You are on page 1of 191

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BY KRASODAD .

.Η ΗΣ ΣΑ ΑΡ ΡΩ ΩΣ ΣΗ Η& &Η ΗΠ ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΗ ΗΕ ΕΠ ΠΕ ΕΞ ΞΕ ΕΡ ΡΓ ΓΑ ΑΣ ΣΙΙΑ ΑΤ ΤΟ ΟΥ Υ Β ΒΙΙΒ ΒΛ ΛΙΙΟ ΟΥ Υ. Ν ΝΑ ΑΤ ΤΟ Ο Α ΑΓ ΓΟ ΟΡ ΡΑ ΑΣ ΣΟ ΟΥ ΥΝ ΝΕ Ε& &Ν ΝΑ ΑΕ ΕΝ ΝΙΙΣ ΣΧ ΧΥ ΥΣ ΣΟ ΟΥ ΥΝ ΝΕ ΕΕ ΕΤ ΤΣ ΣΙΙ Τ ΤΟ ΟΝ Ν Σ ΣΥ ΥΓ ΓΓ ΓΡ ΡΑ ΑΦ ΦΕ ΕΑ Α& &Τ ΤΗ ΗΝ ΝΕ ΕΤ ΤΑ ΑΙΙΡ ΡΕ ΕΙΙΑ ΑΕ ΕΚ Κ∆ ∆Ο ΟΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ ΝΠ ΠΟ ΟΥ Υ Α ΑΝ ΝΕ ΕΛ ΛΑ ΑΒ ΒΕ ΕΤ ΤΗ Η∆ ∆ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΜ ΜΗ Η.. Ο ΟΣ ΣΟ ΟΙΙ ∆ ∆Ε ΕΝ ΝΕ ΕΧ ΧΟ ΟΥ ΥΝ Ν Τ ΤΗ ΗΝ ΝΟ ΟΙΙΚ ΚΟ ΟΝ ΝΟ ΟΜ ΜΙΙΚ ΚΗ Η∆ ∆Υ ΥΝ ΝΑ ΑΤ ΤΟ ΟΤ ΤΗ ΗΤ ΤΑ ΑΝ ΝΑ ΑΤ ΤΟ Ο Α ΑΠ ΠΟ ΟΚ ΚΤ ΤΗ ΗΣ ΣΟ ΟΥ ΥΝ ΝΕ Ε.. . Ε ΕΥ ΥΕ ΕΛ ΛΠ ΠΙΙΣ ΣΤ ΤΩ Ω& &Π ΠΑ ΑΡ ΡΟ ΟΤ ΤΡ ΡΥ ΥΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΟ ΟΣ ΣΟ ΟΥ ΥΣ ΣΑ ΑΡ ΡΕ ΕΣ ΣΕ ΕΙΙ Τ ΤΟ ΟΒ ΒΙΙΒ ΒΛ ΛΙΙΟ Ο ((& &Ο ΟΠ ΠΟ ΟΤ ΤΕ ΕΜ ΜΠ ΠΟ ΟΡ ΡΟ ΟΥ ΥΝ ΝΕ Ε)). Ε ΕΓ ΓΙΙΝ ΝΕ ΕΑ ΑΠ ΠO OT TO ON N… … “KRASODAD” Α ΑΠ ΠΩ ΩΤ ΤΕ ΕΡ ΡΟ ΟΣ ΣΣ ΣΚ ΚΟ ΟΠ ΠΟ ΟΣ ΣΤ ΤΗ ΗΣ ΣΠ ΠΡ ΡΟ ΟΣ ΣΦ ΦΟ ΟΡ ΡΑ ΑΣ ΣΑ ΑΥ ΥΤ ΤΗ ΗΣ Σ Ε ΕΙΙΝ ΝΑ ΑΙΙ Ν ΝΑ ΑΕ ΕΙΙΝ ΝΑ ΑΙΙ Ν ΝΑ ΑΓ ΓΙΙΝ ΝΟ ΟΥ ΥΝ ΝΕ ΕΚ ΚΟ ΟΙΙΝ ΝΩ ΩΝ ΝΟ ΟΙΙ Τ ΤΩ ΩΝ Ν Π ΠΕ ΕΡ ΡΙΙΕ ΕΧ ΧΟ ΟΜ ΜΕ ΕΝ ΝΩ ΩΝ ΝΤ ΤΟ ΟΥ ΥΒ ΒΙΙΒ ΒΛ ΛΙΙΟ ΟΥ Υ...