You are on page 1of 12

UNIVERSITATEA “ OVIDIUS” CONSTANŢA

FACULTATEA DE FARMACIE
SPECIALIZAREA FARMACIE
CINETICA REACTIILOR IN SOLUTII
CU APLICATII FARMACEUTICE
Coordonator: Prof. un!. dr. Rod"a S#r$u

Stud%nt&
F'( A'na Iu'ana
Anu' ) *ru(a +
2014
CUPRINS
~ 1 ~
1. Introducere
2. Cinetica reactiilor dintre moleculele neutre in solutie
3. Cinetica reactiilor intre ioni si intre dipoli in solutie
4. Factorii care influenteaza reactiile in solutie
Bibliorafie
~ 2 ~
1. Introducere
!atorita prezentei sol"entului in mediul de reactie# cinetica reactiilor in
solutii prezinta o serie de specificitati# intrucat moleculele reactante sunt
incon$urate in orice moment de un numar "ariabil de molecule "ecine# de la 4 la 12
ale sol"entului# ce poate impiedica miscarea libera% In practica e&ista o "arietate
foarte mare de reactii in solutie%
' reactie c(imica ce se desfasoara in solutie poate sa nu fie influentata de
prezenta sol"entului# daca acesta este in cantitate mare# in e&presia "itezei
concentratia sol"entului nu apare# fiind practica constanta% In ma$oritatea cazurilor
insa sol"entul influenteaza mersul reactiei# fie a"and rolul unui mediu fizic ce
incon$oara moleculele de reactant# fie participand direct la sc(imbul c(imic fara sa
se reenereze la sfarsitul procesului% !esfasurarea unei reactii c(imice in solutie
necesita succesiunea a trei procese# datorita efectului de cusca ce creeaza o bariera
de potential al sol"entului)
 !ifuzia reactantilor unul catre celalalt*
 Reactia propriu+zisa intre reactanti*
 !ifuzia produsilor cu refacerea custii in $urul moleculelor de produs%
,fectul de cusca a fost do"edit e&perimental cu izotopi radioacti"i si are
consecinte importante# de e&emplu in cazul reactiilor fotoc(imice in solutii%
Conform teoriei ciocnirilor# o reactie bimoleculara decure in solutie dupa sc(ema)
unde ) -./B0 este perec(ea de difuziune din cusca sol"entului%
1iteza reactiei este)
~ 3 ~
Cand transformarea cinetica este foarte rapida# comparatie cu difuzia# adica se
produce la prima intalnire a reactantilor# 2
c
332
+d
)
1iteza este determinanta de difuzia reactantilor in cusca sol"entului% '
tratare simpla a reactiilor rapide controlate de difuziune# a realizat+o
Smoluc(o4s2i# prin ecuatia ce ii poarta numele)
2
d
5 +
unde este coeficientul de "ascozitate%
1aloarea lui 6
c
este cuprinsa intre 10
7
810
10
9
+1
s
+1
pentru reactiile
intre molecule si 10
10
810
11
9
+1
s
+1
pentru reactiile intre ioni% Fata de cele de mai sus
si tinand cont de influenta sol"entului# reactiile c(imice care decur in solutii se
pot clasifica astfel)
 Reactii foarte rapide care pot decure fie intre ioni# fie cu transfer de
proton la un anion sau la o molecula neutra*
 Reactii rapide ce au o "aloare mare a factorului steric care se petrec
intre ionii complecsi cu modificarea leaturilor co"alente si au
reacti"itate mare%
 Reactii normale ce au un factor steric mai mic ca unitatea% 9ens(ut2in
este cel care a studiat astfel de reactii# in mod special formarea
sarurilor cuaternare de amoniu din amine tertiare si (aloenuri
alcaline in diferiti sol"enti% In tabelul 1 sunt redate rezultatele obtinute
pentru constantele de "iteza% Se poate obser"a influenta naturii
sol"entului asupra "itezei de reactie%
:abelul 1
Reactia Sol"ent Constanta de "iteza
~ 4 ~
2 cm
;
<mol s
=C
2
>
?
@
;
NAC
2
>
?
