You are on page 1of 19

M/P GURU BM BI MAT. SN. PAI.

BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM


KELAS KELAS 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6
4 ANGGERIK XY SHARIF LATIFAH GPK KK HARDIANA ZAITON HAFIZI MAIZATUL SHARIF MN AZMI XY SUMARNI MAIZATUL
4 DAHLIA KHAIRUL F. HALIJAH LATIFAH KHAIRUL F HARDIANA AZMER HAFIZI MAIZATUL SHARIF MN AZMI XY KHAIRUL F. MAIZATUL
4 KENANGA SAPRUL SUMARNI AZMI KHAIRUL F MN AZMI NIK HAFIZI MAIZATUL SHARIF AZMI XY SUMARNI MAIZATUL
4 MAWAR ZAITON SHARIF AZMI KHAIRUL F MN AZMI ZAITON HAFIZI MAIZATUL SHARIF AZMI XY KHAIRUL F MAIZATUL
5 ANGGERIK SABA O SABA O ROSMINAH SHAIRIMAN MN AZMI NIK HAFIZAH SABAO SABA O MN AZMI GPK 1 MAIZATUL MAIZATUL GB
5 DAHLIA NIK NUR HISHAM. RAHMAH SAFRUL RAZAK NIK HAFIZAH GPK 1 XY SAFRUL GPK 1 HISHAM. MAIZATUL
5 KENANGA HISHAM. HISHAM. RAHMAH SAFRUL RAZAK AZMER HAFIZAH GPK 1 XY SAFRUL GPK 1 HISHAM. MAIZATUL GB
5 MAWAR ROSMINAH SABA O RAHMAH SHAIRIMAN MN AZMI NIK HAFIZAH GPK 1 SABA O MN AZMI GPK 1 MAIZATUL MAIZATUL
6 ANGGERIK N. HAYATI N. HAYATI ROSMINAH SAFRUL HARDIANA AZMER AZMER N. HAYATI HARDIANA SAFRUL N. HAYATI ROSMINAH MAIZATUL NAZILA
6 DAHLIA SHAIRIMAN N. HAYATI RAHMAH SHAIRIMAN HARDIANA AZMER HAFIZAH N. HAYATI HARDIANA SAFRUL N. HAYATI MAIZATUL MAIZATUL
6 KENANGA RAZAK NAZILA ROSMINAH GPK KK RAZAK ZAITON HAFIZI ROSMINAH HALIJAH RAZAK NAZILA RAZAK MAIZATUL NAZILA
6 MAWAR NAZILA NAZILA AZMI SHAIRIMAN RAZAK ZAITON NIK ROSMINAH HALIJAH AZMI NAZILA RAZAK MAIZATUL
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK 2009
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 49
GB THN 5 6
GPK 1 5D/M/K 5A/D/M/K 14
GPK HEM 4A/4D 14
GPK KK 6M/5M 14
HASELINA P R A S E K O L A H
SUMARNI 4K 4A/K 14
HALIJAH 4D 6K/M 14
XY 4D/K 4A/D/K/M 12
KHAIRUL F. 4D/K/M 4D/M 24
SAPRUL 4K/M/5A/M 5A/M/6A/D 28
ZAITON 4A/M/6K/M PRASEK 28
SABA O 5A/M 5A 5A/M 26
NIK NUR 4K/5A/D/M 6M 26
HISHAM. 5D/K 5D/K 24
ROSMINAH 5A/6A/K 6K/M 6A 27
N. HAYATI 6A/D 6A 6A/D 26
SHAIRIMAN 5A/M/6D/M 28
RAZAK 5D/K/6K/M 6K 6K/M 26
NAZILAWATI 6K/M 6K/M 26
SHARIFF 4A/M 4A/D/K/M 28
RAHMAH 4D/K/M/6D 28
AZMI ALI 4K/M/6M 4K/M/6M 27
HARDIANA 4A/D/6A/D 6A/D 24
AZMIR 4D/5K/6A/D 6A 26
MAIZATUL 4A/D/M/K 5AM/6D 4/5/2006 26
MN AZMI 4K/M/5A/M 4A/D/5A/M 28
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK 2009
M/P GURU BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM
KELAS KELAS 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6
4 ANGGERIK FUNG SHARIF LATIFAH FUNG HARDIANA ZAITON HAFIZI SHAIRIMAN SHARIF MN AZMI FUNG SUMARNI FUNG
