You are on page 1of 7

11.

514 Disseny i Programaci Orientada a lObjecte PAC 4 20131 Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci


1
PAC 4: Introducci

Format i data de lliurament
El lliurament sha de fer a lapartat Lliurament i registre dAC de laula de teoria, abans del
dia 5 de Desembre del 2013 a les 23:59.
Cal lliurar un fitxer en format ZIP amb el nom CognomsNom_DPOO_PAC4.zip que
contingui:
1. La soluci ha destar en un fitxer compatible Word o PDF.
Presentaci
Durant aquesta pac se us plantejar una situaci/problema que haurem de modular
mitjanant el llenguatge de modelat UML per tal de descriure en la mesura del possible el
funcionament de laplicaci.
En cas que ens trobem quelcom que no es pugui representar amb el diagrama, sempre
podrem descriure aquesta funcionalitat amb paraules, per hem dintentar minimitzar
aquesta part.
Lexercici suposa un repte, donat que s la primera vegada que us enfronteu a la realitzaci
dun diagrama de classes (encara que ja nheu vist ms dun durant els exercicis anteriors),
per amb la documentaci dels temes de teoria i lexemple del tema 6 (a part del suport
que us podem donar els professors), segur que us en podreu sortir.
Cal tenir en compte que sobre la proposta de soluci que us donem nosaltres, haureu
dimplementar la PRAC2, per tant, s molt important dedicar-li el temps suficient a aquesta
PAC per tal de facilitar tamb la realitzaci de la PRAC2.
La seva entrega s opcional, per altament recomanable de cara a poder adquirir els
coneixements necessaris per tal de superar lassignatura.

Competncies
Transversals
Capacitat de comunicaci en llengua estrangera.

Especfiques
Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informtiques mitjanant tcniques de
desenvolupament, integraci i reutilitzaci.
Coneixements bsics sobre ls i la programaci dels ordinadors, sistemes
operatius i programes informtics amb aplicaci a la enginyeria.
Capacitat demprar programes de modelat UML.


11.514 Disseny i Programaci Orientada a lObjecte PAC 4 20131 Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci


2
Objectius
Els objectius daquesta prova davaluaci continuada sn:
Creaci dun model de classes que correspongui al model descrit.
Familiaritzaci amb ls de programes de modelat.
Preparaci per a la PRAC2.

Recursos
Per realitzar aquesta prctica disposeu dels segents recursos:
Bsics
Descripci del problema a lenunciat: Lenunciat daquesta PAC, a part de la
resoluci de qualsevol dubte dinterpretaci que pogussiu tenir, s tot el
material que necessitareu per tal de descriure el problema.
Material de Teoria (mdul 6): Dins del material de lassignatura teniu un
exemple del procs per a aconseguir el que se us demana en aquesta PAC.
Material de Teoria (mduls 2 a 5): Cal tenir en compte aquests mduls ja que
contenen tot el que necessiteu conixer tot el que en ells sexplica per a poder
realitzar correctament aquesta PAC.
Complementaris
Cercador web: La forma ms rpida dobtenir informaci sobre UML pot ser
Internet, per donat que nosaltres a lassignatura emprem una part molt limitada
de UML, aneu amb molt de compte amb el que trobeu, ja que us podria
confondre ms que ajudar.

Criteris de valoraci
Per a la valoraci dels exercicis en que es demana contestar a una pregunta, es tindr en
compte:
Ladequaci de la resposta a la pregunta formulada.
Utilitzaci correcta del llenguatge tcnic i correcci en la redacci i ortografia.
Claredat de la resposta.
Completesa i nivell de detall de la resposta aportada.


11.514 Disseny i Programaci Orientada a lObjecte PAC 4 20131 Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci


3
Descripci de la Prctica a realitzar
La prctica consisteix en la creaci dun model esttic de certa complexitat i treballar alguns
conceptes importants de la programaci orientada a objectes. El model corresponent a la
soluci daquesta PAC ser el punt de partida per a la PRAC2.
Nota: Els noms dels tipus, dels atributs i de les operacions s'han d'escriure en angls. Els
comentaris no s obligatori fer-los en angls, tot i que si que es valorar positivament que
es faci, ja que s lestndard.

Exercici 1 100%
El primer que cal destacar s que aquesta PAC s un exercici acadmic, lobjectiu de la
qual s el disseny duna aplicaci per mitj de POO duna certa complexitat. En aquest
sentit, cal tenir en compte que la funcionalitat descrita a lenunciat constitueix una
simplificaci de la realitat, i en algun aspecte concret, pot diferir de la prctica habitual de
les operacions descrites.

Daquesta manera, cal que us centreu en el disseny duna aplicaci que permeti la
implementaci de les funcionalitats descrites a lenunciat, i noms aquestes, encara que
sigui raonable pensar en altres funcionalitats, o en modificacions de les descrites, si es
tracts duna aplicaci real.

Desprs de la bona feina feta a la PAC2, lempresa LetsTalk ens ha demanat una
complerta reestructuraci de la seva aplicaci per a telefonia mbil (tingueu en copte que
la PAC2 era per a telefonia fixa), per tant ens han explicat quin es el funcionament de la
seva aplicaci des del punt de vista dels usuaris, aix com tamb unes quantes operacions
que necessiten internament per als tcnics/administratius.

Per comenar, LetsTalk tenen una base de clients, per a cada client, a part de les dades
bsiques com nom, cognom, DNI, adrea de facturaci, etc., tenen emmagatzemada tamb
una adrea de correu electrnic on enviaran la factura telefnica.

