You are on page 1of 32

( ).

5122
MINISTERUL NVMNTULUI I TIINEI DIN UCRAINA

PROGRAMA COLAR
LA LITERATUR
(curs inter!t" #iter!tur! r$%&n' (i
#iter!tur! uni)ers!#'*
PENTRU CLASELE + , -.
ALE INSTITUIILOR DE NVMNT DIN UCRAINA
CU LIM/A ROMN DE PREDARE
AUTORI" EVDOC0IA MANOIL
LUDMILA PUCARIOV
RODICA DRDA
3
N$t' 1e 2re3ent!re
Programa de literatur (curs integrat: literatura romn si literatura universal) pentru clasele
5 12 ale institutiilor de nvtmnt cu limba romn de predare a Iost elaborat pe baza
,Standardelor de stat pentru coala de baz i coala medie ale Ministerului nvtmntului si
Stiintei din Ucraina.
Este documentul esential de stat care determin continuturile studierii literaturii n scoal,
volumul, consecutivitatea predrii materiei de studiu, registrul de cunostinte, deprinderi si conceptii
care trebuie nsusite si Iormate.
Literatura, ca disciplin scolar, ocup un loc deosebit n procesul instructiv-educativ al
institutiilor de nvtmnt ca unul dintre cele mai bogate izvoare de valori spirituale, moral-estetice,
etice, cultural-istorice. Prin mijloacele cuvntului artistic se educ cetteanul, se dezvolt
competentele lui comunicative. Operele din literatura romn oIer elevilor posibilitatea de a nsusi
valorile si traditiile propriului popor, iar operele din literatura universal i ajut s compare si s
aprecieze realizrile literare si culturale ale altor popoare.
Sc$2u# 4un1!%ent!# al studierii literaturii este formarea competenelor comunicative
literare axate pe cunostinte, deprinderi cognitive de tip creativ; pe convingeri si conceptii despre
lume si societate, pe educarea constiintei si dezvoltarea spiritual a persoanei care pstreaz si
dezvolt valorile spirituale ale poporului su, ajut la angajarea elevilor n procesul de descoperire a
valorilor patrimoniului culturii universale.
-. n conIormitate cu sc$2u# 4un1!%ent!# al studierii literaturii, $5iecti)e#e n coala de baz
(c#!se#e + , 6) la etapa contemporan sunt"
Iormarea la elevi a unei motivatii Ierme de a studia literatura romn si literatura
universal; educarea sentimentului Irumosului si a expresivittii cuvntului matern, a
respectului Iat de limba matern si Iat de limba de stat;
Iormarea conceptiilor umaniste despre lume; dezvoltarea lumii spirituale a elevului, a
valorilor lui morale si estetice, a trsturilor personale ale cetteanului Ucrainei care accept
si popularizeaz valorile nationale si general-umane, conmstientizeaz apartenenta sa la
comunitatea european;
educarea unui cititor activ si constient, Iormarea culturii comunicative a elevilor, a
capacittii de lectur si a capacittilor creative; a gndirii critice, a analizei si aprecierii celor
citite;
Iormarea conceptiilor unitare despre lume si despre valorile general-umane prin intermediul
operei literare, mbogtirea cunostintelor despre patrimoniul propriului popor si al omenirii;
dezvoltarea activittii de argumentare si de gndire logic n procesul interpretrii textului;
Iormarea competentei comunicative a elevilor pe baza textului artistic;
Iamiliarizarea elevilor cu opere artistice originale sau ale literaturii traduse;
Iormarea la elevi a deprinderilor si a priceperilor de ntrebuintare n comunicare a
mijloacelor expresive ale limbii materne n procesul analizei / comentariului operei literare;
dezvoltarea deprinderilor de percepere a operei literare ca Ienomen de art.
4
2. n coala medie (c#!se#e -7 , -.* $5iecti)e#e sunt:
Iormarea ntelegerii necesittii vitale de studiere a literaturii, de cunoastere a lumii, prin
intermediul literaturii, a istoriei, culturii, valorilor estetice si morale; Iormarea universului
spiritual al elevilor, a conceptiilor despre lume, a orientrilor valorice general-umane;
educarea la elevi a respectului Iat de existenta spiritual a poporului si a atitudinii tolerante
Iat de alte traditii culturale;
Iormarea deprinderilor de a analiza, de a aprecia si ntrebuinta n practic notiunile
acumulate verbal sau sub alte Iorme, pentru a se orienta n Iluxul inIormatiilor;
dezvoltarea deprinderilor de comunicare liber si adecvat n diIerite sIere si situatii de
comunicare; de Iormulare a opiniilor si exprimare a sentimentelor reIeritoare la anumite
Ienomene din viat sau din creatiile literare, de abordare a problemelor moral-etice si
estetice;
perIectionarea deprinderilor reIeritoare la activitatea de nvtare, dezvoltarea capacittilor
intelectuale si creative ale elevilor;
Iormarea unei generatii tinere care ar Ii capabil s se integreze n diverse nivele ale
societtii; s-si continuie, n orice Iaz a existentei, procesul de nvtare.
Princi2ii#e 1e 8n)'9!re ! #iter!turii"
studierea literaturii pe baza receptrii textului literar i a exprimrii propriilor opinii n
procesul de interpretare a acestuia;
principiul consecutivittii ntre ciclul primar, scoala de baz si scoala medie;
respectarea cerintelor psihopedagogice Iat de particularittile de vrst ale elevilor.
Pr$r!%! !re ur%'t$!re! structur'"
continuturile componentei literare (operele propuse pentru studiere si notiunile de teorie
literar);
cerintele de stat Iat de nivelul nvtmntului general al elevilor;
anexe (lista textelor pentru citire individual si discutie colectiv n clas).
Linii#e 1e c$n9inut !#e c$%2$nentei #iter!re sunt linia axiologic, linia cunoaterii
literaturii, linia cultural.
Linia axiologic asigur studierea operei literare n unitatea dimensiunilor etice si estetice,
orientarea activittii asupra textului n vederea Iormrii viziunilor valorice si a dezvoltrii
capacittilor creative individuale; linia cunoaterii literaturii asigur nsusirea celor mai importante
cunostinte teoretice si istorico-literare la analiza operei n contextul procesului literar; linia
cultural asigur constientizarea literaturii ca parte component a culturii spirituale a poporului.
C$n9inutu# c$%2$nentei #iter!re vizeaz Iormarea deprinderii de lectur a literaturii
artistice, crearea pe baza cunostintelor literare nsusite a conditiilor optime pentru dezvoltarea
multilateral a personalittii si realizarea acesteia; educarea cetteanului Ucrainei, Iormarea
valorilor nationale si general-umane, angajarea elevilor la cunoasterea celor mai reusite realizri ale
culturii.
5
Programa prevede dou etape ale studierii literaturii.
I: Et!2! 2r$2e1eutic' ; 1e 2re'tire , c#!se#e + , < (prevede dezvoltarea gndirii
stimulatoare, a capacittilor, Iormarea deprinderilor si priceperilor de lucru cu textul).
Au Iost selectate opere care corespund particularittilor de vrst ale elevilor (basme,
legende, schie, povestiri, poezii, balade, fabule, poeme, nuvele, fragmente de roman, imnuri, ode,
parabole biblice, mituri).
II: Et!2! ist$ric$=#iter!r' , c#!se#e > , -. (are dou trepte: etapa de observare si de
orientare care vizeaz organizarea optim a procesului de instruire si dezvoltare a unor deprinderi si
priceperi proIesionale (clasele 8-9) si etapa de sistematizare a capacittilor, competentelor, valorilor
si atitudinilor (clasele 10-12).
Au Iost selectate opere conIorm principiului istorico-literar.
C$n9inutu# c$%2$nentei #iter!re se va studia n baza pedagogiei si metodicii comparative,
la Iel si a didacticii generale axate pe particularittile cunoasterii empirice si stiintiIice, care
antreneaz n toate situatiile perspectiva comunicativ-Iunctional a nvtrii. Dezvoltarea gndirii
logice si analitice la lectiile de literatur va Ii nsotit de elementele cunoasterii artistice (principiul
Iundamental al cursului sincretic de literatur n clasele 5-9).
Textul literar, operele si evenimentele literare solicit ntrebuintarea unui instrumentar
tehnologic corespunztor, caracteristic cunoasterii artistice: reflectarea, creativitatea, reconstruirea,
recrearea, motivaia, retrirea, conversaia, expresivitatea, evidenierea valorilor, formarea
atitudinii personale etc. n acest sens, cunoaterea artistic la lectiile de literatur este dominant n
studierea notiunilor de teorie literar, estetic, mitologic, etimologic, n descoperirea Irumusetii
operelor populare si artistice etc.
Procesul de predare-nvtare a literaturii se va baza pe urmtoarele principii:
integrator;
studierea textului literar si Iormarea capacittilor de citire;
educarea valorilor general-umane;
respectarea principiilor de consecutivitate ntre nivele si clase.
Cunostintele, deprinderile si perceperile elevilor vor Ii evaluate pe baza riteriilor
!inisterului "nvm#ntului i $tiinei din %craina.
C#!s! ! + , !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1. @ Introducere. Literatura arta cuvntului. levul precizeaz momentele principale ale
actiunii; cunoaste ce este creatia popular
6
/!s%u# 2$2u#!r !t"!rumo# i Ileana
$o#nzeana.
&eoria literar. Creatia popular oral. Basmul
popular. Tema si ideea. Elemente Iantastice si
elemente reale.
oral, basmul popular; dezvluie tema si
ideea principal; deosebeste elementele
Iantastice si elementele reale; red
continutul; si exprim prerea despre
personajele basmului si despre lumea
realului si lumea Iantasticului; apreciaz
valorile etice si moral-estetice ale basmului;
2.
A
I$n Cre!n'? !ata babei i %ata
moneagului. Tema muncii, relatiile dintre
printi si copii. Biruinta binelui asupra rului.
Caracterizarea personajelor principale din
poveste.
&eoria literar. Basmul cult. Personajul literar.
PersoniIicarea. Portretul Iizic si portretul
moral.
citeste expresiv povestea; cunoaste ce este
basmul cult si-l deosebeste de cel popular;
identiIic tema, motivele; caracterizeaz
eroii principali si Iaptele lor, ntrebuinteaz
notiunile de personaj literar, personiIicare;
alctuieste portretul Iizic si portretul moral
al personajelor; planul povestii; deosebeste
binele de ru, apreciaz rolul muncii n viata
oamenilor; explic relatia dintre printi si
copii; si expune prerea despre biruinta
binelui asupra rului;
3.
A
A#eBs!n1r SerCee)ici Pu(Bin? &ove#tea
pe#carului i a petiorul de aur. Teme,
motive. Personajele povestii. Morala povestii.
Rolul dialogului.
&eoria literar. Basmul cult n versuri.
Antiteza. Dialogul.
determin tema, motivele, eroii povestii;
sesizeaz rolul dialogului n caracterizarea
personajelor; cunoaste ce este personajul
literar, identiIic personiIicarea, antiteza,
dialogul, deosebeste si realizeaz portretul
Iizic si moral; caracterizeaz personajele;
alctuieste un dialog pe baza basmului;
citeste expresiv, pe roluri; sesizeaz
nvttura moral a povestii; adetine notiuni
elementare despre literatura universal;
4.
.
Snoava 'e"ale lui &cal. SpeciIicul
personajelor snoavei. Modalittile de
exprimare.
&eoria literar. Snoava.
cunoaste ce este snoava si elementele ei
deIinitorii; citeste expresiv textul;
alctuieste o snoav asemntoare;
caracterizeaz personajul principal,
constientizeaz locul si rolul snoavelor n
viata cotidian a oamenilor, valorile morale
si ntelepciunea acestora;
5.
A
&roverbe. (ictori. )*icitori. Laconismul,
unitatea sensului propriu si al celui Iigurat din
proverber si zictori. ClasiIicarea tematic.
Structura logic si structura artistic a
ghicitorilor. Elemente prozodice.
&eoria literar. Proverbe, zictori, ghicitori.
cunoaste unitatea sensului propriu si al
sensului Iigurat al proverbelor si zictorilor;
ntelege logica si structura ghicitorilor;
identiIic proverbele, zictorile, ghicitorile;
culege proverbe, zictori si ghicitori din
spatiul unde locuieste; ntelege continutul
proverbelor, al zictorilor si al ghicitorilor;
citeste expresiv, respectnd normele
ortoepice; ntrebuinteaz proverbe si
zictori n comunicarea oral si scris,
constientizeaz mesajul plin de ntelepciune
al acestor creatii; apreciaz valorile lor
moral-etice si estetice;
6. A D$#c#$ru# $5iceiuri#$r c!#en1!ristice:
$olinde. &luguorul. +orcova. $apra etc. (cu
momente din etnograIia local). Repertoriul
tematic. Particularittile artistice. Valorile
acestor creatii populare.
cunoaste traditiile populare legate de
srbtorile de iarn, vestimentarul si
semniIicatia acestuia; respect traditiile si
obiceiurile locale; culege si rspndeste
operele Iolclorice reIeritoare la srbtorile
7
&eoria literar. Colinda. Plugusorul. Sorcova.
Capra etc.
de iarn; ntelege semniIicatiile valorilor
estetice ale traditiilor si ale obiceiurilor
locale; constientizeaz armonia valorilor
culturale si umane;
7.