4 DAHLIA KHAIRUL F. HALIJAH LATIFAH KHAIRUL F HARDIANA AZMER HAFIZI GPK 1 SHARIF MN AZMI GPK 1 KHAIRUL F. FUNG
4 KENANGA SAPRUL SUMARNI AZMI FUNG MN AZMI NIK HAFIZI SHAIRIMAN SHARIF AZMI FUNG SUMARNI FUNG
4 MAWAR ZAITON SHARIF AZMI KHAIRUL F MN AZMI ZAITON HAFIZI GPK 1 SHARIF AZMI GPK 1 KHAIRUL F FUNG
5 ANGGERIK SABA O SABA O ROSMINAH SHAIRIMAN MN AZMI NIK HAFIZAH SABAO SABA O MN AZMI SABA O MAIZATUL MAIZATUL GB
5 DAHLIA NIK NUR HISHAM. RAHMAH SAFRUL RAZAK NIK HAFIZAH MAIZATUL GPK KK SAFRUL GPK 1 HISHAM. MAIZATUL
5 KENANGA HISHAM. HISHAM. RAHMAH SAFRUL RAZAK AZMER HAFIZAH MAIZATUL GPK KK SAFRUL GPK 1 HISHAM. MAIZATUL GB
5 MAWAR ROSMINAH SABA O RAHMAH KHAIRUL F MN AZMI NIK HAFIZAH MAIZATUL GPK KK MN AZMI GPK 1 MAIZATUL MAIZATUL
6 ANGGERIK N. HAYATI N. HAYATI ROSMINAH SAFRUL HARDIANA AZMER AZMER N. HAYATI HARDIANA SAFRUL N. HAYATI ROSMINAH MAIZATUL NAZILA
6 DAHLIA SHAIRIMAN N. HAYATI RAHMAH SHAIRIMAN HARDIANA AZMER HAFIZAH N. HAYATI HARDIANA SAFRUL N. HAYATI MAIZATUL MAIZATUL
6 KENANGA RAZAK NAZILA ROSMINAH GPK KK RAZAK ZAITON HAFIZI ROSMINAH HALIJAH RAZAK NAZILA RAZAK MAIZATUL NAZILA
6 MAWAR NAZILA NAZILA AZMI SHAIRIMAN RAZAK ZAITON NIK ROSMINAH HALIJAH AZMI NAZILA RAZAK MAIZATUL
JADUAL INDUK 2009
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 49
GB THN 5 6
GPK 1 4D/M 4DM/5DKM 14
GPK HEM 4A/4D 14
GPK KK 6M/5M 14
HASELINA P R A S E K O L A H
SUMARNI 4K 4A/K 14
HALIJAH 4D 6K/M 14
FUNG 4A/K 4A/K 4A/D/M/K 26
KHAIRUL F. 4D/M/5M 4D/M 25
SAPRUL 4K/M/5A/M 5A/M/6A/D 28
ZAITON 4A/M/6K/M PRASEK 28
SABA O 5A/M 5A 5A 5A 26
NIK NUR 4K/5A/D/M 6M 26
HISHAM. 5D/K 5D/K 24
ROSMINAH 5A/6A/K 6K/M 6A 27
N. HAYATI 6A/D 6A/D 6A/D 28
SHAIRIMAN 5A/6D/M 4A/K 25
RAZAK 5D/K/6K/M 6K 6K/M 26
NAZILAWATI 6K/M 6K/M 26
SHARIFF 4A/M 4A/D/K/M 28
RAHMAH 4D/K/M/6D 28
AZMI ALI 4K/M/6M 4K/M/6M 27
HARDIANA 4A/D/6A/D 6A/D 24
AZMIR 4D/5K/6A/D 6A 26
MAIZATUL 5D/M/K 5AM/6D 5/6/A/D/M/K 28
MN AZMI 4K/M/5A/M 4A/D/5A/M 28
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK 2009
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 49
GB THN 5 6
GPK 1 4A/D 4A/D THN 4 14
GPK HEM 4A/4D 14
GPK KK 6K 6D/M/K 13
HASELINA P R A S E K O L A H
SUMARNI 4D 4A/K 14
HALIJAH 4K/5A/5K/6K 8
SAPRUL 4A/D/6A 4A/D/6A 27
ZAITON 4A/D/6D/K 24+4
NIK NUR 4M/K/5D/K 6K/M 28
KHAIRUL 4M/5D/M 4M 4D/M 27
SABA O 5A/M 5A 5A/M/K 28
RAHMAH 5D/6D/M 6K/M 5D 5D 29
HISHAM. 5D/K 5D/K 24
ROSMINAH 5A/M/6A 5M/6A 5M 27
YATI 6A/D 6D 6A/D 6M 28
SHAIRIMAN 5A/6D/M 6D/M 6M 27
RAZAK 5D/K/6M/K 5K/6K 6M/6K 28
NAZILA 6K/6M 6K 6A/K 28
SHARIFF 4A/M 4A/D/M 4K 28
FUNG 4K/5K 4M 5A/M 4A/D/K/M 28
