You are on page 1of 53

- store rovdyr, fugle og norner i

Østfinland

Oulu Provins

Juni 2009

- store rovdyr, fugle og norner i Østfinland

Deltagere

Kent Olsen (foto), Henrik Læssøe, Klaus B. Fries og David Boertmann (tekst).

Hvidklire i højmosen i ”No mans land”

2
Indledning
I perioden 9. til 15. juni 2009 besøgte vi det østlige Finland for primært at se store
rovdyr og orkideer.

Vi mødtes i Kastrup Lufthavn for at flyve med Finnair først til Helsinki og herfra til
Kajaani i det centrale Finland. Her ventede en lejet Toyota Corolla og vi kørte de ca.
100 km til Kuikka.

Kuikka er Lassi Rautiainens (http://www.articmedia.fi/) udgangspunkt for hans ”Bear


and Bird Photo Safaris”. Vi havde booket os ind på tre nætter i hans skjul, men tog en
nat mere, så vi i alt var ude i fire nætter i Kuikka-området.

Vi boede på Kuikka og havde medbragt vores egen proviant, og brugte kun centeret til
at sove nogle få timer om dagen.

Lassi har fotoskjul ude i terrænet på fire lokaliteter. Vi benyttede to af dem: ”No mans
land” og ”The caravan”. ”No mans land” ligger i den finske grænsezone, hvor der
normalt ikke er adgang (pas og udleveret tilladelse skal medbringes i tilfælde af
kontrol). Her er fire fotoskjul med god udsigt ud over et større moseområde og en sø.
”The caravan” er en gammel campingvogn som sammen med to mindre skjul ligger i
tæt skov, hvor udsynet er meget begrænset. Begge steder var der udlagt døde grise, i
”No mans land” var der mindst tre samt resterne af en elg. Ved ”the Caravan” var der
én, 10 m fra skjulene.

Store forventninger, Helsinki Lufthavn

3
De øvrige lokaliteter var et andet skov-sted (to skjul) og et mindre skjul ved en dam
nær ”No mans land”.

I dagtimerne kiggede vi fugle i omegnen af Kuikka.

Den 13. juni kørte vi til Kuusamo-området. Indlogerede os i en hytte på


campingpladsen i Oulanka Nationalpark. Herfra turede vi i Nationalparken, i
Valtavaara Naturbeskyttelsesområdet og ved Kuusamo.

Vi kørte tilbage til Kajaani lufthavn mandag den 15. juni tidligt om morgenen og fløj
tilbage til DK.

Vores hjul, Kajaani Lufthavn

4
Dagbog
Tirsdag den 9. juni 2009

Ankommer til Kuikka kl. 16.45 og er på plads i skjulene i ”No mans land” kl. 18.30.
Vejret er godt: Stille, sol, 1/8 skydække, lunt, meget få myg. Det bliver helt skyet ca.
kl. 21.50, det regner kortvarigt kl. 21.55, og i løbet af natten falder temperaturen til 8°
C.

Onsdag den 10. juni 2009

Fortsat obs. fra ”No mans land” skjulene. Det klarer op til 4/8 omkring kl. 00.30 men
det bliver skyet igen kl. 02.00 og igen kl. 07.00 klarer det op fra syd. Kl. 08.00
forlader vi skjulene for at køre til Kuikka. Lassis førstemand Sami (?) har opholdt sig
i et af de små skjul, men har sovet det meste af natten.

I tiden fra kl. 12.30 til ca. kl. 16.30 kører vi ud i området nordøst for Kuikka op forbi
det andet skovskjul og bæverhytten (Canadisk Bæver) ved grænsezonen.

Kl. 17.50 er vi ved ”the caravan” skjulene. Vejr 8/8, svag vind, 15° C. Kl. 22.00 er
temperaturen 12° C.

Udsnit af højmosen i ”No mans land”. Ulv sås flere gange vandrende fre m og tilbage i skovbrynet

5
Torsdag den 11. juni 2009

Fortsat obs. fra ”the caravan” skjulene. Temperatur kl. 02.00 er 8° C, og kl. 04.00 9,2°
C. Kl. 05.00 er den 10° C. Der er et solstrejf kl. 04.00, og det regner lidt kl. 07.00.
Observationerne slutter 07.15; 8/8, stille og 12,7° C.

I tiden fra kl. 09.40 til ca. kl. 14.00 kører vi rundt i terrænet syd og øst for Kuikka og
igen ud mod nordøst til grænsezonen.

Kl. 18.00 er vi igen klar til 14 timers obs i skjulene i ”No mans land”. Det er varmt,
stille, 4/8 og pænt med myg.

Fredag den 12. juni 2009

Fortsat obs. fra ”No mans land” skjulene. Kl. 00.30 tordner det og regner. Regnen
ophører kl. 01.02. Regn igen kl. 01.56 til kl. 02.05 og kl. 02.30-02.31. Fra kl. 05.00
skinner solen.

Eftermiddagstur til terrænerne sydøst for Kuikka.

Kl. 18.00 er vi atter i skjulene i ”No mans land”. To tyskere sidder i det sydligste
skjul. Vejret er lunt, 20° C, 8/8 og stille. En del myg og mitter. Solen kigger igennem
kl. 21.35, og kl. 22.00 er temperaturen 16° C.

