Wat zou jij het liefste doen als je niet

gehinderd werd door tjd, geld, verplichtngen
of andere beperkingen?
o een wereldreis maken
o meer leuke dingen doen
o een eigen bedrijf beginnen
o jouw droombaan vinden
o emigreren
Wat je droom ook is, begin er nu aan, is Esthers belangrijkste advies.
Als ervaringsdeskundige geef deze levensgenieter praktsche tps, handvaten
en stof tot nadenken. Deze worden afgewisseld met persoonlijke verhalen van
gewone mensen die, net als Esther en jijzelf, met vallen en opstaan hun droom
achternagaan.
De combinate van tps en kleurrijke interviews geef hoop en vertrouwen dat alles
mogelijk is en bovenal de kriebels om het zelf ook te proberen.
Esther Jacobs (1970) geef motvatonal speeches en workshops over anders
denken. Als ‘no excuses lady’ laat ze zien dat alles mogelijk is, ook zonder budget of
ervaring. Esther schreef 4 boeken, reisde door meer dan 100 landen, werkt slechts
enkele maanden per jaar en woont afwisselend in Curacao, Miami en Amsterdam.
Tijdens een zeilreis door de Cariben schreef ze dit boek.
www.watsjouwdroom.info
G
efeliciteerd! Door dit boek op te pakken, heb je de
eerste stap gezet op w
eg naar jouw
droom
.
Laat deze im
puls niet verloren gaan. Blijf m
et jouw

droom
bezig, blijf bew
ust keuzes m
aken.
Dan hoef je later niet te denken: ‘had ik m
aar...’
droom?
Wat is jouw
W
a
t

i
s

j
o
u
w

d
r
o
o
m
?
E
S
T
H
E
R

J
A
C
O
B
S
REALI SEER
JE DROOM,
BEGI N VANDAAG
NOG.
Wat zou jij het liefste doen als je niet
gehinderd werd door tjd, geld, verplichtngen
of andere beperkingen?
o een wereldreis maken
o meer leuke dingen doen
o een eigen bedrijf beginnen
o jouw droombaan vinden
o emigreren
Wat je droom ook is, begin er nu aan, is Esthers belangrijkste advies.
Als ervaringsdeskundige geef deze levensgenieter praktsche tps, handvaten
en stof tot nadenken. Deze worden afgewisseld met persoonlijke verhalen van
gewone mensen die, net als Esther en jijzelf, met vallen en opstaan hun droom
achternagaan.
De combinate van tps en kleurrijke interviews geef hoop en vertrouwen dat alles
mogelijk is en bovenal de kriebels om het zelf ook te proberen.
Esther Jacobs (1970) geef motvatonal speeches en workshops over anders
denken. Als ‘no excuses lady’ laat ze zien dat alles mogelijk is, ook zonder budget of
ervaring. Esther schreef 4 boeken, reisde door meer dan 100 landen, werkt slechts
enkele maanden per jaar en woont afwisselend in Curacao, Miami en Amsterdam.
Tijdens een zeilreis door de Cariben schreef ze dit boek.
www.watsjouwdroom.info
G
efeliciteerd! Door dit boek op te pakken, heb je de
eerste stap gezet op w
eg naar jouw
droom
.
Laat deze im
puls niet verloren gaan. Blijf m
et jouw

droom
bezig, blijf bew
ust keuzes m
aken.
Dan hoef je later niet te denken: ‘had ik m
aar...’
droom?
Wat is jouw
W
a
t

i
s

j
o
u
w

d
r
o
o
m
?
E
S
T
H
E
R

J
A
C
O
B
S
REALI SEER
JE DROOM,
BEGI N VANDAAG
NOG.
Wat is jouw droom?
Realiseer je droom. Begin vandaag nog.
Lezersreacties:
‘Ik krijg een enorme drang om mijn dromen nú direct waar te
maken.’ Isa
‘Door dit boek heb ik geleerd te durven vragen.’ Sabrina
‘Uiteraard is je boek inspirerend, maar wat het mij vooral bracht
is nieuwe moed om door te blijven gaan met mijn dromen.’
Kirsten
‘Ik heb het boek in één ruk uitgelezen. Ik bewonder jou en de
andere dromenzoekers om de manier waarop jullie je dromen
naleven. Nu ik nog...’ Cateleine
‘Dit boek zorgt dat je gaat dromen over wat je eigenlijk nog mee
wilt maken.’ Ineke
‘Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen! Dit boek heeft meegehol-
pen aan deze mooie stap.’ Marco
Esther Jacobs
Wat is jouw droom?
Realiseer je droom. Begin vandaag nog.
Omslagbeeld
www.eefphotography.com
Omslagontwerp en opmaak binnenwerk
Marieke Rinzema, Fuig tekst- en ontwerpburo
Uitgever
2e druk (2013) www.herdrukjeboek.nl
Met dank aan Uitgeverij van Brug.
1e druk (2010) A.W. Bruna Uitgevers B.V.
De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan
ook ontstaan tijdens of door het gebruik van deze uitgave. Deze uit-
gave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteur,
noch de makers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk
voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of
onvolledigheden in deze uitgave.
© 2010, 2013 Esther Jacobs
ISBN 9789065231918
NUR 770
Copyleft
Hoe zichtbaarder je bent en hoe meer je weggeeft, hoe makkelijker
het voor mensen wordt om jouw ideeën te verspreiden en hoe uitno-
digender je voor hen bent om geholpen te worden. Alles uit dit boek
mag je daarom kopiëren, uitscheuren, filmen, fotograferen, naspelen
in films of toneelstukken, uitbeitelen in rotsen. Ik wil graag dat dit
gedachtengoed zo veel mogelijk mensen bereikt. Het zou fijn zijn als je
dit boek als bron noemt. Alvast bedankt voor het helpen verspreiden
van deze ideeën, verhalen en ervaringen.
(Copyleft met dank aan Durftevragen)
Van dezelfde auteur
Wat is jouw excuus?
www.watisjouwexcuus.info
Heb jij al een foute man?
www.fouteman.info
Jij bent een topvrouw!
www.jijTopVrouw.info
Zie www.estherjacobs.info
voor informatie over alle boeken, lezingen en workshops.
De herinneringen die
je later wilt hebben,
moet je nu maken.
Inhoud
Wat is jouw droom?
De eerste stap
Je bent het waard!
Je hoeft niet te weten wat je wilt (maar het helpt wel!)
Wees realistisch, of toch niet?
Maak een plan!
Kijk voorbij je doel
Wacht niet op het juiste moment
Neem kleine stapjes
Netwerken
Vertel je naaste omgeving over jouw droom
Oefen je elevatorpitch
Vraag om hulp
Lunch nooit meer alleen!
Help anderen
Creativiteit
Mindshift: denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden
Geen excuses!
Gebruik wat je hebt
Maak van je zwakte je grootste kracht
Keuzes maken
Kies voor passie
Kies bewust waar je je tijd en geld aan besteedt
Denk positief en visualiseer
Wees niet bang om te falen
Doorzetten
Vier en deel je succesjes
Tank regelmatig bij
Geef niet op!
De Creatiespiraal
Wie is Esther Jacobs?
Esther’s andere boeken
13
19
20
23
35
44
60
69
82
93
94
97
101
104
116
127
128
134
148
158
171
172
185
198
210
219
220
233
243
257
264
266
Interviews
Daniëlle (37) wilde in een warm land leven zonder
‘keurslijf’. Ze wilde dat echter niet alleen doen. Een ver-
broken relatie betekende ook het einde van haar emi-
gratieplannen. Tóch is ze uit Nederland weggegaan en ze
ontmoette in Miami een leuke man. Een paar jaar later
is haar droom uitgekomen: ze is getrouwd en heeft een
prachtig dochtertje van een jaar. Het leven en werken
in een ander land blijkt echter toch ook zijn nadelen te
hebben.
Rainer (43) ergerde zich aan het illegaal gedumpte afval
in de bossen van zijn Estland. In 2008 zette hij ‘Let’s
do it!’ op: een actie om in één dag het land schoon te
maken. Het initiatief is inmiddels in meerdere landen
succesvol!
