You are on page 1of 16

Unitatea de nvmnt: .

Cadrul didactic: ......


Disciplina: Pregtire sportiv teoretic
Clasa a XII-a
PROIECTAREA UNIT II E !N" ARE
ANU# $CO#AR %&''(%&'%
'. )*+rtul de *er,+rman c+ntem*+ran - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
1.1.Definiie. Perspective i
funcii
1.1
- definirea sp de performan contemporan;
- enumerarea funciilor sportului;
- prezentarea planurilor i a elementelor de
structur abordate n cercetarea sportului de
performan;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a
&d 'd press ())*.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
1.(.'aractersticile sportului
de performan
1.-.#endine n
antrenamentul sportiv
contemporan
1.1
- enumerarea i prezentarea caracteristicilor
sportului de performan contemporan;
- enumerarea i prezentarea tendinelor n
antrenamentul sportiv;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa..11.
Evaluare unitatea 1
Sportul de performan
contemporan
1.1
- caracterizarea sportului de performan
contemporan;
- ar.umentarea caracteristicilor sportului de
performan contemporan;
- ar.umentarea tendinelor n antrenamentul
sportiv contemporan;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
1
%. C+municare 2i in,+rmare n 3*+rt - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
(.1.#ermeni de specialitate
(.(."urse de documentare
scrise i audiovizuale
(.1.
-caracterizarea limba0elor folosite n sport;
-prezentarea unor termeni de specialitate n
limbi de circulaie internaional;
-precizarea criteriilor de clasificare a
documentelor;
-enumerarea surselor de documentare scrise
i audiovizuale din domeniul sportiv;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a:
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
(.-.%nformare i comunicare
pe internet
(.1.
-definirea i caracterizarea internetului;
-utilizarea internetului ca o surs nelimitat
de informaii i ca un mi0loc de
comunicare ; aspecte pozitive i aspecte
ne.ative;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa.. (1.
Evaluare unitatea 2
Comunicare i informare n
sport
(.1.
-prezentarea limba0elor folosite n sport;
-precizarea unor termini de specialitate n
diferite limbi;
-prezentarea surselor de documentare n
elaborarea unor referate cu teme din sport;
-prezentarea aspectelor pozitive i ne.ative
ale internetului;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
(
.. Relaia dintre *re4tire5 c+m*etiie 2i re,acere - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
-.1.1ntrenamentul i
competiia
2.1
-definirea 1"; enumerarea trsturilor 1";
-enumerarea funciilor 3caracteristicilor41";
-definirea i caracterizarea competiiei;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a:
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
-.(.5elaia antrenament-
competiie-refacere
2.1
-caracterizarea metodei care studiaz i
modeleaz relaia 1"6competiie;
-explicarea relaiei de condiionare
reciproc dintre 1"6competiie6refacere;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative.
-tem manual
pa.. (7.
Evaluare unitatea 3
Relaia dintre pregtire,
competiie i refacere
2.1
-prezentarea 1";
-prezentarea competiiei;
-prezentarea metodei modelrii n relaia
antrenament-competiie;
-prezentarea relaiei 1"-competiie-refacere;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
-
6. 7+rma 3*+rtiv 2i *eri+di8area antrenamentului - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
-.1.,orma sportiv -.1
-definirea i explicarea caracterului fazic al
formei sportive;
-prezentarea factorilor care caracterizeaz
forma sportiv;
-sesizarea relaiei dintre fazele formei
sportive i perioadele de pre.tire;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
-.(.Periodizarea
antrenamentului
-.1
-prezentarea i caracterizarea 3coninut
durat structur obiective4 fiecrei
perioade de antrenament: pre.titoare
competiional i de tranziie;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa.. --.
Evaluare unitatea 4
orma sportiv i
periodi!area
antrenamentului
-.1
-definirea i caracterizarea formei sportive;
-identificarea i caracterizarea perioadelor
de antrenament;
-diferenierea perioadelor de pre.tire n
sportul practicat;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
2
9. )tructura antrenamentului 3*+rtiv - : +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
8.1.9eneraliti
8.(."tabilirea unitilor
structurale