Udsyn fra det østlige skjul i ”No mans land”. Ulvene kom ofte ud af skoven ved den store klippe i
billedets højre side og forsvandt samme sted enkelte gange med knogler fundet i højmosen

6
Et af skjulene i ”No mans land”. Kun fugle besøgte de udlagte ådsler. Bjørne vandrede blot
igennem, me ns ulvene derimod gik frem og tilbage i behørig afstand alt ime ns de fandt gamle
knogler efterladt rundt omkring i højmosen

7
Joutenlampi syd for Kuikka

Lørdag den 13. juni 2009

Fortsat obs. fra skjulene i ”No mans land”. Regn fra kl. 01.55 til kl. 02.00, fra kl.
03.00 til kl. 03.15 og i flere perioder fra kl. 05.00 til kl. 07.30 da obsen slutter.

Kl. 13.50 kører vi fra Kuikka mod Kuusamo. Tager de østlige grusveje fra Kuikka op
til Suomosalmi. Herfra ad vej 5 til Kuusamo og videre op til Oulanka Nationalpark
med stop ved Valtavaara på vejen. Når en aftengåtur langs vandreruten Rytisuo lige
nord for campingpladsen. Vejr her 8/8, 12° C, blæst fra SØ.

Søndag den 14. juni 2009

Starter kl. 03.40 og kører til Valtavaara. Dårligt vejr: 8/8, 10° C, kuling fra sydøst.
Kører derfra til en sø øst for Ruka, men kan ikke finde det på kortene angivne

8
fugletårn. Det regner også her. Derpå til Kuusamo og søen Toranki (kl. 07.45 til kl.
11.05), hvor regnen siler ned. Derfra til Kuusamo losseplads (kl. 11.20-12.15), nogle
km ud ad vejen mod Oulo (Kattopaikka er det finske ord for losseplads). Tilbage til
Valtavaara kl. 12.55-14.30, hvor vejret nu er noget bedre.

Herfra tilbage til Oulanka med stop på nordsiden af søen Kallunkijärvi (ca. kl. 15.00).
vejret er nu meget bedre og temperaturen er steget til 16° C. Tilbage i Oulanka går vi
rundt i området omkring vejen og ”visitor centre” til ca. kl. 18.30.

Mandag den 15. juni 2009

Afgang fra campingpladsen kl. 02.45. 8/8, 14° C, stille. Når Kajaani airport kl. 06.00
efter 320 km’s kørsel og en tankning undervejs.

Flyver fra Kajaani kl. 07.55.

David prøver størrelsen på et af bjørnenes forladte vinterhi

9
Stemningsbillede fra ”No mans land”

Natskyer over ”No mans land”

10
Generelt
Kuikka-området

Kuikka-området er domineret af nåleskove på meget magert og udvasket morænesand


og -grus. Der er store højmoser og langs vandløb er der mere frodigt med
løvskovskrat. De fleste steder er skoven præget af intensive skovning, med store
rydninger og områder med sekundær, ung skov. Gammel skov sås oppe ved det andet
skovskjul og bæverhytten (nordøst for Kuikka) og omkring søen Jakolampi og langs
vejen øst for denne (sydøst for Kuikka). Området er relativt fladt uden de markante
højdedrag, der ses ved Kuusamo,

De fire nætter i skjulene

Første nat: 9.-10. juni, ”No mans land”

Fin udsigt over et åbent højmose- og engområde, med en sø ude mod sydvest. Der
ligger mindste tre døde grise rundt omkring, samt resterne af et elsdyr. Ved
ankomsten kl. 18.30 er der et vældigt leben af fugle på engen og omkring mosen:
ravne, stormmåger og en adult havørn. De første par timer til ca. kl. 22.00 er der
hvidklire 2-3 på engen (ofte syngende), gøg 2 som fouragerer lige uden for skjulene,
stor flagspætte der trommer i skoven. På og over søen er der op til 15 stormmåger, 3
hættemåger, 2 dværgmåger og nogle hvinænder. Der er hele tiden mange ravne som
snakker ivrigt. Sangsvane, svaleklire, lille regnspove, landsvale flyver ind over, og
havørnen har slået sig ned i en fjern grantop ude mod øst. Der er livlig trafik af ravne
til og fra området, og der sidder mange i skovbrynet overfor og i den spredte opvækst
af fyrretræer ude mod øst. Efter ca. kl. 22.00 bliver ravnene tavse og mågerne
forsvinder.

Lige efter midnat høres gøg, og havørnen er flyttet tættere på og ser nu ud til at sove.
Kl. 01.00 begynder stormmågerne, der har ligget i en tæt flok ude på søen, nu at
skrige og flyve ud over mosen og nogle slår sig ned ved de døde grise. Henrik og
Klaus opdager en ulv kl. 00.45, der kommer ind fra nordøst ude langs kanten af
mosen. Først kl. 01.35 kommer den ind på engen hvor også David og Kent ser den.
Den har en sort tegning langs forkanten af det rødlige område. Halen er tynd. Kl.
02.20 kommer en bjørn ind på engen og ulv og bjørn jager rundt med hinanden en
stund, indtil bjørnen tager benene på nakken og spæner ud mod syd tæt fulgt af ulven.
Kl. 02.45 dukker ulven op igen på engen ret ud for vores skjul. Den graver noget op
og ligger og gnaver i det indtil kl. 03.20, da den lunter ud med nordøst og væk.

