You are on page 1of 8

26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.

com Bramendiweg z/n


Jaarverslag 2013
Geachte leden,
Wij mogen met zn allen heel erg trots zijn dat wij lid zijn van een club als Willemstad, zeker nu in dit
75ste jubileumjaar. Niet alleen vanwege de historie en de resultaten, maar meer nog voor wat onze club
heeft betekend in de Curaaose gemeenschap door de jaren heen. Kijk eens om je heen en vraag eens
wie er allemaal ooit lid zijn geweest van onze club, hier een balletje getrapt hebben of in onze clubtent
een hapje en drankje hebben genuttigd of wie er weleens hebben gemopperd over onze club, welke
oud-leden er in de hoogste regionen van het Europese voetbal spelen? Ja, wij zijn vaak over de tong
gegaan, positief en negatief. Kijk eens naar de mlange van spelers en leden, bijna alle rassen,
nationaliteiten, rangen en standen zijn in onze club vertegenwoordigd, zonder enig verschil te maken is
iedereen welkom, zolang deze een positieve bijdrage kan betekenen voor onze sport, het voetballen!
In de loop der Jaren hebben heel veel mensen, bedrijven en organisaties hun schouders, energie tijd en
samenwerking ingezet voor onze club, daar zullen wij hun eeuwig dankbaar voor zijn!
ALGEMEEN:
Het afgelopen jaar is een heel erg bewogen jaar geweest op Curaao vanwege wat er allemaal in onze
kleine gemeenschap gebeurd is en wat dit te weeg heeft gebracht. Wij zullen met zn allen hand in hand
uit dit dal moeten kruipen.
In het afgelopen jaar hebben onze elftallen naar verwachting weer goed gepresteerd, niet alleen is de
play-off gehaald, ook hebben wij kampioenen mogen bejubelen. Pabien aan alle spelers, trainers
coaches, begeleiders, families, vrienden en kennissen, hopi bon!
BESTUUR:
Al bij het begin van het afgelopen bestuursjaar is onze Voorzitter Ted Richardson gevraagd een
ministerspost op St. Maarten te gaan bekleden, deze eer kon hij natuurlijk niet voorbij laten gaan om
zijn geboorte eiland te dienen. Na rijp beraad heeft het bestuur besloten mijn person te vragen als
interim voorzitter voor de rest van het jaar. Ook ik kon deze eer niet aan mij voor bij laten gaan om mijn
club te dienen samen met de andere bestuursleden, Peter Kleine ( secretaris), Rafael Ravenstein (
penningmeester), Hans de Wit( 2e penningmeester & facilitaire zaken), Shenley Martina ( jeugd), Reggie
Carolina( senioren) en Igor Pietersz( Inter).

26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.com Bramendiweg z/n
ADMINISTRATIE:
Vele uitdagingen en vele zaken hebben wij het afgelopen jaar onder handen genomen, behandeld en
afgemaakt. De grootse uitdaging was de boekhouding en het ledenbestand: de overgang en het
overdragen liep niet van een leien dakje, waardoor er een vacum ontstond. Voordat wij de trein weer
op de rails hadden waren er maanden voorbij en achterstanden opgelopen bij de inning van contributies
en betalingen van vergoedingen. Dit project is nog steeds niet helemaal klaar en of naar tevredenheid
en wij zullen in het komende bestuursjaar alle zeilen bij moeten zetten om de financile positie en
administratieve organisatie van onze club weer op niveau te krijgen.
KANTINE:
Onze Kantine draaide redelijk goed, ook al was dit op een wat lagere omzet als verwacht was, mede
door mindere activiteiten in onze club.
COMMUNICATIE:
Onze website en het Groen Wit Bazuin hebben de afgelopen tijd behoorlijk geleden aan de drukte en
tijdgebrek van onze bestuursleden, helaas. Inmiddels hebben wij een nieuwe redacteur voor ons GWB
gevonden, Dhr. Rafael Ravenstein zal deze taak op zich nemen.
FINANCIN:
Het afgelopen boekjaar 2013 is niet positief afgesloten! Niet alleen vielen de inkomsten tegen, maar er
moest ook fors worden afgeschreven op onze debiteuren, o.a. vanwege een opschoning van het
ledenbestand. Ondanks dat er op de kosten bespaard kon worden is het uiteindelijke resultaat zon Naf
10K negatief geworden. Onze liquiditeit was uiteindelijk wel voldoende om aan de doorlopende kosten
te voldoen.
Jeugd:
Onze toekomst heeft het goed gedaan en aan alle doelstellingen voldaan. Onder de bezielende leiding
van Shenley Martina, TD Ronald Anes en de gehele trainers en coaching staf, kunnen we terug kijken op
een fantastisch voetbaljaar. Ronald heeft na vier intense Jaren bij ons in april 2014 afscheid genomen
om zijn carrier voort te zetten in zijn geboorteland Indonesi. Wij willen hem nogmaals hartelijk danken
voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen Jaren en wensen hem het allerbeste toe met zijn toekomstige
plannen.

