You are on page 1of 8

+0641&7%6+10616*'51.

76+10/'6*1&75'&+06*''/62
6JKUOCPWCNFKUEWUUGUD[CPFNCTIGQPN[VJQUGUQNWVKQPOGVJQFUYJKEJCTGWUGFKPVJG'/62+VKUVJGTGHQTG
PQV C DQQM QP VJG EQORNGVG VJGQT[ QH UQNWVKQP OGVJQFU HQT VJG FKIKVCN UKOWNCVKQP QH GNGEVTQOCIPGVKE VTCPUKGPV
RJGPQOGPC6JGFGXGNQRGTUQHVJG'/62EJQUGOGVJQFUYJKEJVJG[HGNVCTGDGUVUWKVGFHQTCIGPGTCNRWTRQUG
RTQITCOUWEJCUVJG'/62CPFKVKUVJGUGOGVJQFUYJKEJCTGFKUEWUUGFJGTG(QTCPCN[\KPIURGEKHKERTQDNGOU
QVJGTOGVJQFUOC[YGNNDGEQORGVKVKXGQTGXGPDGVVGT(QTGZCORNG(QWTKGTVTCPUHQTOCVKQPOGVJQFUOC[DG
RTGHGTCDNGHQTUVWF[KPIYCXGFKUVQTVKQPCPFCVVGPWCVKQPCNQPICNKPGKPECUGUYJGTGVJGVKOGURCPQHVJGUVWF[KUUQ
UJQTVVJCVTGHNGEVGFYCXGUJCXGPQV[GVEQOGDCEMHTQOVJGTGOQVGGPF
6JG'/62JCUDGGPURGEKHKECNN[FGXGNQRGFHQTRQYGTU[UVGORTQDNGOUDWVUQOGQHVJGOGVJQFUJCXG
CRRNKECVKQPUKPGNGEVTQPKEEKTEWKVCPCN[UKUCUYGNN9JKNGVJGFGXGNQRGTUQHVJG'/62JCXGVQUQOGGZVGPVDGGPCYCTG
QHVJGOGVJQFUWUGFKPGNGEVTQPKEEKTEWKVCPCN[UKURTQITCOUUWEJCU64#%QT'%#2VJGTGXGTUGOC[PQVDGVTWG
#UWTXG[QHGNGEVTQPKECPCN[UKURTQITCOURWDNKUJGFCUTGEGPVN[CU=?FQGUPQVOGPVKQPVJG'/62GXGPQPEG
%QORWVGTVGEJPQNQI[KUEJCPIKPIXGT[HCUVCPFPGYCFXCPEGUOC[YGNNOCMGVJKUOCPWCNQDUQNGVGD[VJG
VKOGKVKUHKPKUJGF#NUQDGVVGTPWOGTKECNUQNWVKQPOGVJQFUOC[CRRGCTCUYGNNCPFTGRNCEGVJQUGRTGUGPVN[WUGF
KPVJG'/62$QVJRTQURGEVUJCXGDGGPFKUEQWTCIKPIHQTVJGYTKVGTQHVJKUOCPWCNYJCVJCUMGRVJKOIQKPIKUVJG
JQRGVJCVVJQUGYJQYKNNDGFGXGNQRKPIDGVVGTRTQITCOUCPFYJQYKNNWUGKORTQXGFEQORWVGTJCTFYCTGYKNNHKPF
UQOGWUGHWNKPHQTOCVKQPKPVJGFGUETKRVKQPQHYJCVGZKUVUVQFC[
&KIKVCNEQORWVGTUECPPQVUKOWNCVGVTCPUKGPVRJGPQOGPCEQPVKPWQWUN[DWVQPN[CVFKUETGVGKPVGTXCNUQHVKOG

