You are on page 1of 10

1

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan
Tunjang : (2) Gaya Hidup sihat
Tajuk : (1) Pemakanan
Sub Tajuk : (a) Piramid makanan
i) Karbohidrat
ii) Vitamin
iii) Protien
iv) Lemak

Tarikh : 17 Mac 2011
Kelas : 4 Anggerik
Bilangan Murid : 25 Orang (10 lelaki, 15 perempuan)
Unsur Seni Dalam Pendidikan:
Seni Visual - menggunting dan menampal
Seni Muzik - nyanyian mengikut pic dan tempo
Seni Pergerakan - Pergerakan asas – kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor
Pergerakan kreatif – mengikut lirik lagu – Kesedaran tubuh badan


Hasil pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :
2

a) Kognitif

i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat (4) kumpulan makanan berdasarkan Piramid Makanan
ii) Membezakan sekurang-kurangnya kadar pengambilan makanan mengikut kumpulan makanan
iii) Menyatakan sekurang-kurangnya dua (2) kepentingan pengambilan makanan seimbang

b) Afektif

i) Menunjukkan sikap bekerjasama di dalam ahli kumpulan semasa melakukan kerja berkumpulan
ii) Mempamerkan keseronokan serta kesungguhan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dengan melegkapkan
lembaran kerja dengan betul dalam masa yang ditetapkan.
iii) Menunjukkan kefahaman serta keyakinan diri dengan mengangkat tangan dan berdiri untuk memberikan jawapan
sewaktu sesi perbincangan kelas.


c) Psikomotor

i) Bergerak dalam kumpulan berlima menyiapkan puzzle “orang sedang makan” dengan menyusun puzzle membentuk
gambar sebenar. Kemudian menampal pada kad manila dan papan putih.
ii) Melakukan pergerakan kreatif sambil menyanyikan lagu “Piramid Makanan”
iii) Menyanyikan lagu “Makanan berkhasiat ” dengan pic dan tempo yang betul mengikut melodi “ Anak Ayam “ sambil
melakukan aksi dan pergerakan yang betul mengikut lirik.
Pengalaman Sedia Ada : Murid – murid telah terdedah dengan jenis-jenis makanan yang pernah dimakan.
3

Bahan bantu mengajar :
PERKARA PENERANGAN BILANGAN
Lampiran A Puzzle gambar orang sedang makan
Power point – gambar orang sedang makan

1
1
Lampiran B
a) Power point mengenai Piramid makanan dan kumpulan
makanan
b) Slaid kadar pengambilan makanan


2
Lampiran C a) Aktiviti Kumpulan:
Suai padan- membuat padanan makanan dengan
menggunting dan menampal gambar makanan dan
perkataan yang berkaitan dengan kadar pengambilan
makanan5
Lampiran D a) Lembaran kerja –.Mencari perkataan tersembunyi

25
Lampiran ELampiran F
a) Lirik lagu “ Makanan Berkhasiat “Power point – Lirik lagu “ Piramid Makanan “ dengan melodi “Anak
Ayam “
Laptop, CD-minus One

3014


Fasa
(Masa)
Strategi / Aktiviti Fokus Pembelajaran Catatan

Set Induksi
(7 minit)

KB Kritis
 Menjana idea dan
pemikiran murid

TKP
 Seni visual

Soal jawab berdasarkan
gambar yang terhasil
melalui aktiviti menyusun
puzzle.

Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap
kumpulan dikehendaki melengkapkan puzzle.

Guru memberi arahan melengkapkan puzzle yang
telah diberikan oleh guru dalam setiap kumpulan

a) Mengeluarkan dan mengenalpasti keratan
dalam envelop.
b) Menyusun puzzle sehingga membentuk
gambar yang betul.
c) Menampal puzzle yang telah siap pada kad
manila saiz A4 dalam setiap kumpulan.
d) Kemudian wakil kumpulan menampal gambar
puzzle yang telah siap pada papan putih.