Hilda (38) en Bas (39) zeilden met hun dochter en zoon-
tje (toen respectievelijk 2 jaar en 8 maanden) ruim een
jaar naar en door de Cariben. Na thuiskomst van de reis
begonnen ze samen een eigen bedrijf.
Sylvia (53): van zeilreis tot spirituele kindercoach.
Marnix (42) uit België overleefde kanker en wilde daarna
zijn hele leven omgooien. Hij won Expeditie Robinson en
ging op reis. Uiteindelijk vond hij een balans tussen zijn
nieuwe reisdrang, zijn oude werk en zijn geliefde gezin.
Student Adriaan (23) wil een ruimtereis maken en zette
de stichting givemeaspaceflight.com op.
29
39
49
65
73
87
Martijn (37) zette een buitensportbedrijf op, ging voor
een paar ton onderuit en bouwde met veertienduizend
mensen een hunebed. Nu gebruikt hij zijn organisatie-
talenten om mensen, ideeën en informatie bij elkaar te
brengen om grote en kleine problemen op te lossen.
‘Tante Leen’ (88) overleefde als enige van haar fami-
lie de Tweede Wereldoorlog en het concentratiekamp
Auschwitz. Toch bleef ze geloven in het goede van de
mens. Nu zet ze zich in voor de bestrijding van discrimi-
natie op scholen.
Eef (36) droomde van een carrière binnen het familie-
bedrijf. Toen dat failliet ging, koos ze definitief voor haar
tweede passie: fotografie. Een aantal keer besloot ze
om alles achter te laten en helemaal opnieuw te begin-
nen, onder andere op Curaçao. Haar motto is: ‘Gewoon
gaan!’
Anne-Lyne (56) is lerares op een basisschool in Zwitser-
land. Ondanks een zware ziekte werkte ze zes maanden
als vrijwilliger in Madagaskar en verloor haar hart aan
het land. Nu steekt ze al haar vrije tijd en magere finan-
ciën in kleine projecten die ze zelf begeleidt.
Maanwilla (38) is logopediste, alleenstaande moeder
van twee kinderen en... helderhorend. Toen ze erach-
ter kwam dat ze meer hoorde dan anderen, wilde ze
het liefst ‘gewoon’ zijn. Na haar scheiding besloot ze te
kiezen voor haar passie, waarin ze ál haar kwaliteiten
kwijt kan. Ze zette met vallen en opstaan een eigen logo-
pediepraktijk op. Ook geeft ze presentatie- en stemtrai-
ningen aan mensen in het bedrijfsleven, de politiek en
de wetenschap.
109
121
141
153
165
Huub (42) begon na zijn ontslag een eigen bedrijf. Hij
werd ‘droombaangoeroe’ en helpt nu anderen hun
droombaan te vinden.
Kunstenaar Michaelangelo (28) leeft als een soort hippie
in Californië, zonder baan, vaste woon- of verblijfplaats
of andere ‘zekerheden’. Hij leeft van en voor zijn verha-
len, muziek en tekeningen.
Ingenieur Iko (37) gaat zijn dromen achterna, van Nige-
ria, via Peru naar Curaçao. Van elektrotechniek naar
management consulting, van ontwikkelingshulp tot zeil-
school. Om de paar jaar wisselt hij van droom. Hij heeft
geleerd zijn intuïtie te volgen en vertrouwt erop de juiste
dingen tegen te komen.
De jonge artsen Daphne (31) en Frodo (33) reden met
een landrover van Amsterdam naar Kaapstad en werk-
ten onderweg en op het eindpunt in ziekenhuizen.
Johanna (29) wilde ontwikkelingshulp in Afrika combine-
ren met werk in de businesssector in Zwitserland. Toen
ze in eerste instantie nergens aan de slag kwam, besloot
ze zelf actie te ondernemen. Ze deed een project in Ethi-
opië en verhuisde daarna op de bonnefooi naar Genève.
Op relatief jonge leeftijd leerde ze alle zekerheden los
te laten en haar eigen weg te zoeken. Ze combineert nu
haar baan met ‘ontwikkelingshulp’ dicht bij huis, door
mensen te helpen die het wat minder goed hebben.
Nardy (39) wil graag een kind op de wereld zetten, maar
geen fulltime moeder zijn. Lennart en Pepijn hebben
een gelukkig homohuwelijk en willen graag een kind.
Met zijn drieën besluiten ze het avontuur aan te gaan,
maar het gaat allemaal niet zo eenvoudig als gehoopt…
179
193
205
227
237
249
Foto: www.eefphotography.com
Wat is jouw droom?
Dit boek schreef ik op een zeilboot in de Cariben. Terwijl ik met
mijn lief van eiland naar eiland reisde, zette ik mijn eigen erva-
ringen en de verhalen van andere dromenzoekers om in con-
crete tips:
• Hoe kom je erachter wat je echt wilt?
• Hoe zet je die belangrijke eerste stap die veel mensen zo
moeilijk vinden?
• Hoe kunnen netwerken en creativiteit je helpen?
• Welke belangrijke keuzes zul je moeten maken?
• En tot slot: hoe zet je door ondanks de obstakels die je onge-
twijfeld tegenkomt?
Als tiener droomde ik er al van om de Cariben rond te reizen per
zeilboot. Maar dat bleek niet realistisch. Ik kon niet zeilen en
kende zelfs niemand die kon zeilen. Laat staan iemand met een
boot en tijd om met me mee te gaan. Ik besloot andere dromen
na te jagen.
Twintig jaar later ontmoette ik op Curaçao mijn vriend; een fer-
vente zeiler, mét zeilboot en zin in avontuur! Het leek erop alsof
mijn droom toch nog in vervulling kon gaan. Ik leerde zeilen in
een klein bootje en... kwam erachter dat ik vaak zeeziek werd.
Toch zijn we op weg gegaan. We besloten tot een compro-
mis. Hij zou de boot in vier ruige dagen en nachten overzeilen
van Curaçao naar de Britse Maagdeneilanden (bvi). Ik zou als
‘luxepassagier’ daarheen overvliegen, waarna we dagtochtjes
konden maken van eiland naar eiland.
Toen we hier eindelijk tijd voor hadden vrijgemaakt, moest
hij helaas na één dag al terugkeren omdat de motor stukging,
waardoor verder varen onverantwoord was.
Bijna een jaar later probeerden we het opnieuw en met een
andere boot lukte de overtocht wél. Twee maanden lang ver-
kenden we samen de prachtige eilanden van de Cariben. Het is
fantastisch om op zoveel verschillende plekken te komen,
13
waarvan sommige zelfs alleen toegankelijk zijn met een eigen
boot. Elk eiland heeft een andere natuur, cultuur en andere
geheimen. En ik moet zeggen: na een paar dagen een ‘wiebelig
gevoel’ ben ik nauwelijks zeeziek geweest.
Misschien was deze reis wel extra leuk, juist omdat ik al die
jaren had gedacht dat het er nooit van zou komen.
Het is vaak niet makkelijk om je dromen achterna te gaan. Bijna
altijd is er tegenslag en lopen dingen anders dan je verwacht.
Maar het gevoel iets te doen wat je altijd al wilde en de energie
die je ervan krijgt, zijn onbetaalbaar. Letterlijk!
Tijdens mijn reizen door meer dan honderd landen, met ver-
schillende culturen en levensomstandigheden, heb ik veel bij-
zondere mensen ontmoet. Een simpele visser op Madagaskar,
de rijkste en armste familie van Guatemala, expats in de Cari-
ben, monniken in Laos, Nederlanders die hun vleugels uitslaan.
Ik heb geleerd dat iedereen dromen heeft. Groot of klein, dicht-
bij of schijnbaar onbereikbaar, voor zichzelf of voor een ‘groter
goed’. Hoe verschillend we ook lijken, alle mensen hebben een
belangrijke overeenkomst: onze ogen gaan glimmen wanneer
we het over datgene hebben waar ons hart echt naar uitgaat.
14
Wat is jouw droom?
15
Wat is jouw droom?
Mijn oma was getrouwd met een kruidenier. Vanzelfsprekend
werkte zij daarom haar hele leven in de winkel. Op een dag
vroeg ik haar wat zij eigenlijk had willen worden toen ze jong
was. Ze droomde even weg. Toen verscheen die speciale blik in
haar ogen, die ik overal ter wereld ben gaan herkennen. ‘Ik had
graag naaister willen worden,’ zei ze resoluut. ‘Mooie dingen
maken op zo’n elektrische machine, dat had ik gewild.’
