdragt.

Rødstrubet Lom Gavia stellata


Spredt forekommende som yngle– og rastefugl. De fleste fugle ligger enkeltvis eller
parvis på søer i yngleområder eller meget kystnært. Enkelte gange i mindre
rasteflokke på op til 11 fugle sammen på vandet i fjordene. Registreret umiddelbart
lige hyppigt under flyvninger fra Constable Pynt og Station Nord blot egnede
habitat forefindes. Alle fugle umiddelbart i sommerdragt.

Mallemuk Fulmarus glacialis glacialis


Yderst fåtalligt på flyvninger med flest rastende på havet i åbninger i isen eller
langs med iskanter. Ingen fundet direkte på ynglelokalitet ved fuglefjeld og om end
arten yngler på Kap Brewster sås ingen flyvende ud.
24/7 Flere flokke på havet syd for Hvalros Ø foruden enkelte på havet i Foster Bugt
og ud for Kong Oscar Fjord. De fleste af farvetypen single dark eller lysere og
ingen egentlige double dark.
25/7 Flere på havet vest for Stor Koldewey i Storebælt. De fleste af farvetypen
single dark eller lysere og ingen egentlige double dark.
26/7 Enkelte på havet ud for Blosseville Kysten mellem Kap Brewster og Kap
Beaupré. De fleste af farvetypen single dark eller lysere og ingen egentlige double
dark.
29/7 – 31/7 Enkelte på havet langs med iskanter i det nordøstlige åbenvand. De
fleste af farvetypen double dark og enkelte single dark.

18
Sangsvane Cygnus cygnus
Årlig trækgæst i Nordøstgrønland. Arten forekommer i stigende antal om
sommeren i Østgrønland og kunne tænkes at etablere yngleforekomster inden for
overskuelig tid som en forlængelse af den islandske bestand.
18/7 To forekomster med fem hhv. to flyvende i Ørsted Dalen. Fra landbaseret lejr i
samme område sås 9 fugle i samme periode (Jesper Madsen pers. comm.).

Snegås Anser caerulescens


Årlig sommergæst mod syd helt ned til Jameson Land i Østgrønland. Stor Snegås
(A. c. atlanticus) har været anset som den almindeligste sommergæst på østkysten
og lokal ynglefugl i Nordgrønland, mens Lille Snegås (A. c. caerulescens) er
rapporteret som en sjælden sommergæst i Nord– og Nordøstgrønland (Boertmann
1994). Lille Snegås optræder i blå og hvid farvefase, mens hvid fase kun er
repræsenteret hos Stor Snegås. Fund af blå fase Stort Snegås har siden vist sig at
skyldes hybrider mellem Stor og Lille Snegås (Ogilvie & Young 2002).
21/7 To af hvid fase liggende på vandet sammen med fældeflokke af Kortnæbbet
Gås med en fugl i mundingen af Geologfjord sydvest for Waltershausen Gletsjeren
(foto) og en fugl i bunden af Dusén Fjord på den nordlige side af Ymer Ø (foto).
24/7 En af blå fase liggende på vandet sammen med fældeflok af Bramgås på
kysten ud for Tobiasdal ved Hold With Hope.
1/8 En af blå fase flyvende sammen med fældeflok af Kortnæbbet Gås i deltaet
ved Skærbugt lige øst for G. B. Schley Fjord.

Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus


Dagligt i antal på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af overvejende
fældefugle og kun i begrænset omfang lokale ynglefugle med gæslinger. I dagene
17/7 – 18/7 målrettet optælling af gæs i fældeområder ved søer, langs elve og ved
kysten i Jameson Land og Scoresby Land som gentagelse af tilsvarende tællinger
udført i 1988 og 1989. Samlet antal for både Kortnæbbet Gås og Bramgås næsten

19
tredoblet siden de første tællinger. Flyvning ved Blosseville Kysten 26/7 indikerer
sydgrænse for hovedudbredelsen i Østgrønland omtrent ved Barclay Bay.
Ligeledes dagligt i antal på flyvninger fra Station Nord med registreringer af
fældefugle, men ingen lokale ynglefugle med gæslinger. Kerneområder er i mindre
grad Kilen og Amdrup Land, men i udpræget grad de frodige Skjoldungedal og
Campanuladal inderst i Danmark Fjord og de frodige deltaer lige øst for
Kaffeklubbens Ø nord for Johannes V. Jensen Land og mere eller mindre hele
vejen mod øst over til Mudderbugt østligst på Herluf Trolle Land.

Lysbuget Knortegås Branta bernicla hrota


Der sås færre knortegæs på Kilen (i alt knap 500) end ved tidligere optællinger
(1100 fugle i 1998 og 850 fugle i 1985 (Preben Clausen pers. comm.)). Derimod
fandtes både fældende fugle og fugle med gæslinger i områder, hvor de ikke er set
siden bestande på Kilen blev opdaget i 1985. Eksempelvis sås flere familie- og
fældeflokke på Prinsesse Margrethe Ø og en fældeflok så sydligt som ved
mundingen af Dronning Augusta Dalen på Wollaston Forland.
24/7 En flok på 14 ved mundingen af Dronning Augusta Dalen på Wollaston
Forland.
29/7 Flere flokke med gæslinger set ved kysten og i den centrale elv på Kilen
foruden flere fældeflokke samme steder.
30/7 Flere fældefugle og lokale ynglefugle med gæslinger på begge sider af
Prinsesse Margrethe Ø og ved Nakkehoved foruden mere talrigt på Kilen og ved
kysten af Amdrup Land hele vejen mod sydvest til ud for Sommerterrassen.
31/7 Flere fældefugle og lokale ynglefugle med gæslinger på den vestlige side af
Prinsesse Thyra Ø, men ingen på nogen af siderne af Prinsesse Dagmar Ø eller
ved Mudderbugt østligst på Herluf Trolle Land.
1/8 Flere fældefugle og lokale ynglefugle med gæslinger ved de frodige deltaer lige
øst for Kaffeklubbens Ø nord for Johannes V. Jensen Land og langs med kysten
mod øst over til Mudderbugt østligst på Herluf Trolle Land.

20
Canadagås Branta canadensis interior
17/7 To sammen med Kortnæbbet Gås i fældeflok ved sydkysten af Jameson Land
ud mod Scoresby Sund.

Bramgås Branta leucopsis


Dagligt i antal på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af overvejende
fældefugle og kun i begrænset omfang lokale ynglefugle med gæslinger. I dagene
17/7 – 18/7 målrettet optælling af gæs i fældeområder ved søer, langs elve og ved
kysten i Jameson Land og Scoresby Land som gentagelse af tilsvarende tællinger
udført i 1988 og 1989. Samlet antal for både Kortnæbbet Gås og Bramgås næsten
tredoblet siden de første tællinger. Flyvning ved Blosseville Kysten 26/7 indikerer
sydgrænse for hovedudbredelsen i Østgrønland omtrent ved Barclay Bay. Ingen
registreret under flyvninger ved Station Nord.

Havlit Clangula hyemalis


Dagligt i antal på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af store
fældeflokke på fjordene og spredte forekomster af ynglefugle i søer. Rastende
fældeflokke ligger ofte inde under land i fjordene og langs med kysterne på relativt
lave vanddybder og ved mudret havbund.
24/7 1080 på vandet ved mundingen af elven i Dronning Augusta Dalen på
Wollaston Forland er største enkeltforekomst.
1/8 En flyvende ved kysten af Herluf Trolle Land er eneste registrering under
flyvninger ved Station Nord.