+
Legendele Olimpului (dup Al. Mitru). ,itul
lui &rometeu. Teme, motive. Eroismul Iaptei
lui Prometeu pentru binele oamenilor.
,itul lui -ercule .-eracle).
Cele dousprezece munci (la alegere). Vitejia
si istetimea lui Hercule.
,itul lui 'edal i Icar. Teme si idei,
inventivitatea spiritului uman. Personajele
mitului. SemniIicatiile povetelor. Rolul
dialogului.
&eoria literar. Mitul.
nsuseste ce este mitul, cunoaste si alte
legende din mitologia antic; red
continutul mitului; identiIic elementele
speciIice mitului; delimiteaz elementele
reale de cele Iantastice, apreciaz eroismul
Iaptei lui Prometeu pentru binele oamenilor;
si expune prerea despre vitejia si istetimea
lui Hercule; apreciaz inventivitatea
spiritului uman si ntelepciunea povetelor
lui Dedal; sesizeaz valorile spirituale ale
mitului; si exprim prerea despre
Irumusetea relatiilor umane;
8.
.
/i5#i! , c!rte! 8n9e#e2ciunii: P!r!5$#!
5i5#ic' !iul ri#ipitor. Mesajul ntelept al
parabolei.
&eoria literar. Parabola biblic.
ntelege ce este Biblia, parabola biblic;
cunoaste trsturile speciIice; red
continutul parabolei si analizeaz limbajul
speciIic al acesteia; ntrebuinteaz expresii
din text n comunicarea oral si cea scris,
constientizeaz ntelepciunea proIund si
valorile moral-etice si estetice ale parabolei;
9.
A
V!si#e A#ecs!n1ri? 2$e3i! +%rit de toamn.
Tabloul poetic al toamnei. EIectul poetic.
&eoria literar. Descrierea n versuri. Pastelul.
StroIa si versul. Msura. Epitetul. Repetitia.
cunoaste ce este descrierea n versuri,
identiIic pastelul, stroIa, versul, msura,
epitetul; nsuseste si alte pasteluri
cunoscute, citeste si recit expresiv textul,
selecteaz notiunile nvtate; ntrebuinteaz
elemente de descriere n comunicarea oral
si cea scris, apreciaz Irumosul natural si-l
ocroteste;
10
A
E%i# G&r#e!nu? scCi9! $prioara. Subiectul.
Fondul emotiv al schitei. SemniIicatia Iaptei
cprioarei. Valori moral-etice. Importanta
peisajului.
&eoria literar. Descrierea n proz. Notiuni
de schit. Planul simplu si planul dezvoltat
red subiectul operei, identiIic speciIicul
stilului autorului; cunoaste ce este schita si
descrierea; apreciaz Iaptele personajelor;
citeste expresiv; alctuieste si deosebeste
planul simplu de cel dezvoltat; ntelege
valorile moral-etice ale operei; apreciaz si
ocroteste Irumusetea naturii;
11
A
M!rB TE!in? scCi9! /roa#ca #ltrea0 din
0inutul $alavera#. Individualitatea
personajelor schitei.
&eoria literar. Opera literar.
red continutul operei, cunoaste personajele
principale; ntelege ce este opera literar;
caracterizeaz personajele, selecteaz
Iragmentele semniIicative; apreciaz
valorile literare universale; si exprim
prerea despre Irumusetea lumii copilriei;
12
A
I$!n A#eF!n1ru /r'tescu=V$ine(ti? &uiul.
Tematica. Personajele. SemniIicatiile morale si
educative ale povestirii. Expresivitatea
textului. Citirea pe roluri.
&eoria literar. Povestirea. Povestirea
alegoric. PersoniIicarea.
ntelege tematica si structura povestirii,
cunoaste notiunea de povestire;
caracterizeaz personajele; red continutul
operei, citeste pe roluri textul, alctuieste
planul povestirii; constientizeaz valorile
morale si educative ale povestirii; si
exprim prerea despre cele ntmplate;
13 A I$n Dru9'? 2$)estire! 1ntorii de ra0e.
Subiectul povestirii. SemniIicatia Iinalului.
cunoaste tema, ideea, subiectul operei
literare, compozitia subiectului; ntelege ce
8
Comuniunea omului cu natura. Caracterizarea
personajelor. Valori etice. Citirea expresiv a
unor Iragmente.
&eoria literar. Opera literar n proz.
Subiectul operei literare.
este povestirea si opera literar n proz;
stabileste semniIicatiile povestirii; citeste
expresiv unele Iragmente; ntrebuinteaz
adecvat monologul si dialogul, elementele
de descriere a naturii n comunicarea oral
si cea scris; apreciaz valorile relatiei om-
natur; constientizeaz necesitatea ocrotirii
mediului nconjurtor;
14
@
MiC!i E%inescu? 2$e3i! !reamt de codru.
Exprimarea aIinittii spirituale a eroului liric
cu natura, a nostalgiei dup anii copilriei.
!iind biet... Evocarea emotiv a timpului
cnd copilul sau adolescentul era prtas la
misterele pdurii sIinte.
&eoria literar. Opera literar n versuri.
Rima. Rima ncrucisat. Ritmul. Comparatia.
Eroul liric.
cunoaste ce este opera literar n versuri,
rima ncrucisat. comparatia, eroul liric;
ntrebuinteaz adecvat notiunile studiate;
citeste si recit expresiv un Iragment de
poezie; constientizeaz valorile estetice ale
operei eminesciene;
15
.
MiC!i# Iurie)ici Ler%$nt$)? 2$e3i! 2rei
palmieri. Ilustrarea Irumusetii, a armoniei si
ntelegerii n natur. Motivul responsabilittii
pentru pstrarea Irumusetii si a vietii pe
pmnt.
&eoria literar. Rima mperecheat.
cunoaste tema, ideea, structura poeziei;
citeste expresiv si recit un Iragment din
poezie; constientizeaz importanta
responsabilittii oamenilor pentru pstrarea
Irumusetii si a vietii pe pmnt;
16
.
Di$1$r I)!n$)ici Tiutce)? 2$e3i! !urtun de
primvar. Imaginea naturii dezlntuite
surs de inspiratie si bucurie. Particularittile
artistice, simplitatea si prospetimea limbajului
poetic.
Teorie literar
cunoaste tema, ideea poeziei,
particularittile artistice; citeste si recit
expresiv poezia; apreciaz natura ca izvor
de inspiratie si Iericire;
17
.
Du%itru M!tc$)scCi? 2$e3i! ,ama. Imagini
poetice care creeaz chipul moral al mamei.
Atitudinea eroului liric Iat de valorile eterne
ale maternittii.
Teorie literar
cunoaste tema, ideea poeziei, ntelege
notiunea de erou liric, citeste expresiv si
recit poezia, descrie atitudinea eroului liric
Iat de mam; si exprim prerea despre
valoarea etern a mamei;
18
.
Nic$#!e D!5iG!? 2$e3i! $t trim. Tematica si
ideea poeziei. Valorile spirituale ale neamului
nostru.
&eoria literar. Enumeratia. Inversiunea.
cunoaste tema, ideea poeziei; ntelege si
apreciaz valorile exprimate; ntelege ce
este enumeratia, inversiunea si repetitia;
citeste expresiv poezia; ntrebuinteaz
adecvat notiunile studiate n diIerite situatii
de comunicare; apreciaz valorile general -
umane, spirituale si culturale ale poeziei.
19
.
Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re!
cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r:
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A+ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -< $reH
#ucr'ri 1e c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , + $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re
List! #ecturii in1i)i1u!#e
-: 'r#slea cel voinic i merele de aur.
.: Basmul popular (reuceanu.
A: Sarea )n bucate.
9
@: Ivan cel Ir de har si Elena cea nteleapt
+: Mihai Eminescu, *t+*rumos din ,acrim.
I: Charles Perrault, enureasa.
<: !ituri (dup Alexandru Mitru ,egendele -limpului)
>: Parabole 5i5#ice:
6: Vasile Alecsandri, -aspeii primverii.
-7: Emil Grleanu, (#ndcelul. ltoare.
--: Spiridon Vangheli, /unelul.
-.: Guy de Maupassant, &atl lui Simon.
-A: Grigore Vieru, #ntec de leagn pentru mama.
14. Vasile Romanciuc, "n numele pcii.
15. R. Kipling, !o0gli 1artea 2unglei).
C#!s! ! I , !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr
:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1.
A
'oina popular. Sincretismul doinelor. Imagini
pivot. Mesajul de idei si sentimente.
Emotivitatea, proIunzimea sentimentelor.
Comuniunea omului cu natura.
&eoria literar. Cntecul liric. Tipuri de doine.
Doina popular. Doina cult. Rima
mperecheat.
levul cunoaste ce este doina popular si
doina cult, cntecul liric; cunoaste si alte
tipuri de doine; nsuseste ce este rima
mperecheat; citeste si recit expresiv o
doin; deosebeste doina popular de cea
cult; ntrebuinteaz corect notiunile
studiate n diIerite contexte; ntelege
valoarea etic si estetic a doinelor, bogtia
lor spiritual;
2.
.
/!#!1! 2$2u#!r' 2oma 3limo. Ideea drepttii.
Structura baladei voinicesti. Personajul
principal. Trsturile dominante. Rolul
hiperbolei. Arta narativ.
&eoria literar. Epica popular n versuri.
Tipuri de balad. Balada popular. Hiperbola.
cunoaste structura baladei, caracterizeaz
personajul principal; recunoaste trsturile
dominante ale baladei; ntelege ce este epica
popular n versuri, balada popular,
hiperbola; citeste expresiv, pe roluri;
ntrebuinteaz adecvat notiunile noi;
distinge elementele reale si Iantastice ale
baladei; apreciaz valorile spirituale ale
baladei;
3.
.
S2iri1$n V!nCe#i? 5!#!1! 4alul verde.
Continutul dramatic. Chipul mamei. Mijloace
artistice, elemente Iolclorice. SemniIicatia
titlului. Mesajul de idei si sentimente.
&eoria literar. Balada cult.
descoper tema, mesajul de idei si
sentimente; ntelege ce este balada cult;
caracterizeaz personajele; recunoaste
mijloacele artistice, elementele Iolclorice;
ntelege semniIicatia titlului;
4.
A
Leen1! 2$2u#!r' 2raian i 'oc*ia.
Tematica. Mesajul de idei si sentimente.
Caracterizarea personajelor legendei. Rolul
dialogului. SemniIicatiile legendei.
&eoria literar. Legenda popular. Legenda
cult.
identiIic tema, mesajul de idei si
sentimente, personajele; ntelege ce este
legenda popular si legenda cult; cunoaste
legendele tinutului natal; red continutul
legendei; apreciaz calittile Iizice si morale
ale personajelor; stabileste rolul dialogului
n descrierea acestora; constientizeaz
valorile etice, istorice, estetice ale legendei;
5. @ MiC!i E%inescu? 2$e3i! 5evedere. Trecerea
ireversibil a timpului. Destinul schimbtor n
cunoaste ce este textul liric, piciorul metric,
troheul, rima mperecheat, personiIicarea,
10
antitez cu eternitatea, vesnicia naturii.
Personajele: omul eIemeritate si natura
eternitate. Rolul dialogului. SemniIicatia
titlului.
P$e3i! 67 rmi8 Caracterul tainic al relatiei
dintre copil si pdure. Trecerea ireversibil a
timpului si eternitatea pdurii.
&eoria literar. Textul liric. Piciorul metric,
Troheul. Rima mperecheat si rima ncrucisat.
MetaIora. Monologul. Dialogul. PersoniIicarea.
monologul, dialogul; ntelege semniIicatia
titlului; cunoaste si alte poezii despre
trecerea ireversibil a timpului; citeste si
recit expresiv poezia; evidentiaz rolul
dialogului n redarea temei poeziei si n
caracterizarea personajelor; constientizeaz
relatia om natur, valorile estetice si
IilozoIice ale poeziei; si expune prerea
despre cele citite;
6.
.
&arabola celor doi %ii c*ema0i a lucra via
tatlui lor. Munca izvor de existent.
Caracterizarea celor doi Iii.
&eoria literar. Parabola.
ntelege ce este Biblia si parabola biblic;
cunoaste si alte parabole; identiIic
elementele de limbaj ale parabolei; red
continutul; caracterizeaz personajele; si
expune opinia reIeritor la problematica
abordat; sesizeaz ntelepciunea proIund a
parabolei despre munc drept izvor de
existent si Iericire;
7.
A
I$n Cre!n'7 &upza din tei (Iragment din
3mintiri din copilrie). Tematica si structura
Iragmentului. Caracteristici ale stilului oral.
Caracterizarea personajelor din Iragment. Rolul
situatiilor comice n relevarea universului intim
al personajului principal.
&eoria literar. Naratiunea (ce si cum se
povesteste, autorul si naratorul). Comicul.
stabileste tema, tipul, structura, personajele
operei; ntelege ce este naratiunea si
comicul; retine mijloacele expresive ale
textului; rolul situatiilor comice n relevarea
subiectului si a personajelor; citeste
expresiv pe roluri Iragmentele sugestive;
deosebeste elementele esentiale de detalii;
identiIic regionalismele si indic Iorma lor
literar; apreciaz Irumusetea si
ntelepciunea omului de la tar si a relatiilor
interumane; si exprim prerea despre
valorile moral-etice ale Iragmentului;
8.
A
A#eF!n1ru D$nici? 4!5u#! 1ulpea i bur#ucul.
Tematica. Caracterizarea personajelor.