2.(
-definirea structurii antrenamentului i
enumerarea elementelor de structur3stabile
i dinamice4;
-prezentarea unitilor structurale ale
antrenamentului sportiv 3microstructura
mezostructura i macrostructura4;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
8.-.:acrociclul n
antrenamentul sportiv
2.(
-definirea i caracterizarea macrostructurii;
-evidenierea tipurilor de periodizare;
-enumerarea re.ulilor ce trebuie
respectate n conceperea unui macrociclu;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
8.2.:ezociclurile n
antrenamentul sportiv
2.(
-definirea i caracterizarea mezociclurilor;
-enumerarea i caracterizarea tipurilor de
mezocicluri;

-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative.
8.8.:icrociclurile n
antrenamentul sportiv
2.(
-definirea i caracterizarea microciclurilor;
-enumerarea i caracterizarea tipurilor de
microcicluri;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
8
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
8.7.;ecia de antrenament 2.(
-definirea leciei de antrenamenta edinei
de refacere i a unitii de antrenament;
-prezentarea structurii .enerale a leciei;
-enumerarea i caracterizarea tipurilor de
lecie;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative ;
-tem: manual
pa..22.
Evaluare unitatea "
Structura antrenamentului
sportiv
2.(
-prezentarea i caracterizarea elementelor
de structur ale antrenamentului sportiv;
-1or;
-activitate frontal;
metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
7
:. Plani,icarea antrenamentului 3*+rtiv - 9 +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
7.1.Planul anual de
antrenament -.(
-definirea planificrii i explicarea rolului
acesteia n obinerea performanei;
-prezentarea planului anual i componentele
acestuia;
-enumerarea etapelor de elaborare a
planului anual;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a;
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
7.(.Planul de pre.tire pe
mezociclu -.(
-prezentarea i caracterizarea planului pe
mezociclu;
-enumerarea etapelor de elaborare a
planului pe mezociclu;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
7.-.Planul de pre.tire pe
microciclu -.(
-prezentarea i caracterizarea planuui pe
microciclu;
-enumerarea etapelor de elaborare a
planului pe microciclu;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
7.2.Planul de lecie
-.(
-prezentarea i caracterizarea planului de
lecie;
-enumerarea etapelor de elaborare a
planului de lecie;