Kongeederfugl Somateria spectabilis


Flokke af fældende Kongeederfugl hanner ligger ofte mere midt i fjordene på
dybere vand end fældeflokke af Ederfugl som en grad af nichedifferentiering.

21
25/7 Enkelte ved sydsiden af Shannon og to flokke med hanner med 65 på vandet
og 32 flyvende ud for Hochstetter Forland syd for Haystack, hvor flere allerede var i
overvejende eclipsedragt.
26/7 Flere mindre flokke og en enkelt stor flok hanner på 155 fugle i fjorden mellem
Kap Dalton og Kap Barclay på Blosseville Kysten, hvor flere allerede var i
overvejende eclipsedragt.
1/8 En hun med tre ællinger i sø i frodigt delta øst for Bliss Bugt på Johannes V.
Jensen Land.

Ederfugl Somateria mollissima borealis


Dagligt i antal på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af overvejende
fældefugle domineret af hanner med flere allerede i overvejende eclipsedragt.

Ederfugl hunner raster i Hurry Inlet øst for Constable Pynt.

22
Fuglene raster på havet og meget mere fåtalligt på elvene forholdsvis langt oppe i
dalene. Koncentrationer af lokalt ynglende hunner med ællinger omkring Wollaston
Forland. Ligeledes dagligt i antal på flyvninger fra Station Nord med registreringer
af fældefugle domineret af hanner med flere ligeledes allerede i eclipsedragt ud for
Amdrup Land. Koncentrationer af lokalt ynglende hunner med ællinger ved kysten
ud for Kilen og Amdrup Land foruden Herluf Trolle Land og Prins Frederik Øer.

Toppet Skallesluger Mergus serrator


17/7 En liggende på havet i Scoresby Sund syd for Jameson Land.
18/7 Syv sammen ved lille ø med ynglende Havterner yderst i Nordvestfjord og ud
for Schuchert Dalen i Scoresby Sund.

Dværgfalk Falco columbarius


Arten er sjælden i Grønland med kun fire godkendte fund i Vestgrønland og fem
godkendte fund i Sydøstgrønland (Boertmann 1994). Indflyvning fra Island
ankommer forventeligt til kysten netop i Ammassalik-området i direkte forlængelse
af et nordvestligt rettet forårstræk og arten er formentlig overset i betragtelig grad i
den af ornitologer sjældent besøgte region af Grønland. I Grønland synes tre racer
dokumenteret i form af den nearktiske race columbarius, den nordeuropæiske race
aesalon og den islandske race subaesalon (Boertmann 1994).
16/7 En fugl skræmt op og flyvende ved Kulusuk Lufthavn i Ammassalik-området.
Fundet er godkendt af Sjældenhedsudvalget i Dansk Ornitologisk Forening og
beskrivelsen kan læses bagerst i rapporten. Der bør kun refereres til godkendte
iagttagelser.

Jagtfalk Falco rusticolus


17/7 En hun eller en 2K lys type flyvende ud fra klippevæg i Jameson Land og
senere samme dag en lysere fugl, formentlig en han af hvid type flyvende rundt
over klippevæg et andet sted i Jameson Land.

23
Fjeldrype Lagopus mutus captus
17/7 En flyvende et kort stræk over fjeldheden i Jameson Land.
19/7 To flyvende et kort stræk på stor ø i Vega Sund.

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula hiaticula


Almindelig ynglefugl hele perioden ved Constable Pynt. Flere ynglende par med
unger blot i nærområdet af lufthavnen og ”Hotel Hilton”. Ligeledes ynglende på
fjeldsider og øverst på fjeldryggen nordvest for Constable Pynt. 28/7 To juvenile
ved kysten syd for lufthavnen ved Constable Pynt er første flyvedygtige årsunger.
Ingen registreringer ved Station Nord.

Sandløber Calidris alba

Sandløber flyvende ved Hurry Inlet øst for Constable Pynt.

24
Juvenil Sandløber ved Station Nord er den første flyvedygtige årsunge.

Næsten dagligt på flyvninger fra Constable Pynt og Station Nord med registreringer
af enlige fugle og flokke med lidt over 70 fugle.
20/7 En adult med to stor unger i dalen nordvest for lufthavnen ved Constable
Pynt.
25/7 Mindst 50 adulte rastende ved udmundingen af Gåseelven i Hurry Inlet.
28/7 Mindst otte adulte rastende ved kysten syd for lufthavnen ved Constable Pynt.
29/7 – 2/8 Mindst otte adulte rastende ved Station Nord og enkelte ungevarslende i
fjeldmarken omkring lufthavsområdet.
1/8 En juvenil rastende ved Station Nord er den første flyvedygtige årsunge.

25
Sortgrå Ryle Calidris maritima
Findes kun ved yderkysten eller i mundingen af de større fjordsystemer, hvorfor
arten ikke kan forventes at findes inde i fjordene og elvene som de andre
vadefugle.
18/7 En flyvende ved stenet og klippefyldt flodmunding på østkysten af Hurry Inlet
ved Scoresby Sund.
24/7 Fire flyvende ved klippeskær på yderkysten af Wollaston Forland.

Almindelig Ryle i territorium ved Constable Pynt.

Almindelig Ryle Calidris alpina arctica


Almindelig ynglefugl hele perioden ved Constable Pynt, hvor flere fugle hævder
territorium i de fugtige kær nord og øst for lufthavnen. Flere ynglepar med
kuldstørrelse på fire unger og første flyvedygtige juvenile 28/7. Desuden næsten

26
dagligt på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af enlige fugle og små
flokke. Ingen registreringer ved Station Nord.

Islandsk Ryle Calidris canutus islandica


Næsten dagligt på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af enlige fugle
og små flokke. Ikke fundet i ynglehabitat, men udelukkende ved kystnære
rastepladser.
2/8 Tre adulte og to juvenile flyvende lavt over beboelsesområdet ved Station Nord
er eneste iagttagelse under arbejde ud fra Station Nord og samtidig er første og
eneste sikre iagttagelse af juvenile fugle.

Stenvender Arenaria interpres arenaria


Næsten dagligt på flyvninger fra Constable Pynt og uregelmæssigt på flyvninger fra

Juvenil Stenvender ved Station Nord er den første flyvedygtige årsunge. .

27
Station Nord med registreringer af enlige fugle og små flokke.
25/7 Enkelte ved udmundingen af Gåseelven i Hurry Inlet.
27/7 En varslende øverst på fjeldryggen nordvest for Constable Pynt.
29/7 – 2/8 Mindst fire adulte og to juvenile rastende ved Station Nord, hvor de
juvenile er første flyvedygtige årsunge.
4/8 En adult han varslende og to flyvedygtige juvenile ved Gåseelven nord for
Lufthavnen ved Constable Pynt.

Stenvender han ved Station Nord.

Odinshane Phalaropus lobatus


25/7 En adult hun i vegetationsrig sø i den frodigste del af kæret nordøst for ”Hotel
Hilton” ved Constable Pynt (foto).
28/7 Mindst fire adulte i kæret nordøst for ”Hotel Hilton” ved Constable Pynt. En
hun i fremskreden fældning i søen samme sted som den anden dag, men ud fra

28
dragtudvikling klart en ny fugl (foto). I en anden sø mod syd tre sammen med to
hunner ligeledes i fremskreden fældning og en han i sommerdragt (foto). Om
aftenen kun hannen tilbage i vandhullet med de tre fugle og en adult hun i et nyt
vandhul betragtes som genganger efter forsigtighedsprincip.