AZMI ALI 4M/K/5K/6K 28
HARDIANA 4A/D/6A/D 5K 6A 6A/D 28
AZMIR 5A/M/6A/D 6A/D 28
MAIZATUL 4K 4K/M/5D 5A/D/M/K/6A/D 28
MN AZMI 4M/K/5A/M 4K 5A/D/M 28
HAFIZI 4A/D/K/M 8+20
HAFIZAH 5A/D/K/M 8+20
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 49
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK 2009
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 49
GB THN 5 6
GPK 1 4A/D 4A/D THN 4 14
GPK HEM 4A/4D 14
GPK KK 6K/D 14
HASELINA P R A S E K O L A H
SUMARNI 4D 4A/K 14
HALIJAH 4K/5A/5K/6K 8
SAPRUL 4A/D/6A/M 28
ZAITON 4A/D/6D/K 24+4
NIK NUR 4M/K/5D/K 6K/M 28
KHAIRUL 4M/5A/D/M 28
SABA O 5A/M 5A 5A/M/K 28
RAHMAH 5D/6D/M 6K/M 5D 5D 29
HISHAM. 5D/K 5D/K 24
ROSMINAH 5A/M/6A 5M/6A 5M 27
YATI 6A/D 6D 6A/D 6A 28
SHAIRIMAN
RAZAK 5D/K/6M/K 5K/6K 6M/6K 28
NAZILA 6K/6M 6M 6M 6A/K 30
SHARIFF 4A/M 4A/D 4D/M 28
FUNG 4K/5K 5K 4M 5A/M 4A/D/K/M 28
AZMI ALI 4M/K/5K/6K 28
HARDIANA 4A/D/6A/D 6A 6A/D/5A 28
AZMIR 5A/M/6A/D 6A/D 28
MAIZATUL 4K 4K/M/5D 5A/D/M/K/6A/D 28
MN AZMI 4M/K/5A/M 4K 5A/D/M 28
HAFIZI 4A/D/K/M 8+20
HAFIZAH 5A/D/K/M 8+20
SHAHIZA 4A/D/M/6D/M/K 4A/D/M/K 6M 22
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 49
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK KALI KE LIMA 2009
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK 2009
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK KALI KE LIMA 2009
KELAS BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM
10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6
4A SHARIF LATIFAH SAPRUL HADIANA ZAITON HAFIZI JU SHARIF SAPRUL JU SUMARNI FUNG
4D SUMARNI LATIFAH SAPRUL HADIANA ZAITON HAFIZI JU SHARIF SAPRUL JU KHAIRUL FUNG JU
4M SHARIF AZMI KHAIRUL MN AZMI NIK HAFIZI MAIZATUL SHARIF SHARIF FUNG KHAIRUL FUNG
4K MAIZATUL AZMI FUNG MN AZMI NIK HAFIZI MAIZATUL MN AZMI SHARIF HALIJAH SUMARNI FUNG JU
5A SABA O ROS SHAIRIMAN MN AZMI AZMIR HAFIZAH SABA O SABA O MN AZMI HALIJAH FUNG MAIZATUL GB
5D HISHAM RAHMAH KHAIRUL RAZAK NIK HAFIZAH MAIZATUL RAHMAH MN AZMI RAHMAH HISHAM MAIZATUL
5M SABA O ROS KHAIRUL MN AZMI AZMIR HAFIZAH ROS SABA O MN AZMI ROSMINAH FUNG MAIZATUL
5K HISHAM AZMI FUNG RAZAK NIK HAFIZAH HADIANA SABA O RAZAK HALIJAH HISHAM MAIZATUL GB
6A YATI ROS SAPRUL HADIANA AZMIR AZMIR ROS HADIANA SAPRUL YATI HADIANA MAIZATUL NAZILA
6D YATI RAHMAH SHAIRIMAN HADIANA ZAITON AZMIR YATI SABA S SHAIRIMAN YATI HADIANA MAIZATUL
6M NAZILA AZMI SHAIRIMAN RAZAK AZMIR NIK RAHMAH SABA S SHAIRIMAN SHAIRIMAN RAZAK YATI
6K NAZILA RAHMAH SABA S RAZAK ZAITON NIK RAHMAH SABA S RAZAK HALIJAH RAZAK NAZILA NAZILA