Kl. 02.20 høres en trane i det fjerne.

11
Regn over højmosen i ”No mans land”

Kl. 03.15 begynder ravnene at støje (fortsætter hele morgenen), en rødstjert synger og
en stor flagspætte trommer. Kl. 04.00 vågner ørnen og flyver tættere på os. Sidder en
stund i en fyrretop og flyver ind over engen og ud mod vest. Herefter ses og høres
hvidklirer, gøg, hvinand, gråand, tårnfalk og musvit.

Kl. 05.50 høres spillende urfugle i det fjerne og en jærv kommer løbende i skovkanten
ude mod sydøst. Den ses meget kort og kun af David.

Kl. 06.00 høres en sortspætte tromme i skoven syd for skjulene. Den høres flere gange
siden og nu er der også to fjordterner over søen. En lille skallesluger han ligger her og
en husskade flyver over engen. To landsvaler holder længe til omkring skjulene og to
sjaggere går kortvarigt rundt ude på engen.

På gåturen (800 m) tilbage til bilen høres syngende tinksmed og på stien ligger en stor
ulvelort.

Anden nat: 10.-11. juni, ”the caravan” skjulene

Vi installeres kl. 17.50, og sidder fordelt med Kent i det lille skjul til venstre og
Henrik, David og Klaus i campingvognen. Vi ser ud på en død, delvist lysegrøn so,
ca. 10 m væk og en mere nedbrudt lidt længere ude. Oppe på skråningen ligger en
gammel benrad. Vi hører ravne hel tiden, og tre forskellige store flagspætter flyver til
og fra ådslerne for at fouragerer på maddiker, fluepupper og grisenes fedt. De må
fodre unger lige i nærheden. Der er to hunner og en han.

12
Gøg sås almindeligt over højmosen i ”No mans land”

13
Hvidklire i højmosen i ”No mans land”

Kl. 21.10 kommer en stor, meget mørk, sortbrun bjørn ind fra højre og begynder
straks at æde af den døde sos skinke. Den tumler noget rundt med grisen. På et
tidspunkt skræmmes den og løber op ad skråningen, men ombestemmer sig og
kommer tilbage og æder videre. Den har et gult halsbånd på, som bærer en
satellitsender. Kl. 21.42 har den fået nok og går ud i natten. Det er en meget flot og
stor bjørn med perfekt pels. Mon ikke en han?

Herefter var der meget lidt aktivitet bortset fra spætterne.

Kl. 01.20 kommer bjørnen igen. Nu i selskab med en smart lille bjørnedame, som
åbenbart skal imponeres ”Vil du med hjem og se hvad jeg har i køleskabet?”. Hun er
meget mindre og også meget lysere i pelsen. De æder af grisen til kl. 01.34, hvorefter
de går ud med et par minutters mellemrum i natten til venstre. Hannen først.

Derefter meget lidt aktivitet: Den første gøg og rødstjert høres kl. 02.00.
Flagspætterne vender tilbage fra kl. 03.00. Ravnene begynder at snakke kl. 04.00, og
efter at vi er kommet ud af skjulene kl. 07.15 trommer en sortspætte, og en topmejse
kommer forbi.

Tredje nat: 11.-12. juni, ”No mans land”

Den foregående nat blev der set en jærv her. Den havde opholdt sig 20 min. ved den
nærmeste gris omkring kl. 06.00.

14
Vi er på plads kl. 18.00 med samme fordeling som sidst. Flere myg. Der er væsentligt
lavere aktivitet, idet stormmågerne er væk og der er meget færre ravne. Der er
tilsyneladende blevet lagt endnu en gris ud, næsten helt ovre ved det fjerne skovbryn.
Igen er der fouragerende gøge på engen og et par stormmåger dukker op ved 19-tiden.
Ellers ses og høres indtil kl. 21.00: sangsvane, gråand, krikand, hvidklire, tinksmed,
stor flagspætte, landsvale, rødstjert, hvid vipstjert og gråkrage.

Kl. 21.05 dukker en ulv op på samme måde som sidst: Ude fra øst går den ned langs
skovkanten og forsvinder 21.12. Det er en anden ulv. Med fyldig hale og en anden
tegning: Mangler den sorte tegning på siden af halsen og er generelt lysere.

Indtil midnat ses krikand, hvinand, lille regnspove og fjordterne.

Kl. 00.30 synger en svaleklire og der er 9 stormmåger omkring en af de fjerne grise.

Kl. 01.30 går en bjørn lige indenfor skovkanten langs med højmosens sydkant. Kun
David og Kent ser den, da den hurtigt forsvinder ind mellem træerne.

Meget lidt aktivitet indtil kl. 03.00: en gøg kukker nogle gange, en fjern trane høres
og en rødstjert synger lidt. Kl. 03.20 begynder ravnene at snakke. Der er meget færre
end den første nat. To sjaggere flyver ind over og over søen er der igen to fjordterner.