Odinshane hun ved Constable Pynt

Lille Kjove Stercorarius longicaudus pallescens


Set næsten dagligt på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af
enlige/parvise fugle og små flokke i yngleområder. Ifølge undersøgelser ved
Zackenberg Forskningsstation samles arten i rasteflokke i yngleområderne hvis
fødetilgangen i form af Halsbåndslemming er lille og/eller prædationen fra
Polarræv er høj. Fuglene forsøger typisk at yngle, men kan også blot hævde
territorium uden egentligt yngleforsøg (Jannik Hansen pers. comm.).

29
19/7 – 25/7 Fem fugle flere gange flyvende sammen foruden enlige fugle i deltaet
nord for Constable Pynt.
26/7 – 28/7 En fouragerende i deltaet ved Constabel Pynt og om aftenen 28/7
formentlig eftersøgende vadefugleunger med seks adult Almindelige Ryler
varslende omkring.
29/7 En flyvende over havet ved den vestlige iskant i det nordøstlige åbenvand.
31/7 En flyvende over havet ved den nordlige iskant i det nordøstlige åbenvand.

Odinshane hun i fremskreden fældning til vinterdragt ved Constable Pynt

Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus


På flere flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af enlige/parvise fugle og
små flokke i kystnære yngleområder. Enkelte rastende ved kyster hist og her,
hvilket dog er undtagelsesvist. Ligeledes enkelte langs med iskanter og åbenvand
på havet under flyvninger fra Constable Pynt og Station Nord. Typisk etablerer

30
Almindelig Kjove territorier langt mere kystnært end Lille Kjove, der gerne ses langt
inde i dalene og i mindre grad kystnært på yngleplads.

Storkjove Stercorarius skua skua


Sommergæst i Østgrønland.
21/7 En flyvende over havet nord for Ella Ø i Kong Oscar Fjord.
26/7 En i lav flugt over kystnært og vegetationsrigt næs lige nord for Turner Ø på
Blosseville Kysten. Aktuel habitat og lokalitet som sådan umiddelbart egnet til
yngleforsøg.

Sabinemåge Larus sabini


Yngler spredt i hele området med flere nye kolonier kortlagt i 2008. Som enlige
ynglepar eller oftere som mindre antal af egentligt ynglende fugle i løse

Sabinemåge ved Station Nord.

31
kolonidannelser ind imellem suppleret af koncentrationer af ikke-ynglende fugle.
Fra luften ligner flokkende af ikke-ynglende fugle adulte.
17/7 En flok formentlig ikke-ynglende på 55 kystnært på Heden i det sydlige
Jameson Land (foto) foruden enkelte ynglepar hist og her i samme region.
24/7 Flere ynglepar og en flok på 28 på Arundel Ø ud for Home Forland ved Hold
With Hope.
25/7 Enkelte par på Renskæret nordøst for Store Koldewey og syd for
Danmarkshavn samtidig med en flok på 28 på havet nær kolonien.
29/7 Flere små flokke og enlige flyvende ved den vestlige iskant i det nordøstlige
åbenvand. Desuden flere kolonier lokaliseret på Henrik Kröyer Holme.
30/7 Mange store flokke med op til 300 fugle rastende langs med gletscherkanten i
Antarctic Bugt, hvor de samledes omkring udløbene af ferskvand fra gletscheren.
Desuden to kolonier ved kysten på Kilen med en i nord– og en i sydsiden foruden
kolonidannelser i Skjoldungedal inderst i Danmark Fjord.
30/7 – 31/7 En enlig ved hundene ved Station Nord (foto).

Hættemåge Larus ridibundus


Fåtallig sommergæst i Østgrønland og lokalt ynglende i Sydgrønland (Boertmann
1994).
28/7 To sammen på mudderfladerne syd for lufthavnen ved Constable Pynt med
en adult i sommerdragt og en 2k i 1. sommerdragt (foto). Om aftenen sammen i
søer øst for lufthavnen.

Sildemåge Larus fuscus graellsii


Arten er som ynglefugl under stadig udbredelse mod nord langs med kysten i
Østgrønland.
19/7 To subadulte ved kysten af Hurry Inlet øst for Constable Pynt (foto).
24/7 Tre adulte flyvende med Gråmåger ud for Hold With Hope.

32
26/7 Flere adulte i territorier ved Dunøerne og øer vest her i området for nord for
Steward Ø på Blosseville Kysten med mindst 15 fugle. På samme øer ligeledes
Svartbag i territorier om end lang mere fåtalligt.

Sildemåger ved Hurry Inlet øst for Constable Pynt.

Svartbag Larus marinus


26/7 Flere adulte i territorier ved Dunøerne og øer vest her for nord for Steward Ø
på Blosseville Kysten. På samme øer ligeledes Sildemåge i territorier.

Gråmåge Larus hyperboreus


Dagligt på flyvninger fra Constable Pynt med registreringer af enlige/parvise
forekomster og egentlige kolonidannelser ved lodrette klippesider. Yngler spredt i
hele området med flere nye kolonier kortlagt i 2008. 19/7 14 adulte og en 2k ved
åbent vand øst for Constable Pynt er højeste antal herfra. Kun enkelte

33
registreringer under flyvninger fra Station Nord, hvor arten tilsyneladende er langt
mindre almindelig end under flyvninger fra Constable Pynt.

Gråmåge ved Hurry Inlet øst for Constable Pynt.

Ride Rissa tridactyla


Fåtalligt og lokalt ynglende i Østgrønland.
24/7 Flere aktive kolonier på fuglefjeldene på nord– og østsiden af Hvalros Ø
(foto).
26/7 Flere aktive kolonier på fuglefjeldene ved Kap Brewster på det nordligst af
Blosseville Kysten.
29/7 En aktiv koloni på fuglefjeld på øen Maroussia nordøst for Store Koldewey.
29/7 – 2/8 Flere små flokke og enlige flyvende ved iskanter i det nordøstlige
åbenvand.

34
Ismåge Pagophila eburnea
25/7 Mindst 18 sammen i isen vest for Store Koldewey.
26/7 Mindst 18 fordelt på enlige og små flokke med op til fire flyvende sammen ved
isbjerge og over havet mellem Kap Ryder og Kap Beaupré på Blosseville Kysten.
Det er måske fouragerende ynglefugle fra indlandskolonier på nunatakker lang fra
havet i Blosseville Kystens høje bagland.
29/7 Flere små flokke og enlige flyvende ved den vestlige iskant i det nordøstlige
åbenvand. Desuden fire store kolonier lokaliseret på Henrik Kröyer Holme.
29/7 – 2/8 Flere omkring bygningerne og hundene ved Station Nord med 13 fugle
som største enkeltforekomst. Dagligt flere farvemærkede fugle foruden to med
satellitsendere monteret på ryggen. Ved Station Nord aflæstes projektmærkede
med følgende bogstavkoder med sort skrift på gul fodring: 29/7 VN, 30/7 ZZ, 30/7

Ismåge ved Station Nord.

35
Ismåger ved Station Nord.

ST (med satellitsender), 30/7 SU (med satellitsender), 30/7 US, 1/8 AK, 1/8 UU og
1/8 RE. Desuden aflæstes 30/7 en uden farvet fodring og kun med metalring med
inskription 5119005 Zoologisk Museum Copenhagen Danmark. Flere
fotodokumenterede, hvor koderne er direkte aflæselige. Koloni for enden af
landingsbanen aktuelt ikke i etableret i år.
30/7 En mindre koloni på lille ø i Kongefjord ved Kap Ringkøbing og tre mindre
kolonier på Prinsesse Margrethe Ø foruden en lille og en stor koloni på øer ud for
Flade Isblink vest for Kap Prins Knud. En stor koloni lokaliseret højt i bjergene øst
for Prinsesse Caroline-Mathilde Alper inderst i Ingolf Fjord.
31/7 En flyvende ved den nordlige iskant i det nordøstlige åbenvand.
1/8 To mindre kolonier på den nordligste lille ø i mundingen af Bliss Bugt, en stor
koloni på morænedannelse oven på isflage indstøbt i storisen i Independence

36
Fjord syd for Mudderbugt, en lille koloni i bjergene nord for Knud den Store
Iskappe.

Ismåge ved Station Nord med satellitsender og gul benring.

