You are on page 1of 2

SK.

AGAMA(MIS)MIRI
MINIT MESYUARAT JAWATAN KUASA PANITIA PK - BIL. 1/2014
Perkara
: Pelantikan AJK
Tarikh
: 18 Februari 2014 ( Hari Selasa )
Masa
: 2.00 pagi – 3.00 petang
Tempat
: Bilik Pusat Sumber
Guru yang Hadir
: 1. En Sapri b. Paee
- GPK 1 (Timbalan Pengerusi) Besar
2. Pn.Dyg .Fatimah

4. Pn.Mary

- Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan
(Guru PK Tahun 4C & 4D)
- Setiausaha
(Guru PK Tahun 1)
- (Guru PK Tahun 3)

8. Pn .Laila
9. Pn Nor Kuhi

- (Guru PK Tahun 2)
- (Guru PK Tahun 4A & 4B)

3. En.Zulhilmi

Guru yang Tidak Hadir

: Guru Besar(Mesyuarat)

Agenda Mesyuarat

: 1. Kata Alu – aluan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat yang
Lepas
3. Perkara Berbangkit
4. Pearncangan Aktiviti
5. Hal-Hal Lain
6. Ucapan Penangguhan

1. Kata Alu – aluan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengalu – alukan kedatangan ahli – ahli.
1.2 Pengerusi mengumumkan pembentukan jawatan kuasa.
1.3 Pengerusi berharap supaya guru-guru yang terlibat dapat memberikan
kerjasama sepenuhnya agar aktiviti PK yang dirancang dapat dijalankan
dengan lancar dan berkesan.
Tindakan : Timbalan Pengerusi
2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas
2.1 Tidak berkenaan.
Tindakan : Tiada
3. Perkara Berbangkit.
3.1 Timbalan Pengerusi memberi sedikit sebanyak input mengenai pengurusan
fail PBS –kepada guru – guru.
3.2 Tapak pelappran untuk Tahun 4 disediakan di komputer Pusat Sumber.

Tindakan :Ketua Panitia 3.Agama(MIS) Miri ___________________ (DAYANG FATIMAH) Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan SK. Tindakan : Setiausaha 3. Tindakan : Setiausaha 3.00 tengah hari.4 Jadual bertugas yang kemaskini akan diedarkan kepada semua ajk.1 Masih terdapat banyak keraguan tentang perlaksanaan PBS dan cara untuk merekod secara off-line guru bertanggungjawab bekerjasama mencari maklumat. 6.2 DSKP Pendidikan Kesihatan Tahun 4 boleh diperolehi dalam folder Kumputer PSS.3 Takwim aktiviti Pendidikan Kesihatan – Jadual bertugas untuk kemas kini papan kenyataan dilengkap isi oleh semua ahli. Hal-Hal Lain : 5. 5. __________________ ( Ahmad Zulhilmi ) Setiausaha Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Kesihatan SK. Ucapan Penangguhan : Mesyuarat ditangguhkan pada 3. Tindakan : Guru – guru Pendidikan Kesihatan 4. Laporan Unit 4.Agama(MIS) Miri . Disahkan oleh. Disediakan oleh.5 Semua Ahli diminta mengisi biodata.1 Tiada Tindakan : Tiada 5.