You are on page 1of 12

PIAŢA VALUTARĂ

OBIECTIVE
 Definirea noţiunilor: piaţa valutară, curs de
schimb

 Identificarea operatorilor de pe piaţa valutară

 Determinarea cursului valutar

 Recunoaşterea factorilor ce influenţează cursul de
schimb

 Identificarea operaţiilor de pe piaţa valutară


INTRODUCERE

Intensificarea schimburilor economice
internaţionale a determinat apariţia şi
dezvoltarea pieţei valutare.

Operaţiunile de import-export impun
schimbarea monedelor naţionale, unele
contra altora (exemplu).
Piata valutară

 Piaţa schimburilor valutare constă în vânzarea
- cumpărarea banilor care aparţin diferitelor ţări.

 Piaţa valutară asigură întâlnirea cererii cu oferta
de valută, având ca scop reglarea încasărilor şi
plăţilor de valută necesare pentru:

 realizarea schimburilor economice internaţionale;
 realizarea turismului internaţional;
 satisfacerea intereselor speculative ale agenţilor
economici.


Operatorii de pe piaţa valutară
 Operatorii principali - Banca Centrală, băncile
comerciale, casele de schimb valutar;

 Operatori comerciali - agenţii economici
participanţi la comerţul internaţional;

 Operatori intermediari – brokerii

 Operatori speculatori - persoane fizice sau
persoane juridice.

Cursul valutar
Cursul de schimb sau rata de schimb
valutar este preţul unei monede naţionale
exprimat în moneda altei ţări.

Cursul se stabileşte printr-o operaţie
numită cotare.

Determinarea cursului valutar

 cotare directă - preţul unei unităţi fixe de
valută străină (1 dolar, 10, 100, 1000) este
exprimat în moneda naţională.

 cotare indirectă - preţul unei monede
naţionale exprimat în valută străină

Este stabilit un curs de vânzare (mai mare) şi
un curs de cumpărare (mai mic) - diferenţa
fiind câştigul celui care cotează.

Factorii care influenţează stabilirea şi
evoluţia cursului valutar :

 Raportul dintre cererea (+) şi oferta de
valută(-);

 Nivelul şi evoluţia inflaţiei(+);

 Situaţia balanţei comerciale şi de plăţi(-);

 Factori politici, psihologici etc.
Modificările cursului de schimb determină:

A. Deprecierea monedei naţionale atunci
când are loc o creştere a cursului de
schimb.


B. Aprecierea monedei naţionale atunci
când are loc o scădere a cursului de
schimb.
Formele cursului de schimb
 cursul oficial - (central) stabilit de autoritatea
monetară

 cursul de piaţă- (cursul zilei) determinat de
raportul dintre cererea şi oferta de valută


OBS!
Mărimea cursului se poate modifica chiar în
aceeaşi zi în funcţie de modificarea raportului
cerere-ofertă de valută.
Operaţii pe piaţa schimburilor
valutare
Operaţiile principale realizate pe piaţa schimburilor
valutare sunt:
 la vedere;
 la termen.


Piaţa la vedere: asigură livrarea valutei contractate în cel
mult două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei

Piaţa la termen: vânzări şi cumpărări ale diferitelor monede:

- se contractează la cursul existent în momentul respectiv
- se finalizează prin livrare şi plată la scadenţa convenită
de partenerii implicaţi – 1-6 luni sau 12 luni;Temă
Aparitia pietei valutare în România
Referat - 1 pagină