Havterne Sterna paradisaea


Dagligt i antal på flyvninger fra Constable Pynt med kystnært fouragerende fugle
eller fugle flyvende op fra kolonier typisk på mindre øer og skær. Yngler spredt i
hele området med flere nye kolonier kortlagt i 2008. Langt mere fåtalligt på
flyvninger fra Station Nord med kystnært fouragerende fugle og kun større
ynglekolonier på Henrik Kröyer Holme.

Polarlomvie Uria lomvia lomvia


26/7 Mindre antal på havet udelukkende ved mundingen af Scoresby Sund og lidt
ned af Blosseville Kysten i forbindelse med kolonierne på Kap Brewster. Arten

37
yngler i Østgrønland udelukkende i kolonier nord og syd for Scoresby Sund med
en bestand vurderet alene ved Kap Brewster til omtrent 9000 fugle.

Havterne ved Hurry Inlet øst for Constable Pynt.

Tejst Cepphus grylle


24/7 Op til 15 kastende sig ud fra fuglefjeldene på Hvalros Ø foruden enkelte
ligeledes ved fuglefjeld på Jackson Ø.
26/7 Flere ved fuglefjelde og på havet i fjordene langs Blosseville Kysten.

Søkonge Alle alle


24/7 – 25/7 Flere fouragerende flokke langt ude på havet i Foster Bugt og ud for
Vega Sund og Kong Oscar Fjord.
26/7 Flere fouragerende flokke på havet i Scoresby Sund og ved Blosseville
Kysten ud for kolonierne ved Kap Brewster.

38
Sneugle Nyctea scandiaca
21/7 En adult han ved Uglehøjene på Østersletten ved Hold With Hope (foto).
30/7 – 31/7 Gamle gylp fundet ved små relativt frodige bakker og forhøjninger med
”lemmingehaver” efter Halsbåndslemming i det golde landskab sydøst for Station
Nord på Prinsesse Ingeborg Halvø.

Almindelig Hvid Vipstjert Motacilla alba alba


Årlig trækgæst og måske også uregelmæssig ynglefugl i den sydlige del af
Nordøstgrønland.
16/7 – 19/7 En ved bygningerne på Constable Pynt.
27/7 En ved bygningerne på Constable Pynt (foto).
1/8 To ved bygningerne på Constable Pynt (Jesper Madsen pers. comm.)

Grønlandsk Stenpikker Oenanthe oenanthe leucorrhoa


16/7 En ungevarslende ved Kulusuk Lufthavn.
17/7 En flyvende i Jameson Land.

Ravn Corvus corax principalis


Ikke noteret fra Station Nord, men ellers forekommende spredt langs det meste af
kysten. Enkelte gange på flyvninger med flest i Scoresby Land og Jameson Land.

Grønlandsk Gråsisken Carduelis flammea rostrata


27/7 En flyvende rundet ivrigt kaldende flere gange og siddende en enkelt gang på
fjeldsiden nordvest for lufthavnen ved Constable Pynt. Dragt– og stemmemæssigt
meget afvigende i forhold til både ssp. flammea og ssp. cabaret.

Snespurv Plectrophenax nivalis nivalis


16/7 Enkelte ungevarslende ved Kulusuk Lufthavn, hvor to fugle varslede for en
Dværgfalk siddende på klipper sydvest for landingsbanen.

39
17/7 – 18/7 Mange under flyvning i Jameson Land og Scoresby Land.
20/7 Enkelte ungevarslende på fjeldsiden og dalen nordvest for lufthavnen ved
Constable Pynt.
27/7 Mange ungevarslende på fjeldsiden nordvest for lufthavnen ved Constable
Pynt med en flok på 14 fugle sammen.
Ingen registreringer ved Station Nord.

Almindelig Ryle i territorium nord for Constable Pynt

Pattedyr
Ti arter er registreret. Daglige sammentællinger for hver enkelt art findes i tabel
bagerst i rapporten.

40
Isbjørn svømmer i fjordisen ud for nordkysten af Geographical Society Ø.

Isbjørn Ursus maritimus


19/7 En stor og meget flot bjørn på isflager på nordkysten af Geographical Society
Ø (foto). Sprang i vandet flere gange og set sætte af med bagben mod iskant
under et neddyk. Desuden mange spor på isen mellem Hold With Hope og
Liverpool Land.
24/7 En stor og meget flot bjørn svømmende slangs kysten af Home Forland ved
Hold With Hope (foto). Spor ved Arundel Ø ud for Home Forland ved Hold With
Hope.
25/7 Tre store og meget flot bjørne svømmende i isen med to ikke langt fra
hinanden syd for Stor Koldewey foruden en ud for Mountnorris Fjord på Traill Ø.
Dagens sidste bjørn blev fundet fordi vi descendede for at fotografere
Grønlandshval fundet fra taxihøjde i 5000 fod. Lige efter hvalen havde vist hale og
sagt farvel var der svømmende bjørn på den anden side af OY-CAG.

41
Isbjørn svømmer i fjordisen ud for nordkysten af Geographical Society Ø.

26/7 To mindre og meget flotte bjørne svømmende ved Blosseville Kysten med en
ved iskanten af den sydlige gletscher i Barclay Bugt og en i åbent hav langt fra isen
syd for Kap Ryder. Begge bjørne vurderet som aldersklassen 3K svarende til store
unger netop smidt ud af hunnen/hunnerne efter to år med selskab og beskyttelse.
Desuden mange spor ved de forskellige gletschere mellem Kap Brewster og Kap
Beaupré.
29/7 En mindre bjørn svømmende i revne i isen syd for det nordøstlige åbenvand
foruden en stor bjørn gående ved den vestlige iskant i det nordøstlige åbenvand.

Arktisk Hare Lepus arcticus


17/7 En enlig på fjeldheden i Jameson land.
21/7 En enlig og fire sammen på Østersletten ved Hold With Hope (foto) og en på
den nordlige side af Ymer Ø.

42
26/7 Flere i fjordene på Blosseville Kysten med fire – fem individer sammen flere
gange.
30/7 Flere i Skjoldungedal og Campanuladal inderst i Danmark Fjord.
31/7 Flere i frodige dalstrøg ved Mudderbugt på Herluf Trolle Land med syv
sammen som største enkeltforekomst.

Moskusokse Ovibos moschatus


I antal dagligt på flyvninger fra Constable Pynt mod nord og øst i forhold til
Scoresby Sund med enlige tyre og større familieflokke med kalve i forskellige

Moskusokser på fjeldheden i Scoresby Land.

aldersklasser. Ingen syd for Scoresby Sund eller på Shannon. Men en flok uden
kalve set på Store Koldewey. I antal under tællinger af fældende gæs i Jameson
land og Scoresby Land med flokke på 5 – 20 individer og enkelte dage med samlet

43
flere hundrede individer. Ligeledes talrig ved Hold With Hope og på Wollaston
Forland. Under flyvninger fra Station Nord flere familieflokke med kalve fra i år
foruden flere enlige tyre i Skjoldungedal og Campanuladal inderst i Danmark Fjord
foruden i baglandet ved Mudderbugt på Herluf Trolle Land.