Br C
B
>
B
C>
;
C'C>
;
?0C C
B
>
B
si ?0C C>
;
C'C>
;

2#D & 10
2
e
+42#D<R:
D#? & 10
;
e
+17#0<R:
E#2 & 10
;
e
+?0#4<R:
C
B
>
?
N=C>
;
@
2
A C>
;
I C
2
>
2
Cl
4
C
B
>
?
C>
2
'>
2#1 & 10
4
e
+4D#7<R:
E#0 & 10
B
e
+B0#2<R:
2. Cinetica reactiilor dintre moleculele neutre in solutie
Sa consideram o reactie de forma ) # unde . si B sunt molecule de reactanti%
Se poate scrie constanta de "iteza# conform teoriei comple&ului acti"at)
unde este constanta de ec(ilibru pentru sistemele ideale% Pentru sistemele
neideale# se introduce acti"itatile termodinamice# respecti"e coeficientii de
acti"itate termodinamica# iar constanta de "iteza se poate scrie sub forma )
unde )
se numeste factor uni"ersal de frec"enta si este independent de natura
substantelor care reactioneaza# iar la temperature camerei este de apro&imati" B &
10
1;
s
+1
*
este constanta de ec(ilibru pentru cazul ideal* 2
0
este constanta de "iteza la dilutie
infinita*
este raportul coeficientilor de acti"itate termodinamica# este definit ca si
coeficientul de acti"itate cinetica%
.ceasta ecuatie este cunoscuta ca ecuatia Brönsted si Bjerrum% ,a
constituie o baza de discutie pentru analizarea influentei diferitilor factori asupra
~ 5 ~
"itezei de reactie in solutii% Fradul de sol"atare a reactantilor si a comple&ului
acti"at influenteaza de asemenea marirea "itezei de reactie%
Conform ecuatiei# reactia in care reactantii nu sunt sol"atati de sol"ent# dar
comple&ul acti"at este# coeficientul de acti"itate al comple&ului este mai mic decat
intr+un sol"ent care nu sol"ateaza comple&ul# iar reactia "a a"ea "iteza mai mare
decat intr+un sol"ent ce nu sol"ateaza comple&ul acti"at% ,&emplul e"ident il
constituie "aloarea mare a "itezei de reactie de formare a sarurilor cuaternare de
amoniu in sol"ent de nitrobenzen# in comparatie cu benzenul% Comple&ul acti"at
este o substanta polara care este sol"atata in nitrobenzen# dar nu si in benzen% !aca
insa reactia se desfasoara intr+un sol"ent care sol"ateaza reactantii mai mult decat
comple&ul acti"at# reactia se "a desfasura cu o "iteza mai mica decat intr+un
sol"ent in care reactantii nu sunt sol"atati%
:abelul 2 !ate cinetice pentru descompunerea N
2
'
?
in diferiti sol"enti
Sol"ent 2 & 10
?
=la 2?
0
C@
l . ,
2cal
Faza azoasa ;#;D 1;#B 24#E
:etraclorura de carbon 4#B7 1;#B 24#2
Cloroform ?#?4 1;#E 24#B
Nitrobenzen ;#1; 1;#? 24#?
