You are on page 1of 34

MINGGU 1

Diari Hari Pertama di Sekolah ( 13 / 07 / 14 )

Pada hari pertama saya telah ke sekolah SJK T Barathy bersama rakan
praktikum saya iaitu Cik Valarmathi A/P Valoo. Kami telah diterima oleh warga
sekolah dengan penuh gembira dan memberi muka yang mesra. Sekolah ini turut
dihadiri oleh tiga orang guru praktikum dari IPG Kampus Perlis. Pertam, kami telah
menghadiri sesi perhimpunan mingguan. Pihak telah memperkenalkan kami kepada
semua warga sekolah SJK T Barathy.
Selepas majlis perhimpunan tamat, sebuah taklimat ringkas telah diberi oleh
Penolong Kanan Hal Ehwal murid Pn. Vasugi tentang peraturan sekolah serta
memberi penerangan tentang keperluan kami semasa tempoh praktikum. Kami telah
diberi dua orang guru pembimbing bagi memudahkan urusan kami dijalankan di
sekolah ini sepanjang tempoh praktikum.
Kami juga diberi jadual mengajar pada hari ini. Walaupun, jadual mengajar
telah kami perolehi sesi pengajaran dan pembelajaran akan kami mula dari minggu
kedua dan minggi pertama ini akan digunakan untuk mengadakan sesi pengenalan
bersama warga sekolah dan mengambil kesempatan ini untuk mengumpul bahan-
bahan yang diperlukan untuk mengajar murid.
Di samping itu, saya juga mencari bahan untuk portfolio praktikum. Saya
mendapatkan satu satu salinan dari pihak pentadbiran iaitu Perancangan dan
Takwim SJK T Barathy Tahun 2014. Selepas itu, kami telah diberi tempoh duduk di
bilik guru bersama-sama guru lain bagi memudahkan urusan bersama guru-guru
yang lain.
Demikian itu, hari pertama telah tamat dengan membuat persediaan sebelum
mengajar murid-murid di sekolah.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)

Diari Hari Kedua di Sekolah ( 14 / 07 / 14 )

Pada hari kedua, kami telah terlibat dalam latihan sukan tahunan sekolah.
Saya telah diberi peluang untuk terlibat dalam pengurusan sukan tahunan dan saya
merupakan guru pembimbing bagi Rumah Sukan Biru bagi sukan kali ini bersama-
sama guru yang lain. Saya mendapat peluang untuk melatih murid-murid untuk
sukan. Saya telah melakukan sesi pemanasan badan bagi murid tahap satu dan
melatih murid dalam acara berlari.
Selepas itu, saya telah masuk ke kelas 5 Valluvar pada jam 10.45 pagi untuk
matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Saya telah berpesan kepada murid-murid
membawa beberapa keperluan untuk aktivtii matapelajaran Pendidikan Seni Visual.
Saya juga berpesan kepada murid berkenaan disiplin dan tingkah laku murid dalam
bilik darjah.
Selepas itu, sekolah telah tamat pada jam 1.15 petang.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)Diari Hari Ketiga di Sekolah ( 15 / 07 / 14 )

Pada hari ketiga, seperti biasa saya terlibat dalam latihan sukan. Sebagai
guru pembimbing bagi rumah Biru saya telah melatih murid Tahun 3 bagi acara
„Tarik Guni‟. Latihan sukan telah tamat pada pukul 9 pagi.
Selepas itu, saya telah mendapat kelas ganti bagi menggantikan Pn. Vsugi
untuk matapelajaran Sains Tahun 5 Barathi. Saya telah menggantikan Pn. Vasugi
dan membawa murid-murid ke makmal komputer untuk mereka membuat kerja
rumah yang diberikan oleh Pn. Vasugi. Kelas tersebut telah tamat pada pukul 12.45
tengahari.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)Diari Hari Keempat di Sekolah ( 16 / 07 / 14 )
Pada hari keempat, seperti biasa latihan sukan telah diadakan pada waktu
pagi. Saya telah melatih murid Tahun 3 bagi acara Tarik Guni. Latihan tersebut telah
tamat pada waktu 9 pagi. Kemudia, saya telah masuk ke kelas 4 Valluvar untuk sesi
suai kenal bersama murid. Selepas 30 minit Cikgu M. Sarapathy telah mengambil
alih kelas tersebut.
Pada waktu petang pula sesi kokuriikulum telah diadakan tetapi ia digantikan
dengan aktiviti latihan sukantara bagi murid-murid Tahp 2. Saya telah melatih murid
bagi acara lompat jauh. Sekolah telah tamat pada pukul 5 petang.Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)


