You are on page 1of 121

2.

(1821-1936)


................................................................................................................................ 1
.............................................................................................................................................. 12
......................................................................................................... 20
....................................................................................................... 22
................................................................................................................. 29
....................................... 32
....................................................................................................................................................... 36
.................................................................................................. 112

, . 1

.1. 1844

1 3 1843
-

( - - )
:

1843-44- 1844

>>

(=)

>>

: -

: (- )
-( )
- :

. ( )
- -

,
( N
K).
(1856). ,
. ,
(A, ), .
. . , .
A. . , ,
(1833-43) ,
" ", .
, , .

,
. M.
. , 2013-14

, . 2

.2.
2

1844 ()
,
>>> ( , )


( )


( ) :

- 3
5 7
( )

(1847) >>> >> 4
5

>>>
(1853-56)
-6 (+ 7) >>
-
>> -

1844-1863, 1844 ,
. 1833-1843 , .
3
,
19 . 1844.
"" , . K . ,
A. .
4
I. 1846 .
, ,
A. .
5
1847 (1854)
A. M, .
, . ,
(1844-47), .
6
T M 1854 3.000 , .
. T
( ),
. 1857 .
.
7
1849
.
, .
, .
. ,
1850 ,
,
.
, .
, .
. , 2013-14

, . 3

.3.
, ,

( )


>>

- >>
>> - -
1850 : >>
1.
2. ( )
3.

4.
5.
: 10
1862 11
1862 :
:, ,
12 1862 : ()

12 1962


8

, . .
.
, .
, .
9
1844, .
,
.
. , ,
1850,
. 1862,
'. .
10
O . 1880
.
.
11
, , , 10 11 ,
. 11 O
. , . . .

. , 2013-14

, . 4

.4. 1862-4
1862
( )
( )
1862-6412


: , ,

: , , ,

(., .)


. (1875- ;)

1864


, ,

(
-)

13
:


: (>>)
( )

=
=

12

:
, ( ) . . .
. 1863
, .
. , ,
K
O, .
( 1863).
13
29 1874, , "
;".
. T 1864,
. " ",
. ,

. . ,
. ,
.
- - 1875. ,
. .
, , . ,
/ .
. , 2013-14

, . 5

.1.


1875 1879 :
1884 : ( ) 92,2%

()

1893 :
1870
1870 :
( )
(- )
1870 :
(:)
()


,
.

( .
)
:
. ( ..
)
( .
)


( .. )
.. .
( 1880). (
1880)
. , 2013-14

, . 6

.2. 19 .

:
,14

15

16 (-)


18821890 :

17

. : , ,
:

18 =
>>>

- ( )
(, , )
19


20

21
22
23
( )

14

.
, .
15
: .
.
16
-
, .
17
,
.
18
:
19

.
20
: . , ,
.
21
19 , .
. : ,
, , , , .
, . ,
,
22
: , . , ,
, .
.
23
: . 19 ,
.
, ( .. ).
. , 2013-14

, . 7

.3. (1893-1909)
1893
>> 1893 ( )

()

-
( )

( )

1893-1897 ( )
>>>
1897 >> 24
1897 -1909 ( )
>>>
1909 ( 25)
( , 1906-1908, )
26

:
(15 1909 )
: , , ,
( )
( 14 1909-)
>>>
1910 : >>
15 1910 :

24

" '97" 20 ,

. , ,

.
. ,
.
, .
25
1897 1899 ,
, . (1901)
(1902-4) , "",
. . 1905
. , ,
. 1906 , , ( 1906-9)
,
.
. , 1909,
1909. , .
26
1906 ,
.
, '
" ". . ,
, .
1908 , .
. , 2013-14

, . 8

.1.

112

8 191027
: 211 . . + 29 . .
( )
=
-

. ( 5 1910)
1.

2.
1.
2.
3. >>

4. >>
5. ( 28)
6. 29
(22 . 1910)
: ,
28 1910
1. ( 1910) >> >> >>
>> >>> : 307 362
30
: 53
: 337

1. ..
1. >> 2. -

3.
2. -..-
4.

5.
3. -
6.

1912 : :145 () - :36


( )
:
: (1912)
( -
)

27

1910, ( 65%
), (32.765 38.800
-, . . ). ,
, .
. ,
.
28
5
1910 : , 1864
,
, ! ..
29
, ,

( ).
30
' 1911. 1911,
1864.
.
1897 . , 1910-20
, .
. , 2013-14

, . 9

. 2.
-


( )
()
1909


.. )


( ,

( )=
- >>>


( )

190931
( )
.

31

.
. , 2013-14

, . 10

.3. ( )32

1.
2. 33
3.
4. :

.
-
(1910- ) :
1.
2.
1910, 7 ,

. 5. ( )
1918

1. 34
2.
3. 35
4. 36
5. , , 37
6. 38

1919 , 39
1924

, 1918
32

, .
, , 19 ,
.
. ( ),
(, , ) (),
(), , . ,
: .
,
( ),
. , ()
. ( common=).
33
: (.
).
34
. (
, , ),
, .
35
.
36
.
37
.
38
.
39
: , (=
, / ), .
. .
. , 2013-14

, . 11

.4 (1915-1922)
. (1915-1920)
- 1915( )
:
: 1913 -
>>> (
)40

>>

(
)

+

( )

1915
( ) :

= - ( )
= - ( )
- ( 1916)

26 1916 : >>

>>>
>>
( )
41

: , ,

: , (1920)42

. .
(10 . 1920) : .
(>> )
>> >>
>>> >>
25 1921 :

40


,
. , ,
.
, ,
, . -
, 1909

.
41
, ( ).
42
.
. , 2013-14

, . 12

.1. 1844

-
1. 3
.
2. .
3. 1843-44.
4. 1844 .
5. 1844,
, , .
6. 1844 ,
.

1844

3.
3 :
8. , '
, .
8 :
9. .
9 :
, .
10. , 10 :
,
. 11 :
.
11.
12 :
,
.
12.
, ,
,
.2. (1844-1862)
-
1. 1844-1864 ,
.
2. .
.
3. 1844-1864 .
4.
(1853-56) .
5.
6.

(18__-18__)
, ___________ _____________. ___________
________________,
_____________ ___________, ,
.

, :

1843/ 1844
. , 2013-14

, . 13

1846/ 1847

1857

1847
:

,
.


.3.
-
1.
.
2. , .
3. , ,
,
.
4. ,

:
______________ ,
, ______________. ,
.
______________ ______________ ______________,
.
______________ ________. .
______________, ______________ ______________
______________ .
______________ .
___________________. ______________ .
______________

_____________________

____________________ ,
____________________ __________________.
(________________,________________,__________________, ________________ )
_________________

: 1. __________________________ 2.
________________________________________
3.
_________________________________________
4.
_____________________________________________ 5. __________________________________

1862

________________________,
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
:

()


. , 2013-14

, . 14

.
.4. 1862-4

1844

1864

1.
2.
3.
4.
5. , ,
6.
7.
8.
9.
10.
11. (=)
12.
13.
14.