Penta+cloretan 4#;0 14#0 2?#0
.cid azotic 0#14E 4#D 2D#;
3. Cinetica reactiilor intre ioni si intre dipoli in solutie
Reactiile in solutie pot a"ea loc intre ioni# ion+dipol# dipol+dipol si sunt in
eneral reactii comple&e% .plicand teoria !ebbGe+>Hc2el# pentru e"aluarea
coeficientului de acti"itate al ionului incon$urat de Inorul ionilorJ de semn contrar#
e&presia constantei de "iteza pentru o reactie intre ioni de"ine)
ln
unde)
sunt sarcinile electrice ale ionilor reactanti* I este taria ionica a mediului# datorita
prezentei electrolitilor straini inerti*
~ 6 ~
2
0
este constanta de "iteza la tarie ionica nula%
,cuatia pune in e"identa efectul salin primar prin care o reactie interionica
poate fi accelerate sau incetinita de prezenta electrolitilor straini# dupa cum ionii
reactanti au sarcini identice sau de semn opus% ,a nu tine insa cont de posibilitatea
reactiei intre ioni si sol"ent si nici a formarii Ide perec(i de ioniJ cu alti ioni de
semn opus prezenti in solutie%
6ir24ood este cel care a elaborat un model# concordant cu e&perienta# cu
aplicare la reactii in solutie% ,l pleaca de la eneria libera de incarcare a unui ion#
asimilata cu lucrul de incarcare a unei sfere =initial neincarcata@# prin transferul
indi"idual de sarcini pana la realizarea sarcinilor totale# cu o anumita distributie pe
sfera%
In cazul reactiilor in solutie trebuie luate in consideratie si influentele
semnificati"e datorate fortelor electrostatice ce se manifesta atat intre ioni cat si
intre sol"ent si reactant% Reluand e&presia constantei de "iteza in lumina teoriei
comple&ului acti"at# se poate scrie )
25
unde ) este factorul de frec"enta* entalpia libera standard de acti"are%
Factorii de frec"enta a reactiilor ionice depend de sarcinile ionice% Pentru
reactii intre ioni cu semne opuse# factorii de frec"enta sunt mai mari decat
InormalJ in timp pentru ionii de aceleasi semn factorii de frec"enta sunt anormal
de mici%
In cazul reactiilor intre ioni# interactiile electrostatice aduc o contributie
importanta la entalpia libera de acti"are F
K
% Considerand ca entalpia libera standard
este o suma de mai multi termeni se pot analiza si contributiile acestora% .stfel# ea
cuprinde )
 F
K
0
entalpia libera de acti"are in absenta fortelor electrostatice%
 F
K
es
entalpia libera de acti"are datorata interactiunii electrostatice dintre
moleculele de reactanti# ea depinde de constanta dielectrica a mediului%
 F
K
L
entalpia libera de acti"are datorita interactiunii electrostatice dintre
moleculele de reactanti si alte particule cu sarcina electrica care nu participa
la reactia c(imica# ea depinde de taria ionica a solutiei%
~ 7 ~
F
K
5F
K
0
AF
K
es
AF
K
L
4. Factorii care influenteaza reactiile in solutie
Inf'u%nta tar% on"%
In solutii si mai ales in solutii diluate# taria ionica influenteaza "iteza de
reacti"e% .ceasta influenta se poate constata comparand# la o tarie data# "aloarea
constantei de "iteza 2# cu "aloarea ei in solutie foarte diluata% 1alorile liniare ale
constantei 2 sunt cu atat mai mari cu cat M
.
M
B
sunt mai mari%
Influenta tariei ionice asupra constantei de "iteza este cunoscut ca efect
primar de sare% .cest efect se manifesta intre ionii ce pro"in din disocierea
electrolitilor slabi# cand taria ionica influenteaza prin "aloarea sa concentratia
acestor ioni% Se cunoaste si un efect de sare secundar# care se manifesta atunci cand
reactiile se desfasoara cu preec(ilibre# cand taria ionica influenteaza si in cazul
reactiilor dintre ioni si moleculele neutre%
Inf'u%nta t%,(%ratur - a (r%-un a-u(ra !t%.% d% r%a"t% n -o'ut
Pentru reactiile in solutie se poate studia influenta parametrilor asupra
constantei de "iteza# in conditiile in care aceste modificari nu sc(imba mecanismul