Diari Hari Kelima di Sekolah ( 16 / 07 / 14 )
Pada hari kelima, seperti biasa latihan sukan dikendalikan pada waktu
pagi. Saya telah mendapat kelas ganti untuk Tahun 5 Valluvar. Saya telah masuk
kelas tersebut memantau aktiviti murid di bilik darjah. Sekolah telah tamat pada
pukul 1.15 petang.
Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)MINGGU 2REFLEKSI
Tahun : 1 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 10.15 am -11.1am
Tarikh : 20 Julai 2014
Refleksi :
Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini telah saya berjaya saya
laksanakan. Walaubagaimanapun, saya telah mengenalpasti beberapa kelemahan
dalam bilik darjah.
Pertama ialah, murid darjah 1Valluvar kebanyakanya adalah mempunyai
tahap penguasaan yang rendah dan memerlukan aktiviti yang aras rendah. Oleh itu,
saya bercadang untuk merancang aktivtii yang mudah dan aras rendah supaya ia
sesuai untuk mereka dan senang untuk buat.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 7.45 am -8.15am
Tarikh : 21 Julai 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini dibatalakan asatas sebab latihan
suknsekolah. Oleh itu, pengajaran dan pemebelajaran pada hari ini akan ditunda
pada minggu hadapan.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)REFLEKSI
Tahun : 5 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan JSeni Visual
Masa : 10.45 am -11.45 am
Tarikh : 21 Julai 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar mengikut rancnagan yang
disediakan. Pnp ini berjalana secara berpasangan.
Murid-murid dapat mengikut rancangan pengajaran yang disediakan. Pnp
dpat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Guru dapat mengawal kelas
secara rawak mengikut pasangan. Murid dapat memahami erti Gurisan dan dapat
mengikut pnp yang dijalankan dengan betul tanpa kegagalan.
Seterusnya, murid telah mengambil masa yang lama, guru tidak dapat
membuat peringkat akhir iaitu apresiasi pada masa yang ditetapkan. Oleh itu, guru
perlu menguruskan masa dengan cekap dan juga dapat memujuk murid
menghabiskan aktiviti dalam masa yang ditetapkan. Contohnya, guru boleh memberi
ganjaran kepada murid yang segera ataupun cepat menghabiskan dalam masa yang
ditentukan.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)
REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 7.45 am -8.15am
Tarikh : 22 Julai 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pemebelajaran pada hari ini dibatalkan atas sebab latihan
sukan. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran pada hari ini akan ditunda ke minggu
seterusnya.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)

REFLEKSI
Tahun : 4 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 11.15 am -12.15pm
Tarikh : 24 Julai 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pemebelajaran pada hari ini telaha dijalankan dengan
sempurna. Semua pelajar dapat memahami konsep diorama. Mereka dapat
memahami apa yang diajar oleh guru dan dapat membuat pertukaran langkah
mmbuat diorama mengikut kesesuaian kumpulan mereka sendiri. Murid-murid dalam
kelas ini bijak merancang tugas dan membahagikan tugas untuk menyiapkan
diorama tersebut. Lima kumpulan berjaya menghasilkan diorama dengan sempurn
dan sebuah kumpulan hampir siap sebelum masa tamat. Saya meminta kumpulan
yang belum siap hantar pada hari esok selepas siap dibuat.
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang saya kenal pasti
iatu semasa saya menjalankan sesi pnp saya tidak dapat mengawal murid dengan
sepenuhnya. Kawalan kelas kurang memuaskan kerana kebanykan murid Tahun 4
Valluvar adalah jenis yang “hyperaktif”. Mereka sentiasa bercakap dan membuat
bising. Selain itu, mereka tidak menghendahkan arahan guru iaitu “jangan membuat
bising”. Oleh itu, suasana semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran
agak riuh rendah.
Oleh itu, saya bercadang untuk membauat sebuah jurnal bagi minggi kedua
dengan berfokus kepada isu kawalan kelas bagi menangani masalah ini..


