You are on page 1of 4

Gazda Mladen

I Bio je poslušno dete, poštovao je hijerarhiju u porodici gde je baba,očeva majka, bila najvažnija.
Kad bi seli da jedu ona bi prvo okusila ručak pa tek onda oni ostali. Opisuje kako izgeda jedan ručak gde
baba iz bašte uvek poslednja dolazi, a oni je čekaju. Otac jede halapljivo i odmah zatim drema dok majka
pere suđe. Kasnije otac odlazi u dudan u gradu na posao, a u kudi zavladava mir svakog popodneva tako.
II Kuda je bila jednim delom skrivena od ulice i sunca, bilo je dosta starog drveda i loza je
prekrivala gotovo celo prizemlje, video se samo prvi sprat u koji je Mladen retko zalazio, samo za slave...
Za babu se pričalo da je kad je deda izgubio imanje na kocki otišla preko granice,prodala šta je tamo
imala, namirila dug i resto sakrila u podrum od kude koji se prostirao duž cele kude i bio je pun vina i
masla... Majka je uvek za sve slušala babu, posle babe je dolazio otac pa Mladen, koji kao sin prvenac
trebalo da nasledi kudu kad otac bude umreo. Mladen bi čak i grdio majku kad bi se suviše zadržala u
komšiluku. Majka se nije žalila na svoj položaj i bila je zahvalna babi koja je zapravo nju izabrala za ženu
svom sinu. Taj izbor je bio velika čast za njenu kudu i roditelje, a ona je kao najmlađa sestra bila potpuno
zapostavljena i imala najgoru ulogu u porodici. Otac je radio stalno u dudanu , ali je imao jednu slabost, a
to je da je ponekad imao običaj da se napije. Tad bi dolazio kudi i posle bi po tri dana bolovao, pre svega
od griže savesti, kad bi mu baba nešto spomenula na taj račun on bi verovatno zauvek otišao tako da je
ona uvek umešno dutala i pravila se kao da ništa nije, samo bi se primetilo dok jede da teže guta i da
skriva tu svoju ozlejeđenost prikupljajudi mrve sa krila. Otac je zato uvek slušao nju i ona se uvek pitala
kad je trgovina u pitanju.
III Umire mu otac, velika žalost u kudi, ali još više, zabrinutost šta de sad biti sa kudom, trgovinom i
svim ostalim bez muške ruke. Mladen još nije stasao, ali hteo ne hteo on sad mora da nastavi očev posao
u magazi. Isprva je najvažnije bilo da se na vrama otvara i zatvara, majka ga je budila izjutra i on je
odlazio i pokušavao da bude u svakom trenutku veoma savestan i odgovoran. One izjutra idu na groblje
dok ih on iz dudana pozdravi, pozdravljaju ih i drugi očevi prijatelji koji zbog posla ne mogu na groblje.
Baba ga poseduje gotovo svakog dana ne bi li slučajno saznala da li gde greši, ali to se ne dešava, on
savršeno uredno vodi tefter, zna tačno gde je šta i koliko čega ima, ona se uvek vrada zadovoljna. Kad
prode pored čuvenog dudana Hadži Zafirovog onaj ga pozdravlja čak mu i neku robu naručuje, kao
njemu fali, M. sav sredan odlazi kudi da se pohvali. Baba ne pušta suzu za ocem, ona ne sme da pokaže
slabost jer bi to još više unelo uznemirenost u smrdu potresen dom. M. je sve sigurniji i bolji, baba sad
ved ima potpuno poverenje u njega, daje mu i ključeve od podruma, u susednom magazi kad otac
podučava svog sina on ga kori tako što mu podmede M. Tefter da vidi kako treba da se radi. Dok njegovi
vršnjaci uglavnom piju i banče po kafanama nesposobni da nastavljaju porodične poslove on revnosno
radi , čak i unapređuje trgovinu. Uvek je odmeren i toplina dudana mu pruža sigurnost, sve što čini je da
udovolji svojima i da razvija posao jer ga to smiruje i daje mu sigurnost. On i za ručkom samo malo vina
popije da se ne bi slučajno zagrejao i rekao više nego što treba, takođe se ne hvali svojim uspehom, niti
ide sa starijima kada ga zovu jer njemu još nije tu mesto. Smrt oca se više ne oseda, još uvek je prisutan
kao u kutu sobe dok on i jedu. Zagledao se u komšijinu, gazda Markovu kder Jovanu. Ona je lepa, uvek u
belo obučlena, scena gde ona odlazi kod drugarica pa prolazedi pored kapije M. Pozdravlja babu i ostale i
sve kao da od M. traži potvrdu da je lepa i da se dobro namestila, što i sama zna. M. odlazi do grada sa
mišlju kako se sad ona ljulja i pokušava sve više da se izdigne ne bi li nekako videla njega u gradu i sav je
sredan.
