You are on page 1of 17

Perakaunan Pengurusan

8
Objektif
1. Membezakan di antara perakaunan pengurusan
dan perakaunan kewangan.
2. Mengenalpasti keperluan maklumat perakaunan
pengurusan di dalam membuat keputusan.
3. Menguhuraikan konsep kos.
4. Mengklasifikasikan kos mengkut gelagat dan
fungsi.
5. Menyediakan Penyata Kos Barang DiKilang


8.1 Perbezaan Perakaunan Kewangan
dan Perakaunan Pengurusan
Aspek Perakaunan
Kewangan
Perakaunan
Pengurusan
Keperluan
Pelaporan
Untuk kegunaan
pihak luaran
syarikat
Untuk kegunaan
pengurusan

Pengguna Pemegang
saham, Pemberi
hutang, kerajaan
Pengurusan
Samb…
Aspek Perakaunan
Kewangan
Perakaunan
Pengurusan
Ciri Laporan Objectif

Standad.

Disediakan
berkala.

Keseluruhan
perniagaan.
Objectif &
Subjektif
Bebas mengikut
keperluan.
Disediakan
berkala atau
megikut keperluan.
Keseluruhan
perniagaan atau
mengikut segmen.
8.2 Konsep kos pengeluaran
Perakaunan
Kewangan
Kos diukur daripada
sumber yang
digunakan untuk
mencapat matlamat
seperti keuntungan.
Perakaunan
Pengurusan
Kos produk yang
ditetapkan kepada unit
pengeluaran.
MegaLoMart
Perbandingan Firma Perdagangan dan
Firma Pengeluaran/Perkilangan
Perdagangan. . .
Membeli barang siap.
Menjual barang siap.
Pengeluaran . . .
Membeli barang
mentah.
Memproses dan
menjual barang siap.
Produk
Kos
Gelagat
Konsep kos
Fungsi
Tetap
Berubah
Kos Tempoh
Bhn Mentah (BM)
Buruh
langsung
(BL)
Overhed
Kos
Produk
Jualan
Pentadbiran
8.3.1 Klasifikasi kos mengikut gelagat
Kos tetap
Tidak berubah mengikut perubahan volum
pengeluaran/aktiviti.
Cth: Sewa

Kos berubah
Berubah mengikut perubahan volum
pengeluaran/aktiviti.
Cth. Bhn. Mentah

8.3.2 Klasifikasi kos mengikut
fungsi
Kos Produk Vs. Kos Tempoh
Kos Produk termasuk
BM, BL dan overhed
kilang.
Kos Tempoh tidak
termasuk dlm kos
produk tetapi sbg
belanja dalam
penyata pendapatan.
Inventori
KBDJ
Lembaran
Imbangan
Penyata
Pendapatan
Jualan
Belanja
Penyata
Pendapatan

Bahan Langsung
Definisi: Bahan mentah langsung adalah
bahan mentah yang dapat dikenal
pasti secara langsung dengan
barang siap

Contoh: untuk menyiapkan sebiji kek iaitu barang
siap, memerlukan bahan mentah langsung
seperti tepung, gula, telur dan mentega.
Buruh Langsung
Definisi: Buruh langsung pula adalah pekerja
yang terlibat secara langsung untuk
menyiapkan barang siap
Contoh: seorang pekerja dapat menyiapkan 10
biji kek sehari, manakala dua orang
pekerja akan dapat menyiapkan dua
puluh biji kek sehari.
 Definisi:
Overhed kilang adalah kos yang terlibat untuk
menyiapkan barang siap tetapi secara tidak
langsung. Kos overhed kilang adalah kos
bahanmentah tidak langsung, kos buruh tidak
langsung, dan semua kos dalam kilang yang
tidak dapat dikenal pasti secara langsung
dengan barang siap.

 Contoh: gaji penyelia, bil air dan elektrik,
serta susutnilai mesin dan
bangunan

Overhed Kilang
Bahan
Langsung
Buruh
Langsung
Overhed
Pengeluaran
Kos
Prima
Kos
Penukaran
Kos Produk
Kos Prima & Kos Penukaran
8.4 Penyata Kewangan bagi Firma
Pengeluaran


 Penyata Kos barang di kilang
 Lembaran Imbangan
 Penyata Pendapatan
 Langkah
Penyata Kos Barang Di kilang
Jumlah Kos pengeluaran semasa
Kerja Dalam Proses Awal +
- Kerja Dalam Proses Akhir
=
Kos barang dikilang/ jumlah kos pengeluaran
Penyata Kos barang dikilang bagi tahun berakhir pada __________
Tambah: Kerja dalam proses awal xxx
Bahan Mentah Langsung:
Inventori Awal xxx
(+) Belian xxx
Bahan mentah sedia digunakan xxx
(-) Inventori akhir (xx)
Bahan mentah digunakan xxx
Buruh Langsung xxx
Overhed Kilang:
Bahan Mentah Tidak Langsung xx
Buruh Tidak Langsung xx
Lain-lain xx
Jumlah kos overhead xxx
Jumlah kos pengeluaran semasa xxx
xxxx
Tolak: Kerja Dalam Proses Akhir (xx)
Kos Barang Di Kilang xxxx
Penyata Pendapatan
Hasil Jualan xxxx
Tolak: KBDJ
Inventori awal barang siap xxx
Tambah: Kos barang dikilang xxxx
Barang siap sedia untuk dijual xxxx
(-) Inventori akhir barang siap (xxx)
KBDJ (xxx)
Untung kasar xxxx
Tolak: Belanja Operasi
Belanja Jualan XXXX
Belanja Pentadbiran xxxx
Untung Bersih xxxx
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir Pada_______