26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.com Bramendiweg z/n
Dames:
Het paradepaardje van Rovian Carolina, doet het zoals altijd goed. Jaar in jaar uit weten onze dames zich
op positieve manier te manifesteren, ook al staat het damesvoetbal op ons eiland nog in de
kinderschoenen, vergeleken met de rest van de wereld. Maar de aanhouder wint en zo hopen wij ook
een door te breken naar het internationale voetbalniveau.
Senioren:
In den beginne, 75 jaar geleden was er alleen maar senioren voetbal bij Willemstad, daar zijn we groot
mee geworden en hebben in de hoogste lokale competities en toernooien meegedraaid. Pas eind jaren
50 is het jeugdvoetbal pas begonnen. Draaiden wij vroeger nog met zon 5 senioren elftallen en was het
vechten geblazen om je positieve te behouden in een elftal, of je werd gedegradeerd naar een lager
team, nu kunnen wij slechts met pijn en moeite twee senioren elftallen op de been brengen. Die doen
het wel met nog veel enthousiasme en redelijke tot goede resultaten, maar de spoeling is erg dun.
INTER:
Ons vlaggenschip, spelende in de 2e divisie van de FFK, doet het goed en levert goede prestaties op hun
niveau, door keer op keer niet alleen de play-off te halen, maar ook de finales. Doorstoten naar de
hoofdklasse zal altijd een sportieve uitdaging blijven, maar gezien de jeugdige leeftijd van onze spelers,
hun studie ambities en dus het grote verloop in ons elftal, zal dit een moeilijk haalbare kaart blijven.
Al met al, is 2013 een redelijk goed jaar geweest.
Een hartelijk dank aan een ieder die Willemstad een goed groen hart heeft toebedeeld, een steentje
heeft bijgedragen in de organisatie, een balletje heeft getrapt op onze kunstgrasvelden, heeft genoten
van de ambiance in onze clubtent en een hapje en drankje heeft genuttigd.
Een special woord van dank aan de oprichters van onze club, zonder hun hadden wij geen voetbalclub
zoals CVV Willemstad.
Masha danki, Salu2,
Edgard V. Lotman
Interim Voorzitter.
Algemene Ledenvergadering Augustus 2014

26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.com Bramendiweg z/n
Jubileum Speech door Peter Kleine
(vallende in de categorie weetjes)

28 april 1939.
Het regende, dat was n van de redenen dat een aantal jonge mannen samen was gekomen in het
Berliner Hof aan de Prinsenstraat in Punda, om te genieten van een lekker koud pilsje.
De andere, veel belangrijkere, reden was dat SOV Asiento, de sportvereniging van Shell Curaao, had
besloten om geen buiten leden meer aan te nemen. Eerst kon/mocht men wel lid worden, als je geen
Shell employee was.

Het grootste deel van de jonge mannen die aanwezig was, kon dus niet meer in competitie verband
voetballen. Na het nuttigen van een flink aantal glazen bier werd die avond besloten om samen met
enkele hier wonende KLM medewerkers, zelf maar een voetbalclub op te richten. Want wat is het leven
op Curaao zonder een wekelijks partijtje voetbal?
Dat was natuurlijk een prima plan en zo gebeurde het dat op deze regenachtige 28ste april 1939 de
CVV Willemstad werd geboren!

