You are on page 1of 5

Genul Epic

Genul epic cuprinde operele literare în care ideile și sentimentele autorului sunt
transmise indirect, prin intermediul acțiunii și al personajelor.
Specii ale genului epic: Genul epic este reprezentat prin numeroase specii literare:
În proză: Anecdotă, Autobiografie, Basm, Biografie, Jurnal intim, Memorii, Mit,
Nuvelă, Povestire, Reportaj, Roman, Schiă, Parabolă!
În versuri: Baladă (creație populară inițial, intrată apoi în setul de specii al literaturii
culte), Fabulă, Epopee, Poem;
"enul epic cuprinde totalitate operelor epice populare sau culte# $rice opera epica
are % elemente definitorii& narator, actiune, personaje, acestea fiind cunoscute si sub
numele de & “Instanta narativa” 'la care se adauga si cititorul(#
Naratorul (instanta literara “voce”, este ipostaza literala a autorului real).
Naratorul este cel care povesteste 'narea)a, relatea)a( intamplarile# Naratorul poate fi
autorul sau unul dintre personaje#
NARA*$R+, -$M$./0"0*/1& narator2personaj identificat la nivelul ,,vocilor3
din te4t# .istingem relatarea la persoana /, naratorul este ,,necreditabil55 'pre)entare
d#p#d#v subiectiv! oferă o vi)iune fragmentară, subiectivă, adeseori distorsionată asupra
evenimentelor pentru că nu de)văluie tot ceea ce 6tie despre evenimentele 7n desfă6urare!
omisiunea poate fi inten8ionată sau neinten8ionată, con6tientă sau incon6tientă (
NARA*$R+, -0*0R$./0"0*/1& narator omniscient'atotstiutor(, omnipre)ent#
.istingem reletarea la persoana a ///2a! naratorul este creditabil 'pre)entare din punct de
vedere obiectiv! oferă 7ntotdeauna o vi)iune amplă, globală asuprauniversului fic8ional
put9nd devansa prin informa8ii firul cronologic ini8ial& poate aduce 7n discu8ie episoade a
căror desfă6urare a avut loc 7nainte de momentul discursulu(
NARA*$R2MAR*$R 'se intalneste la povestirea in ,,rama55(# Naratorul
colporteaza sau relatea)a un eveniment la care nu participa direct, la care a asistat ca ,,
spectator55 sau despre care a aflat de la altcineva# .istingem relatarea la persoana a ///2a
subiectivi)ata! este semicreditabil#
Personajul (intr-o opera epica): este o instanta narativa care participa in mod
direct la actiune si prin care autorul isi e4prima in mod indirect sentimentele# Acestea
sunt clasificate dupa&
RAP$R*+, 1+ R0A,/*A*0A&
Fictive –fantastioce, alegorice, legendare 'e4& ,ostrita din povestirea cu acelasi titlu de :#:oiculescu,
personajele din basme, personajele romanului alegoric ;/storia ieroglifica3 al lui .#1antemir(
Istorice < Ale4andru lapusneanu
Simolice, ale!orice"
S0MN/=/1A*/A M$RA,A& pozitive sau ne!ative#
/MP$R*AN*A ,+/ /N $P0RA&
Principale < aflate in prim2planul actiunii, conturate puternic#
Secun#are < au un rol mai putin important in actiune
$piso#ice < aparr numai intr2un singur episod
1$MP,0>/*A*0A ,$R PS/-$,$"/1A&
Plate (uni#imensionale) < construite in jurul unei singure idei sau calitati, avand manifestari previ)ibile
%otun#e (multi#imensionale) < au capacitatea de a surprinde cititorul in mod convingator, prin reactii
imprevi)ibile, gesturi, atitudini '/on din romanul cu acelasi titlu de ,# Rebreanu(
M$B/,/*A*0A ,$R /N 1A.R+, A1*/+N//&
&oile 'dinamice( < se schimba profund pe parcursul actiunii, a caror transformare este justificata,
verosimila, convingatoare& '=eli4 din ;0nigma $tiliei3, de " 1alinescu! "hita si Ana din nuvela ;Moara
cu noroc3 de / Slavici(#
Imoile 'statice( < nu evoluea)a pe parcursul actiunii '?lica din nuvela ;Moara cu noroc3 de / Slavici!
=0,+, /N 1AR0 S+N* 1$NS*R+/*0&
In#ivi#uale < repre)inta un singur individ
'olective < repre)entate de un grup uman 'multimea din nuvela ;Ale4andru ,apusneanu3de 1
Negru))i(
'aracterizarea unui personaj (plan #e caracterizare)
A caracteriza un personaj inseamna, in esenta, a evidentia trasaturile fizice si
morale ale acestuia, asa cum se desprind din opera literara respectiva. Caracterizarea
personajului este o compunere pe baza textului literar care are o structura specifica,
tinand cont insa de cerintele si partile generale ale unei compuneri.