-
1. 1862-4
.
2. .
3. .
4. . .
5. 1864
.
6. . .
7. .
8. 1875.
9.
.

______________,
_______________ ______________. ,
, ______________ ______________
______________ ______________ .
, ______________,
______. ______________ ,
______________ ______________,
______________. ,
______________ ______________
____________________________ ______________ .
______________ , ______________
______________ ______________. ,
______________ ______________ , ,
, ______________ .

1.
2.
3.
4.
5.

.
., .

,
, , ,
. , 2013-14

, . 15

10.

11.

12.

6.
7.
8.
9.

.1.

: 1.________________ ______________,
2.________________ , _________________ ,
_________________, 3. _________________
____________, 4. ____________ ______________,
__________________ ______________ .
:
1. ________________ ________________ , ________________
____________ ___________ ______________ 2. ______________ ______________
_____________ .
:
________ _______,
__________ __________ _____________.
_________________
______________ ________________
________________ _____________. .
: 1. ____________ ______________ ______________
____________ . 2. _____________ ______________,
____________ __________ ______________ ____________
_____________
___________. 3. , ____________
______________ . 4. ____________ __________ ____________
______________
______________. 5. ___________
________________
_____________ __________
_____________ .

1. ,
2.
3. .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. .
13.
14.
15. .

.2. 19 .
-
1.
,
.
. , 2013-14

, . 16

2.

.
3.
.
4.
1879 24 , 1885 4.
5.
,
.
6.
19 .

( )

19


:
.3.

1893
1897
1906-8
15 1909
14 1909
1910
15 1910

()
-7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-
1.
.
2.
.
3.
1897.
4. 1893 1897
.
5. 1893
1897.
6. .
7. 15 1909.
8. ,
.
9. 15 1910.
10. .
.1.
. , 2013-14

, . 17

________________1910
________________, ________________,
________________ ________________. ________________ ,
________________ .
________________ ________________, ________________ ________________
, ________________ ________________,
, ________________
_________________. , ,
___________________ . _________________
. ________________, _____________
. ________________1910, .

1.

53

8 1910
2.
.

5 1910
3.

22 . 1910
4.

1910
5.

1912
6.
- 307/362

1912
7.
- 146/186

6 1910
8.

1911

1. -
2.
1911
3. ..
4.
5.
6. -
7.

8. -..-

9.

1. 8 1910 .
2. 8 1910 211
362 .
3. 5 1910
.
4. .
5. ,
.
6. 1910.
7. 1913.
8.
.
.2.

:

1909


:

. , 2013-14

, . 18


( )
. :

1.

1.
2.

3.
4.
2.
5.
.
6.

7.
3. . 8.
9.
1909
10.

4.
11.

12.
13.

14.
.3. .5.
-
1. ,
, .
2. ,
,
3.
,
4. 1920 , .
5. .
6. , , ,
, .
7.
.
:
1.

2. ,

3.
4. 1918
5.

6. ,
7. 1924
8.
. , 2013-14

, . 19

9. .
10. ,
11.
12.
13. , ,

14.
.
15.
.
16.
17. 1919 ,

.4. (1915-1922)

-
1. 1913 .
2.
.
3. ,
.
4.
.
5.
.
6. 1914 .
7.
.
8. .
9. 1917 .
10. .
11. .
12.
.
13. 1920
.

1.
1913
-
2.
1914
- .
3.
1915

4.
1916
()
5.
26 1916
6.
1917

7.
1920
-
8.
10 1920
- /
9.
1920

10.
25 1921

11.
1922

. , 2013-14

, . 20


.
1. 1844
1. 3 1843 ;
2. 1844;
3. 1844.
4. 1844 : ) ) )
) (-) )
5.

2.
6.
.
7.
.
8.
.
9.
.
3.
10. 1862.
11. ;
12. ;
13. 1862 : , , .
4. 1862-4
14. 1862-4 ;
15. 1864.
16. (1875)

. (1880-1909)
1.
17.
.
18. ( ,
).
2. 19 .
19. ;
20. 19
; ;
21. ;
22. .
23. ;
24. ;
25. ;
3. (1893-1909)
26. . ;
27. 1893-1909
;
28. 1893-1909;
29. 1897;
30. ;
31. 1909 : , ,
;
. , 2013-14

, . 21

. (1910-1922)
1.
32. 8 1910 : , ,
.
33.
1910.
34. .
35. ;
36. 1910.
37. (1911)
38. .
39. 1912
40. .
2.
41. ;
42. .;
43. : , .
44. . .
45. . .
3. -
46. ();
47. ,
20 ;
48. 20
;
49. : , , ,
;
4. (1915-1922)
.
50. 1915;
51.
.
52. 1915,
, ;
53.
;
. .
54. 1920-1922;

. , 2013-14

, . 22


1843-44 : 3
1843 1844.
1843-1844 ,
.
,
.
1844 : .
1843-44, 3 1843.
1843, .
, .

.
1843-1844 1844
,
. ,

.
: , ,
, , , .

.
,
.
.
. ,
.
,
) , , ,
,
) ,
, , ,
) .
.
.
.
, , .
: ,
1821 19 .
.
3 .
,
, .
.
, ,
, ,
.
.
, ,

1843-1844. ,
.
1844, , ,
,
,
, .
. , 2013-14

, . 23

(1844-1864)
, .
,
, ,
.
,
, ,
, , ,
, .
,
.
: ,
1821 19 .
3 .

, , .
.
, , ,
, ,
.
.
, ,

1843-1844. ,
.
1844, , ,
,
,
, .
, ,
, .
, . 1846/ 1847
,
. .
, 1847, ,
.
, ,
, ,
. ,
.
: ,
1821 19 .
3 .

, , .
.
, , ,
, ,
.
.
, ,

1843-1844. ,
.
1844, , ,
,
. , 2013-14

, . 24

,
, .
, , ,
, ,
. , .
(1854-57):
. ,
,
. , .
.
, .
: ( )
19 . ,

.
, , .
, .
, .
.
. ,
.
.
. .
,
.
(, , , )
.

, ,
.
1850

. [] 1862
, . [] 12 1862
.
( 1850): 1850

:
, ,
, , .
.
[ 1862 , .
,
.
,
. 12 1862
.]
1862 : 1862
(
) , .
,
.
,
. 12 1862 .
. , 2013-14

, . 25

1862-64 : 1862-64
1862 ,
. , (12 1862),
, .
1862. ,
. .
, ,
, , .
, 1862-4
. 1864,
.
: 1862-4 ,
, .
, .

. .
' ,
,
.
: 1862-4 ,
, .
( . . )
. , ,
. .
:
1862-4. , ,
,
, .
:
1862-4. ,
, ,
.
1864 : ,
1862-4 .
.
, , ( ) ,
,
.
, .
: 1875,
. :
', 1862-4
. ,
,
. ,
, 1875.
,
, .
,
.
,
. ,
. , 2013-14

, . 26

, ,
, .
:
. , ,
.
, ,
. - .
. ,
, .
20 , ,
, (),
. 1924 .
: 1909 (
) ,
, 1906.
. 1908.

