You are on page 1of 5

1

PSICOMOTRICITAT
Apreneu tcniques per acompanyar el desenvolupament dels vostres fills i filles entre els
0 i els 3 anys.

LA PSICOMOTRICITAT
La psicomotricitat s una disciplina que, basant-se en una concepci integral de l'sser
hum, s'ocupa de la interacci que s'estableix entre el coneixement, l'emoci, el cos i el
moviment i de la seva importncia per al desenvolupament de la persona, aix com de la
seva capacitat per expressar-se i relacionar-se en un context social.


Objectius fonamentals

1. Conixer el cos i les seves progressives capacitats motrius.
2. Afavorir i fomentar la capacitat de comunicaci i de relaci amb els altres
3. Desenvolupar lexpressi de sensacions, fantasies, desitjos...
4. Iniciar en el coneixement dalgunes caracterstiques personals ja siguin fsiques o
psquiques (li agrada, no li agrada, est alegre, etc.).
5. Facilitar i promoure laccs al pensament simblic i a la representaci mental.

mbits dintervenci

1. Diagnstic, per a la comprensi global de la persona mitjanant l'aplicaci
d'instruments especfics de valoraci, com sn el balan psicomotor i l'observaci
psicomotriu.
2. Preventiu, amb la finalitat de detectar i prevenir trastorns psicomotors o emocionals
en poblacions de risc i durant les diverses etapes de la vida, des de la infncia a la 3
edat.
3. Educatiu, per facilitar la maduraci psicomotriu en el marc curricular del centre
educatiu.
4. Teraputic, com a forma d'intervenci sobre trastorns psicomotors del
desenvolupament i alteracions emocionals i de la personalitat, en funci d'un
projecte teraputic realitzat sobre la base d'un diagnstic.
5. De formaci, recerca i docncia, la finalitat de la qual s la capacitaci per al
desenvolupament de l'activitat professional, l'aprofundiment en els seus mbits de
competncia i la transmissi dels continguts lligats a aquesta disciplina.

El psicomotricista

El psicomotricista s el professional que socupa
mitjanant els recursos especfics derivats de la seva
formaci dabordar a la persona des de la mediaci
corporal i el moviment.

La seva intervenci va dirigida tant a subjectes sans
com a els qui pateixen qualsevol tipus de trastorns i
aix les seves rees dintervenci seran tant a nivell
educatiu com reeducatiu o teraputic.


El psicomotricista infantil:
La tasca del psicomotricista s donar al nen eines per al seu desenvolupament global
(motor i comunicatiu), per mitj del cos, gestos, postures i diferents objectes.


2

o El psicomotricista no treballa especficament el coneixement o hbits personals,
encara que en tot moment hagi de programar en funci de l'edat del nen que t
davant, per potenciar el desenvolupament psicomotor.
o El psicomotricista no treballa problemes de personalitat, carcter,..., encara que
ha de tenir en compte caracterstiques per programar objectius adequats a la
realitat d'aquests.
o El psicomotricista no treballa els problemes de visi d'un cec, o els auditius d'un
sord, o d'aprenentatge d'un deficient mental; el psicomotricista adapta les seves
programacions i mtodes a aquestes problemtiques concretes per desenvolupar
al mxim les possibilitats psicomotrius d'aquestes persones i aix afavorir la seva
evoluci.


Beneficis psicomotricitat

A nivell motor
o Facilita l'adquisici de l'esquema corporal, permet que el nen prengui conscincia i
percepci del seu propi cos.
o Afavoreix el control del cos, a travs de la psicomotricitat el nen aprn a dominar i
adaptar el seu moviment corporal.
o Ajuda a afirmar la seva lateralitat, control postural, equilibri, coordinaci, ubicaci en
temps i espai.

A nivell cognitiu
o Estimula la percepci i discriminaci de les qualitats dels objectes aix com
l'exploraci dels diferents usos que se'ls pot donar.
o Crea hbits que faciliten l'aprenentatge, millora la memria, l'atenci i concentraci,
aix com la creativitat del nen.
o Introdueix nocions espacials com a dalt-a baix, a un costat-a l'altre costat, davant-
darrere, a prop-lluny i uns altres ms, a partir del seu propi cos.
Refora nocions bsiques de color, grandria, forma i quantitat a travs de
l'experincia directa amb els elements de l'entorn.

A nivell soci afectiu

o Serveix com un canalitzador, ja que el nen pot descarregar la seva impulsivitat sense
culpabilitat. Aquesta descrrega ser determinant per al seu equilibri afectiu.
o S'integra a nivell social amb els seus companys, propicia el joc grupal.
Ajuda a enfrontar certs temors, el nen enforteix no solament el seu cos sin tamb la
seva personalitat superant aix certes pors que abans ho acompanyaven.
o Reafirma el seu autoconcepte i autoestima, en sentir-se ms segur emocionalment,
com a conseqncia de conixer els seus propis lmits i capacitats.