Kl. 03.40 kommer en ulv gående langsomt ind fra øst. Den finder en gammel knogle,
som den roder lidt rundt med og fortsætter så over til skovbrynet overfor. Her går den
rundt i det fineste sollys. Det er den samme som den første nat. Den med den tynde
hale. Mon ikke det er en tæve? 04.05 forsvinder den ind i skoven. Den dukker op igen
kl. 05.00 og ses fint på engen, hvor den igen graver noget op. Den forsvinder ud mod
nordøst kl. 05.20.

I denne periode er der musvit ved skjulene, en rødstrubet lom høres ude fra søen og
kl. 05.20 høres igen urfugle i det fjerne.

En adult baltisk sildemåge er kortvarigt nede på det fjerne af ådslerne, en dværgfalk


flyver forbi og en stor præstekrave høres fra det vestlige skjul.

Vi stopper obsen kl. 07.30 og på vej tilbage til bilen flyver en stor tornskade ind over.

Fjerde nat: 12.-13. juni, ”No mans land”

Der er ikke set noget i de andre skjul de foregående nætter, så vi beslutter os til endnu
en nat her. Vi er i selskab af to tyskere, som sidder i det sydligste af skjulene.

Vi er på plads kl. 18.00 med samme fordeling som de to foregående nætter her. Det er
varmt og ud over myg er der nu også mitter. Igen er fugleaktiviteten lav sammenlignet
med den første aften. Især er ravnene fåtallige og ikke særligt snakkende. Indtil kl.
21.00 ses de sædvanlige gøge og store flagspætter. En havørn (2k) sidder i en fjern
trætop. Bogfinke, hvidklire og tinksmed synger og som noget nyt også en
misteldrossel. Ved søen er der fjordterner og gråand.

15
Kl. 21.30 kommer en ulv ind på scenen på den sædvanlige måde. Ude fra nordøst og
langs med den fjerne skovkant. Det er en ny ulv med tynd hale og markant røde ben.
Den går længe rundt og roder med gamle skeletdele og forsvinder ind i skoven 21.44.

I mellemtiden ser vi en flok gråkrager (5), en nordlig gul vipstjert og hører atter
rødstrubet lom. Der er kun en stormmåge i området.

Ulven dukker op igen kl. 22.15 og opholder sig længe på engen lige syd for os. Den
går rundt og snuser, lægger sig ned og ser pludselig meget opmærksomt over mod
skjulet med tyskerne. Kl. 22.42 går den over til den store sten ude mod øst og lægger
sig her ind til 23.30, da den forsvinder.

Meget stille omkring midnat, en gøg og en hvidklire høres kortvarigt. Fra kl. 02.00 er
der lidt mere aktivitet: Hvidklire, gøg, rødstjert og bogfinke synger og 2 stormmåger
kommer ind på engen.

Kl. 03.20 kommer ulven igen og går frem og tilbage i området indtil kl. 05.02. Igen
graver den gamle knogler op som den gnaver ihærdigt i.

Ravnene begynder at snakke kl. 03.30, og der dukker flere stormmåger op, så der nu
er 8. To gråkrager går rundt på engen, og en sildemåge dukker op mellem
stormmågerne.

Kl.05.15 er der en dværgmåge over søen og en fyrremejse høres ved 6-tiden.

Kl. 07.30 stopper vi obsen, og på vej tilbage til bilen ses en adult havørn.

Bjørn ved ”the caravan” skjulet

16
Gulplettet bredpande Carterocephalus palaemon fotograferet ved Laukenpuro i Kuikka-området

17
Artslister
Fugle

Røstrubet Lom Gavia stellata


Kun hørt fra skjulene i ”no mans land”.

Sortstrubet Lom Gavia arctica


Set i flere af de store søer omkring Kuusamo og Oulanka.

Toppet lappedykker Podiceps cristatus


Set i søer på køreturen fra Kajaani til Kuikka.

Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena


En i søen Toranki i Kuusamo den 14. juni.

Krikand Anas crecca


Enkelte ved skjulene i ”no mans land” og i søerne omkring Kuusamo.

Pibeand Anas penelope


Enkelte i søerne omkring Kuusamo.

Spidsand Anas acuta


Enkelte i søerne omkring Kuusamo.

Gråand Anas platyrhynchos


Enkelte ved skjulene i ”no mans land” og i søerne omkring Kuusamo.

Troldand Aythya fuligula


Almindelig i søerne omkring Kuusamo.

Troldand x Taffeland Aythya fuligula x Aythya ferina (Aythya-hybrid)


En i søen Toranki i Kuusamo den 14. juni. Tydeligt større end de troldænder den var
sammen med. Handragt, med lyst grålige flanker og noget mørkere grålig ryg. Hoved
brunligt med purpurskær. Vingebånd som troldand.

Fløjlsand Melanitta fusca


En han + en flok på 5 i søen Toranki i Kuusamo den 14. juni.

Hvinand Bucephala clangula


Almindelig, men i små antal i begge de besøgte områder.

18
Lille Skallesluger Mergus albellus
En han i søen ved skjulene i ”no mans land” den 9. juni. Enkelte set i søerne omkring
Kuusamo, ved bl.a. lossepladsen.