.
: 1909 ,
. 15 1909 ,
, ,
, , , .
, . ,
14 .

. ,
, , . 1910
. ,
. 15 1910
.
: 1909 ,
. 15 1909 ,
, ,
, , , .
, . ,
14 .

. ,
, , . 1910
. ,
. 15 1910
.
1911 : 1911
1864. , . , ,
. . ,
1910,
.
1911 53
. , ,
, , .
,
' ' ,
.
. , 2013-14

, . 27

: .
. ,
19 .
. , ,
.
,
, , .
, ,
. ,
.
: . .
. , .
, 19
.
. , ,
.
1909.
, .
. : .
.
.
1915,
, .
: 20 .
, ,
,
. ,
,
. ,
,
.
.
, 1910 ,
. [
. 1910 7 ,
.] , , ,
8
1910, .
:
. , 1910
, .
.
1910 7 ,
.
() :
, 20 .
. 1918
(....) .
, , ,
. , ,
, .
, .

. , 2013-14

, . 28

.... . 1919 .
, . 1924
(...).

. , 2013-14

, . 29


(1880-1909)


(1844-1880)


(1843-1922)

1844

1843
1843-44
1844

1846-1847

1862

1862-64

1847
1849
1854-56

1862
1862-1864
1863
1864
1875
1875-1880

12

1875 1879
1884

19


(1893-1909)

1882
1890
1879
1885
1893
1897
1906-8
1909
1910

1910

(1909-1922)

1911
1912

15
14

10
8
5
22
6

1910
1913
1914
1915
1916


(19151922)

26

1917
1920
1921
1922

10

25


()

()


( )

92,2%

-24
-4
()
-
-
-
53
-


-

()
-

- .

- /

. , 2013-14

, . 30

- ( . =)

1843
3
()
1843-44

1844

1846-1847

1847

1849

1854-56

1862

12

1862

()
1862-1864

1863

1864


1875
( )
1875-1880

1875 1879

1881
92,2%
1884

1882

1890
-24
1879
-4
1885
()
1893
1896

-
1897

1906-8
1907


15
1909

14


(6 )

10

8

22
1910

5
-
6
- -


53

1911
: 240.000.000 181.000.000 .

. , 2013-14

, . 31

1912

1913

()
()
()

1914
1915
1916

26

1917

1918
1919

1920

1921
1922
1923-4
1924
1925
1927
1929
1932
1936

10

25

()

(4 )

-


-

, , ,

-


()
( 1922)
- -
( )
-
.

- -

- .

/

( 1926)
-1.230.000


:

. ()
-

. , 2013-14

, . 32


1910 ( )

1
2
3
4
5
6

94
64
13
39
46
45

34

21

10

362

1910 ( )

2
3
4

307
28
7
20
362

1912

1
2

146
10

3
4
5
6
7

8
6
4
5
3
181

1920
( , ,
!)

1
2
3

368,678
375,803
2,465
746,946

260
110
0
370

. , 2013-14

, . 33

1843-1936
- (1843- 1864)

.- .


1790-1860
3 1843 16 1844
( )

1790-1877
16 1844 30 1844

1791-1865
30 1844 6 1844

1774-1847
6 1844 5 1847

1801-1855
5 1847 8 1848

1782-1858
8 1848 15 1848

1790-1877
15 1848 12 1849

1796-1865
12 1849 16 1854

1790-1877
16 1854 17 1854

1791-1865
17 1854 22 1855

1802-1878
22 1855 13 1857

1815-1867
13 1857 26 1862
()
1803-1868
26 1862 11 1862

1802-1878
11 1862 9 1863
(-)

1806-1875
9 1863 13 1863

1800-1886
13 1863 27 1863

1811-1869
27 1863 29 1863

1795-1868
29 1863 25 1863

1802-1878
25 1863 5 1864

1790-1877
5 1864 16 1864

1800-1886
16 1864 26 1864
(1864-1924)

1790-1877
26 1864 9 1865

1795-1868
9 1865 2 1865

1817-1883
2 1865 20 1865

1829-1889
20 1865 3 1865

1802-1878
3 1865 6 1865

1817-1883
6 1865 13 1865

1829-1889
13 1865 28 1865

1795-1868
28 1865 9 1866

1802-1878
9 1866 18 1866

1817-1883
18 1866 20 1867

1806-1875
20 1867 25 1868

1802-1878
25 1868 25 1869

1829-1880
25 1869 9 1870

1829-1889
9 1870 3 1870

1817-1883
3 1870 28 1871

1829-1880
28 1871 25 1871

1802-1878
25 1871 8 1872

1829-1889
8 1872 9 1874

1802-1878
9 1874 27 1875

1832-1896
27 1875 15 1875
( )

1817-1883
15 1875 26 1876

1829-1889
26 1876 1 1876

1817-1883
1 1876 26 1877

1829-1889
26 1877 19 1877

1817-1883
19 1877 26 1877

1790-1877
26 1877 2 1877

1817-1883
11 1878 21 1878

1832-1896
21 1878 26 1878

1817-1883
26 1878 10 1880

1832-1896
10 1880 13 1880

1817-1883
13 1880 3 1882

1832-1896
3 1882 19 1885
. , 2013-14

, . 34

1820-1905
1814-1886
1832-1896
1820-1905
1832-1910
1832-1896
1831-1898
1832-1896
1845-1910
1820-1905
1844-1921
1855-1936
1844-1916
1855-1936
1820-1905
1844-1916
1844-1921
1844-1916
1820-1905
1844-1921
1844-1916
1844-1921
1849-1916

1842-1923
1864-1936

1866-1922
1864-1936

1855-1936
1836-1928
1855-1936
1853-1927
1864-1936

1851-1919
1855-1936
1864-1936

1844-1921
1853-1927
1866-1922
1872-1922
1860-1922

1855-1939
1862-1949
1852-1924
1876-1966
1864-1936
1873-1946

19 1885 30 1886
30 1886 9 1886
9 1886 24 1890
24 1890 18 1892
18 1892 10 1892
10 1892 3 1893
3 1893 30 1893
30 1893 12 1895
12 1895 31 1895
31 1895 18 1897
18 1897 21 1897
21 1897 2 1899
2 1899 12 1901
12 1901 24 1902
24 1902 14 1903
14 1903 28 1903
28 1903 6 1903
6 1903 16 1904
16 1904 31 1905
9 1905 8 1905
8 1905 7 1909
7 1909 15 1909
15 1909 18 1910
( )
18 1910 6 1910
6 1910 25 1915
( )
25 1915 10 1915
10 1915 24 1915
( )
24 1915 25 1915
25 1915 9 1916
9 1916 3 1916
3 1916 27 1916
19 1916 27 1917
(
/, )
27 1916 21 1917
21 1917 14 1917
14 1917 4 1920
(