De familie van mijn Joodse opa kwam om in de Holocaust. Opa
was reclametekenaar en maakte tijdens zijn onderduiktijd de
prachtigste tekeningen. Na de oorlog moest hij als een van de
weinige overlevenden echter de kledingfabriek van zijn familie
overnemen. Zijn ogen gingen pas glimmen als hij me zijn teke-
ningen liet zien, of als hij bijvoorbeeld een logo voor mijn vaders
verjaardag ontwierp.
Mijn grootouders kregen, net als vele mensen in ontwikkelings-
landen, niet de kans om hun droom achterna te gaan. Sommigen
leggen zich daarbij neer. Anderen creëren zelf kansen, ongeacht
hun omstandigheden. Gelukkig horen steeds meer mensen van
verschillende leeftijden en afkomst bij die laatste groep.
Wat maakt het verschil tussen een droom hebben en hem ook
waarmaken?
Iedereen weet eigenlijk wel wat hij moet doen om zijn droom te
realiseren. Wie een wereldreis wil maken moet zijn baan opzeg-
gen, huis verhuren, ticket kopen, rugzak inpakken en... gaan!
Opa tekende de enige foto van zijn moeder
na met kleine stipjes.
16
Wat is jouw droom?
Het is ook duidelijk wat je moet doen als je wilt afvallen: minder
eten, niet meer snoepen en gaan sporten. Ook een eigen bedrijf
opzetten of meer tijd maken voor leuke dingen is keurig in stap-
pen te verdelen. De meeste mensen weten wel zo ongeveer
welke handelingen ze daarvoor moeten verrichten of waar ze
die informatie kunnen vinden als ze het zelf niet weten. Kortom:
de mechanics zijn duidelijk. Toch blijken weinig mensen die stap
te zetten. Hoe komt dat dan? En hoe kom je over die (kenne-
lijke) barrière heen?
Het geheim zit hem in je motivatie. Als je ergens zó van over-
tuigd bent, als je aan niets anders kunt denken en het écht
wilt, dan is het vuurtje in jou gaan branden. Dan vind je wel
een manier om te bereiken wat je wilt, zelfs als de mechanics
misschien niet zo duidelijk zijn. In dit boek vind je een aantal
mechanics-tips (waaronder vast ook wat clichés), maar vooral
ook veel inspiratie, om je te laten zien dat het écht mogelijk is
om te realiseren wat jij wilt; wat dat ook mag zijn.
Ik neem je mee op reis, langs de glimmende ogen van mensen
in Nederland of ergens anders ter wereld. Het zijn waarge-
beurde verhalen van gewone mensen net als jij en ik. Ze wilden
een ruimtereis maken, voor een goed doel werken, een hune-
bed bouwen, meer tijd hebben voor leuke dingen, hun eigen
bedrijf beginnen, draagmoeder worden, op reis gaan of emigre-
ren. Sommigen hebben hun doel bereikt; anderen zitten nog
midden in het proces of hebben hun verwachtingen moeten
bijstellen. Hoe hebben zij die moeilijke eerste stap gezet? Hoe
zijn zij omgegaan met tegenslagen en teleurstellingen? Hoe ziet
hun leven er nu uit?
Verbaas je je over hun dromen, of roepen ze herkenning op?
Wie weet helpen de mensen in dit boek om jouw ogen te
openen en krijg je een beter beeld van jouw droom. Leef mee
met hun ups en downs, hun frustratie en euforie. Laat je inspi-
reren door hun overwinningen en leer van hun mislukte pogin-
gen. Hopelijk relativeren deze verhalen jouw obstakels en durf
je een stapje te zetten richting jouw droom.
17
Wat is jouw droom?
In mijn eerste boek Wat is jouw excuus? vertelde ik mijn per-
soonlijke verhaal, over Coins for Care, Expeditie Robinson en
talloze zakelijke ondernemingen. Ik heb er destijds bewust voor
gekozen om daar geen how-to-boek van te maken. Veel lezers
hebben me laten weten dat ze dat op prijs stelden en dat ze
juist door het lezen van mijn ervaringen geïnspireerd werden.
Tijdens de workshops ‘realiseer je droom’ die ik sinds die tijd
ben gaan geven, merk ik echter dat veel mensen juist wél
behoefte hebben aan handvaten en concrete tips. Daarom mix
ik in dit boek beide concepten.
In Wat is jouw droom? staan zeventien verrassende, openhartige
interviews met mensen die hun droom achterna zijn gegaan. De
belangrijkste tips van deze mensen zijn gecombineerd met mijn
eigen ervaringen en in drieëntwintig concrete adviezen voor je
op een rijtje gezet. Misschien wil je alleen de interviews lezen;
op een ander moment heb je wellicht behoefte aan wat tips of
wil je zelf aan de slag met de oefeningen. Er is geen vaste volg-
orde: kijk rustig wat je aanspreekt en bepaal zelf wat eventueel
op jou van toepassing is.
Het allerbelangrijkste advies is: doe vandaag nog iets om een
stapje dichter bij jouw droom te komen!
Ik wens je een inspirerende reis.
Foto: www.eefphotography.com
18
Wat is jouw droom?
De eerste stap op weg naar
een bestemming
is de beslissing
dat je niet langer wilt
blijven waar je nu bent.
De eerste stap
Je hebt een onrustig gevoel, een vage wens of lang gekoesterde
droom. Het feit dat je je daarvan bewust bent geworden is de
eerste stap. Dan beslis je of je er iets mee wilt doen, of dat je
wilt blijven doorgaan met waar je mee bezig was.
Denk goed na over de gevolgen van je beslissing. Ga je hier
later spijt van krijgen? Het is niet egoïstisch om je dromen na
te streven! Je hoeft ook nog niet precies te weten wat je wilt.
Belangrijk is dat je in beweging komt, en wel nu. Wacht niet op
het juiste moment; dat gaat nooit komen.
Bijt je niet vast in een bepaald idee, maar kijk voorbij je doel.
Vind je de eerste stap moeilijk, maak dan een hypothetisch plan
om je over die drempel heen te helpen. Verbrand niet alle sche-
pen achter je, maar ga met kleine stapjes op je doel af.
Het maakt niet uit als jouw droom voor de buitenwereld niet
realistisch is. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die
‘onmogelijke dingen’ hebben bereikt.
Dit deel bestaat uit de volgende hoofdstukken en interviews:
Je bent het waard!
Je hoeft niet te weten wat je wilt (maar het helpt wel)
Interview met Daniëlle
Wees realistisch, of toch niet?
Interview met Rainer
Maak een plan!
Interview met Hilda en Bas
Kijk voorbij je doel
Interview met Sylvia
Wacht niet op het juiste moment
Interview met Marnix
Neem kleine stapjes
Interview met Adriaan
19
20
Wat is jouw droom?
Je bent het waard!
Is het egoïstisch om je droom achterna te gaan? Veel mensen
neigen hier ‘ja’ op te antwoorden. Velen onder ons zijn opge-
voed met het idee dat je eerst voor anderen moet zorgen en dan
pas aan jezelf mag denken. Vooral vrouwen zullen zich hierin
herkennen. Mijn ervaring is echter dat je juist beter voor ande-
ren kunt zorgen als je eerst aan jezelf denkt.
Herken je dat onbevredigde gevoel wanneer je constant druk
bent voor anderen en zelf niet bij kunt tanken? Je hebt het idee
dat je steeds achter de feiten aanloopt en in alles tekortschiet.
Je wordt sneller geïrriteerd. Wat valt er nog te geven als de bron
leeg is? Wat voor voorbeeld geef je aan je kinderen als je zelf
geen grenzen kunt stellen? Daarom is het belangrijk om ook
tijd te nemen voor jezelf en aandacht te besteden aan wat jij
belangrijk vindt. Gun het jezelf. Voel je niet schuldig als je aan
jezelf denkt. Integendeel!
