You are on page 1of 6

Ulat ni: Rizza Marie P.

Licudan
IV-15 BSE Filipino
Romantikong Pagbisita
ni Rizal
sa Japan, 1888
Pebrero 28- Abril 13, 1888 pagbisita sa
Land of Cherry Blossoms
Seiko Usui ( O-Sei-San)- isang haponesa na
inibig ni Rizal
Dumating si Rizal sa Yokohama
Pebrero 28, 1888 (Martes) Yokohama (Otel
Grande)
Marso 2-7, 1888 Tokyo (Otel Tokyo)
Si Rizal sa Tokyo:
Juan Perez Caballero (kalihim ng
Legasyong Espanyol) bumisita kay Rizal
Tinanggap ang imbitasyon sa dalawang
kadahilanan:
1. Makapagtitipid siya sa kanyang mga
gastusin kung tutuloy siya sa legasyon
2. Wala naman siyang dapat itago sa
mga mapang-usig na mata ng mga
awtoridad na Espanyol

Marso 7, 1888 tumuloy sa Legasyong
Espanyol at naging kaibigan si Perez
Caballero
Mga pinag-aralan sa Japan:
wikang hapon
Dramang hapon (kabuki)
sining
Musika
Judo (sining ng pagtatanggol sa sarili)
Mga Impresyon ni Rizal sa Japan:
1) Ang kagandahan ng bansa mga bulaklak, kabundukan,
batis,
At mga magagandang tanawin nito.
2) Ang kalinisan, pagiging magalang at kasipagan ng mga
Hapon.
3) Ang magagandang damit at simpleng halina ng mga
haponesa
4) Kakaunti ang mga magnanakaw sa Japan kaya naiiwang
bukas ang kanilang bahay kahit umaga o gabi, at sa silid ng
otel ay maaaring magiwan ng pera sa ibabaw ng mesa.
5) Bihira ang mga pulubi sa mga kalsada ng lungsod di gaya sa
Maynila at iba pang lungsod.
Pakikipagromansa kay O-Sei-San :
Seiko Usui O-Sei-San (tawag ni Rizal sa dalaga)
-23 taong gulang (anak ng samurai)
- ganda, bighani, kahinhinan at talino.
Mga binisita:
-Galeriya ng Sining Imperyal
- aklatang imperyal
- mga unibersidad
- ang Sinokubutsen (Harding Botanikal)
- Liwasang Hibiya