UVGRUK\G)V 6JKUNGCFUVQVTWPECVKQPGTTQTUYJKEJOC[CEEWOWNCVGHTQOUVGRVQUVGRCPFECWUGFKXGTIGPEGHTQO
VJGVTWGUQNWVKQP/QUVOGVJQFUWUGFKPVJG'/62CTGPWOGTKECNN[UVCDNGCPFCXQKFVJKUV[RGQHGTTQTDWKNFWR
6JG '/62 ECP UQNXG CP[ PGVYQTM YJKEJ EQPUKUVU QH KPVGTEQPPGEVKQPU QH TGUKUVCPEGU KPFWEVCPEGU
ECRCEKVCPEGUUKPINGCPFOWNVKRJCUGBEKTEWKVUFKUVTKDWVGFRCTCOGVGTNKPGUCPFEGTVCKPQVJGTGNGOGPVU6QMGGRVJG
GZRNCPCVKQPU KP VJKU KPVTQFWEVKQP UCORNG QPN[ UKPINGRJCUG PGVYQTM GNGOGPVU YKNN DG EQPUKFGTGF CPF VJG OQTG
EQORNGZOWNVKRJCUGPGVYQTMGNGOGPVUCUYGNNCUQVJGTEQORNKECVKQPUYKNNDGFKUEWUUGFNCVGT(KIUJQYUVJG
FGVCKNUQHCNCTIGTPGVYQTMLWUVHQTVJGTGIKQPCTQWPFPQFG5WRRQUGVJCVXQNVCIGUCPFEWTTGPVUJCXGCNTGCF[DGGP
EQORWVGFCVVKOGKPUVCPVU)V)VGVEWRVQV)VCPFVJCVVJGUQNWVKQPOWUVPQYDGHQWPFCVKPUVCPVV#VCP[
KPUVCPVQHVKOGVJGUWOQHVJGEWTTGPVUHNQYKPICYC[HTQOPQFGVJTQWIJVJGDTCPEJGUOWUVDG
GSWCNVQVJGKPLGEVGFEWTTGPVK
K
V % K
V % K
V % K
V ' K
V





(KI&GVCKNUQHCNCTIGTPGVYQTMCTQWPFPQFGPQ


0QFGXQNVCIGUCTGWUGFCUUVCVGXCTKCDNGUKPVJG'/62+VKUVJGTGHQTGPGEGUUCT[VQGZRTGUUVJGDTCPEJ

EWTTGPVUKGVECUHWPEVKQPUQHVJGPQFGXQNVCIGU(QTVJGTGUKUVCPEG
K
V '


]X
V & X
V _
4 



(QTVJGKPFWEVCPEGCUKORNGTGNCVKQPUJKRKUQDVCKPGFD[TGRNCEKPIVJGFKHHGTGPVKCNGSWCVKQP
X ' .

FK
FV

YKVJVJGEGPVTCNFKHHGTGPEGGSWCVKQP
X
V % X
V&)V
K
V & K
V&)V
' .
)V

6JKUECPDGTGYTKVVGPHQTVJGECUGQH(KICU
K
V '

)V
6X
V & X
V > % JKUV
V&)V
. 

C

YKVJJKUVMPQYPHTQOVJGXCNWGUQHVJGRTGEGFKPIVKOGUVGR
JKUV
V&)V ' K
V&)V %

)V
6X
V&)V & X
V&)V >
. 

6JGFGTKXCVKQPHQTVJGDTCPEJGSWCVKQPQHVJGECRCEKVCPEGKUCPCNQIQWUCPFNGCFUVQ



D

K
V '

