You are on page 1of 8

TEST DE EVALUARE ( 60 MINUTE

)
-10 PUNCTE DIN OFICIU


Subiectul I -30 puncte
A.Cititi cu atentie urmatoarele enunturi:CXsAswqre
1.Toate motivele sunt constiente.
2.Prioritatile motivationale sunt independente de varsta si trasaturile de
personalitate.
3.Idealurile sunt specifice exclusive omului.
4.Performanta intr-o activitate este direct proportionala cu intensitatea
motivatiei.
5.Este firesc ca formele motivatiei socio-culturale sa se subordoneze
celor biofiziologice.

a) Pentru fiecare dintre enunturile de la 1 la4, scrieti cifra
corespunzătoare enuntului si
notati în dreptul ei litera A, dacă enuntul este adevărat, sau F, dacă
enuntul este fals.
10 puncte
b) Pentru enuntul 5, transcrieti cuvântul/sintagma care determină
caracterul eronat al
enuntului, realizând totodată si înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel
încât enuntul să
devină adevărat. 10 puncte
c) Precizati doua dintre trasaturile motivatiei intrinseci. 5 puncte
d)Construiti un enunt corect din punct de vedere psihologic , folosint
constructul “optimum motivational”. 5 puncte

Subiectul al II-lea-30 puncte
Motivatia este ansamblul stimulilor externi care determina
comportamentul.
A.Enumerati functiile motivatiei. 5 puncte
B.Descrieti succinct doua dintre tipurile motivatiei. 5 puncte
C.Ilustrati, printr-un exemplu concret, motivatia afectiva. 5 puncte
D.Formulati un argument prin care sa sustineti afirmatia, potrivit careia “
Conceptia despre lume si viata reprezinta o structura motivationala
globala cu rol strategic in raport cu orientarea comportamentului. “ 15
puncte

Subiectul al III-lea -30 puncte
A.Urmatorul text contine concepte psihologice : “ Motivul este mobilul
care declanseaza, sustine energetic si orienteaza actiunea”.
1. Precizati la ce face referire textul, evidentiind cele doua segmente
componente ale motivului. 5puncte
2.Precizati, in aproximativ zece randuri, o modalitate prin care gandirea
este implicata in desfasurarea motivatiei. 10 puncte
B. Stiind că în realizarea unei sarcini este importantă evaluarea
dificultătii ei, ceea ce
determină antrenarea întregului sistem psihic, dar cu precădere a
proceselor de autoreglare:
1. Descriei cele doua situatii in care putem vorbi despre optimum
motivational.. 5 puncte
2. Argumentati succint faptul că optimul motivatonal se corelează cu
optimul volitiv. 10puncte

Test de evaluare


Toate subiectele (I, II si III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din
oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 60 minute.

SUBIECTUL I (30 puncte)

A. Cititi cu atentie enunturile urmatoare:
1.Procesele afective sunt procese psihice care reflecta relatia dintre
subiect si obiect , sub forma de trairi.
2. Trairile afective se clasifica in procese afective primare, complexe si
superioare.
3. Emotiile superioare sunt legate de obiecte, si nu de o activitate pe care
o desfasoara individul.
4. Expresivitatea reprezinta capacitatea trairii afective de a se exterioriza,
de a fi vazuta.
5. Trairile afective au doua propietati: expresivitatea si persistenta.
6. Procesele afective au rolul de a organiza conduita atunci cand
individul se confrunta cu situatii noi sau situatii foarte intense pentru
care organismul nu si-a elaborat inca modalitatile comportamentale
adecvate.
a) Pentru fiecare dintre enunturile de la 1 la 5, scrieti cifra
corespunzatoare enuntului si notati în
dreptul ei litera A, dacă enuntul este adevărat, sau F, dacă enuntul este
fals. 10 puncte

b) Pentru enuntul 6, transcrieti cuvântul/sintagma care determina
caracterul eronat al enuntului,
realizand totodata si înlocuirea cuvantului/sintagmei, astfel incat enuntul
sa devina adevarat.
10 puncte