-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa..87.
Evaluare unitatea #
$lanificarea antrenamentului
sportiv
-.(
-prezentarea i caracterizarea tipurilor de
planuri elaborate n practica 1";
-elaborarea principalelor documente
specifice antrenamentului sportiv;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
<
;. 7+rme de *re4tire centrali8at +r4ani8ate n c+ndiii naturale 3*eciale - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
<.1.,orme de pre.tire
centralizat
2.-
-prezentarea i caracterizarea formelor de
pre.tire centralizat 3cantonamentul i
sta.iul de pre.tire4;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
<.(.1ntrenamentul la
altitudine
<.-.1ntrenamentul n
condiii variate de
temperatur
2.-
-prezentarea i caracterizarea
antrenamentului la altitudine;
-importana clirii n viaa sportiv;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa.. 7).
Evaluare unitatea %
orme de pregtire
centrali!at organi!ate n
condiii naturale speciale
2.-
-prezentarea i caracterizarea formelor de
pre.tire centralizat or.anizate n condiii
naturale speciale;
-elaborarea unui pro.ram de pre.tire
centralizat la altitudine n condiii variate
de temperatur pentru sportul practicat;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
*
<. =et+de 2i te>nici de de8v+ltare a ca*acitil+r c++rdinative - : +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
*.1.9eneraliti
*.(.'apacitile
coordinative: definiii i
forme de manifestare
8.1
-enumerarea calitilor motrice i
clasificarea lor;
-definirea i caracterizarea capacitilor
coordinative;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
*.-.'omponentele
capacitii coordinative
*.2.,actorii care
condiioneaz capacitile
coordinative
8.1
-enumerarea i caracterizarea
componentelor capacitii coordinative;
-enumerarea i caracterizarea factorilor
care condiioneaz capacitile
coordinative;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
*.8.:etodolo.ia dezvoltrii
capacitilor coordinative
8.1
-prezentarea importanei dezvoltrii
capacitilor coordinative;
-enumerarea msurilor i indicaiilor
metodice pentru dezvoltarea capacitilor
coordinative;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
*.7.Procedee metodice pt
dezvoltarea capacitilor
coordinative
*.<.%nstrumente i teste
utilizate
8.1
-prezentarea metodei exersrii n condiii
standard i n condiii variate pt dezvoltarea
capacit coordinative n .eneral i pt dezvolt
fiecrei componente a capacit coordinative;
-prezentarea instrumentelor i testelor
utilizate n evaluarea capacit coordinative;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative.
-tem: manual
pa.. <).
=
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
Evaluare unitatea &
'etode i te(nici de
de!voltare a capacitilor
coordinative
8.1
-caracterizarea capacitilor coordinative
prin: definiie forme de manifestare
componente factorii care le condiioneaz
metodolo.ia dezvoltrii procedee metodice
pentru dezvoltare i teste pentru evaluare;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
8.1
-prezentarea unor teste utilizate pentru
evaluarea capacitilor coordinative n
sportul practicat;
-1or;
-activitate frontal/.rupe;
metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
1)
?. =+@ilitatea 2i 3u*leea - caliti ale a*aratului articular 2i mu3cul+(li4amentar - 6 +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
=.1.Definiii i forme
=.(.,actorii care influeneaz
mobilitatea i supleea
8.1
-definirea i caracterizarea mobilitii;
-definirea i caracterizarea supleei;
-enumerarea factorilor care influeneaz
mobilitatea i supleea;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
=.-.:etodica dezvoltrii
mobilitii i a supleei
=.2.&valuarea mobilitii i a
supleei
8.1
-prezentarea stretc>in.-ului ca principala
metod de mrire a supleei;
-clasificarea exerciiilor pt dezv mobilitii;
-precizarea principalelor cerine metodice
n dezvoltarea mobilitii i a supleei;
-prezentarea probelor utilizate n msurarea
mobilitii i a supleei;
-( ore;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa.. <7
Evaluare unitatea )
'o*ilitatea i supleea +
caliti ale aparatului
articular i
musculo,ligamentar
8.1
-caracterizarea mobilitii i a supleei prin:
definiii forme factorii care le influeneaz
metodica dezvoltrii teste utilizate n
evaluare;
-prezentarea unui complex de exerciii
destinat dezvoltrii mobilitii i a supleei
n disciplina sportiv practicat;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
11
'&. Criterii de evaluare - *r+@e de c+ntr+l - 6 +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
1).1.Pre.tirea sportiv
practic n planul cadru de
nvm?nt
1).(. &valuarea n pre.tirea
sportiv practic
8.1
-prezentarea planurilor cadru pentru
nvm?ntul sportiv inte.rat i suplimentar;
-caracterizarea .rupelor din nvm?ntul