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL WAKTU INDUK KALI KE TIGA 2009
KELAS BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM
10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6
4A SHARIF LATIFAH SYAHIZA HADIANA ZAITON HAFIZI JU SHARIF SYAHIZA JU SUMARNI FUNG
4D SUMARNI LATIFAH SYAHIZA HADIANA ZAITON HAFIZI JU SHARIF SYAHIZA JU KHAIRUL FUNG JU
4M SHARIF AZMI KHAIRUL MN AZMI NIK HAFIZI MAIZATUL SHARIF SHARIF FUNG KHAIRUL FUNG
4K MAIZATUL AZMI FUNG MN AZMI NIK HAFIZI MAIZATUL MN AZMI SHARIF HALIJAH SUMARNI FUNG JU
5A SABA O ROS SAPRUL MN AZMI AZMIR HAFIZAH SABA O SABA O MN AZMI HALIJAH HADIANA MAIZATUL GB
5D HISHAM RAHMAH KHAIRUL RAZAK NIK HAFIZAH MAIZATUL RAHMAH MN AZMI RAHMAH HISHAM MAIZATUL
5M SABA O ROS KHAIRUL MN AZMI AZMIR HAFIZAH ROS SABA O MN AZMI ROSMINAH FUNG MAIZATUL
5K HISHAM AZMI FUNG RAZAK NIK HAFIZAH HADIANA SABA O RAZAK HALIJAH HISHAM MAIZATUL GB
6A YATI ROS SAPRUL HADIANA AZMIR AZMIR ROS HADIANA SYAHIZA YATI HADIANA YATI NAZILA
6D YATI RAHMAH SAPRUL HADIANA ZAITON AZMIR YATI SABA S SYAHIZA YATI HADIANA MAIZATUL
6M NAZILA AZMI SAPRUL RAZAK AZMIR NIK RAHMAH SABA S SYAHIZA SYAHIZA RAZAK NAZILA
6K NAZILA RAHMAH SABA S RAZAK ZAITON NIK RAHMAH SABA S RAZAK HALIJAH RAZAK NAZILA NAZILA
KELAS BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM
10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6
4A SHARIF LATIFAH SAPRUL HADIANA ZAITON HAFIZI JU SHARIF SYAHIZA JU SUMARNI FUNG
4D SUMARNI LATIFAH SAPRUL HADIANA ZAITON HAFIZI JU SHARIF SYAHIZA JU SHARIF FUNG JU
4M SHARIF AZMI KHAIRUL MN AZMI NIK HAFIZI MAIZATUL SYAHIZA SYAHIZA FUNG SHARIF FUNG
JADUAL WAKTU INDUK KALI KE LIMA 2009
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL WAKTU INDUK KALI KE EMPAT 2009
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
4K MAIZATUL AZMI FUNG MN AZMI NIK HAFIZI MAIZATUL MN AZMI SYAHIZA HALIJAH SUMARNI FUNG JU
5A SABA O ROS KHAIRUL MN AZMI AZMIR HAFIZAH SABA O SABA O MN AZMI HALIJAH HADIANA MAIZATUL GB
5D HISHAM RAHMAH KHAIRUL RAZAK NIK HAFIZAH MAIZATUL RAHMAH MN AZMI RAHMAH HISHAM MAIZATUL
5M SABA O ROS KHAIRUL MN AZMI AZMIR HAFIZAH ROS SABA O MN AZMI ROSMINAH FUNG MAIZATUL
5K HISHAM AZMI FUNG RAZAK NIK HAFIZAH HADIANA SABA O RAZAK HALIJAH HISHAM MAIZATUL GB
6A YATI ROS SAPRUL HADIANA AZMIR AZMIR ROS HADIANA SYAHIZA YATI HADIANA YATI NAZILA
6D YATI RAHMAH SABA S HADIANA ZAITON AZMIR YATI SYAHIZA SYAHIZA YATI HADIANA MAIZATUL
6M NAZILA AZMI SAPRUL RAZAK AZMIR NIK RAHMAH SYAHIZA NAZILA SYAHIZA RAZAK NAZILA
6K NAZILA RAHMAH SABA S RAZAK ZAITON NIK RAHMAH SYAHIZA RAZAK HALIJAH RAZAK NAZILA NAZILA
