You are on page 1of 8

Formarea poporului

român şi a limbii române
1. Formarea poporului
român
- Daco-romanii au continuat
să trăiască pe teritoriul
Daciei şi după anul 271.
- migratorii slavi, în secolele
V-VI, s-au aşezat pe teritoriul
fostei provincii Dacia.
a) Unde s-a format poporul
român?
- în spaţiul dintre Munţii
Carpaţi, Munţii Balcani şi
Marea Neagră
b) Când s-a format poporul
român?
- în secolele II- VIII d.Hr.
Secolul II

începutul
formării
Secolul VIII

încheierea
formării
c) Cum s-a format poporul
român?
- prin romanizarea dacilor s-
au format daco-romanii apoi
aceştia i-au asimilat pe
migratorii slavi aşezaţi aici.
2. Limba română este o limbă
romanică înrudită cu
franceza, spaniola, italiana
portugheza deoarece
gramatica şi vocabularul
sunt moştenite din limba
latină. În limba română mai
sunt cuvinte dacice şi slave.
fiu fils
cuvinte în limba latină cuvinte în limba română cuvinte în limba franceză
frater frate frere
bonus bun bon
soror soră soeur
sol soare soleil
filius