You are on page 1of 1

PROGRAM LOKACIJA TRENER

JUDO VRTEC
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
SREDA 18.00 - 19.00
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
JUDO ZA OTROKE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
PETEK
15.30 - 16.30
(od oktobra)
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
JUDO ZA ZAČETNIKE, 2. OŠ
Slovenj Gradec
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
PONEDELJEK
SREDA
13.30 - 14.30 Stojan Železnik
JUDO ZA ZAČETNIKE, 1. OŠ
Slovenj Gradec
Mala dvorana, 1. OŠ
Slovenj Gradec
PONEDELJEK
SREDA
13.00 - 14.00
13.30 - 14.30
Ruslan Yankovskyy
JUDO ZA ZAČETNIKE, OŠ
Pameče
Telovadnica Pameče
TOREK
ČETRTEK
13.30 - 14.30
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
JUDO ZA ZAČETNIKE, OŠ
Mislinja
Dvorana Lopan,
Mislinja
TOREK
ČETRTEK
15.00 - 16.30 Robert Mesarič
JUDO ZA ZAČETNIKE, OŠ
Podgorje
Telovadnica OŠ
Podgorje
PONEDELJEK 14.30 - 15.30 Ruslan Yankovskyy
JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM 1
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
PONEDELJEK
SREDA
15.00 - 16.00
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM 2
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
TOREK
ČETRTEK
15.00 - 16.00
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM 3
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
PONEDELJEK
SREDA
16.30 - 18.00
Ruslan Yankovskyy
Robert Mesarič
PONEDELJEK
PETEK
18.00 - 20.00
TOREK
ČETRTEK
17.30 - 19.30
JUDO ZA VETERANE
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
SREDA 19.00 - 20.30 Milorad Sušec
PROGRAM LOKACIJA TRENER
JUDO ZA ZAČETNIKE
Mala telovadnica, OŠ
Dravograd
TOREK
ČETRTEK
14.00 - 15.00 Ruslan Yankovskyy
JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM
Mala telovadnica, OŠ
Dravograd
TOREK
ČETRTEK
15.00 - 16.00 Ruslan Yankovskyy
PROGRAM LOKACIJA TRENER
JUDO ZA ZAČETNIKE Telovadnica OŠ Muta
TOREK
ČETRTEK
17.00 - 18.00
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
JUDO NADALJEVALNI
PROGRAM
Telovadnica OŠ Muta
TOREK
ČETRTEK
18.00 - 19.00
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
Ruslan Yankovskyy
Stojan Železnik
Borut Marošek
Robert Mesarič 031 824 185
TRENERJI
031 316 454
031 552 379
031 878 559
TRENINGI V ŠOLSKEM LETU 2014 - 2015
JUDO KLUB ACRON SLOVENJ GRADEC
TEKMOVALNI JUDO
Judo center, ŠD Slovenj
Gradec
Ruslan Yankovskyy
Borut Marošek
JUDO KLUB DRAVOGRAD
TERMIN
JUDO KLUB MUTA
TERMIN
TERMIN