1920)
4 1920 24 1921
24 1921 8 1921
26 1921 3 1922
3 1922 9 1922
9 1922 28 1922
( )
28 1922 16 1922
16 1922 17 1922
17 1922 14 1922
27 1922 11 1924
11 1924 6 1924
6 1924 12 1924

(1924-1935)
1876-1936
12 1924 24 1924
1862-1949
24 1924 7 1924
1876-1938
7 1924 26 1925
1878-1952
25 1925 19 1926 ()
1849-1931
19 1926 23 1926 ()
. , 2013-14

, . 35

1879-1936
1855-1936
1864-1936

1876-1936
1864-1936
1868-1936
1864-1936
1879-1970
1868-1936

23 1926 4 1926
4 1926 4 1928
4 1928 26 1932
( )
26 1932 5 1932
5 1932 3 1932
3 1932 16 1933
16 1933 6 1933
6 1933 10 1933
10 1933 10 1935

(1935-1974)
1879-1936 10 1935 30 1935
1876-1936 30 1935 12 1936
1871-1941 13 1936 29 1941
( 4 1936)
1885-1941 29 1941 18 1941
( )

. , 2013-14

, . 36

1844

1.
:
, 1844
.
1
8 1843
. , ,

:
, ,
... ,
.
, ,
,
. , ,
,

, ,


,
...

.
,
,
(, .
73). ...
1844
(Charte) 14 1830 7
1831,
. ,
.
. , , . 76-77
21.
,
,

.

. , 2013-14

, . 37

3.
,
.

.
4. ,
, , .
5. ,
, ,
.
6. , .
7. ,
, .
8. , ,
.
9. .
,
.
10. ,
, .
.
,
.
.
11.
.
,
.
12. ,
, ,
.
13. .
14. .

15. ,
.
20. ,
.
21. ,
.

59. ,
, .
60.
.
. , , . 153, 155, 161
2.
(. : ..., . , .
113): ... 1844 ...
.
. , 2013-14

, . 38

18 1844

, , , .
() 25 ,
,
, ,
. ) , )

, )
.
: .., . , . 112
3.
:
) 1844.
) -
3

; .

1844
, ,
1844
.
, ,
,
, , ,

.

,
.
, 1884
:
, , .
. ,
(1844-1940), . 20-21
4. ,

( ).
1

. (:
1862). ,
.
, .
, ,
. , 2013-14

, . 39

,
:
.
.
. ,
,
,
:
, , ,
;
. ,
[...]
,
, ....
.
.
,
:

[...] ,
,
....
, :
,
. ,

,

.
,
:
, , ( )
, , ,
, ,
, [...]
, ,

,

,
....

,
,
.
, ,
,
[...] ,
[...] [...]
,
[...]
. , 2013-14

, . 40

[...]
....

:
, ,

[...]
,
.
,
.
....
, , , ,

:
[...]
. ,
, ,
, , ,
.
. . , ..., . 46-51
1844 1864
5. , :
1864, 1844,
,
(. . ,
..., . 431).
1
) 1844

15. ,
.
16. ,
. , ,
, ,

, .
17. ,
, , ,
.
18. , .
19. .
20. ,
.
21. ,
- .
. , 2013-14

, . 41


22. , .

69. .
70. .

.

86. , ,
.
) 1864

10. :
.
,
.

21. ,
.
22. .
23.
-, .
24. ,
, , .
25.
, .
26. .
27. ,
.
28. ,
- .

29. ,
.
44. ,
.

87.
.
2
) ,
:
. , ,
.
, , 1844,
,
,
: , ,
, . ,

. , 2013-14

, . 42

.

, .
-
, (
laissez faire laissez passer, le monde va de lui-mme)
,
,
.
1844
,
...
) , ,
1864. ,
1844, ,
, .
,
-
,

. , ,
.
,
, ,
,
1860.
,

, . ,

1862.
1864
, , , - .
.
, 1844,

. ,

,

. ,
,
,
:

.

.
. . , 1864-1909.
, . , 1991, . 430-432
. , 2013-14

, . 43

2007
1

1844:
.

13
. 1844
.
12

,

, [...] 1844
.
18 1844 [...]

25
, , ,
1,
[...].
,
[...] ,
.
1
:
. , , 1981, . 65-66(
25 ). [...]
,
, .
, ,
1995, . 20-21
2012
1

, 1844
:
) ( 4)
) ( 9)
) ( 12).
25


, , ,
. () 25
, ,
,
. , 2013-14

, . 44

, - . )
, )
, )
.
. , ,. :
1833 1881, : , 22000, .112.

,
,
, .
,

.

.
1844 . [...]

. ,
, , .
. , , :
, 1770-2000, 4 : , 1833-1871,
, :
, 2003, .43.


15. ,
.
20. ,
.
21. ,
.

59. ,
, .
. , , . 153, 155, 161 (:
:
, . 1,
:......., 1999, . 197).


1. . 77 o
, :
) .
) . .
(, )
.
1


. , 2013-14

, . 45

1844 1862 ,
.
.
( ) ,
1847: , , ,
, ,

.
, , ,

;
;
, , ,
.
,
, , ;
, , .

.

,
. ,
-
, , , ,
. ,
,

.

...

:
,
,
,
,


.
...

, , ,
, .
, ,
;
,
, ,
,
; ,
, ;
. , 2013-14

, . 46

, ,
!


, ,
,

...

,

,
,
.
, ( ),
,
.
. , .., . 25-29
2
.
1843 .

,

. , ,

.
,
.
. , ,
,
.
,
.
. ...


.

. , 1848,
, ,
.
. , , . 81-84
2006
1


.
20

. , 2013-14

, . 47

[...] ,
,

,
.
,

. ,

. 1844

.
.
( ) ,
1847: , , ,
, ,
[].
, ,
1844-1936, (, 1984), . 24-25.
2012
1

,
1844 (1856), :
)
( 10),
) ( 7)
) ( 8).
25
: [ ]
;
: , 1
, , , , , ,
, . :
2 ,
, 3 ,
....
, , . 2, 1973, . 93, :
, ( ), :
, 2010, . 74.
1 :
2 :
3 : ,
: [ ]
[...]

. ,
.


. , 2013-14

, . 48

.[...].
,
( ),
, ,.
J. A. Petropoulos, (183343), : . . - . (.), (18 20 .), -: . . , 1991, . 210.
: [ ]
[...]

, .
[...]
.
,
,
.
. , , . 176, : . -. - .
, (1789-1909),
, : , 2003, . 268-9.
2003
2

.
25

" .
1843 .

,

. , ,

.
,
.
. , ,
,
.
,
.
".
. , ,
. 84

" ;
: ,
, , , , ,
. , 2013-14

, . 49

, . :
,
, ,
...".
, , 1973, .2, . 93.


1.
:
) .
.
)
.
)
..
, ,
.
,
. , ,
. ,
, .
. ,
, , , ,
, , , , , .
, , .

