You are on page 1of 108

661898  22 decembar holding dp prodaja zapad doo  Miće Matovića  36  

22 decembar holding dp prodaja
zapad doo 
661157  3 mart doo  Venjamina Marinkovića  41   3 mart doo 
640145  Agromarket  Miljka Savića  28   Agromarket 
641837  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
641148  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
640185  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
663829  Alba trade doo  Milinka Kušića  106   Alba trade doo 
640170  Alfa l doo  Dubrava  bb   Alfa l doo 
661020  Apoteka  Trinaesti Septembar  39   Olga veličković 
662093  As  Venjamina Marinkovića  109   Telefaks 
641030  As  Đurići  Bb   As 
641031  As  Đurići  Bb   As 
662281  Auto moto društvo  SaĎavac  Bb   Auto moto društvo 
661682 
Autoprevozturist dd u privatnoj svojini za
saobraćaj turizam i trgovinu  Boška Petrovića  41   Telefaks 
661145 
Autoprevozturist dd u privatnoj svojini za
saobraćaj turizam i trgovinu  Boška Petrovića  41   Turist biro 
662548  Autoservis vl savićević ljubo  Milinka Kušića  Bb   Savićević 
661591  Bajović komerc  Dragana Šabanovića  Bb   Bajović komerc 
662414  Bečejka  Milinka Kušića  155   Bečejka 
661897  Beko beogradska konfekcija  Venjamina Marinkovića  Bb   Prodavnica 
640165  Beli bor  Dubrava  bb   Beli bor 
664890  Beobanka dd uţička banka  Venjamina Marinkovića  7   Šalter sala 
662685  Beobanka dd uţička banka  Perse Rajević  2   Zakup vojvoĎanska banka 
661001  Beobanka dd uţička banka  Perse Rajević  2   Zakup vojvoĎanska banka centrala 
663180  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Telefaks 
661909  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Direktor 
661789  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Šalter 
665382  Biblioteka svetislav vulović  Venjamina Marinkovića  bb   Biblioteka svetislav vulović 
630015  Bojan komerc doo  Miće Matovića  28   Bojan komerc doo 
662024  Bojović miroslav advokat  Nušićeva  2   Bojović miroslav advokat 
660310  Borović nn  Venjamina Marinkovića  14   Borović nn 
661096  Centrotekstil  Milinka Kušića  35   Prodavnica 
661319  Crkvena opština  Javorska  1   Crkvena opština 
871023  Crkvena opština  Luke  Bb   Crkvena opština 
873448  Crkvena opština  Brezova  Bb   Crkvena opština 
661687  Ctp ristić  Dragice Parezanović  5   Ctp ristić 
836647  Čapo moto servis  Radaljevo  Bb   Čapo moto servis 
664994  Čemernica udruţenje lovaca  Druge Proleterske Brigade  67   Čemernica udruţenje lovaca 
661372  Darex doo  Moravičke Čete  3   Darex doo 
665244  Ddor novi sad ad zastupništvo ivanjica  Boška Petrovića  41   Osiguranje i reosiguranje 
662796  Dečji vrtić dobrila stambolić  Nade Popović  48   Sekretar 
662244  Dečji vrtić dobrila stambolić  Nade Popović  48   Direktor 
663383  Delta banka ad beograd pj uţice  Majora Ilića  3   Ekspozitura 
661263  Delta banka ad beograd pj uţice  Majora Ilića  3   Ekspozitura 
651346 
Deni samostalna trgovinska radnja milošević 
zorica  Miljka Savića  84  
Deni samostalna trgovinska radnja
milošević zorica 
651864 
Deni samostalna trgovinska radnja milošević 
zorica  Miljka Savića  84  
Deni samostalna trgovinska radnja
milošević zorica 
661204  Direkcija za izgradnju  Nušićeva  12   Direkcija za izgradnju 
664381  Dobrovoljno vatrogasno društvo  Venjamina Marinkovića  1   Dobrovoljno vatrogasno društvo 
661303  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Ivanjički radio 
660645  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Direktor 
661087  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Direktor i telefaks 
661513  Dom učenika srednjih škola ivanjica  Milinka Kušića  118   Finansijska sluţba 
660350  Dom učenika srednjih škola ivanjica  Milinka Kušića  112   Direktor i telefaks 
837516  Dom zdravlja ivanjica  Bratljevo  bb   Dom zdravlja ivanjica 
681115  Dom zdravlja ivanjica  Bratljevo  bb   Zdravstvena ambulanta 
662397 
Društvo za pomoć osobama cerebralne i dečije 
paralize i plegije  Venjamina Marinkovića  6  
Društvo za pomoć osobama 
cerebralne i dečije paralize i plegije 
631239  Drvopromet  Venjamina Marinkovića  306   Restoran lido 
631612  Drvopromet  Venjamina Marinkovića  306   Centrala 
661018  Dunav dd za osigur. beograd filijala ivanjica  Perse Rajević  5   Centrala 
661615 
Elektrodistribucija čačak eps jp elektrosrbija 
kraljevo  Trinaesti Septembar  76   Centrala 
662192  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   T s 110 35 
662322  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Direktor i telefaks 
661606  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Računovodstvo 
661057  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Centrala 
661297  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Centrala i deţurni električar 
661015  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Venjamina Marinkovića  Bb   He moravica 
641499  Elektrodistribucija  SaĎavac  bb   Elektrodistribucija 
872244  Elektrovodomont od  Osonica  bb   Elektrovodomont od 
665017  Euro best  Milinka Kušića  15   Euro best 
665018  Euro best  Milinka Kušića  15   Euro best 
640125  Evro trgovina doo  Dubrava  bb   Evro trgovina doo 
663444  Flora doo  Javorski Put  bb   Flora doo 
660015  Flora doo  SaĎavac  bb   Flora doo 
662015  Fond za graĎevinsko zemljište i puteve  Nušićeva  12  
Fond za graĎevinsko zemljište i 
puteve 
662017  Fond za graĎevinsko zemljište i puteve  Nušićeva  12   Telefaks 
664464  Fudbalski savez opštine ivanjica  Trinaesti Septembar  bb   Fudbalski savez opštine ivanjica 
662209  G 17 plus  Miće Matovića  5 sp  G 17 plus 
664530  Galius doo  Miće Matovića  32   Galius doo 
664646  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Direktor 
661116  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Sekretar 
660265  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  58   Direktor 
664990  Golija mesarsko kobasičarska radnja  Venjamina Marinkovića  56  
Golija mesarsko kobasičarska 
radnja 
661922  Gorski doo  Kej OsloboĎenja  7   Gorski doo 
651533  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Direktor 
651921  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  181   Gradilište 
651485  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Tehnička sluţba 
651507  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Betonjerka 
651509  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Gradilište 
651528  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Komercijala 
651532  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb  
Graditelj društveno graĎevinsko 
preduzeće 
651481  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Centrala 
651530  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Sekretar 
651526  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Pomoćnik direktora 
660000  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Centrala 
661873  Gradsko zelenilo dp  Milinka Kušića  73   Cvećara neven 
640205  GraĎa prevoz doo  Dubrava  bb   GraĎa prevoz doo 
664600 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Direktor 
662453 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Telefaks 
661131 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Telefaks 
663223 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Centrala 
661815 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Štamparija 
662991 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Direktor 
662695 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Knjigoveznica 
664551  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664552  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664553  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664585  Habit pharm ad  Milinka Kušića  bb   Apoteka 
641731  Habit pharm ad  Prilike  bb   Centrala 
641803  Habit pharm ad  Prilike  bb   Predsednik kompanije 
641804  Habit pharm ad  Prilike  bb   Faks 
641886  Habit pharm ad  Prilike  bb   Finansijski direktor 
641773  Habit pharm ad  Senjak  bb   Magacin 
641887  Habit pharm ad  Senjak  bb   Magacin 
836227  Hidrometeorološki zavod  Prilike  bb   Hidrometeorološki zavod 
661580  Hronos doo  Milinka Kušića  106   Hronos doo 
641771  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Direktor 
641383  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Tehnički sektor rukovodilac 
641414  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Sektor finansija operativa 
641353  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Komercijala 
641790  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Centrala 
641216  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Veleprodaja referent i telefaks 
641925  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Uvoz izvoz telefaks 
836102  Inex moravica ugostiteljsko preduzeće  Prilički Kiseljak  bb   Hotel dubrava 
873306 
Investbanka ad beograd poslovna jedinica
brezova  Brezova  bb   Hotel vodice katići 
665101  Itison odbojkaški klub  Venjamina Marinkovića  19   Itison odbojkaški klub 
660125  Ivafarm  Venjamina Marinkovića  20   Ivafarm 
661819  Ivateks doo ivanjica  Milinka Kušića  bb   Ivateks doo ivanjica 
660880  Ivaterm projektantsko zanatska radnja  Venjamina Marinkovića  30   Ivaterm pzr 
664048  Ivatex r glavinić  Trinaesti Septembar  19   Proizvodnja 
664044  Ivatex r glavinić  Milinka Kušića  93   Telefaks i kancelarije 
631126  Izlet samos. Ugosti. radnja vl m beševića  Lučka Reka  Bb   Izlet samos.Ugos.Rad.vl m beševića 
664478  Javor fudbalski klub  Trinaesti Septembar  Bb   Javor fudbalski klub 
836902  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Direktor 
836907  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Opšti sektor ekonomija i komercijal 
836908  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Opšti sektor magacin 
836912  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Računovodstvo 
836911  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Telefaks 
836909  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Hotel javor upravnik 
836915  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Motel opaljenik 
836930  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Hotel javor recepcija 
651486  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Telefaks 
651621  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Finansijski direktor 
651518  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651616  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651620  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651517  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651516  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651618  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651520  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Komercijalni direktor 
651617  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651511  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Generalni direktor 
651515  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
641220  Jela univerzal privatno preduzeće  Bukovica  Bb   Jela univerzal privatno preduzeće 
641909  Jovanović miro  Bukovica  Bb   Jovanović miro 
665819  Jp elektrodistribucija  SaĎavac  bb   Jp elektrodistribucija 
664660  Jugobanka ad uţice  Milinka Kušića  15   Jugobanka ad uţice 
664188  Jugobanka ad uţice  Milinka Kušića  15   Jugobanka ad uţice 
660655  Jugopetrol  Trinaesti Septembar  bb   Jugopetrol 
664896  Jugotransport  Nade Popović  22   Jugotransport 
660245  Klas doo  Druge Proleterske Brigade  121   Klas doo 
837719  Klub mode  Devići  bb   Klub mode 
663420  Komp. dunav osigu. ad beograd filij. ivanjica  Perse Rajević  5   Direktor 
660170  Komp. dunav osigu. ad beograd filij. ivanjica  Perse Rajević  5   Filijala 
664171  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Prodavnica pogrebne opreme 
661453  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Komunalna delatnost 
664170  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Finansijska sluţba 
662549  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Centrala 
631164  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Vodovod 
661067  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Direktor i telefaks 
662308  Koţa deoničarsko društvo uţice  Trinaesti Septembar  Bb   Otkupna stanica 
661003 
Kruna ortačko društvo za marketing i tehničko 
poslovne usluge  Braće Rabrenovića  5   Radio kruna 
660120  Lazović dragomir  Venjamina Marinkovića  68   Lazović dragomir 
651159  Lazović dragomir  SaĎavac  Bb   Lazović dragomir 
652011  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
652012  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
651488  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
651060  Lazović dragomir  Šume  bb   Lazović dragomir 
873111  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
836191  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641551  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641550  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641850  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641713  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
836406  Ledenice a d  Prilike  bb   Ledenice a d 
873301  Ledenice a d  Močioci  bb   Ledenice a d 
849212  Ledenice a d  Cerova  bb   Ledenice a d 
873303  Ledenice a d  Brezova  bb   Ledenice a d 
641462  Ledenice ad  SaĎavac  Bb   Centrala 
661738 
Lomo trgovinska komisiona radnja lomović 
radojla  Milinka Kušića  34  
Lomo trgovinska komisiona radnja
lomović radojla 
661098  Lovački sastanak  Venjamina Marinkovića  Bb   Kafana 
664950  Majt  Marka Cuparića  11   Majt 
664979  Maria pia  Majora Ilića  6   Maria pia 
652027  Matovac doo  SaĎavac  bb   Matovac doo 
661499 
Menjač. ješić samost. Trg. Komis. Rad. ješić 
jordan  Majora Ilića  3  
Menjač. ješić samost. Trg. Komis. 
