You are on page 1of 1

Rozpis adovej plochy Z Nov Zmky

Pondelok 20.10.2014

Nedea 26.10.2014

14.45 - 15.45

HK 7-6

16.00 - 17.00

HK 5

17.15 - 18.15

HC mui

10.15 - 11.00

HC mui

18.30 - 19.30

OLD BOYS

11.15 - 12.15

HUMENSK

19.45 - 20.45

LOSERS

12.30 - 14.45

HK NZ - HK36 Skalica > 5 HT

21.00 - 22.00

STREKOV

15.00 - 16.30

VEREJN KORUOVANIE

16.45 - 17.45

KHL

18.00 - 19.30

REME

19.45 - 20.45

ERNK

21.00 - 22.00

HC KN

Utorok 21.10.2014
9.30 - 11.30

HC mui

14.45 - 15.45

HK 7-6

16.00 - 17.00

HC dorast - Star iaci

17.15 - 18.15

HK 5

18.30 - 19.30

HC KN

19.45 - 20.45

AKALS

Streda 22.10.2014
8.30 - 9.30
9.45 - 11.45

koly
HC mui

14.45 - 15.45

HK 5

16.00 - 17.00

HC dorast - Star iaci

17.15 - 18.15

HK 2-Prpravka

18.30 - 19.30

HLAVAT

19.45 - 21.15

HATINA

tvrtok 23.10.2014
8.30 - 9.30
9.45 - 11.45

koly
HC mui

12.00 - 13.00

ROZHODCOVIA

14.45 - 15.45

HK 7-6

16.00 - 17.00

HC dorast - Star iaci

17.15 - 18.15

IP

18.30 - 20.00

VEREJN KORUOVANIE

20.15 - 21.15

HINDICK

Piatok 24.10.2014
8.00 - 9.00
9.30 - 11.30

HK 9
HC mui

14.45 - 15.45

HK 7-6

16.00 - 17.00

HC dorast - Star iaci

18.00 - 20.15

HC Nov Zmky - DAB Dunajvros

20.30 - 21.30

LOKOTRANS

21.45 - 22.45

VEK MAA

23.00 - 24.00

RYTIERI

Sobota 25.10.2014
9.00 - 14.45

TURNAJ - > 4 HT

15.00 - 16.30

VEREJN KORUOVANIE

16.45 - 17.45

LIPOV

18.00 - 19.30

HATINA

19.45 - 20.45

VEK KR

7.45 - 8.45
9.00 - 10.00

HK 2-Prpravka
ZLEK