You are on page 1of 3

Mock test sa Filipino

Pangalan: Petsa:
Baitang at Seksyon: Guro:

Modified True or False
Isulat ang T kung tama ang sagot at kung Mali naman, salungguhitan ng isang beses ang maling parte at
baguhin.

1. Ang buong pangalan ni Jose Rizal ay Jose Rizal Protacio Mercado y Realonda Alonso
2. Ang pari na nagbinyag sa kanya ay si Padre Rufino Casanas
3. Ang palayaw ni Jose Rizal ay Pepe
4. Si Jose Rizal ay namatay sa gulang na 25
5. SI Jose Rizal ay bininyagan 3 araw matapos siya ay ipinanganak
6. Siya ay isinilang noong ika-19 ng Hulyo, 1861
7. Muntik nang hindi mailuwal si Jose Rizal dahil sa kanyang malaking ulo
8. Si Rizal ay isinilang ng Biyernes, 11:00 – 12:00 midnight at buwan ay “Waxing Cresent”
9. Sabi ng paring nagbinyag kay Rizal na siya ay pangkaraninwang lamang
10. Ang mga magulang ni Jose Rizal ay sina Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonzo y Quintos
Realonda

Analogy
1. Saturnina: Neneng ; Conception: ___________
2. Paciano: Ikalawang Ama ; Leonor Rivera: ___________
3. Narcisa: ______________ ; Olympia; Silvestre Ubaldo
4. Rizal at Josephine : 1 ; Francisco at Teodora : ______________
5. Padre Rufino Collantes : Pari ; Padre Pedro Casanas : _____________
6. Simbahan : ___________ ; Pamahalahan : filibuster
7. Francisco Mercado : Mayo 11, 1818 ; Jose Rizal : ______________
8. UST : Pilosopiya y letras at Medesina ; CUM : _______________
9. ___________: Pilosopiya el letras ; _____________ : Medesina
10. Segunda Katigbak : Batangas ; Gertrude Becket : ____________

Enumeration
1-11 Ibigay ang mga kapatid ni Rizal (siya ay kasama) in ORDER
12 – 20 Ibigay ang kababaihan ni Rizal IN ORDER

Identification
1 – ito ang kapatid ni Rizal na humubog sa kanyang pagkamakabayan
2-3 sino at saan inilibing ang asawa ni Lucia
4 – kasakitan ni Josefa
5 – gulang kung kalian namatay si Conception
6 – bilang ng pari na sumama kay Rizal sa kanyang huling hantungan
7 – huling hantungan ni rizal
8 – bilang ng bala sa likod ni Rizal
9 – pangalan ng heneral na bumaril kay Rizal upang masiguro na siya ay patay na
10 – ang dapat na pambansang bayani ng Pilipinas
11-12 – kanyang ginagawa ng bata
13 – ang kanyang naaalala sa kanyang yaya
14 – kwento na naalala ni Rizal sa kanyang Ina
15 – kadahilanan kung bakit bawal si Apolinario mabini maging bayani ng Pilipinas

Fill in the Blanks

Mga Ninuno

Si Domingo Lamco ay isang _______ na nakipagkalakal sa Pilipinas at siya ay umibig kay
__________. Dahil magkaaway ang mga Kastilla at _______, pinalitan niya ang kaniyang apelido sa
__________ na ang ibig sabihin ay ___________. Naging anak nila si Francisco Mercado at napangasawa
niya si ____________. Naging anak nila si ___________ na napangasawa si Cerila Alejandro. Naging anak
nila si ____________ na napangasawa si _______ at naging anak nila si ___________, ang pambansang
bayani ng Pilipinas

Paglalakbay

Noong _______ si Jose Rizal ay pumunta ng Madrid upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa
_______________. Ang dalawa pang kadahilanan kung bakit siya umalis ay ________________________
at _____________________________. Ang kanyang ginamit na pangalan ay ________________ imbes
na Jose Rizal ay dahil _______________________________. Habang siya ay nasa Unibersidad de
Madrid, ang kanyang mga lengguwaheng kinuha ay _________, __________, at ___________. Noong
ika-21 ng Hunyo, 1884, nakuha niya ang kanyang lisensya sa _________. At noong 1884 – 1885, nakuha
niya ang kanyang ____________ sa medisina at ang kanyang __________ sa Pilosopiya y Letras. At
kanyang grado sa kanyang mga kurso ay ___________.