In een vliegtuig wordt voor vertrek altijd een veiligheidsdemon-
stratie gegeven. Daarin wordt onder andere uitgelegd dat als
de luchtdruk wegvalt, er zuurstofmaskers uit het plafond zullen
vallen. Wat vertellen de stewardessen daarbij? Dat je eerst je
eigen zuurstofmasker op moet zetten en dan pas anderen mag
helpen, zelfs als je met kleine kinderen reist. In dat geval is het
heel duidelijk en logisch. Natuurlijk: als je zelf niet meer kunt
ademen, hoe kun je dan anderen helpen?
21
De eerste stap
Waarom passen we dit niet vaker toe in ons ‘gewone’ leven? Ik
ben zelf altijd een einzelgänger geweest die zich weinig aantrekt
van de gangbare normen. Ik merk dat mijn mentaliteit soms
heftige gevoelens bij anderen opwekt. Is het omdat ze niet
gewend zijn dat iemand zijn eigen gang gaat? Niet weten hoe ze
moeten reageren? Omdat ze stiekem jaloers zijn? Of vinden ze
het egoïstisch dat ik uiteindelijk voor mezelf kies als ik dat nodig
vind? Ik heb gemerkt dat het voorbeeld van de zuurstofmas-
kers mensen aan het denken zet. En dat het vooral vrouwen kan
helpen om hun keuzes te verantwoorden. Gebruik de metafoor
van de zuurstofmaskers eens een keer en bestudeer het effect
dat het heeft op jezelf en anderen.
Soms is het moeilijk bestaande patronen te doorbreken. De
schrijver Paulo Coelho beschreef dit heel mooi aan de hand van
een bizar voorbeeld
1
. De rails van de meeste spoorlijnen ter
wereld blijken precies 143,5 cm uit elkaar te liggen. Waarom
precies dat getal? vroeg hij zich op een dag af. ‘Dat is nu een-
maal hoe de dingen zijn,’ kreeg hij als antwoord. Paulo ging
het uitzoeken en leerde dat moderne spoorlijnen deze afstand
gebruiken, omdat het de breedte van de oude wegen was. En
waarom was dat zo? Omdat de Romeinen hadden berekend hoe
breed twee paarden uit die tijd naast elkaar waren; 143,5 cm
dus. Zodoende is de afstand tussen de rails, waar ultramoderne
hogesnelheidstreinen over rijden, bepaald door de Romeinen!
Ook toen emigranten naar Amerika kwamen en daar nieuwe
spoorlijnen bouwden, hielden ze de oude standaarden aan.
Gewoon omdat ze dat zo gewend waren.
Hoe limiterend oude patronen kunnen zijn, ondervonden ook
de ingenieurs die de spaceshuttle bouwden. Zij wilden bredere
brandstoftanks maken, maar dat kon niet omdat deze over het
spoor vervoerd moesten worden en de tunnels niet berekend
waren op grotere maten. Zo hebben de Romeinen zelfs invloed
gehad op de ruimtevaart...
1
In Happinez 3, 2010.
22
Wat is jouw droom?
Er is eigenlijk geen reden om deze door de Romeinen bepaalde
afstand nog steeds aan te houden, maar toch wordt het gedaan
en door iedereen geaccepteerd.
In ons eigen leven is er ook ooit iemand geweest die beslist
heeft dat dingen op een bepaalde manier gedaan moesten
worden. Misschien is het veel handiger om het anders te doen.
Maar er is moed voor nodig om bestaande patronen te door-
breken. Het feit dat jij dit boek hebt opgepakt, betekent dat jij
met het idee speelt om iets in jouw leven aan te pakken. Wel-
licht helpt het om je te realiseren dat er niet altijd een goede
reden is waarom dingen zijn zoals ze zijn. Hou daarom vooral
voor ogen waarom je wilt doen wat je van plan bent en probeer
je daardoor te laten leiden.
Je bent het waard!
Toch?
Lsther Iacobs
Wat |s [ouw droom?
kea||seer [e droom. 8eg|n vandaag nog.
!"
De eerste stap
1wee dromen!
n||da (38) en 8as (39) ze||den met dochter L|sanne (toen twee
[aar) en zoon Sem (toen acht maanden) ru|m een [aar naar
en door de Car|ben. Na thu|skomst van de re|s begonnen ze
samen een e|gen bedr|[f.
Cnze zoon kon nog nleL eens lopen Loen we aan onze zellrels
begonnen. !e benL [e heel bewusL van de onzekerheld: aan
welke rlslco's sLellen we onszelf en onze klnderen blooL? Caan
ze heL wel leuk vlnden? WaL als er onderweg leLs ernsLlgs meL
ze gebeurL, kunnen we onszelf daL oolL vergeven? WaL als er
lemand Lhuls zlek wordL als we lang op zee zl[n?
We hadden al langer een vage wens om een Ll[d[e nleLs Le doen,
meL mool weer en op heL waLer. vrlenden van ons hadden een
[aar gezelld en we genoLen van hun verhalen. 1egell[kerLl[d was
er geen sprake van daL we onze leuke baan en ons gezelllge
besLaan ln nederland op zouden zeggen. Pllda vond ook daL ze
eersL wel waL gepresLeerd moesL hebben voordaL ze daL ver#
dlend zou hebben. Zo werden de plannen noolL concreeL.
1oLdaL we besloLen er een hypoLheLlsch pro[ecL van Le maken,
meL wensen en elsen op een rl[L[e en een begroLlng. 'SLel daL we
zouden gaan. WaL zouden we dan doen en hoe zouden we heL
regelen?' Als [e zo'n pro[ecL ln sLukken opdeelL en verwoordL
ln concreLe acLlell[sLen, wordL heL elgenll[k heel overzlchLell[k.
1oen kwam lneens de overLulglng: we gaan heL gewoon doen
en snel! PeL voelde als een momenLum daL we moesLen pakken.
Alles vlel op zl[n plaaLs, ulLsLel zou afsLel zl[n.
8as glng op navlgaLleles en we deden een medlsche cursus ln
heL havenzlekenhuls. uaar leerden we de meesL noodzakell[ke
dlngen voor als [e een paar weken op zee benL. We leerden bl[#
voorbeeld wonden hechLen, we oefenden op een klppenbouL...
$%
Wat |s [ouw droom?
We legden conLacL meL een bevrlende arLs dle ons Ll[dens de
rels vla de radlo zou bl[sLaan als daL nodlg was.
voor we heL wlsLen, brak de dag van verLrek aan. PeL was fllnk
sllkken om voor maanden afscheld Le moeLen nemen van faml#
lle en vrlenden. LxLra bl[zonder was heL daarom als ze langs#
kwamen Ll[dens onze rels. ueze gedeelde vakanLles waren een
enorme bonus. Poe vaak ga [e anders samen meL [e ouders of
goede vrlenden op vakanLle? ueze speclale weken pakL nle#
mand ons meer af.
We maakLen bl[zondere dlngen mee. Zo werd heL ln de Colf van
8lska[e een keer compleeL wlndsLll. vlak voordaL we de moLor
wllden aanzeLLen, zagen we een walvls. ue zee was helemaal
vlak, heel rusLlg en sLaLlg zwom de walvls een rond[e om de
booL, af en Loe luchL ulLblazend. WaL een onbeschrl[fell[k mach#
Llg gezlchL! Cok wel een beeL[e spannend, wanL hl[ bleef een
hele Ll[d vlakbl[. Pl[ moesL nleL verllefd worden op onze moole
donkere vlnklel. 1oen de walvls ulLelndell[k weer ln de dlepLe
verdween, slaakLen we een zuchL van opluchLlng.
$&
De eerste stap
vanaf de Canarlsche Lllanden zouden we de lange overLochL
naar de Carlben maken. We vonden daL Loch wel een beeL[e
spannend. uaarom besloLen we meL een groep van 220 andere
boLen Le varen. 1oen we op Las Þalmas ulLelndell[k de Lrossen
losgoolden, sLond de hele kade vol meL zwaalende mensen. PeL
was een onbeschrl[fell[k gevoel Loen we langzaam de haven ulL
voeren om de overkanL van de ALlanLlsche Cceaan Le berelken.
