You are on page 1of 3

Vakuumiranje hrane:

Ouvanje izvornih ukusa i mirisa proizvoda


Produava vek trajanja proizvoda od dva do pet puta
Poveanje efikasnosti distribucije proizvoda I smanjenje trokova
Vea fleksibilnost pakovanja- jaa ambalaa
Bolji izgled
Higijenski I prirodno
Uklanja mogunost oksidacije
Spreava meanje mirisa
Ekoloki nain uvanja hrane
tedi vreme I novac
Uzroci kvarenja hrane:
Toplota, suv vazduh, svetlost, vlaga- dovode do unitavanja prirodnih
svojstava hrane
Bakterije, virisu, budj, gljivice, paraziti- dovode do oboljenja
Oksidacija-dovodi do stvaranja otrovnih supstanci opasnih po zdravlje
Ne pravilnim uvanjem hrane, unitavaju se hranljivi sastojci, ona postaje
otrovna I moe ugroziti nae zdravlje.
Prednosti vakumiranja :
Vakuumirana hrana traje i do 5 puta due
Sobna temperatura25+/-2C
Hrana
Prirodni rok odravanja
namirnice
uvanje u
vakuumiranom
obliku
Hleb 1 - 2 dana 6 - 8 dana
Upakovani biskviti 4 - 6 meseci 12 meseci
Pasta 5 - 6 meseci 12 meseci
Pirina 5 - 6 meseci 12 meseci
Cvee 4 - 5 meseci 12 meseci
Suvo voe 3 - 4 meseca 12 meseci
Mlevena Kafa 2 - 3 meseca 12 meseci
Mleveni aj 5 - 6 meseci 12 meseci
Mleko u prahu 1 - 2 meseca 12 meseci
uvanje u friideru 5+/-2C
Hrana
Prirodni rok odravanja
namirnice
uvanje u
vakuumiranom
obliku
Crveno meso 3 - 4 dana 8 - 9 dana
Belo meso 2 - 3 dana 6 - 9 dana
Cela Riba 1 - 3 dana 4 - 5 dana
Divlja 2 - 3 dana 5 - 7 dana
Salama 7 - 15 dana 25 - 40 dana
Iseena salama 4 - 6 dana 20 - 25 dana
Mekan sir 5 - 7 dana 14 - 20 dana
Zreo sir 15 - 20 dana 25 - 60 dana
Povre 1 - 3 dana 7 - 10 dana
Voe 5 - 7 dana 14 - 20 dana
Kuvanje, pa uvanje u
friideru 5+/ -2 C
Hrana
Prirodni rok odravanja
namirnice
uvanje u
vakuumiranom
obliku
Supa od povra 2 - 3 dana 8 - 10 dana
Paste i pirina 2 - 3 dana 6 - 8 dana
Peeno meso 3 - 5 dana 10 - 15 dana
Torte sa filom (voe
i krem) 2 - 3 dana 6 - 8 dana
Preno ulje 10 - 15 dana 25 - 40 dana
Zamrzavanje -18 / - 2C
Hrana
Prirodni rok odravanja
namirnice
uvanje u
vakuumiranom
obliku
Meso 4 - 6 meseci 15 - 20 meseci
Riba 3 - 4 meseca 10 - 12 meseci
Povre 8 - 10meseci 18- 24 meseci
Jedan stanovnik Evrope godinje baci 100 kg hrane. Uz vakuum maine moete
znatno doprineti kunom budzetu, tedevi vreme i novac.