Als uniform kleuren werden gekozen: Shirt wit-zwart horizontaal gestreept, kousen ook wit-zwart
gestreept en een witte broek. Alles kon besteld worden bij Tweka in Nederland. Door
leveringsproblemen is er echter nooit in die kleuren gevoetbald! Een KLM-agent in Trinidad kan de
welbekende groen-wit gestreepte shirts leveren. Sindsdien spelen wij in dat uniform. Gelukkig maar,
anders had de naam van ons krantje (Groen Wit Bazuin) helemaal nergens op geslagen.

De allereerste wedstrijd die gespeeld werd was tegen Scherpenheuvel 2. Wij wonnen met 1-0.
In 1940 kreeg Willemstad zijn eerste eigen terrein. Het werd Heintje Kool aan de Schottegatweg.
Op 11 mei 1940 zou het 1-jarig bestaan van de club gevierd worden. Dat is nooit door gegaan, de
tweede wereld oorlog wel! In 1941 won Willemstad zijn eerste medaille. Niet met voetballen, maar met
wandelen! Dat konden wij dus toen ook al. In 1944 vond het eerste succes op voetbalgebied plaats.
Willemstad won de zogenoemde Vredestrophee door clubs als Asiento, PSV, Groot Kwartier en
Zeemacht te verslaan. 1946 was een rampjaar. Er werd nauwelijks gevoetbald en wij raakten ons terrein
Heintje Kool kwijt.

Op 5 maart 1950 werd ons veld hier op Vredeberg in gebruik genomen. Hier zijn wij nooit meer weg
gegaan. Al snel werd de eerste kantine gebouwd, het koude pilsje moest natuurlijk wel op een koele
plaats gedronken kunnen worden! Op 6 juli 1950 verscheen de eerste GroenWit Bazuin!
In 1951 werd de eerste Kerstbouten sterrit verreden. In 1951 werd ook de jeugd betrokken bij de club,
een speciale jeugdafdeling werd opgericht. Ook onze dames werden niet vergeten. In dat jaar werd een
dames basketbal team gevormd. Er kwam zelfs ook een ping-pong afdeling. Willemstad deed mee aan
de tafeltenniscompetitie uit die tijd. Pas in 1961, 11 jaar na de bouw van onze eerste kantine, werden de
eerste toiletten gebouwd.
26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.com Bramendiweg z/n
Op 1 april 1963 werden de jeugdleden officieel opgenomen in de Willemstad familie. Trots kregen onze
jeugdleden hun eerste lidmaatschapskaart. In 1969 waren er 140 jeugdleden. Ook nu is onze
jeugdafdeling de grootste op het eiland. Als echt Shell kind was ik in principe nooit lid geworden van
Willemstad. Shell had natuurlijk Asiento! Bovendien was mijn vader secretaris van het hoofdbestuur van
Asiento. De goede man heeft 3 zonen. Alle drie werden wij halverwege de jaren 60 lid van CVV
Willemstad!

In 1966 werd begonnen met de bouw van een nieuw clubhuis. Als goede Nederlanders verkochten wij
het oude clubhuis. Opbrengst Ang. 500,00. Niet verkeerd toch? In 1973 was Willemstad zeer nauw
betrokken bij de oprichting van de V.C.V.F., de stoute bond. In de A-klasse werd Willemstad 1 meteen
kampioen. Naast voetballen werd er ook nog geklaverjast, gedominood en gedobbeld in de kantine.
Ook in de jaren 70 werd het U-11 veld betrokken bij ons complex. Midden jaren 90 werd de
lichtinstallatie geplaatst, er kon nu ook s avonds getraind en gevoetbald worden, wat een verademing.
In 2008 werd de kunstgrasmat een feit. Als eerste vereniging op Curaao konden wij onze
thuiswedstrijden op kunstgras spelen, wat een genot. Gelukkig zien wij dat de laatste jaren er steeds
meer kunstgrasvelden er bij komen.

Onze vereniging staat niet stil. Nu in 2014 ligt het dak van onze kantine vol met zonnepanelen.
Willemstad goes Green. Nu nog de tribune en nieuwe kleedruimtes. Wij blijven doorgaan.

