You are on page 1of 5

Tidsrapportering mnadsavlnad personal

Arb.stlle:
Anst.nr:

Namn:
Personnr:
Arbetstid

Rast

Mertid

Mnad:
r:

vertid

Obekvm arbetstid
Vardag

Dag from

tom

timtid

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

0.00

15

0.00

16

0.00

17

0.00

18

0.00

19

0.00

20

0.00

21

0.00

22

0.00

23

0.00

24

0.00

25

0.00

26

0.00

27

0.00

28

0.00

29

0.00

30

0.00

31

0.00

0.00

S:a

0.00

Antal tim

0.00

Enkel

0.00

0.00

Attest:

Kval

Kvll 19-22

0.00

0.00

Vecko
Natt 22-06 helg

0.00

0.00

Jourtid
Stor
helg

0.00

Juni
2014

Vardag
Enkel

0.00

Frnvaro

OB arbetstid under jourtid

Kval

0.00

Jourersttning

0.00

Natt

0.00

Vecko
helg

0.00

Stor
helg

Spec i
frnv

0.00

Ersttning OB och jour

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ersttning OB och jour


OB
Vardag OB
Natt OB
Helg OB
Storhelg OB

Kr/h
19.80
39.20
48.30
96.80

Jour
Enkel jour
Kval jour

Kr/h
16.30
32.60

OB arbtid under
jour
Kr/h
Vardag kvll
Vardag natt
19.60
Veckohelg
24.15
Storhelg
48.40

Chefer
Enkel beredskap
Kval beredskap

Kr/h

Hur fyller jag i blanketten?


1.

Endast vita flt ska fyllas i

2.

Arbetstid skrivs tim,min.


Minuter rknas i 100-delar (1 min = 1,67)
Ex. Om du brjar 8.15 - skriv 8,25

3.

Lunch etc. Fyll hur lng tid. Om du har lunch


1/2 timme= 0,5, 45 min = 0,75 h 1=1
Den sammanlagda tiden fr luncher dras
automatiskt bort frn total arbetstid.

4.

Mertid, OB etc.: Ange antal tim och min enligt ovan


Mertid gller fr dem som jobbar deltid.

5.

Frnvaro och semester - specificera i frnvarolistan

6.

Fr nattpersonal behvs fler rader fr varje dag!


Markera det datum som behver fler rader G in p menyn under "Infoga" och klicka p infoga s
kommer en ny rad in.
Eller
Hgerklicka och klicka infoga rader
OBS. Formeln i kolumnen "timtid" mste kopieras!

Frnvaro/semesterrapportering mnadsavlnad personal


Arb.stlle:
Anst.nr:

0 Namn:
0 Personnr:
Arbetstid

Dag from

tom

Sjuk
Antal tim

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

11

0.00

12

0.00

13

0.00

14

0.00

15

0.00

16

0.00

17

0.00

18

0.00

19

0.00

20

0.00

21

0.00

22

0.00

23

0.00

24

0.00

25

0.00

26

0.00

27

0.00

28

0.00

29

0.00

30

0.00

31

0.00

S:a

0 Mnad:
0 r:

0.00

100%

75%

50%

Vrd av
sjukt
25% barn

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semester
Betald
sem

0.00

Sparad
sem

0.00

TjnstObetald ledig
sem

0.00

0.00

Uttag
komptid

0.00

Juni
2014