IV Jovanin otac, gazda Marko , jako je voleo i poštovao Mladena, smetrao je da ce mu on biti zet na
neki nacin, svaki njegov uspeh gledao je kao svoj uspeh, pogotovo kao primer da kad oca više nema stara
dobra kuda može da nastavi da privređuje i još bolje živi. Mladen je maštao o tome kako de da spoje
kude i kako de mu J. biti žena, ali uvek je postojala crna slutnja da to nede biti tako,a onda je došao dan
kada se slutnja ostvarila. Javila se dobra prilika za Jovanku, neki mladid iz gornje mahale, porodica mu
nije bila prebogata, ali jeste dobrostojeda, J. je odlučila da de pristati samo ukoliko Mladen to potvrdi i da
pozitivan odgovor . Ipak smatrala da on to nede da učini jer je voli i želi za sebe. M. to više doživljava kao
neko njeno opravdanje za svoje postupke, kao on je bio potreban da potvrdi i opravda ono što de uslediti
te mu se učini jadna. Mladen je ved odavno raskrstio sa time da ona nede biti njegova, njemu to sad nije
padalo teško, teško mu je bilo to što mora da on izričito daje svoj pristanak. G. Marko je zapravo došao i
pitao ga da da svoje mišljenje o mogudoj udadbi njegove kderi. Dan pre no što je trebalo da se izjasni,
Mladen se povlači u svoj dučan i tu ostaje do kasno, želeo je da se skloni od svojih jer i majka i baba su
vrlo dobro znale šta je po sredi, ali su kao i uvek pokušavale da mu predutno udovolje. Sutradan je
posavetovao Jovanku da je dobro što de se udati i da je to dobra kuda, Jovanka se začudila tim
odgovorom, nije to želela, pokušala je da uvidi makar trunku uznemirenosti kod njega, međutim on je
sve to tako vešto prikrivao, gotovo se zaprepastila njegovom ravnodušnodu. Pomogao je oko svadbe
koliko je mogao, posebno u organizaciji i nabavljanju espapa. To se svršilo i svi su odahnuli, ipak ukoliko
bi on uzeo nju za ženu to bi značio trošak i mogudnost da trgovina koja mu je sve bolje išla posrne i
zapadne u dugove. Ved sutradan na kapiji opisuje se Jovanka sa užarenim očima malo pobdula od strasti,
postala je žena. Dalje se nastavlja sve kao i pre, Mladen zadovoljno pozdravlja i mladoženju i mladu, čak
nju i malo zadirkuje, kao slusa li muža kako valja... Jovanka nije ni slutila da ce i dalje modi da odlazi kod
Mladenovih kao i pre itd. Jedino što se pita je da li Mladen sada kad mu ona dolazi oseda bol, tugu sto
nije njegova, mozda mu ona to zadaje, a on to večito prikriva. On se ni u jednom trenutku ne odaje, niti
se opija po mehanama, niti puca iz puške prolazedi pokraj njene avlije, potpuno je normalan .
V Posao mu ide sve bolje i bolje, prijatelji dolaze kod babe ukoliko su u materijalnim problemima i
zajme od njih bez obzira na interes jer znaju da se nede pročuti da su zapali u nemaštinu, ukoliko to
ucine kod nekog drugog onda ce svi za to da saznaju. Sve to baba obavlja, oni samo dođu u prodavnicu
gde im Mladen, ne lično, vec preko svog sluge da potrebnu sumu. Dobija vodenicu i najlepsi deo imanja
starog Aribega, baba je presredna. Ubrzo neprijatne vest stiže. Jovanka beži od muža kudi. Gazda Marko
ne zna sta ce od sramote, žali se Mladenu. On je naziva ludom i odlučuje da je nagovori da se vrati mužu.
Iz ponašanja majke i babe vidi da je njima drago sto se to desilo, jer znale su da je ona došla natrag radi
njega, Mladena. Nagovara je da se vrati mužu (to je napisano kao da je roman izdat nedovršen, između
nekih epizoda stoje crtice koje kao da govore da je pisac želeo kasnije da se vrati i dopuni preskočeno).