B. Definiti trairile afective de provenienta organica. 6 puncte
C. Construiti un enunt corect din punct de vedere psihologic folosind
constructul ,,rol de contagiune’’. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A. Definiti procesele afective primare si spuneti ce include categoria lor.
10 puncte
B. Descrieti un afect pe care l-ati trait ( caracteristici, cauze, consecinte).
5 puncte
C. Evidentiati in aproximativ o jumatate de pagina ce diferente exista
intre afectiv si motivational. 10 puncte
D. Ilustrati printr-un exemplu concret conduita emotional-expresiva. 5
puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 puncte)
A.Urmatorul text contine concepte psihologice :
Deoarece obstacolul care trebuie depasit prin efort voluntar este de
natura psihologica, fiind o confruntare intre posibilităţile de moment ale
persoanei şi condiţiile obiective ale situatiei apar tensiuni afective
polarizate care, pe parcursul acţiunii variază ca intensitate si durata.
Pe baza informaţiilor date:
1. Precizaţi continutul a doua dintre conceptele psihologice la care face
referire textul. 10 puncte
2. Descrieti, in aproximativ zece randuri, o modalitate prin care gandirea
este implicata în desfasurarea unuia dintre procesele/ fenomenele
psihice la care se referă textul dat.
5 puncte
B. Stiind ca trairile afective exprima atitudini ale persoanei fata de
imprejurarile de viata:
1. Explicati doua dintre particularitatile afectivitatii; 5 puncte
2. Argumentati un punct de vedere personal cu privire la ideea potrivit
careia ,,pasiunile sunt ca un torent care isi adanceste profund albia” 10
puncteMOTIVAŢIA
64. Se poate vorbi de prezenţa motivaţiei încă de la naştere ?
a – da
b – nu
65. Stabiliţi enunţul fals:
a – Acelaşi stimul extern provoacă efecte diferite la pesoane diferite.
b – Acelaşi stimul extern provoacă aceleaşi efecte la diverse persoane.
c – Acelaşi stimul extern provoacă efecte diferite la aceeaşi persoană, în
momente diferite.
66. Care dintre fenomenele următoare dovedeşte prezenţa (existenţa)
motivului ?
a – starea de tensiune internă.
b – luarea deciziei de a acţiona.
c – declanşarea acţiunii.
67. La ce întrebare trebuie să se răspundă pentru a identifica un motiv ?
a – unde ?c – când ?
b – cum ?d – de ce ?
68. Componentele fundamentale ale motivaţiei care semnalizează
dezechilibrările bio-psiho-sociale
ale omului sunt:
a – trebuinţele.
b – motivele.
c – interesele.
10 din 20
69. Alegeţi varianta corectă:
Trebuinţele sociale şi spirituale fac parte din:
a – trebuinţele cognitive.
b – trebuinţele secundare.
c – trebuinţele de comunicare.
70. Care este răspunsul potrivit ?
O trebuinţă se transformă în motiv numai dacă cea dinaintea ei a fost:
a – nesatisfăcută.
b – satisfăcută.
71. Alegeţi răspunsul cel mai potrivit.
Multitudinea şi varietatea intereselor unei persoane reprezintă o dovadă
pentru:
a – apariţia conştiinţei de sine.
b – atitudinea stadiului operaţiilor formale.
c – maturizarea psihică.
72. Structura motivaţională globală ce constă în ansamblul convingerilor
despre om, natură,
societate se numeşte:
a – modelul de viaţă.
b – concepţia despre lume şi viaţă.
VOINŢA
73. Efortul voluntar este acelaşi lucru cu încordarea musculară ?
a – da.
b – nu.
74. Cum este efortul voluntar atunci când obstacolul este subapreciat ?
a – mic.
b – mediu.
c – mare.
75. Găsiţi răspunsul neadecvat.
Supraaprecierea obstacolului poate duce la succes dar se însoţeşte şi de:
a – mare consum de energie.
b – satisfacţii foarte mari.
c – acumulare de oboseală.
76. Alegeţi varianta corectă.
Acţiunile voluntare pot fi simple şi de scurtă durată atunci când:
a – numărul obstacolelor este mare.
b – obstacolele sunt noi pentru subiect.
c – obstacolele sunt minime.
77. Alegeţi răspunsul potrivit:
Însuşirea voinţei opusă perseverenţei este:
a – tergiversarea.
b – încăpăţânarea.
c – sugestibilitatea.
78. Alegeţi răspunsul potrivit:
Realizarea efortului voluntar pe o perioadă îndelungată de timp, în ciuda
dificultăţilor, se
numeşte:
a – puterea voinţei.
b – independenţa.
c – perseverenţa.
79. Care din trăsăturile de personalitate de mai jos se asociază cu
prioritate perseverenţei ?
a – încrederea în forţele proprii.
b – inteligenţa ridicată.
c – modestia.
11 din 20
80. Independenţa voinţei este acelaşi lucru cu refuzul receptării opiniilor
celorlalţi ?
a – da.
b – nu.
81. Pentru a aprecia o hotărâre ca fiind promptă este suficient ca ea să fie
luată întotdeauna cu
maximă rapiditate ?
a – da.
b – nu.
ATENŢIA
82. Este adevărat enunţul ?
“Atenţia joacă rolul unei condiţii pentru buna desfăşurare a celorlalte
procese / mecanisme
psihice”
a – da.
b – nu.
83. Alegeţi caracteristica nepotrivită atenţiei.
a – orientare precisă.
b – selectivitate.
c – receptare optimă a stimulilor colaterali.
d – concentrare optimă spre obiectul ei.
84. Există vreo variantă falsă ?
Printre factorii externi care provoacă atenţia involuntară sunt:
– intensitatea deosebită a stimulului.
– noutatea stimulului.
– apariţia sau dispariţia bruscă a stimulului.
a – da.
b – nu.
85. Care tip de atenţie are mai mare eficienţă pentru activitatea umană ?
a – intenţionată.
b – neintenţionată.
86. Este adevărată afirmaţia ?
“Printre factorii externi care provoacă atenţia involuntară se numără şi
interesul pentru stimul?”
a – da.
b – nu.
87. Ce tip de atenţie predomină atunci când vizionăm un film la TV faţă
de situaţia în care ne facem
planuri pentru vacanţa viitoare ?
a – externă.
b – internă.
88. Este adevărată fraza ?
“Calităţile atenţiei sunt influenţate favorabil de interesul subiectului
pentru obiectul sau
activitatea care îi solicită atenţia”.
a – da.
b – nu.
89. Alegeţi varianta potrivită:
Distragerea atenţiei este o însuşire negativă, opusă:
a – mobilităţii.
b – distributivităţii.
c – concentrării.
90. Care din următoarele meserii necesită în mai mare măsură mobilitatea
atenţiei ?
a – profesor.
b – şofer.
c – ceasornicar.
12 din 20
AFECTIVITATEA
91. Care este mecanismul psihic de care se leagă în mod “organic”
afectivitatea ?
a – percepţie.
b – imaginaţie.
c – motivaţie.
92. Care este afirmaţia inexactă ?
a – Procesele afective sunt declanşate de fapte de cunoaştere.
b – Procesele afective nu pot fi reduse la fapte de cunoaştere.
c – Procesele afective sunt dependente de posibilităţile de cunoaştere ale
individului.
93. Alegeţi răspunsul corect.
Groaza, furia, râsul în hohote sunt:
a – emoţii curente.
b – trăiri afective de provenienţă organică.
c – afecte.
94. Alegeţi varianta optimă
Dispoziţiile afective se deosebesc de emoţii prin:
a – caracterul lor difuz.
b – durată.
c – gradul de intelectualizare.
95. Trăirile afective intense, specific umane, durabile care iau forma
atitudinilor sunt:
a – dispoziţii afective.
b – emoţii superioare.
c – sentimente.
96. Ce sunt pasiunile ?
a – sentimente foarte durabile şi intense care antrenează întreaga
personalitate într-o
anumită direcţie.
b – patimi care domină personalitatea şi deviază comportamentul.
97. Care este varianta falsă ?
Procesele afective îndeplinesc următoarele funcţii:
a – de adaptare a individului la situaţiile de mediu.
b – de a regla conduita.
c – de a susţine energetic acţiunea.
d – de a furniza informaţii din mediu.
e – de a facilita relaţiile interpersonale.
98. Este adevărată fraza ?
Cauzele care produc dispoziţiile afective nu pot fi cunoscute.
a – da.
b – nu.
99. Alegeţi răspunsul corect.
Trăirile afective care însoţesc senzaţiile, percepţiile, reprezentările se
numesc:
a – trăiri afective de provenienţă organică.
b – ton afectiv al proceselor cognitive.
c – dispoziţii afective.