Toppe skallesluger Mergus serrator


Enkelte i søerne omkring Kuusamo.

Stor skallesluger Mergus merganser


Enkelte i søerne omkring Kuusamo.

Hjerpe Bonasia bonasia


En hørt og skræmt op i skoven ved Valtavaara den 14. juni.

Tjur Tetrao urogallus


En hun fløj over vejen og senere trådt op i skoven ved søen lige nord for Valtavaare
den 14. juni.

Urfugl Tetrao tetrix


Hørt fra skjulet i ”no mans land” de to første morgener omkring kl.05.30. En hun
skræmt op ved søen Särkilampi øst for Kuusamo den 14. juni.

Hvepsevåge Pernis apivorus


Enkelte set i Kuikka-området.

Havørn Haliaeetus albicilla


Set dagligt i Kuikka-området, både
adulte og unge fugle (2k og 3k).

Tårnfalk Falco tinnunculus


En enkelt set fra skjulet i ”no mans
land” om morgenen den 10. juni.

Dværgfalk Falco columbarius


En enkelt set fra skjulet i ”no mans
land” om morgenen den 12. juni.

Lærkefalk Falco subbuteo


To set ved søen Iso-Kukkonen den
11. juni.

Trane Grus grus


Hørt om morgenen fra skjulet i ”no
mans land”. To (et ynglepar) ved en
lille sø sydøst for Kuikka den 10. juni.

Stor præstekrave Charadrius hiaticula


En enkelt ved skjulene i ”no mans land” om morgenen den 12. juni.

19
Hvidklire over højmosen i ”No mans land”

20
Hjejle Pluvialis apricaria
To fugle på højmosen ved søen Joutenlampi syd for Kuikka den 11. juni.

Vibe Vanellus vanellus


Enkelte i lufthavnen i Kajaani den 9. juni og enkelte set ved skjulene i ”no mans
land”.

Mudderklire Actitis hypoleuca


Hist og her ved søer og vandløb i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Tinksmed Tringa glareola


Hist og her i moseområderne i Kuikka-området.

Svaleklire Tringa ochropus


Hist og her i moseområderne i Kuikka-området.

Hvidklire Tringa nebularia


Hist og her i moseområderne i Kuikka-området.

Lille Regnspove Numenius phaeopus


Hist og her i moseområderne i Kuikka-området.

Stor Regnspove Numenius arquata


Hist og her i de opdyrkede områder, både i Kuikka- og Kuusamo-området.

Skovsneppe Scolopax rusticola


Enkelt set Oulanka Nationalpark og ved Toranki-søen i Kuusamo.

Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago


En rede med fire æg i en mose nordøst for Kuikka og et kuld dununger ved Toranki-
søen i Kuusamo. Også set hist og her ved Kuikka i øvrigt.

Hættemåge Larus ridibundus


Fåtallig i Kuikka-området, hvor 2-3 holdt til ved skjulene i ”no mans land”. Mere
talrig i Kuusamo-området, med særligt mange på lossepladsen. Her blev en
ringmærket (Stockholm) fugl aflæst.

Dværgmåge Larus minutus


To adulte sås over søen i ”no mans land” den 9.-10. juni og igen en adult den 12.-13.
juni. Ca. 80 sås over Toranki-søen i Kuusamo den 14. juni.

Stormmåge Larus canus


Almindelig i begge områder. Alle nætter en lille flok ved skjulene i ”no mans land”,
hvor de fouragerede på de udlagte ådsler.

Sølvmåge Larus argentatus argentatus


Talrig på lossepladsen i Kuusamo den 14. juni.

21
Baltisk Silde måge på Kuusamo losseplads (tv) og i ”No mans land” (th)

Baltisk Sildemåge Larus fuscus fuscus


En enkelt adult set to morgener ved skjulene i ”no mans land”. Enkelte set ved søerne
i Kuusamo-området. Talrig på lossepladsen i Kuusamo den 14. juni.

Sibirisk Måge Larus heuglini


På lossepladsen i Kuusamo sås en adult fugle af formentlig denne art/underart den 14.
juni. Se billedartikel senere i rapporten.

Sibirisk Måge på Kuusamo losseplads. Se billedartikel senere i rapporten

Fjordterne Sterna hirundo


Hist og her ved søer i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Ringdue Columba palambus


Et par stykker ved lufthavnen i Kajaani den 9. juni, ellers nogle få set i Kuusamo-
området.

22
Gøg Cuculus canorus
Almindelig, men ikke talrig i både
Kuikka- og Kuusamo-området.

Stor Flagspætte Dendrocopos major


Sås hyppigt fra skjulene i Kuikka-
området, hvor de fouragerede på de
udlagte ådsler – både på maddiker,
fluepupper og på grisenes fedt. Ved
Valtavaare sås de hyppigt på
foderautomaterne ved P-pladsen og i
skoven.

Sortspætte Dryocopus martius


Hørt tromme flere steder i Kuikka-
området.

Mursejler Apus apus


Hist og her i både Kuikka- og
Kuusamo-området.

Sanglærke Alauda arvensis


Kun set i lufthavnen i Kajaani.