Straks spreekt onze voorzitter u nog even toe en voor de rest wens ik jullie, namens de Raad van Bestuur
een gezellige avond toe.

Pabien Willemstad.26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.com Bramendiweg z/n

Schema Play-off Amateur
Datum Tijdstip Teams Veld
1-10-2014 19:30 Inter Willemstad vs U.D. Tera Kora FFK
6-10-2014 19:30 Scherpenheuvel vs Marquita FFK
7-10-2014 19:00 U.D. Tera Kora vs New Song FFK
21:00 Inter Willemstad vs C.H. Mahuma FFK
13-10-2014 19:00 U.D. Tera Kora vs Marquita FFK
21:00 Inter Willemstad vs Scherpenheuvel FFK
14-10-2014 19:30 New Song vs C.H. Mahuma FFK

Resultaten wedstrijden amateur play off
Inter Willemstad vs Marquita 4 0
Scherpenheuvel vs New Song 4 0
U.D. Tera kora vs C.H. Mahuma 1 2
Scherpenheuvel vs U.D. Tera kora 1 1

26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.com Bramendiweg z/n

Willemstad goes GREEN
In 2013 is het project Willemstad goes green door de ALV goedgekeurd. Dit project hield in dat er
zonnepanelen op het dak van onze kantine genstalleerd zouden worden. Begin 2014 is begonnen met
de voorbereidingen en net voor het einde van de zomervakantie waren alle zonnepanelen geinstalleerd
door EcoEnergy en begon de energieproductie nadat wij een netmetering overeenkomst hadden
getekend met Aqualectra. Totale investering, ANG 100.000,- welke wij in 5 jaar hopen terug te kunnen
verdienen.
Met goedkeuring van de ALV heeft het bestuur een onderhandse lening uitgeschreven voor Naf 100.000
ter herfinanciering van dit project en verdere verbetering en uitbreiding van onze faciliteiten, o.a.
kleedkamers, douches, toiletten voor spelers en scheidsrechters en een overdekte tribune.
Leden kunnen inschrijven voor coupures van ANG 1000 en ANG 5000, tegen een interestpercentage van
5% p.a., te betalen op 1 januari van elk jaar, beginnende op 1 januari 2015. Elke 1ste januari,
beginnende op 1 januari 2016 zal 20% van het kapitaal worden terug betaald middels een lotingsysteem.
Inschrijvingen kunnen gebeuren bij alle bestuursleden, vooral bij onze penningmeesters Reggie Carolina
en Hans de Wit.

26 september 2014 Clubblad CVV Willemstad Jaargang 65 www.cvv-willemstad.com Bramendiweg z/n
BESTUUR
Naam Functie Telefoon Emailadres
Edgard Lotman Voorzitter 562 3880 edlotman@hotmail.com
Reggie Carolina Penningmeester 519 7777 reggie@curlink.com
Peter Kleine Secretaris 660 1685 xanpet@outlook.com
Hans de Wit 2de Penningmeester 524 9717 hansdewit21@gmail.com
Shenley Martina Jeugd 5111926 Shenmar2010@hotmail.com
Igor Pietersz Inter Willemstad 690 6206 igor.pietersz@an.rsagroup.com
Lysander Marchena Senioren 693 1067 muster@cacheks.com
Rafael Ravenstein GWB 562 2512 rravenstein@gmail.com
Ted Richardson Lid ted@NRG.com

TECHNISCHE STAF JEUGD
Naam Elftal Telefoon Emailadres
Gerald Juliaans U20A 518 7094 ghjuliaans@hotmail.com
Werner Maas U13A 515 0722 demaasjes@hotmail.com
Nick van Liempt U17A 511 1033 nickvanliempt@yahoo.com

In de volgende editie zal de complete lijst van trainers met bijbehorende gegevens vermeld worden.

CONTACT GEGEVENS
C.V.V. Willemstad
Bramendiweg z/n
Curaao
Tel. Kantine 465 8880


BANKGEGEVENS

Maduro & Curiels Bank 26.50.41.10
R.B.T.T 12.53.212
Giro 18.81.58