Rad. ješić jordan 
642141  Mercury international mp beograd  Prilike  bb   Mercury international mp beograd 
660675  Meridian bank ad novi sad  Venjamina Marinkovića  2   Filijala ivanjica 
836103  Mesna kancelarija  Prilike  bb   Mesna kancelarija 
872005  Mesna kancelarija  Osonica  bb   Mesna kancelarija 
836914  Mesna kancelarija  Opaljenik  bb   Mesna kancelarija 
873110  Mesna kancelarija  Močioci  bb   Mesna kancelarija 
837901  Mesna kancelarija  MeĎurečje  bb   Mesna kancelarija 
871005  Mesna kancelarija  Luke  bb   Mesna kancelarija 
670134  Mesna kancelarija  Lisa  bb   Mesna kancelarija 
836905  Mesna kancelarija  Kušići  bb   Šef 
837101  Mesna kancelarija  Kovilje  bb   Šef 
837105  Mesna kancelarija  Erčege  bb   Mesna kancelarija 
837706  Mesna kancelarija  Devići  bb   Mesna kancelarija 
873302  Mesna kancelarija  Brezova  bb   Mesna kancelarija 
681603  Mesna kancelarija  Bratljevo  bb   Mesna kancelarija 
873452  Mesna zajednica brezova  Brezova  Bb   Mesna zajednica brezova 
641201  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  Bb   Mesna zajednica bukovica 
640200  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  bb   Mesna zajednica bukovica 
640195  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  bb   Mesna zajednica bukovica 
660615  Mesna zajednica ivanjica  Venjamina Marinkovića  8   Mesna zajednica ivanjica 
836919  Mesna zajednica kušići  Kušići  Bb   Mesna zajednica kušići 
871013  Mesna zajednica luke  Luke  Bb   Mesna zajednica luke 
873220  Mesna zajednica močioci  Močioci  Bb   Mesna zajednica močioci 
836583  Mesna zajednica prilike  Prilike  Bb   Mesna zajednica prilike 
660330  Metal inţenjering doo  Dubrava  bb   Metal inţenjering doo 
663533  Milutinović radivoje pp  Javorska  12   Advokatska kancelarija 
661049  Ministars.Finans.Uprav. za trezor filijala uţice  Majora Ilića  1   Ekspozitura ivanjica 
661062  Ministars.Finans.Uprav. za trezor filijala uţice  Majora Ilića  1   Ekspozitura ivanjica 
662690  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Štab civilne zaštite 
661206  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Telefaks 
661025  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Centar za obaveštavanje 
663222  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Centrala 
663229  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Centrala 
662035  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Komandir 
661780  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Zamenik komandira 
661066  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Inspektori 
661092  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Načelnik 
661022  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Deţurna sluţba 
664675  Mliva doo  Milinka Kušića  106   Mliva doo 
662250  Mobex deonič. društvo poslovnica ivanjica  Venjamina Marinkovića  22   Telefaks 
640100  Mono doo prilike  Prilike  bb   Mono doo prilike 
664765  Moravički okrug  Venjamina Marinkovića  18   Inspekcijske sluţbe 
660135  Mv company doo  Venjamina Marinkovića  75   Mv company doo 
641853  Napredak poţega  Bukovica  Bb   Prodavnica nameštaja 
640255  Neur d o o  Dubrava  bb   Neur d o o 
642142  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
642143  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
642144  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
640070  Niskogradnja ivanjica doo  Druge Proleterske Brigade  13   Niskogradnja ivanjica doo 
836111  Novi dani tp  Prilike  bb   Samousluga prilike 
641108  Novi dani tp  Bukovica  bb   Samoposluga bukovica 
661279  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob. na mal. i vel. Venjamina Marinkovića  2   Prodavnica izbor 
663770  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Direktor 
663760  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Referent nabavke 
661858  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Opšti sektor 
661439  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Centrala 
661132  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Privredno računski sektor 
662021  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Prodavnica graĎevinsko materijala 
662449  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  2   Stovarište graĎevinskog materijala 
661935  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Sektor veleprodaje 
663800 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Milinka Kušića  8   Prodavnica papir 
661904 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Boška Petrovića  41   Prodavnica magacina pića 
661684 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Venjamina Marinkovića  56   Prodavnica jasen 
663523 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Samousluga prvi maj 
662723 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica usluga 
662731 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica zvezda 
662117 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica stadion 
661335 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica sport 
631392 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica ivanjičanka 
661222 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica magacina prehrane 
661008 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Samousluga centar 
651091 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica park 
663107 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Bedina Varoš  bb   Prodavnica bedina varoš 
663854 
Oaza samostalna trgovinska radnja marić 
ljiljana  Kej Braće Damjanovića  23  
Oaza samostalna trgovinska radnja
marić ljiljana 
664125  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Recepcija 
661420  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Uprava 
661052  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Recepcija 
660280  Omladinski savet  Venjamina Marinkovića  12   Omladinski savet 
664755  Opštinska organizacija crvenog krsta  Nušićeva  12   Opštinska organizac. crvenog krsta 
665309  Opštinska organizacija penzionera ivanjica  Milinka Kušića  32  
Opštinska organizacija penzionera 
ivanjica 
837510  Opštinska uprava ivanjica  Gradac  bb   Opštinska uprava ivanjica 
664760  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
664424  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Društvene delatnosti 
661821  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Telefaks 
661440  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Izvršni odbor predsednik 
661444  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Sekretar so 
661044  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Predsednik opštine 
661040  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
662029  Opštinski organ za prekršaje  Boška Petrovića  Bb   Organ za prekršaje 
661450  Opštinski organ za prekršaje  Boška Petrovića  Bb   Organ za prekršaje 
662390  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Centrala 
661167  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Predsednik 
661072  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Istraţni sudija 
662391  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Centrala 
662392  Opštinsko javno pravobranilaštvo  Venjamina Marinkovića  1   Opštinsko javno pravobranilaštvo 
661205  Opštinsko javno tuţilaštvo  Boška Petrovića  9   Opštinsko javno tuţilaštvo 
661251  Opštinsko veće saveza sindikata  Venjamina Marinkovića  12   Telefaks 
651640  Orah samos. Zanat. radnja milićević milan  Lisa  bb   Orah sam.Zanat.Rad.milićević milan
661421  Osnovna škola kirilo savić  Crnjevo  bb   Osnovna škola kirilo savić 
663665  Osnovna škola kirilo savić  Kirila Savića  bb   Osnovna škola kirilo savić 
661209  Osnovna škola kirilo savić  Kirila Savića  Bb   Osnovna škola kirilo savić 
872013  Osnovna škola kirilo savić  Osonica  bb   Osnovna škola kirilo savić 
871018  Osnovna škola kirilo savić  Luke  bb   Osnovna škola kirilo savić 
631096  Osnovna škola kirilo savić  Budoţelja  bb   Istureno odeljenje budoţelja 
836906  Osnovna škola kušići  Kušići  Bb   Osnovna škola kušići 
873533  Osnovna škola mićo matović  Brezova  Bb   Osnovna škola mićo matović 
873305  Osnovna škola mićo matović  Brezova  Bb   Osnovna škola mićo matović 
681602  Osnovna škola milan vučićević zverac  Bratljevo  bb   Direktor 
661117  Osnovna škola milinko kušić  Trinaesti Septembar  54   Osnovna škola milinko kušić 
660780  Osnovna škola milinko kušić  Trinaesti Septembar  54   Osnovna škola milinko kušić 
651782  Osnovna škola milinko kušić  Raščići  bb   Odeljenje u raščićima 
670133  Osnovna škola milinko kušić  Lisa  bb   Kancelarija 
641354  Osnovna škola milinko kušić  Bukovica  bb   Osnovna škola milinko kušić 
837708  Osnovna škola profesor doktor nedeljko košanin  Vionica  bb   Direktor 
837714  Osnovna škola profesor doktor nedeljko košanin  Vionica  bb   Sekretar 
836618  Osnovna škola sreten lazarević  Prilike  Bb   Direktor 
836106  Osnovna škola sreten lazarević  Prilike  Bb   Sekretar 
849011  Osnovna škola sreten lazarević  Cerova  bb   Osnovna škola sreten lazarević 
837103  Osnovna škola svetozar marković  Kovilje  Bb   Kancelarija 
837906  Osnovna škola vučić veličković  MeĎurečje  Bb   Osnovna škola vučić veličković 
664139  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Putnički saobraćaj centrala 
660300  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Pegaz saobraćajno preduzeće d d 
661135  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Restoran 
661635  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj 
662025  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj automehaničari 
662208  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Opšta sluţba 
663033  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj 
663602  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Centrala 
660220  Pegaz saobraćajno preduzeće dd  Milinka Kušića  Bb   M f p šef 
661159  Pegaz sp  Milinka Kušića  Bb   Šef putničkog saobraćaja 
661413  Politika newspapers and magazines doo  Venjamina Marinkovića  5   Trafika 19 
664540  Poljokomerc  Boška Petrovića  3   Poljokomerc 
664640  Poljokomerc  Boška Petrovića  3   Poljokomerc 
664536  Poreska uprava filijala c ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Direktor 
661446  Poreska uprava filijala c ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
664537  Poreska uprava  Venjamina Marinkovića  3   Filijala 
664299  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Šalter sala, rj ptt saobraćaja čačak 
661074  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Kontrolor, rj ptt saobraćaja čačak 
661053  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
661699  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Dostava, rj ptt saobraćaja čačak 
837700  Pošta  Vionica  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
836119  Pošta  Prilike  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837900  Pošta  MeĎurečje  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
836900  Pošta  Kušići  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837100  Pošta  Kovilje  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
641999  Pošta  Bukovica  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
873300  Pošta  Brezova  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837500  Pošta  Bele Vode  bb  
Upravnik bele vode, rj ptt saobraćaja 
čačak 
681601  Pošta  Bratljevo  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
836326  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Komercijala 
836331  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Računovodstvo telefax 
836298  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Prodavnica 
836330  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Direktor 
663200 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor komercijalne sluţbe 
663289 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Telefaks 
662242 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor finansijske sluţbe 
662249 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Portirnica 
662518 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Centrala 
661725 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor 
661681 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor uvoz izvoz 
662508 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Nabavna sluţba šef 
663216 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Prodajnba sluţba šef 
663503 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Zaštita na radu 
664580  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Direktor 
661855  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Šef mehanizacije 
661820  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Centrala 
664768  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Tehnička sluţba 
664769  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Finansije i računovodstvo 
664891  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Radionica 
651321  Putevi ad ivanjica  Raščići  bb   Kamenolom raščići 
664874  Radio javor doo  Nušićeva  12   Radio javor doo 
662929  Radio tv servis vl nešković milan  Milinka Kušića  Bb   Radio tv servis vl nešković milan 
661932  Ras  Venjamina Marinkovića  55   Ras 
664533  Ratko transportkomerc  Miloša Đelkapića  48   Ratko transportkomerc 
661063 
Republički fond za penzijsko i invalidsko 
osiguranje zaposlenih beograd filijala čačak  Venjamina Marinkovića  11   Ispostava ivanjica 
661041  Republički geodetski zavod  Venjamina Marinkovića  3   Sluţba za katastar nepokretnosti 
661613  Republički zavod za zdravstveno osiguranje  Venjamina Marinkovića  7   Blagajna 
664105  Ristić doo  Milinka Kušića  bb   Telefaks 
662393  Ristić doo  Milinka Kušića  43   Ristić doo 
661625  Ristić doo  Milinka Kušića  43   Ristić doo 
601130  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601110  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601120  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601100  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
640020  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
642100  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642101  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642103  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642105  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642108  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
641020  Ristić doo  Đurića Put  bb   Prodavnica auto delova 
642109  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642106  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642104  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642102  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
662599  Rm company  Kej Braće Damjanovića  bb   Rm company 
665047  Sandra i miloš pp  Milinka Kušića  23   Sandra i miloš pp 
665052  Sandra i miloš pp  Milinka Kušića  23   Sandra i miloš pp 
661351  Savez organizacije fizičke kulture  Boška Petrovića  73   Savez organizacije fizičke kulture 
660270  Sbb srpske kablovske mreţe pj ivanjica  Boška Petrovića  41  
Sbb srpske kablovske mreţe pj 
ivanjica 
664134  Seme beograd  Miće Matovića  Bb   Prodavnica 71 
665855  Sintelon svila stkr matović relja  Milinka Kušića  bb   Sintelon svila stkr matović relja 
664940  Slavija bač  Miće Matovića  28   Prodavnica 
651535  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Centrala 
651541  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Direktor 
651510  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Finansijska sluţba 
651506  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Komercijala prodaja 
651504  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Telefaks 
641164  Smrčak privatno preduzeće  Bukovica  Bb   Otkupno mesto 
640115  Socijalistička partija srbije  Venjamina Marinkovića  12   Socijalistička partija srbije 
661014  Socijalistička partija srbije  Venjamina Marinkovića  12   Socijalistička partija srbije 
641573  Spasojević dragoslav  Dubrava  Bb   Spasojević dragoslav 
663647  Spektar ktsr  Boška Petrovića  bb   Spektar ktsr 
664870  Spektar ktsr  Kej Braće Damjanovića  Bb   Spektar ktsr 
663321  Srbija šume jp šg golija  Venjamina Marinkovića  139   Tehnički direktor 
837707  Srbija šume jp šg golija  Vionica  bb   Rj golija vionica 
836904  Srbija šume jp šg golija  Kušići  bb   Rj golija 
873308  Srbija šume jp šg golija  Brezova  bb   Rj golija lugarnica 
837519  Srbija šume jp šg golija  Bele Vode  bb   Lugarnica 
837526  Srbija šume jp šg golija  Bele Vode  bb   Srbija šume jp šg golija 
681604  Srbija šume jp šg golija  Bratljevo  bb   Lugarnica 
837917  Srbija šume jp šumsko gazdinstvo golija  MeĎurečje  bb   Ribnjak 
664440 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Restoran sport 
663323 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Komercijala 
661227 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Šumska uprava šef 
661710 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Telefaks 
662253 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
662240 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Mehanizacija 
662558 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Generalni direktor 
664445 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Računovodstvo šef 
664088 
Stakloreklam dp lučani za staklorezačke i 
staklobrusačke poslove  Trinaesti Septembar  bb   Prodavnica 
664535  Steko  Druge Proleterske Brigade  bb   Steko 
661730  Stomatološka ordinacija popović mirjana  Kej Braće Damjanovića  Bb   Ordinacija 
661988  Špik društveno preduzeće  Milinka Kušića  Bb   Špik društveno preduzeće 
663926  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Špik društveno preduzeće 
662454  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor nabavke 
661030  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
661219  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Generalni direktor 
661217  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Finansijsko komercijalni sektor šef 
661216  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor finansijsko komerc sektora 
661166  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor rj iverica 