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)MINGGU 3
REFLEKSI
Tahun : 1 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 10.15 am -11.15am
Tarikh : 03 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pnp berjalan lancar seperti yang dirancang. Semua murid seronok
menjalankan aktivtii mewarna untuk wau bulan. Pada akhir pnp semua murid brjaya
menghasilkan karya dengan baik. Kawalan kelas pada hari ini agak memuaskan jika
dibandingkan dengan minggu sebelum ini. Murid-murid semua tertarik dan berasa
seronok dengan set induksi. Mereka juga meluahkan isi hati mereka semasa sesi
apresiasi iaitu mereka mengatakan mereka sangat gembira dan puas hati dengan
penghasilan karya mereka.
Oleh itu, proses pnp pada hari ini telah mencapai standard kandungan seperti
mana dirancang tanpa sebarang masalah.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)


REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidkan Jasmani
Masa : 7.45 am -8.15am
Tarikh : 03 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pengajaran dan peebelajaran pada hari ini dapat dijalankan dengan
baik seperti yang dirancang. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa masalah yang
saya hadapi semasa menjalankan aktiviti PJ. Pertama ialah, murid tidak menepati
masa iaitu datang lambat ke sekolah dan ia memberi kesan untuk menghadiri aktivti
PJ yang meruapakan waktu pertama pada hari ini. Ada beberapa orang murid
datang ke padang lewat 15 minit. Kemudian, murid-murid kelas ini susah mengikut
arahan guru jika aktiviti aras yang tinggi. Kadang-kandang mereka mengalami
kekeliruan semasa menjalankan aktiviti dan ini menimbulkan masalah dalam
pengurusan masa.
Oleh itu, apa yang saya dapat rumuskan ialah murid-muridd ini memerlukan
aktiviti yang bertahap rendah dan mampu mereka lakukanya.Selain itu, saya juga
memberi nasihat kepada mereka supaya datang awal dan menepati masa semasa
menghadiri kelas PJ.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)
REFLEKSI
Tahun : 5 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Masa : 10.45 am -11.45am
Tarikh : 04 Ogos 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini dapat dijalankan dengan baaik
tanpa sebatang masalah. Semua murid Berjaya menghasilkan resis dengan jayanya
dan dapat memahami konsep dan maksud resis. Di samping itu, mereka juga dapat
mengenali jenis-jenis bentuk yang berbeza. Bagi mereka cepat menyiapkan kerja
mereka saya terpaksa sentiasa menekankan mereka cepat siap kerana ada antara
mereka melakukan kerja dnegan lambat. Walaubagaimanapun, hasil karya dapat
disiapkan pada tempoh masa yang ditetapkan.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)

REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidkan Jasmani
Masa : 7.45 am -8.15am
Tarikh : 05 Ogos 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini tidak dapat dijalankan dengan
baik atas beberapa sebab. Peralatan untuk menjalankan aktiviti tidak dapat
diperolehi kerana guru yang memegang kunci setor sukan tidak hadir k sekolah
kerana mengambil cuti sakit. Guru pembimbing juga telah menghadiri kursus. Oleh
itu, saya menghadapi masalah mendapatkan peralatan dan terpaksa mengubahsuai
sedikit aktivti permainan PJ tanpa menggunakan peralatan. Walaubagaimanapun ,
aktiviti tetap dapat dijalankan dan dapat menggajar kemahiran yang dirancang.
Selain itu, saya terpaksa menjalankan aktivti dengan cepat atas sebab cuaca tidak
baik dan keadaan hendak hujan tidak lama lagi.
Secara keseluruhanya, saya mengambil keputusan untuk mendapatkan kunci
stor sebelum mengajar PJ baagi menguruskan peralatan PJ.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)
REFLEKSI
Tahun : 4 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 11.15 am -12.15pm
Tarikh : 06 Ogos 2014
Refleksi.
Kelebihan : Proses pnp dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan.
Semua murid dapat menyiapkan karya pada masa yang ditetapkan. Murid-murid
juga dapat memahami konsep boneka dan konsep wayang kulit. Set induksi Berjaya
menarik minat murid. Murid-murid berasa seronok semasa menghasilkan karya.
Kelemahan : Terdapat bebrapa kelemahan yang saya kenalpasti semasa proses
pnp. Pertama, murid mengalami masalah semasa melakukan langkah pemotongan
gambar pada kawasan-kawasan yang kecil dan sempit . Seterusnya, masalah
paparan LCD yang kecil kurang sempit. Seterusnya, masalah paparan LCD yang
kecil kurang sesuai dalam bilik darjah ini kerana paparan terpaksa dikecilkan kerana
ruang bilik darjah yang kecil.
Penambaikan : Saya perlu merancang aktiviti yang sesuai dengan kebolehan
murid-murid supaya mereka tiddak bersusah paya semasa mereka menghasilkan
karya..


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)

MINGGU 4REFLEKSI
Tahun : 1 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 10.15 am -11.15am
Tarikh : 10 Ogos 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik.
Muridd-murid dapat mengenali pelbagai jenis buah-buahan melalui set induksi yang
menarik serta interaktif. Mereka juga dapat mengklasifikasikan buah-buahan
tempatan dan buah-buahan dari luar Negara. Mereka juga dapat mngenali warna
buah-buahan dan mewarna gamabar buah-buahan dengan betul. Mereka dapat
memahami maksud lukisan menggunakan media kering misalnya pensel warna.
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam
melaksanakanpnp iaitu murid lambat mewarna. Ada beberapa orang murid yang
tidak habis mewarna pada masa yang ditetapkan . Oleh itu, saya bercadang
memberi pendedahan yang dekatt bagi murid-murid tersebut untuk melakukan kerja
pada masa yang ditetapkan atau meringkaskan tugasan bagi memudahkan kerja
dilakukan dengan cepat.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 7.45 am -8.15am
Tarikh : 11 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pengajaran dan pemebelajaran pada hari ini dapat dijalankan dengan
baik tanpa sebarang masalah. Ktivti dapat dijalankan seperti mana yang dirancnagn
dapat dilakasanakn pada tempoh masa yang ditetapkan.
Walaubagaimanapun, ada beberapa masalah dapat dikenalpasti mengenai
aktivti yang dijalankan. Pertama, dari segi factor keselamatan murid kurang peka
tentang keselamatan semasa aktivti PJ. Oleh itu, saya perlu memastikan sentiasa
memberi pendedahan tentang keselamatan. Seterusnya, saya perlu merancangn
aktiviti suapay murid sentiasa bergiat aktif. Kemudian, saya perlu menyediakan
peralatan alternative supaya perkara yang saya rancang dapat dilakukan walaupun
kekurangan peralatan.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidkan Jasmani
Masa : 7.45 am -8.15am
Tarikh : 12 Ogos 2014
Refleksi.
Pengajaran dan pemebelajara pada hari ini tidak dapat dijalankan dengan
sempurna atas beberapa sebab. Selepas membuat penambahbaikan aktivti
semalam, aktivti pada hari ini tidak dapat dijalankan dengan baik. Masalah pertama
yang saya hadapai ialah pengurusan masa yang lemah. Saya tidak dapat
menjalankan permainan kecil kerana aktivti satu dan dua mengambil masa yang
lama kerana bilangan murid yang ramai. Oleh itu, saya bercadang akan membuat
perancangan yang lebih sistematik supaya pengurusan masa lebih baik dan aktivti
dapat dilakukan oleh semua murid dalan jangka masa yang ditetapkan