Ateneo
Noong June 20, ______, sinamahin ni ___________ si Rizal upang magpunta sa Maynila. Si Rizal
ay muntik nang hindi makapasok sa Ateneo sa 3 kadahilanan, una siya ay ________________________,
pangalawa ay siya ay ____________ sa patalaan at dahil sa _______________. Pero dahil kay
______________________, siya ay nakapasok. Ng si Rizal ay nasa loob na, ang ginamit niyang pangalan
ay _________________. Si ________________________________ ang naghubog kay Rizal upang
maging magaling na manunulat. Siya ay nakapagtapo sa Ateneo noong _______________ at nakakuha
siya ng __________ medalya at ang kanyang marka ay _________________ sa lahat ng kanyang kinuha.


Matching Type (mga babae ni Rizal) Sino siya?

1. Siya ay umibig ng husto kay Rizal. Kanyang sinabi sa liham na Choices
“hihintayin kita. Kung gusto mo ako nalang ang pupunta sa Madrid a. Segunda Katigbak
Para sayo” b. Leonor Valenzuala
c. Jacinta Ybardolaza
2. Sila’y nagkakilala at nagkita sa Piyesta ng Calamba. Siya ay merong d. Leonor Rivera
maliit, nangugusap na mata, pulang pisngi, kahalihalinang ngiti. e. Consuelo Ortiga y Perez
3. Sila ay nagtatawagag “Gettie” at “Pettie”. Ng una sila ay magka- f. O Sei san
Ibigan pero sila ay naging magkaIBIGAN. g.Gertrude Beckett
h. Nelli Boustead
4. Siya ay sinasabing guro ni Rizal sa wika ng siya ay nasa Ateneo. i. Suzanne Jacoby
Ang kaniyang alias ay Bb. L j. Josephine Bracken

5. Siya ang pinakamamahal na babae ni Rizal. Nang siya ay nasa
Madrid, palaging siyang sinusulatan ng liham ni Rizal na kung
Saan tinatago naman ng kanyang ina. Sa huli ay mayroong 3 kahon
Na puno ng liham.

6. Ang naging asawa ni Rizal. Sinamahan niya si Rizal sa kanyang
Paghihinagpi kay Leonor Rivera. Pinagsasampal-sampal niya ang
Paring sa alias na Damaso at sinabi “kung pera lang ang hanap mo
Kayang kitang bayaran ng sampung beses”

7. Sila ay nagkakilala sa Tokyo. Siya ay merong “marangal na ganda at
halina na dalaga”. Siya ang uanng pinangakuan ni Rizal na kasal

8. Siya ay isang modelo na may angking ganda, siya na napa-ibig ni
Rizal dahil pinapadalhan siya ni Rizal ng sulat na tanging siya ang
Makakabasa (asin at tubig)

9. Siya ang unag kasintahan ni Rizal na dayuhan. Sila ay naghiwalay
Sa 2 dahilan. Una mahal niya pa din si Leonor Rivera. At ikalawa ang
Kaibigan ni Rizal na si Edwardo de Lete ay may gusto na sa kanya
Matagal na panahon na kaya ibinigay nalang ni Rizal siya kay de Lete

10. Siya ang unang babae ni Rizal na kung saan siya ay “Nagpropose”
Ngunit hindi niya ito tinanggap. Nakilala ni Rizal ang babae dahil sa udyok
Ni Antonio Luna. Ang isa sa kadahilanang ayaw niya magpakasal ay dahil
Ayaw ni Rizal maging isang Protestante