Apakah gambar yang kamu berjaya hasilkan?
 Orang sedang makan

Apakah makanan yang perlu kita makan setiap
hari?
 Makanan yang berkhasiat
 Makanan yang berzat
 Makanan yang seimbang

Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar
tentang piramid makanan dan kumpulan makanan
Rujuk

lampiran A


Power point


5


Langkah 1
( 15 minit)

Kemahiran maklumat
- pembelajaran visual

KB dan KP

Soal jawab

(Lembaran Maklumat)a) Guru menunjukkan dan menerangkan power
point tentang piramid makanan dan kumpulan
makanan

nasi
roti


mee
bijir in

Power point
6
 Piramid makanan
 Karbohidrat
 Vitamin
 Protien
 LemakRujuk

Lampiran B

Power point

Langkah 2
(12 minit)

TKP
 Seni visual

KB Kritis
- Murid


a) Guru menunjukkan dan menerangkan power
point tentang kadar pengambilan makanan
yang kumpulan makanan

a. Karbohidrat- Makan lebih banyak
b. Vitamin-Makan banyak
c. Protien- Makan sederhana
d. Lemak-Makan sedikit


 Murid berada dalam
kumpulan berlima.Rujuk

Lampiran C


Power point7


Langkah 3
(15 minit)

Aktivi Kumpulan

KB Kritis


Guru membetulkan jika
terdapat gambar yang
diletakkan dalam kategori
yang salah.

TKP- Seni Visual

Murid diagihkan kepada 5 kumpulan.

Murid dikehendaki membuat latihan suai padan
dalam kumpulan:

a) Karbohidrat – Nasi dan roti (Makan lebih
banyak)
b) Vitamin – Buah-buahan dan sayur-sayuran
(Makan banyak)
c) Protien – daging dan ikan (Makan sederhana)
d) Lemak – minyak (Makan sedikit)

Guru memberi arahan :-
a. Setiap kumpulan dikehendaki menggunting
gambar makanan dan menampal dalam
`Kumpulan makanan yang betul.
b. Gunting dan tampal perkataan-perkataan
kadar pengambilan makanan pada kumpulan
makanan yang betul.
Penerangan guru
Mengenai aktiviti
melalui power point
yang telah disediakan
8


Langkah 4
( 7 minit )

KB kritis

-Lembaran kerja
-Murid mencari perkataan
tersembunyi dan
mewarnakan perkataan
tersebut:
a. Piramid
b. Makanan
c. Karbohidrat
d. Vitamin
e. Protien
f. LemakGuru memberikan penerangan tentang lembaran
kerja kepada murid melalui slaid power point.

Murid diedarkan lembaran kerja da

Apakah perkataan tersembunyi yang telah berjaya
kamu cari ?

 Piramid
 Makanan
 Karbohidrat
 Vitamin
 Protien
 Lemak

Jawapan ditunjukkan melaui slaid power point

Penutup
( 10 minit)

TKP
- Muzik
- Pergerakan

Menyanyikan lagu
“Piramid Makanan” dengan
pic dan tempo yang betul
berdasarkan melodi
“Anak Ayam” sambil
melakukan pergerakan

 Murid membaca senikata lagu yang
ditayangkan melalalui slaid
 Murid menyanyikan lagu mengikut pic dan
tempo yang betul diiringi minus one
 Murid membuat pergerakan sambil memegang
gambar makanan dan bergerak pelbagai aras,
kemudian berkumpul mengikut kumpulan
makanan.
Melodi “Anak Ayam”

Seni muzik
Seni pergerakan


Lirik lagu
Rujuk Lampiran E

9

kreatif mengikut lirik.

Rujuk
Lampiran D
Tajuk: Piramid Makanan
Piramid Makanan
Jadi Panduan untuk kesihatan,
Nasi, roti, bijirin (2x),
Beri khasiat Karbohidrat
Piramid Makanan
Piramid makanan harus dipatuhi,
Buah dan sayuran (2x),
Dalam kumpulan Vitamin
Piramid Makanan
Jadi Panduan untuk kesihatan,
Ayam dan ikan (2x)
Beri khasiat Protien
Piramid Makanan
Piramid makanan harus dipatuhi,
Mentega dan minyak (2x),
Kandung banyak Lemak

10

Kemahiran maklumat

Merujuk dan memindahkan
maklumat yang dipaparkan
pada lembaran kerja yang
diberikan oleh guru
Murid menyiapkan lembaran
kerja (2) secara individu . Murid menyenaraikan sekurang-kurangnya 3
kepentingan mematuhi piramid makanan
 Murid menyenaraikan sekurang-kurangnya 3
cara menjaga gigi supaya gigi sentiasa sihat,
bersih dan kuat.

Maklumat diambil daripada slide show yang
ditunjukkan oleh guru

Guru membuat kesimpulan,

Kita perlu mematuhi piramid makanan agar dapat
mengekalkan kesihatan tubuh badan kita melalui
kadar pengambilan makanan yang betul.