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 55
GB 6A/M/K 0
6 6
GPK 1 4A/D/K 4A/K 0
6 6 12
GPK HEM 5K 4D/K 0
7 4 11
GPK KK 4A/D/M/K/6D/M 0
12 12
SUMARNI 6D 6D 6D 0
10 2 2 14
NM. ASHRAF 6K 6K 0
10 2 12
HALIJAH 0
HASELINA P R A S E K O L A H 0
ROSMINAH 4A/6A/M 6A/M 0
21 4 25
HISHAM. 4D/K 4D 0
20 2 22
SABARIAH 4A/M 4A/M 4M 0
20 4 2 26
AZMIR 4D/K/5D/K 0
24 24
NAZILA 5A 5A 5A/K 4A/M 5K/6D/K 0
10 2 4 4 6 26
KHAIRUL 4D/M/5D 5D 0
21 2 23
YATI 5D/K 5D/K 5K 0
20 4 2 26
SAPRUL 5A/6A/D 6A/D 0
21 4 25
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK 2011
NAMA BM BI MAT. SN. PAI. BA/BK KT SVK KH PSV PJK MZ PM JUMLAH
GURU 10 7 7 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 55
ZAITON 5A/6A/D 0
18 18
NIK NUR 4A/M/6M/K 0
24 24
MARIANI 4A/D/6D/M 6D/M 0
24 4 28
SHARIFF 6A/M 6A/M/K 0
20 6 26
RAHMAH 5A/D 0
14 14
GURSHARAN 4D/M/K/6D 6D 0
28 2 30
AZMI ALI 6K 0
7 7
SHAIRIMAN 4A/K/6M/K 0
28 28
HARDIANA 5A/K/6A/D 6A/D 6A 0
20 4 2 26
RAZAK 4A/M/K/5D 5D 4K/5A 0
20 2 4 26
MN. AZMI 4D/6M/K 6M 6M/K 0
15 2 4 21
FAIZAH 5K 5A/D/K 4A/D/M/K/5A/D/K 0
7 6 14 27
HAFIZI 4K/5D/6A/K 5D/6A/K 0
24 6 30
ANAS 4M/5A/5K 4A/D/M/K/5A/K 4K 5A/D/M 0
18 12 30
SAFIZA 6K 5A/D/K 4A/D/K/M 0
10 6 8 24
JADUAL INDUK 2011
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , IPOH , PERAK .
JADUAL INDUK 2011
NAMA : PN. ZUNIDAH BT. IBRAHIM
KELAS / PERIBADI : 1 CEMERLANG , 1 CERDAS ,1 CERDIK, 1 CEKAL SESI :

MASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HARI 12.20 12.50 1.25/1.55 1.55/2.25 2.25/2.55 2.55/3.25 3.25/3.45 3.45/4.15 4.15/ 4.45 4.45/ 5.15 5.15/ 5.45 5.45/6.15
ISNIN TASMIK TASMIK AQ AQ US US R AQ AQ
TAHUN 1 1 CERDIK 1 CERDAS 1 CEMERLANG
SELASA TASMIK TASMIK JW JW E JW JW
TAHUN 2 1 CEKAL 1 CEMERLANG
RABU JW JW H US US JW
1 CERDIK 1 CEKAL 1 CERDAS
KHAMIS TASMIK TASMIK US US AQ AQ A US US
TAHUN 3 1 CEMERLANG 1 CEKAL 1 CERDIK
JUMAAT AQ AQ T
1 CERDAS
SUBJEK KELAS MASA JUM.MIN. SUBJEK KELAS MASA JUMLAH SUBJEK KELAS MASA JUMLAH
PERHIM. 1 X 30 30
PI 1CEMERLANG 6 X 30 180
PI 1CERDIK 6 X 30 180
PI 1 CERDAS 6X30 180
PI 1CEKAL 6X 30 180 TASMIK 3 X 60 180
2 X 30 60
JUMLAH 750 JUMLAH 180
JUMLAH BESAR 930 minit
TANDATANGAN GURU TANDATANGAN GURU BESAR
( PN. ZUNIDAH BT. IBRAHIM )
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , JALAN RAJA ABDULLAH , 31350 IPOH , PERAK .
JADUAL WAKTU PERIBADI
KOKURIKULUM
KOKURIKULUM
PETANG
11
6.15/6.45
PH
JW
1 CERDAS
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT , JALAN RAJA ABDULLAH , 31350 IPOH , PERAK .
JADUAL WAKTU PERIBADI