We hoefden nleL bang Le zl[n daL Llsanne en Sem hun energle
nleL kwl[L konden Ll[dens heL varen. PeL rulmLegebrek werd meL
veel creaLlvlLelL opgelosL. Sllngeren, schommelen en zelfs paal#
dansen, heL kon allemaal op de booL.
na precles drle weken op zee flnlshLen we ln SL. Lucla. We waren
erg opluchL en dankbaar daL alles goed was gegaan. Lnlgszlns
verward zochLen we naar ver weggesLopLe ll[nen en sLooLwlllen
dle we zo lang nleL hadden gebrulkL. vrlenden sLonden langs de
kanL al Le zwaalen en wachLLen ons op meL rumpunch, heerll[k!
ln de Carlben zl[n we op prachLlge plekken geweesL, heL ene
elland was nog mooler dan heL andere. na aankomsL op heL
Porseshoe 8eef waren we even sprakeloos. PeL was echL mooler
dan een anslchLkaarL. We lagen mldden Lussen de onbewoonde
8ounLy-elland[es ln een soorL megaLroplsch zwembad. Lr was
verder helemaal nleLs, maar we hadden alles: elkaar en de
booL. We maakLen onze elgen sLroom meL de generaLor, bakLen
brood ln de oven en aan boord hadden we koude drank[es en
lekker eLen. uagenlang leefden we op heL wlLLe sLrand en ln heL
llchLblauwe waLer.
Cp heL vulkanlsche elland uomlnlca reed glds Maclln ons rond.
PeL land ls zo vruchLbaar daL gelukklg nlemand honger hoefL Le
ll[den. Cnze glds lleL zlen waar en hoe mango, ananas, papa[a,
dasheen, yam, grapefrulL, Lhee, Ll[m en laurler groelen. We
besefLen hoe ver we gewoonll[k van de naLuur af sLaan. We
mochLen hler en daar waL plukken, zodaL we supervers konden
eLen en zelfgeplukLe Lhee konden zeLLen.
32
Wat |s [ouw droom?
Cp Les SalnLes gebeurde er leLs LoLaal onverwachLs. ln een
supermarkL voelden we opeens enorme schokken. ue produc#
Len vlelen ulL de schappen. Sem schrok hullend wakker ln zl[n
wandelwagen. AuLomaLlsch bogen we ons over de klnd[es heen.
We besefLen daL we snel naar bulLen moesLen. uaar voelden we
weer fllnke schokken. Lr was panlek, ledereen llep weg van de
gebouwen en was aan heL bellen. Ceschrokken glngen we snel
Lerug naar de booL. We hadden een [aar lang voornamell[k op heL
waLer geleefd, waar we bang waren geweesL voor heel andere
gevaren, maar kregen nu aan wal Le maken meL een aardbevlng
(3.3 op de schaal van 8lchLer). ulL gevaar kwam ulL LoLaal onver#
wachLe hoek. We voeren snel verder, op zoek naar vasLere grond
onder onze klel. ulL hopen we noolL meer mee Le maken.
ln ons Ll[dell[ke zellersleven hebben we verbazend veel leuke
mensen onLmoeL. ledereen heefL echL Ll[d voor elkaar, daL ls
heel speclaal. Ceen agenda's, geen afspraken. !e vaarL bl[ elkaar
langs meL de dlnghy (bl[booL[e) en zo onLsLaaL vaak onverwachLe
gezelllgheld. Als heL kllkL zoek [e elkaar weer op ln de volgende
baal en zo onLsLaan er al snel bl[zondere conLacLen.
MeL een knlpoog naar heL gesLresLe leven ln nederland werd er
op maandagmorgen bl[voorbeeld waLerLrappelend ulLgebreld
'vergaderd' meL de bemannlng van andere boLen dle ln de buurL
voor anker lagen. AgendapunLen: waL doen we vanmlddag?, de
volgende besLemmlng, verslag van radloconLacL meL andere
boLen, rondvraag en w.v.L.L.k. We sloLen naLuurll[k af meL een
kop koffle op heL achLerdek.
na een [aar ln de Carlben en weer zo'n lange ALlanLlsche over#
sLeek kwamen we weer Lerug ln Luropa. PeL werd Ll[d daL ons
hechLe gezln zlch weer een beeL[e los zou weken. uaL vlel nleL
mee na derLlen maanden alles meL zl[n vleren doen. Llsanne
wllde echLer meLeen heel graag logeren bl[ opa en oma. Clun#
derend vroeg ze: 'Caan [ullle dan nleL mee?' PeL was opeens erg
sLll op de booL. Cok zag Llsanne heL helemaal zlLLen om sLraks
naar de peuLerspeelzaal Le gaan: 'uan brengen [ullle me weg en
33
De eerste stap
mogen [ullle nleL bll[ven, Loch?' zel ze hoopvol. PeL leven ls hard
voor sofLe ouders.
Cp een ochLend zagen we ln de verLe l!mulden llggen. Pler
werden we een [aar eerder ulLgezwaald door vrlenden en faml#
lle, erg onzeker en gespannen over waL dlL [aar ons zou gaan
brengen. Cngelofell[k daL we nu weer hler waren, meL een [aar
vol poslLleve ervarlngen erbl[. Cm daL Le vleren, hesen we alle
vlaggen van de landen waar we geweesL waren. Ln daar sLon#
den onze LrouwsLe fans [ulchend op de kade. Len erg emoLlo#
neel momenL, we hlelden heL nleL meer droog.
ulLelndell[k was de zellrels een geweldlge Ll[d. We zl[n een sLerk
Leam gebleken: saamhorlg, evenwlchLlg, meL vooral veel lol en
gezelllgheld. ue rels brachL ons nleuwe vrlenden en zelfs ook
een nog beLere band meL 'oude' vrlenden en famllle, dle mee#
leefden, ons op de proef sLelden, sLlmuleerden, sLeunden, op
bezoek kwamen of er nu weer voor ons zl[n ln nederland.
We hebben geleerd om momenLen van geluk zelf Le pakken. Cp
rels ben [e namell[k Loch vlerenLwlnLlg uur per dag een soorL
van druk. MeL de klnderen (geen oppas, geen opa's en oma's ln
de buurL), de booL (klussen, alle gewone dlngen zoals waLer en
elekLrlclLelL kosLen meer Ll[d) en de rels zelf.
k|nderspe|
Cnze grooLsLe zorg voor verLrek waren de klnderen. Zou daL
wel goed gaan? ls zo'n rels wel leLs voor klnderen? We dachLen
daL we nleL veel klelne klnd[es Legen zouden komen op andere
boLen. nleLs ls mlnder waar. vaak was heL een compleLe buggy-
parade op heL sLrand.
PeL ls echLer wonderbaarll[k goed gegaan. 8elzen meL klnderen
zorgL ook voor een bl[zondere belevlng. !e bekl[kL alles meL heel
andere ogen
3
.
3
Op www.wotlsjoowJtoom.lofo stoot eeo oltqebtelJ vetsloq met tlps voot bet
zelleo met kleloe kloJeteo.
$!
Wat |s [ouw droom?
Interessante u|tspraken van de k|ds:
´Mijn beste vriendin Puck woont op het ei/ond 5oest.´
´woont iedereen hier in een huis?´
´wonneer qoon we weer weq?´
N|euwe dromen
Slnds de rels hebben we veel meer zelfverLrouwen ln heL
nasLreven van groLe en klelne dromen. PeL sLarLen van een
elgen bedrl[f was vergeleken meL de zellrels redell[k overzlchLe#
ll[k. PeL glng hler nleL om een llfe tbteot (sLorm, schlpbreuk eL
ceLera), maar meL name om een flnancleel rlslco.
lnmlddels wlsLen we daL we prlma (Ll[dell[k) konden leven van
een kleln budgeL. Ln belangrl[ker, we hadden en hebben de
sLerke overLulglng daL ook dlL plan zou kunnen slagen.