Digesvale Riparia riparia


Set ved lufthavnen i Kajaani og ved
Toranki-søen i Kuusamo.

Landsvale Hirundo rustica


Almindelig i både Kuikka- og
Kuusamo-området.

Bysvale Delichon urbica


Almindelig i både Kuikka- og
Kuusamo-området.

Engpiber Anthus pratensis


Enkelte hist og her i de åbne og
fugtige områder, også i lufthavnen i
Kajaani.

Skovpiber Anthus trivialis


Almindelig i skovområderne i både
Kuikka- og Kuusamo-området.

Almindelig Hvid Vipstjert


Motacilla alba alba
Almindelig i både Kuikka- og
Kuusamo-området. Selv ude ved
skjulene i ”no mans land”.

23
Stor Flagspætte sås hyppigt fra skjulene i Kuikka-området, hvor de fouragerede på de udlagte
ådsler – både på maddiker, fluepupper og på grisenes fedt. Her fotograferet ved ”the caravan”

24
Nordlig Gul Vipstjert Motacilla flava thunbergi
Hist og her i moseområderne i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Silkehale Bombycilla garrulus


To observationer: 2 mellem
Kuhmo og Kuikka den 9. juni
og 2 ved søen Iso Kukkonen
den 11. juni.

Vandstær Cinclus cinclus


En observation: 2 ved “the
Rapids” i Oulanka-elven lige
øst for “Visitors centre” den 14.
juni.

Jernspurv Prunella modularis


Kun set og hørt ved Valtavaara
den 14. juni.

Rødhals Erithacus rubecula


Enkelte hørt synge både i
Kuikka- og Kuusamo-området.

Blåstjert Tarsiger cyanurus


Et par fundet på skråningen lige
syd for søen Jakolampi (3 km
sydøst for Kuikka) den 12. juni.
Hannen var hun-farvet og
hunnen sås med føde i næbbet,
formentlig på vej til en redefuld
unger. Hannen sang jævnligt
(obs mellem 13.30 og 15.30).

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus


Almindelig i både Kuikka- og Kuusamo-området. Ofte hørt synge fra skjulene om
natten.

Stenpikker Oenanthe oenanthe


En enkelt observation af en han i en frisk skovrydning lige sydøst for Kuikka den 10.
juni.

Sjagger Turdus pilaris


Almindelig, men generelt ikke i store tal.

Sangdrossel Turdus philomelos


Enkelte syngende i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Vindrossel Turdus iliacus


Almindelig i både Kuikka- og Kuusamo-området.

25
Misteldrossel Turdus viscivorus
En syngende i ”no mans land” den sidste morgen (13. juni). En fundet trafikdræbt 22
km syd for Suomosalmi den 14. juni.

Gærdesanger Sylvia curroca


En set ved søen Iso Kukkonen den 11. juni.

Havesanger Sylvia borin


Hist og her i de frodige løv-krat langs vandløb og søer både i både Kuikka- og
Kuusamo-området.

Løvsanger Phylloscopus trochilus


Almindelig i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Fuglekonge Regulus regulus


Enkelte i nåleskovene i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Grå Fluesnapper Muscicapa striata


Hist og her i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca


Almindelig i beboede områder i både Kuikka- og Kuusamo-området. For eksempel
talrig omkring husene i Kuikka, hvor et større antal redekasser var hængt op.

Fyrremejse Parus montanus


Forbløffende fåtallig, kun set ved Kuikka (én gang) ved skjulene i ”no mans land” og
ved foderautomaten ved P-pladsen på Valtavaara.

Topmejse Parus cristatus


Enkelte i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Musvit Parus major


Enkelte i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Stor Tornskade Lanius excubitor


En enkelt observation af en overflyvende i ”no mans land” på vej tilbage til bilen om
morgenen den 12. juni.

Husskade Pica pica


Hist og her både i Kuikka- og Kuusamo-området, også ude i skovområderne, f.eks.
ved skjulet i ”no mans land”.

Skovskade Garrulus glandarius


Enkelte set i Kuusamo-området, både ved Valtavaara og Oulanka.

Lavskrige Perisoreus infaustus


Set nær bæverdæmningen (Laukenpero) den 10. juni med 3 fugle og ved Valtavaara
den 14. juni med 1 om morgenen ved foderstationen ved P-pladsen og 4 senere på
dagen i skoven nord for P-pladsen.

26
Allike Corvus mondeula
Enkelte set på vejen mellem Kajaani og Kuhmo den 9. juni.

Gråkrage Corvus cornix


Hist og her i både Kuikka- og Kuusamo-området. Bl.a. op til 8 ved skjulet i ”no mans
land” og mange på lossepladsen i Kuusamo.

Ravn Corvus corax


Talrig i både Kuikka- og Kuusamo-området. Største antal var 80 sammen i flyvende
flok ved Bæverdæmningen (Laukenpero) den 10. juni. Talrig ved de to skjul vi sad i,
hvor de underholdt det mest af natten på nær tiden mellem kl. 24.00 og kl. 03.30.

Stær Sturnus vulgaris


Kun set på Kuusamo losseplads den 14. juni med en fugl.

Gråspurv Passer domesticus


Enkelte se i byerne og på lossepladsen i Kuusamo.