.
...
..., , . 248
2.
,
1862.
1
, ,
. ,
, ,
.
, , ,

,
.
. (, . . 122 .)-
, , ,
,
...
. , 2013-14

, . 50

, ,
,
, ...
, , ,
,
. ...
,

.

,
, ,
, ,

( . , , 1934).
. , , . 79-80
2
.
: ... ..
,
, , ,
,
,
, .
..., . , . 199
3

.
.
:
.
, -
: , ,
.
.
Z ! !
1862 8 .
. , ..., . , . 220
2003

,
.
25

,
, ,
,
.
(...).

. , 2013-14

, . 51

, ,
.
1862 .
,
(...) , , ,
.
. ,
,
.
, , 1821-1961, . 54 59.

(), ,
1859-1862.
, . ( 1859),
()
,
, ,
.
. , , . 71.
2008

,
1862 .
25
1
, ,
. ,
, ,
.
, , ,

,
.
2
. (, . . 122)
, , ,
,
3
...
, ,
4
,
5

, ...
, ,
, ,

. ...
6
,

.

,
7
, ,
, ,
. , 2013-14

, . 52


( . , , 1934).
. , , . 79-80.
1. :
2. :
3. :
4. : ,
5. :

2009

, ( 17) (
8) .
25

1837 190
, 31 . 1837
1857, 3.182 ,
1840 40%
, 5 . [...]
.
, ,
:
. ,

,
,
.


.
Gunnar Hering, 1821-1936 ', ....
( 2004), . 340, 341.
2010

, :

;
25

[...]
,
. ,
, ,
,
,

. , 2013-14

, . 53

, .
,
,
. , ,
.
.

.
, .,
, , . , ,
1977, . 172.
1862-4
:
) ()
1863-1875 .
)
.

1863-1875
,
,

,
. ...
, ,
.
, , ,

.
, ,

.
, ,
.
, ( )
, ,
,
,
. ,
,
,
.
1875, ,
,
,

. (, ,
)
. , 2013-14

, . 54


.
. , .., . 59-60
2. :
)
. .
) 11
1875 .:
, ,

. ,
,

...

. , ,
,
. , , .
, ,


.

. ,
. ...
...
,
.
.
,

. .
,
,

...

, ,
. ...
,
. .
. ,
. , , . ...
11
. ...
. , 2013-14

, . 55

, , ,
, 31 (
) 37, ,
. ,
,
, .

.
,
.

.
. :

, . ,
,
. . 11
1875 ,
,
.

,
, ,

, . ,

,
,

,
...
,
(
) : 1)

. 21 . 2)

, ,
. 3)

. .
. 4)

. 5)
. 6)
.
..., . , . 293-4
3. ,
:
. , 2013-14

, . 56

)
.
) .
.
)
1875-1895
... ;
1
,
:
, ,
. (1885-1895)

( )

( , ,
)43.
, , ,

, , ,
,


.
, ,
,
,

, ,
.
( ) ,


.
, ,
...
. ( , . )
:

,
.
,

44.
43

, ,
, , . . ,

19 , . 28 .
44

, ,

1927. (
. , 2013-14

, . 57

19 , ,
-
-
(
), ,
,

. , ,
(
)
, ,

45.
, 1896,
, ,
. , ,


,
.
,
(1875-1895), ,
(
)

-
, , ,
, .
. , .., . 72-76
2

)
, . . ,
, (1982) . 7, . 158 .
45

,
, ..,
. 158.
. , 2013-14

, . 58

.
1882-1893, . , ...
,
. : ,

, ,
(, ).
..., . , . 34
2003

:
.
;
13
.
.
12

"' 1868 ,
.

...
,

".
"" 29 1874.

"
, '

.
.
'
,
,
".
11 1875.
2007
1844 1864
,
.
25

: 1844

10 ,
, .
.
. , 2013-14

, . 59

,
.
.

15 ,
.
20 ,
.
21 ,
.
: 1864
10
.
,
.
14 ,
, . .
...
21 ,
.
22 .
27 ,
.
28 ,
.
, 1822-1952, 1972, . 129-131
155.
2011
1

, 1864.
25

,
(. 22),

, ,
, , (. 36).
,
,
.
,
(), , ,
150 [...] . ,
[...]
,
, .
[...].
. , 2013-14

, . 60

, . : 1833 1881,
: , 1977, . 237.

2010

:
. 1864
'
( 15)
.
( 10).
25

[...] , ... . [...]


[...]
-
. '
,

. ,
, ,

.

,
[...]
Douglas Dakin, 1770 -1923, . . ,
" , 1989, . 157 -158.

1.
:
)
.
.
) 46
,
.
1
1873 (
),
1875,
30 .

46

( 3 .. )
: .
. , 2013-14

, . 61

1880
.
, ,
...
1881 .
-
.
. 13 - 1895-
:

, .

. ,
.
.
,
,
.
, De Mouy,
.
1882
.
, . .
,
.

,

, . ,

1872-1874, . 3
.
, .

( . , ..),

.
,
,

, .
..., . , . 14-16
2 :
1882
.
,
.
: ,

.
(, ).
. , 2013-14

, . 62

2.
.
.
, .


:
, . ,

. ,
- ,
.
,
. ,
:
.
,
,
.
.
,
.
,

. , ,
.
. ,
.

. ,
.
. ,

, , (
, ). ,

. 1860
:
,
. , ,
,
. ,
. ,
,
.
..., . , . 22
3. .
. .
. , 2013-14

, . 63


.
1
, ,
.
,
.
, ,

, . ,
.
,
.

,

.
, ,
,
1885,
. ,
1897,
.
R. Clogg, 1770-1990,
. , 1995, . 71-72
2
,
,
.
.
,

, 7 1885.
. , 1204-1985,
. , 1991, . 310
4. :
) .
.
) .

, ,

. ,
,
,
240 245 150
, .
. , 2013-14

, . 64

1)

2) ,

.

, ,
,
.
.
, ,
-- ,
.
. , 1204-1985,
. , 1991, . 313-314
5. :
)
, .
.
)

.


.

.
, 1886.
,
.
:
,
, ,

,
.

245 150.
, . ...

, . : (26)


. 1864
, ..,
. .
,

,
. , 2013-14

, . 65

.

. ,
.


.
,

...
:
,

.

.

, ( )


.

,
.
. ...


, .
, ,
,
,

.

.


. ...

.

.
Thouvenel, ,
. ,

.
. , , . 106-111
6.
:
. , 2013-14

, . 66

)
19 .
) . . ,
.
1

,
.

. , 19
, ,
. , ,
,
:

. ,
,
,
,
- .
.
,

,
.
,
.
, .
, ,

,
,
.
,
, , .


.

-

.
, ,

. ,
,
.
,
.
..., . , . 42-46
. , 2013-14

, . 67

2
1911,

.
,
,
,
,
,
, .
,

.

-
-
...
. , , . 99-100
7.