Modalitti de expunere a atitudinii autorului
Iat de personaje (ironia, limbajul). Sursele
emotive ale Iabulei. Valoarea etic si social a
mesajului. SemniIicatia moralei.
D!5u#! !runzele i rdcina Tematica. Sensul
alegoric al Iabulei. Valoarea etic si valoarea
social promovate de autor. Caracterizarea
personajelor. SemniIicatia moralei.
&eoria literar. Fabula. Alegoria. Antiteza.
cunoaste ce este Iabula, ideea si morala
Iabulei; ntelege ce este alegoria, antiteza;
identiIic semniIicatiile; cunoaste si alte
Iabule; descoper modalittile de expunere;
desciIreaz semniIicatiile titlului, ale unor
cuvinte si ale moralei; evidentiaz valorile
moral-etice, sociale, vitale, estetice, general-
umane; sesizeaz ntelepciunea moralei si
si exprim prerea despre acestea;
9.
.
Es$2? 4!5u#! 1ulpea i #trugurii. Tematica
Iabulei. Satirizarea deIectelor de caracter.
SemniIicatia moralei.
numeste tematica Iabulei, identiIic
semniIicatiile textului si ale titlului;
dezvluie ntelepciunea moralei; si expune
prerea despre mesajul Iabulei;
10
A
MiC!i# S!1$)e!nu? 2$)estire! n &durea
&etriorului. Problematica, ideea si subiectul
povestirii. Descrierea plastic a naturii, a
culorilor, Iaunei si Ilorei surse emotiv-
estetice. Relatia om natur. Caracterizarea
personajelor. Particularittile artistice ale
povestirii. Rolul descrierii.
&eoria literar. Descrierea n proz. Evocarea.
cunoaste subiectul operei, problematica,
ideile, personajele; ntelege ce este
descrierea n proz si evocarea;
caracterizeaz personajele operei;
ntrebuinteaz elementele descriptive n
comunicarea oral si cea scris; red sursele
emotiv-estetice n descrierea naturii;
apreciaz plasticitatea descrierii naturii;
11
11
@
Ant$ine 1e S!int=EFu2erJ? 5!s%u# !#e$ric$=
4i#$3$4ic ,icul prin0. Teme si motive. Structura
operei. Caracterizarea personajului principal.
Mesajul operei.
&eoria literar. Alegoria. Parabola. Nuvela.
ntelege tema, motivele, structura operei,
cunoaste ce este nuvela, alegoria si
parabola; citeste expresiv unele Iragmente;
red continutul operei; caracterizeaz
personajul principal; constientizeaz
valorile universale exprimate n oper,
ntelepciunea relatiilor dintre oameni, dintre
om, Iaun si Ilor;
12
A
I$n Dru9'? 2$)estire! 2ro%ima. Sursele
emotiv-estetice ale operei. Contextul social-
istoric. Relevarea universului intim al
personajului principal: detaliul artistic,
naratiunea, dialogul, limbajul copiilor. Comicul
si dramaticul. Mesajul etico-estetic al operei.
&eoria literar. Textul epic. Naratiunea.
cunoaste ce este textul epic si naratiunea,
comicul, dramaticul si speciIicul limbajului
copiilor; red continutul operei; identiIic
elementele esentiale de caracterizare a
personajelor; apreciaz mesajul etico-estetic
si sursele emotiv-estetice ale operei;
13
A
V!si#e A#ecs!n1ri? 2!ste#u# $oncertul n
lunc. Structura artistic. Imagini vizuale si
auditive. Comuniunea omului cu natura.
Dinamismul tablourilor. AtmosIera de basm,
rolul detaliului. Valorile etico-estetice.
&eoria literar. Enumeratia. Tipuri de epitete.
Tipuri de stroIe. Ritmul si msura.
red tema, structura pastelului; cunoaste ce
este descrierea n versuri, tipuri de epitete,
tipuri de stroIe, ritmul si msura; identiIic
elementele descriptive ale pastelului;
ntrebuinteaz adecvat notiunile studiate n
diIerite contexte; apreciaz valorile estetice
ale pastelului; semniIicatiile relatiei om
natur; constientizeaz necesitatea ocrotirii
naturii;
14
.
0einricC 0eine? 2$e3i! Lorele9. Tema, ideea,
particularittile artistice . SemniIicatia titlului.
&eoria literar. Rima ncrucisat. Ritmul
(troheu).
citeste expresiv si memorizeaz poezia,
cunoaste tema, ideea, desciIreaz
semniIicatia titlului, analizeaz relatia
omului cu natura;
15
A
Gri$re Vieru? 2$e3i! , rog de tine.
Sentimentul Iilial al eroului liric. Rolul
repetitiei n evocarea elementelor eterne ale
naturii. Relatia om natur.
P$e3i! $tre %iu mama. ntelepciunea si
dragostea mamei Iat de Iiu. Mijloace de
exprimare a sentimentului matern.
&eoria literar. Repetitia si categoriile ei.
Textul liric. StroIa. Piciorul metric. Iambul.
Rima.
red tema, ideea poeziei; cunoaste ce este
repetitia si categoriile ei, piciorul metric,
iambul, textul liric, rima; citeste si recit
expresiv poezia; descoper motivele-cheie
ale poeziei; constientizeaz valorile civice,
general-umane, etice, estetice ale poeziei;
16
@
K!cB L$n1$n? $ol0"3lb. Problematica operei.
Omul n situatii limit. Comuniunea omului cu
natura.
&eoria literar. Povestirea.
citeste expresiv unele Iragmente din text,
numeste tema, problematica operei,
cunoaste notiunea de povestire,
caracterizeaz personajele; descrie omul n
conditii limit; apreciaz relatia omului cu
natura; si expune prerea despre cele citite;
17
A
SerCei Esenin? 2$e3i! "n amurg. &e
urzici... sau $erne mlinul zpada: AtmosIera
peisajului. Simplitatea limbajului. Trirea
intens a sentimentului apropierii de natur.
Primvara ca Iundal al iubirii.
Teorie literar
cunoaste tema, structura poeziei; analizeaz
expresiile; citeste si recit expresiv poezia;
descoper elementele-cheie n descrierea
timpului; sesizeaz limbajul poetic;
deosebeste opera original de traducere;
descoper valorile estetice, relatia om-
natur; Irumusetea valorilor universale;
18 . Ge$re C$(5uc? 2$e3i! 1ara. Dragostea Iat
de tar, proIunda identitate dintre poet si popor.
citeste si recit expresiv poezia, cunoaste
tema, ideea, analizeaz mijloacele artistice,
12
&eoria literar. Tipuri de stroIe. Msura si
ritmul.
simte Irumusetea si bogtia anotimpului;
constientizeaz necesitatea de a ocroti
natura cu toate Iormele ei de existent.
19
.
Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re! cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r"
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A@ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -< $reH
#ucr'ri 1e c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , I $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re:
List! #ecturii in1i)i1u!#e
1. Vasile Alecsandri, 4umbrava 5oie.
2. Mihail Sadoveanu, !rior.
3. Ion Creang, 'rostia omeneasc.
4. George Meniuc, 6estitorii primverii.
5. Constantin Negruzzi, Sobies7i i rom#nii.
6. Ion Drut, 'ovestea furnicii.
7. Vasile Romanciuc, "nchinare.
8. Arcadie Suceveanu, olind pentru 8minescu.
9. Fiodor Tiutcev, 3pe de primvar.
10. Mark Twain, 3venturile lui &om Sa09er.
11. Ivan Crlov, ,upul i mielul.
12. Anton Cehov, ameleonul.
C#!s! ! < , !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr
:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1.
@
/!#!1! 2$2u#!r' ,iori0a. Teme, motive.
Structura baladei. InterIerenta elementelor
lirice, epice, dramatice. Mijloacele poetice n
descrierea naturii si a personajelor. Simboluri.
Valori spirituale, morale, etico-estetice.
Caracterizarea personajelor. Elemente lirice,
epice, dramatice. Descrierea. Valoarea national
si universal a baladei.
&eoria literar. Genul epic (actualizare). Tipuri
de balad. Balada popular.. Alegoria.
levul cunoaste subiectul baladei, tema,
ideea; deosebeste tipurile de balade; ntelege
ce este genul epic, red continutul baladei;
ntrebuinteaz adecvat detaliile n
caracterizarea personajelor; si exprim
opinia despre oglindirea trecutului glorios al
strmosilor, despre mijloacele expresive ale
limbajului baladei;
2.
A
K$C!nn L$#4!n G$etCe, 5!#!1! mpratul
pdurii. Teme si motive. Descrierea
personajelor. Particularitti artistice elemente
de Ieerie.
&eoria literar. Balada cult.
cunoaste ce este balada cult si o deosebeste
de cea popular; identiIic tema, motivele,
particularittile artistice; descrie personajele
baladei; descoper elementele de Ieerie din
text; sesizeaz valorile etico-estetice si
semniIicatiile relatiei om-natur;
3. @ V!si#e A#ecs!n1ri? 2$e%u# 'an7 cpitan de
plai. Tema, ideea, subiectul. Motivul eroului
legendar. Identitatea dintre poet si oper.
ntelege unde si cnd se desIsoar actiunea
poemului, intituleaz Iiecare capitol;
cunoaste ce este poemul eroic, portretul
13
Atitudinea autorului Iat de personajul
principal. Particularitti artistice (termeni si
expresii de origine istoric si religioas; tablouri
dinamice, auditive si vizuale; Iunctia
portretului).
&eoria literar. Poemul eroic. Portretul Iizic si
moral. Comparatia. PersoniIicarea. MetaIora.
Iambul. Rima mperecheat.
Iizic si portretul moral, rima mperecheat,
iambul, comparatia, personiIicarea,
metaIora; citeste expresiv poemul;
caracterizeaz personajul principal tinnd
cont de trsturile Iizice si cele morale, de
Iaptele lui; constientizeaz valoarea
spiritual, istoric si religioas a operei; si
exprim opinia asupra sentimentului de
patriotism;
4
.
$ntecul lui 5oland , %$nu%ent !# 2$e3iei
e2ice %e1ie)!#e. Tema si structura operei.
Personajul principal de la cavaler la erou
popular. Limita ntre realitatea istoric si
Iictiune n oper.
&eoria literar. Eposul eroic. Poemul.
descoper tema si ideea, analizeaz
structura operei, cunoaste notiunea de epos
eroic si de poem; caracterizeaz personajul
principal, si expune prerea despre relatiile
dintre oameni, d apreciere Iaptelor de
eroism ale eroului principal;
5.
A
&arabola vameului i a %ari#eului, &arabola
#mntorului. SemniIicatiile si ntelepciunea
parabolelor. Citirea expresiv a unor parabole si
comentarea semniIicatiei acestora.
&eoria literar. Parabola.
red subiectul parabolelor; cunoaste ce este
Biblia si parabola; citeste expresiv textul si
desciIreaz semniIicatia si ntelepciunea
proIund a parabolelor; compar si
comenteaz semniIicatiile altor parabole
cunoscute; si expune prerea despre cele
citite;
6.
@
MiC!i# S!1$)e!nu? nu)e#! :n om nec;it.
Tema, ideea, subiectul. Caracterizarea
personajelor. Particularitti artistice. Mesajul de
idei si sentimente.
&eoria literar. Subiectul literar. Nuvela.
Rezumatul operei literare.
ntelege tema, ideea operei; cunoaste
subiectul nuvelei, personajele, mesajul de
idei si sentimente; descoper
particularittile artistice; ntelege ce este
genul epic, nuvela, rezumatul; red
continutul nuvelei la persoana a III-a;
caracterizeaz personajele; sesizeaz
valorile etice si estetice ale operei;
7.
A
I$n Cre!n', 3mintiri din copilrie
.4r!%ente#e La ciree i La #cldat).
Personajele Iragmentelor Mesajul de idei si
sentimente.
&eoria literar. Genul epic. Romanul. Umorul.
Ironia.
cunoaste subiectul literar, personajele,
mesajul de idei si sentimente; ntelege ce
este genul epic, romanul (,roman al vrstei
inocente), umorul, ironia, subiectul literar;
citeste expresiv Iragmentele studiate;
caracterizeaz personajele, apreciaz Iaptele
lor; si exprim opinia despre Irumusetea
relatiilor umane; Irumosul din natur si
Irumosul creat de om;
8.
A
Luci!n /#!!? r$%!nu# %e%$ri!#istic
-ronicul i cntecul vr#telor. Problematica.
Subiectul. Structura. Mesajul de idei si
sentimente. Particularittile artistice ale
romanului.
&eoria literar. Romanul memorialistic.
cunoaste subiectul, mesajul de idei si
sentimente, problematica, structura
romanului, particularittile artistice; ntelege
ce este romanul memorialistic; red
continutul; citeste expresiv unele Iragmente;
ntrebuinteaz n comunicarea oral si cea
scris unele expresii din text; descoper
relatia dintre generatii; sentimentul
dragostei si al respectului pentru Iiecare
etap din viata omului; si exprim prerea
asupra problematicii abordate;
9 @ D!nie# De4$e? r$%!nu# 5obin#on $ru#oe.
Tema, subiectul si structura operei. Personajul
principal simbol al inventivittii si rezistentei
red subiectul, tema, structura operei;
cunoaste ce este romanul de aventuri; citeste
expresiv unele Iragmente; caracterizeaz
14
omului n conditii grele.
