You are on page 1of 6

B GIO DC V O TO CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC BCH KHOA H NI c lp T do Hnh phc


-------------------o0o--------------

NHIM V LUN VN TT NGHIP

H v tn: Thm B Hong Phong SHSV: 20109728
Ngnh: Qun l cht lng Kha: 55
Vin: Cng ngh sinh hc v cng ngh thc phm
1. ti nghin cu: Nghin cu cm quan mi ch en OTD
2. Ni dung:
Nghin cu cm quan th hiu ca ngi tiu dng v mi ca cc sn phm
ch en c cht lng khc nhau
Nghin cu xy dng thut ng cm quan v mi ch en cho sn phm ch
en sn xut ti phng th nghim C4-204
3. Cn b hng dn
H v tn: ThS. Hong Quc Tun
C quan : B mn : Qun l cht lng, Vin CNSH &CNTP, i hc Bch Khoa H
Ni
4. Ngy giao nhim v:
5. Ngy hon thnh:
Ngy.thngnm.

CH NHIM B MN CN B HNG DN
( K, ghi r h tn) ( K, ghi r h
tn)Kt qu nh gi Sinh vin hon thnh
Qu trnh nghin cu.. (V np ti cho b mn)
im Ngy.. thng..nm
K tn

Ngy.. thng..nm
Ch tch hi ng
(K v ghi r h tn)LI CM N
Trc tin, em xin gi li cm n su sc n ThS. Hong Quc Tun- ging vin
ca B mn Qun l cht lng, Vin Cng Ngh Sinh Hc & Thc Phm tn tnh ch
o & hng dn em trong sut qu trnh em lm n tt nghip ny.
Em cng xin gi li cm n ti cc thy c trong Vin Cng Ngh Sinh Hc & Thc
Phm, cc anh ch kha trn & cc n nhit tnh gip em trong sut qu trnh thc
hin ti.
Do trnh & hiu it ca em vn cn nhiu hn ch nn khng trnh khi sai st
trong qu trnh tm hiu & vit o co. Em rt mong nhn c kin ng gp t pha
thy c & n em c th hon thin n ny.
Em xin chn thnh cm n
H Ni, ngy 13 thng 06 nm 2014
Sinh vin thc hin
Thm B Hong Phong

LI M U
Cy ch hay cy tr c tn khoa hc l Camellia sinensis l loi cy m l v chi
ca chng c s dng sn xut ch. Tn gi sinensis c ngha l "Trung Quc"
trong ting Latinh. Cc danh php khoa hc c cn c Thea bohea v Thea viridis.
Camellia sinensis c ngun gc khu vc ng Nam , nhng ngy nay n c trng
ph in nhiu ni trn th gii, trong cc khu vc nhit i v cn nhit i. Trong
thi i ngy nay khi m vn v sinh an ton thc phm ang l mt vn v cng
quan trng th cc sn phm nc c ngun gc t t nhin ang dn dn c c ch
ng trong th trng nc gii kht hin nay. Ch l mt loi ung c ngun gc t
t nhin v em li nhiu gi tr thit thc cho ngi s dng nn n ang ngy cng tr
thnh mt loi thc ung ph in trn th gii. Hin nay trn th gii sn phm ch rt
a dng vi nhiu chng loi khc nhau nh: ch xanh, ch vng, ch , ch en
Nhng trong th ch en vn l mt loi thc ung ph in v c nhiu ngi a
dng nht trn th gii v nhng gi tr m n em li cho ngi s dng cng nh v cc
hng v c it ca n. Hn na ch en cn tr thnh mt loi hng xut khu c gi
tr kinh t cao. Do pht trin trng v ch in ch v ang tr thnh mi nhn kinh
t i vi nhiu quc gia, trong c Vit Nam. Th hiu ca ngi tiu dng i vi cc
loi sn phm t ch ph thuc rt ln vo hng v ca sn phm cui cng. Hng ca
ch, cc hp cht ay hi hnh thnh trong qu trnh ch in c mt vai tr rt quan
trng nh hng n cht lng ch thnh phm, v cui cng l tc ng rt ln n gi
thnh ca sn phm . Tuy nhin c rt nhiu nh gi khc nhau v mc yu thch
ca ngi tiu dng i vi cc sn phm ch en trn th trng hin nay. tm hiu k
hn v cc mi ca ch en thnh phm, vi ti:" Nghin cu cm quan mi ch en
OTD i nghin cu s i su tm hiu v th hiu ca ngi tiu dng v mi ca cc
sn phm ch en c cht lng khc nhau, xy dng thut ng cm quan v mi ch en
cho sn phm ch en sn xut ti phng th nghim C4-204 vi 3 ging ch PH11, trung
du, Shan, qua s lm nn tng cho nhng nghin cu sau ny.

Danh mc bng

Bng 1: Kt qu cm quan th hiu..41
Bng 2: Kt qu phn tch phng sai.45
Bng 3: Kt qu la chn hi ng cm quan.52
Bng 4: Thnh vin hi ng cm quan...53
Bng 5: Cc thut ng cm quan ch s ..53
Bng 6: S liu cm quan rt gn thut ng.55
Bng 7: Trung bnh hnh hc i vi mu ch shan.56
Bng 8: Trung bnh hnh hc i vi mu ch PH1157
Bng 9: Trung bnh hnh hc i vi mu ch trung du....58
Bng 10: So snh trung bnh hnh hc ca cc mu ch vi nhau59
Bng 11 Thut ng cm quan sau khi rt gn....61


Danh mc hnh

Hnh 1 S cng ngh sn xut ch en OTD.14
Hnh 2 S cng ngh sn xut ch en CTC..15
Hnh 3 Qu trnh v cng ngh OTD..16
Hnh 4 Qu trnh ph v t bo ca quy trnh CTC.....17
Hnh 5: Thang o th hiu chn im...23
Hnh 6: Thang o vch nh du.25
Hnh.7: Thang o nhm...27
Hnh 8: Thang o ln gn nhn vi nhng neo bng ch cch qung..29
Hnh 9 Phn b trong khng gian ca 3 mu ch trc v sau khi rt gn thut ng60