1882 ( 1881).
1
1881

,
, ,
20
1881.
,
1877,
1879 1880,
.
1873 (
),
1875,
30 .
1880
.
, ,
.
..., . , . 14
2
1882
.
, . .
,
.
,

. , 2013-14

, . 68

,
. ,
1872-1874,
. 3
.
.., . , . 16
8.


.


, , -,
.
. . .
.
-,
. -

,
.
- ()
.
( )
.
, .
, ,
, , , .
, ,
. , ,
.
,
- .
,
.
,
. ,
-,
.
, ,
, . , ,
,
, .
,
. ,
.

, :
. .
. , 2013-14

, . 69

,
,
.
,
. ,
.
..., . , . 23-24
9.
:
)
.
) . .
.
1
1880

. (
)

. : )

, )
.
.
,
.
,
.
. ,

. ,

;
,
. ,
1880 :
.
,
.
,
. ,
. ,
,
.
..., . , . 63
2 :

(. 84 )
. , 2013-14

, . 70

,
, ,
.
,

(, ).
10. (. 84 :
)

.
11.
:
)
.
)
.
) .
;
.

14
:

1885-1905:
,
, ,
. ,
,
,
, , ,
,

L. Duguit
-,

. 20
,
, ,
.

. , ,
,
,

, 20
.
.
. , 2013-14

, . 71


...
,
,
,
.
.
.
.
,
, . , ,


.

.
,


.

, .


. . .
.


20 .

,
. ,

,
...

,
19
...
14
1905 , .
...


.
,

, ,
.
. . .
1909 ,
. , 2013-14

, . 72

-
: ,


,
, ,
1897,
.
,
.
,
,
:
- (1899-1910) 1912 1936,
, , , -,

.


. ,
. ,
. .
, , .

...
..., . , . 180-182
12.

. .

,
. ,
, .

,
.
, ,
, , ,
.
.
, ,
,
,
.
, ,
, , ,
.

,
. , 2013-14

, . 73


.
..
,

,
,
.

.
,


City.
.

.
. , .., 307-310
13.
:
) .
1895.
)
.
) ( 3).
).
1
.
-
( .
). , . , .
,
-:
.

.
, ,
. :
,
, .
.
: )

, )

. , 2013-14

, . 74

. , ,
. ,
.
. (
. .
). ...
, . ,
(1880-1895)
.
,
,
.
..., . , . 39
2 :
10 1893 .

. ,
1893

,
. :
,(,
).
..., . , . 39
3 : (. 87
)

1893. ,

. :


(,
).
..., . , . 40
. , 2013-14

, . 75

4 :

16
1895 .

15
207.
:
,
.
. (, ).
..., . , . 41
14. :
)
. .
)
.
) .
.
)

.
1


.
. ,
,
,
. , ,

,
.
, ,
.
,

,
...

,
,
,

. , 2013-14

, . 76

( ,
) ...
,
,

.
, , de facto
, 12 .


.
.
:
...

.


... ,
, , , ,
,

,
,
.
,
, , - .

, ,
,
.

, , ,
,
,
, ,
.
,
.

...
, ,
, ,
,
.
,

- . ,

.
, ,
. , 2013-14

, . 77

...
,
. .
1886:


, ,
.
..., . , . 40-42
2
' , ,
,
.


,
,
( ) ...
. , .., . 73
2001
.

.
. , 1882:
.
, ,
. ...
, ,
.
15
. .
.
10
2005

,
.
25

.
. ,
,
1 . ,

.
1

Richard Clogg, , . 136,


, 1999.

. , 2013-14

, . 78

. . , ,
. , ,
,
,
, . [] ,
,
. [] .
.

.
. . , , 5, . 102,
..., 1966.
2006

, :
.
.
12
. ,
.
12
, ,
.
,
.
[],

. , [].
,
.
[]

.
R. Clogg, , 1770-1990, . , 1995,
. 71-72.
2009

, -
.
25

,
,
.
.
,

, 7 1885.
. , 1204-1985, . ,
1991, . 310.
. , 2013-14

, . 79


, , -,
. []
,
. , ,
, , ,
. , ,
. , ,
.
,
.
..., , .. 22-23.

19 .

1. ,

,
.

,
, ,
, , ,
.

,
, .
.
,
,
.
,
, ,
.
, .


, ,
,
, ..., .


. ,

, ,
, ,
. , 2013-14

, . 80

.
,
,
,

.
. , , . 114-117
2. :
)

.
)
(
).
1


.

,
,
,
...
.

1864.
,

, 1924 ...


.
, .
: .

- ,
, .

.

,
.

, , .
,
:

...
. , 2013-14

, . 81

,
. ,
, ,
, .
,
,
, ,
,
.
-
, .

- :
.
,
, ,

, ,
,
...

,
.
,
...
,

, .

,
, , .
.
,
,
.
,
- .
,

. ,
, ,
: ,

. ,

-
.
: 10%
1825, 4% 1910. ,
. , 2013-14

, . 82

,
20 ...
, ,
, , .
. , (1880-1909),
. 110-113, 118-119.
2
,

(1880-1920). ' ...
,
.
,
,


.


. ...
,
,
, , 47 ,
, .
,


. :

- .
1910 (
)
.

.
,
(
20 30) . ..

,
.


47

1909

. .
. Cl. Henry
Moore, Clientelistic Ideology and Political Change: Ficticious Networks In Egypt and Tunisia, E.
Gellner J. Waterbury, ..
. , 2013-14

, . 83

.
,

, -
.

1920
, .
-
,
.

,
.

,


.


1930 .
. , : ,
. 134, 138-139

17 1902

, ,

( 19
. . )
. ,
, , ,
.
.
, .
:
()

( ) .

.
, , , ,
:
. ,
.

.
( )
. ,
,
. , 2013-14

, . 84

.
.

.

.
,
.
,

,
.
, ,
, .
, ,
.

,
, .


,
.
. , .., . 33-34

, ,
,

.
..., . , . 178
-
- -
.

.
17 1902.
,
, ,

,
,
, . ,
.
,
,
. ,
.

. ,
,
. , 2013-14

, . 85

.
, .
.

,
.
,
.
,

,
. ,
,
. ,
,
. , .

. ,
.
.
,
.

, . ,
, , .
..., . , . 177-178
2008

, :
. 1880
.
10
.
.
10

,
,
.
,
, ,
. ,
, ,
.
,
.
,
,
,
,
. , 2013-14

, . 86

,

.
, .


(1893-1909)
1.
:
)
.
)
1893
(, , ..) .1890. ,
.
1900 -
.

.

1909, .

.
,
,
, .
. -
, ,
. ,
.
.

, 1905
1905 1910.
, ,
.
,
. ,

.
1909.

. ,
. , 2013-14

, . 87

, .
, ,
, ,
, , , .
.
-
- .

, .
,
.
.
1909 ,
.

, ,
.
, 1909
.
, , -
.
, ,
, .

.
,

.

