You are on page 1of 17

LA COMPAGNIE

MANIFEST
SINDS 1987
HET
BUREAU
VAN DE
TOEKOMST
Toen we in 1987 met ons bureau
begonnen hadden we een vernieuwende
visie op ons vak. Geleide maar
onvervreemdbare creativiteit,
transparantie en het samenspannen
met de opdrachtgevers was het credo.
Nu, zoveel jaren werken n merken
later, is het niet het tijdsgewricht waarin
je spinnend van tevredenheid achterover
kunt leunen. Of bij eerder behaalde
resultaten kunt stilstaan.
Hoe spectaculair onze belevenissen ook
waren; vooruitkijken hrt bij ons vak.
We hebben de tijd genomen om na te
denken over hoe het bureau van de
toekomst eruit moet zien. Wat de markt
in deze tijd van grote maatschappelijke
en economische veranderingen nu
eigenlijk van een eigentijds bureau
vrgt. Rondom die uitdaging barsten
we van de ideen en vernieuwende,
inspirerende inzichten.
La Compagnie; vanaf 1987
Toen La Compagnie in 1987 startte in
een pakhuis aan de Noorderkerkstraat
in Groningen was er niemand die
ook maar dacht aan zaken als cloud,
draadloos internet of mobile devices.
Podcasting bestond niet en YouTube,
Twitter en Marktplaats?
Nooit van gehoord! Elektrische etsen?
Schatergelach! En van begrippen als
bankencrisis, opwarming van de aarde,
globalisme en krimp had niemand
enig benul of zelfs maar het geringste
voorgevoel.
1987
INTUSSEN
IN DE
WERELD
Intussen is de wereld anders gaan
denken over people, planet en prot.
Paul Polman, CEO van Unilever, die
graag vissticks wil verkopen, zegt dat
we moeten ophouden de wereldzeen
leeg te vissen. Er is niet genoeg voedsel
om de wereldbevolking te voeden. De
zeespiegel stijgt onrustbarend, we
verhogen onze dijken en steeds meer
mensen vinden dat we de aarde cht
samen moeten delen. De weerstand
tegen ongebreidelde groeiscenarios,
CO2-uitstoot, graaicultuur en de macht
van banken groeit en topeconomen
roepen (steeds minder in de woestijn)
dat we moeten focussen op bter
in plaats van mr. Trendwatchers
bevestigen een herwaardering van
authenticiteit en terugkeer naar oude
waarden. We kunnen onze zorgkosten
niet meer ophoesten, pensioenen staan
ter discussie.
En inderdaad: als een serveerster even
niet attent is voor haar gasten wordt
het restaurant bijna real time gegeseld
op het web. Politici en bestuurders
zien hun uitspraken 10 seconden later
online. Reputaties, carrires en colleges
kunnen binnen seconden gemaakt of
gebroken worden. Het is dus niet meer
1980, 1990 of 2000 of zelfs 2012. De
veranderingen voltrekken zich nu bijna
per maand.
Wij vinden dat we als marketeers onze
verantwoordelijkheid moeten nemen
in de sterk veranderende wereld. Om
te beginnen met het verder kijken dan
onze belendende biotoop. En dichtbij:
Duurzaam met de budgetten
van onze opdrachtgevers
omgaan. Transparant en
integer onderbouwen
waar het geld blijft en
waarom we zo zeker zijn
dat het goed wordt besteed.
Duurzaam budgetteren en
zorgvuldig met het kostbare
gedachtegoed, vaak samen
ontwikkeld met onze
opdrachtgever, omgaan.
Daar geloven we in.
IS DE RECLAME-,
MARKETING-,
COMMUNICATIE
WERELD WEL
MEEVERANDERD?
Over jaar al, zal het leven van alledag er opnieuw anders uitzien,
omdat er dan nog veel sneller dan de afgelopen jaren ontwikkelingen zijn