661721  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj sloga 
661705  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Sekretarica generalnog direktora 
661633  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor opšteg sektora 
661631  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Nabavka referenti 
661629  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Nabavka referenti 
662540  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Protivpoţarna zaštita referent 
662634  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj morava 
663022  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor rj sloga 
662552  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor prodaje 
663324  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Finansijski direktor 
663928  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj napredak 
663212  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Špik društveno preduzeće 
663320  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
663903  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Špik društveno preduzeće 
663661  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Špik društveno preduzeće 
660235  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Pomoćnik generalnog direktora 
662502  Špik iverica dp za proizvodnju ploča  Venjamina Marinkovića  bb   Centrala 
663020  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
663925  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
663023  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139   Telefaks 
664683  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
661334  Špik napredak dp za primarnu preradu drveta  Venjamina Marinkovića  139   Rj sloga 
661514  Špik sloga dp za finalnu proizvodnju  Venjamina Marinkovića  139   Tehnički direktor 
660285  Špik sloga dp za finalnu proizvodnju  Venjamina Marinkovića  139   Špik sloga dp za finalnu proizvodnju 
873120  Šumsko gazdinstvo golija  Močioci  bb   Šumsko gazdinstvo golija 
660999  Taksi radio iva  Nade Popović  49   Taksi radio iva 
642122  Taksi radio iva  SaĎavac  bb   Taksi radio iva 
836507  Tea komerc ptp  Prilike  bb   Tea komerc ptp 
662703  Tehnička škola  Miće Matovića  2   Direktor 
661000  Tehnička škola  Miće Matovića  2   Telefaks 
661619 
Tehnohemija preduzeće za promet hemijskom i 
tehničkom robom na veliko i malo  Miće Matovića  7   Prodavnica brezova 
660240  Tehnopromet  Venjamina Marinkovića  230   Direkcija i prodavnica 
651941  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
652051  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
650200  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
836369  Telekom srbija ad beograd direkc. za logistiku  Prilike  bb   Satelitska stanica 
681199  Telekom srbija direkcija za mreţu  Ivanjica  bb   Telekom srbija direkcija za mreţu 
664586  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
664454  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
661691  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
661836  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Telefaks 
661806  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Telefaks 
664452  Textil best internacional  Boška Petrovića  bb   Textil best internacional 
651922  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
651923  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
651927  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
661940  Toplota društveno preduzeće  Boška Petrovića  13   Direktor i telefaks 
661317  Toplota društveno preduzeće  Boška Petrovića  13   Tehnička priprema 
660700 
Total samostalna trgovinsko komisiona radnja
jovančić dušan  Milinka Kušića  69  
Total samostalna trgovinsko
komisiona radnja jovančić dušan 
641084  Treska trgomebel  SaĎavac  Bb   Prodavnica 
663874  Trgoprodukt  Dragice Parezanović  21   Trgoprodukt 
652031  Trgopromet  Braće Kušića  16   Trgopromet 
660140  Tts promet doo ivanjica  Lučka Reka  bb   Tts promet doo ivanjica 
631140  Tts promet doo ivanjica  Lučka Reka  bb   Tts promet doo ivanjica 
660420  Tup mimis doo  Venjamina Marinkovića  22   Tup mimis doo 
665085  Turistička organizacija ivanjica  Milinka Kušića  12a   Turistička organizacija ivanjica 
661993  Udruţenje privatnih zanatlija  Javorska  41   Udruţenje privatnih zanatlija 
873307  Ugostiteljska radnja vojina obradovića  Brezova  Bb  
Ugostiteljska radnja vojina
obradovića 
664996  Veterinarska apoteka krivokuća  Boška Petrovića  41   Veterinarska apoteka krivokuća 
661180  Veterinarska stanica  Trinaesti Septembar  1   Veterinarska stanica 
837724  Veterinarska stanica  Vionica  bb   Ambulanta vionica 
661518 
Viski samostalna trgovinska radnja ivanović 
slobodan  Nušićeva  24  
Viski samostalna trgovinska radnja
ivanović slobodan 
652042  Voćar dd poţega  Bukovica  bb   Voćar dd poţega 
664873  Volan  Nade Popović  51   Volan 
837506  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana golija 
661397  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
663358  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana crnjevo 
661009  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Magacin 
661150  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel moravica 
661111  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Centrala 
661110  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Telefaks 
661398  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
661315  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Restoran vodopad 
661903  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana lipa 
662033  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Restoran javor 
664423  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Direkcija 
663960  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
836110  Western styl ad  Prilike  bb   Kafana putnik 
660805  Zastava promet doo kragujevac  Javorska  24   Zastava promet doo kragujevac 
663039  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Telefaks 
662260  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Centrala 
661305  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Direktor 
661690  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Sluţba marketinga 
662041  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Pomoćnik direktora 
661999  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Restoran bar 
662261  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Centrala 
662258  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Medicinska sluţba 
662246  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Računovodstvo 
663203  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stomatološka sluţba načelnik 
661050  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Računovodstvo šef 
661024  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Hitna pomoć 
661201  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Direktor i telefaks 
661183  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stomatološka sluţba 
661182  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Opšta medicina načelnik 
661573  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Dispanzer za decu načelnik 
661572  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Dispanzer za ţene načelnik 
662039  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Centrala 
662016  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Sekretar 
661890  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Porodilište 
662612  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stacionar 
662329  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Vozni park 
662444  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Glavna sestra 
662284  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Epidemiološka sluţba 
873225  Zdravstv. Cent. čačak r j dom zdrav. Ivanjica Močioci  bb   Dom zdravlja ivanjica 
837903  Zdravstv.Cent. čačak r j dom zdrav.Ivanjica MeĎurečje  bb   Dom zdravlja ivanjica 
836901 
Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja 
ivanjica  Kušići  bb   Dom zdravlja ivanjica 
662245  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Trinaesti Septembar  39   Medicina rada 
836194  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Prilike  bb   Dom zdravlja ivanjica 
837102  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Kovilje  bb   Dom zdravlja ivanjica 
837704  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Devići  bb   Dom zdravlja 
873304  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Brezova  bb   Dom zdravlja ivanjica 
665066  Zeleni signal  Venjamina Marinkovića  12   Zeleni signal 
652041  Zemljoradnička zadruga ivanjica  SaĎavac  bb   Opšta sluţba telefaks 
661254  Zemljoradnička zadruga ivanjica  SaĎavac  Bb   Zemljoradnička zadruga ivanjica 
872000  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Osonica  bb   Magacin 
871010  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Luke  bb   Magacin 
670140  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Lisa  bb   Prodavnica 
836933  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Kušići  bb   Magacin 
837104  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837110  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837034  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837713  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837711  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837902  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837703  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837921  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  MeĎurečje  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837303  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
681632  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837505  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
663157  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  5   Prodavnica 1 
665787  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  49   Prodavnica 2 
665785  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  5   Prodavnica 8 
664538  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Centrala i faks 
660935  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Komercijala 
662032  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Centrala 
664475  Ţitopromet ad  Golijska  45   Prodavnica 7 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Luke 
Brezova 
Ivanjica 
Radaljevo 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bratljevo 
Bratljevo 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Osonica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Bukovica 
Bukovica 
Prilike 
Ivanjica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Prilike 
Brezova 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bukovica 
Bukovica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Devići 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Šume 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Močioci 
Dubrava 
Brezova 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Ivanjica 
Prilike 
Osonica 
Opaljenik 
Močioci 
MeĎurečje
Luke 
Lisa 
Kušići 
Kovilje 
Erčege 
Devići 
Brezova 
Bratljevo 
Brezova 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Ivanjica 
Kušići 
Luke 
Močioci 
Prilike 
Dubrava 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bukovica 
Dubrava 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Prilike 
Bukovica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bedina
Varoš 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Gradac 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Lisa 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Osonica 
Luke 
Budoţelja 
Kušići 
Brezova 
Brezova 
Bratljevo 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Lisa 
Bukovica 
Vionica 
Vionica 
Prilike 
Prilike 
Dubrava 
Kovilje 
MeĎurečje
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Vionica 
Prilike 
MeĎurečje
Kušići 
Kovilje 
Bukovica 
Brezova 
Bratljevo 
Bratljevo 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bukovica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Vionica 
Kušići 
Brezova 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
MeĎurečje
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Močioci 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Brezova 
Ivanjica 
Ivanjica 
Vionica 
Ivanjica 
Bukovica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Močioci 
MeĎurečje
Kušići 
Ivanjica 
Prilike 
Kovilje 
Devići 
Brezova 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Osonica 
Luke 
Lisa 
Kušići 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
MeĎurečje
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
663107 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Bedina Varoš  bb   Prodavnica bedina varoš 
837500  Pošta  Bele Vode  bb  
Upravnik bele vode, rj ptt saobraćaja 
čačak 
837519  Srbija šume jp šg golija  Bele Vode  bb   Lugarnica 
837526  Srbija šume jp šg golija  Bele Vode  bb   Srbija šume jp šg golija 
837516  Dom zdravlja ivanjica  Bratljevo  bb   Dom zdravlja ivanjica 
681115  Dom zdravlja ivanjica  Bratljevo  bb   Zdravstvena ambulanta 
681603  Mesna kancelarija  Bratljevo  bb   Mesna kancelarija 
681602  Osnovna škola milan vučićević zverac  Bratljevo  bb   Direktor 
681601  Pošta  Bratljevo  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
681604  Srbija šume jp šg golija  Bratljevo  bb   Lugarnica 
837303  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
681632  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837505  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
873448  Crkvena opština  Brezova  Bb   Crkvena opština 
873306 
Investbanka ad beograd poslovna jedinica
brezova  Brezova  bb   Hotel vodice katići 
873303  Ledenice a d  Brezova  bb   Ledenice a d 
873302  Mesna kancelarija  Brezova  bb   Mesna kancelarija 
873452  Mesna zajednica brezova  Brezova  Bb   Mesna zajednica brezova 
873533  Osnovna škola mićo matović  Brezova  Bb   Osnovna škola mićo matović 
873305  Osnovna škola mićo matović  Brezova  Bb   Osnovna škola mićo matović 
873300  Pošta  Brezova  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
873308  Srbija šume jp šg golija  Brezova  bb   Rj golija lugarnica 
873307  Ugostiteljska radnja vojina obradovića  Brezova  Bb  
Ugostiteljska radnja vojina
obradovića 
873304  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Brezova  bb   Dom zdravlja ivanjica 
631096  Osnovna škola kirilo savić  Budoţelja  bb   Istureno odeljenje budoţelja 
641837  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
641148  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
640185  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
641771  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Direktor 
641383  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Tehnički sektor rukovodilac 
641414  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Sektor finansija operativa 
641353  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Komercijala 
641790  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Centrala 
641216  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Veleprodaja referent i telefaks 
641925  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Uvoz izvoz telefaks 
641220  Jela univerzal privatno preduzeće  Bukovica  Bb   Jela univerzal privatno preduzeće 
641909  Jovanović miro  Bukovica  Bb   Jovanović miro 
641201  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  Bb   Mesna zajednica bukovica 
640200  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  bb   Mesna zajednica bukovica 
640195  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  bb   Mesna zajednica bukovica 
641853  Napredak poţega  Bukovica  Bb   Prodavnica nameštaja 
641108  Novi dani tp  Bukovica  bb   Samoposluga bukovica 
641354  Osnovna škola milinko kušić  Bukovica  bb   Osnovna škola milinko kušić 
641999  Pošta  Bukovica  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
641164  Smrčak privatno preduzeće  Bukovica  Bb   Otkupno mesto 
652042  Voćar dd poţega  Bukovica  bb   Voćar dd poţega 
641773  Habit pharm ad  Senjak  bb   Magacin 
641887  Habit pharm ad  Senjak  bb   Magacin 
837719  Klub mode  Devići  bb   Klub mode 
837706  Mesna kancelarija  Devići  bb   Mesna kancelarija 
837704  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Devići  bb   Dom zdravlja 
849212  Ledenice a d  Cerova  bb   Ledenice a d 
849011  Osnovna škola sreten lazarević  Cerova  bb   Osnovna škola sreten lazarević 
640170  Alfa l doo  Dubrava  bb   Alfa l doo 
640165  Beli bor  Dubrava  bb   Beli bor 
640125  Evro trgovina doo  Dubrava  bb   Evro trgovina doo 
640205  GraĎa prevoz doo  Dubrava  bb   GraĎa prevoz doo 
660330  Metal inţenjering doo  Dubrava  bb   Metal inţenjering doo 
640255  Neur d o o  Dubrava  bb   Neur d o o 
641573  Spasojević dragoslav  Dubrava  Bb   Spasojević dragoslav 
837105  Mesna kancelarija  Erčege  bb   Mesna kancelarija 
837510  Opštinska uprava ivanjica  Gradac  bb   Opštinska uprava ivanjica 
661940  Toplota društveno preduzeće  Boška Petrovića  13   Direktor i telefaks 
661317  Toplota društveno preduzeće  Boška Petrovića  13   Tehnička priprema 
664600 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Direktor 
662453 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Telefaks 
661131 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Telefaks 
664540  Poljokomerc  Boška Petrovića  3   Poljokomerc 
664640  Poljokomerc  Boška Petrovića  3   Poljokomerc 
661682 
Autoprevozturist dd u privatnoj svojini za
saobraćaj turizam i trgovinu  Boška Petrovića  41   Telefaks 
661145 
Autoprevozturist dd u privatnoj svojini za
saobraćaj turizam i trgovinu  Boška Petrovića  41   Turist biro 
665244  Ddor novi sad ad zastupništvo ivanjica  Boška Petrovića  41   Osiguranje i reosiguranje 
661904 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Boška Petrovića  41   Prodavnica magacina pića 
660270  Sbb srpske kablovske mreţe pj ivanjica  Boška Petrovića  41  
Sbb srpske kablovske mreţe pj 
ivanjica 
664996  Veterinarska apoteka krivokuća  Boška Petrovića  41   Veterinarska apoteka krivokuća 
