You are on page 1of 5

CAP.

7 DETERMINAREA PANTEI DE PROIECTARE ȘI
AMPLASAREA LUCRĂRILOR TRANSVERSALE PE REȚEAUA
TORENTIALĂ
Panta de proiectare reprezintă panta ce se preconizează a o avea noul talveg după
amplasarea lucrărilor transversal și formarea aterisamentului în spateșe acestora.
Panta de proiectare se determină la debitul de formare care reprezintă debitul cu
asigurarea de 50% în secțiunea de calcul și se consideră a fi debitul în care albia ajunge intr-un
echilibru relativ.
7.1 Calculul debitului de formare
Q
50%
max
=Q
10%
max

1
2
log 1
log 1
N C
N C
 
 
(m
3
/s)
Q
50%
max
=30,16

10 log 3 , 1 1
2 log 3 , 1 1
 
 
=
96,42 (m
3
/s)
C – coeficient de corecție, c=1,3
N2, N1 – coeficient de repetiție a fenomenelor
N2 =
50
100

N1 =
10
100

7.2 Determinarea debitului specific pe suprafață
q
o
max
=
F
Q max
% 50
(m
3
/s km
2
)
q
0
max=
83 , 2
42 , 96
=34,07
7.3 Stabilirea secțiunii de calcul și caracteristicile acestora
Se consideră sectoare de calcul acele tronsoane din rețeaua torențială care îndeplinesc
următoarele condiții:
- sunt uniforme din punct de vedere al pantei;
- sunt relative omogene din punct de vedere al omogenității;
- panta talvegului sa fie mai mare de 1,5% și mai mică de 22-25 %;

Tab.7.1 Caracteristicile secțiunii de calcul
Sector Itv (%)
L (m)
Sectiunea transversala

Si
(km2)
Qimax
(m3/s)
b1 (m) m1 m2
I 0,0608 740 6 0,82 0,9 7,50 0,58 3,82
II 0,0201 2480 10 0,87 1,06 5 2,83 18,62

i
tv
- panta talvegului natural, cf tab 4.3;
L – lungimea sectoarelor de calcul;
b – lățimea la fund, cf tab 4.1;
- coeficientul de rugozitate în albia torențială, coeficient de rugozitate după Basin, cf
tab 7.2;
S
i
– suprafața de recepție aferentă sectoarelor de calcul;
Q
i
– debitul de calcul maxim aferent fiecărei secțiuni în parte;
Q
i
max
= (m
3
/s)
Tab. 7.2 Valorile coeficientului de rugozitate după Basin
Natura albiei torentiale γ
sectoare de transport fara
plantatii pe talveg
3,5 - 4
sectoare de transport cu
plantatii rare
4,5 - 5
sectoare de transport cu
plantatii dese
6,5 - 7,5
sectoare de sapare fara
plantatii pe talveg
5,5 - 6,5
sectoare de sapare cu plantatii
rare
7 - 8,5
sectoare de sapare cu plantatii
dese
9 - 10

7.4 Calculul adâncimii apei pe sectoare de calcul
Adâncimea apei pe fiecare sector se va calcula conform debitului aferent sectorului, este
un calcul hidraulic.
Tab. 7.3 Calculul adâncimii apei pe sectoare de calcul
Sector
de
calcul
h (m) Aria P (m) R (m) C Kef Knec
I 0,5072 3,26 7,34 0,44 7,11 15,47 15,47
II 0,9738 10,65 12,71 0,84 13,46 131,32 131,32

C
0
=
R
R
 
87
K
nec
=
It
Qi
max
Q=AC It R 
I
Q
=AV R 
Tabel 7.5.Calculul pantei de proiectare şi a înălţimii totale de acoperire cu lucrările
transversale
Sector
de
calcul
H
(m)
u
01

(m/s)
u
0

(m/s)
Ip Itv
L
(m)
∑H
I 0,5072 0,38 0,33 0,036 0,0608 740 18
I 0,5072 0,37 0,32 0,037 0,0608 740 18
I 0,5072 0,36 0,31 0,037 0,0608 740 18
II 0,9738 0,60 0,60 0,012 0,0201 2480 20
II 0,9738 0,59 0,59 0,013 0,0201 2480 20
II 0,9738 0,58 0,58 0,014 0,0201 2480 20

h
o
– adâncimea apei conform tab 7.3;
u
0,1
– reprezintă vitezele unitare de transport a aluviunilor în albie, aceste viteze unitare
variază în funcție de diametrul particulelor transportate în intervalul:
- pentru praf și mâl 0,15 m/s
- pentru bolovăniș mic 4,4 m/s
u
o
– viteza de antrenare a aluviunilor la adâncimea curentului;
u
o
= u
0,1
h
0,2
Ip – panta de proiectare după care se vor amplasa aluviunile în spatele lucrărilor
transversale;
OBS. Panta de proiectare este mai mică decât panta talvegului, iar ca valoare se situează
între 60 – 70 % din I
tv
.
∑H – suma tuturor înălțimilor (elevațiilor) lucrărilor transversale de pe sectorul de calcul
respectiv (m);
OBS. Amplasarea lucrărilor transversal se face din aval spre amonte numerotând lucrările
de la 1 la N până la capătul profilului;
CAP. 8 CALCULUL VOLUMULUI DE ALUVIUNI DIN
ATERISAMENTUL LUCRĂRILOR TRANSVERSALE
Aterisamentele reprezintă depunerile de aluviuni din spatele fiecărei lucrări transversale
(prag, baraj), aluviunile transportate de pe versanții limitrofi și din rețeaua torențială.
Aprecierea volumului de aluviuni ține cont în primul rând de înălțimea lucrărilor
transversal și de elementele secțiunii transversale.
W
at
=
  Ip Itv b
H
i

· (3b+2m · Hi) (m
3
)
H
i
– elevația fiecărei lucrări;
b – lățimea la fund;
- panta talvegului natural, panta de proiectare (m)
= , media coeficientului unghiular pe sectorul de calcul
Tab. 8.1 Calculul volumelor de aterisamente
Sector
de
calcul
Itv(%) Ip
B
(m)
m
1
m
2
m Hi (m) Wat (3) ∑Wat
I 0,0608 0,036 6 0,82 0,9 0,86
5 893,817
3374,994
5 893,817
5 893,817
3 693,543
II 0,0201 0,012 10 0,87 1,06 0,96
5 2444,444
9777,776
5 2444,444
5 2444,444
5 2444,444