Com a clients, cada un dells t com a mnim una lnia de telfon, encara que en poden
tenir ms duna. Aquesta lnia de telfon sidentifica pel numero que t assignat.
Addicionalment cal emmagatzemar informaci que la xarxa de telefonia necessita per a
funcionar, com per exemple, informaci referent a la targeta, lidentificador ICC, el tipus de
targeta (SIM, MicroSIM o NanoSIM), el nombre PUK. Daquesta targeta necessiten un
histric, per tal de no acceptar noves comunicacions quan una nova targeta hagi estat
activada (per tant, seria una bona idea emmagatzemar les dates dinici i final de validesa).

Per simplificar el problema, suposarem que les lnies son niques (no existeixen dues lnies
amb el mateix nmero de telfon) i que no es poden traspassar de client a client. Els
mateixos requisits sextrapolen tamb a les targetes (amb el mateix identificador ICC).

Les lnies tamb tenen associada informaci sobre la tarifa aplicada (amb el nom, els preus
per minut nacionals e internacionals, SMS gratuts i cost dels addicionals, i MB de trfic
permeses i cost de les dades addicionals), que pot variar en el temps i els interessa tenir
enregistrat tot lhistorial de les tarifes que el client ha tingut.

11.514 Disseny i Programaci Orientada a lObjecte PAC 4 20131 Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci


4
Les tarifes son globals de lempresa, i pot passar que una tarifa sigui substituda per una
altre sempre de preu sigui igual o inferior i que tingui com a mnim tot el contractat
anteriorment sin ms. Per tant, a part de lanterior, totes les tarifes han de tenir informaci
sobre si son o no actives, i en cas de no ser-ho, per quina tarifa han estat substitudes i a
partir de quina data.

De les lnies, tamb tenen la relaci de totes les trucades emeses (ja que les rebudes no
tenen cap cost per als clients). De cada trucada necessiten el numero de telfon del
receptor de la trucada, lhora de la trucada, la duraci daquesta (en segons) i si aquesta
s nacional o internacional. Dels SMS nicament cal el numero de telfon de dest, ja que
per privacitat no emmagatzemaran el text. De les sessions de dades, han denregistrar
lhora dinici de la sessi, la duraci daquesta i la quantitat de dades transmeses
(emmagatzemades en bytes, ja que no facturen per bloc), tant de pujada com de baixada.

En la relaci de les trucades, ens han demanat consell, ja que no tenen clar si el millor seria
emmagatzemar-les tots juntes i desprs classificar-les per perodes de facturaci cada
cop que toqui realitzar les factures, o si per contra els interessa anar emmagatzemant les
trucades i sessions de dades al perode de facturaci corresponent. Per tant, en aquest
punt haureu de justificar la decisi que preneu. Caldr, per tant, escriure un petit text
justificant la decisi presa i els avantatges i inconvenients daquesta.

Finalment queda integrar la feina feta amb anterioritat sobre la gesti dincidncies,
recordem que les incidncies han destar assignades a un client, i que a la vegada poden
tenir o no associada una lnia (pot ser una incidncia duna lnia, o per exemple amb la
pgina web, o daltres casustiques), necessiten duna descripci, la data denregistrament
i un nivell dimportncia.

Sobre els tcnics de suport, necessitarem emmagatzemar nicament el codi dempleat, ja
que de la resta de dades sencarrega laplicaci de recursos humans. El que s s necessari
es lenregistrament de totes les operacions que es realitzen sobre una incidncia, no com
a la PAC2, que nicament senregistrava una observaci al tancar-la.

Es demana que:
- Genereu un diagrama UML amb les classes i atributs que respongui als problemes
plantejats.
o No cal posar els mtodes setters i getters
o Incloeu els mtode constructors
o Incloeu aquells mtode pblics que detecteu de lenunciat
- Justifiqueu la decisi pressa en el referent a la organitzaci de les trucades (mxim
mitja pgina)


11.514 Disseny i Programaci Orientada a lObjecte PAC 4 20131 Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci


5
Soluci
11.514 Disseny i Programaci Orientada a lObjecte PAC 4 20131 Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci


6
Justificaci de l organitzaci de les trucades.

La definici de les trucades pot realitzar-se de dues maneres, tal i com sha indicat el
diagrama proposat (amb una relaci directa entre la interacci i la lnia a la que pertany)
o mitjanant un element que les separi per mesos o perodes de facturaci.Totes dues solucions son vlides.

Nosaltres hem pres la primera soluci donat que s ms clara, tot i que de cara a una
implementaci real, es podrien emprar solucions ms semblants a la segona, donat el
gran volum de dades que es poden tractar referents a les trucades, i daquesta manera
queden aquestes ms ordenades i les cerques es poden optimitzar ms.

Els mtodes complerts els podreu veure a lenunciat de la PRAC2


11.514 Disseny i Programaci Orientada a lObjecte PAC 4 20131 Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci


7

Nota: Propietat intellectual
Sovint s inevitable, en produir una obra multimdia, fer s de recursos creats per terceres
persones. s per tant comprensible fer-ho en el marc d'una prctica dels estudis del Grau,
sempre que aix es documenti clarament i no suposi plagi en la prctica.
Per tant, en presentar una prctica que faci s de recursos aliens, s'ha de presentar juntament
amb ella un document en qu es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu
autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra est protegida pel copyright o
s'acull a alguna altra llicncia d's (Creative Commons, llicncia GNU, GPL ...). L'estudiant
haur d'assegurar-se que la llicncia que sigui no impedeix especficament seu s en el marc
de la prctica. En cas de no trobar la informaci corresponent haur d'assumir que l'obra est
protegida pel copyright.
Hauran, a ms, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu
codi font si correspon.
Un altre punt a considerar s que qualsevol prctica que faci s de recursos protegits pel
copyright no podr en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimdia a
la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intellectuals donin la seva autoritzaci explcita.