You are on page 1of 18

CHIMIE ORGANICA I

PREZENTAREA PRINCIPALELOR CLASE
DE COMPUSI ORGANICI
C5
B. HIDROCARBURI NESATURATE
= compusi organici in care intre atomii componenti apar, alaturi de
covalente simple, si una sau mai multe legaturi multiple (duble sau triple)
2. ALCADIENE
2.1. Nomenclatura si clasificare
= hidrocarburi nesaturate care contin in molecula doua legaturi covalente
duble (C=C) si in care raportul dintre numarul atomilor de carbon si al celor
de hidrogen este redat de formula
C
n
H
2n-2
, n ≥ 3
- denumirea alcadienelor se face prin inlocuirea sufixului an din numele
hidrocarburii saturate corespunzatoare, cu sufixul diena, indicandu-se
prin cifre si pozitiile dublelor legaturi
n = 3
C H
2
CH
2
C
propadiena
(cumulena)
sp sp
2
sp
2
legaturi duble cumulate
C
3
H
4
n = 4
C H
2
CH
2
C H
2
CH
3
CH CH
1,3-butadiena
legaturi duble conjugate
C CH
1,2-butadiena
legaturi duble cumulate
C
4
H
6
Alcadienele pot avea legaturile duble cumulate, conjugate si izolate.
n = 5
C H
2
CH
2
C H
2
CH
2
CH
3
CH CH
2
1,4-pentadiena
legaturi duble izolate
C CH
CH
2-metil-1,3-butadiena
(izopren)
C
5
H
8
Exista si cicloalcadiene sau alcadiene ciclice (hidrocarburi nesaturate
ciclizate cu doua duble legaturi) avand formula generala C
n
H
2n-4
Cicloalcadienele se denumesc folosind prefixul ciclo-, urmat de numele
alcadienei cu acelasi numar de atomi de carbon.
1
2
3
4
5
C H
3
CH
3
C HC
CH
H
2
C
1,2-ciclobutadiena 1,3-ciclopentadiena
3,3-dimetil-1,4-ciclohexadiena
1.2. Tipuri de izomerie
De functiune
- alcadienele sunt izomeri de functiune cu alchinele si cicloalchenele
De pozitie (de la n ≥ 4)
ex. C
4
H
6
ex. C
4
H
6
H
2
C=C=CH-CH
3
1,2-butadiena
H
2
C=CH-CH=CH
2
1,3-butadiena
C H
2
CH
C H CH
3
H
2
C=CH-CH=CH
2
1,3-butadiena
ciclobutena
CH
2
HC
CH
2
C
1-butina
De catena
C H
2
CH
2
C H
2
CH
2
CH
3
CH CH
2
1,4-pentadiena
C CH
CH
2-metil-1,3-butadiena
(izopren)
ex. C
5
H
8
Geometrica (diastereoizomerie): de distanta
H
3
C-CH=CH-CH=CH-CH
3
2,4-hexadiena
C H
3
H H
H
CH
3
H
H
C H
3
H
H
H
CH
3
C H
3
H H
H
H
CH
3
C C
C C
C C
C C
C C
C C
"cis"
"cis"
"trans"
"trans"
"cis"
"trans"
C
(Z = 6)
Hibridizare
sp
Hibridizare
sp
2
Hibridizare
sp
3
Stare
fundamentala
H
H
H
H
C
σ
2p
z
2p
y
2p
x
2s
4h (sp
3
)
3h (sp
2
)
2h (sp)
109°28’
simetrie tetraedrica
120°
C
H
H H
H
C C
π
σ
σ
H
H
H
H
H
H
C C
C C
C C
C
simetrie trigonala
simetrie diagonala
(axiala sau liniara)
C
π
π
σ
σ C
π π
σ σ
180°
120°
1,54 A
1
,
1
A
2,54 A
109°28’
1,33 A
E
C-C
= 347 KJ/mol
E
C=C
= 610 KJ/mol
E
C≡C
= 832 KJ/mol
1 A = 10
-8
cm
H
I
B
R
I
D
I
Z
A
R
E


C
1.3. Metode de obtinere
B. Deshidratarea 1,4-butandiolului
C. Sinteza Lebedeev
A. Dehidrogenarea butanului si a butenelor
A. Dehidrogenarea butanului si a butenelor
H
3
C-CH
2
-CH
2
-CH
3
500 °C
Al
2
O
3
H
2
C=CH-CH=CH
2
+ 2H
2
H
2
C=CH-CH
2
-CH
3
H
3
C-CH=CH-CH
3
Al
2
O
3
Cr
2
O
3
(550 °C)
H
2
C=CH-CH=CH
2
+ H
2
B. Deshidratarea 1,4-butandiolului
OH OH
Al
2
O
3
SiO
2
.
CH
2
H
2
C CH
2
CH
2
1,4-butandiolul
H
3
PO
4
/ t °C
H
2
C=CH-CH=CH
2
+ 2H
2
O
2 H
3
C-CH
2
-OH
400 °C
ZnO, Cr
2
O
3
H
2
C=CH-CH=CH
2
+ 2H
2
O + H
2
C. Sinteza Lebedeev
D. Sinteza izoprenului