PeL ldee voor 1apas Club onLsLond elgenll[k op rels: vaak aLen
we bl[ een glas wl[n allerlel lekkere lokale hap[es. uoor dle
auLhenLleke speclallLelLen naar nederland Le halen, neem [e
ook daL gevoel een beeL[e mee, fllosofeerden we. PeL was nleL
eenvoudlg om dlL op Le zeLLen, maar langzaam begon heL Le
lopen: caLeraars, dellcaLessenwlnkels en horeca zl[n enLhouslasL
over de auLhenLleke hap[es.
$$
De eerste stap
Len paar [aar laLer ls heL grapplg om Le merken daL waL Loen
een droom leek - een elgen bedrl[f beglnnen - ook echL reallLelL
ls geworden. 1apas Club heefL een plek veroverd op de neder#
landse markL. PeL ls een heel leuke ulLdaglng om ons bedrl[f
verder ulL Le bouwen en daarblnnen sLeeds nleuwe (klelnere)
dromen Le verwezenll[ken.
MeL deze droom valL alles samen: we doen waar we goed ln
zl[n en bll[ van worden. We comblneren onze passle voor lekker
eLen meL onze ervarlng bl[ groLe foodbedrl[ven en de wens om
werk en werkLl[den flexlbel en creaLlef ln Le vullen.
PeL ls heel gek om Lwee keer [e baan op Le zeggen, nleL omdaL
[e heL nleL naar [e zln hebL of een beLer alLernaLlef hebL, maar
om een Ll[d vrl[ Le zl[n of een elgen bedrl[f Le sLarLen. PeL dwong
ons opnleuw keuzes Le maken en kansen Le grl[pen. Als heL nleL
zou lukken, moesLen we ln heL ergsLe geval weer op zoek naar
een leuke baan. 1l[dens de opsLarLfase hebben we om de beurL
af en Loe parLLlme als freelancer voor groLe bedrl[ven gewerkL
om waL geld bl[ Le verdlenen.
PeL eersLe [aar konden we nog moelll[k op vakanLle, omdaL heL
werk gewoon doorglng en we heL nleL aan lemand anders over
konden laLen. uoor bepaalde zaken anders Le organlseren en
opLlmaal gebrulk Le maken van Lechnlsche onLwlkkellngen ls
heL gelukL ons werk onafhankell[ker Le maken van Ll[d en plaaLs.
We kunnen lnmlddels overal vandaan werken zonder daL onze
klanLen daar leLs van merken. We hebben dan alleen een lnLer#
neLverblndlng en moblele Lelefoon nodlg. verder kunnen alle
$'
Wat |s [ouw droom?
medewerkers bl[voorbeeld ook gemakkell[k vanulL huls werken
of een probleem oplossen als daL nodlg ls. uaardoor konden we
al vrl[ snel zonder problemen op rels om bl[voorbeeld nleuwe
producLen Le zoeken of langer op vakanLle gaan zonder sLress.
uaL zorgL ervoor daL droomrelzen nog sLeeds mogell[k zl[n en
heL brengL de droom om een paar maanden ln bl[voorbeeld
Span[e Le wonen en daarvandaan Le werken ook dlchLerbl[.
We zl[n conLlnu bezlg om sllmme oplosslngen Le bedenken, ook
als dle ongebrulkell[k zl[n of nleuw. CmdaL we ons bedrl[f ulL
heL nleLs zl[n begonnen, konden we de ldeale vorm klezen. We
werken als een neLwerkorganlsaLle waardoor we flexlbeler en
slagvaardlger zl[n dan oude economle-organlsaLles.
na [arenlang gewerkL Le hebben ln vasL dlensLverband bl[ groLe
bedrl[ven, was heL wel een ulLdaglng om meL de vele onzeker#
heden van heL ondernemerschap om Le gaan. Llgen baas zl[n
beLekenL ln heL begln meL name flnanclele onzekerheld, hard
werken en alles zelf regelen. Ceen baas of managemenLLeam
dle [e de schuld kunL geven, hler heb [e zelf voor gekozen. ulepe
dalen, gelukklg gecompenseerd door veel meer hoge pleken.
Als we ons onzeker voelen, proberen we Le bedenken waL heL
ergsLe ls waL er kan gebeuren. Als heL mls zou gaan, moeLen
we ln heL ergsLe geval mlsschlen een Ll[d[e van heel welnlg geld
rondkomen of mlnder leuk werk doen. uaL helpL om onzekere
gevoelens ln perspecLlef Le zlen. We kunnen ons ergere dlngen
voorsLellen.
We hebben veel geleerd. uoor meL een elgen bedrl[f Le begln#
nen, dwlng [e [ezelf om [e breed Le onLwlkkelen. ln heL begln
doe [e bl[na alles zelf, van heel operaLloneel LoL sLraLeglsch en
flnancleel lngewlkkeld. We grappen weleens daL heL de perfecLe
uet-opleldlng ln de prakLl[k ls.
keep on dream|ng...
ue zellrels was elgenll[k een eersLe groLe droom waar we echL
bewusL voor gekozen hebben en barrleres voor hebben moeLen
overwlnnen. uaL ls een superervarlng gebleken en daL geefL
zelfverLrouwen om ook andere dromen na Le leven.
$(
De eerste stap
PeL leven ls nleL maakbaar. 8l[voorbeeld [e gezondheld en dle
van de mensen ln [e naasLe omgevlng heb [e nleL zelf ln de
hand. uaL ls zoleLs kweLsbaars. uaL maakL daL we proberen
elk momenL van dlL leven Le genleLen. Poewel heL vaak nleL zo
voelL, heb [e heel veel andere dlngen ln [e leven wel zelf ln de
hand. !e elgen keuzes bepalen ook voor een grooL deel [ouw
geluk en daL van de mensen om [e heen. PeL ls mogell[k om
dlngen anders Le doen of Le veranderen. Als [e daL besefL ls er
veel mogell[k en bll[fL er een hoop Le dromen.
We hebben gemerkL daL heL nleL alleen om de reallsaLle van
dromen gaaL, maar [ulsL ook om heL genleLen van heL (nasLre#
ven van) dromen. PeL ls een ulLdaglng om nleL alleen voorulL
Le kl[ken, maar [ulsL Le genleLen van de klelne sLappen dle [e
vandaag zeL ln de gewensLe rlchLlng en de nleuwe lnzlchLen, bl[#
zondere onLmoeLlngen en ervarlngen dle daL brengL.
‘Elke dag, elke seconde is een gelegenheid om een
kleine of grotere droom te verwezenlijken.
Kunst is om erachter te komen wat je dromen zijn
en/of waar je gelukkig van wordt.
Nog moeilijker is het om dat geluk dan ook te
pakken en ervan te genieten.’
$)
Wat |s [ouw droom?
1|ps van n||da en 8as:
Doe alsof je vandaag definitief besloten hebt je
droom achterna te gaan en maak een plan. Zet het
op papier en maak het zo concreet mogelijk met
actielijsten, benodigdheden, timing en een budget.
Het is ontzettend leuk om te doen en gaandeweg
kom je steeds een stapje verder. De beslissing om
er wel of niet voor te gaan neem je zo geleidelijk,
waardoor het veel gemakkelijker wordt.
Geef jezelf altijd de vrijheid om je droom bij te
stellen of in te wisselen voor een andere. Die
keuzevrijheid geeft rust en brengt ook steeds
weer nieuwe, spannende ervaringen.
Het nastreven van je dromen geeft veel energie. De
poging om een droom te verwezenlijken alleen al
kan veel voldoening geven. Maak er zelf een feestje
van; geniet ook van de weg ernaartoe!
Als er onoverkomelijke barrières lijken te zijn, is
het een uitdaging om er creatief over na te denken
en er open in te gaan. Hoewel het niet altijd zo
lijkt, heb je heel veel zaken zelf in de hand en
komt de oplossing soms uit onverwachte hoek.
loLo: !eroen van AmelsvoorL
!"