%
6X
V & X
V > % JKUV
V&)V
)V 

C

YKVJJKUVCICKPMPQYPHTQOVJGXCNWGUQHVJGRTGEGFKPIVKOGUVGR
JKUV
V&)V ' & K
V&)V &

%
6X
V&)V & X
V&)V >
)V 

D

4GCFGTUHTGUJQWVQH7PKXGTUKV[QTGPIKPGGTUYJQJCXGTGCFQPGQTQPGVQQOCP[VGZVDQQMUQPGNGEVTKE
EKTEWKVUCPFPGVYQTMUOC[JCXGDGGPOKUNGFVQDGNKGXGVJCV.CRNCEGVTCPUHQTOVGEJPKSWGUCTGQPN[WUGHWNHQTJCPF
UQNWVKQPUQTTCVJGTUOCNNPGVYQTMUCPFOQTGQTNGUUWUGNGUUHQTEQORWVGTUQNWVKQPUQHRTQDNGOUQHVJGUK\GV[RKECNN[
CPCN[\GFYKVJVJG'/625KPEGGXGPPGYVGZVDQQMURGTRGVWCVGVJGO[VJQHVJGWUGHWNPGUUQH.CRNCEGVTCPUHQTOU
#RRGPFKZ+JCUDGGPCFFGFHQTVJGOCVJGOCVKECNN[OKPFGFTGCFGTVQUWOOCTK\GPWOGTKECNUQNWVKQPOGVJQFUHQT
NKPGCTQTFKPCT[FKHHGTGPVKCNGSWCVKQPU
(QTVJGVTCPUOKUUKQPNKPGDGVYGGPPQFGUCPFNQUUGUUJCNNDGKIPQTGFKPVJKUKPVTQFWEVKQP6JGPVJGYCXG
GSWCVKQPU
&

MX
MK
' .)
MZ
MV

&

MK
MX
' %)
MZ
MV

YJGTG
. % KPFWEVCPEGCPFECRCEKVCPEGRGTWPKVNGPIVJ
ZFKUVCPEGHTQOUGPFKPIGPF
JCXGVJGYGNNMPQYPUQNWVKQPFWGVQF #NGODGTV
K ' (
Z & EV & H
Z % EV
X ' <(
Z & EV % <H
Z % EV

C

YKVJ
(
ZEV
H
ZEV HWPEVKQPUQHVJGEQORQUKVGGZRTGUUKQPUZEV CPFZ EV
<UWTIGKORGFCPEG<%. % 
EQPUVCPV 
EXGNQEKV[QHYCXGRTQRCICVKQP
EQPUVCPV 
+HVJGEWTTGPVKP'S
C KUOWNVKRNKGFD[<CPFCFFGFVQVJGXQNVCIGVJGP

6JGRTKOGKUWUGFQP. % VQFKUVKPIWKUJVJGUGFKUVTKDWVGFRCTCOGVGTUHTQONWORGFRCTCOGVGTU.%




X % <K ' <(


Z & EV

D

0QVGVJCVVJGEQORQUKVGGZRTGUUKQPX <KFQGUPQVEJCPIGKHZEVFQGUPQVEJCPIG+OCIKPGCHKEVKVKQWUQDUGTXGT
VTCXGNNKPIQPVJGNKPGYKVJYCXGXGNQEKV[E6JGFKUVCPEGVTCXGNNGFD[VJKUQDUGTXGTKUZZ EV
ZNQECVKQP
QHUVCTVKPIRQKPV QTZEVKUEQPUVCPV+HZEVKUKPFGGFEQPUVCPVVJGPVJGXCNWGQHX <KUGGPD[VJGQDUGTXGT
OWUVCNUQTGOCKPEQPUVCPV9KVJVTCXGNVKOG
JNKPGNGPIVJE
CPQDUGTXGTNGCXKPIPQFGCVVKOGVJYKNNUGGVJGXCNWGQHX
VJ  <K
VJ CPFWRQPCTTKXCNCVPQFG
CHVGT
VJGGNCRUGQHVTCXGNVKOGJ YKNNUGGVJGXCNWGQHX
V <K
V 
PGICVKXGUKIPDGECWUGKJCUQRRQUKVGFKTGEVKQPQHK 
$WVUKPEGVJKUXCNWGUGGPD[VJGQDUGTXGTOWUVTGOCKPEQPUVCPVDQVJQHVJGUGXCNWGUOWUVDGGSWCNIKXKPICHVGT
TGYTKVKPI
K
V '


