You are on page 1of 4

Unitatea de nvmnt: .

Cadrul didactic: ......


Disciplina: Pregtire sportiv teoretic
Clasa a XII-a
PLANIFICARE CALENDARI!IC" ANUAL"
ANUL #C$LAR %&''(%&'%
Timp: 2 ore/sptmn
Structura anului colar 20 ! 202 are "2 #e sptmni #e cursuri $ %& #e ore/an
Semestrul I: ' sptmni ( 2ore/sptmn $ "0 ore
Semestrul al II-lea: ) sptmni ( 2ore/sptmn $ "& ore
Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
Prezentare programei i a manualului
Recapitulare no iuni clasa a XI-a
1 1 I
I. Sportul de performan
contemporan
'.'
Definiie
Perspective i funcii
Caracteristicile sportului de performan
contemporan
Tendine n AS contemporan
2 1-2
I
Evaluare 1 2
II. Comunicare i informare
n sport
%.'
Termeni de specialitate
Surse de documentare
Informare i documentare pe internet
2
I
Evaluare 1 !
III. "ela ia dintre pre#tire$
competi ie i refacere
1.'
Antrenamentul i competi ia
"ela ia antrenament-competi ie-refacere
2 !-%
I
Evaluare 1 %
I2. &orma sportiv i
periodi'area antrenamentului
sportiv
3.'
&orma sportiv
Periodi'area antrenamentului sportiv
2 (
I
Evaluare 1 )
1
Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
2. Structura antrenamentului
sportiv
3.'
*eneraliti
+niti structurale
,acrociclul n AS
,e'ociclurile n AS
,icrociclurile n AS
-ecia de antrenament sportiv
% )-.-/-10
I
Evaluare 1 10
2I. Planificarea
antrenamentului sportiv
3.%
Planul anual de antrenament
Planul de pre#tire pe me'ociclu
Planul de pre#tire pe microciclu
Planul de lecie
! 10-11-12
I
Evaluare 1 12
!E4"
"ecapitulare pentru te' 2 1
I
T123 1 1!
Discutarea te'ei 1 1!
2II. &orme de pre#tire
centrali'at
or#ani'ate n condiii
naturale speciale
3.%
&orme de pre#tire centrali'at
Antrenament sportiv la altitudine
1 1% I
Or la dispozi ia profesorului 1 1% I
2ACAN A DE IARN" 5IN!ERE6E!RIAL".: %1.'%.%&''('7.&'.%&'%
2II. &orme de pre#tire
centrali'at
or#ani'ate n condiii
naturale speciale
3.%
Antrenamentul n condi ii variate de
temperatur
1 1
II
Evaluare 1 1
2
Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
2III. ,etode i te4nici de
de'voltare a
capacitilor coordinative
7.'
*eneraliti
Definiii i forme de manifestare
Componentele CC
&actorii care condiionea' CC
,etodolo#ia de'voltrii CC
Procedee metodice pt5 de'v5 CC
Instrumente i teste utili'ate n evaluarea CC
! 2-
II
Evaluare 2 !
I8. ,o6ilitatea i supleea 7
caliti ale aparatului
articular i
musculo-li#amentar
7.'
Definiii i forme
&actorii care influenea' ,S
,etodica de'v5 ,S
1valuarea ,S
%-(
II
Evaluare 1 (
8. Criterii de evaluare 7 pro6e
de control
7.'
Pre#tirea sportiv practic n planul cadru
de nvm8nt
1valuarea n pre#tirea sportiv practicat
1valuarea i aprecierea ntr-o disciplin
sportiv
1valuarea i e9aminarea elevilor din
nvm8ntul sportiv
)-.
II
Evaluare 1 .
8I. Conducerea lec iei de
antrenament sportiv i
or#ani'area e9ersrii
9.'
&orme de comunicare
Conducerea lec iei
2 /
II
Evaluare 1 10
8II. Sistemul competi ional
i pro#ramarea concursurilor
9.%
Sistemul competiional
Clasificarea competi iilor
Pro#ramarea concursurilor
2 10-11
II
Evaluare 1 11
"P!"6:NA AC!I2I!" IL$R E8!RACURRICULARE I E8!RA C$LARE : &%(&9.&1.%&'%

2ACAN A DE PRI6"2AR": &;.&1(%%.&1.%&'%


Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
8III. "e#ulamentul de
concurs : competi ie
9.%
Structura re#ulamentului de concurs :
competi ie
1 12
II
Evaluare 1 12
8I2. Comisiile de or#ani'are
a competi iilor sportive
9.%
1tape n or#ani'area competiiilor sportive
Componena i atri6uiile comisiilor de
or#ani'are
1 1
II
Evaluare 1 1
!E4"
"ecapitulare pentru te' 2 1!
II T123 1 1%
Discutarea te'ei 1 1%
Recapitulare final 1(-1) II
Or la dispozi ia profesorului 1 1) II
!