601130  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601110  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601120  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601100  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
640020  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
661351  Savez organizacije fizičke kulture  Boška Petrovića  73   Savez organizacije fizičke kulture 
661205  Opštinsko javno tuţilaštvo  Boška Petrovića  9   Opštinsko javno tuţilaštvo 
662029  Opštinski organ za prekršaje  Boška Petrovića  Bb   Organ za prekršaje 
661450  Opštinski organ za prekršaje  Boška Petrovića  Bb   Organ za prekršaje 
662390  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Centrala 
661167  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Predsednik 
661072  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Istraţni sudija 
662391  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Centrala 
663647  Spektar ktsr  Boška Petrovića  bb   Spektar ktsr 
664452  Textil best internacional  Boška Petrovića  bb   Textil best internacional 
652031  Trgopromet  Braće Kušića  16   Trgopromet 
661003 
Kruna ortačko društvo za marketing i tehničko 
poslovne usluge  Braće Rabrenovića  5   Radio kruna 
661421  Osnovna škola kirilo savić  Crnjevo  bb   Osnovna škola kirilo savić 
661591  Bajović komerc  Dragana Šabanovića  Bb   Bajović komerc 
663874  Trgoprodukt  Dragice Parezanović  21   Trgoprodukt 
661687  Ctp ristić  Dragice Parezanović  5   Ctp ristić 
660245  Klas doo  Druge Proleterske Brigade  121   Klas doo 
640070  Niskogradnja ivanjica doo  Druge Proleterske Brigade  13   Niskogradnja ivanjica doo 
664994  Čemernica udruţenje lovaca  Druge Proleterske Brigade  67   Čemernica udruţenje lovaca 
664535  Steko  Druge Proleterske Brigade  bb   Steko 
664475  Ţitopromet ad  Golijska  45   Prodavnica 7 
663523 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Samousluga prvi maj 
662723 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica usluga 
662731 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica zvezda 
662117 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica stadion 
661335 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica sport 
631392 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica ivanjičanka 
661222 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica magacina prehrane 
661008 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Samousluga centar 
651091 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica park 
681199  Telekom srbija direkcija za mreţu  Ivanjica  bb   Telekom srbija direkcija za mreţu 
663180  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Telefaks 
661909  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Direktor 
661789  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Šalter 
661319  Crkvena opština  Javorska  1   Crkvena opština 
663533  Milutinović radivoje pp  Javorska  12   Advokatska kancelarija 
660805  Zastava promet doo kragujevac  Javorska  24   Zastava promet doo kragujevac 
661993  Udruţenje privatnih zanatlija  Javorska  41   Udruţenje privatnih zanatlija 
664580  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Direktor 
661855  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Šef mehanizacije 
661820  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Centrala 
664768  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Tehnička sluţba 
664769  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Finansije i računovodstvo 
664891  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Radionica 
663444  Flora doo  Javorski Put  bb   Flora doo 
663854 
Oaza samostalna trgovinska radnja marić 
ljiljana  Kej Braće Damjanovića  23  
Oaza samostalna trgovinska radnja
marić ljiljana 
662599  Rm company  Kej Braće Damjanovića  bb   Rm company 
664870  Spektar ktsr  Kej Braće Damjanovića  Bb   Spektar ktsr 
661730  Stomatološka ordinacija popović mirjana  Kej Braće Damjanovića  Bb   Ordinacija 
661922  Gorski doo  Kej OsloboĎenja  7   Gorski doo 
663665  Osnovna škola kirilo savić  Kirila Savića  bb   Osnovna škola kirilo savić 
661209  Osnovna škola kirilo savić  Kirila Savića  Bb   Osnovna škola kirilo savić 
631126  Izlet samos. Ugosti. radnja vl m beševića  Lučka Reka  Bb   Izlet samos.Ugos.Rad.vl m beševića 
660140  Tts promet doo ivanjica  Lučka Reka  bb   Tts promet doo ivanjica 
631140  Tts promet doo ivanjica  Lučka Reka  bb   Tts promet doo ivanjica 
661049  Ministars.Finans.Uprav. za trezor filijala uţice  Majora Ilića  1   Ekspozitura ivanjica 
661062  Ministars.Finans.Uprav. za trezor filijala uţice  Majora Ilića  1   Ekspozitura ivanjica 
663383  Delta banka ad beograd pj uţice  Majora Ilića  3   Ekspozitura 
661263  Delta banka ad beograd pj uţice  Majora Ilića  3   Ekspozitura 
661499 
Menjač. ješić samost. Trg. Komis. Rad. ješić 
jordan  Majora Ilića  3  
Menjač. ješić samost. Trg. Komis. 
Rad. ješić jordan 
664979  Maria pia  Majora Ilića  6   Maria pia 
664950  Majt  Marka Cuparića  11   Majt 
662703  Tehnička škola  Miće Matovića  2   Direktor 
661000  Tehnička škola  Miće Matovića  2   Telefaks 
630015  Bojan komerc doo  Miće Matovića  28   Bojan komerc doo 
664940  Slavija bač  Miće Matovića  28   Prodavnica 
664530  Galius doo  Miće Matovića  32   Galius doo 
661898  22 decembar holding dp prodaja zapad doo  Miće Matovića  36  
22 decembar holding dp prodaja
zapad doo 
662209  G 17 plus  Miće Matovića  5 sp  G 17 plus 
661619 
Tehnohemija preduzeće za promet hemijskom i 
tehničkom robom na veliko i malo  Miće Matovića  7   Prodavnica brezova 
664134  Seme beograd  Miće Matovića  Bb   Prodavnica 71 
663222  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Centrala 
663229  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Centrala 
662035  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Komandir 
661780  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Zamenik komandira 
661066  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Inspektori 
661092  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Načelnik 
661022  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Deţurna sluţba 
663829  Alba trade doo  Milinka Kušića  106   Alba trade doo 
661580  Hronos doo  Milinka Kušića  106   Hronos doo 
664675  Mliva doo  Milinka Kušića  106   Mliva doo 
837506  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana golija 
661397  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
663358  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana crnjevo 
661009  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Magacin 
661150  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel moravica 
661398  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
661315  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Restoran vodopad 
661903  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana lipa 
662033  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Restoran javor 
663960  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
663200 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor komercijalne sluţbe 
663289 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Telefaks 
662242 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor finansijske sluţbe 
662249 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Portirnica 
662518 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Centrala 
661725 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor 
661681 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor uvoz izvoz 
662508 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Nabavna sluţba šef 
663216 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Prodajnba sluţba šef 
663503 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Zaštita na radu 
660350  Dom učenika srednjih škola ivanjica  Milinka Kušića  112   Direktor i telefaks 
663223 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Centrala 
661815 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Štamparija 
662991 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Direktor 
662695 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Knjigoveznica 
661513  Dom učenika srednjih škola ivanjica  Milinka Kušića  118   Finansijska sluţba 
665085  Turistička organizacija ivanjica  Milinka Kušića  12a   Turistička organizacija ivanjica 
665017  Euro best  Milinka Kušića  15   Euro best 
665018  Euro best  Milinka Kušića  15   Euro best 
664660  Jugobanka ad uţice  Milinka Kušića  15   Jugobanka ad uţice 
664188  Jugobanka ad uţice  Milinka Kušića  15   Jugobanka ad uţice 
662414  Bečejka  Milinka Kušića  155   Bečejka 
664586  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
664454  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
661691  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
661836  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Telefaks 
661806  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Telefaks 
665047  Sandra i miloš pp  Milinka Kušića  23   Sandra i miloš pp 
665052  Sandra i miloš pp  Milinka Kušića  23   Sandra i miloš pp 
665309  Opštinska organizacija penzionera ivanjica  Milinka Kušića  32  
Opštinska organizacija penzionera 
ivanjica 
661738 
Lomo trgovinska komisiona radnja lomović 
radojla  Milinka Kušića  34  
Lomo trgovinska komisiona radnja
lomović radojla 
661096  Centrotekstil  Milinka Kušića  35   Prodavnica 
662393  Ristić doo  Milinka Kušića  43   Ristić doo 
661625  Ristić doo  Milinka Kušića  43   Ristić doo 
661111  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Centrala 
661110  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Telefaks 
664423  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Direkcija 
665787  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  49   Prodavnica 2 
663157  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  5   Prodavnica 1 
665785  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  5   Prodavnica 8 
664171  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Prodavnica pogrebne opreme 
661453  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Komunalna delatnost 
664170  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Finansijska sluţba 
662549  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Centrala 
631164  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Vodovod 
661067  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Direktor i telefaks 
660700 
Total samostalna trgovinsko komisiona radnja
jovančić dušan  Milinka Kušića  69  
Total samostalna trgovinsko
komisiona radnja jovančić dušan 
661873  Gradsko zelenilo dp  Milinka Kušića  73   Cvećara neven 
663800 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Milinka Kušića  8   Prodavnica papir 
664044  Ivatex r glavinić  Milinka Kušića  93   Telefaks i kancelarije 
662548  Autoservis vl savićević ljubo  Milinka Kušića  Bb   Savićević 
664585  Habit pharm ad  Milinka Kušića  bb   Apoteka 
661819  Ivateks doo ivanjica  Milinka Kušića  bb   Ivateks doo ivanjica 
664139  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Putnički saobraćaj centrala 
660300  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Pegaz saobraćajno preduzeće d d 
661135  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Restoran 
661635  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj 
662025  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj automehaničari 
662208  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Opšta sluţba 
663033  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj 
663602  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Centrala 
660220  Pegaz saobraćajno preduzeće dd  Milinka Kušića  Bb   M f p šef 
661159  Pegaz sp  Milinka Kušića  Bb   Šef putničkog saobraćaja 
662929  Radio tv servis vl nešković milan  Milinka Kušića  Bb   Radio tv servis vl nešković milan 
664105  Ristić doo  Milinka Kušića  bb   Telefaks 
665855  Sintelon svila stkr matović relja  Milinka Kušića  bb   Sintelon svila stkr matović relja 
661988  Špik društveno preduzeće  Milinka Kušića  Bb   Špik društveno preduzeće 
664533  Ratko transportkomerc  Miloša Đelkapića  48   Ratko transportkomerc 
640145  Agromarket  Miljka Savića  28   Agromarket 
651346 
Deni samostalna trgovinska radnja milošević 
zorica  Miljka Savića  84  
Deni samostalna trgovinska radnja
milošević zorica 
651864 
Deni samostalna trgovinska radnja milošević 
zorica  Miljka Savića  84  
Deni samostalna trgovinska radnja
milošević zorica 
661372  Darex doo  Moravičke Čete  3   Darex doo 
664896  Jugotransport  Nade Popović  22   Jugotransport 
662796  Dečji vrtić dobrila stambolić  Nade Popović  48   Sekretar 
662244  Dečji vrtić dobrila stambolić  Nade Popović  48   Direktor 
660999  Taksi radio iva  Nade Popović  49   Taksi radio iva 
664873  Volan  Nade Popović  51   Volan 
661204  Direkcija za izgradnju  Nušićeva  12   Direkcija za izgradnju 
662015  Fond za graĎevinsko zemljište i puteve  Nušićeva  12  
Fond za graĎevinsko zemljište i 
puteve 
662017  Fond za graĎevinsko zemljište i puteve  Nušićeva  12   Telefaks 
664755  Opštinska organizacija crvenog krsta  Nušićeva  12   Opštinska organizac. crvenog krsta 
664874  Radio javor doo  Nušićeva  12   Radio javor doo 
663770  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Direktor 
663760  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Referent nabavke 
661858  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Opšti sektor 
661439  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Centrala 
661132  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Privredno računski sektor 
662021  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Prodavnica graĎevinsko materijala 
661935  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Sektor veleprodaje 
662024  Bojović miroslav advokat  Nušićeva  2   Bojović miroslav advokat 
662449  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  2   Stovarište graĎevinskog materijala 
661518 
Viski samostalna trgovinska radnja ivanović 
slobodan  Nušićeva  24  
Viski samostalna trgovinska radnja
ivanović slobodan 
662685  Beobanka dd uţička banka  Perse Rajević  2   Zakup vojvoĎanska banka 
661001  Beobanka dd uţička banka  Perse Rajević  2   Zakup vojvoĎanska banka centrala 
661018  Dunav dd za osigur. beograd filijala ivanjica  Perse Rajević  5   Centrala 
663420  Komp. dunav osigu. ad beograd filij. ivanjica  Perse Rajević  5   Direktor 
660170  Komp. dunav osigu. ad beograd filij. ivanjica  Perse Rajević  5   Filijala 
664538  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Centrala i faks 
660935  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Komercijala 
662032  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Centrala 
651782  Osnovna škola milinko kušić  Raščići  bb   Odeljenje u raščićima 
651321  Putevi ad ivanjica  Raščići  bb   Kamenolom raščići 
651486  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Telefaks 
651621  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Finansijski direktor 
651518  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651616  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651620  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651517  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651516  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651618  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651520  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Komercijalni direktor 
651617  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651511  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Generalni direktor 
651515  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651921  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  181   Gradilište 
662281  Auto moto društvo  SaĎavac  Bb   Auto moto društvo 
641499  Elektrodistribucija  SaĎavac  bb   Elektrodistribucija 
660015  Flora doo  SaĎavac  bb   Flora doo 
651533  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Direktor 
651485  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Tehnička sluţba 
651507  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Betonjerka 
651509  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Gradilište 
651528  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Komercijala 
651532  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb  
Graditelj društveno graĎevinsko 
preduzeće 
651481  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Centrala 
651530  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Sekretar 
651526  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Pomoćnik direktora 
660000  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Centrala 
665819  Jp elektrodistribucija  SaĎavac  bb   Jp elektrodistribucija 
651159  Lazović dragomir  SaĎavac  Bb   Lazović dragomir 
652011  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
652012  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
651488  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
873111  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
836191  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641551  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641550  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641850  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641713  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641462  Ledenice ad  SaĎavac  Bb   Centrala 
652027  Matovac doo  SaĎavac  bb   Matovac doo 
651535  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Centrala 
651541  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Direktor 
651510  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Finansijska sluţba 
651506  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Komercijala prodaja 
651504  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Telefaks 
642122  Taksi radio iva  SaĎavac  bb   Taksi radio iva 
651941  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
652051  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
650200  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
651922  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
651923  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
651927  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