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)
REFLEKSI
Tahun : 4 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 11.15 am -12.15pm
Tarikh : 13 Ogos 2014
Refleksi.
Kelebihan : Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini dapat dijalankan dengan
baik seperti yang dirancang. Set induksi Berjaya menarik prhatin murid. Murid dapat
meneka dan menyusun perkataan “RAMA-RAMA” dengan betul. Semua murid
begitu riang semasa menyanyi lagu “Si Rama –rama” dan unsur didik hibur Berjaya
diterapkan. Kemudian, semua murid Berjaya memahami konsep gurisan dan dapat
menyiapkan karya pada tempoh waktu yang ditentukan.
Kelemahan : Walaubagaimanapun, terdapat kelemahan semasa pnp hari ini iatu
suasana kelas begitu suram semasa membuat karya. Perkara ini mungkin akan
membosankan murid pada masa-masa yang akan datang jika tidak diatasi dengan
segera dan juga membuatkan tumpuan murid hilang semasa pnp dijalankan.
Cadangan Penambahbaikan : Saya disini bercadang untuk menggunakan strategi
pnp yang berlainan dan juga menggunakan unsur-unsur kecindan supaya murid
sentiasa dalam keadaan riang dan memberi tumpuan semasa mengajar.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)


REFLEKSI
Tahun : 5 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Masa : 10.45 am -11.45am
Tarikh : 14 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pengajaran dan pemebelajaran pada hari ini dapat dijalankan dengan
baik seperti yang dirancang. Semua murid dapat memahami konsep pop-up dan
dirancang.
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang saya kenalpasti
iaitu penggunaan computer dan LCD. Terdapat masalah teknikal yang kecil tetapi
dapat diatasi dengan kadar segera. Seterusnya, bilangan murid dalam kelas
tersebut adalah 14 orang murid dan 8 daripada murid tersebut telah menghadiri
program sekolah diluar tiba-tiba. Oleh itu, 8 murid tersebut tidak dapat mempelajari
kemahiran yang saya ajar pada hari ini.
Demikian itu, saya bercadang di sini masalah seperti ini mungkin tidak dapat
dielakkan tetapi boleh diatasi sedikit supaya proses pengajaran dan pembelajaran
dengan berpesan kepada murid bahawa memeberitahu kepada saya terdapat
program di luar sekolah sewaktu proses pnp PSV.
Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)


MINGGU 5REFLEKSI
Tahun : 1 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 10.15 am -11.15am
Tarikh : 17 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pnp pada hari ini dapat dijalankan dengan baik seperti yang dirancang
. Semua murid dapat memahami konsep renjisan dan percikan serta Berjaya
menghasilkan karya oleh semua murid. Semua murid dapat menggunakan bahan
warna tempera dengan cara yag betul dan selamat digunakan.
Walaubagaimanapun, tetap ada kelemahan iaitu dari segi kebersihan.
Semasa membuat aktivti renjisan dan percikan warn tempera mudah terkena pada
baju murid-murid walaupun saya telah berpesan bahawa jangan terkena pada baju.
Perkata ini telah membuatkan murid-murid berasa tidak selesa sehingga balik ke
rumah.
Oleh itu, saya bercadang untuk membawa “apron” murid-murid semasa kelas
seni dan berpesan pada murid membawa baju T-Shirt dan pakai pada waktu seni.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)

REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 7.45 am -8.15am
Tarikh : 18 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini telah berjaya dilaksanakan
Pnp dapat dilakukan tanpa sebarang masalah. Semua murid bergiat cergas pada
hari ini kerana mereka sangat suka untuk menari. Mereka menari tarian aerobic
dengan rasa riang dan cergas tanpa mengendahkan keletihan. Mereka juga senang
mengikut rentak lagu dan setiap lngkah guru membuat demontrasi di hadapan.
Secara keseluruhanya, proses pnp pada hari ini berjaya dilaksanakan.Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)REFLEKSI
Tahun : 5 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 10.45 am -11.45am
Tarikh : 18 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pnp pada hari ini berjaya dilaksanakan tanpa sebarang masalah atau
gangguan. Semua murid dapat memahami konsep gasing dan latar belakang serta
sejarah gasing. Set induksi berjaya menarik perhatian murid dan mengungkit
perasaan ingin tahu terhadap tajuk pelajaran. Murid menunjukkan gerak balas yang
positif iaitu terpegun melihat hasil karya yang dibuat oleh guru. Semua murid Berjaya
menghasilkan gasing pada tempoh waktu yang ditetapkan dengan betul. Akhirnya,
mereka menunggu saat-saat untuk memainkan gasing mereka. Mereka memainkan
gasing masing-masing dengan perasaan riang dan gembira.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 7.45 am -4.15am
Tarikh : 19 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pnp pada hari ini tidak dapat dijalankan kerana cuaca hujan lebat
pada pagi ini. Oleh itu, kelas pada hari ini ditunda ke hari esok mengantikan waktu
Sains manakalan matapelajaran sains diajar pada waktu PJ hariini. Oleh itu,
rancangan pengajaran hari ini ditunda ke hari esok.


Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)

REFLEKSI
Tahun : 3 Valluvar
Matapelajaran : Pendidikan Jasmani
Masa : 8.15 am -8.45am
Tarikh : 20 Ogos 2014
Refleksi.
Proses pengajaran dan pembelajaran pada hai ini dapat dijalnkan dnegan
baik dan teratur seperti yang dirancang. Semua murid dapat menguasai kemahiran
mengelecek dengan teknik yang betul. Dengan menatur stesyen yang banyak murid
dapat diuruskan dengan baik. Selain itu, set induksi Berjaya menarik perhatian
murid dan membuatkan murid-murid bergiat aktif dan rianh di padang.
Secara keseluruhanya, prose pnp Berjaya dilaksanakn dan objektif Berjaya
dicapai.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)
REFLEKSI
Tahun : 4 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 11.15 am -12.15am
Tarikh : 20 Ogos 2014
Refleksi.
Kelebihan : Proses pnp dapat dilakukan dengan baikdan dijalankan dengan teratur
seperti mana yang dirancang. Murid-murid bergiat aktif smasa proses pnp dan
keseluruhan murid brjaya menghasilkan kayu dengan kreatif. Semua murid dapat
memahami konsep capan dan sentiasa menjaga kebersihan bilik darjah untuk
setiasa berada dalam keadaan kondusif
Kelemahan : Kelemahan yang saya kenal pasti iailah pengurusan dalam
menggunakan cat air agak lemah kerana murid berkelakuan huru-hara semasa
langkah akhir iaitu mencuci peralatan dan membuat kemasan.
Cadangan Penambahbaikan : Saya bercadang supaya mengumpul semua
peralatam yang hendak dicuci dalam sebuah baldi supaya tidak berlaku situasi huru-
hara untuk membuat proses mencuci peralatan.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)MINGGU 6REFLEKSI
Tahun : 1 Valluvar
Matapelajaran : Dunia Seni Visual
Masa : 10.15 am -11.15am
Tarikh : 24 Ogos 2014
Refleksi.
Kelebihan : Pnp pada hari ini dapat dijalankan dengan baik seperti mana yang
dirancangan. Hampir kesemua murid dapat mnghasilkan karya dengan baik. Set
induksi berjaya menarik perhatian murid. Semua murid sseronok dengan
menghasilkan boneka teddy bear.
Kelemahan : Murid bersusah paya untuk melakukan lanhkah pengikatan swngan
menggunakan getah dan riben. Saya terpaksa membantu kebanyakan murid-murid
untuk mengikat getah dan riben.
Cadangan Penambahbaikan : Saya perlu merancang aktiviti yang lebih mudah bagi
mereka ataupun mengemukakan kerja mereka. Jika tidak ia mungkin akan
menganggu proses pnp.

Disediakan oleh Disahkan oleh

________________ ___________________
(ESWARY AP VASUDEVAN)