Bogfinke Fringilla coelebs


Almindelig i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Kvækerfinke Fringilla montifringilla


Almindelig i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Gråsisken Carduelis flammea flammea


Meget fåtallig i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Grønsisken sås talrigt ved foderstederne Kuikka og Valtavaara

27
Grønirisk Carduelis chloris
Talrig omkring fodersted ved Kuikka.
Ellers fåtallig i skovområderne.

Grønsisken Carduelis spinus


Almindelig i både Kuikka- og
Kuusamo-området. Særlig talrig ved
Kuikka og Valtavaara fodersteder.

Dompap Pyrrhula pyrrhula


Fåtallig i både Kuikka- og Kuusamo-
området. Bl.a. ved foderstederne
Kuikka og Valtavaara.

Stor Korsnæb Loxia pytyopsittacus


To observationer: 11. juni ved søen Iso
Kukkonen, 2 fugle og en flok på ca. 15
den 15. juni ca. 20 km nord for
Suomosalmi.

Lille Korsnæb Loxia curvirostra


Hist og her, i småflokke og parvis i
både Kuikka- og Kuusamo-området.

Hvidvinget Korsnæb Loxia leucoptera


En hørt i Oulanka Nationalpark den 13.
juni om aftenen.

Karmindompap Carpodacus erythrinus


En han syngende og set ved søen
Särkilampi øst for Kuusamo den 14.
juni.

Rørspurv Emberiza schoeniclus


Hist og her langs vådområder i både
Kuikka- og Kuusamo-området.

Dværgværling Emberiza pusilla


En syngende han set fint ved søen
Säkkiläjärvi den 14. juni.

Pileværling Emberiza rustica


Et par med 5 nyudfløjne unger den 11.
juni ved broen over elven ved Alasen
Kämppä.

Gulspurv Emberiza citrinella


Enkelte set i dyrkede områder langs
vejen mod Kuusamo og i Kuusamo-
området.

28
Pattedyr

Pindsvin Erinaceus europaeus


En trafikdræbt 20 km nord for Kajaani
den 15. juni.

Snehare Lepus timidus


Enkelte set i både Kuikka- og Kuusamo-
området, samt 4 i Kajaani lufthavn.

Egern Sciurus vulgaris


Flere omkring forderautomaten ved
Valtavaara den 13. og 14. juni.

Jærv Gulo gulo


Kun set den 10. juni om morgenen kl.
05.50 i ”no mans land” hvor én blev set
kortvarigt og på lang afstand.

Europæisk Skovren Rangifer tarandus


fenicus To enlige individer formodentlig
af de oprindelige vilde rener. Den 9. juni
en i moseområde mellem Sotkamo og
Kaajani. Den 12. juni en øst for søen
Kuikka.

Ulv Canis lupus


Set alle tre nætter i ”no mans land”: den
10. juni et individ set flere gange i tiden
fra kl. 00.45 til kl. 02.45. Den 11.-12.
juni et nyt individ i perioden kl. 21.05-
21.12 og samme dyr som første nat her
flere gange i perioden kl. 03.40-05.20.
Den 12.-13. juni et nyt individ flere
gange i perioden kl. 21.30-05.02.

Bjørn Ursus arctos


I alt fire set fra skjulene i Kuikka-
området: Den 10. juni ”no mans land” en
set på afstand kl. 02.20. Den 10. juni
”the caravan” 1 stor han kl. 21.10-21.42
på tæt hold. Den 11. juni, samme nat, kl.
01.20-01.36, samme han + en mindre
hun. Den 12. juni ”no mans land” en set
på afstand kl. 01.30 i skovkanten på
modsatte side af mosen.

29
30
31
32
33
Ulv jager bjørn

”No mans land”

34
35
36
37
38
39
Krybdyr

Skovfirben Lacerta vivipara


Kuikka-området den 11. juni ved broen nær Alasen Kämppä.

Padder

Skruptudse Bufo bufo


En set i Kuikka-området den 10. juni ved broen over elven lige SØ for Kuikka.

Butsnudet frø Rana temporaria


Oulanka Nationalpark, den 13. juni en ved søen Luotopolka.

Insekter

Vejret var ikke til insekter de få dage vi var i Kuusamo-området.

Dagsommerfugle

Gulplettet Bredpande Carterocephalus palaemon


Den 11. juni en fanget på vejen ved
bæverdæmningen (Laukenpuro) og sluppet.

Tidselfugl Vanessa cardui


Enkelte set i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Skovblåfugl Celastrina argiolus


Enkelte set i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Grøn busksommerfugl Callophrys rubi


Almindelig i Kuikka-området.

Bjerg-vejrandøje Lasiommata petropololitana


Set langs vejen ved bæverdæmningen
(Laukenpuro) både den 10. og 11. juni.

40
Gulplettet bredpande Carterocephalus palaemon

41
Guldsmede

Rød Vandnymfe Pyrrhosoma mymphula


Kuikka-området, den 10. juni set ved broen over elven lige SØ for Kuikka-lejren.

Azure Hawker Aeschna coerulea


Kuikka-området, den 12. juni ved søen Jakolampi.