de reactie%
,5
K
AR:
~ 8 ~
,cuatia reda relatia dintre eneria de acti"are e&perimentala si "ariatia
termodinamica a entalpiei# cu contributia termenului de temperatura% In cazul
influentei presiunii se constata ca este "alabila ecuatia)
ln 2 5ln 2
0
+
In cazul reactiilor in solutii ecuatia arata ca)
 daca 0 adica formarea comple&ului acti"at are loc cu o scadere de "olum#
constanta de "iteza creste cu presiunea*
 daca 0 constanta de "iteza a reactiei descreste la cresterea presiunii%
9% Perin# luand in consideratie "alorile "olumele si a entropiilor de acti"are
ale reactiilor in solutie# a clasificat reactiile in felul urmator)
 Reactii lente# cum sunt reactiile bimoleculare cu factori de frec"enta
foarte mici# cu 51481Bcm
;
<mol si
K
cu "alori neati"e# a caror "iteza
de reactie creste cu presiunea%
 Reactii normale cu factor de frec"enta normal =N10
10
O<moli@#
K
apropiat de zero#
K
are "aloare usor neati"a# sunt usor accelerate de
presiune%
 Reactii rapide cu
K
si
K
positi"e# sunt incetinite cu cresterea presiunii%
K
are "alori de ma& D810cm
;
<mol%
Inf'u%nta -u$-ttu%nt'or a-u(ra !t%.%'or d% r%a"t n -o'ut
Se constata ca substituientii e&ercita influente semnificati"e asupra "itezei
de reactie% !in acest moti" s+au aplicat relatii de corelare care redau raportul dintre
"alorile constantelor de "iteza pentru o anumita serie de reactii analoe# cu unele
caracteristici ale reactantului# sau ale reactiei# care pot fi usor masurate% .stfel se
recunoaste dependent liniara dintre loaritmul constatei de "iteza 2
i
si constanta de
ec(ilibru 6
i
)
l 2 5 . APl 6
i
~ 9 ~
unde . si P sunt constante pentru o serie de reactii%
Relatia lui Hammett este o alta relatie de corelare# ce se aplica pentru
calculul constantelor de "iteza din lantul lateral al nucleului benzenic%
Substituientul Q trebuie sa fie in pozitia meta sau para% Pentru deri"atii substituiti
in orto ecuatia >ammett nu se aplica% ,cuatia >ammett este )
l5P
unde P este constanta de reactie iar se numeste constanta de substituient% In
tabelele ; si 4 sunt redate diferite "alori pentru P si % ,&emplele date se intalnesc in
ma$oritatea sistemelor farmaceutice% Constanta de substituient are "alori neati"e
pentru substitientii ce duc la cresterea densitatii electronice si "alori positi"e pentru
substituientii ce scad densitatea electronica a centrului reactional% Constanta de
reactie P este constanta pentru seria de reactii de acelasi tip si difera pentru reactii
de tipuri diferite%
:abelul ; 1alorile constantelor de substituienti dupa ecuatia >ammett
Frupa
meta para
C>
;
+0#0E +0#1E
C
2
>
?
+0#04 +0#1?
'> 0#00 +1#4B
'C>
;
0#12 +2#2E
Cl 0#;E 0#2;
N'
2
0#E1 0#ED
N=C>
;
@
;
A
0#71 0#DB
:abelul 4 1alorile constantelor de reactie P dupa ecuatia >ammett
Reactia Constanta de reactie P
Ionizarea acidului benzoic in apa =ec(ilibru@ 1#000
~ 10 ~
Ionizarea fenolilor in apa =ec(ilibru@ 2#11;
>idroliza alcalina a metil+benzoatilor in B0C
acetona
2#4B0
>idroliza acida a etil+benzoatilor in B0C etanil 0#144
Benzoilarea aminelor aromatice in benzen 2#ED1
' alta relatie de corelare o constituie corelatia :aft aplicata compusilor
alifatici)
l5P
K
unde 2 este constanta de "iteza pentru un anumit membru al seriei#
este "aloarea compusului de referinta#
P
K
este constanta de reactie si

constanta substituientului polar%
BIBOI'FR.FI,
1. SRrbu Rodica# Cinetica chimica a compusilor farmaceutici# ,ditura Printec(#
Bucuresti# 2004*
2. St% 9oisescu# Chimie fizica# ,ditura Uni"ersitara ICarol !a"ilaJ#Bucuresti#
2002*
3. I%F%9urulescu# :atiana 'ncescu# ,%Seal# Introducere in Chimia fizica#
Cinetica Chimica si cataliza# ,ditura .cademiei# Bucuresti# 17D1*
4. F%Niac# ,%Sc(onberer# Chimie fizica# ,ditura :e(nica# Bucuresti# 17E0%
~ 11 ~
~ 12 ~