De eerste stap
Marn|x (42) u|t 8e|g|ö over|eefde kanker en w||de daarna z|[n
he|e |even omgoo|en. n|[ won £xpeditie kobinson en g|ng op
re|s. U|te|nde||[k vond h|[ een ba|ans tussen z|[n n|euwe re|s!
drang, z|[n oude werk en z|[n ge||efde gez|n.
voordaL lk zlek werd, was lk elgenll[k vooral meL ml[n werk en
gezln bezlg. lk werkLe bl[ de lederale 8echerche ln 8russel, Lwee
uur van waar lk woon. lk was naasL ml[n drukke baan, waarvoor
lk vaak uren overwerkLe, dus ook nog eens vler uur per dag
onderweg. verder hadden we drle opgroelende klnderen. lk
zochL geen dlepere beLekenls. !e aanvaardL ln felLe daL al [e Ll[d
naar [e werk en [e gezln gaaL en daL daarbulLen nleL veel rulmLe
overbll[fL voor andere dlngen.
ln [anuarl 2004 hoorde lk daL lk Leelbalkanker had. lk had
moelLe Le beseffen daL lk echL heel zlek was. !e hoorL weleens
over kanker, maar lk had er noolL mee Le maken gehad, noolL
over nagedachL. lneens heb [e heL dan zelf. 1oen lk zlek was,
bekroop me heL gevoel daL lk Ll[d LekorL zou komen. Lr waren
zoveel dlngen dle lk nog wllde doen. lneens reallseerde lk me
daL er een llmleL ls aan [e Ll[d, aan [e leven. lk besefLe op daL
momenL daL lk leLs meL dle Ll[d moesL doen, daL [e [e Ll[d zo
goed mogell[k moeL gebrulken. lk denk daL veel mensen daar
nleL bl[ sLllsLaan.
ule eersLe maand was alles onzeker. Alles draalde om de vraag:
hoeveel kans heb lk om hler door Le komen? lk dachL daL ml[n
leven was afgelopen. 1egen ml[n vrouw zel lk: '!l[ zulL dus verder
voor de klnderen moeLen zorgen. lk zal proberen voor ons gezln
prakLlsch ulL Le werken waL lk nog kan.'
1oen begonnen de behandellngen. ue chemoLheraple bleek
goed aan Le slaan. uus kreeg lk Loch weer een beeL[e hoop.
Cp een gegeven momenL waren de behandellngen afgelopen,
daL was heL begln van de vl[f-[aar-wachLperlode. uan ls elke
mlnuuL quallLyLlme. vroeger sLelde lk me de vraag: hoe ga lk
ml[n dag lnvullen? nu was heL: dlL wll lk allemaal doen, hoe
74
Wat |s [ouw droom?
prop lk daL ln een dag? lk had heL gevoel daL lk Ll[d verloren had.
lk had al zoveel [aar elgenll[k onbewusL geleefd.
Als [e zlek benL, ben [e lmmoblel, kun [e geen andere ulLdaglng
aangaan. Alles waL [e wllL doen, ls een droom, zelfs de gewoon-
sLe dlngen. Zodra [e [e leLs beLer voelL, weeL [e daarom: uu ls
heL Ll[d om dle dlngen Le doen dle lk alLl[d al wllde doen. Als lk
er nu nleL aan begln, dan komL heL er noolL van.
Ml[n verre, vage droom was alLl[d om een keer een wereldrels
Le maken of een sabbaL[aar op Le nemen. Cewoon een perlode
ln ml[n leven om ml[n horlzon en geesL Le verrulmen zonder
bezlg Le hoeven zl[n meL heL felL daL [e geld moeL verdlenen.
lk droomde ervan om gewoon een Ll[d[e 'ml[n dlng' Le kunnen
doen zonder bl[ alle verpllchLlngen sLll Le hoeven sLaan.
PeL eersLe waL lk dus deed Loen lk klaar was meL de behande-
llngen, was op vakanLle gaan. nog geen Lwee weken na ml[n
laaLsLe chemoLheraple verLrok lk naar Cuba meL ml[n vrouw en
een goede vrlend dle verpleger ls. We boekLen de vluchL een
dag van Levoren, ml[n vrouw vroeg Ler plekke vrl[ aan haar baas.
We hadden heL gevoel alsof we onLsnapLen! lk was nog kaal,
had geen wenkbrauwen. lk had vler maanden ln heL zleken-
huls gelegen en sLond daar lneens op een parelwlL sLrand, meL
blauw waLer en een sLralende zon. na alle sLrl[d om ml[n leven
Le behouden, had lk heL lneens weer ln elgen hand. lk voelde de
energle door me heen sLromen. lk sLond er weer, maar nu op
een andere manler. vroeger leefde lk ln een rechLe ll[n, vanaf
daL momenL wllde lk alles ln heL kwadraaL. ule belevlng ls heel
anders en de lnvulllng ook.
Zo ls heL begonnen, heL relzen, lk ben er nleL meer mee gesLopL.
na dle vakanLle ben lk weer gaan werken. Maar een maand
laLer beklom lk ln Span[e de MonLe Þerdldo, de Lwee na hoogsLe
berg van de Spaanse Þyreneeen. Ml[n vrlend, de verpleger, had
voor de zekerheld een zak[e medlcl[nen meegenomen. Samen
!#
De eerste stap
klommen we ln Lwee dagen naar vlerdulzend meLer. lk voelde
me fanLasLlsch! Als [e daL kunL, Lwee maanden na [e chemo, dan
kun [e de hele wereld aan.
voor ml[n zlekLe had lk me al drle keer lngeschreven voor !"#$%
Jltle koblosoo. lk had een brlef geschreven zoals waarschl[nll[k
dulzenden anderen: 'lk heb een gezln meL drle klnderen en wll
er weleens even LussenulL.' lk heb noolL een respons gehad. Ze
krl[gen wel vlerdulzend brleven per [aar van mensen dle graag
een keer op een Lroplsch elland wlllen verLoeven...
nu pakLe lk dlL pro[ecL meL nleuwe energle aan. lk schreef
opnleuw een brlef, deze keer korL en krachLlg. lk verLelde daL lk
zlek was geweesL en vervolgde:
ue lootste foto voo Motolx met botloqe.
No Je tels ooot cobo qloq Jle Jefloltlef of.
´Als oltleme (leveos)ptoef wll lk bletblj ooqmools scbltte%
teo! Noqmools tot bet blttete eloJe qooo voo ofzleo eo
jezelf teqeokomeo lo botte omstooJlqbeJeo. lk wll mljo
qteozeo koooeo vetleqqeo. íokele moooJeo qeleJeo wos
bet eeo qevecbt zooJet teqeokooJlJoteo, Jlt moet lk
koooeo betboleo... moot Joo teqeo oppooeoteo Jle bet
zwotte qot Jot lk beo teqeoqekomeo ooq olet keooeo... eo
lk wll ze JolJelljk mokeo Jot je met wllsktocbt eo qeloof lo
je elqeo koooeo veel koot betelkeo.´
!$
Wat |s [ouw droom?
lk werd geselecLeerd voor heL programma en verLrok nleL veel
laLer naar Malelsle. uaar brachL lk Lwee weken ln een verla-
Len groL door en won ulLelndell[k na zeven weken afzlen heL
programma. Llke proef dle lk deed, een barre zwemLochL van
elland naar elland, alles symbollseerde voor ml[ de overwlnnlng
op ml[n zlekLe. PeL was een persoonll[ke LrlomfLochL. íxpeJltle
koblosoo was een nleuwe sLarL voor ml[, een nleuw begln.
ue confronLaLle was zo grooL, omdaL lk van heel dlep kwam.
Llf maanden ervoor lag lk nog ln een zlekbed, aan de chemo.
Lven laLer was lk voor heL eersL ln ml[n leven ln Malelsle, ln een
droom. ue eersLe dagen besefLe lk heL nleL, heL kwam allemaal
op me af. lk lleL me gewoon meedrl[ven op ml[n gevoel, de erva-
rlng, heL avonLuur. lk zaL samen meL LsLher ln een groL, een roLs
mldden ln de zee. Lr was daar nleLs, maar we zagen alles posl-
Llef, maakLen er heL besLe van. We namen elk momenL zoals heL
kwam. PeL was een openbarlng. Cp een bepaald momenL kreeg
lk een andere vlsle op heL leven.
Zo heb lk leren genleLen van de rusL en sLllLe. uaar sLond lk
vroeger noolL bl[ sLll. Len dag nleLsdoen. Pelemaal nleLs. Poe-
veel mensen kunnen zeggen daL ze oolL een dag nleLs hebben
gedaan? Cf op een plek zl[n geweesL waar [e elgenll[k nleLs kunL
doen? !e móeL dan wel ln heL momenL leven.
loLo: !eroen van AmelsvoorL
!!
