You are on page 1of 10

Fiça 1

1.
2.
Prezintã ce vezi în fiecare imagine.
Creeazã o poveste dupã çirul de imagini.
1
3
5
7
2
4
6
8

4
Fiça 2
1. Numeroteazã imaginile în ordinea în care s-au petrecut întâmplãrile.
2. Uneçte fiecare personaj cu obiectul de care are nevoie.
3. Întreabã-i colegul ce cadou i-ar dori de ziua lui. Deseneazã-l.

4
Fiça 3
1. Coloreazã conturul oglinzii. Deseneazã în interior chipul vesel al prietenului tãu.
PRIETENUL MEU
Adaugã aici numele prietenului tãu.
2. Scrie dupã model.
3. Ajutã-i pe cei doi prieteni sã se întâlneascã.
La capetele labirintului vor fi doi copii.
Modeleazã din plastilinã conturul literei P.

4
Fiça 4
1. Citeçte çi completeazã cu numãrul potrivit, folosindu-te de imagini.

4

O CARTE PENTRU PRÌETENÌ.
O MÌNGE PENTRU PRÌETENÌ.
O COARDÄ PENTRU PRÌETENÌ.
O SANÌE PENTRU PRÌETENÌ.
2. Încercuieçte prima literã a cuvintelor de mai jos.
Dãruieçte fiecãrui prieten jucãria a cãrei denumire începe cu aceeaçi literã ca çi
numele lui.
Numãrã çi scrie în casete cifra potrivitã.
ALBÌNA
MELC
PUÌ ELEFANT
TOBA
EMA
AMÌ
MÌMÌ
PEPE
TOMA
Fiça 5
1. Recunoaçte povestea. Numãrã prietenii.

4
Scrie cifra 6.
2. Deseneazã tot atâtea ridichi câ[i prieteni sunt în poveste.
3. Uneçte cu O sau UN, dupã model:
O UN sau
Fiça 6
1. Recunoaçte personajele din imagine. Spune titlul poveçtii.

4
Completeazã enun[ul SUNT ......... PÌTÌCÌ
2. Scrie cifra 7.
3. Cautã împreunã cu prietenul tãu 7 diferen[e între tablourile poveçtii.
Fiça 7
1. Deseneazã câte un globule[ pentru fiecare prieten.
Mai adaugã unul pentru tine. Numãrã câte globule[e ai desenat.

4
2.
N
Ascultã, urmãreçte çi repetã:
Subliniazã în cuvintele poeziei litera .
NICU, NATI ÇI NAUM
AÇTEAPTÄ PE MOÇ CRÄCIUN.
CÂNTÄ ÇI SE VESELESC,
BRADUL ÎL ÎMPODOBESC.
Fiça 8
1. Descoperã împreunã cu prietenul
tãu literele care împodobesc bradul
de Crãciun.
Completeazã în tabel câte litere de
fiecare fel sunt în brad.

4
2. Scrie litera N unind punctele.
O P
N
3.
9
Fã întrecere cu prietenul tãu!
Încercui[i fiecare cât mai multe cifre .
O
O
O
O
O
N
N
P
P
P
P
P
Fiça 9
1. Uneçte punctele în ordinea
crescãtoare a numerelor.
Coloreazã çi decupeazã.
Decoreazã sala de clasã
împreunã cu prietenii tãi.

4
2. Confec[ioneazã o felicitare prietenului tãu.
Coloreazã respectând codul. Uneçte punctele pentru a scrie o urare.
Scrie-[i numele în casetã.
O O
O
O O O O
O O O O O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O O
O
O
O O O
O
O
O
R
R
R
R
R
R
R R
R
R
R
R
R
R R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N
N
N
N
N N
LA
MUL|I
ANI!
N - negru
R - roçu
O - oranj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fiça 10
1. Ajutã-l pe Moç Crãciun sã refacã lista cu numele copiilor care îl açteaptã.
Îmbinã piesele pentru a afla numele copiilor.

4
2. Confec[ioneazã hora prietenilor. Scrie pe fiecare siluetã numele lor.
TO


PA
CU


LA
NE
NU
MO
NA
CU

NA
UL
LU
NE
RU
DO