&eoria literar. Romanul de aventuri.
personajul principal, d apreciere Iaptelor
lui; evidentiaz unitatea dintre om si natur;
descoper convietuirea armonioas a
diIeritelor civilizatii;
10
.
.
A#eFe M!tee)ici? 2$e3i! Limba noa#tr. Teme,
idei, motive. Structura. Mesajul de idei si
sentimente. SemniIicatia simbolurilor.
Particularittile artistice. Elemente de prozodie.
&eoria literar. Genul liric Imnul. Oda.
MetaIora.
dezvluie tema, ideile, motivele, structura,
mesajul de sentimente; identiIic
particularittile artistice si elementele de
prozodie; ntelege ce este genul liric, imnul,
oda si metaIora; citeste expresiv si recit
poezia; valoriIic n comunicarea oral si
cea scris ideile si sentimentele exprimate n
oper; apreciaz valorile spirituale, etico-
estetice, morale, patriotice ale poeziei;
11
.
A
Ps!#%ul 'avid i )oliat. TriumIul inteligentei
asupra Iortei. Ps!#%u# &uternicul +am#on.
Elogierea puterii omenesti.
&eoria literar. Psalmul imn religios, psalmul
poezie liric.
ntelege ce este psalmul (imn religios) si
psalmul (poezie liric); cunoaste si alti
psalmi; citeste expresiv; deosebeste psalmul
religios de cel liric; comenteaz continutul;
si exprim opinia despre elogierea puterii
omenesti; triumIul inteligentei asupra Iortei;
12
.
@
MiC!i E%inescu? i1i#!=2!ste# $ria#a din
poveti. Teme, motive. Structura. Imagini
semniIicative. Rolul cuvntului (Iermecat si
arhetipal). Comuniunea omului cu natura.
Mesajul de idei si sentimente.
$lin (4i#e 1in 2$)este*. Teme si motive.
Structura poemului. Personajele poemului.
Particularittile artistice. SemniIicatiile
poemului.
&eoria literar. Idila. Poemul. Epitetul.
Comparatia. MetaIora (actualizare).
evidentiaz tema, motivele, structura,
semniIicatiile din oper; cunoaste ce este
idila; ntrebuinteaz adecvat n comunicarea
oral si cea scris limbajul artistic si
sesizeaz Irumusetea cuvntului; d
apreciere izvoarelor Iolclorice; citeste si
recit expresiv unele Iragmente; descoper
comuniunea omului cu natura; apreciaz
valorile etico-estetice si spirituale ale operei
eminesciene si ale Iolclorului;
13
.
.
Luci!n /#!!? 2$e3i! !ntnile. Teme,
motive. Structura poeziei. Mesajul de idei si
sentimente. Particularitti artistice (repetitia si
speciIicul compozitional). SemniIicatiile
simbolurilor.
&eoria literar. Repetitia.
cunoaste tema, motivele, structura, mesajul
de idei si sentimente, particularittile
artistice; ntelege ce este repetitia; citeste
expresiv si recit poezia; comenteaz
semniIicatiile titlului si ale textului;
ntrebuinteaz n comunicarea oral si cea
scris unele semniIicatii si simboluri
exprimate n poezie; constientizeaz valorile
spirituale, moral-civice, etice si estetice;
14
.
.
V!si#e V$icu#escu? 2$e3i! !lorii. Mesajul de
idei si sentimente al poeziei. SemniIicatiile
titlului si ale poeziei. Particularitti artistice.
citeste expresiv poezia, determin tema,
ideea, explic semniIicatia titlului;
descoper particularittile artistice,
apreciaz mesajul de idei si sentimente al
poeziei;
15
.
.
V!si#e Le)i9cCi? 2$e3i! $uvnt pentru
Lucea%r. Omagiu adus marelui Eminescu.
Mesajul de idei si sentimente.
&eoria literar. Tipuri de stroIe. Tipuri de rim.
identiIic tema, mesajul de idei si
sentimente; cunoaste tipurile de stroIe si de
rim; citeste si recit expresiv poezia,
ntrebuinteaz adecvat n vorbire
semniIicatiile exprimate n poezie;
evidentiaz elogierea operei lui Mihai
Eminescu;
16
.
. Nic$#!e L!5i(? 2$e3i! +cri#oare mamei. 'e
3nul <ou. Evocarea prin detalii sugestive a
citeste si recit expresiv poezia, numeste
tema, ideea, desciIreaz semniIicatia titlului,
15
datinilor de Anul Nou. AtmosIera de basm a
poeziei. Functia mijloacelor poetice (tropii,
repetitia, anaIora, enumeratia). Chipul mamei.
Mesajul de idei si sentimente.
&eoria literar. Metonimia. AnaIora.
Enumeratia.
cunoaste notiunile de metonimie, anaIor si
enumeratie; explic Iunctia mijloacelor
poetice; descrie atmosIera miriIic a
textului; apreciaz valoarea etic si estetic
a poeziei;
17
.
.
A1!% MicBieEic3? cu#eere! +onetele din
$rimeea (un sonet : la alegere , /occi#arai
sau altul). Citirea expresiv a unor sonete.
&eoria literar. Sonetul.
citeste si recit expresiv un sonet, numeste
tema, ideea, motivele, descoper structura,
cunoaste notiunea de sonet, explic
nostalgia Iat de tara ndeprtat,
argumenteaz armonia dintre natur si om;
18
.
.
V!si#e R$%!nciuc? 2$e3i! 'uminic.
SemniIicatiile poeziei.
citeste si recit expresiv poezia, cunoaste
tema, ideea; apreciaz valoarea etic si
civic a poeziei, explic semniIicatiile
titlului si ale textului;
19
.
.
Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re! cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r"
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A@ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -< $reH
#ucr'ri 1e c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , I $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re:
List! #ecturii in1i)i1u!#e
1. Vasile Alecsandri, ;oaptea sf#ntului 3ndrei.
2. George Cosbuc, 'aa <assan.
3. Tudor Arghezi, 'salm.
4. Mihai Eminescu, *t+*rumos din tei.
5. Vasile Romanciuc, 4e parc te ascult 8minescu.
6. Grigore Vieru, '#ine de pe vatr.
7. Ana Blandiana, 4or.
8. Arcadie Suceveanu, 3rhivele (olgotei.
9. Jonathan SwiIt, ltoriile lui (ulliver.
10. A.P. Cehov, 'ovestiri alese.
11. Jules Verne, 4oi ani de vacan.
12. Nikolai Gogol, &aras /ulba.
13. Mihail Iurievici Lermontov, #nd c#mpul galben.
C#!s! ! > , !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1. @ ,ona#tirea 3rgeului. SacriIiciul n numele
idealului artistic. Legea armoniei si a
echilibrului. Mesterul Manole creatorul
arhetipal. Rolul repetitiei.
&eoria literar. Simbolul arhetipal.
levul citeste expresiv si analitic textul,
determin miturile esentiale ale baladei,
urmreste momentele subiectului,
constientizeaz simbolul arhetipal,
caracterizeaz personajul principal,
16
realizeaz comentariul textului, apreciaz
valoarea artistic a baladei ca una din
capodoperele creatiei populare;
2.
.
&rimele #crieri n limba matern.
Caracterizarea general a perioadei
istoriograIice.
&eoria literar. Iluminismul.
numeste si analizeaz textul si stilul
primelor scrieri n limba matern; apreciaz
valoarea si rolul lor n Iormarea literaturii
nationale; constientizeaz rolul iluministilor
si ntelege ce este istoriograIia, cronica,
letopisetul;
3.
A
Gri$re UrecCe? Letopi#e0ul =rii ,oldovei.
Privire general asupra activittii cronicarului.
Pagini din istoria luptei moldovenilor mpotriva
cotropitorilor strini. Ideea unittii poporului.
Arta naratiunii si a portretului. Cronica izvor
de inspiratie pentru scriitorii din secolul XIX.
&eoria literar. Letopisetul Trii Moldovei
determin Iactorii importanti din istoria
trii, citeste analitic unele Iragmente,
descrie portretul lui SteIan cel Mare,
analizeaz stilul lucrrii; apreciaz rolul lui
Grigore Ureche n literatur ca Iondator al
genului epic;
4.
.
Mir$n C$stin, Letopi#e0ul =rii ,oldovei.
Privire general asupra activittii. Valoarea
literar a ,etopiseului...
caracterizeaz perioada descris, analizeaz
stilul lucrrii, citeste selectiv si analitic
unele Iragmente, apreciaz valoarea literar
a ,etopiseului...,
5.
A
I$n Necu#ce, Letopi#e0ul =rii ,oldovei.
Privire general asupra activittii. Valoarea
literar a ,etopiseului... 6 #am de cuvinte
prima culegere de legende istorice Oralitatea
stilului. Arta de povestitor.
&eoria literar. Legenda istoric.
studiaz activitatea lui Ion Neculce, citeste
expresiv si analitic unele Iragmente si
legende, analizeaz perioada istoric
descris, apreciaz miestria de portretist a
scriitorului, analizeaz stilul si arta lui de
povestitor, si expune prerea despre
valoarea acestor lucrri;
6.
A
Di%itrie C!nte%ir? 'e#crierea ,oldovei.
Viata si activitatea. Personalitate de cultur
vast. Opera literar si stiintiIic. Caracterul
enciclopedic al operei.
determin Iactorii importanti n Iormarea
personalittii scriitorului, citeste si
comenteaz unele Iragmente, analizeaz
compozitia lucrrii, apreciaz valoarea ei
enciclopedic si rolul lui Cantemir n
dezvoltarea culturii nationale si europene;
7.
@
GCe$rCe As!cCi7 1alea 3lb (Iragmentul
6alea 3lb). Viata si activitatea. Pagini din
istoria neamului.
La patrie. Valori civice si epice
&eoria literar. Oda. Nuvela.
evidentiaz Iactorii importanti n Iormarea
personalittii scriitorului, determin tema,
ideea operelor, descrie evenimentele istorice
relatate n nuvel, citeste expresiv si
comenteaz poezia; constientizeaz valorile
ei civice si etice, apreciaz rolul scriitorului
n dezvoltarea culturii nationale;
8.
@
$t! Rust!)e#i? 1oinicul n piele de tigru
(Iragm). Tematica si structura poemului.
Caracterizarea personajelor. Mesajul umanist al
operei.
&eoria literar. Notiuni despre eroism n
literatur.
citeste expresiv si comenteaz Iragmentul,
stabileste tipul si structura poemului;
ntelege ce este eroismul n literatur;
caracterizeaz personajele, identiIic
elementele romantice, sesizeaz rolul
descrierii, si exprim prerea despre
mesajul umanist al operei si Irumusetea
relatiilor dintre oameni;
9. + 0$%er? 6di#eea. Subiectul si structura.
Fantasticul si realul n oper. Caracterizarea
personajelor Valorile general-umane. Expresii
intrate n limbaj si semniIicatia lor.
&eoria literar. Poemul. Epopeea. Personajul
analizeaz subiectul si structura operei;
descoper tema si ideile; caracterizeaz
personajele; citeste expresiv si comenteaz
unele Iragmente; deosebeste elementele
Iantastice de cele reale; recunoaste
17
simbol. expresiile intrate n limbaj si semniIicatiile
lor; constientizeaz triumIul inteligentei
asupra Iortei; apreciaz valorile general -
umane si importanta lor n viat;
10.
A
P!r!5$#! 5i5#ic' 3rca lui <oe si &arabola
talan0ilor. Mesajul ntelept al parabolelor.
Valorile morale si spirituale ale Bibliei.
citeste expresiv textele si comenteaz cele
citite; analizeaz si apreciaz Iaptele
personajelor; constientizeaz valorile si
ntelepciunea parabolelor si si exprim
opinia despre acestea;
11.
+
C$st!cCe Neru33i? 3lexandru Lpuneanul
Viata si activitatea autorului. Problematica.
Structura nuvelei. Individualitatea si
complexitatea spiritual a personajelor.
Particularittile artistice ale nuvelei.
Obiectivitatea stilului.
&eoria literar. Romantismul. Nuvela istoric.
analizeaz structura nuvelei, determin
tema, ideea, caracterizeaz personajele,
identiIic particularittile artistice, stabileste
evenimentele realiste si elementele
romantice, apreciaz rolul poporului si si
expune prerea asupra calittilor umane
exprimate n oper;
12.
A
I$n 0e#i!1e R'1u#escu? (burtorul. Viata si
activitatea. Motivul Iolcloric al operei.
Structura operei. Particularitti artistice.
&eoria literar. Mitul.
citeste expresiv textul si analizeaz structura
acestuia; determin tema, ideea, urmreste
momentele subiectului, sesizeaz limbajul
poeziei, apreciaz valoarea expresiv a
textului;
13.
+
/$1!n Petriceicu 0!(1eu? 5zvan i 1idra.
6iaa i activitatea. Motivele sociale si morale
ale conIlictului. Personajele. Adevrul istoric si
Iictiunea artistic. Miestria artistic a
autorului.
&eoria literar. Umanismul. Genul dramatic.
Drama.
cunoaste ce este umanismul, genul dramatic
si drama; determin, dup lectur, adevrul
istoric si Iictiunea literar a dramei,
stabileste tema, ideea compozitia si
motivele sociale si morale ale conIlictului,
caracterizeaz personajele, apreciaz rolul
scriitorului n dezvoltarea culturii nationale;
14.
A
O%!r MC!J!%? 5ubai (cteva catrene la
alegere). Umanismul n opera liric a lui Omar
Khayam.