641084  Treska trgomebel  SaĎavac  Bb   Prodavnica 
652041  Zemljoradnička zadruga ivanjica  SaĎavac  bb   Opšta sluţba telefaks 
661254  Zemljoradnička zadruga ivanjica  SaĎavac  Bb   Zemljoradnička zadruga ivanjica 
837104  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837110  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837034  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
664551  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664552  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664553  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
661180  Veterinarska stanica  Trinaesti Septembar  1   Veterinarska stanica 
664048  Ivatex r glavinić  Trinaesti Septembar  19   Proizvodnja 
661020  Apoteka  Trinaesti Septembar  39   Olga veličković 
664646  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Direktor 
661116  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Sekretar 
663203  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stomatološka sluţba načelnik 
661050  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Računovodstvo šef 
661024  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Hitna pomoć 
661201  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Direktor i telefaks 
661183  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stomatološka sluţba 
661182  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Opšta medicina načelnik 
661573  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Dispanzer za decu načelnik 
661572  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Dispanzer za ţene načelnik 
662039  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Centrala 
662016  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Sekretar 
661890  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Porodilište 
662612  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stacionar 
662329  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Vozni park 
662444  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Glavna sestra 
662284  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Epidemiološka sluţba 
662245  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Trinaesti Septembar  39   Medicina rada 
661117  Osnovna škola milinko kušić  Trinaesti Septembar  54   Osnovna škola milinko kušić 
660780  Osnovna škola milinko kušić  Trinaesti Septembar  54   Osnovna škola milinko kušić 
660265  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  58   Direktor 
661615 
Elektrodistribucija čačak eps jp elektrosrbija 
kraljevo  Trinaesti Septembar  76   Centrala 
662192  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   T s 110 35 
662322  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Direktor i telefaks 
661606  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Računovodstvo 
661057  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Centrala 
661297  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Centrala i deţurni električar 
663039  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Telefaks 
662260  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Centrala 
661305  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Direktor 
661690  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Sluţba marketinga 
662041  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Pomoćnik direktora 
661999  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Restoran bar 
662261  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Centrala 
662258  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Medicinska sluţba 
662246  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Računovodstvo 
664464  Fudbalski savez opštine ivanjica  Trinaesti Septembar  bb   Fudbalski savez opštine ivanjica 
664478  Javor fudbalski klub  Trinaesti Septembar  Bb   Javor fudbalski klub 
660655  Jugopetrol  Trinaesti Septembar  bb   Jugopetrol 
662308  Koţa deoničarsko društvo uţice  Trinaesti Septembar  Bb   Otkupna stanica 
664088 
Stakloreklam dp lučani za staklorezačke i 
staklobrusačke poslove  Trinaesti Septembar  bb   Prodavnica 
664381  Dobrovoljno vatrogasno društvo  Venjamina Marinkovića  1   Dobrovoljno vatrogasno društvo 
662690  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Štab civilne zaštite 
661206  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Telefaks 
661025  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Centar za obaveštavanje 
664760  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
664424  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Društvene delatnosti 
661821  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Telefaks 
661440  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Izvršni odbor predsednik 
661444  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Sekretar so 
661044  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Predsednik opštine 
661040  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
662392  Opštinsko javno pravobranilaštvo  Venjamina Marinkovića  1   Opštinsko javno pravobranilaštvo 
664536  Poreska uprava filijala c ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Direktor 
661446  Poreska uprava filijala c ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
664299  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Šalter sala, rj ptt saobraćaja čačak 
661074  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Kontrolor, rj ptt saobraćaja čačak 
661053  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
661699  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Dostava, rj ptt saobraćaja čačak 
662093  As  Venjamina Marinkovića  109   Telefaks 
661063 
Republički fond za penzijsko i invalidsko 
osiguranje zaposlenih beograd filijala čačak  Venjamina Marinkovića  11   Ispostava ivanjica 
660280  Omladinski savet  Venjamina Marinkovića  12   Omladinski savet 
661251  Opštinsko veće saveza sindikata  Venjamina Marinkovića  12   Telefaks 
640115  Socijalistička partija srbije  Venjamina Marinkovića  12   Socijalistička partija srbije 
661014  Socijalistička partija srbije  Venjamina Marinkovića  12   Socijalistička partija srbije 
665066  Zeleni signal  Venjamina Marinkovića  12   Zeleni signal 
663321  Srbija šume jp šg golija  Venjamina Marinkovića  139   Tehnički direktor 
664440 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Restoran sport 
663323 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Komercijala 
661227 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Šumska uprava šef 
661710 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Telefaks 
662253 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
662240 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Mehanizacija 
662558 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Generalni direktor 
664445 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Računovodstvo šef 
663926  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Špik društveno preduzeće 
662454  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor nabavke 
661030  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
661219  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Generalni direktor 
661217  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Finansijsko komercijalni sektor šef 
661216  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor finansijsko komerc sektora 
661166  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor rj iverica 
661721  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj sloga 
661705  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Sekretarica generalnog direktora 
661633  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor opšteg sektora 
661631  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Nabavka referenti 
661629  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Nabavka referenti 
662540  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Protivpoţarna zaštita referent 
662634  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj morava 
663022  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor rj sloga 
662552  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor prodaje 
663324  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Finansijski direktor 
663928  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj napredak 
663212  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Špik društveno preduzeće 
663320  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
663020  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
663925  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
663023  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139   Telefaks 
664683  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
661334  Špik napredak dp za primarnu preradu drveta  Venjamina Marinkovića  139   Rj sloga 
661514  Špik sloga dp za finalnu proizvodnju  Venjamina Marinkovića  139   Tehnički direktor 
660285  Špik sloga dp za finalnu proizvodnju  Venjamina Marinkovića  139   Špik sloga dp za finalnu proizvodnju 
660310  Borović nn  Venjamina Marinkovića  14   Borović nn 
664765  Moravički okrug  Venjamina Marinkovića  18   Inspekcijske sluţbe 
665101  Itison odbojkaški klub  Venjamina Marinkovića  19   Itison odbojkaški klub 
660675  Meridian bank ad novi sad  Venjamina Marinkovića  2   Filijala ivanjica 
661279  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob. na mal. i vel. Venjamina Marinkovića  2   Prodavnica izbor 
660125  Ivafarm  Venjamina Marinkovića  20   Ivafarm 
662250  Mobex deonič. društvo poslovnica ivanjica  Venjamina Marinkovića  22   Telefaks 
660420  Tup mimis doo  Venjamina Marinkovića  22   Tup mimis doo 
664125  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Recepcija 
661420  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Uprava 
661052  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Recepcija 
660240  Tehnopromet  Venjamina Marinkovića  230   Direkcija i prodavnica 
664537  Poreska uprava  Venjamina Marinkovića  3   Filijala 
661041  Republički geodetski zavod  Venjamina Marinkovića  3   Sluţba za katastar nepokretnosti 
660880  Ivaterm projektantsko zanatska radnja  Venjamina Marinkovića  30   Ivaterm pzr 
631239  Drvopromet  Venjamina Marinkovića  306   Restoran lido 
631612  Drvopromet  Venjamina Marinkovića  306   Centrala 
661157  3 mart doo  Venjamina Marinkovića  41   3 mart doo 
661413  Politika newspapers and magazines doo  Venjamina Marinkovića  5   Trafika 19 
661932  Ras  Venjamina Marinkovića  55   Ras 
664990  Golija mesarsko kobasičarska radnja  Venjamina Marinkovića  56  
Golija mesarsko kobasičarska 
radnja 
661684 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Venjamina Marinkovića  56   Prodavnica jasen 
662397 
Društvo za pomoć osobama cerebralne i dečije 
paralize i plegije  Venjamina Marinkovića  6  
Društvo za pomoć osobama 
cerebralne i dečije paralize i plegije 
660120  Lazović dragomir  Venjamina Marinkovića  68   Lazović dragomir 
664890  Beobanka dd uţička banka  Venjamina Marinkovića  7   Šalter sala 
661613  Republički zavod za zdravstveno osiguranje  Venjamina Marinkovića  7   Blagajna 
660135  Mv company doo  Venjamina Marinkovića  75   Mv company doo 
660615  Mesna zajednica ivanjica  Venjamina Marinkovića  8   Mesna zajednica ivanjica 
661897  Beko beogradska konfekcija  Venjamina Marinkovića  Bb   Prodavnica 
665382  Biblioteka svetislav vulović  Venjamina Marinkovića  bb   Biblioteka svetislav vulović 
661303  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Ivanjički radio 
660645  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Direktor 
661087  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Direktor i telefaks 
661015  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Venjamina Marinkovića  Bb   He moravica 
661098  Lovački sastanak  Venjamina Marinkovića  Bb   Kafana 
663903  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Špik društveno preduzeće 
663661  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Špik društveno preduzeće 
660235  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Pomoćnik generalnog direktora 
662502  Špik iverica dp za proizvodnju ploča  Venjamina Marinkovića  bb   Centrala 
837101  Mesna kancelarija  Kovilje  bb   Šef 
837103  Osnovna škola svetozar marković  Kovilje  Bb   Kancelarija 
837100  Pošta  Kovilje  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837102  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Kovilje  bb   Dom zdravlja ivanjica 
836902  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Direktor 
836907  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Opšti sektor ekonomija i komercijal 
836908  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Opšti sektor magacin 
836912  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Računovodstvo 
836911  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Telefaks 
836909  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Hotel javor upravnik 
836915  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Motel opaljenik 
836930  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Hotel javor recepcija 
836905  Mesna kancelarija  Kušići  bb   Šef 
836919  Mesna zajednica kušići  Kušići  Bb   Mesna zajednica kušići 
836906  Osnovna škola kušići  Kušići  Bb   Osnovna škola kušići 
836900  Pošta  Kušići  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
836904  Srbija šume jp šg golija  Kušići  bb   Rj golija 
836901 
Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja 
ivanjica  Kušići  bb   Dom zdravlja ivanjica 
836933  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Kušići  bb   Magacin 
670134  Mesna kancelarija  Lisa  bb   Mesna kancelarija 
651640  Orah samos. Zanat. radnja milićević milan  Lisa  bb   Orah sam.Zanat.Rad.milićević milan
670133  Osnovna škola milinko kušić  Lisa  bb   Kancelarija 
670140  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Lisa  bb   Prodavnica 
871023  Crkvena opština  Luke  Bb   Crkvena opština 
871005  Mesna kancelarija  Luke  bb   Mesna kancelarija 
871013  Mesna zajednica luke  Luke  Bb   Mesna zajednica luke 
871018  Osnovna škola kirilo savić  Luke  bb   Osnovna škola kirilo savić 
871010  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Luke  bb   Magacin 
837901  Mesna kancelarija  MeĎurečje  bb   Mesna kancelarija 
837906  Osnovna škola vučić veličković  MeĎurečje  Bb   Osnovna škola vučić veličković 
837900  Pošta  MeĎurečje  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837917  Srbija šume jp šumsko gazdinstvo golija  MeĎurečje  bb   Ribnjak 
837903  Zdravstv.Cent. čačak r j dom zdrav.Ivanjica MeĎurečje  bb   Dom zdravlja ivanjica 
837921  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  MeĎurečje  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
873301  Ledenice a d  Močioci  bb   Ledenice a d 
873110  Mesna kancelarija  Močioci  bb   Mesna kancelarija 
873220  Mesna zajednica močioci  Močioci  Bb   Mesna zajednica močioci 
873120  Šumsko gazdinstvo golija  Močioci  bb   Šumsko gazdinstvo golija 
873225  Zdravstv. Cent. čačak r j dom zdrav. Ivanjica Močioci  bb   Dom zdravlja ivanjica 
836914  Mesna kancelarija  Opaljenik  bb   Mesna kancelarija 
872244  Elektrovodomont od  Osonica  bb   Elektrovodomont od 
872005  Mesna kancelarija  Osonica  bb   Mesna kancelarija 
872013  Osnovna škola kirilo savić  Osonica  bb   Osnovna škola kirilo savić 
872000  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Osonica  bb   Magacin 
642100  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642101  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642103  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642105  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642108  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
641020  Ristić doo  Đurića Put  bb   Prodavnica auto delova 
642109  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642106  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642104  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642102  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
641030  As  Đurići  Bb   As 
641031  As  Đurići  Bb   As 
836102  Inex moravica ugostiteljsko preduzeće  Prilički Kiseljak  bb   Hotel dubrava 
641731  Habit pharm ad  Prilike  bb   Centrala 
641803  Habit pharm ad  Prilike  bb   Predsednik kompanije 
641804  Habit pharm ad  Prilike  bb   Faks 
641886  Habit pharm ad  Prilike  bb   Finansijski direktor 
836227  Hidrometeorološki zavod  Prilike  bb   Hidrometeorološki zavod 
836406  Ledenice a d  Prilike  bb   Ledenice a d 
642141  Mercury international mp beograd  Prilike  bb   Mercury international mp beograd 
836103  Mesna kancelarija  Prilike  bb   Mesna kancelarija 
836583  Mesna zajednica prilike  Prilike  Bb   Mesna zajednica prilike 
640100  Mono doo prilike  Prilike  bb   Mono doo prilike 
642142  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
642143  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
642144  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
836111  Novi dani tp  Prilike  bb   Samousluga prilike 
836618  Osnovna škola sreten lazarević  Prilike  Bb   Direktor 
836106  Osnovna škola sreten lazarević  Prilike  Bb   Sekretar 
836119  Pošta  Prilike  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
836326  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Komercijala 
836331  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Računovodstvo telefax 
836298  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Prodavnica 
836330  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Direktor 
836507  Tea komerc ptp  Prilike  bb   Tea komerc ptp 
836369  Telekom srbija ad beograd direkc. za logistiku  Prilike  bb   Satelitska stanica 
836110  Western styl ad  Prilike  bb   Kafana putnik 
836194  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Prilike  bb   Dom zdravlja ivanjica 
836647  Čapo moto servis  Radaljevo  Bb   Čapo moto servis 
651060  Lazović dragomir  Šume  bb   Lazović dragomir 
837708  Osnovna škola profesor doktor nedeljko košanin  Vionica  bb   Direktor 
837714  Osnovna škola profesor doktor nedeljko košanin  Vionica  bb   Sekretar 