Hvalros Odobenus rosmarus


24/7 og 2/8 En flok på 28 på Sandøen syd for Wollaston Forland (foto). Formentlig
kun hanner, idet de migrerer ned fra det nordøstlige åbenvand efter parring.

Hvalrose hanner i tæt flok på Sandøen.

29/7 – 30/7 Flere voksne hunner med unger på isflager i den vestlige del af det
nordøstlige åbenvand. Arten yngler i det nordøstlige åbenvand.

44
Ringsæl Phoca hispida
Den almindeligste sæl i Østgrønland. Dagligt på isen og i havet på flyvninger fra
Constable Pynt og Station Nord.

Grønlandssæl Phoca groenlandica


24/7 Flere kollektivt fouragerende flokke på 15 – 30 individer i åbne havområder i
isen syd for Hvalros Ø.
25/7 En enkelt kollektivt fouragerende flok på 15 individer i åbent havområde i isen
i Gael Hamke Bugt. Fundet fra taxihøjde i 5500 fod.
2/8 To kollektivt fouragerende flokke i Ardencaple Fjord. Fundet fra taxihøjde i
7500 fod.

Remmesæl Erignatus barbatus

Remmesæler på isflage vest for Turner Ø på Blosseville Kysten.

45
17/7 To på isen i Scoresby Sund.
26/7 Flere på isen i fjordene vest for Turner Ø ved Blosseville Kysten med op til fire
sammen på en isflage (foto).

Klapmyds Cystophora cristata


Typisk for arten ligger de enkeltvis og ofte ud til iskanten på et isbjerg i en højde af
3 – 4 meter og er klar til at glide i havet.
24/7 En stor på isen et godt stykke syd for Hvalros Ø og ud for Wollaston Forland.
24/7 En stor på isen ud for Mountnorris Fjord på Traill Ø.
26/7 En stor på isen i mundingen af Scoresby Sund.

Narhval Monodon monoceros

Narhvaler i Storebælt vest for Store Koldewey. Bemærk den lille kalv midt i flokken foruden en hval
på vej op fra dybet bagerst i flokken.

46
Typisk i forbindelse med iskanter svømmende sammen i til tider store flokke
løseligt sammensat af mindre grupper på typisk 1 – 7 individer i hver underflok.
25/7 Mindst 90 individer i åbninger i isen syd og vest for Stor Koldewey. Flere
hanner med lange stødtænder foruden mange hunner med kalve i de små flokke.
Artens smukke marmorerede overside og lyse undersider set gentagne gange. Et
meget lyst eksemplar svømmede dybt i vandsøjlen og ind til den kom nærmere
overfladen overvejedes Hvidhval. Men det var en lys Narhval viste det sig (foto).
26/7 Mindst tyve svømmende mod nord parallelt med Blosseville Kysten med bl.a.
to hunner hver med en kalv.
29/7 Seks svømmende ind i Ardencaple Fjord, mindst tyve vest for Stor Koldewey
og flere mindre flokke langs med den vestlige iskant i det nordøstlige åbenvand.
2/8 To svømmende mod nordøst ud af Gael Hamkes Bugt. Fundet fra taxihøjde i
7500 fod.

Grønlandshval syd for Hvalros Ø.

47
Grønlandshval Balaena mysticetus
24/7 To kæmpestore lige syd for Hvalros Ø (foto). Den første set kort inden neddyk
helt inde under land af Hvalros Ø, mens den anden var i det i åbne havområde syd
for Hvalros Ø.
25/7 En fundet fra taxihøjde i 5000 fod langs med iskanten ud for Mountnorris Fjord
på Traill Ø. Den tillod inden neddyk med løftet hale en runde med OY-CAG efter et
hurtigt descend (foto).
29/7 To ikke lang fra den vestlige iskant sydligt i det nordøstlige åbenvand.

Grønlandshval syd for Hvalros Ø.

48
Sommerfugle
Tre arter er registreret. En fjerde art, Fjeld-Blåfugl Albulina orbitulus findes i
Østgrønland og eftersøgtes grundigt uden succes ved Constable Pynt. Ingen
egnede habitater til sommerfugle fundet ved Station Nord og derfor ingen arter
registreret derfra.

Bestemmelsen af Polar-perlemorsommerfugl (Clossiana polaris)(tv) og Arktisk Perlemorsommerfugl


(Clossiana chariclea)(th) kan til tider være problematisk om insekterne ikke er friske som de
fotograferede. På undersiden er vigtigste forskelle de svampeformede (svagt trekantformede) hvide
tegninger i sømkanten af bagvingen hos polaris sammenlignet med de mere regulære hvide brede
pletter hos chariclea. Der foruden er det hvide bånd bestående af store diffuse hvide ringe med
distinkte mørke centraløjne i midtsømmen karakteristisk hos polaris og overvejende en manglende
karakter hos chariclea. Derimod har chariclea tre markante hajtandformede hvide kiler inden for
midtsømmen placeret i en teglrød grundfarve, hvor de hvide tegninger er mere diffuse inden for
midtsømmen hos polaris og grundfarven mere varm leverbrun frem for teglrød.

Arktisk Perlemorsommerfugl Clossiana chariclea


Arten forekommer aktuelt langt mere almindeligt end Polar-Perlemorsommerfugl i
området med en hurtig vurdering af forholdet svarende til 10:1.

49
Arktisk Perlemorsommerfugl på fjeldheden ved Constable Pynt.

20/7 Måske op til 50 individer med både hanner og hunner i urtelier på fjeldsiden
nordvest for lufthavnen ved Constable Pynt (foto).
27/7 Måske op til tyve individer på fjeldsiden og øverst på fjeldryggen nordvest for
Constable Pynt.
4/8 Flere i urtelier på fjeldsiden nordvest for lufthavnen og på heden i
Gåseelvdalen nord for Constable Pynt. Enkelte fanget for at verificere
bestemmelsen.

Polar-Perlemorsommerfugl Clossiana polaris


Arten forekommer aktuelt langt mere fåtalligt end Arktisk Perlemorsommerfugl i
området med en hurtig vurdering af forholdet svarende til 1:10.

50
20/7 Måske op til fem individer i urtelier på fjeldsiden nordvest for lufthavnen ved
Constable Pynt (foto). En enkelt hun blev fanget for at verificere bestemmelsen.
27/7 En sikkert bestemt hun øverst på fjeldryggen nordvest for Constable Pynt
(foto).
4/8 Enkelte i urtelier på fjeldsiden nordvest for lufthavnen og på heden i
Gåseelvdalen nord for Constable Pynt. To fanget for at verificere bestemmelsen.

Polar-perlemorsommerfugl på fjeldheden ved Constable Pynt.

Arktisk Høsommerfugl Colias hecla


19/7 En flyvende på heden nordøst for ”Hotel Hilton” ved Constable Pynt.
20/7 Mindst ti territoriale hanner i urtelier på fjeldsiden nordvest for lufthavnen ved
Constable Pynt (foto).
27/7 En flyvende han øverst på fjeldryggen nordvest for Constable Pynt.

51
4/8 Mindst syv i urtelier på fjeldsiden nordvest for lufthavnen og på heden i
Gåseelvdalen nord for Constable Pynt.

Arktisk Høsommerfugl suger nektar på Arktisk guldblomme i urtelier.