&eoria literar. Rubai specia a genului liric
(Orientul Apropiat).
citeste expresiv si comenteaz cele citite, si
expune prerea despre rubai; apreciaz
valorile umaniste ale operei scriitorului;
15.
.
M!tsu$ /!siJ$? -o>u (cteva hoku la alegere).
Teme si motive. ncrctura IilozoIic a operei
lui Matsuo Basiyo.
&eoria literar. Hoku specie a genului liric
(Japonia).
citeste expresiv textul, determin tema si
motivele; constientizeaz si apreciaz
mesajul IilozoIic al operei.
16.
.
Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re! cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r:
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A@ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -<$reH
#ucr'ri 1e c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , I $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re:
List! #ecturii in1i)i1u!#e
1. Parabola biblic, 3rca lui ;oe.
2. Marin Preda, olina.
3. Ion Drut, /tr#nee, haine grele.
4. Nichita Stnescu, ;oi.
5. Grigore Vieru, *ptura mamei.
18
6. Ion Vatamanu, !ama.
7. Lucian Blaga, 3mintire.
8. Mihail Sadoveanu, =ara de dincolo de negur.
9. Prosper Merime, !ateo *alcone.
10. George Bernard Shaw, '9gmalion.
11. Mark Twain, 3venturile lui <uc7lberr9 *inn.
12. Jules Verne, opiii cpitanului (rant.
C#!s! ! 6 , !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1.
@
V!si#e A#ecs!n1ri? $*iri0a n Iai #au dou
%ete i"o neneac.
Date bio-bibliograIice. Structura si
problematica comediei. Caracterizarea
personajelor prin limbaj, actiune,
comportament. Particularittile artistice. Surse
ale comicului.
&eoria literar. Romantismul. Genul dramatic.
Comedia.
levul descoper Iactorii devenirii literare a
lui Vasile Alecsandri si rolul lui n
dezvoltarea dramaturgiei, citeste expresiv
textul ntrebuintnd elementele nonverbale,
urmreste desIsurarea subiectului,
descoper tema, ideea, caracterizeaz
personajele, analizeaz particularittile
artistice ale comediei, apreciaz rolul
comicului, recunoaste elementele genului
dramatic;
2.
.
M$##iNre? /urg*ezul n nobilime:
Date bio-bibliograIice Problematica. Structura
operei. Surse populare ale umorului.
SemniIicatiile general-umane ale piesei.
&eoria literar. Clasicismul.
determin tema, ideea, problematica,
structura operei, caracterizeaz personajele,
analizeaz izvoarele populare ale umorului,
apreciaz valorile general-umane ale operei;
3.
@
Li##i!% SC!Bes2e!re? 5omeo i ?ulieta. Date
bio-bibliograIice. Problematica. Structura
operei. ConIlictul dintre sentiment si
prejudecat. Personajele tragediei. Tragedia si
triumIul dragostei personajelor principale.
Miestria artistic. 5omeo i >ulieta n teatru si
n Iilm.
&eoria literar. Renasterea. Tragedia.
citeste expresiv pe roluri Iragmente din
oper, urmreste subiectul, analizeaz
compozitia operei, identiIic tema, ideea,
conIlictul social, caracterizeaz personajele,
comenteaz semniIicatiile titlului, apreciaz
triumIul dragostei asupra prejudectilor,
constientizeaz valoarea universal a operei;
4.
A
I$!n S#!)ici? ,oara cu noroc.
Date bio-bibliograIice. Problematica nuvelei.
Personajele. Particularittile artistice.
&eoria literar. Clasicismul. Genul epic.
Nuvela.
realizeaz lectura analitic a textului,
identiIic liniile subiectului, determin
tema, ideea, problematica, caracterizeaz
personajele, utilizeaz corect notiunile de
gen epic si nuvel; apreciaz rolul muncii ca
surs de existent;
5.
.
I$n Luc! C!r!i!#e? n vreme de rzboi.
Date bio-bibliograIice. Tema. ConIlictul.
Personajele. Compozitia nuvelei. Naratiunea,
dialogul, descrierea naturii. Analiza psihologic
(un caz psihologic n contextul unui mediu
social). Valorile general-umane.
&eoria literar. Naturalismul.
Realizeaz lectura analitic a textului avnd
o viziune critic asupra celor citite,
descoper liniile subiectului, evidentiaz
compozitia, tema, ideea, conIlictul,
caracterizeaz personajele, sesizeaz rolul
naratiunii, al dialogului si a descrierii naturii
n desIsurarea actiunii, ntelege rolul
analizei psihologice, constientizeaz
valorile general-umane ale operei;
19
6.
@
MiC!i# S!1$)e!nu? /altagul.
Date bio-bibliograIice. Problematica romanului.
SemniIicatia titlului si spatiul mioritic al
romanului. Structura romanului. Subiectul si
valorile lui etnograIice. Caracterizarea
personajului principal. (Vitoria Lipan).
&eoria literar. Romanul.
citeste expresiv pe roluri Icnd nsemnri
cu caracter critic, identiIic liniile
subiectului, evidentiaz tema, ideea,
compozitia, leit-motivul romanului,
comenteaz semniIicatia titlului,
caracterizeaz personajul principal,
identiIic valorile etnograIice ale operei,
comenteaz viata si ndeletnicirile
muntenilor si relatiile dintre ei,
constientizeaz si apreciaz valorile
general-umane, mediteaz si-si exprim
opinia asupra Iaptelor personajelor,
maniIest interes pentru operele
sadoveniene;
7.
A
I$n Dru9'? :ltima lun de toamn.
Date bio-bibliograIice. Tematica si structura
nuvelei. Portretul psihologic si integritatea
moral a personajului principal. Mesajul etico-
estetic al nuvelei. Functia peisajului si a
dialogului. SemniIicatia titlului.
citeste si mediteaz asupra problematicii
nuvelei, determin structura, tema, ideea,
urmreste desIsurarea actiunii,
caracterizeaz personajul principal,
alctuieste planul, sesizeaz Irumusetea
dialogului si a peisajului, constientizeaz
mesajul etico-estetic al operei, si exprim
prerea despre cele relatate, maniIest
interes pentru operele artistice;
8.
A
Vict$r 0u$? <@tre 'ame de &ari#.
Date bio-bibliograIice. Problematica. Structura
romanului. Personajele si lupta dintre bine si
ru. Comentarea unor Iragmente (la alegere).
Particularittile artistice.
&eoria literar. Romantismul. Antiteza.
identiIic momentele subiectului, determin
problematica, structura, tema, ideea, citeste
analitic unele Iragmente, caracterizeaz
personajele, descrie lupta dintre bine si ru,
analizeaz particularittile artistice,
constientizeaz biruinta binelui asupra
rului si valorile general-umane;
9.
A
NiB$#!i V!si#ie)ici G$$#? +u%lete moarte.
Date bio-bibliograIice. Istoria crerii. Genul si
structura operei. Caracterizarea personajelor
principale. Procedee de descriere satiric (rolul
peisajului, al portretului, al interiorului si al
dialogului).
&eoria literar. Realismul. Digresiune liric.
Satira.
citeste analitic textul, determin tema, ideea,
problematica, genul, specia si structura
operei, caracterizeaz personajele prin
procedee de descriere satiric, sesizeaz
rolul peisajului, al portretului, al interiorului
si al dialogului, comenteaz semniIicatia
titlului, apreciaz valoarea artistic a operei;
10.
A
MiC!i E%inescu? +cri#oarea III.
Date bio-bibliograIice. Problematica. Teme,
idei, motive. Structura antitetic. Mesajul
patriotic si satira social. Particularittile
artistice. Expresivitatea limbajului.
&eoria literar. Scrisoarea.
determin Iactorii importanti n realizarea
personalittii literare a poetului, citeste
expresiv pe roluri si comenteaz cele citite,
descoper problematica, tema, ideea,
motivele si compozitia, analizeaz
particularittile artistice si expresivitatea
limbajului, memorizeaz un Iragment
sugestiv, constientizeaz mesajul patriotic si
satira social, maniIest interes pentru
cuvntul plin de semniIicatii;
11. A Ge$re C$(5uc? <unta (am%irei.
Date bio-bibliograIice. Ceremonialul de basm al
nuntii trnesti. Personajele. Mesajul etico-
estetic si caracterul national al operei.
&eoria literar. Hiperbola.
citeste expresiv tinnd cont de pronuntarea
corect, dictia si intonatia corespunztoare,
urmreste desIsurarea subiectului,
determin tema, ideea, motivele,
caracterizeaz ceremonialul de basm al
20
nuntii trnesti, sesizeaz rolul descrierii n
caracterizarea personajelor, evidentiaz
speciIicul limbajului poetic; apreciaz
Irumusetea traditiilor si a obiceiurilor
populare; constientizeaz mesajul etico-
estetic si caracterul national al poeziei;
12.
.
Oct!)i!n G$!? /trnii.
Date bio-bibliograIice. Legtura dintre
generatii. Sursele emotive ale poeziei. Valorile
morale si general-umane.
citeste si recit expresiv textul, stabileste
tema, dezvluie mesajul de idei si
sentimente, constientizeaz legtura dintre
generatii, apreciaz valorile etico-estetice si
morale ale traditiilor si obiceiurilor
populare;
13.
.
Tu1$r ArCe3i? 'e"abia pleca#ei.
Date bio-bibliograIice. Sentimentul
contradictoriu al dragostei pierdute.
Particularittile artistice. SemniIicatia ultimului
vers. Comunicarea dincolo de g#ndul rostit.
citeste expresiv si comenteaz textul;
descoper tema, ideea, dezvluie mesajul de
idei si sentimente, sesizeaz limbajul poetic
si particularittile artistice, ntelege tririle
suIletesti ale eroului liric si si exprim
prerea despre cele citite;
14.
.
Ge$re T$2&rce!nu? /alada mun0ilor.
Date bio-bibliograIice. Natura ca univers.
Particularittile peisajului creat. AIinitti de
viziune cu opera lui Eminescu.
EIectueaz lectura expresiv a textului,
relev tema, ideea, motivele, structura,
analizeaz particularittile peisajului creat,
sesizeaz individualitatea limbajului poetic,
constientizeaz rolul naturii n viata omului,
identiIic aIinitti de viziune cu opera lui
Eminescu;
15.
@
Li)iu De#e!nu? mine#cu.
Date bio-bibliograIice. Portretul artistic al
marelui naintas al literaturii nationale
exponent al spiritualittii poporului.
$reang. Structura artistic si Iondul emotiv
artistic al sonetului.
&eoria literar. Sonetul.
citeste si dezvluie semniIicatiile textelor,
memorizeaz textele; identiIic tema, ideea
si motivele, analizeaz portretul artistic al
marilor naintasi, structura si Iondul emotiv-
estetic, constientizeaz si apreciaz valoarea
operei marilor clasici;
16.
.
Gri$re Vieru? $in#tirea proverbelor.
Date bio-bibliograIice: Teme, motive, idei,
sentimente. Legtura dintre generatii. Mesajul
ntelept al povetelor. Particularittile artistice
ale poeziei.
citeste expresiv si comenteaz textul,
identiIic tema, ideea, motivele, analizeaz
particularittile artistice, comenteaz
semniIicatia titlului si a povetelor, observ
legtura dintre generatii, constientizeaz
mesajul ntelept al povetelor si-si exprim
opinia asupra acestora;
17.
A
D!nte A#iCieri? 'ivina comedie.
Date bio-bibliograIice: SemniIicatiile spirituale
si morale ale cltoriei personajului. Traditii
crestine si antice n poem. Particularittile
artistice. Valoarea universal a poemului.
&eoria literar. Poemul. Tertina.
citeste analitic continutul poemului,
identiIic liniile subiectului, dezvluie si
comenteaz semniIicatiile spirituale si
morale ale cltoriei personajului,
analizeaz particularittile artistice,
recunoaste traditiile crestine si antice,
constientizeaz valoarea universal a
poemului;
18.
.
Dr!ncesc$ Petr!rc!? +onete.
Date bio-bibliograIice. Descrierea Irumusetii
naturii si a iubirii.
&eoria literar. Notiuni despre liric. Sonetul.
comenteaz un sonet citit expresiv,
dezvluie mesajul de idei si sentimente,
analizeaz particularittile artistice,
sesizeaz Irumusetea naturii si a iubirii.
19.
. Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re! cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r:
21
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A@ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -< $reH
#ucr'ri 1e c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , I $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re:
List! #ecturii in1i)i1u!#e
1. Vasile Alecsandri, hiria )n provincie.
2. Ion Luca Caragiale, - noapte furtunoas.
3. Nichita Stnescu, 6iaa mea se lumineaz.
4. George Bacovia, 4ecor.
5. Ion Agrbiceanu, *ile din cartea naturii.
6. Ion Drut, *runze de dor.
7. A.S. Puskin, =iganii.
8. Alexandre Dumas, ei trei muchetari.
9. L.N. Tolstoi, opilria.
10. George Meniuc, aloianul.
11. Honore de Balzac, (obsec.
12. Aleksandr Sergheevici Puskin, 8u v+am iubit
C#!s! ! -7 , !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1.
.
5epetarea no0iunilor de teorie literar n#uite
n cla#ele A"B.
levul si consolideaz si sistematizeaz
notiunile de teorie literar nsusite n clasele
5 9:
2.
.
Titu M!i$rescu: ?unimea (i re)ist!
$onvorbiri literare: Scurt istorie. Principalele
maniIestri de cultur.