X
V % JKUV
V & J
< 

C

YJGTGVJGVGTOJKUVKUCICKPMPQYPHTQORTGXKQWUN[EQORWVGFXCNWGU
JKUV
V&J ' &


X
V&J & K
V&J
< 

D

'ZCORNG.GV)VzUCPFJOU(TQOGSWCVKQPU
 KVECPDGUGGPVJCVVJGMPQYPJKUVQT[
QHVJGNKPGOWUVDGUVQTGFQXGTCVKOGURCPGSWCNVQJUKPEGVJGXCNWGUPGGFGFKP'S
D CTGVJQUGEQORWVGF
VKOGUVGRUGCTNKGT'S
 KUCPGZCEVUQNWVKQPHQTVJGNQUUNGUUNKPGKH)VKUCPKPVGIGTOWNVKRNGQHJKHPQVNKPGCT
KPVGTRQNCVKQPKUWUGFCPFKPVGTRQNCVKQPGTTQTUCTGKPEWTTGF.QUUGUECPQHVGPDGTGRTGUGPVGFYKVJUWHHKEKGPVCEEWTCE[
D[ KPUGTVKPI NWORGF TGUKUVCPEGU KP C HGY RNCEGU CNQPI VJG NKPG CU FGUETKDGF NCVGT KP 5GEVKQP   # OQTG
UQRJKUVKECVGFVTGCVOGPVQHNQUUGUGURGEKCNN[YKVJHTGSWGPE[FGRGPFGPVRCTCOGVGTUKUFKUEWUUGFKP5GEVKQP
+H'S
 
C 
C CPF
C CTGKPUGTVGFKPVQ'S
 VJGPVJGPQFGGSWCVKQPHQTPQFGDGEQOGU
 )V % 

)V
%
%
%
%
X
V & X
V &
X
V '
X
V &
)V 
4 . )V <
4
.
K
V & JKUV
V&)V & JKUV
V&)V & JKUV
V&J



YJKEJKUUKORN[CNKPGCTCNIGDTCKEGSWCVKQPKPWPMPQYPXQNVCIGUYKVJVJGTKIJVJCPFUKFGMPQYPHTQOXCNWGUQH
RTGEGFKPIVKOGUVGRU
(QTCP[V[RGQHPGVYQTMYKVJPPQFGUCU[UVGOQHPUWEJGSWCVKQPUECPDGHQTOGF
=)? =X
V ? ' =K
V ? & =JKUV?

C

$TCEMGVUCTGWUGFVQKPFKECVGOCVTKZCPFXGEVQTSWCPVKVKGU


YKVJ

=)?PZPU[OOGVTKEPQFCNEQPFWEVCPEGOCVTKZ
=X
V ?XGEVQTQHPPQFGXQNVCIGU
=K
V ?XGEVQTQHPEWTTGPVUQWTEGUCPF
=JKUV?XGEVQTQHPMPQYPJKUVQT[VGTOU

0QTOCNN[UQOGPQFGUJCXGMPQYPXQNVCIGUGKVJGTDGECWUGXQNVCIGUQWTEGUCTGEQPPGEVGFVQVJGOQTDGECWUGVJG
PQFGKUITQWPFGF+PVJKUECUG'S
C KURCTVKVKQPGFKPVQCUGV#QHPQFGUYKVJWPMPQYPXQNVCIGUCPFCUGV$
QHPQFGUYKVJMPQYPXQNVCIGU6JGWPMPQYPXQNVCIGUCTGVJGPHQWPFD[UQNXKPI
=)##? =X#
V ? ' =K#
V ? & =JKUV#? & =)#$? =X$
V ?