837700  Pošta  Vionica  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837707  Srbija šume jp šg golija  Vionica  bb   Rj golija vionica 
837724  Veterinarska stanica  Vionica  bb   Ambulanta vionica 
837713  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837711  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837902  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837703  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
Bedina
Varoš 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Budoţelja 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Devići 
Devići 
Devići 
Dubrava 
Dubrava 
Dubrava 
Dubrava 
Dubrava 
Dubrava 
Dubrava 
Dubrava 
Dubrava 
Erčege 
Gradac 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Kovilje 
Kovilje 
Kovilje 
Kovilje 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Lisa 
Lisa 
Lisa 
Lisa 
Luke 
Luke 
Luke 
Luke 
Luke 
MeĎurečje
MeĎurečje
MeĎurečje
MeĎurečje
MeĎurečje
MeĎurečje
Močioci 
Močioci 
Močioci 
Močioci 
Močioci 
Opaljenik 
Osonica 
Osonica 
Osonica 
Osonica 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Radaljevo 
Šume 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
601100  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601110  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601120  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
601130  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
630015  Bojan komerc doo  Miće Matovića  28   Bojan komerc doo 
631096  Osnovna škola kirilo savić  Budoţelja  bb   Istureno odeljenje budoţelja 
631126  Izlet samos. Ugosti. radnja vl m beševića  Lučka Reka  Bb   Izlet samos.Ugos.Rad.vl m beševića 
631140  Tts promet doo ivanjica  Lučka Reka  bb   Tts promet doo ivanjica 
631164  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Vodovod 
631239  Drvopromet  Venjamina Marinkovića  306   Restoran lido 
631392 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica ivanjičanka 
631612  Drvopromet  Venjamina Marinkovića  306   Centrala 
640020  Ristić doo  Boška Petrovića  43   Ristić doo 
640070  Niskogradnja ivanjica doo  Druge Proleterske Brigade  13   Niskogradnja ivanjica doo 
640100  Mono doo prilike  Prilike  bb   Mono doo prilike 
640115  Socijalistička partija srbije  Venjamina Marinkovića  12   Socijalistička partija srbije 
640125  Evro trgovina doo  Dubrava  bb   Evro trgovina doo 
640145  Agromarket  Miljka Savića  28   Agromarket 
640165  Beli bor  Dubrava  bb   Beli bor 
640170  Alfa l doo  Dubrava  bb   Alfa l doo 
640185  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
640195  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  bb   Mesna zajednica bukovica 
640200  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  bb   Mesna zajednica bukovica 
640205  GraĎa prevoz doo  Dubrava  bb   GraĎa prevoz doo 
640255  Neur d o o  Dubrava  bb   Neur d o o 
641020  Ristić doo  Đurića Put  bb   Prodavnica auto delova 
641030  As  Đurići  Bb   As 
641031  As  Đurići  Bb   As 
641084  Treska trgomebel  SaĎavac  Bb   Prodavnica 
641108  Novi dani tp  Bukovica  bb   Samoposluga bukovica 
641148  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
641164  Smrčak privatno preduzeće  Bukovica  Bb   Otkupno mesto 
641201  Mesna zajednica bukovica  Bukovica  Bb   Mesna zajednica bukovica 
641216  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Veleprodaja referent i telefaks 
641220  Jela univerzal privatno preduzeće  Bukovica  Bb   Jela univerzal privatno preduzeće 
641353  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Komercijala 
641354  Osnovna škola milinko kušić  Bukovica  bb   Osnovna škola milinko kušić 
641383  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Tehnički sektor rukovodilac 
641414  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Sektor finansija operativa 
641462  Ledenice ad  SaĎavac  Bb   Centrala 
641499  Elektrodistribucija  SaĎavac  bb   Elektrodistribucija 
641550  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641551  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641573  Spasojević dragoslav  Dubrava  Bb   Spasojević dragoslav 
641713  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641731  Habit pharm ad  Prilike  bb   Centrala 
641771  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Direktor 
641773  Habit pharm ad  Senjak  bb   Magacin 
641790  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Centrala 
641803  Habit pharm ad  Prilike  bb   Predsednik kompanije 
641804  Habit pharm ad  Prilike  bb   Faks 
641837  Agromarket  Bukovica  bb   Agromarket 
641850  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
641853  Napredak poţega  Bukovica  Bb   Prodavnica nameštaja 
641886  Habit pharm ad  Prilike  bb   Finansijski direktor 
641887  Habit pharm ad  Senjak  bb   Magacin 
641909  Jovanović miro  Bukovica  Bb   Jovanović miro 
641925  Industrija tepiha ivanjica  Bukovica  bb   Uvoz izvoz telefaks 
641999  Pošta  Bukovica  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
642100  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642101  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642102  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642103  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642104  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642105  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642106  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642108  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642109  Ristić doo  Đurića Put  bb   Ristić doo 
642122  Taksi radio iva  SaĎavac  bb   Taksi radio iva 
642141  Mercury international mp beograd  Prilike  bb   Mercury international mp beograd 
642142  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
642143  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
642144  New electronics ad  Prilike  bb   New electronics ad 
650200  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
651060  Lazović dragomir  Šume  bb   Lazović dragomir 
651091 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica park 
651159  Lazović dragomir  SaĎavac  Bb   Lazović dragomir 
651321  Putevi ad ivanjica  Raščići  bb   Kamenolom raščići 
651346 
Deni samostalna trgovinska radnja milošević 
zorica  Miljka Savića  84  
Deni samostalna trgovinska radnja
milošević zorica 
651481  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Centrala 
651485  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Tehnička sluţba 
651486  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Telefaks 
651488  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
651504  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Telefaks 
651506  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Komercijala prodaja 
651507  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Betonjerka 
651509  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Gradilište 
651510  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Finansijska sluţba 
651511  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Generalni direktor 
651515  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651516  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651517  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651518  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651520  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Komercijalni direktor 
651526  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Pomoćnik direktora 
651528  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Komercijala 
651530  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Sekretar 
651532  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb  
Graditelj društveno graĎevinsko 
preduzeće 
651533  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Direktor 
651535  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Centrala 
651541  Sloboda metalac mpu  SaĎavac  Bb   Direktor 
651616  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651617  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651618  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651620  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Centrala 
651621  Javor pds industrija rublja i svilenih tkanina  SaĎavac  179   Finansijski direktor 
651640  Orah samos. Zanat. radnja milićević milan  Lisa  bb   Orah sam.Zanat.Rad.milićević milan
651782  Osnovna škola milinko kušić  Raščići  bb   Odeljenje u raščićima 
651864 
Deni samostalna trgovinska radnja milošević 
zorica  Miljka Savića  84  
Deni samostalna trgovinska radnja
milošević zorica 
651921  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  181   Gradilište 
651922  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
651923  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
651927  Tis doo  SaĎavac  bb   Tis doo 
651941  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
652011  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
652012  Lazović dragomir  SaĎavac  bb   Lazović dragomir 
652027  Matovac doo  SaĎavac  bb   Matovac doo 
652031  Trgopromet  Braće Kušića  16   Trgopromet 
652041  Zemljoradnička zadruga ivanjica  SaĎavac  bb   Opšta sluţba telefaks 
652042  Voćar dd poţega  Bukovica  bb   Voćar dd poţega 
652051  Tehnopromet  SaĎavac  bb   Tehnopromet 
660000  Graditelj društveno graĎevinsko preduzeće  SaĎavac  Bb   Centrala 
660015  Flora doo  SaĎavac  bb   Flora doo 
660120  Lazović dragomir  Venjamina Marinkovića  68   Lazović dragomir 
660125  Ivafarm  Venjamina Marinkovića  20   Ivafarm 
660135  Mv company doo  Venjamina Marinkovića  75   Mv company doo 
660140  Tts promet doo ivanjica  Lučka Reka  bb   Tts promet doo ivanjica 
660170  Komp. dunav osigu. ad beograd filij. ivanjica  Perse Rajević  5   Filijala 
660220  Pegaz saobraćajno preduzeće dd  Milinka Kušića  Bb   M f p šef 
660235  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Pomoćnik generalnog direktora 
660240  Tehnopromet  Venjamina Marinkovića  230   Direkcija i prodavnica 
660245  Klas doo  Druge Proleterske Brigade  121   Klas doo 
660265  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  58   Direktor 
660270  Sbb srpske kablovske mreţe pj ivanjica  Boška Petrovića  41  
Sbb srpske kablovske mreţe pj 
ivanjica 
660280  Omladinski savet  Venjamina Marinkovića  12   Omladinski savet 
660285  Špik sloga dp za finalnu proizvodnju  Venjamina Marinkovića  139   Špik sloga dp za finalnu proizvodnju 
660300  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Pegaz saobraćajno preduzeće d d 
660310  Borović nn  Venjamina Marinkovića  14   Borović nn 
660330  Metal inţenjering doo  Dubrava  bb   Metal inţenjering doo 
660350  Dom učenika srednjih škola ivanjica  Milinka Kušića  112   Direktor i telefaks 
660420  Tup mimis doo  Venjamina Marinkovića  22   Tup mimis doo 
660615  Mesna zajednica ivanjica  Venjamina Marinkovića  8   Mesna zajednica ivanjica 
660645  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Direktor 
660655  Jugopetrol  Trinaesti Septembar  bb   Jugopetrol 
660675  Meridian bank ad novi sad  Venjamina Marinkovića  2   Filijala ivanjica 
660700 
Total samostalna trgovinsko komisiona radnja
jovančić dušan  Milinka Kušića  69  
Total samostalna trgovinsko
komisiona radnja jovančić dušan 
660780  Osnovna škola milinko kušić  Trinaesti Septembar  54   Osnovna škola milinko kušić 
660805  Zastava promet doo kragujevac  Javorska  24   Zastava promet doo kragujevac 
660880  Ivaterm projektantsko zanatska radnja  Venjamina Marinkovića  30   Ivaterm pzr 
660935  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Komercijala 
660999  Taksi radio iva  Nade Popović  49   Taksi radio iva 
661000  Tehnička škola  Miće Matovića  2   Telefaks 
661001  Beobanka dd uţička banka  Perse Rajević  2   Zakup vojvoĎanska banka centrala 
661003 
Kruna ortačko društvo za marketing i tehničko 
poslovne usluge  Braće Rabrenovića  5   Radio kruna 
661008 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Samousluga centar 
661009  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Magacin 
661014  Socijalistička partija srbije  Venjamina Marinkovića  12   Socijalistička partija srbije 
661015  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Venjamina Marinkovića  Bb   He moravica 
661018  Dunav dd za osigur. beograd filijala ivanjica  Perse Rajević  5   Centrala 
661020  Apoteka  Trinaesti Septembar  39   Olga veličković 
661022  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Deţurna sluţba 
661024  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Hitna pomoć 
661025  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Centar za obaveštavanje 
661030  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
661040  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
661041  Republički geodetski zavod  Venjamina Marinkovića  3   Sluţba za katastar nepokretnosti 
661044  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Predsednik opštine 
661049  Ministars.Finans.Uprav. za trezor filijala uţice  Majora Ilića  1   Ekspozitura ivanjica 
661050  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Računovodstvo šef 
661052  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Recepcija 
661053  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
661057  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Centrala 
661062  Ministars.Finans.Uprav. za trezor filijala uţice  Majora Ilića  1   Ekspozitura ivanjica 
661063 
Republički fond za penzijsko i invalidsko 
osiguranje zaposlenih beograd filijala čačak  Venjamina Marinkovića  11   Ispostava ivanjica 
661066  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Inspektori 
661067  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Direktor i telefaks 
661072  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Istraţni sudija 
661074  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Kontrolor, rj ptt saobraćaja čačak 
661087  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Direktor i telefaks 
661092  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Načelnik 
661096  Centrotekstil  Milinka Kušića  35   Prodavnica 
661098  Lovački sastanak  Venjamina Marinkovića  Bb   Kafana 
661110  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Telefaks 
661111  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Centrala 
661116  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Sekretar 
661117  Osnovna škola milinko kušić  Trinaesti Septembar  54   Osnovna škola milinko kušić 
661131 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Telefaks 
661132  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Privredno računski sektor 
661135  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Restoran 
661145 
Autoprevozturist dd u privatnoj svojini za
saobraćaj turizam i trgovinu  Boška Petrovića  41   Turist biro 
661150  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel moravica 
661157  3 mart doo  Venjamina Marinkovića  41   3 mart doo 
661159  Pegaz sp  Milinka Kušića  Bb   Šef putničkog saobraćaja 
661166  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor rj iverica 
661167  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Predsednik 
661180  Veterinarska stanica  Trinaesti Septembar  1   Veterinarska stanica 
661182  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Opšta medicina načelnik 
661183  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stomatološka sluţba 
661201  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Direktor i telefaks 
661204  Direkcija za izgradnju  Nušićeva  12   Direkcija za izgradnju 
661205  Opštinsko javno tuţilaštvo  Boška Petrovića  9   Opštinsko javno tuţilaštvo 
661206  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Telefaks 
661209  Osnovna škola kirilo savić  Kirila Savića  Bb   Osnovna škola kirilo savić 
661216  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor finansijsko komerc sektora 
661217  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Finansijsko komercijalni sektor šef 
661219  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Generalni direktor 
661222 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica magacina prehrane 
661227 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Šumska uprava šef 
661251  Opštinsko veće saveza sindikata  Venjamina Marinkovića  12   Telefaks 
661254  Zemljoradnička zadruga ivanjica  SaĎavac  Bb   Zemljoradnička zadruga ivanjica 
661263  Delta banka ad beograd pj uţice  Majora Ilića  3   Ekspozitura 
661279  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob. na mal. i vel. Venjamina Marinkovića  2   Prodavnica izbor 
661297  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Centrala i deţurni električar 
661303  Dom kulture ivanjica  Venjamina Marinkovića  bb   Ivanjički radio 
661305  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Direktor 
661315  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Restoran vodopad 
661317  Toplota društveno preduzeće  Boška Petrovića  13   Tehnička priprema 
661319  Crkvena opština  Javorska  1   Crkvena opština 
661334  Špik napredak dp za primarnu preradu drveta  Venjamina Marinkovića  139   Rj sloga 
661335 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica sport 
661351  Savez organizacije fizičke kulture  Boška Petrovića  73   Savez organizacije fizičke kulture 
661372  Darex doo  Moravičke Čete  3   Darex doo 
661397  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
661398  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
661413  Politika newspapers and magazines doo  Venjamina Marinkovića  5   Trafika 19 
661420  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Uprava 
661421  Osnovna škola kirilo savić  Crnjevo  bb   Osnovna škola kirilo savić 
661439  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Centrala 
661440  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Izvršni odbor predsednik 
661444  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Sekretar so 
661446  Poreska uprava filijala c ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
661450  Opštinski organ za prekršaje  Boška Petrovića  Bb   Organ za prekršaje 
661453  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Komunalna delatnost 
661499 
Menjač. ješić samost. Trg. Komis. Rad. ješić 
jordan  Majora Ilića  3  
Menjač. ješić samost. Trg. Komis. 