.
. , (1880-1909),
. 200-202
2.
:
) . , ,
1909.
)
,
.
1
, , ,

, ,
. (
,
)
( ),
.
.
. , 2013-14

, . 88

,

,
. ,

,
1909
.
, 1909,

, , , 1843
1862. ,
, :
,
,
, ,
,
,
. :

. ,
,

.
-
(
. ), , .
, . . -,
,
.
. , , .
79-81
2
,
,

( ) ,
,
,
, ,

.
.
, :
, ...
,
,
,
.
, .
. , 2013-14

, . 89

,
, ,

,
.
,
.
. , , . , .133-134 (1930)
3
.
, .
1910 .
.
: , ,
.

, .
,
.
,
.
. , 1910-1920, . , . , . 62
4
1909
. , ,
.
,
, ,
.
. , , . 1972, . 46

3. 1, 2, 3, 4:
) .
)
.
1

, :
, ,
, , , (...)
(...) (...)
, (...).
,
, , ,
,
, , (...)

. ,
. , 2013-14

, . 90

,
,
, ,
,
.

.
, 1909
. ,
13 1910
1909.
. , 1880-1909,
. , 1985, . 176
2
, ,
, , .
:
,
.
, .
. , 1909, ,

.
1864
. . (
1928).

,
.
. . (
, 29 1930).
.
:
,
.
. .

, ,
,
. .
.
. , .., . 176-177
3

, 1822-1952. ,
, .

.
,
.
. , 2013-14

, . 91

, ,
.
. , .., . 175
4

(..)
..,
, , , ..,
,
:
,
,
. , , ,
, . ,
,
, ,

, 15
:
, ,
.
, ,
,
, ,
,
. . .
,
.
, ,
, ,
, .
, , , ,
,
. ,
, ,
.
, ,
, .
, ,
,
, ,
, .
, .
15
,
. , ,
,
.
, .

, ,
.
. , 2013-14

, . 92

, ,
, , ,
.
. ,
, , , ,
, ,
(, 17-3-1910).

. ..

.
,
..
..,
: .. ,
, .


.
.
.
. , ,
. , . 20 , 1958, . 200-202
2006


, 1893,
.
25

... ,
.
14.09.1909 , ,
, .. ()
, , ,
, ,
, ,
, ..
. , : , , 1997 . 65

,
, ,
,
15

,
,
, ,
(...)
, ()
. , 2013-14

, . 93


, ,
,
() ,


, , , . 132-134.
( -
)
2008

,
15 1909
,
.
25

14 15 1909
, , 250 2.000
, . , 449 2.546 ,
, ,
, ,
,
.
, ,
,
, -
.

: 1) , 2)
, 3)
, 4)
. [...]
15 ,
.
.

.

.
, ' ( 1977), . 258 -259.
2008

, :
. ;
12
.
;
. , 2013-14

, . 94

13
1

, ,

,
2
,
, ,
,
3
,
4
5
,

, ,

6

.
. , , . 17 (1925).
1
:
2
: ,
3
:
4
:
5
:
6
: .

1. , . 22 ,
:
) , ,
.
)
. 1915. ().
1
.
5.9.1910
... , ,
.
,
,

,
, ,
, ,
, .

... (, ).

,
,
,
, . .
. , 2013-14

, . 95


, ,
, ,

.
2
. ,
. .

... , , ( . )
.
- ,
.
,
: , , 50
, .
,
.
.
. , (1897-1947),
. , . 139-140, (1950)
3
1917

de facto
1915- .
1917,
,
. ,
(
) .
,
,
.
( 1917),
: ...
,

. ,
,

,
.
...
.
,
,
.


.
. , 2013-14

, . 96,

.
, ,


.
. , .., . 114-115

28 1910
.
28
/ 1910. . .
. . ,
:
,
;
.
,
.
.

, , , .
, .
,
, :
.. . ,
.
1910
.
.
, ,
. .
.

.
,
,

. ,
.

, .48

48

. , . , ,
. .
. . 1911
.
. , 2013-14

, . 97

, ,
, ,
.

.
. ,
, .

, .
, ,
.49

. .
.
. , .. . 226-227
2001


1911, .
(1909).
. , 15
1909:
.. , .
...
... ...
,
, ...
... ...
,
,

, , ,
.
: , , . 114-117.
. 5.9.1910
:
,
,
,
...
15 20 ...
... ...
... , ...

...
... ...
49

.
, , .
.
. , 2013-14

, . 98

... ...
...
...
8
.
, ,
, ,
, ,
, .
: , . 210-215.
25
2004

, :
.
;
10
. ...
.
;
5
. 1911
;
10

...
,

1 .
,
, ,
, ,
.
1.
:
. 19.3.1911
2009

, :
. ,
1911 ( )
12
. (
)
13

1911,
, ( )
1909


. , 2013-14

, . 99


. 1911


,
, .
. ,
(1844 1940), . , 1992, . 95.

,
1910, ( )

. , ,

. , ,
, .
, , .
.


,

. , ,
.
..................................................


, ,
.
, ,
, [...] , ,

.
. .
, , . ,
1985, . 57-58, 71-72
2011
1

(5
1910),
.
25

,
,
,
...
15 20 ...
... ...
. , 2013-14

, . 100

... , ...

. ... ...
...
...
....
, , . , . 210 . ., :
, ( ), :
, 2010, . 90.

[...] .

, ,
,
.
[] , ,
.
,
, ,


,
,
, ,

. (
).
. , 1909 - 1940,
- : . . , .., . 81-83.
-
1. :

... 20 .
1
.... (...) ,
,

,
.

, ,
. ,
.
, , ,
.
- -,
.
. , 2013-14

, . 101

,
,

. :
....,

,
, .
,
, ,
1920, , , ,
,
, ,
,
.
.
. , , . 209-210
2

...
...

.

,

.
... (14 1920)
2003
2

:
)
.
12
) .
1911-12
.
13
. , ,
, 1909.
(...)
, , '


,
,
, - '
,
. , 2013-14

, . 102

, (...) ,
.
(1915-1922)
1.
,
.

.

, .
, ,
,
,
. ,
, ,
, ,
. ,
;
, .
, ...
1912-1913
. ,

, ,
.
, , .
,
,
, .
,
, ,

.


1
.
. - . - . , ,
, , . 80-81
2.)
;
)
;


. , 2013-14

, . 103

( ,
, 1912-1915.
,
,
.
.
-
1915-1924).

19 , ,
.
.
. .

.
.
.
.
. .
.

.
, ,
. ,
. , , ,
; , , ,
;
.
.
. ( ).
, , ,
,
. ,
, , .
[. , -, , . 8182 (1946)].
. - . - . , .., . 76-77
3. .

;

,
.
.
,
. , 2013-14

, . 104

.

, ,
,
.

.

.
,

...

,
.


, ,
, ,
,
,
...
, ,
. , ,
. ,
, ,
, ,
. ,
,


, . [
(11/24
1915)].
. - . - . , .., . 74-75
4.
:
)

.
) 1935
. ().
1, .