Epoca marilor clasici.
determin rolul lui T.Maiorescu n critica
literar romneasc; analizeaz talentul lui
literar si crezul lui estetic; numeste
principiile sociale si estetice ale
junimismului, apreciaz rolul junimistilor n
evolutia culturii nationale;
3.
-.
MiC!i E%inescu? )i!9! (i !cti)it!te! #iter!r': numeste cele mai nsemnate date si opere
din viata si activitatea lui Mihai Eminescu;
-
P$e3i! pigonii. Tema, ideea, compozitia.
SemniIicatiile poemului. Descrierea tablourilor.
determin tema, ideea, structura operei,
comenteaz semniIicatiile titlului si ale
operei, identiIic si compar trecutul si
prezentul, cunoaste subiectul, observ
descrierea tablourilor, constientizeaz rolul
poeziei n dezvoltarea culturii;
- +cri#oarea I Problematica. Structura operei.
Viziunea cosmologic. Imaginea btrnului
dascl. Particularittile artistice.
&eoria literar. Scrisoarea.
citeste expresiv si comenteaz, determin
temele, motivele, structura operei, deIineste
notiunea de scrisoare, analizeaz
particularittile artistice, identiIic bivalenta
timpului din poem, abordeaz relatia omului
de geniu, descrie portretul btrnului dascl,
constientizeaz mbinarea IilozoIiei cu
literatura;
22
@
Liric! 1e 1r!$ste: Caracterul romantic al
liricii eminesciene: P$e3ii#e" 'orin0a. Teme si
motive. Viziunea poetului asupra iubirii si
naturii.
!loare alba#tr. Tema. Structura poeziei.
Particularittile artistice. SemniIicatia titlului.
+ara pe deal poezie a dorului de dragoste
(continnd nentrecute elemente de pastel). 3tt
de %raged. Idealul poetului n dragoste.
determin marile teme ale creatiei
eminesciene, citeste si recit expresiv,
comenteaz textele poeziilor, numeste
temele si motivele; observ viziunea
poetului asupra iubirii si naturii, identiIic
Iigurile de stil si particularittile artistice,
apreciaz comuniunea omului cu natura;
-
P$e3i! )lo##. Tema, motive. SemniIicatia
titlului. Particularittile artistice.
Teorie literar
citeste si recit expresiv, determin tema,
motivele, comenteaz semniIicatiile titlului
si ale textului, argumenteaz conditia
geniului, numeste stilul si maximele
cuprinse n poezie, observ c poezia este o
capodoper a satirii ideologice, apreciaz
valoarea IilozoIic a poezie;
A
P$e%u# Lucea%rul. Sursele Iolclorice ale
poemului. Structura. ,uceafrul exponent al
dramei omului de geniu. Sensul alegoric al
poemului. Valorile etice, sociale si IilozoIice ale
poemului. Miestria artistic. SemniIicatiile
poemului.
citeste si recit expresiv un Iragment,
descoper si numeste sursele Iolclorice ale
poemului, comenteaz semniIicatiile
poemului si sensul alegoric, desciIreaz
semniIicatiile titlului si ale poemului,
argumenteaz teza c luceaIrul este
exponent al dramei omului de geniu,
comenteaz semniIicatiile Iinalului,
apreciaz valorile etice, sociale si IilozoIice
ale poemului;
.
Nu)e#! +rmanul 'ioni#. Proza Iantastic,
IilozoIic, de Iactur reIlexiv. SemniIicatiile
nuvelei.
numeste temele, structura operei,
comenteaz semniIicatia titlului, determin
liniile subiectului, identiIic spatiul si
timpul operei, caracterizeaz personajele,
descoper elementele romantice, apreciaz
valoarea Iantastic si IilozoIic a operei;
4.
@
I$n Cre!n'7 via0a i activitatea literar. numeste cele mai nsemnate date si opere
din viata si activitatea lui Ion Creang;
. 3mintiri din copilrie. Tematica. Izvoarele de
inspiratie. Structura epic a operei. Evocarea
aIectiv a copilriei. Comicul. Caracterizarea
personajelor. Autorul narator si personaj
principal. Particularittile artistice (arta
narativ si expresivitatea imaginilor).
determin tematica, structura epic a operei,
identiIic izvoarele de inspiratie,
comenteaz particularittile artei narative,
semniIicatiile operei, analizeaz comicul,
caracterizeaz personajele, demonstreaz c
3mintirile din copilrie este un roman al
vrstei inocente, al Iormrii si al moderrii
umane; argumenteaz c este o evocare a
satului traditional cu obiceiuri Iixate printr-o
existent multimilenar; evidentiaz
trsturile speciIice limbajului artistic;
apreciaz copilria nu numai cu ochii
omului matur, ci si cu ochii copilului
universal;
23
.
P$)este! -arap 3lb. Surse Iolclorice. Teme si
motive. Caracterizarea personajelor. Mijloacele
artistice de exprimare.
descoper sursele Iolclorice ale povestii;
determin temele, motivele, comenteaz
semniIicatiile; caracterizeaz personajele,
Ioloseste mijloacele artistice descoperite n
poveste n comunicarea oral si cea scris;
apreciaz valorile etice si didactice ale
povestii;
5.
@
I$n Luc! C!r!i!#e c$%e1i! 6 #cri#oare
pierdut. Date bio-bibliograIice.
Structura operei si momentele actiunii.
Caracterizarea personajelor prin actiune, limbaj
si nume. Natura si elementele comicului.
Limbajul artistic.
&eoria literar. Realismul. Comedia.
determin tema, problematica, structura si
momentele actiunii, deIineste notiunea de
realism, identiIic liniile subiectului,
numeste modalittile de caracterizare a
personajelor, descoper situatiile comice n
oper, analizeaz personajele care reprezint
tipul ,omului politic i al demagogului,
apreciaz universul comic si universul tragic
al operei si rolul scriitorului n dezvoltarea
genului dramatic;
6.
A
/!r5u te4'nescu De#!)r!nce!? 1r!%! 3pu#
de #oare. Date bio-bibliograIice.
Tema. Structura operei. SemniIicatia titlului.
Caracterizarea personajului principal SteIan
cel Mare.
&eoria literar. Naturalismul.
citeste analitic textul, identiIic sursa de
inspiratie, natura conIlictului si trstura
dominant a stilului, comenteaz
semniIicatia simbolic a titlului, descoper
momentul culminant al actiunii, numeste
procedeele stilistice ntlnite n oper,
caracterizeaz personajul principal,
apreciaz valorile istorice, sociale si
psihologice ale operei;
7.
A
Ge$re C$(5uc? 2$e3i! &oetul.
Date bio-bibliograIice. Poezie cu caracter
social. Conceptia autorului despre poezie si
rolul scriitorului n societate.
P$e3i! <umai una. Teme si motive.
Particularittile artistice.
citeste si recit expresiv cte un Iragment de
poezie, determin caracterul social al
poeziei, identiIic tema, ideea, comenteaz
semniIicatiile titlului si ale poeziei;
analizeaz particularittile artistice,
apreciaz conceptia poetului despre poezie
si rolul scriitorului n societate, precum si
conceptia tranului despre dragoste;
8.
.
Oct!)i!n G$!? 2$e3i! 5ugciune.
Date bio-bibliograIice. Tema, motive.
SemniIicatia poeziei.
&eoria literar. ManiIestul literar.
citeste analitic si comenteaz poezia,
determin temele, motivele, semniIicatiile
poeziei, deIineste notiunea de maniIest
literar, identiIic n text cuvintele care
sugereaz starea suIleteasc a poetului,
analizeaz eIectele stilistice din oper,
apreciaz constiinta social si national;
9.
A
A#eF!n1r SerCee)ici Pu(Bin? r$%!nu# 8n
)ersuri vg*enii 6neg*in.
Date bio-bibliograIice. Romanul Iresc a
societtii rusesti. Structura si problematica
romanului. Caracterizarea personajelor.
Originalitatea si bogtia limbajului poetic.
&eoria literar. Romantismul. Romanul n
versuri.
citeste analitic si comenteaz opera,
determin structura si problematica
romanului, deIineste notiunea de roman n
versuri, red subiectul, observ caracterul
social-psihologic al romanului,
caracterizeaz personajele, determin
modalittile de exprimare, rolul descrierii,
apreciaz originalitatea si bogtia limbajului
poetic, constientizeaz aspectul moral al
relatiilor dintre oameni;
10 . Gust!)e D#!u5ert? r$%!nu# 'oamna /ovar9.
Date bio-bibliograIice. Aspiratiile iluzorii n
determin tema, structura, problematica
romanului, cunoaste notiunea de bovarism,
24
conIruntare cu realitatea. Particularittile
artistice (ntrebuintarea vorbirii directe ca
procedeu pentru dezvluirea psihologiei
personajelor).
&eoria literar. Notiunea de bovarism. Tipuri si
mijloace de psihologism n literatur.
analizeaz particularittile artistice, red
continutul, caracterizeaz personajele,
identiIic caracterul realist al operei,
apreciaz valoarea etic, estetic si
psihologic a romanului;
11
A
Di$1$r MiC!i#$)ici D$st$e)sBi? r$%!nu#
$rim i pedeap#. Date bio-bibliograIice.
Structura si problematica romanului.
Caracterizarea personajelor (psihologismul,
poliIonia, proIunzimea dezvluirii caracterelor
umane).
&eoria literar. Romanul psihologic si romanul
IilozoIic.
citeste analitic textul, determin structura si
problematica romanului, deIineste notiunile
de roman psihologic si roman IilozoIic,
dezvluie complexitatea lumii spirituale,
comenteaz semniIicatia titlului, observ
caracterul IilozoIic, social, psihologic si
moral-etic al operei, caracterizeaz
personajele, apreciaz conceptia IilozoIic,
etic si estetic a scriitorului si reIlectarea
lor n opera artistic; apreciaz rolul
scriitorului n literatura universal;
12
A
Le) NiB$#!e)ici T$#st$i? r$%!nu# 5zboi i
pace apogeul creatiei. Date bio-bibliograIice.
Structura romanului: teme, idei, motive.
Complexitatea personajelor. Personajul colectiv.
Miestria artistic a autorului.
&eoria literar. Realismul. Romanul-epopee.
citeste analitic textul, determin tema, ideea,
motivele si structura, caracterizeaz
personajele si recunoaste complexitatea lor,
identiIic specia operei, deIineste notiunea
de roman-epopee, determin miestria
artistic, Iormeaz conceptia social-
IilozoIic, stabileste Iragmentele esentiale,
si expune prerea despre popor ca Iort
motrice a istoriei; constientizeaz valoarea
universal a creatiei lui L.N.Tolstoi;
13
.
Ant$n P!)#$)ici CeC$)? Livada cu viini. Date
bio-bibliograIice. Problematica si structura
operei. Caracterizarea personajelor.
SemniIicatiile operei.
&eoria literar. Comedia liric.
determin structura si problematica operei,
comenteaz semniIicatia titlului si a
simbolurilor; caracterizeaz personajele,
comenteaz rolul dialogului, observ
legtura dintre generatii, argumenteaz
dreptul scriitorului de a Iigura printre marii
scriitori ai lumii;
14
-
L!#t LCit%!n? cu#eere! !ire de iarb (o
poezie la alegere). Date bio-bibliograIice.
PuriIicarea omului prin apropierea de natur.
Particularittile artistice ale poeziei.
&eoria literar. Versul liber.
citeste si comenteaz textul, determin
tema, motivele, deIineste notiunea de vers
liber, analizeaz legtura poeziei cu
traditiile romantice, apreciaz rolul
scriitorului n dezvoltarea poeziei
universale;
15
-
CC!r#es /!u1e#!ire? cu#eere! !lorile rului
(o poezie la alegere).
Date bio-bibliograIice. Ideea crerii Irumosului
din urt, motivul nenvingerii rului, setea de
armonie.
Romanticul ntrziat, precursorul
simbolismului.
citeste si recit expresiv o poezie (la
alegere), cunoaste tema, ideea, motivele,
determin conceptiile si viziunea estetic a
scriitorului, observ contrastul dintre
realitate si ideal, analizeaz particularittile
artistice, apreciaz setea de armonie a
romanticului;
16 . TC$%!s M!nn? r$%!nu#=eseu ,untele vr;it.
Date bio-bibliograIice.
Tematica romanului. Timpul, spatiul si miscarea
n viziunea personajelor. Particularittile
artistice. SemniIicatia titlului.
&eoria literar. Romanul-eseu.
citeste si comenteaz textul, numeste
tematica romanului, cunoaste notiunea de
roman-eseu, analizeaz particularittile
artistice, identiIic semniIicatia titlului,
determin timpul, spatiul si miscarea n
oper, caracterizeaz personajele, apreciaz
25
valoarea IilozoIic prin mesajul umanist al
operei;
17
.
Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re! cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r"
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A@ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -< $reH #ucr'ri 1e
c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , I $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re:
List! #ecturii in1i)i1u!#e
1. Mihai Eminescu, 8legii i sonete.
2. Ion Drut, 8minescu : poet naional.
3. Leonida Lari, Scrisoare lui 8minescu.
4. Liviu Rebreanu, 'durea sp#nzurailor.
5. Grigore Vieru, ,egm#nt.
6. Alexandru Macedonski, 5ondelul rozelor ce mor.
7. George Bacovia, #ntarea c#ntrilor.
8. Ioan Slavici, !ara.
9. A.S. Puskin, 5uslan i ,udmila.
10. F.M. Dostoievski, *raii ?aramazov.
11. A.P. Cehov, &rei surori.
12. Charlotta Bronte, >ane 89re.
13. Heinrich Heine, culegerea artea c#ntecelor (o poezie).
C#!s! ! -- , !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1.