Rad. ješić jordan 
661513  Dom učenika srednjih škola ivanjica  Milinka Kušića  118   Finansijska sluţba 
661514  Špik sloga dp za finalnu proizvodnju  Venjamina Marinkovića  139   Tehnički direktor 
661518 
Viski samostalna trgovinska radnja ivanović 
slobodan  Nušićeva  24  
Viski samostalna trgovinska radnja
ivanović slobodan 
661572  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Dispanzer za ţene načelnik 
661573  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Dispanzer za decu načelnik 
661580  Hronos doo  Milinka Kušića  106   Hronos doo 
661591  Bajović komerc  Dragana Šabanovića  Bb   Bajović komerc 
661606  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Računovodstvo 
661613  Republički zavod za zdravstveno osiguranje  Venjamina Marinkovića  7   Blagajna 
661615 
Elektrodistribucija čačak eps jp elektrosrbija 
kraljevo  Trinaesti Septembar  76   Centrala 
661619 
Tehnohemija preduzeće za promet hemijskom i 
tehničkom robom na veliko i malo  Miće Matovića  7   Prodavnica brezova 
661625  Ristić doo  Milinka Kušića  43   Ristić doo 
661629  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Nabavka referenti 
661631  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Nabavka referenti 
661633  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor opšteg sektora 
661635  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj 
661681 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor uvoz izvoz 
661682 
Autoprevozturist dd u privatnoj svojini za
saobraćaj turizam i trgovinu  Boška Petrovića  41   Telefaks 
661684 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Venjamina Marinkovića  56   Prodavnica jasen 
661687  Ctp ristić  Dragice Parezanović  5   Ctp ristić 
661690  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Sluţba marketinga 
661691  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
661699  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Dostava, rj ptt saobraćaja čačak 
661705  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Sekretarica generalnog direktora 
661710 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Telefaks 
661721  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj sloga 
661725 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor 
661730  Stomatološka ordinacija popović mirjana  Kej Braće Damjanovića  Bb   Ordinacija 
661738 
Lomo trgovinska komisiona radnja lomović 
radojla  Milinka Kušića  34  
Lomo trgovinska komisiona radnja
lomović radojla 
661780  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Zamenik komandira 
661789  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Šalter 
661806  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Telefaks 
661815 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Štamparija 
661819  Ivateks doo ivanjica  Milinka Kušića  bb   Ivateks doo ivanjica 
661820  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Centrala 
661821  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Telefaks 
661836  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Telefaks 
661855  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Šef mehanizacije 
661858  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Opšti sektor 
661873  Gradsko zelenilo dp  Milinka Kušića  73   Cvećara neven 
661890  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Porodilište 
661897  Beko beogradska konfekcija  Venjamina Marinkovića  Bb   Prodavnica 
661898  22 decembar holding dp prodaja zapad doo  Miće Matovića  36  
22 decembar holding dp prodaja
zapad doo 
661903  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana lipa 
661904 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Boška Petrovića  41   Prodavnica magacina pića 
661909  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Direktor 
661922  Gorski doo  Kej OsloboĎenja  7   Gorski doo 
661932  Ras  Venjamina Marinkovića  55   Ras 
661935  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Sektor veleprodaje 
661940  Toplota društveno preduzeće  Boška Petrovića  13   Direktor i telefaks 
661988  Špik društveno preduzeće  Milinka Kušića  Bb   Špik društveno preduzeće 
661993  Udruţenje privatnih zanatlija  Javorska  41   Udruţenje privatnih zanatlija 
661999  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Restoran bar 
662015  Fond za graĎevinsko zemljište i puteve  Nušićeva  12  
Fond za graĎevinsko zemljište i 
puteve 
662016  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Sekretar 
662017  Fond za graĎevinsko zemljište i puteve  Nušićeva  12   Telefaks 
662021  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Prodavnica graĎevinsko materijala 
662024  Bojović miroslav advokat  Nušićeva  2   Bojović miroslav advokat 
662025  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj automehaničari 
662029  Opštinski organ za prekršaje  Boška Petrovića  Bb   Organ za prekršaje 
662032  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Centrala 
662033  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Restoran javor 
662035  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Komandir 
662039  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Centrala 
662041  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Pomoćnik direktora 
662093  As  Venjamina Marinkovića  109   Telefaks 
662117 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica stadion 
662192  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   T s 110 35 
662208  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Opšta sluţba 
662209  G 17 plus  Miće Matovića  5 sp  G 17 plus 
662240 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Mehanizacija 
662242 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor finansijske sluţbe 
662244  Dečji vrtić dobrila stambolić  Nade Popović  48   Direktor 
662245  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Trinaesti Septembar  39   Medicina rada 
662246  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Računovodstvo 
662249 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Portirnica 
662250  Mobex deonič. društvo poslovnica ivanjica  Venjamina Marinkovića  22   Telefaks 
662253 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
662258  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Medicinska sluţba 
662260  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Centrala 
662261  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Centrala 
662281  Auto moto društvo  SaĎavac  Bb   Auto moto društvo 
662284  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Epidemiološka sluţba 
662308  Koţa deoničarsko društvo uţice  Trinaesti Septembar  Bb   Otkupna stanica 
662322  Elektrodistribucija uţice pogon ivanjica  Trinaesti Septembar  76   Direktor i telefaks 
662329  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Vozni park 
662390  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Centrala 
662391  Opštinski sud  Boška Petrovića  Bb   Centrala 
662392  Opštinsko javno pravobranilaštvo  Venjamina Marinkovića  1   Opštinsko javno pravobranilaštvo 
662393  Ristić doo  Milinka Kušića  43   Ristić doo 
662397 
Društvo za pomoć osobama cerebralne i dečije 
paralize i plegije  Venjamina Marinkovića  6  
Društvo za pomoć osobama 
cerebralne i dečije paralize i plegije 
662414  Bečejka  Milinka Kušića  155   Bečejka 
662444  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Glavna sestra 
662449  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  2   Stovarište graĎevinskog materijala 
662453 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Telefaks 
662454  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor nabavke 
662502  Špik iverica dp za proizvodnju ploča  Venjamina Marinkovića  bb   Centrala 
662508 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Nabavna sluţba šef 
662518 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Centrala 
662540  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Protivpoţarna zaštita referent 
662548  Autoservis vl savićević ljubo  Milinka Kušića  Bb   Savićević 
662549  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Centrala 
662552  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor prodaje 
662558 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Generalni direktor 
662599  Rm company  Kej Braće Damjanovića  bb   Rm company 
662612  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stacionar 
662634  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj morava 
662685  Beobanka dd uţička banka  Perse Rajević  2   Zakup vojvoĎanska banka 
662690  Ministarstvo odbrane  Venjamina Marinkovića  1   Štab civilne zaštite 
662695 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Knjigoveznica 
662703  Tehnička škola  Miće Matovića  2   Direktor 
662723 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica usluga 
662731 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Prodavnica zvezda 
662796  Dečji vrtić dobrila stambolić  Nade Popović  48   Sekretar 
662929  Radio tv servis vl nešković milan  Milinka Kušića  Bb   Radio tv servis vl nešković milan 
662991 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Direktor 
663020  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
663022  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Direktor rj sloga 
663023  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139   Telefaks 
663033  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Teretni saobraćaj 
663039  Zavod za prevenc.Leč.i rehabilit. bolesti krvi  Trinaesti Septembar  78   Telefaks 
663107 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Bedina Varoš  bb   Prodavnica bedina varoš 
663157  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  5   Prodavnica 1 
663180  Beobanka pj ivanjica  Javorska  1   Telefaks 
663200 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Direktor komercijalne sluţbe 
663203  Zdravst. Cent. čačak r j dom zdravl. ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Stomatološka sluţba načelnik 
663212  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Špik društveno preduzeće 
663216 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Prodajnba sluţba šef 
663222  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Centrala 
663223 
Grafičar dd u mešovitoj svojini za proizvodnju i 
promet  Milinka Kušića  112   Centrala 
663229  Ministarstvo unutrašnjih poslova  Milana Mihajlovića  2   Centrala 
663289 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Telefaks 
663320  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Centrala 
663321  Srbija šume jp šg golija  Venjamina Marinkovića  139   Tehnički direktor 
663323 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Komercijala 
663324  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Finansijski direktor 
663358  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana crnjevo 
663383  Delta banka ad beograd pj uţice  Majora Ilića  3   Ekspozitura 
663420  Komp. dunav osigu. ad beograd filij. ivanjica  Perse Rajević  5   Direktor 
663444  Flora doo  Javorski Put  bb   Flora doo 
663503 
Proleter deoničarsko društvo za proizvodnju 
čarapa  Milinka Kušića  108   Zaštita na radu 
663523 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Ivanjica  Bb   Samousluga prvi maj 
663533  Milutinović radivoje pp  Javorska  12   Advokatska kancelarija 
663602  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Centrala 
663647  Spektar ktsr  Boška Petrovića  bb   Spektar ktsr 
663661  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Špik društveno preduzeće 
663665  Osnovna škola kirilo savić  Kirila Savića  bb   Osnovna škola kirilo savić 
663760  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Referent nabavke 
663770  Novi dani trg.Pred.za prom.Rob.na mal.i vel.  Nušićeva  14   Direktor 
663800 
Novi dani trgovinsko preduzeće za promet robom 
na malo i veliko  Milinka Kušića  8   Prodavnica papir 
663829  Alba trade doo  Milinka Kušića  106   Alba trade doo 
663854 
Oaza samostalna trgovinska radnja marić 
ljiljana  Kej Braće Damjanovića  23  
Oaza samostalna trgovinska radnja
marić ljiljana 
663874  Trgoprodukt  Dragice Parezanović  21   Trgoprodukt 
663903  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  Bb   Špik društveno preduzeće 
663925  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
663926  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Špik društveno preduzeće 
663928  Špik društveno preduzeće  Venjamina Marinkovića  139   Rj napredak 
663960  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Hotel park 
664044  Ivatex r glavinić  Milinka Kušića  93   Telefaks i kancelarije 
664048  Ivatex r glavinić  Trinaesti Septembar  19   Proizvodnja 
664088 
Stakloreklam dp lučani za staklorezačke i 
staklobrusačke poslove  Trinaesti Septembar  bb   Prodavnica 
664105  Ristić doo  Milinka Kušića  bb   Telefaks 
664125  Odmaralište ratnih vojnih invalida golija  Venjamina Marinkovića  23   Recepcija 
664134  Seme beograd  Miće Matovića  Bb   Prodavnica 71 
664139  Pegaz saobraćajno preduzeće d d  Milinka Kušića  Bb   Putnički saobraćaj centrala 
664170  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Finansijska sluţba 
664171  Komunalno javno komunalno preduzeće  Milinka Kušića  61   Prodavnica pogrebne opreme 
664188  Jugobanka ad uţice  Milinka Kušića  15   Jugobanka ad uţice 
664299  Pošta  Venjamina Marinkovića  10   Šalter sala, rj ptt saobraćaja čačak 
664381  Dobrovoljno vatrogasno društvo  Venjamina Marinkovića  1   Dobrovoljno vatrogasno društvo 
664423  Western styl ad  Milinka Kušića  46   Direkcija 
664424  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Društvene delatnosti 
