You are on page 1of 1
SOALAN TUGASAN KRB 3023: PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN Posted By : Encik Azli bin Ariffin (K01837) Pensyarah UPSI08 Berdasarkan pengalaman pembelajaran dan pengajaran di sekolah, buat kajian tentang peringkat pengajaran menulis. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Laporkan hasil kajian anda dalam bentuk penulisan ilmiah. FORMAT TUGASAN Posted By : Encik Azli bin Ariffin (K01837) Tugasan anda mesti mengandungi: Pengenalan 1. Topik/subtopik/isi 2. Kesimpulan / penutup 3. Rujukan 4. Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda. 5. 5.Gunakan cover tugasan yang diberi (Rujuk lampiran 1 panduan kerja kursus)