D

HQT=X#
V ?
6JGCEVWCNEQORWVCVKQPKPVJG'/62RTQEGGFUCUHQNNQYU/CVTKEGU=)##?CPF=)#$?CTGDWKNVCPF=)##?
KUVTKCPIWNCTK\GFYKVJQTFGTGFGNKOKPCVKQPCPFGZRNQKVCVKQPQHURCTUKV[+PGCEJVKOGUVGRVJGXGEVQTQPVJGTKIJVJCPF
UKFGQH'S
D KUCUUGODNGFHTQOMPQYPJKUVQT[VGTOUCPFMPQYPEWTTGPVCPFXQNVCIGUQWTEGU6JGPVJG
U[UVGOQHNKPGCTGSWCVKQPUKUUQNXGFHQT=X#
V ?WUKPIVJGKPHQTOCVKQPEQPVCKPGFKPVJGVTKCPIWNCTK\GFEQPFWEVCPEG
OCVTKZ  +P VJKU TGRGCV UQNWVKQP RTQEGUU VJG U[OOGVT[ QH VJG OCVTKZ KU GZRNQKVGF KP VJG UGPUG VJCV VJG UCOG
VTKCPIWNCTK\GFOCVTKZWUGFHQTFQYPYCTFQRGTCVKQPUKUCNUQWUGFKPVJGDCEMUWDUVKVWVKQP$GHQTGRTQEGGFKPIVQVJG
PGZVVKOGUVGRVJGJKUVQT[VGTOUJKUVQH'S
D 
D CPF
D CTGVJGPWRFCVGFHQTWUGKPHWVWTGVKOGUVGRU
1TKIKPCNN[VJG'/62YCUYTKVVGPHQTECUGUUVCTVKPIHTQO\GTQKPKVKCNEQPFKVKQPU+PUWEJECUGUVJGJKUVQT[
VGTOU JKUV JKUV CPF JKUV KP 'S
  CTG UKORN[ RTGUGV VQ \GTQ  $WV UQQP ECUGU CTQUG YJGTG VJG VTCPUKGPV
UKOWNCVKQPJCFVQDGUVCTVGFHTQORQYGTHTGSWGPE[
QT*\ CEUVGCF[UVCVGKPKVKCNEQPFKVKQPU1TKIKPCNN[UWEJ
CEUVGCF[UVCVGKPKVKCNEQPFKVKQPUYGTGTGCFKPDWVVJKURWVCJGCX[DWTFGPQPVJGRTQITCOWUGTYJQJCFVQWUG
CPQVJGTUVGCF[UVCVGUQNWVKQPRTQITCOVQQDVCKPVJGO0QVQPN[YCUVJGFCVCVTCPUHGTDQVJGTUQOGDWVVJGUGRCTCVG
UVGCF[UVCVGUQNWVKQPRTQITCOOKIJVCNUQEQPVCKPPGVYQTMOQFGNUYJKEJEQWNFFKHHGTOQTGQTNGUUHTQOVJQUGWUGF
KPVJG'/62+VYCUVJGTGHQTGFGEKFGFVQKPEQTRQTCVGCPCEUVGCF[UVCVGUQNWVKQPTQWVKPGFKTGEVN[KPVQVJG'/62
YJKEJYCUYTKVVGPD[,99CNMGT
6JGCEUVGCF[UVCVGUQNWVKQPUJCNNCICKPDGGZRNCKPGFHQTVJGECUGQH(KI7UKPIPQFGGSWCVKQPUCICKP
'S
 PQYDGEQOGU
+ % + % + % + ' +



YJGTGVJGEWTTGPVU+CTGEQORNGZRJCUQTSWCPVKVKGU*+* GL"PQY(QTVJGNWORGFGNGOGPVUVJGDTCPEJGSWCVKQPUCTG
QDXKQWU(QTVJGTGUKUVCPEG
+ '

8 & 8
4 



6JKUQRVKQPKUUVKNNCXCKNCDNGKPVJG'/62DWVKVJCUDGEQOGUQOGYJCVQHCJKUVQTKETGNKECPFJCUUGNFQO
DGGPWUGFCHVGTVJGCFFKVKQPQHCUVGCF[UVCVGUQNWVKQPTQWVKPG(QTUQOGV[RGUQHDTCPEJGUKVOC[PQVGXGPYQTM

=?RE 


HQTVJGKPFWEVCPEG


8 & 8
LT. 



+ ' LT%


8 & 8



+ '

CPFHQTVJGECRCEKVCPEG

(QTCNKPGYKVJFKUVTKDWVGFRCTCOGVGTU4 . ) % VJGGZCEVUVGCF[UVCVGUQNWVKQPKU


+
+

;UGTKGU %
'


;
 UJWPV

&;UGTKGU

&;UGTKGU

8




8
;
;UGTKGU %
 UJWPV

KHVJGGSWKXCNGPVBEKTEWKVTGRTGUGPVCVKQPQH(KIKUWUGFYKVJ

(KI'SWKXCNGPVBEKTEWKVHQTCEUVGCF[UVCVG
UQNWVKQPQHVTCPUOKUUKQPNKPG

;UGTKGU '