664440 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Restoran sport 
664445 
Srbija šume jp za gazdovanje šumama beograd 
šumsko gazdinstvo golija ivanjica  Venjamina Marinkovića  139   Računovodstvo šef 
664452  Textil best internacional  Boška Petrovića  bb   Textil best internacional 
664454  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
664464  Fudbalski savez opštine ivanjica  Trinaesti Septembar  bb   Fudbalski savez opštine ivanjica 
664475  Ţitopromet ad  Golijska  45   Prodavnica 7 
664478  Javor fudbalski klub  Trinaesti Septembar  Bb   Javor fudbalski klub 
664530  Galius doo  Miće Matovića  32   Galius doo 
664533  Ratko transportkomerc  Miloša Đelkapića  48   Ratko transportkomerc 
664535  Steko  Druge Proleterske Brigade  bb   Steko 
664536  Poreska uprava filijala c ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Direktor 
664537  Poreska uprava  Venjamina Marinkovića  3   Filijala 
664538  Ţitopromet ad  Perse Rajević  5   Centrala i faks 
664540  Poljokomerc  Boška Petrovića  3   Poljokomerc 
664551  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664552  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664553  Grozd  Starovlaška  64   Grozd 
664580  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Direktor 
664585  Habit pharm ad  Milinka Kušića  bb   Apoteka 
664586  Textil best internacional  Milinka Kušića  22   Textil best internacional 
664600 
GraĎevinar commerce privatno graĎevinsko 
preduzeće  Boška Petrovića  28   Direktor 
664640  Poljokomerc  Boška Petrovića  3   Poljokomerc 
664646  Gimnazija ivanjica  Trinaesti Septembar  39   Direktor 
664660  Jugobanka ad uţice  Milinka Kušića  15   Jugobanka ad uţice 
664675  Mliva doo  Milinka Kušića  106   Mliva doo 
664683  Špik morava dp za transport i mehanizaciju  Venjamina Marinkovića  139  
Špik morava dp za transport i 
mehanizaciju 
664755  Opštinska organizacija crvenog krsta  Nušićeva  12   Opštinska organizac. crvenog krsta 
664760  Opštinska uprava opštine ivanjica  Venjamina Marinkovića  1   Centrala 
664765  Moravički okrug  Venjamina Marinkovića  18   Inspekcijske sluţbe 
664768  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Tehnička sluţba 
664769  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Finansije i računovodstvo 
664870  Spektar ktsr  Kej Braće Damjanovića  Bb   Spektar ktsr 
664873  Volan  Nade Popović  51   Volan 
664874  Radio javor doo  Nušićeva  12   Radio javor doo 
664890  Beobanka dd uţička banka  Venjamina Marinkovića  7   Šalter sala 
664891  Putevi ad ivanjica  Javorska  55   Radionica 
664896  Jugotransport  Nade Popović  22   Jugotransport 
664940  Slavija bač  Miće Matovića  28   Prodavnica 
664950  Majt  Marka Cuparića  11   Majt 
664979  Maria pia  Majora Ilića  6   Maria pia 
664990  Golija mesarsko kobasičarska radnja  Venjamina Marinkovića  56  
Golija mesarsko kobasičarska 
radnja 
664994  Čemernica udruţenje lovaca  Druge Proleterske Brigade  67   Čemernica udruţenje lovaca 
664996  Veterinarska apoteka krivokuća  Boška Petrovića  41   Veterinarska apoteka krivokuća 
665017  Euro best  Milinka Kušića  15   Euro best 
665018  Euro best  Milinka Kušića  15   Euro best 
665047  Sandra i miloš pp  Milinka Kušića  23   Sandra i miloš pp 
665052  Sandra i miloš pp  Milinka Kušića  23   Sandra i miloš pp 
665066  Zeleni signal  Venjamina Marinkovića  12   Zeleni signal 
665085  Turistička organizacija ivanjica  Milinka Kušića  12a   Turistička organizacija ivanjica 
665101  Itison odbojkaški klub  Venjamina Marinkovića  19   Itison odbojkaški klub 
665244  Ddor novi sad ad zastupništvo ivanjica  Boška Petrovića  41   Osiguranje i reosiguranje 
665309  Opštinska organizacija penzionera ivanjica  Milinka Kušića  32  
Opštinska organizacija penzionera 
ivanjica 
665382  Biblioteka svetislav vulović  Venjamina Marinkovića  bb   Biblioteka svetislav vulović 
665785  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  5   Prodavnica 8 
665787  Ţitopromet ad  Milinka Kušića  49   Prodavnica 2 
665819  Jp elektrodistribucija  SaĎavac  bb   Jp elektrodistribucija 
665855  Sintelon svila stkr matović relja  Milinka Kušića  bb   Sintelon svila stkr matović relja 
670133  Osnovna škola milinko kušić  Lisa  bb   Kancelarija 
670134  Mesna kancelarija  Lisa  bb   Mesna kancelarija 
670140  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Lisa  bb   Prodavnica 
681115  Dom zdravlja ivanjica  Bratljevo  bb   Zdravstvena ambulanta 
681199  Telekom srbija direkcija za mreţu  Ivanjica  bb   Telekom srbija direkcija za mreţu 
681601  Pošta  Bratljevo  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
681602  Osnovna škola milan vučićević zverac  Bratljevo  bb   Direktor 
681603  Mesna kancelarija  Bratljevo  bb   Mesna kancelarija 
681604  Srbija šume jp šg golija  Bratljevo  bb   Lugarnica 
681632  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
836102  Inex moravica ugostiteljsko preduzeće  Prilički Kiseljak  bb   Hotel dubrava 
836103  Mesna kancelarija  Prilike  bb   Mesna kancelarija 
836106  Osnovna škola sreten lazarević  Prilike  Bb   Sekretar 
836110  Western styl ad  Prilike  bb   Kafana putnik 
836111  Novi dani tp  Prilike  bb   Samousluga prilike 
836119  Pošta  Prilike  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
836191  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
836194  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Prilike  bb   Dom zdravlja ivanjica 
836227  Hidrometeorološki zavod  Prilike  bb   Hidrometeorološki zavod 
836298  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Prodavnica 
836326  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Komercijala 
836330  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Direktor 
836331  Prilike zemljoradnička zadruga  Prilike  Bb   Računovodstvo telefax 
836369  Telekom srbija ad beograd direkc. za logistiku  Prilike  bb   Satelitska stanica 
836406  Ledenice a d  Prilike  bb   Ledenice a d 
836507  Tea komerc ptp  Prilike  bb   Tea komerc ptp 
836583  Mesna zajednica prilike  Prilike  Bb   Mesna zajednica prilike 
836618  Osnovna škola sreten lazarević  Prilike  Bb   Direktor 
836647  Čapo moto servis  Radaljevo  Bb   Čapo moto servis 
836900  Pošta  Kušići  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
836901 
Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja 
ivanjica  Kušići  bb   Dom zdravlja ivanjica 
836902  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Direktor 
836904  Srbija šume jp šg golija  Kušići  bb   Rj golija 
836905  Mesna kancelarija  Kušići  bb   Šef 
836906  Osnovna škola kušići  Kušići  Bb   Osnovna škola kušići 
836907  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Opšti sektor ekonomija i komercijal 
836908  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Opšti sektor magacin 
836909  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Hotel javor upravnik 
836911  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Telefaks 
836912  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Računovodstvo 
836914  Mesna kancelarija  Opaljenik  bb   Mesna kancelarija 
836915  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Motel opaljenik 
836919  Mesna zajednica kušići  Kušići  Bb   Mesna zajednica kušići 
836930  Javor mešovito preduzeće  Kušići  Bb   Hotel javor recepcija 
836933  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Kušići  bb   Magacin 
837034  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837100  Pošta  Kovilje  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837101  Mesna kancelarija  Kovilje  bb   Šef 
837102  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Kovilje  bb   Dom zdravlja ivanjica 
837103  Osnovna škola svetozar marković  Kovilje  Bb   Kancelarija 
837104  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837105  Mesna kancelarija  Erčege  bb   Mesna kancelarija 
837110  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  SaĎavac  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837303  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837500  Pošta  Bele Vode  bb  
Upravnik bele vode, rj ptt saobraćaja 
čačak 
837505  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Bratljevo  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837506  Western styl ad  Milinka Kušića  106   Kafana golija 
837510  Opštinska uprava ivanjica  Gradac  bb   Opštinska uprava ivanjica 
837516  Dom zdravlja ivanjica  Bratljevo  bb   Dom zdravlja ivanjica 
837519  Srbija šume jp šg golija  Bele Vode  bb   Lugarnica 
837526  Srbija šume jp šg golija  Bele Vode  bb   Srbija šume jp šg golija 
837700  Pošta  Vionica  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837703  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837704  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Devići  bb   Dom zdravlja 
837706  Mesna kancelarija  Devići  bb   Mesna kancelarija 
837707  Srbija šume jp šg golija  Vionica  bb   Rj golija vionica 
837708  Osnovna škola profesor doktor nedeljko košanin  Vionica  bb   Direktor 
837711  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837713  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837714  Osnovna škola profesor doktor nedeljko košanin  Vionica  bb   Sekretar 
837719  Klub mode  Devići  bb   Klub mode 
837724  Veterinarska stanica  Vionica  bb   Ambulanta vionica 
837900  Pošta  MeĎurečje  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
837901  Mesna kancelarija  MeĎurečje  bb   Mesna kancelarija 
837902  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  Vionica  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
837903  Zdravstv.Cent. čačak r j dom zdrav.Ivanjica MeĎurečje  bb   Dom zdravlja ivanjica 
837906  Osnovna škola vučić veličković  MeĎurečje  Bb   Osnovna škola vučić veličković 
837917  Srbija šume jp šumsko gazdinstvo golija  MeĎurečje  bb   Ribnjak 
837921  Zemljoradnička zadruga jedinstvo  MeĎurečje  bb   Zemljoradnička zadruga jedinstvo 
849011  Osnovna škola sreten lazarević  Cerova  bb   Osnovna škola sreten lazarević 
849212  Ledenice a d  Cerova  bb   Ledenice a d 
871005  Mesna kancelarija  Luke  bb   Mesna kancelarija 
871010  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Luke  bb   Magacin 
871013  Mesna zajednica luke  Luke  Bb   Mesna zajednica luke 
871018  Osnovna škola kirilo savić  Luke  bb   Osnovna škola kirilo savić 
871023  Crkvena opština  Luke  Bb   Crkvena opština 
872000  Zemljoradnička zadruga ivanjica  Osonica  bb   Magacin 
872005  Mesna kancelarija  Osonica  bb   Mesna kancelarija 
872013  Osnovna škola kirilo savić  Osonica  bb   Osnovna škola kirilo savić 
872244  Elektrovodomont od  Osonica  bb   Elektrovodomont od 
873110  Mesna kancelarija  Močioci  bb   Mesna kancelarija 
873111  Ledenice a d  SaĎavac  Bb   Ledenice a d 
873120  Šumsko gazdinstvo golija  Močioci  bb   Šumsko gazdinstvo golija 
873220  Mesna zajednica močioci  Močioci  Bb   Mesna zajednica močioci 
873225  Zdravstv. Cent. čačak r j dom zdrav. Ivanjica Močioci  bb   Dom zdravlja ivanjica 
873300  Pošta  Brezova  bb   Upravnik, rj ptt saobraćaja čačak 
873301  Ledenice a d  Močioci  bb   Ledenice a d 
873302  Mesna kancelarija  Brezova  bb   Mesna kancelarija 
873303  Ledenice a d  Brezova  bb   Ledenice a d 
873304  Zdravstveni centar čačak r j dom zdravlja  Brezova  bb   Dom zdravlja ivanjica 
873305  Osnovna škola mićo matović  Brezova  Bb   Osnovna škola mićo matović 
873306 
Investbanka ad beograd poslovna jedinica
brezova  Brezova  bb   Hotel vodice katići 
873307  Ugostiteljska radnja vojina obradovića  Brezova  Bb  
Ugostiteljska radnja vojina
obradovića 
873308  Srbija šume jp šg golija  Brezova  bb   Rj golija lugarnica 
873448  Crkvena opština  Brezova  Bb   Crkvena opština 
873452  Mesna zajednica brezova  Brezova  Bb   Mesna zajednica brezova 
873533  Osnovna škola mićo matović  Brezova  Bb   Osnovna škola mićo matović 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Budoţelja 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Prilike 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Dubrava 
Dubrava 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Dubrava 
Dubrava 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Prilike 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Prilike 
Prilike 
Bukovica 
Ivanjica 
Bukovica 
Prilike 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Bukovica 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Šume 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Lisa 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bukovica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Dubrava 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Bedina
Varoš 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Ivanjica 
Lisa 
Lisa 
Lisa 
Bratljevo 
Ivanjica 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Ivanjica 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Prilike 
Radaljevo 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Opaljenik 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Kušići 
Ivanjica 
Kovilje 
Kovilje 
Kovilje 
Kovilje 
Ivanjica 
Erčege 
Ivanjica 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Ivanjica 
Gradac 
Bratljevo 
Bratljevo 
Bratljevo 
Vionica 
Vionica 
Devići 
Devići 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Vionica 
Devići 
Vionica 
MeĎurečje
MeĎurečje
Vionica 
MeĎurečje
MeĎurečje
MeĎurečje
MeĎurečje
Dubrava 
Dubrava 
Luke 
Luke 
Luke 
Luke 
Luke 
Osonica 
Osonica 
Osonica 
Osonica 
Močioci 
Ivanjica 
Močioci 
Močioci 
Močioci 
Brezova 
Močioci 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova 
Brezova