Kad se vraca iz prodavnice i udari ga onaj opojan miris zelenila on oseca kao da je bolestan , a zdrav je,
to je kao njegov nagon, želja da i on ima ženu.
VI Polako dolazi vreme da mu se brat ženi. Desilo se to da mu je izabranica baš Jovankina sestra i
sad svi strepe da li de Mladen dozvoliti da se oni uzmu. Jovanka odlazi kod njega u prodavnicu i po prvi
put otvoreno se zalaže da se ovi uzmu i da im on ne stoji na putu. Tad kaže da to što je između njih bilo ,
to je prošlo i da je sad red da se ovo dvoje uzmu. Mladen pristaje i odmah ugovara “pijenje“. Svadba svi
sredni pogotovo M. majka kojoj eto sad dolazi odmena. Za vreme veselja peva se pesma koja govori o
ljubavi i milovanju, Mladena to veoma pogađa, voleo, a nije milovao, na negodovanje svih on se povlači
u pola veselja. Baba kad je uvidela da je Mladen u svemu otišao predaleko odlučuje da malo popusti, ona
shvata da se on žrtvuje još od detinjstva za dobrobit porodice i shvata da je ona imala tu veoma važnu
ulogu da sve to bude baš tako pa sad pokušava da se povuče. Daje ključeve od podruma, ne pita se više
ni za šta , jednostavno pokušava da ta njena rigorozna strogoda više ne postoji. Bila je i kod vračare što
gleda u kamenje i ona je potvrdila u vezi Mladena sve što je baba i mislila. Kako se tako povukla jednog
dana je samo i umrla. Ožališe je , posebno snaha, ali u njenim očima se moglo primetiti zadovoljstvo jer
babe više nema, nema više nikog kome je morala da odgovara i pravda svaku grešku iako nije grešila. Sve
slobodnije su komšinice počele da dolaze i polako su svi pošeli da provodadžišu mladu za Mladena.
Najviše se Jovanka izdvajala u tome jer je želela da ga vidi sa ženom da kad ženu uzme u naručje shvati
šta je izgubio odbijajudi Jovanku. Kako je vreme prolazilo on se nije obazirao na te devojke niti je imao
nameru da se ženi. Jednom se toliko iznervirao povodom toga da je zapretio majci da mu više ne šalju
takve ponude jer on nema nameru da se ženi. Posle toga je majka svakog dana plakala pošto svi odu na
spavanje. Mladena je to veoma jedilo te joj je zapretio da ukoliko nastavi sa takvim ponašanjem
napustide ih sve tako da ga nikad više nede videti. Shvativši da je ovo manje zlo majka se povinovala
Mladenovoj želji.
VII Suviše je strog svi od rodbine zaziru od njega. Kad je pozvao jednog od rođajka , a to je bio još
mladi sin neke rođake udovice dečko se na samom pragu rasplakao jer je znao da kad nekog Mladen
zove na razgovor da je to zarad kazne. Tu se Mladen ražali nad njim. Na samrti Jovanka zove njega, želela
je da njega vidi pa da umre što se i desi. Mladen da bi prikrio to pita zašto ga je zvala, muž njen odgovara
da je ona samo oca i Mladena u životu imala. Ukudani takođe strepe od njega i snaha i brat, svi se vesele
deretaju radosno uživaju u druženju jedino on sedi osamljen jer mu njegov položaj ne dozvoljava taj vid
opuštanja.
VIII - XII Dolazi oslobođenje sa Turcima koji se povlače, povlače se i Srbi. Srpska vojska
napreduje, ljudi misle da če Turci koji otprate svoje porodice vratiti se i pobiti srpski živalj pre nego sto
vojska dođe. Mladen ne želi da ode sa ostalima, želi da sačeka vojsku iako to znači da de možda biti
ubijen. Majka sva skrhana povinuje se njegovoj želji i ostavlja ga. Dolazi vojska , on im toči rakiju, vino.
Dok to radi mladidi mu zahvaljuju, njega to dirne do suza. Odlučio je da se odvoji od brata jer smatra da
brat nema slobodu sa imovinom na način na koji bi želeo, bratu to nije baš kako želi. Umire tiho
neprimetno, parastos i 40 dana, groblje, hrana sve po njegovoj promisli reklo bi se, svi došli da mu odaju
poštovanje. U nekom tefteru nađeno je njegovom rukom zapisano „Umredu ranjav i željan„ i pored toga
prosto se potpisao samo sa Mladen, bez onog gazda ili hadžija.