bijgekomen die we nu nog niet kennen. Cameras of ID systemen zien, voelen of
ruiken ons en consumentengedragingen zijn voorspelbaar, meetbaar en,
nog meer dan nu, benvloedbaar.
Zorgvuldig omgaan met integriteit en privacy enerzijds, en fascinerende en
inspirerende technieken anderzijds, is de uitdaging. We koesteren nieuwe technieken
die juist ook duurzame marketing positief kunnen benvloeden.
Niet mr, maar beter, inderdaad.
We zullen hoe dan ook moeten veranderen. In onze houding, in ons kennisniveau en
in onze manier van werken. Wie dat niet doet, zet zichzelf buitenspel.
2
IDEEEN ZIJN
DOORSLAG-
GEVEND
..
Dat is ons motto sinds dag n. Ideen,
goede ideen die mensen en snaren
raken, maken het verschil. Zonder
goede ideen blijven vergaderingen
doorkabbelen, a-viertjes grijze brei.
Ideen zijn de stuwende kracht achter
iedere verandering, achter mensen en
daardoor achter markten en merken.
Bij La Compagnie zijn mensen de
motor achter de ideen, maar ideen
zijn ook nze stuwende kracht en onze
inspiratie. Bezieling en bevlogenheid is
alles. Succesvolle organisaties drijven
op bevlogenheid. En daar zit altijd een
idee achter.
Vanuit het verleden waren traditionele
bureaus erg gericht op media als
tv, radio, internet en printuitingen.
Maar bij La Compagnie vinden we dat
alles wat met de uitstraling van het
product of organisatie te maken heeft,
alle aspecten die een toekomstplan
kunnen benvloeden ons creatieve en
strategische domein is. Van product-/
marktcombinaties, klantenservice,
verpakking, events, interieurdesign
tot en met het gedrag en de wel/niet
gepoetste schoenen van de salescrew.
Alle bekende
voorkeuren voor
bestaande media
staan elke seconde ter
discussie. Op welke
manier een idee ook
gestalte krijgt maakt
niet uit,
als het maar werkt,
mensen raakt, in
beweging brengt en
het doel verder
helpt realiseren.
Er is dus nogal
wat veranderd ten
opzichte van de tijd
dat men tegen een
reclameman riep:
Oh, dan kunt u zeker
goed tekenen.
digital
marketing...
het einde
Nog maar acht jaar geleden riepen
internetbureaus en webgoeroes dat
de toekomst was voorbehouden aan
digital marketing. Zelfs mediabureaus
holden opeens blind achter dit nieuwe
fenomeen aan. Gelukkig staan we weer
met beide benen op de grond in 2014.
Net als honderd jaar geleden toen
journalisten schreven dat de radio een
eind zou maken aan het voortbestaan
van de papieren krant, en in 1948, toen
mensen beweerden dat de komst van
televisie het einde van een traditioneel
mediatijdperk inluidde, is dit met
internet ook niet het geval geweest.
Wij geloven juist in gentegreerde
communicatie, dus in een slimme mix
van traditionele mt andere media.
De kracht van radio en televisie moet
daarbij niet onderschat worden.
En de kracht van 1 op 1 communicatie
en het vormen van communities via ICT
evenmin. Maar het belangrijkste voor
La Compagnie is het volgende:
Zonder doorslaand
idee zijn alle media zinloos.
?
Merkbeleving bij doelgroepen is in 2014 meer en
meer in handen van de mensen zlf dan van de
feitelijke eigenaren van een merk. Dat betekent
dat je vaak aan andere touwtjes moet trekken en op
andere actoren moet sturen.

