You are on page 1of 4

Unitatea de nvmnt: .

Cadrul didactic: ......


Disciplina: Metodica predrii educa iei fizice
Clasa a XI-a Licee pedagogice
PLANIFICARE CALENDARI!IC" ANUAL"
ANUL #C$LAR %&''(%&'%
Timp: 1 or/sptmn
!tructura anului "colar #$11 #$1# are %& de sptmni de cursuri ' %& de ore/an
!emestrul I: 1& sptmni ( 1or/sptmn ' 1& ore
!emestrul al II-lea: #$ sptmni ( 1or/sptmn ' #$ ore
Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
Proiectarea didactic ''
Structura activit ii de educa ie fizica
Sarcinile, con inutul, durata si locul in
activitate a fiecrei situa ii de instruire
1 1
Lec ie teoretic
I
Proiectarea didactic '' Proiectul didactic 1 2
Lec ie teoretic
I
Disponibilit i i limite ale
capacit ii de efort
a pre colarilor i elevilor din
ciclul primar
%
Disponibilitatile si limitele capacitatii de efort
a copiilor de varsta prescolara
1 3
Lec ie teoretic
I
Obiectivele cadru i de
referin ale
EFS n nv m!ntul pre colar
i primar
'
Obiectivele cadru si de referinta ale educatiei
fizice in invatamantul prescolar
1 "
Lec ie teoretic
I
#i$loacele EFS 1
E%erci iul fizic& con inut, forma, criterii de
selec ie, volumul, intensitatea, comple%itatea,
forma de transcriere, aparatura de specialitate
2 '()
Lec ie teoretico
( metodic
I
1
Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
#etodele de nv m!nt EFS 2
#etodele de nv m!nt& comunicare orala,
intuitive* bazate pe ac iune* observarea
e%ecu iei cole+ilor* de corectare a +re elilor*
de asi+urare si spri$in* activit ile practice
2 ,(-
Lec ie practico(
metodic
I
.ealizarea veri+ilor constante
ale activit ii
3
.ealizarea /Or+anizrii colectivului +rupei0 si
a /Pre+tirii or+anismului pentru efort0
1 1
Lec ie practico(
metodic
I
Deprinderile motrice de baz 4
2ate+oriile de deprinderi motrice de baza si
variantele
#etodolo+ia predarii
2 13(11
Lec ie practico(
metodic
I
Deprinderile utilitar(aplicative 5
2ate+oriile de deprinderi utiliatr applicative,
variante acestora
#etodolo+ia predarii, stafete si parcursuri
3 12(13(1"
Lec ie practico(
metodic
I
Dezvoltarea calit ilor motrice 6
2alitatile motrice
#etodica dezvoltarii fiecarei calitati motrice
4ocuri dinamice, stafete si parcursuri
1 1'
Lec ie practico(
metodic
I
7ACAN A DE IARN" 8IN!ERE9E!RIAL".: %2.'%.%&''('3.&'.%&'%
Dezvoltarea calit ilor motrice 6
2alitatile motrice
#etodica dezvoltarii fiecarei calitati motrice
4ocuri dinamice, stafete si parcursuri
2 1(2
Lec ie practico(
metodic
II
Proiectarea didactic ''
Structura lectiei de educatie fizica in
invatamantul primar
Sarcinile, continutul, durata si locul in lectie a
fiecarei situatii de instruire
1 3
Lec ie teoretic
II
Proiectarea didactic '' Proiectul didactic invatamant primar 1 "
Lec ie teoretic
II
Disponibilit i i limite ale
capacit ii de efort
a pre colarilor i elevilor din
% Disponibilitatile si limitele capacitatii de effort
a copiilor de varsta primara
1 ' Lec ie teoretic
II
2
ciclul primar
Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
Obiectivele cadru i de
referin ale
EFS n nv m!ntul pre colar
i primar
'
Obiectivele cadru si de referinta ale educatiei
fizice in invatamantul primar
Standardele de performanta ale educatiei fizice
in invatamantul primar
1 )
Lec ie teoretic
II
Deprinderile motrice sportive
elementare
:
Deprinderi sportive elementare din& atletism*
+imnastica* mini $ocuri sportive
#etodolo+ia predarii
" ,(-(1(13
Lec ie practico(
metodic
II
.ealizarea veri+ilor constante
ale activit ii
3
Dezvoltarea fizica armonioasa& sarcini*
e%ercitii analitice* e%ercitii combinate*
e%ercitii pe fond musical* comple%e de
dezvoltare fizica* e%ercitii corrective
1 11
Lec ie practico(
metodic
II
"P!"9;NA AC!I7I!" IL$R E<!RACURRICULARE I E<!RA C$LARE : &%(&4.&2.%&'%
7ACAN A DE PRI9"7AR": &5.&2(%%.&2.%&'%
.ealizarea veri+ilor constante
ale activit ii
3
Dezvoltarea fizica armonioasa& sarcini*
e%ercitii analitice* e%ercitii combinate*
e%ercitii pe fond musical* comple%e de
dezvoltare fizica* e%ercitii corrective
2 12(13
Lec ie practico(
metodic
II
Lec ia de educa ie fizic '&
5ipolo+ia activitatilor de educatie fizica in
+radinite
Dinamica efortului* densitatea activitatii
2riterii de evaluare a activitatii
1 1"
Lec ie teoretic
II
Lec ia de educa ie fizic '&
5ipolo+ia lectiilor de educatie fizica in
invatamantul primar
Dinamica efortului, densitatea lectiei
2riterii de evaluare a eficientei lectiei
1 1'
Lec ie teoretic
II
Proiectarea didactic '' Documentele re+latoare ale activitatii didactice
Esalonarea anuala a unitatilor de invatare
Planul calendaristic semestrial
Proiectarea unitatii de invitare
2 1)(1, Lec ie teoretico
( metodic
II
3
Elaborarea sistemului de evaluare
Documentele de evidenta
Unitatea de nvare
C)m*etene
+*eci,ice
C)ninuturi
Numr de
)re al)cate
*tmna-.
$/+ervaii0
eme+trul
6ctivit i de EFS n re+im
curricular i
e%tracurricular
'%
Dezvoltarea fizica armonioasa& sarcini*
e%ercitii analitice* e%ercitii combinate*
e%ercitii pe fond musical* comple%e de
dezvoltare fizica* e%ercitii corrective
2 1-(11
Lec ie teoretic
II
#etodele de nv m!nt EFS 2
5ipolo+ia activitatilor de educatie fizica in
+radinite
Dinamica efortului* densitatea activitatii
2riterii de evaluare a activitatii
1 23
Lec ie teoretic
II
"