!"#$%&C'#': ncadrarea personajului 7n operă 'personaj principal, secundar, episodic,
po)itiv, negativ etc, ve)i mai sus(#
Raportul 7ntre realitate 6i fic8iune 7n pre)entarea personajului
Relatia cu celelalte personaje si cu mesajul te4tului
1+PR/NS& Mijloace de caracteri)are folosite&
'aracterizarea #irecta& descrierea făcută de autor sau cea făcută de
alte personaje si autocaracteri)area#
'aracterizarea in#irecta& limbajul 6i gesturile personajului!
atitudinea acestuia fa8ă de alte personaje! antite)a cu alte personaje ale operei! fapte,
ganduri, nume, prenume, porecla, fapte etc!
/N1-0/0R0& atitudinea naratorului asupra personajului& obiectiva, subiectiva, critica,
laudativa, ironica, neutra
mesajul transmis de te4t prin intermediul personajului!
(ctiunea in genul epic& in general, operele epice sunt structurate dup( momentele
subiectului:
• 04po)iiunea 'momentul de echilibru initial al unei opera literare! fi4ea)ă spaiul,
timpul, unele personaje @i 7mprejurările conflictului(
• /ntriga 'perturarea ac)ilirului initial ce are #rept e*ect #eclansarea
evenimentelor(
• .esfă@urarea aciunii 'pre)intă 7nt9mplările cronologic! refacere a starii de
echilibru(
• Punctul culminant 'momentul cel mai tensionat al conflictului(
• .e)nodăm9ntul 'momentul re)olvării conflictului(
An unele ca)uri, intriga poate fi plasată 7naintea e4po)iiunii#04istă @i termeni noi pentru
structura genului epic&
• Situaia iniială 'momentul actual(
• 0venimentul care schimbă situaia iniială
• .esfă@urarea aciunii 'la fel ca @i termenul vechi(
• .epă@irea situaiei dificile sau punctul de ma4imă tensiune
• Situaia finală 'momentul final(
(ctiunea poate fi relatata cronolo!ic, prin inlantuire si alternanta sau cu
intoarceri in timp si rememorari prin insertie# /ntamplarile sunt plasate intr2un conte+t
spatio-temporal sau cronotop, de aici pre)enta unor in#ici spatio-temporali 'adverbele
si locutiunile de loc si timp, substantive care e4prima circumstante temporale sau
spatiale, nume de locuri etc#(#
Spatiul poate fi inchis sau deschis! interior sau e4terior! real sau imaginar etc#
,impul repre)inta cadrul temporal de desfasurare a actiunii# ,a randul lui se
imparte in doua categorii& timpul povestit, timpul povestirii, timpul interior 'timp
subiectiv ce depinde de cum traieste personajul simtind ca timpul trece mai greu sau mai
usor(#
Perspectiva narativa
Modul in care sunt aduse la cunostinta cititorului evenimentele se numeste
P0RSP01*/:A NARA*/:A#
• P0RSP01*/:A 0>*0RNA& ',,din e4terior3(2naratorul observa si relatea)a fara sa
intre in constiinta personajelor, fara sa modifice trairile acestora#
• P0RSP01*/:A /N*0RNA& ',,din interior3(2naratorul este personaj! cititorul are
acces la constiinta personajelor, permitandu2se accesul si la psihologia lor
'introspectie(
• P0RSP01*/:A N0+*RA & ',,din spate3(2naratorul stie totul despre actiune si
personaje#
&ic #ictionar literar
$pilo!ul este partea finala a unei opere literare care are un pronuntat caracter conclusiv#
Rolul epilogului este acela de a sublinia ideea principala a operei siBsau de a clarifica
evolutia ulterioara a unor personaje# Acesta urmea)a de)nodamantului#
Prolo!ul este partea introductiva prin care se familiari)ea)a cititorul cu subiectul sau
tema operei#
Incipitul este repre)entat de primul enun8 B primele enun8uri cu rol de punct strategic,
menit să medie)e 7ntre lumea e4terioară 6i cea a te4tului
Finalul #esc)is este finalul deschis interpretarilor care permite cititorului sa2si
imagine)e diferite continuari posibile 'e4# /oana de Anton -olban(
Structurarea unui text epic
)ropozitii *ecvente narative 'pisoade narative textul
narativ.
Secventele narative sunt unitati alcatuite din propozitii care sunt legate intre ele prin
diverse tipuri de relatii logice: cauza+efect, succesiune de fapte etc.
Episoadele narative sunt secvente narative corelate cu tema, mesajul, conflictul textului
etc.
Moduri de expunere
NARA*/+N0A este un mod de e4punere literar prin care se relatea)a fapte si
intamplari in succesiune! caracteri)ata prin temporalitate, naratiunea este specifica
genului epic! in functie de speciile literare ale genului epic din care fac parte, pot fi in
pro)a sau in versuri#
.0S1R/0R0A& mod de e4punere litarara constand din pre)entarea plastic a unor
obiecte, peisaje, fenomene sau personaje prin intermediul limbajului! descrierea unui
personaj se reali)ea)a prin portret#
./A,$"+,& mod de e4punere literara constand din conversatia dintre personaje
in opera literara# Se poate vorbi si de un dialog interior, de replici pe care un personaj le
schimba cu el insusi, acesta fiind numit M$N$,$"#