<UGTKGU

 YKVJ <UGTKGU '


4 ) % LT. )


)
;
'

) % LT% )
 UJWPV


(

(


UKPJ
(
(

VCPJ



CPFUQOGVKOGUGSWCNN[WUGHWN
;UGTKGU %


;
' EQUJ
( @ ;UGTKGU
 UJWPV

YJGTG(KUVJGRTQRCICVKQPEQPUVCPV



( '
4 ) % LT. )
) ) % LT% )


(QTVJGNQUUNGUUECUGYKVJ4 CPF) 'S


 UKORNKHKGUVQ
<UGTKGU ' @ LT. ) @

;
@ LT% ) @
'
 UJWPV


VCP

;UGTKGU %

UKP
T . )% )
T . )% )

T ) )
.%

T ) )
.%





;
' EQU
T . )% ) @ ;UGTKGU
 UJWPV

+HVJGXCNWGQHTKUUOCNNV[RKECNN[#MOCV*\HQTQXGTJGCFNKPGUVJGPVJGTCVKQUUKPJ
Z ZCPF
VCPJ
Z ZKP'S
 CUYGNNCUUKP
Z ZCPFVCP
Z ZKP'S
 CNNDGEQOG6JKUUKORNKHKGF
BEKTEWKVKUWUWCNN[ECNNGFVJGPQOKPCNBEKTEWKV
<UGTKGU ' @
4 ) % LT. )

)
;
'

) % LT% )
 UJWPV


KH T KU UOCNN



9KVJVJGGSWKXCNGPVBEKTEWKVQH(KIVJGDTCPEJGSWCVKQPHQTVJGNQUUNGUUNKPGHKPCNN[DGEQOGU

+ '
;UGTKGU % ;UJWPV 8 & ;UGTKGU 8




0QYYGECPCICKPYTKVGVJGPQFGGSWCVKQPHQTPQFGD[KPUGTVKPI'S
 
 
 CPF

KPVQ'S
 





%
% LT% % ;UGTKGU % ;UJWPV 8 & 8 &
8 & LT% 8 & ;UGTKGU 8 ' +
4 LT.

4
LT. 


(QTCP[V[RGQHPGVYQTMYKVJPPQFGUCU[UVGOQHPUWEJGSWCVKQPUECPDGHQTOGF
=;? =8? ' =+?
YKVJ



=;?U[OOGVTKEPQFCNCFOKVVCPEGOCVTKZYKVJEQORNGZGNGOGPVU
=8?XGEVQTQHPPQFGXQNVCIGU
EQORNGZRJCUQTXCNWGU 
=+?XGEVQTQHPEWTTGPVUQWTEGU
EQORNGZRJCUQTXCNWGU 

#ICKP'S
 KURCTVKVKQPGFKPVQCUGV#QHPQFGUYKVJWPMPQYPXQNVCIGUCPFCUGV$QHPQFGUYKVJMPQYP


XQNVCIGU6JGWPMPQYPXQNVCIGUCTGVJGPHQWPFD[UQNXKPIVJGU[UVGOQHNKPGCTCNIGDTCKEGSWCVKQPU
=;##? =8#? ' =+#? & =;#$? =8$?



$TKPIKPI VJG VGTO =;#$?=8$? HTQO VJG NGHVJCPF UKFG KP 'S
  VQ VJG TKIJVJCPF UKFG KP 'S
  KU VJG
IGPGTCNK\CVKQPQHEQPXGTVKPI6JGXGPKPGSWKXCNGPVEKTEWKVU
XQNVCIGXGEVQT=8$?DGJKPFCFOKVVCPEGOCVTKZ=;#$? KPVQ
0QTVQPGSWKXCNGPVEKTEWKVU
EWTTGPVXGEVQT=;#$?=8$?KPRCTCNNGNYKVJCFOKVVCPEGOCVTKZ=;#$? 
0QTVQPGSWKXCNGPVEKTEWKVU
EWTTGPVXGEVQT=;#$?=8$?KPRCTCNNGNYKVJCFOKVVCPEGOCVTKZ=;#$?