You are on page 1of 26

/// RECIKLIRANO IMANJE ///

>>> dizajniranje odrivog razvoja


PERMAKULTURA JE:
>>> praktini sistem ekolokog dizajna

>>> nain stvaranja uravnoteenog ljudskog
okolia uz primjenu modela iz prirode

>>> holistiki pristup dizajniranju krajolika
i ljudske kulture

>>> alat za dizajn odrivog sustava

/// ETIKI PRINCIPI I OSNOVNA NAELA PERMAKULTURE ///
1975. Bill Mollison i David Holmgren PERMAnentna agriKULTURA

1978. iz tiska izlazi knjiga Permaculture One

1989. na Svjetskoj permakulturnoj konferenciji u Novom Zelandu mijenja
se u PERMAnentna KULTURA
/// OSNOVNA NAELA ///
BRIGA
ZA
ZEMLJU
BRIGA
ZA
LJUDE
PRAVEDNA
RASPODJELA
/// ETIKI PRINCIPI PERMAKULTURE ///
/// OSNOVNA NAELA ///
/// svaki element zadovoljava dvije ili vie funkcija ///
/// svaka funkcija potpomognuta je s vie elementa ///
/// OSNOVNA NAELA ///
/// CVIJET PERMAKULTURE ///
odrivi
sustav
/// ENERGIJA ///
/// ENERGIJA ///
/// ENERGIJA ///
/// ENERGIJA ///
/// ENERGIJA ///
/// ENERGIJA ///
/// GRADITELJSTVO ///
/// GRADITELJSTVO ///
/// GRADITELJSTVO ///
/// GRADITELJSTVO ///
/// GRADITELJSTVO ///
/// HRANA ///
/// OTPAD ///
/// OTPAD ///
/// OTPAD ///
/// OTPAD ///
/// VODA ///
/// VODA ///
/// LJUDI ///
/// CVIJET PERMAKULTURE ///
odrivi
sustav