Grøn Smaragdlibel Cordulia aena


Almindelig i Kuikka-området

Lille Kærguldsmed Leucorrhinia dubia


Almindelig i Kuikka-området

Svampe

Sortbæger Pseudoplectania nigrella


Et sted i Oulanka.

Hypoxylon multiforme
Flere steder på birk i Kuikka-området.

Spiselig stenmorkel Gyromitra esculenta,


Talrig i Oulanka, også set ved Valtaavara.

Tøndersvamp Fomes fomentarius


Almindelig på birk i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Randbæltet hovporesvamp Fomitopsis pinicola


Almindelig især på gran i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Birkeporesvamp Piptoporus betulinus


Almindelig på birk i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Phellinus nigricans
Almindelig på birk i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Fyrre-ildporesvamp Phellinus pini


Almindelig på fyr i både Kuikka- og Kuusamo-området.

Phellinus chrysoloma
Hist og her i både Kuikka- og Kuusamo-området, på gran, men også på birk.

Aspe-ildporesvamp Phellinus tremulae


Almindelig på bævreasp i Kuusamo-området.

42
Birke-spejlporesvamp Inonotus obliquus
Almindelig i både Kuikka- og Kuusamo-området, på birk.

Bæltet læderporesvamp Trametes ochracea


Et par steder på bævreasp i Kuikka-området.

Ensfarvet labyrintsvamp Cerrena unicolor


Hist og her i både Kuikka- og Kuusamo-området, på birk.

Birke-korkhat Lenzites betulina


Hist og her i både Kuikka- og Kuusamo-området, på birk, men også på gran.

Violet læderporesvamp Trichaptum abietum


På gran i Kuikka-området.

Gloeoporus dichrous
På birk ved Valtavaara.

Haploporus odorus
På seljepil i Oulanka, den 14. juni.

Tørve-navlehat Lichomphalia ericetorum


Valtavarra

Norne Calypso bulbosa i Oulanka Nationalpark

43
44
45
46
En hvid variant af Norne Calypso bulbosa i Oulanka Nationalpark

47
Planter

En ufuldstændig liste, delvist efter hukommelsen. Danske navne følger den ”Den store
nordiske flora”.

Art Kuikka-omådet Kuusamo-området


Femradet ulvefod + +
Alm. ulvefod +
Flad ulvefod +
Agerpadderok + +
Skovpadderok + +
Dunbregne +
Tredelt egebregne + +
Rødgran + +
Altaigran +
Skovfyr + +
Enebær + +
Seljepil +
Bævreasp + +
Dværgbirk + +
Betula spp + +
Gråel + +
Stor Nælde +
Dagpragtstjerne + +
Gul åkande +
Rød druemunke +
Engblomme +
Engkabbeleje + +
Bidende ranunkel + +
Nordlig frøstjerne +
Sumpkarse +
Langbladet soldug + +
Rundbladet soldug +
Vild ribs +
Almindelig mjødurt + +
Multebær + +
Bjørnebær + +
Kragefod +
Skovjordbær +
Løvefod i bred forstand +
Almindelig røn + +

48
Art Kuikka-omådet Kuusamo-området
Almindelig hæg + +
Mørk alpeastragel +
Skovstorkenæb + +
Pebertræ +
Tørveviol + +
Engviol + +
Alm. gederams +
Hønsebær +
Vild kørvel +
Angelik +
Klokke-vintergrøn +
Ensidig vintergrøn + +
Blålyng +
Mosepost + +
Læderløv +
Hedelyng +
Rosmarinlyng + +
Tranebær + +
Tyttebær + +
Mosebølle + +
Blåbær + +
Revling + +
Skovstjerne + +
Bukkeblad + +
Forglemmigej spp. + +
Alm. kohvede +
Sorttop +
Kongescepter +
Lodden vibefedt +
Alpevibefedt +
Linnea +
Fjeldskær +
Forskelligbladet tidsel +
Fjeldturt +
Mælkebøtte spp. + +
Firblad + +
Majblomst + +
Fruesko +
Hjertebladet fliglæbe +
Plette gøgeurt i bred forstand + +

49
Art Kuikka-omådet Kuusamo-området
Koralrod +
Norne +
Svømmende vandaks +
Tuekogleaks +
Kæruld spp. + +
Næbstar +
Fåkapslet star +
Dyndstar +
Almindelig star + +
Kuglestar +
Nikkende flitteraks +
Tagrør +

En hvid variant af Norne Calypso bulbosa i Oulanka Nationalpark

50
Sibirisk Måge
Larus heuglini

!"#$#%&&'#

( )(
* ) #+
) ) ) , !( !&
- #+ ) *
) . )
/ 0 1 - 0- )
* - )0 )# +
) ( 2 3 4 1 (
* 1 * * #

+ 5
) 1 ) 6 #7 6 *
) 8
* * 4 6 #

51
+ ) !& * * *
) #+ ' 4
1 ' !&# + 4 9 1
4 : " * 1 #;
4 *$ < 9 *
4 9 #=
) 4 4 ) #

* 1
1 * 8 ) > ( #
** * 8 ) * * 8
) * * *)

52
#7 ) 4 )
)
) #+ )
* / / 1 )#

53