C H
2
CH
3
C H
2
CH
3
CH
3
C H
3
CH
3
CH
3
C H
2
CH
3
CH 2
CH
2
CH
2
C
izomerizare
H
+
CH CH
2
C CH CH
2
C + CH
4
+ H
2
piroliza

CH
2
C H
3
C H
3
CH
2
O
O O
C H
3
C H
3
C H
2
CH
2
CH
3
C
+
2
H
2
SO
4
200 °C
1,3-dioxan
C CH
+ CH
2
=O + H
2
O
H
3
PO
4
abur 270 °C
butadiena →gaz
izoprenul si cicloalcadienele →lichide
Sunt solubile in solventi nepolari
1.4. Proprietati fizice
1.5. Proprietati chimice
A. Reactii de aditie
B. Reactii de oxidare
C. Reactii de polimerizare/copolimerizare
A. REACTII DE ADITIE
a) Aditia substantelor simple
1. Hidrogenare
H H
+
Ni, Pt
H
2
C=CH-CH=CH
2

1,4
H
3
C-CH=CH-CH
3
2-butena
1,3-butadiena
2. Halogenare
X X
X X
C H
2
CH
2
Br Br
C H
2
Br Br
+ H
2
C=CH-CH=CH
2

1,3-butadiena
X
2
HC CH H
2
C CH
2
1,4
3,4
HC CH H
2
C CH
2
C
+
C CH
2
2,3-dibrom propena
X = Cl, Br
Cl Cl Cl
Cl Cl
HC CH H
2
C CH
2
3,4-diclor-1-butena
∆t, KOH
-HCl
C CH H
2
C CH
2
2-clor-1,3-butadiena
(cloropren)
monomer
C CH H
2
C CH
2
n
polimerizare
C CH H
2
C CH
2
(
)
n
policloroprena
elastomer
b) Aditia substantelor compuse
1. Aditia de hidracizi
C H
2
CH
2
H Cl
C H
3
Cl
CH CH
+
CH CH CH
2
1,4
2. Aditia apei
C H
2
CH
2
H OH C H
2
OH
C H
3
O
CH
3
C H
2
CH
2
H OH
C H
3
OH
C
+ C CH
3
enol instabil
π
σ
C
CH CH
+
+ H
+
CH CH CH
2
1-hidroxi-2-butena
B. REACTII DE OXIDARE
a) Blanda – cu desfacerea legaturii π din dublele legaturi
[O]
KMnO
4
H
2
O (neutru)
HO
-
(bazic: Na
2
CO
3
)
Functie de natura agentului oxidant:

b) Energica – cu ruperea dublelor legaturi
[O] KMnO
4
sau K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

O
3

C H
2
OH OH
C H
2
CH
2
HOOC COOH
CH
2
O O
O
O O
C H
2
O
O O
+ HOH + [O]
ozonificare
+ 2 HOH
+ 2 H
2
C=O + H
2
O
2
ozonida
primara
glioxal
metanal
(aldehida formica)
2 CO
2
+ 2 H
2
O +
+ [O]
KMnO
4
/H
2
SO
4
KMnO
4
/HOH sau HO
-
O
3
CH CH CH
2
1,4-dihidroxi-2-butena
CH CH
acid oxalic
CH HC
HC CH
C. REACTII DE POLIMERIZARE / COPOLIMERIZARE
CH
3
CH
3
CH CH H
2
C CH
2
n
polimerizare
CH CH H
2
C CH
2
(
)
n
polibutadiena
C CH H
2
C CH
2
n
polimerizare
C CH H
2
C CH
2
(
)
n
poliizoprena
izomerul "trans" = gutaperca
izomerul "cis" →cauciucul natural
nA
polimerizare
- (A)
n
-
monomer
unitate structurala
polimer
nxA + nyB
copolimerizare
[ (A)
x
(B)
y
]
n
a structural unitate
er copo
M
M
n
lim
=
x M
A
+ y M
B
C H
2
CN
C H
3
CN
C H
2
C
6
H
5
C H
3
C
6
H
5
CH CH H
2
C CH
2
n x
copolimerizare
CH CH H
2
C CH
2
(
)
n
+ n y CH
acrilonitril
[ ]
x
CH (
)
y
neopren BUNA N
CH CH H
2
C CH
2
n x
copolimerizare
CH CH H
2
C CH
2
(
)
n
+ n y CH
stiren
[ ]
x
CH (
)
y
CAROM 35