3
La sala de motricitat ha de ser:


1. Un lloc clid a temperatura ambient.
2. Un ambient acollidor, que inciti al
moviment i al joc.
3. Decorat per no recarregat
4. Ben illuminat per ha de tenir la
possibilitat daugmentar o disminuir la
intensitat de la llum.
5. Gran i amb espai per al moviment dels
nens/as.
6. Sense obstacles que impedeixin el
moviment lliure i el desplaament de
tots.
Metodologia

Els nens a travs de les seves accions corporals com jugar, saltar, manipular
objectes, etc. Aconsegueixen situar-se al mn i adquireixen intutivament els
aprenentatges necessaris per desenvolupar-se.
Daquesta forma ldica i gaireb sense assabentar-se treballen conceptes relatius a
lespai (a dalt/ a baix, davant/darrere, ...), al temps (rapidesa, ritme, durada,...),
destreses motrius necessries per a lequilibri, la vista, la relaci entre altres nens,
etc.

El material s infinit:

Teles
Coixins de goma escuma de diferents colors, grandries i formes
Tacs de fusta
Cordes i gomes elstiques
Crcols, piques i maons de plstic
Matalassos
Miralls grans
Pilotes de diferents grandries, pesos i textures
Etc...
4

Exemples Activitats psicomotrius

-Activitat Cistell de Fruites

Edat: 6-12 mesos
Objectius didctics: experimentar amb diferents textures
Descripci de lactivitat i desenvolupament:
Deixarem al nen/a una cistella de fruites de
temporada a prop i deixarem que comprovin
textures:
la de la taronja (rugosa)
la de la poma (llisa)
la del pltan que s ferm, etc..
Avaluaci:
gaudeix manipulant objectes
nota la diferncia de textures dels objectes
experimenta amb les fruites-Activitat Crcols


Edat: 2-3 anys
Objectius didctics:
Aprendre nocions bsiques com dins-fora.
Desenvolupar la motricitat gruixuda.
Realitzar una educaci tnica, de la postura i de l'equilibri des d'edats primerenques.
Estimular la capacitat sensoriomotora relativa al propi cos i a l'exterior.

Descripci de lactivitat i desenvolupament

Es collocar prviament a terra crcols de forma
que estiguin escampats per tot lespai i hi hagi
almenys un per a cada nen/a.
Es demanar als nens/as que seguin a terra i
sels explica que anem a realitzar un joc amb
crcols.
El/leducador/a posar msica, quan soni hauran
de ballar fora dels crcols per tot lespai, si la
msica es para de sobte (leducador la parar)
hauran danar corrent a situar-se cadascun dins
dun crcol i quedar-se quiets, fins que sentin de
nou.
Fonts utilitzades:

Federacin de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Espaol [en lnia]. Disponible a:
http://psicomotricistas.es/>. [Consultat 4/11/2013].

Psicomotricitat intantil. [en lnia]. Disponible a: <http://psicomotricidadinfanti.com/>. [Consultat 4/11/2013].


Psicomotricitat infantil. [en lnia]. Disponible a: <http://psicomotricidadinfantil0-3.blogspot.com.es/>. [Consultat
4/11/2013].
5

C/Alsina, 1 (Parc de Can Mul)
08100 Mollet del Valls
Telf: 93/570-16-17
a/e: b.mollet.cm@diba.cat
http://bibliotecacanmula.weebly.com
Horari
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.


La psicomotricitat en edat infantil 0 a 3 anys [en lnia]. Disponible a: <
http://www.educa.madrid.org/web/eei.lospuertos.colmenarviejo/2comenius/blog/blognorte/puertos%20psicom
otricidad.pdf>. [Consultat 2/11/2013].Vols ms informaci?


Recorda que a la Biblioteca Can Mul posem a la teva
disposici tot un seguit de documents relacionats amb el tema
tractat a la Tertuliana davui.

Kurt, Lisa A. Cmo desarrollar la psicomotricidad de los nios: estrategias
para padres y educadores. Madrid: Paids, 2011. ISBN 9788449324697
Potel, Catherine. El cuerpo y el agua: la mediacin en la psicomotricidad
Tres cantos: Akal, cop. 2003. ISBN 8446014432
Escrib, Antonio. Psicomotricidad; fundamentos tericos aplicables en la
prctica. : Madrid: Gymnos, DL 1999. ISBN 8480131942
Comellas, Mara Jess. La psicomotricidad en preescolar. Barcelona: CEAC,
1996. ISBN 8432994251.
Sugraes, Encarnacin. ngel, M. ngels. La Educacin psicomotriz : 3- 8
aos : cuerpo, movimiento, percepcin, afectividad: una propuesta
terico- prctica. Barcelona : Gra, 2007. ISBN 9788478274840
Cobos lvarez, Pilar. El Desarrollo psicomotor y sus alteraciones : manual
prctico para evaluarlo y favorecerlo. Madrid : Pirmide, cop. 1995. ISBN
8436809106


No us oblideu el carnet de la biblioteca!

I si no el teniu, no passa res. Us recordem
que s un servei gratut i que per a fer-sel
noms cal presentar el DNI/NIE o el
passaport.