You are on page 1of 3

Domeniu - MECANIC VARIANTA II

Specializarea:Confectioner tamplarie din aluminiu si PVC
Clasa: a I-a Scoala de arte si meserii
C!NC"RS"# PE MESERII
$aza %udeteana &-'martie ())*
Pro+a scrisa
Su+iectul I: T!TA#:() puncte
Scrieti pe foia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect si complet:
1.Scripetii fixi sunt :
a)role pentru cablu sau lant;
b)organe flexibile de ridicat;
c)mecanisme de ridicat.
2.Cresterea temperaturii in coroziunea electrochimica produce:
a)reducearea procesul de coroziune;
b)reactii de neutralizare a coroziunii;
c)intensifica porcesul de coroziune.
3.Masele plastice termoplaste:
a)isi modifica proprietatile chimice dupa prelucrare si pot fi refolositi;
b)nu isi modifica proprietatile chimice dupa prelucrare si pot fi refolositi;
c)isi modifica proprietatile chimice dupa prelucrare si nu pot fi refolositi.
.!emnul stratificat este format din:
a)rumegus de lemn icleiat cu adezi"i;
b)fibre de lemn in"elite in furniruri;
c)fibre de lemn presate la temperaturi ridicate.
#.Coroziunea atmosferica umeda este:
a)cand pe metal apar pelicule "izibile pe suprafata metalului;
b)cand "aporii de apa nu condenseaza pe suprafata metalului;
c)cand metalul este imersat in electrolit.
$.%lia&ele de aluminiu sunt :
a)instabile la temperaturi mari;
b)suficient de stabile la temperaturi mari in prezenta oxigenului;
c)puternic afectate de coroziunea la temperaturi mari;
'.(cuatia lui %rrhenius este:
a))*ln C+t;
b),
m
*,
cor
-.+/;
c)0*%+e
123/+4
.
5..oliclorura de "inil se inmoie la temperatura de:
a)2667C;
b)'67C;
c)1267C.
8.9chetul este:
a)o piesa din tabla profilata;
b) o za lunga de fixare;
c)un organ flexibil.
16.,ndicele de refractie a geamurilor termoizolante este:
a)36;
b)56;
c)166.
Su+iectul II T!TA#:(,puncte
Scrieti pe foile de concurs in dreptul fiecarui numar % sau : daca frazele de mai &os sunt
ade"arate sau false:
1.%luminiul si alia&ele sale au conductibilitatea electrica si termica mica.
2..oliclorura de "inil se prelucreaza prin sudare;calandare;turnare;presare dar si prin in&ectie si
extrudare.
3.<atura metalului are un rol importanta in desfasurarea coroziunii:un metal cu cat este mai pur si
mai omogen este cu atat mai rezistent la coroziune.
.4oroanele sunt formate din zale scurte sudate la care pasul este de trei ori mai mare decat
diametrul sarmei.
#.:ereastra oscilo1batanta este pre"azuta cu un mecanism special ce1i permite deschiderea si
inchiderea culisanta sus1&os.
Su+iectul III T!TA#:&,puncte
Stabiliti corespondenta intre elementele coloanei % si = unde in coloana % sunt sarcinile de
ridicat iar in coloana = sunt numarul de role necesar ai unui palan cu scripeti pentru o forta de
tragere .*'66da<.
A -
1)1;3t
2)3;3t
3)2;3t
)#;3t
#);3t
a.
b.$
c.2
d.5
e.16
Su+iectul IV T!TA# .) puncte
>escrieti tehnologia procesului de prelucrare prin in&ectie a polimerilor termoplasti urmarind :
1)definirea procesului;
2)tipurile de masini si componentele lor;
3)operatiile de prelucrare;
)calitatea produselor in&ectate;
#)M4SM si .S,.
N!TA:
• Toate su+iectele sunt o+li/atorii0
• Se acorda &) puncte din oficiu0
• Timpul de lucru este de . ore1
Domeniu - MECANIC VARIANTA II
Specializarea:Confectioner tamplarie din aluminiu si PVC
Clasa: a I-a Scoala de arte si meserii
C9<C?/S?! .( M(S(/,,
:aza &udeteana 11martie 266$
=arem de corectare
Se acorda 16 puncte din oficiu

Subiectul ,1total 26 puncte
:iecare item se puncteaza cu 2 puncte:
1.a;2.c;3.b;.c;#.a;$.b;'.c;5.b;8.a;16.b.

Subiectul ,,:total 1# puncte

:iecarei propozitii corecte i se acorda 3 puncte :
1.:;
2.%;
3.%;
.:;
#.:.
Subiectul ,,,:total 2# puncte
:iecarei corelatii corecte i se acorda # puncte
1)c;
2)b;
3)a;
)e;
#)d.
Subiectul ,@:total 36 puncte.
&2definirea procesului0333333333333333333311,p
(2tipurile de masini si componentele lor033333333333,p
.2operatiile de prelucrare0333333333333333333,p
'2calitatea produselor in%ectate03333333333333331,p
,2MTSM si PSI3333333333333333333333311,p
*1Pentru utilizarea corecta a termenilor te4nici si formularea
corecta si clara a continutului stiintific333333333333,p