A
A#eF!n1ru M!ce1$nsBi? 2$e%u# <oaptea de
decembrie. Date bio-bibliograIice. Re)ist!
Literatorul. SemniIicatia alegoric a poemului.
Elemente epice si dramatice. Valoarea
simbolurilor. Romantism si simbolism n poem.
P$e3i! 5ondelul de aur.
Teme. Motive. Particularittile stilului.
&eoria literar. Simbolismul. Rondelul.
levul citeste si recit expresiv Iragmente,
determin temele, motivele si structura
operelor, comenteaz semniIicatia alegoric
si valoarea simbolurilor, analizeaz
particularittile artistice si originalitatea,
deIineste notiunea de simbolism si rondel,
Iixeaz conditia omului de geniu, apreciaz
caracterul critic, social si protestatar;
2.
.
Ge$re /!c$)i!? 2$e3i! &lumb.
Date bio-bibliograIice. DeIinirea universului
exterior si interior (spatiu si imagini vizuale).
Elemente ale operei poetice simboliste (simbol,
sugestie, muzicalitate, reIren; particularittile
artistice).
Teorie literar
citeste expresiv si recit un Iragment,
cunoaste tema, ideea, comenteaz
semniIicatia titlului si a elementelor
simboliste, distinge planurile poeziei,
identiIic cuvntul-cheie, deIineste
universul exterior si interior;
3. @ Tu1$r ArCe3i? 2$e3i! 2e#tament.
Date bio-bibliograIice. Valoarea de art poetic
a textului. Relatia dintre generatii. Valoarea
numeste marile teme ale liricii argheziene,
comenteaz valoarea de art a textului,
determin tema, ideea, structura,
26
spiritual a cuvntului. Particularittile
prozodice ale poeziei.
P$e3i! /elug. SpeciIicul reIlectiei omului
simplu. Particularittile artistice. Modernismul
poeziei argheziene.
&eoria literar. Specia literar testamentul.
semniIicatiile titlului si a poeziei, deIineste
notiunea de testament, apreciaz valoarea
spiritual a cuvntului, si expune prerea
despre relatia dintre generatii;
4.
<
Luci!n /#!!? 2$e3i! u nu #trive#c corola de
minuni a lumii. Date bio-bibliograIice.
Valoarea de art poetic a poeziei. SpeciIicul
metaIoric. Particularitti ale cunoasterii poetice.
Poezia ,irabila #mn0 arta poetic a
maturittii n creatie. Constiinta tem si
nucleu a universului poetic. Nucleul clasic al
poeziei. 8ul poetic smnta mirabil,
generatoare a universului. Concentrarea
metaIoric (destinele umane, Iorta vietii, lauda
creatiei).
Poezia +u%letul #atului. Elogiul satului, al
spatiului mioritic. Exprimarea adevrurilor
eterne cu valoare gnomic. Particularitti
artistice.
&eoria literar. Expresionismul.
citeste si recit expresiv Iragmente de
poezie, determin tema, structura,
semniIicatiile, analizeaz speciIicul
metaIoric si particularittile cunoasterii
poetice, argumenteaz c poezia este o
meditatie IilozoIic cu proIunde accente
lirice, identiIic cuvintele-cheie, analizeaz
Iolosirea verbelor n poezii, identiIic
lexicul textelor, argumenteaz c
enumerarea atributelor lumii nu este Icut
la ntmplare, determin speciIicul
reIlectrii omului simplu si ideea
testamentar a vietii, argumenteaz c
poezia nseamn Iorma cea mai nalt a
spiritualittii unui popor, o sintez estetic,
etic si etnic; si exprim prerea despre
valorile poeziilor;
5.
.
I$n /!r5u? 2$e%u# 'up melci.
Date bio-bibliograIice. Valoarea simbolic si
alegoric. Structura epico-liric. SemniIicatiile
poemului. SpeciIicul limbajului liric.
P$e3i! ?oc #ecund. Valoarea de art poetic si
transIigurarea lumii prin art.
Teorie literar
citeste analitic textele, determin tema,
structura epico-liric analizeaz speciIicul
limbajului liric, determin valoarea
simbolic si alegoric, identiIic rolul
copilului si transIigurarea lumii prin art,
comenteaz semniIicatiile, apreciaz
valoarea de art poetic a operelor,
constientizeaz sensul simbolic al creatiei
scriitorului reIlectat ermetic n oper;
6.
A
Li)iu Re5re!nu? r$%!nu# Ion.
Date bio-bibliograIice. Problematica romanului.
Structura romanului: partea I (lasul
pm#ntului. partea II : (lasul iubirii.
Caracterizarea personajelor. Particularitti
artistice.
&eoria literar. Romanul social.
citeste analitic textul, determin
problematica si structura romanului,
analizeaz particularittile artistice,
deIineste notiunea de roman social (cu
elemente psihologice), caracterizeaz
personajele, descrie satul ardelean reIlectat
n roman si viata tranului, argumenteaz c
este romanul unui destin individual,
identiIic conIlictele sociale, apreciaz
valoarea social si psihologic a operei;
7.
@
MiC!i# S!1$)e!nu? r$%!nu# !ra0ii ?deri.
Date bio-bibliograIice. Structura romanului si
caracterul lui monograIic: %cenicia lui @onu
roman de initiere; @zvorul 3lb roman al
eroului mplinit; -amenii !riei Sale roman
al jertIei. Figura central a domnitorului SteIan
cel Mare. Elemente istorice, legendare, Iictive.
Particularittile artistice ale romanului.
&eoria literar. Romanul istoric.
determin izvoarele, problematica, structura
si caracterul monograIic al romanului,
cunoaste notiunea de roman istoric,
analizeaz particularittile artistice, red
continutul, caracterizeaz personajul
principal, identiIic realitatea, legenda si
mitul, argumenteaz dorinta de libertate si
credint n izbnd, evidentiaz elementele
speciIice romanului istoric;
8. @ C!%i# Petrescu? r$%!nu# :ltima noapte de
drago#te7 ntia noapte de rzboi.
citeste analitic textul, determin tema,
structura, deIineste notiunea de realism,
27
Date bio-bibliograIice. Structura romanului:
partea I roman al iubirii; partea a II-a
roman al rzboiului. Viziunea personajului
principal asupra rzboiului si asupra socialului.
SpeciIicul analizei psihologice si constructia
naratiunii (discursul la persoana I).
&eoria literar. Romanul analizei psihologice.
roman de analiz psihologic, analizeaz
constructia naratiunii, comenteaz
semniIicatiile titlului, identiIic cele dou
realitti ale romanului, determin timpul,
caracterizeaz personajele, argumenteaz c
,%ltima noapte... este un roman de
experient, de cunoastere, de observatie a
tririlor luntrice; apreciaz rolul
scriitorului n literatura romn;
9.
A
0$rtensi! P!2!1!t=/enescu? r$%!nu#
$oncert din muzic de /ac*.
Date bio-bibliograIice. ReIlectarea societtii
postbelice n romanul citadin. Personajele.
Particularittile artistice. SpeciIicul analizei
psihologice.
&eoria literar, Romanul citadin de analiz
psihologic.
numeste tema, problematica si structura,
comenteaz semniIicatia titlului, red
subiectul romanului, caracterizeaz
personajele, argumenteaz c romanul
prezint imaginea burgheziei tinere
romnesti, dezvluie snobismul si
parvenismul; identiIic tehnica,
originalitatea si stilul romanului citadin de
analiz psihologic;
10
.
P!u# Ver#!ine? 2$e3i! $ntec de toamn.
Date bio-bibliograIice.
Muzicalitatea versurilor. Plasticitatea descrierii.
P$e3i! &lnge n inima mea.
Mesajul de idei si sentimente. Particularittile
artistice (muzicalitatea, versurilor, repetitia de
cuvinte, reIren, vocale).
citeste si recit expresiv poeziile, determin
tema, mesajul de idei si sentimente,
analizeaz particularittile artistice, observ
plasticitatea descrierii, comenteaz
semniIicatiile simbolurilor, apreciaz rolul
scriitorului n dezvoltarea curentului
simbolist;
11
-
ArtCur Ri%5!u1? 2$e3i! +enza0ie.
Date bio-bibliograIice. Comuniunea omului cu
natura. Particularittile artistice (notarea a ceea
ce nu poate Ii exprimat).
citeste analitic textul poeziei, comenteaz
semniIicatiile simbolurilor, determin
temele si motivele, apreciaz comuniunea
omului cu natura;
12
.
A#eBs!n1r /#$B? 2$e3i! <ecuno#cuta (sau
alt poezie). Date bio-bibliograIice. Chipul
;ecunoscutei ca ntruchipare a Feminittii
Eterne. Particularitti artistice.
citeste expresiv si comenteaz poezia,
determin tema, ideea; analizeaz chipul
;ecunoscutei ca ntruchipare a Feminittii
Eterne, identiIic antiteza; sesizeaz
limbajul poetic, apreciaz rolul scriitorului
n dezvoltarea simbolismului;
13
A
Sten1C!# (0enri /eJ#e*? r$%!nu# 5ou i
negru. Date bio-bibliograIice.
Problematica. Compozitia si semniIicatia
operei. Elemente romantice si realiste n oper.
Detalii simbolice n oper. Caracterizarea
personajelor. Chipuri Ieminine n roman.
&eoria literar. Romanul social-psihologic.
citeste analitic textul, determin
problematica, compozitia; identiIic
semniIicatia titlului, caracterizeaz
personajul principal, descoper elemente
romantice si realiste, descrie chipurile
Ieminine din roman, constientizeaz
tendintele romantice si realiste n creatia
autorului;
14
.
Gui##!u%e A2$##in!ire? 2$e3i! &odul
,irabeau meditatie asupra eIemerului.
Date bio-bibliograIice. Motive, simboluri.
Comuniunea om natur. Muzicalitatea
interioar a versurilor.
&eoria literar. Versul liber.
cunoaste motivele, simbolurile, determin
natura, spatiul si timpul, descoper n text
mijloacele artistice si explic rolul lor,
identiIic relatia om natur, demonstreaz
c poezia este o meditatie a eIemerului,
apreciaz rolul scriitorului n dezvoltarea
poeziei avangardiste Iranceze si europene;
15 . De1eric$ G!rci! L$rc!? /alada #omnambul.
Date bio-bibliograIice.
Tema dragostei si a mortii. Particularitti
citeste expresiv si comenteaz textul,
identiIic tema dragostei si a mortii,
analizeaz particularittile artistice si
28
artistice (planurile real si transreal, elemente
epice, ambianta dramatic).
&eoria literar. Balada - romant.
originalitatea lor, Iormuleaz si exprim
atitudinea personal Iat de textul citit;
16
.
SerCei Esenin? 2$e3i! +cri#oare mamei. Date
bio-bibliograIice.
Sentimentul Iiului Iat de mam.
Poezia -ai7 cnt"mi7 #oro... Nostalgia casei
printesti.
Poezia <u mai plng7 nu c*em... Resemnarea
Iat de trecerea ireversibil a timpului. Analiza
retrospectiv a drumului vietii.
citeste si recit expresiv (la alegere),
determin tema si ideea poeziilor, apreciaz
valoarea artistic a poeziilor, constientizeaz
valorile general-umane ale textelor; si
exprim prea asupra mijloacelor expresive
si artistice ale poeziilor;
17
-
M!rin! )et!e)!? 2$e3i! 5ugciune.
Date bio-bibliograIice. SpeciIicul poeziei ca
monolog - mrturisire.
citeste expresiv, ntelege ideile principale si
motivele, analizeaz particularittile
artistice, apreciaz valoarea monologului ca
mrturisire a sentimentelor;
18
.
An! AC%!t$)!? cu#eere! 1ntul rzboiului
($ 2$e3ie #! !#eere*: Date bio-bibliograIice.
Mesajul de idei si sentimente al poeziei.
&eoria literar. Acmeismul.
citeste expresiv poezia, determin tema,
ideea si sentimentele poeziei, identiIic
trsturile caracteristice acmeismului,
aspectele lui estetice si poetice.
19
.
Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re! cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r"
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A@ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -< $reH
#ucr'ri 1e c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , I $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re:
List! #ecturii in1i)i1u!#e
1. Lucian Blaga, #ntecul spicelor
2. Nichita Stnescu, 4espre limba rom#n.
3. Ion Barbu, %manizare.
4. Grigore Vieru, 5dcina de foc.
5. Nicolae Dabija, /alad.
6. Vasile Voiculescu, /ivolii.
7. Marin Sorescu, !uzeul satului.
8. Octavian Goga, ,utarul.
9. Teodor Dreizer, >enn9 (erhardt.
10. Anna Ahmatova, 'oemul viclean.
11. Tomas Mann, !ario i vr2itorul.
12. Lev Tolstoi, 3nna ?arenina.
13. Thomas Eliot, poemul =ara pustie
C#!s! ! -. = !
(<7 1e $re? . $re 2e s'2t'%&n'? 1is2$ni5i#e , + $re*
Nr:
Nr:
1e
$re
C$n9inuturi#e 8n)'9'rii
Cerin9e#e 1e st!t 4!9' 1e ni)e#u#
8n)'9'%&ntu#ui ener!# !# e#e)i#$r
1. A Luci!n /#!!? 1r!%! ,eterul ,anole: Date levul citeste expresiv pe roluri si
29
bio-bibliograIice. Motivul sacriIiciului uman n
numele creatiei. Structura dramei. Elemente
comune cu balada popular. Caracterizarea
personajelor. Elemente de originalitate.