Communities en de communicatie daarbij spelen
daarin een grote rol. Was het vroeger: be good en
tell it, vandaag is het be good and let others tell it.
Diezelfde doelgroepers hebben wl de hulp
van merkcommunicatie nodig om alle lagen van
de merklading te ontdekken. Het ouderwetse
branden van merken op nieuwerwetse wijze is ht
adagium van deze tijd. Maar hoe goed een media-
of bereiksplan ook is; zonder ht idee is elk plan
zielloos en wat ons betreft zinloos.

We hebben goed nagedacht in elk geval voor
onszelf wat het beste klimaat en de beste
methodiek is om tot de beste ideen te komen en ze
op de meest functionele manier te implementeren.
De ervaring gaf ons uitzicht op de toekomst.
het bureau van
de toekomst;
onafhankelijkheid
in verbondenheid
Ook in minder progressieve
werkomgevingen als de mediawereld
werd al langer gesproken over het
nieuwe werken. Het genereren van
doorslaggevende ideen is steeds minder
een klus die je binnen de 9 tot 6 periode moet
kunnen klaren.
Bij angstige stiltes, writers blocs of
ik-heb-het-even-niet-momenten loopt de
teller voor opdrachtgevers wl door maar de
productiviteit niet. In een ander verbonden
door vrijheid-concept benut je elkaars
sterktes op de meest gunstige momenten. En
kun je uitwijken naar het beste talent op het
meest ideale moment. Het nieuwe werken
dus nu functioneel en creatief toegepast.
De onafhankelijkheid van geest telt daarbij
dubbel en over en weer. Een nieuwe, vrije
setting doet daarbij vaak wonderen voor
creatieve mensen. Onafhankelijkheid maakt
krachtig, gepassioneerd en betrokken.
La Compagnie verbindt, door haar
omvangrijke netwerk, de verschillende
disciplines op het juiste moment binnen
het juiste project en op de juiste tijd aan
elkaar. Rondom de vaste kern en het
onvervreemdbare
DNA van La Compagnie;
ideen zijn doorslaggevend.
Dat is onze visie voor het
bureau van de toekomst.
De entree van ons bureau is le Communication Kitchen. Symbool van onze
transparantie en openheid. Iedereen mag in die keuken kijken, mee-eten en
meediscussiren. Wij hebben er brainstorms, intense gesprekken, ontmoetingen
met vakgenoten en het is er een komen en gaan van studenten en talenten.
We koesteren namelijk al het talent dat we om ons heen zien: van lmfreaks tot
graftikunstenaars, van YouTube-verslaafden tot digitale divas, van Pinterest
pioneers, house-djs tot mobiele medianerds. Want bij La Compagnie werken we het
liefst met mensen bij wie de denkprocessen, inzichten, en creatieve ideen haaks
staan op de onze. Wij groeien daardoor. Ze zorgen voor de broodnodige onrust.
En ze zijn belangrijk voor ons als we de merken en activiteiten van onze klanten
opmerkelijk, oorspronkelijk en krachtig willen houden.
De Kitchen brengt ze bij elkaar.
Dit bonte fascinerende gezelschap is wisselend en gevarieerd: het is niet ons
streven om de grootste groep coole mensen bij elkaar te houden. Maar de Kitchen is
daardoor wl een energiek knooppunt van samenwerkend en resultaatgericht talent.
We hebben de meest cruciale functies en vaardigheden zelf in huis,
maar werken daarnaast met een dynamische groep van co-workers binnen ons
netwerk die bruisende creativiteit binnenbrengen. En bijdragen aan het resultaat
van onze klanten.
onze
principes
WE HEBBEN PRINCIPES DIE WE GRAAG IN ERE HOUDEN.
ALTIJD.
We zijn een adviesbureau met getalenteerde, bevlogen en goed opgeleide mensen
die communicatie zien als een dynamisch proces met n allesbepalend doel: het
raken van snaren en de harten van onze klanten.
Wij azen waar het kan op vernieuwing en verandering, maar respecteren tradities
en lang bestaande bedrijfs- en organisatieculturen. We willen uitdagend en
prikkelend zijn, maar realiseren dat het gezegde it takes two to tango maar al te
waar is. Briljant werk maken, vergt ook moed van de opdrachtgever.
Elke dag is a creative state of war; je bent zo goed als je (laatste) ideen en werk.
Als iets, wat het ook is, mensen in beweging kan brengen en harten kan raken,
dan beschouwen we dat als ns domein. Voor ons gaat het om Ht Grote Idee.
Bij La Compagnie zeggen we: niets spreekt voor zich.
Wat ontmoet je als je La Compagnie ontmoet? Alles behalve middelmatige
voorspelbaarheid.
In 2012 vierden we dat we al 25 jaar een toonaangevend marketing- en
communicatiebureau in Noord-Nederland zijn en soms zelfs ver daarbuiten. Een
bruisend bureau dat vele namen tot mrken heeft gemaakt en talrijke organisaties
een gezicht heeft gegeven. Een gastvrij bureau waar veel jonge mensen het vak
hebben geleerd en succesvol zijn uitgevlogen. Na 25 jaar blikken we natuurlijk wel
even terug, maar vinden het vooral tijd om vooruit te kijken. Voor ons, voor onze
klanten en voor ons vak.
EN MORGEN?
Ook al werken we hard en met passie; er zijn ng belangrijkere zaken op aarde.
We zijn hier maar een jaar of 80, 90. Morgen is er dus opnieuw een kostbare,
zeldzame dag die nooit meer terugkomt.
WE ZIJN GEEN:
Hoe je ons niet mag zien: als folderbakkers en ja-knikkers.
WE ZIJN TEGEN:

Vrijblijvende pitches en nog erger het ontbreken van spelregels daarbij.
WE ZIJN ABSOLUUT TEGEN:

Dubbele agendas, intriges, gemanipuleer, makkelijke reclame, plichtmatigheid,
onoprechtheid, stille wateren.
WIE WE ZIJN:
Product/markt forsers, omkeerders, constructieve dwarsdenkers en inspirators.
WE STAAN VOOR:
Eerlijkheid, openheid, directheid en samenwerking. De energie die je krijgt van blije en
genspireerde opdrachtgevers, van het op n lijn krijgen van alle denkwijzen:
esthetisch, rationeel, emotioneel en functioneel.
WE ZIEN ONZE KLANTEN ALS:
Gelijkwaardige partners, verbonden door een gezamenlijk doel en zien dat graag k
andersom. Wij doen ons stinkende best om de problemen echt te begrijpen,
om ons in te vreten in materie en kansen.
WE ZIJN GEEN:
Folderbakkers en ja-knikkers.
WE ZIJN TEGEN:
Vrijblijvende pitches en, nog erger, het ontbreken van spelregels daarbij.
WE ZIJN ABSOLUUT TEGEN:
Dubbele agendas, intriges, gemanipuleer, makkelijke reclame, plichtmatigheid,
onoprechtheid, stille wateren.