sportiv inte.rat i suplimentar;
-evidenierea necesitii evalurii n
pre.tire sportiv practic;
-enumerarea tipurilor de evaluri;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
1).-.&valuarea i aprecierea
ntr-o disciplin sportiv
8.1
-prezentarea necesitii stabilirii pt fiecare
.rup a instrumentelor de evaluare 3probe
de control4care s vizeze calitile motrice
dominante n atletism raportate la probele
de selecie la nivelul de stp?nire a proced
te>nice tactice i la capacitatea de perform;
-prezentarea importanei proiectrii
didactice;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ".
1).2.&valuarea i
examinarea elevilor din
nvm?ntul sportiv
8.1
-prezentarea probelor pentru evaluarea i
examinarea elevilor: 1.probe pt evaluarea
calitilor motrice; (.probe specifice
disciplinei sportive practicate;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative.
-tem: manual
pa.. *2
Evaluare unitatea 1-
Criterii de evaluare + pro*e
de control
8.1
-prezentarea probelor de evaluare la
disciplina sportiv practicat;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
1(
''. C+nducerea leciei de antrenament 3*+rtiv 2i +r4ani8area eAer3rii - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
11.1.,orme de comunicare
n cadrul leciei
7.1
-evidenierea i caracterizarea tipurilor de
limba0 3verbal i nonverbal4;
-prezentarea elementelor care influeneaz
comunicarea verbal;
-precizarea modalitilor de exprimare i
clasificarea .esturilor n comunicarea
nonverbal;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
11.(.'onducerea leciei 7.1
-prezentarea i caracterizarea metodei
demonstraiei n antrenament;
-prezentarea elementelor care dau si.uran
i eficien mi0loacelor de instruire;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem :manual
pa..*=
&valuare unitatea 11
'onducerea leciei de
antrenament sportiv i
or.anizarea exersrii
7.1
-descrierea tipurilor de limba0e utilizate n
lecia de antrenament;
-diferenierea comunicrii .estuale de
comunicarea acional;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
1-
'%. )i3temul c+m*etii+nal 2i *r+4ramarea c+ncur3uril+r - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
1(.1."istemul competiiona.
'lasificarea competiiilor
7.(
-definirea i caracterizarea sistemului
competiional;
-prezentarea competiiilor clasificate dup
obiectivele urmrite ;
-prezentarea competiiilor clasificate dup
forma de or.anizare;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative
de tipul + ,+ ";
1(.1.Pro.ramarea
concursurilor
7.(
-prezentarea desfurrii concursurilor:
sistem eliminatoriu sistem turneu sau o
combinaie a acestora;
-prezentarea tabelei +er.er;
-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa..=2.
&valuare unitatea 1(
"istemul competiional i
pro.ramarea concursurilor
7.(
-prezentarea i caracterizarea sistemului
competiional;
-elaborarea unui sistem competiional
pentru 0uniori n disciplina sportiv
practicat;
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
12
'.. Re4ulamentul de c+ncur3Bc+m*etiie - % +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
5e.ulamentul de
concurs/competiie
7.(
-prezentarea importanei unui re.ulament
de competiie/concurs elaborat de forul
or.anizatoric;
-prezentarea structurii unui re.ulament de
de concurs/competiie ;
-1or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative;
-tem: manual
pa..=7.
&valuare unitatea 1-
5e.ulamentul de
concurs/competiie
7.(
-prezentarea i caracterizarea unui
re.ulament de concurs/competiie;
-elaborarea unui re.ulament pentru
or.anizarea unei competiii n sportul
practicat.
-1 or;
-activitate frontal/.rupe;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
18
'6. C+mi3iile de +r4ani8are a c+m*etiiil+r 3*+rtive - . +re
CON/INUTURI
0ETA#IERI1
C.). ACTI"IT/I E !N"/ARE RE)UR)E E"A#UARE
12.1.&tape n or.anizarea
competiiilor sportive
12.(.'omponena i
atribuiile comisiilor de
or.anizare
7.(
-prezentarea etapelor ce trebuie respectate
n or.anizarea competiiilor sportive;
-enumerarea comisiilor de or.anizare a unei
competiii sportive;
-precizarea atribuiilor fiecrei comisii;
-prezentarea relaiilor de subordonare i
colaborare existente la nivelul sistemului de
or.anizare a competiiilor sportive;
-1or;
-activitate
frontal/individual;
-metode didactice:
explicaia conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
-observarea
sistematic a
elevilor;
-aprecieri verbale
prin calificative de
tipul: + ,+ ";
-tem: manual
pa.. 1)).
&valuare unitatea 12
'omisiile de or.anizare a
competiiilor sportive
7.(
-descrierea etapelor ce trebuie respectate n
or.anizarea unei competiii;
-enumerarea i prezentarea comisiilor de
or.anizare a competiiilor sportive;

-1 or;
-activitate frontal;
-metode didactice:
conversaia;
-resurse materiale:
!manual P"# clasa a $%%-a.
evaluare sumativ
17