You are on page 1of 3
EFIKASAN NAČIN ZA TRAJNO MRŠANJE: Jeste li čuli za Dansku dijetu za !" dana i d# $% kil#&'a(a (anje) Srijeda | 14.05.2014. Nije u pitanju tradicionalna dijeta već način da se pokrene organizam da brže sagorijeva masnoće i izbacuje višak tečnosti, što doprinosi da dijeta nastavi da djeluje i nakon završetka ciklusa od 13 dana Ovaj dijetni program može se započeti bilo koji dan u nedjelji ali se preporučuje ba! nedjelja. Sama dijeta traje 1" dana i poprilično je te!ka ali i e#ikasna. $jenim držanjem dolazi do veliki% promjena u organizmu a e#ekti traju čitave dvije godine& $ije u pitanju tradi'ionalna dijeta ve( način da se pokrene organizam da brže sagorijeva masno(e i izba'uje vi!ak tečnosti !to doprinosi da dijeta nastavi da djeluje i nakon zavr!etka 'iklusa od 1" dana. )ko pratite dijetu kako treba možete izgubiti suvi!nu telesnu masno(u i to *u zavisnosti od početne težine+ u rasponu od , pa do neverovatni% 20 kg& -vodne napomene . .ijetni plan se mora pratiti tačno 1" dana ni manje ni vi!e i kao !to je napomenuto mora se pratiti kako je naznačeno / nema varanja0 / )ko u toku dijete popijete npr. 1 pivo ili 1 ča!u vina žva(ete žvaku ili jedete neku drugu %ranu različitu od one koje je navedena morate dijetu odma% prekinuti jer ne(e biti nikakvi% rezultata. / 1oslije toga dijeta se može ponoviti tek nakon 2 mjese'i ne ranije0 / )ko ste pratili dijetu do kraja tj. tačno 1" dana ne bi je trebali ponoviti u sljede(i% godinu dana ali se preporučuje da je ne ponovite naredne dvije godine0 / 3ada ste gladni pijte vodu *najmanje 2 litre+0 / 3a#a se može zamijeniti čajem0 / 4orate koristiti !e(er u ko'kama. Skoro svakoga dana jede se posebna salata tako da je zgodno da je pripremite za nekoliko dana unaprijed. 5e'ept za salatu6 1romije!ajte sve sastojke i prelijte preko salate. 1ustite da odstoji jedan sat. 1romije!ajte s vremena na vrijeme. Salatu možete držati u plastičnoj posudi u #rižideru. 4ože se držati svježe do jedne nedelje. )ko je za jednu osobu onda je dovoljna i polovina gore navedene količine. Danska dijeta - elovnik po danima