52
Flora
Listen over plantenavne er på ingen måde forsøgt gjort komplet for områderne ved
Constable Pynt og Station Nord. Men repræsenterer mere arter fundet tilfældigt i
forbindelse med andre gøremål og gåture.
Generelt mere tid brugt i naturen ved Constable Pynt foruden flere forskellige
habitater tilgængelige i geografisk nærhed af Constable Pynt sammenlignet med
tiden ved Station Nord. Forklaringen på den mindre omfangsrige planteliste ved
sidst lokalitet skyldes derfor en kombination af tidsforbrug, habitattilgængelighed
foruden væsentlige plantegeografiske forskelle.
Flere arter fra bestemmelsesmæssigt mere komplekse plantegrupper er ikke
inkluderet.

Kirtel fjeldsimmer ved Constable Pynt.

53
Constable Pynt
Otteradet Ulvefod, Ager-padderok, Liden padderok, Almindelig månerude, Dværg-
frynsebregne, Polar-ranunkel, Dværg-ranunkel, Trefliget ranunkel, Fjeld-frøstjerne,
Grønlandsk fjeldsimmer, Kirtel fjeldsimmer, Guld-potentil, Klippe-potentil,
Trefingerurt, Rosenrod, Tue-stenbræk, Rank stenbræk, Knop-stenbræk, Sol-
stenbræk, Sne-stenbræk, Purpur-stenbræk, Storblomstret gederams, Norsk draba,
Alpe-draba, Draba arctica, Sibirisk draba, Grønlandsk kokleare, Purpur-braya,
Engkarse, Fjeld-kalkkarse, Dværg-pil, Arktisk pil, Dværg-birk, Fjeldsyre,
Topspirende pileurt, Kalk-arve, Fjeld-hønsetarm, Tregriflet hønsetarm, Stilk-
fladstjerne, Ranke-fladstjerne, Rødlig norel, Vahls pragtstjerne, Rank kodriver,
Tue-limurt, Fjeld-engelskgræs, storblomstret sommerkonval, Kantlyng, Blålyng,
Bjerg-melbærris, Arktisk alperose, Mosebølle, Fjeld-revling, Hestehale, Alpe-
ærenpris, Lådden troldurt, Laplands-troldurt, Brand-troldurt, Arktisk Øjentrøst,

Hestehale i kæret nord for Constable Pynt.

54
Grønlandsk Blåklokke, Sort Bakkestjerne, Grå kattefod, Fjeld-valmue, Arktisk
guldblomme, Fjeld-høgeurt, Arktisk mælkebøtte, Safran mælkebøtte, Fjeld
bjørnebrod, Polar-kæruld, Mørk kæruld, Smuk kæruld, Arktisk siv, Klippe-star,
Rype-star, Rank star, Smal star, Blank star, Bue-star, Mose-star, Hår-star, Hylster-
star, Hår-star, Fjeld-rapgræs, Fjeld-guldhavre, Polar-hvene, Fjeld-rottehale, Sne-
frytle.

Station Nord
Polar-ranunkel, Polar-potentil, Knop-stenbræk, Dværg-stenbræk, Purpur-stenbræk,
Edderkop-stenbræk, Tue-stenbræk, Pude-draba, Grønlandsk kokleare, Arktisk pil,
Fjeldsyre, Fjeld-hønsetarm, Stilk-fladstjerne, Fjeld-valmue, Sne-græs.

Kantlyng ved Constable Pynt.

55
Tabel 1: Fugle set under flyvninger

20080717

20080718

20080719

20080721

20080724

20080725

20080726

20080729

20080730

20080731

20080801

20080802
Samlet Total
Islom 1 6 2 2 11
Rødstrubet Lom 13 4 13 29 6 14 5 16 1 9 110
Mallemuk 138 8 5 49 2 202
Sangsvane 7 7
Snegås 2 1 1 4
Kortnæbbet Gås 13668 5467 1208 1861 601 1782 87 100 2444 540 4307 2016 34081
Lysbuget K nortegås 14 100 629 198 101 1042
Canadagås 2 2
Bramgås 6878 9759 1054 1722 775 332 326 1738 22584
Gås sp. 50 150 225 570 18 50 300 1363
And sp. 2 2
Havlit 219 116 453 249 1262 523 447 1 6 1 64 3341
Kongeederfugl 101 173 4 278
Ederfugl 644 188 1150 732 3212 175 5236 1111 1561 20 40 3 14072
Toppet Skallesluger 1 7 8
Jagtfalk 2 2
Fjeldrype 1 2 3
Stor Præstekrave 3 1 1 5
Sandløber 146 16 30 103 8 14 317
Islandsk Ryle 3 13 8 10 34
Sortgrå Ryle 1 4 5
Almindelig Ryle 14 28 10 52
Stenvender 3 3 4 102 4 1 117
Vadefugl sp. 4 6 102 173 13 58 356
Lille Kjove 77 48 3 10 1 13 2 1 1 4 160
Almindelig Kjove 16 3 7 4 1 3 5 1 40
Storkjove 1 1 2
Kjove sp. 2 1 3
Sabinemåge 137 27 59 45 204 864 1336
Svartbag 23 23
Sildemåge 3 23 26
Gråmåge 20 20 544 172 1072 204 278 10 18 2 2340
Ride 605 0 104 193 2 904
Ismåge 18 18 300 292 1 440 1069
Havterne 54 1738 2687 2582 2547 434 1676 701 344 20 12783
Polarlomvie 24 24
Tejst 21 49 70
Søkonge 267 222 683 1172
Sneugle 1 1
Stenpikker 1 1
Ravn 10 5 6 7 1 2 31
Snespurv 23 2 1 26
Total 21838 17562 7164 7720 10759 4548 9201 2804 6487 770 4916 4183 97952

56
Tabel 2: Fugle indtalt under flyvninger af Kent Olsen

20080717

20080718

20080719

20080721

20080724

20080725

20080726

20080729

20080730

20080731

20080801

20080802
KEO Total
Islom 1 1
Rødstrubet Lom 4 1 9 25 6 8 5 8 1 3 70
Mallemuk 123 7 5 33 1 169
Sangsvane 7 7
Snegås 1 1 2
Kortnæbbet Gås 6554 2395 1124 563 425 825 18 1472 338 2215 743 16672
Lysbuget K nortegås 14 100 351 42 20 527
Canadagås 0
Bramgås 4232 4934 885 1023 542 188 202 626 12632
Gås sp. 50 150 225 570 18 50 300 1363
And sp. 0
Havlit 201 110 321 8 1262 331 252 61 2546
Kongeederfugl 97 171 4 272
Ederfugl 602 113 817 462 1919 104 2099 420 1104 20 5 3 7668
Toppet Skallesluger 7 7
Jagtfalk 2 2
Fjeldrype 1 2 3
Stor Præstekrave 0
Sandløber 146 16 30 103 7 14 316
Islandsk Ryle 3 7 8 10 28
Sortgrå Ryle 1 4 5
Almindelig Ryle 14 28 10 52
Stenvender 3 3 4 7 4 1 22
Vadefugl sp. 32 32
Lille Kjove 14 35 3 7 1 2 1 1 64
Almindelig Kjove 12 4 4 1 3 3 1 28
Storkjove 1 1
Kjove sp. 1 1 2
Sabinemåge 116 25 55 43 130 542 911
Svartbag 8 8
Sildemåge 3 17 20
Gråmåge 16 5 232 103 585 106 78 7 4 2 1138
Ride 290 0 4 86 2 382
Ismåge 18 10 289 143 1 239 700
Havterne 36 1210 1502 466 787 228 1076 578 22 7 5912
Polarlomvie 24 24
Tejst 16 8 24
Søkonge 260 177 683 1120
Sneugle 1 1
Stenpikker 1 1
Ravn 9 4 6 3 1 23
Snespurv 22 2 1 25
Total 11842 8862 4936 2681 6463 2169 4679 1677 3753 411 2511 1433 51417