SemniIicatiile deznodmntului. Miestria
artistic.
&eoria literar. Drama expresionist.
comenteaz opera, numeste structura,
motivele dramei, gseste elementele
comune cu balada popular; analizeaz
miestria artistic, cunoaste notiunea de
expresionism, caracterizeaz personajele,
comenteaz semniIicatiile deznodmntului,
precizeaz locul si timpul actiunii, si
expune prerea despre motivul sacriIiciului
uman n numele creatiei;
2.
.
V!si#e V$icu#escu? 2$e3i! &durea.
Date bio-bibliograIice. Teme, idei, motive.
Rolul descrierii n poezie. Particularitti
artistice.
citeste expresiv si comenteaz poezia,
determin tema, ideea; comenteaz
tablourile descrise, analizeaz rolul
descrierii n crearea tablourilor din natur,
sesizeaz limbajul poetic; apreciaz
Irumusetea etern a naturii;
3.
@
Mirce! E#i!1e? r$%!nu# ,aitre9i.
Date bio-bibliograIice. Teme si motive.
Structura romanului. Caracterul romantic.
Caracterizarea personajelor. ConIlictul spiritual
dintre Orient si Occident. SemniIicatiile
romanului. SpeciIicul naratiunii lui Mircea
Eliade.
citeste analitic romanul, determin tema,
ideea, motivele, structura, liniile de subiect;
comenteaz semniIicatiile romanului,
caracterizeaz personajele, analizeaz si
argumenteaz conIlictul spiritual dintre
Orient si Occident, comenteaz caracterul
romantic al romanului, observ speciIicul
naratiunii autorului, apreciaz valoarea
romanului ca sintez a unei lumi spirituale,
evidentiaz rolul lui Mircea Eliade n
dezvoltarea literaturii si culturii;
4.
A
Ge$re Meniuc? eseu# ,area <eagr. Date
bio-bibliograIice. Problematica. Chipul lui
Ovidiu. Simplitatea expresiei si Iorta ei de
convingere.
&eoria literar. Eseul.
citeste analitic eseul, determin
problematica, deIineste notiunea de eseu,
caracterizeaz chipul lui Ovidiu, red
subiectul, comenteaz pledoaria scriitorului
pentru o art autentic, indivizibil legat de
viata poporului; apreciaz valoarea de eseist
a scriitorului;
5.
A
M!rin Pre1!? r$%!nu# ,orome0ii.
Date bio-bibliograIice. Rolul subiectului n
dezvoltarea problematicii trnesti.
Caracteristici ale raportului dintre individ si
istorie. Viziunea asupra destinului tranului.
determin tema, ideea, structura,
problematica romanului, stabileste rolul
subiectului n dezvoltarea problematicii
trnesti, caracterizeaz personajul
principal, comenteaz descrierea lumii
rurale; apreciaz miestria scriitorului n
descrierea vietii rurale, n crearea unei
monograIii a Iamiliei trnesti;
6.
.
Li)iu D!%i!n? 2$e3i! )rai.
Date bio-bibliograIice. Mesajele poeziei:
spiritual, uman, etic, estetic. Elemente de
prozodie.
citeste si recit expresiv si comenteaz
poezia, identiIic tema, ideea; determin
elementele de prozodie; constientizeaz
mesajele poeziei; si exprim prerea asupra
continutului;
7.
@
I$n Dru9'? r$%!nu# $lopotni0a.
Date bio-bibliograIice. Arta de prozator a lui
Ion Drut. Structura romanului. Problematica.
Caracterizarea personajelor. Particularittile
artistice ale romanului.
citeste analitic si critic romanul, determin
tema, ideea, identiIic structura,
problematica; caracterizeaz personajele,
red momentele subiectului, comenteaz
semniIicatia titlului, observ si analizeaz
Iaptele personajului principal; apreciaz arta
de prozator a scriitorului;
30
8.
A
NicCit! St'nescu? 2$e3i! $ntec (8 o
)nt#mplare a fiinei mele...).
Date bio-bibliograIice. Valoarea de art poetic
a poeziei. SemniIicatia mesajului liric.
Particularitti ale limbajului.
Poezia Leoaic tnr7 iubirea. Tema iubirii.
SpeciIicul poeziei lui Nichita Stnescu.
citeste si comenteaz poeziile, determin
tema, ideea; analizeaz stilistic poeziile,
memorizeaz o poezie (la alegere); relev
semniIicatia mesajului liric; constientizeaz
Irumusetea si mretia sentimentului descris,
sesizeaz limbajul poetic, caracterizeaz
speciIicul poeziei lui Nichita Stnescu;
9.
@
Gri$re Vieru? 2$e3i! $ongre#ul %lorilor. Date
bio-bibliograIice. Problematica lumii
contemporane. Ecologia naturii si a suIletului.
Plasticitatea imaginilor poetice. Elemente
prozodice.
Poezia $a#a printea#c meditatie liric
asupra bastinei. Structura si elementele
prozodice ale poeziei. Gradatia zbuciumului
suIletesc. Sinceritatea imaginilor poetice.
citeste si recit expresiv un Iragment de
poezie (la alegere), determin tema, ideea
textului; analizeaz stilistic poeziile;
interpreteaz problematica lumii
contemporane, observ plasticitatea
imaginilor poetice, stabileste rolul
monologului adresare, identiIic
elementele prozodice, constientizeaz
necesitatea ocrotirii mediului nconjurtor;
ntelege si interiorizeaz legtura
indispensabil a omului cu bastina si casa
printeasc; selecteaz cuvintele si
expresiile-cheie si determin semniIicatia
lor IilozoIic; relev valoarea conotativ a
cuvintelor, urmreste gradatia zbuciumului
suIletesc, pune n valoare imaginile; observ
individualitatea cuvntului poetic;
10
@
Nic$#!e L!5i(? 2$e3i! ,oartea cprioarei.
Date bio-bibliograIice.
Teme si motive. Structura. Peisajul si trirea
suIleteasc a copilului. SemniIicatii. SpeciIicul
emotiei lirice.
Poezia ,eterul. Teme, idei, motive,
particularitti.
Poezia ,iori0a. Comuniunea dintre om si
natur.
citeste expresiv si comenteaz poeziile,
identiIic tema, ideea, motivele, compozitia,
comenteaz semniIicatia titlului, a
simbolurilor; observ speciIicul emotiei
lirice, urmreste legtura dintre peisaj si
trirea suIleteasc, relev semniIicatiile
diIeritelor secvente narative; comenteaz
motivul jertIei n numele binelui comun;
apreciaz rolul naturii n viata omului,
analizeaz problemele IilozoIice: mama si
moartea, moartea si nemurirea;
constientizeaz valoarea literar-estetic si
general-uman a poeziilor;
11
.
M!rin S$rescu? 2$e3i! 2rebuiau # poarte un
nume. Date bio-bibliograIice. Relevarea
creatiei eminesciene. SpeciIicul liricii lui Marin
Sorescu.
citeste expresiv si comenteaz poezia,
determin tema, ideea; recunoaste motivele
poeziei eminesciene si comenteaz
semniIicatia lor, sesizeaz limbajul poetic,
analizeaz speciIicul liricii autorului,
constientizeaz mesajul de idei si
sentimente al poeziei;
12 A Dr!n3 M!4B!? nu)e#! ,etamor%oz.
Date bio-bibliograIice. Problematica. Neputinta
omului n Iata realittii absurde.
Sau r$%!nul &roce#ul o parabol a sanctiunii
omului prin destin, o dram a vinovatului Ir
vin, a existentei percepute ca Iars absurd,
tragic.
&eoria literar. Modernismul. Nuvela
Iantastic. Parabola absurdului.
citeste analitic si comenteaz opera,
determin problematica nuvelei,
caracterizeaz personajul, cunoaste
notiunile de modernism si nuvel Iantastic,
observ oglindirea dramei nstrinrii
personalittii n nuvel, analizeaz simbolul
personiIicrii om mic, observ neputinta
omului n Iata realittii absurde, analizeaz
speciIicul compozitiei, sensul metaIorei,
31
speciIicul Iolosirii elementelor Iantastice;
apreciaz rolul scriitorului n dezvoltarea
nuvelei Iantastice si a parabolei absurdului;
13
A
MiC!i# /u#!B$)? r$%!nu# ,ae#trul i
,argarita. Date bio-bibliograIice.
Teme, idei, motive. Structura romanului.
Caracterizarea personajelor. Particularittile
artistice ale romanului.
&eoria literar. Realismul magic.
citeste analitic si comenteaz romanul,
determin tema, ideea, motivele si structura
romanului; cunoaste notiunea de realism
magic, analizeaz mijloacele artistice din
roman, identiIic realul si irealul din oper,
caracterizeaz personajele, apreciaz
contributia scriitorului la dezvoltarea
literaturii universale;
14
.
Ernest 0e%inE!J? nu)e#! /trnul i
marea: Date bio-bibliograIice.
Teme si motive. Structura nuvelei.
Caracterizarea personajului principal.
Concentrarea asupra strii emotionale:
SpeciIicul stilului lui Hemingway.
&eoria literar. Povestirea parabol.
Subtextul.
numeste tema si motivele, comenteaz
semniIicatia simbolurilor, caracterizeaz
personajul principal si apreciaz
comportarea si trsturile de caracter, red
unele Iragmente din text, descoper
subiectul si continutul simbolico-IilozoIic,
identiIic semniIicatia Iinalului, analizeaz
speciIicul stilului, apreciaz rolul
scriitorului n dezvoltarea prozei;
evidentiaz speciIicul povestirii parabol
si a subtextului;
15
.
/ert$#t /recCt? 1r!%! ,utter $ourage i
copiii ei. Date bio-bibliograIice.
Sursele istorico-literare. Contextul politic
contemporan operei. Soarta tragic a virtutii
omenesti n conditiile rzboiului. Chipul lui
Courage.
&eoria literar. Drama-parabol; ,teatrul epic.
citeste si analizeaz drama; cunoaste sursele
istorico-literare, determin tema, ideea,
problematica; analizeaz contextul politic
descris, caracterizeaz personajele; observ
n chipul copiilor oglindirea sortii tragice a
virtutilor omenesti n conditiile rzboiului;
cunoaste notiunile de dram-parabol si
teatru epic; apreciaz contributia
autorului la dezvoltarea literaturii;
16
.
Euen I$nescu? 1r!%! 5inocerii.
Date bio-bibliograIice. Problematica. Structura
operei. Sensul simbolic al subiectului. Problema
pierderii individualittii sub inIluenta maselor.
SemniIicatia metaIorei. Oglindirea devastrii
spirituale si intelectuale a societtii
contemporane.
&eoria literar. Teatrul absurdului.
citeste, comenteaz si ntelege continutul
operei, determin problematica, structura
operei; analizeaz sensul simbolic al
subiectului; identiIic chipurile din dram,
comenteaz sensul metaIorei, cunoaste
notiunea de teatru al absurdului; observ
reIlectarea devastrii spirituale si
intelectuale a societtii contemporane;
apreciaz locul si rolul scriitorului n
dezvoltarea literaturii universale;
17
.
R!iner M!ri! Ri#Be? 2$e3i! 3mintire.
Date bio-bibliograIice. Cristalizarea temelor
majore din opera autorului. Motive, idei.
Structura poeziei. Simplitatea stilului.
citeste si recit expresiv poezia, comenteaz
textul, determin temele majore din poezie,
identiIic motivele, ideile; analizeaz stilul
si structura textului, constientizeaz mesajul
de idei si sentimente al poeziei;
18. A
CinCi3 Ait%!t$)? r$%!nu# a%odul. Date
bio-bibliograIice. Problematica romanului-
avertisment. Decderea moral n societatea
contemporan. Condamnarea cinismului si a
cruzimii. Patosul civic al romanului.
Particularittile artistice.
citeste analitic opera, determin tema, ideea,
problematica romanului; urmreste
momentele subiectului; caracterizeaz
personajele, analizeaz particularittile
artistice, constientizeaz mesajul etic si
moral al romanului; apreciaz valoarea
universal a operei.
32
19
2
Siste%!ti3!re! (i ener!#i3!re! cun$(tin9e#$r:
Re2!rti3!re! $re#$r"
2entru stu1iere! $2ere#$r" #iter!tur! r$%&n' , A@ 1e $reH #iter!tur! uni)ers!#' , -< $reH
#ucr'ri 1e c$ntr$# , @ $reH
e)!#u'ri te%!tice , I $reH
1iscu9ii c$#ecti)e , . $re:
List! #ecturii in1i)i1u!#e
1. Ana Blandiana, 4ealuri.
2. Nicolae Labis, 'rimele iubiri.
3. Ion Drut, /iserica 3lb.
4. Leonida Lari, 5uga de sear.
5. Marin Preda, 6iaa ca o prad.
6. Grigore Bostan, !oment poetic.
7. Ion Vatamanu, 4orina.
8. Vasile Voiculesu, 'roza (la alegere)
9. Franz KaIka, 'rocesul.
10. M.A. Bulgakov, @nim de c#ine.
11. Ernest Hemingway, *iesta.
12. Marina Tvetaeva, 'oezii alese
33