De eerste stap
na Lwee maanden kwam lk weer Lhuls en moesL heL gewone
leven weer beglnnen. ue eersLe maand zweefde lk nog, was lk
er meL ml[n gedachLen nleL bl[. uoor anderen werd lk er dan
weer bl[ gehaald. lk moesL weer gaan werken, er waren ver-
anLwoordell[kheden Lhuls en op heL werk, maar ml[n versLand
schreeuwde 'urr'. uaL was een raar gevoel. lk had heL llefsL
gewoon verder wlllen gaan meL dle levenssLl[l ulL Malelsle. PeL
was een enorme confronLaLle.
Als lk had gekund, was lk gewoon weggegaan. Len rugzak op en
[aren op pad. lk had heL gevoel alsof lk de wereld óp wllde eLen,
zo greLlg was lk. Werken was ml[n dlng nleL. lk besefLe daL lk heL
moesL doen, ledereen doeL heL, maar ml[n harL zaL er nleL ln. lk
wllde elgenll[k van Lwee walleL[es eLen. lk wllde wel ml[n gezln,
maar wllde nleL daL heL een blok aan ml[n been werd en een
belemmerlng om ml[n elgen dlng Le kunnen doen. na zes maan-
den kreeg lk heL besef daL heL leven daL lk zou wlllen lelden nleL
voor ml[ weggelegd was. lk legde me daar nleL bl[ neer. lk wllde
relzen, lk wllde dlngen beleven, lk wllde meer!
lk wlsL ml[n vrouw Carla Le overLulgen daL lk alleen meL de
klnderen op sklvakanLle zou gaan. lk glng meL vrlenden een
week naar lerland, een paar dagen op muzlekvakanLle. lk ben
een week alleen naar LgypLe gegaan. Carla vond daL allemaal
nleL nodlg. Maar lk had daL soorL Lrlp[es echL nodlg en ook veel
vaker dan zl[. lk moesL gewoon weg. vlak daarna verLrok lk een
maand naar nepal om een Lrekklng Le doen: de MounL LveresL-
Lrall LoL zo hoog mogell[k zonder Lechnlsche ondersLeunlng.
PeL was nleL gewoon vakanLle, heL was een ulLdaglng zoeken.
lk werd gedreven door een gevoel: als lk heL nu nleL doe, ls heL
morgen mlsschlen Le laaL.
!%
Wat |s [ouw droom?
1huls begon dlL naLuurll[k sLeeds meer Le boLsen. Carla heefL
achLeraf gezlen veel geduld meL me gehad. Ze lleL me veel los
en op heL momenL daL ze me Lerug wllde halen, was heL elgen-
ll[k al Le laaL. uaL veroorzaakLe spannlngen ln heL gezln. Zl[ wllde
daL alles weer werd zoals heL was. Maar lk kon nleL weer veran-
deren ln wle lk was vóór ml[n zlekLe, vóór íxpeJltle koblosoo.
PeL was alsof ml[n oogkleppen waren afgevallen.
Carla vond me ln dle Ll[d een egoisL. lk vond daL nleL, wanL lk
voldeed nog alLl[d aan ml[n veranLwoordell[kheden als vader. lk
deed waL lk kon voor ml[n gezln, maar lk wllde ook ml[n elgen
dlng doen blnnen de mogell[kheden dle lk kreeg. PeL probleem
was daL lk ml[n horlzon sLeeds verder wllde verleggen.
Ln Loen beslooL Carla lneens om mee Le gaan! We relsden
samen naar de bronnen van de Canges ln lndla, aan heL begln
van de Plmalaya. PeL was de eersLe keer daL ze zoleLs deed.
We hebben zelfs ruzle gehad. Maar elgenll[k vond ze heL ook
besL leuk. lk dachL: zle [e wel daL heL nleL Le veel gevraagd ls om
blnnen ml[n gezln dlL soorL dlngen Le kunnen doen? 1oen lk dle
maand ln ml[n eenL[e door nepal relsde, had lk me sLeeds schul-
dlg gevoeld. kan lk dlL wel doen, mag lk dlL wel doen? nu waren
we samen, genoLen we samen en voelde lk me nleL schuldlg, zl[
maakLe heL lmmers ook mee.
!&
De eerste stap
Ml[n nleuwe levenslnsLelllng vraagL veel aanpasslngsvermogen
van Carla. Ze kan genleLen van ml[n levenslusL, zolang heL maar
nleL Le veel ls. Ze neemL nu een maand verlof zodaL we samen
naar Zuld-Afrlka kunnen gaan: een Leken daL ze dlL zelf ook leuk
en belangrl[k vlndL. Ze puL er zelf ook energle ulL, nu. ue kln-
deren zl[n al waL ouder en onafhankell[ker. uaL geefL ons meer
rulmLe. uus doen we nu veel Lrlp[es samen. We gaan bl[voor-
beeld op de moLor naar 1oscane. Soms ga lk nog alleen of meL
ml[n vrlenden, ml[n muslc maLe, daL ls leLs voor ml[zelf.
Ml[n zlekLe ls de ommekeer geweesL. vooral ln hoe lk omga meL
ml[n Ll[d, heL gevoel daL lk Ll[d LekorL heb. lk wll elk momenL
genleLen en nleL denken aan de LoekomsL. lk heb besloLen
zonder agenda Le leven en geen horloge meer Le dragen.
lk werk nog ln dezelfde recherche-eenheld, maar onderzoek
nu drugs ln plaaLs van mensensmokkel. lk wll elke vl[f [aar leLs
anders doen. Als lk voel daL lk op auLomaLlsme draal, dan zoek
lk een andere ulLdaglng. lk werk nu ln leper, slechLs LwlnLlg
mlnuLen relzen. lk maak geen overuren meer en heb dus veel
meer Ll[d voor ml[n gezln en andere soclale dlngen.
5omeo met cotlo lo loJlo.
80
Wat |s [ouw droom?
PeL was nleL makkell[k om de gulden mlddenweg Le vlnden. uaL
heefL wel een paar [aar geduurd. lk ben van een dlep dal naar
een absoluuL hoogLepunL gegaan en heL was lasLlg om daarna de
balans Le vlnden. Poe exLremer [e gaaL, hoe meer [e [e grenzen
wllL verleggen. 1oLdaL [e zelf geen besef meer hebL van daL [e Le
ver gaaL. Cp een gegeven momenL creeerL daL zoveel spannlng
blnnen [e relaLles daL [e wordL LeruggefloLen. 1oen heb lk Legen
mezelf gezegd: 'Marnlx, [e zlL nu ln deze slLuaLle, maak er heL
besLe van, haal er heL maxlmale ulL blnnen [e mogell[kheden.' lk
moeL werken, maar probeer heL meL plezler Le doen. Als lk Lhuls
ben, wll lk daL dle lnvulllng lnLenser ls. AuLomaLlsch worden de
vlolen gell[kgesLemd. Carla kan zlch erln vlnden, lk ook. nu gaaL
heL vanzelf. Lr gebeuren veel leuke dlngen.
%'
De eerste stap
‘Onze grootste roem ligt er niet in dat wij nooit vallen,
maar dat we elke keer dat we vallen weer opstaan.’
- Confucius -
1|ps van Marn|x:
Er zijn zoveel toffe dingen te doen! Wees niet
een grijze muis, probeer een uitdaging te vinden
die voor jou het leven zinvol maakt. Iedereen kan
dat op zijn manier invullen, zodat hij daar zelf
voldoening in vindt. Dat is de clou om gelukkig te
zijn.
Leef in het moment. Geniet intenser. Maak het
beste van wat je elke dag doet, je werk, je gezin,
maar probeer er minder afhankelijk van te zijn.
Je moet je bewust zijn van wat je wilt en het
ook doen. Sommige mensen beseffen het wel,
maar doen er niets mee. Voorheen was ik wel
positief, maar ik had gewoon dat besef niet. Ik
heb geluk gehad dat ik dat besef heb gekregen.
Geniet en profiteer ervan als je gezond bent!
Geniet ook van kleine dingen, zoals tijd met je
gezin.
Het kan ook zonder deadline, tijd en agenda!
Verder lezen?
Bestel het boek of e-book op:
www.estherjacobs.info/boeken
Meer informatie, of rechtstreeks een
gesigneerd exemplaar bestellen?
Zie www.estherjacobs.info/boeken www.estherjacobs.info/boeken
''` `