57
Tabel 3: Fugle indtalt under flyvninger af David Boertmann

20080717

20080718

20080719

20080721

20080724

20080725

20080726

20080729

20080730

20080731

20080801

20080802
DMB Total
Islom 6 2 2 10
Rødstrubet Lom 9 3 4 4 6 8 6 40
Mallemuk 15 1 16 1 33
Sangsvane 0
Snegås 2 2
Kortnæbbet Gås 7114 3072 84 1298 176 957 69 100 972 202 2092 1273 17409
Lysbuget K nortegås 278 156 81 515
Canadagås 2 2
Bramgås 2646 4825 169 699 233 144 124 1112 9952
Gås sp. 50 150 225 570 18 50 300 1363
And sp. 2 2
Havlit 18 6 132 241 192 195 1 6 1 3 795
Kongeederfugl 4 2 6
Ederfugl 42 75 333 270 1293 71 3137 691 457 35 6404
Toppet Skallesluger 1 1
Jagtfalk 0
Fjeldrype 0
Stor Præstekrave 3 1 1 5
Sandløber 1 1
Islandsk Ryle 6 6
Sortgrå Ryle 0
Almindelig Ryle 0
Stenvender 95 95
Vadefugl sp. 4 6 70 173 13 58 324
Lille Kjove 63 13 3 1 12 4 96
Almindelig Kjove 4 3 3 2 12
Storkjove 1 1
Kjove sp. 1 1
Sabinemåge 21 2 4 2 74 322 425
Svartbag 15 15
Sildemåge 6 6
Gråmåge 4 15 312 69 487 98 200 3 14 1202
Ride 315 100 107 522
Ismåge 8 11 149 201 369
Havterne 18 528 1185 2116 1760 206 600 123 322 13 6871
Polarlomvie 0
Tejst 5 41 46
Søkonge 7 45 52
Sneugle 1 1
Stenpikker 0
Ravn 1 1 4 2 8
Snespurv 1 1
Total 9996 8700 2228 5039 4296 2379 4522 1127 2734 359 2405 2750 46535

58
Tabel 4: Pattedyr set under flyvninger

20080717

20080718

20080719

20080721

20080724

20080725

20080726

20080729

20080730

20080731

20080801

20080802
Samlet Total
Isbjørn 1 1 3 2 2 9
Arktisk Hare 2 6 11 7 26
Moskusokse 161 448 61 275 39 5 15 9 9 273 1295
Hvalros 58 2 7 10 77
Ringsæl 1 17 8 11 22 5 38 8 1 111
Grønlandssæl 372 15 32 419
Klapmyds 2 1 3
Remmesæl 2 1 8 11
Sæl sp. 1 3 5 1 1 11
Narhval 89 17 33 4 143
Grønlandshval 2 1 2 5
Total 162 450 81 289 486 136 47 82 31 17 10 319 2110

Tabel 5: Pattedyr indtalt under flyvninger af Kent Olsen


20080717

20080718

20080719

20080721

20080724

20080725

20080726

20080729

20080730

20080731

20080801

20080802
KEO Total
Isbjørn 1 1 2 1 1 6
Arktisk Hare 1 1 7 9
Moskusokse 126 294 61 159 38 12 3 9 152 854
Hvalros 28 4 32
Ringsæl 1 11 3 4 20 5 37 6 1 88
Grønlandssæl 30 15 12 57
Klapmyds 1 1 2
Remmesæl 2 8 10
Sæl sp. 1 2 4 1 1 9
Narhval 71 14 27 112
Grønlandshval 1 1 2
Total 127 295 75 163 102 110 31 70 23 11 10 164 1181

59
Tabel 6: Pattedyr indtalt under flyvninger af David Boertmann

20080717

20080718

20080719

20080721

20080724

20080725

20080726

20080729

20080730

20080731

20080801

20080802
DMB Total
Isbjørn 1 1 1 3
Arktisk Hare 1 5 11 17
Moskusokse 35 154 116 1 5 3 6 121 441
Hvalros 30 2 3 10 45
Ringsæl 6 5 7 2 1 2 23
Grønlandssæl 342 20 362
Klapmyds 1 1
Remmesæl 1 1
Sæl sp. 1 1 2
Narhval 18 3 6 4 31
Grønlandshval 2 1 3
Total 35 155 6 126 384 26 16 12 8 6 0 155 929

Isbjørn svømmende i havet ud for kysten af Home Forland ved Hold With Hope.

60
Dværgfalk ved Kulusuk i Østgrønland

Art: Dværgfalk Falco columbarius


Tid: 16.7.2008 kl. 14.00-14.03
Sted: Kulusuk Lufthavn, Østgrønland
Finder: Kent Olsen*

I forbindelse med en arbejdsopgave med kortlægning af fugle og pattedyr fra


flyvemaskine var jeg sammen med David Boertmann på gennemrejse i Kulusuk
Lufthavn i Ammassalik-området i Østgrønland. Uden for lufthavnen var der
Laplandsværling, hvorfor jeg hurtigt var uden for hegnet for at krydse en potentiel
ny race (Nordamerikansk). Hurtigt hørtes kald fra enten Snespurv eller den
ønskede art, hvorfor jeg forfulgte kaldene over på den anden side af et mindre
vådområde, mens David blev tilbage og snakkede med andre medarbejdere fra
DMU.
Det viste sig kort tid efter, at kaldende kom fra Snespurve varslede for en
Dværgfalk siddende på nogle klipper sydvest for lufthavnen. Det endte med, at jeg
skræmte falken op og først derved blev opmærksom på den. Falken lettede fra
klipperne op mod mørk baggrund mindre end halvtreds meter væk og
bestemmelsen faldt øjeblikkelig, idet jeg med håndkikkert fandt den flyvende fugl.
Normalt kan der ses Jagtfalk og Vandrefalk i området, men begge overvejedes
aldrig seriøst under iagttagelsen alene pga. størrelsen.
Bestemmelsen bygger på en kombination at størrelse, flugt og dragtdetaljer.
Men først og fremmest størrelse og den hurtige vingeføring, der underbygger
artens klassiske tilnavn i form af piskeriset.
Fuglen lettede og fløj først direkte væk fra mig og sås herved kun bagfra i
medlys. Men kort efter drejede den mod syd, hvorved den omtrent hundrede meter
væk fløj med siden til over en længere strækning indtil jeg slap den for at informere
de andre, der opholdt sig uden for hørevidde. Fuglen blev ikke genfundet i

61
forbindelse med en hurtig eftersøgning inden flyafgang. På klipperne, hvor falken
havde siddet, var der store hvide kridtklatter som om den havde brugt stedet i
nogen tid.
Kender arten indgående fra Danmark, hvor seneste iagttagelser vedrører et
pænt antal trækfugle i foråret på Djursland foruden personlig erfaring med den
mest oplagte race på yngleplads set under fem sommerrejser i Island.

Dokumentation
Kun iagttaget af enkeltperson og kun dokumenteret med beskrivelse i tekst uden
tilhørende feltnoter og fotografier.