. , 2013-14

, . 105

,
.
.
. ,. ,
,
, ,
.
, ,
.

.
, ,
.
. ,
,
.
, .
. .
, . , ,
,
.
. , ..., , . 201-202
[ , ,
1915-1922]
2
1916, , ,
.
,
, ,
. , 1933,
,
1935.
,
,
. ...

,
.

.
..
1933, ( ) ,
,
.

.
, ,
,
.
, ,
.
. , 2013-14

, . 106

,


, .
1932,
1934 1915-1922.
, , , ,

. ,
,
, , ,
.
1935
. ,
( )
1922.
, ,
.
,
.
.
.
,
. 1916
,
[. , 19101920, , . , 1931, . 2, . 272].
,

, .
. , :
, . 161-162
3
.
,
,
.
, , ,

, . ,
.
, ..
1935,
.
, , .
,
, ,
. ,

.
. , .., . 171
. , 2013-14

, . 107


.
, ,
,
.
, , , ,
.

,

.
.
1
,
!!
. ,
, !
, .
,
.
. , 1910-1920, . , . , .218.


,
.
.
.

, . -
! -
. -
. ,

- !
.
,
,
.
, .
.
.
!
.
.

.

. ,
. , 2013-14

, . 108


.
. , .., . , . 227


1920
1 .
, . , ,
. , , ,
.
. ,
.
. , ,
. , , , ,
.
,
, .
, :
-, , !
, ,
, , .
,
, , ,
, .
-, ,
, .
, . ,
. ,
. ,

. , ,
; ,
. , ,
.
.
. 30
.
.
, .

.
,
.
! , ,
. , !
! , ,
, ,
, ,
. .
, .
. , 2013-14

, . 109

;
, , ,
, .
, . ,
.
, ,
.
, , ,
.
. .
, ,
.
.
, , ,
(), , ,
, .
- , ,

.
. ,
. .
. ,
. ,
.
.
.
- , ! .
- , , ,
. . .
.
.
, , ,
, .
Vigny, Moise, , ,
, ,
.
Vous m avez fait, Seigneur, puissant et solitaire
Laissez-moi m endormir du sommeil de la terre!
. , .. , . , 1988, . 6063
2009

, :
.
;
15
. ;
15

.
. , 2013-14

, . 110

[...].

, ,
,
. [...].
., , 11 1915.

O K
[...] .
. .
. , .
2003

, .
1915-1916.
25


, 14 1916:
() ,
. , :
!
, ()
().
,

, ,
.
.
, ,
,
, ,

.
. (.), , , . 227
2013
1

, :
) , ,

( 15)
) ( 10).
25


. ,
.

. , 2013-14

, . 111

. , ,
, .
.
. [...] 1918 700
70.000 . 60-70.000

.
.
. , , . .
, : , 1986, . 86, 110.

[ ]
:
, ,

.
. , , :
7

, 1972, . 315.

(), :
[...]

.

.

.

.


.
. . ,
, . . , : , 1978, . 270

. , 2013-14

, . 112


10. 1,
, , 2.
() 25 3, ,
, , 4.
: ) , )
, )
. 5
: ,',. 112.
, 1844 , ,
, .
1844,
:
1.
(
, .
, )
( 50% . ,
)
2.
( ),
( , .) (
).
3.
25 (
1952)
4.
:
( , )
(, )
5.
: ,
(
) ( )
( ).
11. 2 , ,

, , ,
:
1844.
2 ,
, .
,
.
12. ;
: , , , ,
, , , , . :
, ,
,
. , 2013-14

, . 113

, ' ,
, ' , ,
. !
: , 1973, . 2, . 93.

19 .
. (..), , ( ). ,
, , . , ,
(
). , ,
,
( , , , , ,
, , , ). , ,
, ( ) ( ,
, !!!) (
). ,
(
),
( , ),
( ,
, ).
, ,
, , (
). , ,
, (
, ' , , '
, , ).. ,
(
!).
13. (1853-1856)
.
, , .
,
.

14. :
1849
.
. 1850
,
. .
.
, ,
.
15.
. , 2013-14

, . 114

.
. :
.
, : ,
, .
. ! ! 1862
.
: , ',.220.
1862
, 10 1862. , ,
:
, ,
(. ).
12 1862.
(, , ),
.
( , 1862)
( )
. , 1862-4 1864
, .

16. 1864:
10. :
. ,
. 14.
, , .
. 21.
, ' . 22.
. 27.
, ' . 28.
, .
, 1822-1972, . 129-131.

10. , .
( ). .
, . ,
.
14. . ,
1844.
21. ( (
, 1844). ,
1844.
22. ( )
( ). ( 1844). ,
.
27. , (
, ). ,

.
. , 2013-14

, . 115

28. . , ,
, .
17. , 11 1875.

, '
.
.
'
,
, .
: , ',.295.

(11/8/1875). .
.
( ) ,

,
. ( ) .
, () -

( '
).
,
( ).
,
, , ,
, , , .
,
.
.
18.
,
.
Reinhart Beck: Sachworterbuch der Politik, 1986, . 795.

(, ), . ,
, ,
.
19.
. ,
, ,
. "" , ,
, "" , .
25 , 27 12 .
,
, , .
,
. , 2013-14

, . 116

, ""
.
: , .241.
(
, ),
( ).
20. (15/8/1909).
A.M. , .
, ,

,
,
, ,
, ,
,
,
,

,
, '
,
, ,
,
: , ', . 114-117.
.. , ,
( ),
( 1893,
1897 )
, , . ..
, ,
(
). ,
:

( ) :
( )
, .. ,
, 1897.
(,
, ,
, ,
).
( )
, . (

)

:
, . (
)

:
. , 2013-14

, . 117

- , ,
-,
( ).

:
, (
), , -
(
).

:
,

(
)

:
, ,
, ( , ).

:
( ).
21. - .
, ,
, ,
15

, ,
, ' ,
, , '
,
, ,
,
, '

: , ', . 132-134.
, , 14
.

.
14/9/1909, -
,
, .
:
(
)
(
), (, )
, ,
(
, )
, ,
: ,
. , 2013-14

, . 118

( ' ,
, ),
, ,
( ' ,
)
(
),
:
: ,
(
)
: ,
,
( )
:
, (
,
' )

,
. , 10/9/1910. ,
1911-12
.
22. 5-9-1910 .
, ,
,
15 20

, '
.
,
. ,
, , ,
, .

8
.
, ,
, , ,
, ,
.
: , ', . 210-215.
5 1910
, ,
. ,
. ,
, ,
,
. , 2013-14

, . 119

. , ,
. .
5.9.1910,
,
:

:

(
15 20 ... )
( ... ) (=
)

:
,
, ( , ...

) (= )

:
, (
) (=
)

:
( )
( ...
) (= )

:
(
)(=
)

:
, ,
( 8
.
, , ,
, ,
, ,
)(= , ,
)

. , 2013-14