Beskrivelse
Det var en relativt lille og energisk falk med hurtig vingefrekvens om end fuglen
ikke syntes at være på flugt ret længe. Størrelsen vurderet ud fra personlig erfaring
med fugle og kort afstand. I flugten noteredes relativt brede, korte og spidse
falkevinger i kombination med slank krop og relativt lang hale. Det var en klassisk
Dværgfalk alene på baggrund af proportioner og flugt. Men bestemmelsen
understøttes af dragten, hvor oversiden var udflydende ensfarvet bleget brunlig
med lysere pletter og tværbånd i mørkere svingfjer. Overgumpen fremstod ikke
umiddelbart udstikkende grå som hos gamle hunner. På oversiden af halen sås
alternerende mørke og lyse brede tværbånd, dog uden jeg hæftede mig ved det
præcise antal. Kan dog huske jeg i øjeblikket tænkte, at bredde og antal af
halebånd var vigtige i bestemmelse af den amerikanske race. Hovedet var tegnet
som hos Dværgfalk med lys øjenbrynsstribe og uden stor bred skægstribe.
Undersiden på kroppen var med mørke pletter eller striber på lys grundfarve, mens
undervinger var tæt mørkmønstret igen på lysere grundfarve. Falken bedømtes i
øjeblikket til at være en 2k hun ud fra størrelse og oversidens lyse blegede farver
om end en gammel hun med lys grålig overside nok ikke kan udelukkes selv om

62
kontrasterende overgump ikke noteredes. Men der kan argumenteres for at
betingelserne ved iagttagelsen ikke tillader en sikker køns– og aldersbestemmelse.

Forekomst og Race
Dværgfalk er sjælden i Grønland med kun fire godkendte fund i Vestgrønland og
fem godkendte fund i Sydøstgrønland (Boertmann 1994). Men indflyvning fra
Island ankommer forventeligt til kysten netop i Ammassalik-området i direkte
forlængelse af et nordvestligt rettet forårstræk mod Island og arten er formentlig
overset i betragtelig grad i den af ornitologer sjældent besøgte region af Grønland.
I Grønland synes tre racer dokumenteret i form af den nearktiske race
columbarius, den nordeuropæiske race aesalon og den islandske race subaesalon
(Boertmann 1994). Det er helt oplagt, at det er tale om en fugl på forlænget træk
fra den islandske population, men observationen tillader ikke tilnærmelsesvis en
racebestemmelse.

Reference
Boertmann, D. (1994). A annotated checklist to the birds of Greenland.
Meddelelser om Grønland, Bioscience 38, 1994.

Med venlig hilsen

Kent Olsen
Søvej 2M, Feldballe
8410 Rønde
kent_olsen@hotmail.com

63
Total solformørkelse
Den 1. august 2008 var der flyvning fra Station Nord til Oodaaq Ø i 8000 fod, hvor
total solformørkelse fandt sted undervejs kl. 09.32. Igennem en time kunne
månens gradvis tiltagende skygning af sollyset følges. I løbet af de sidste minutter
op til den totale skygning blev der hurtigt meget mørkt over det meste af horisonten
ved at en massiv og dominerende mørkeblå skygge trak sammen som en mur af
mørke fra øst og vest for til sidst at lukke sig sammen om OY-CAG.

Nederst i horisonten sås en orangerød smal himmelstribe svarende til en


solnedgang hele horisonten rundt graduerende over i en violet farvning op ad.
Utroligt at se lyset ændres over bjergene og fastisen i kombination med stjerner
blev synlige og en tynd lysende ring stod højt på himlen som resterne af det
uskyggede sollys. Et privilegium og en unik oplevelse, at se en total solformørkelse
i 8000 fods højde over verdens nordligste landområde.

64
Udsyn over Peary Land og Frederick E. Hyde Fjord lige inden fuld solformørkelse med muren af
mørke på vej fra vest.

Udsyn mod Nordpolen over Johannes V. Jensen Land med Ydun Gletscher.
Arkæologi
Under flyvning den 25. juli 2008 sås en ruin på Kap Wardlow på den nordøstlige
spids af Channing Land ved mundingen af Carlsberg Fjord.

Ruin efter mindre boplads på Kap Wardlow. Efter at have set billedet har Claus Andreasen fra Greenland
National Museum and Archives kommenteret: ”at der ses tre anlæg, der ligger tæt sammen som om det
næsten er sammenbyggede huse. Det ligner kraftige stenvægge, hvor der enten har været et telthus eller et
vinterhus, hvor taget er taget af. Der er tilsyneladende et depot og måske et par almindelige teltringe i
rullestensområdet. Der er efter alt at dømme tale om en neo-eskimoisk boplads (Thule-kultur). Bopladsen var
ukendt og er nu indregistreret med nummeret: 71Ø1-00I-008”.

67
Fugle i Island
I forbindelse med et kort ophold i Reykjavik onsdag d. 16/7 og tirsdag d. 5/8
foruden en køretur til Keflavik Lufthavn fra Reykjavik på den sidste dato noteredes
enkelte fuglearter.

Onsdag d. 16/7

Sangsvane Cygnus cygnus mange


Grågås Anser anser mange ynglefugle
Spidsand Anus acuta 1
Gråand Anas platyrhynchos mange ynglefugle
Troldand Aythya fuligula mange ynglefugle
Bjergand Aythya marila 1 hun
Ederfugl Somateria mollissima mange
Stor Præstekrave Charadrius hiaticula 2
Hjejle Pluvialis apricaria 3
Islandsk Rødben Tringa totanus robusta 14
Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus 1 adult mørk fase
Hættemåge Larus ridibundus mange ynglefugle
Britisk Sildemåge Larus fuscus graellsii 30
Havterne Sterna paradisaea mange ynglefugle
Engpiber Anthus pratensis mange
Almindelig Hvid Vipstjert Motacilla alba alba 15
Islandsk Vindrossel Turdus iliacus coburni 3
Stær Sturnus vulgaris vulgaris mange
Islandsk Gråsisken Carduelis flammea islandica 8.

68
Tirsdag d. 5/8

Grågås Anser anser mange ynglefugle


Gråand Anas platyrhynchos mange ynglefugle
Troldand Aythya fuligula enkelte ynglefugle
Islandsk Stor Kobbersneppe Limosa limosa islandica 3
Lille Regnspove Numenius phaeopus 1
Islandsk Rødben Tringa totanus robusta flere
Hættemåge Larus ridibundus mange ynglefugle
Britisk Sildemåge Larus fuscus graellsii mange ynglefugle
Almindelig Hvid Vipstjert Motacilla alba alba enkelte.

Udsyn over Badlanddal ved Mackenzie Bugt syd for Hold With Hope.

69
Litteratur & Internet

Anvendt referencer

Boertmann, D. (1994). A annotated checklist to the birds of Greenland.


Meddelelser om Grønland, Bioscience 38, 1994.

Böcher, J. (2001). Insekter og andre smådyr – i Grønlands fjeld og ferskvand.


Forlaget Atuagkat

Génsbøl, B. (2005). Naturguide til Grønland. Gyldendalske Boghandel, Nordisk


Forlag A/S, København.

Ogilvie, M. & Young, S. (2002). Photographic Handbook: Wildfowl of the World.


New Holland, London (2002 reprint).

Supplerende baggrundslitteratur

Listen herunder inkluderer udvalgte titler, som anbefales som supplerende læsning
med henblik på kulturhistorisk baggrundsviden og god underholdning.

Achton Friis: Danmark ekspeditionen til Grønlands nordøstkyst 1906-08

Peter Schmidt Mikkelsen: Nordøstgrønland 1908-60 – Fangstmandsperioden

Peter Schmidt Mikkelsen: TWIN OTTER – flyvning og rejser i Grønland

Peter Tutein: Grøn Ungdom hele livet

70
Internet

DMI Center for Ocean og Is


Den Arktiske Verden: http://ocean.dmi.dk/arctic/

DMI Center for Ocean og Is


Satellitbilleder med isforhold: http://ocean.dmi.dk/arctic/Ittoqqortoormiit.php

71
72
Flyveruter

73
Flyveruter

74
Flyveruter

75