You are on page 1of 44

10/6/2014 Source: PRINCE2 1

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR:
PRINCE 2
Ion Coşuleanu
10/6/2014 Source: PRINCE2 2
CE NU ESTE PRINCE2?


PRINCE2 nu este un produs software.
• PRINCE2 nu este un instrument de planificare, cum ar fi
Microsoft Project , de exemplu.
• PRINCE2 nu este sculptat în piatră - este proiectat să fie
flexibil pentru aplicare în diferite circumstanțe.
• PRINCE2 nu este, ca unele dintre metodele predecesorii, o
serie de proceduri birocratice inutile sau greoaie.
• PRINCE2 nu se limitează la proiectele IT mari – metoda poate
fi aplicată pentru proiecte de toate tipurile.
• PRINCE2 nu este o garanție a rezultatelor de succes a
proiectului – dar, cu siguranță, poate ajuta la prevenirea
dezastrelor proiectului

10/6/2014 Source: PRINCE2 3
CE ESTE PRINCE2?


PRINCE2 este un standard de facto dezvoltat și utilizat pe
scară largă de către guvernul Regatului Unit și este recunoscut
și utilizat în sectorul privat, atât în Marea Britanie cât și pe plan
internațional. Acesta întruchipează cele mai bune practici
stabilite de durată lungă în managementul de proiect.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments- proiecte în
medii controlate), este o metoda de management de proiect
care conține toate elementele esențiale pentru derularea unui
proiect de succes.

PRINCE2 este o metodă flexibilă și se adresează tuturor
tipurilor de proiecte.
Este o metodă care poate fi utilizată gratuit

10/6/2014 Source: PRINCE2 4

CE ZICE DE FAPT PRINCE2?


PRINCE2 spune că trebuie de planificat, dar nu spune CUM

PRINCE 2 spune CE trebuie de făcut și DE CE trebuie de
făcut, dar nu zice CUM de făcut!!!

PRINCE 2 este descriptiv, dar nu prescriptiv!!!
10/6/2014 Source: PRINCE2 5
CE ESTE UN PROIECT?

Să ne amintim:
–Un Proiect reprezintă modalitatea de organizare
funcţională a resurselor (umane şi de altă natură)
în vederea realizării unui obiectiv bine stabilit.
–Un proiect se defineşte ca o succesiune de
procese nerepetitive în scopul realizării
unor livrabile noi, bine definite, în cadrul unei
organizaţii special create pentru acest
scop, în cadrul unor constrângeri de timp, calitate
şi cost.

10/6/2014 Source: PRINCE2 6
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR: PROBLEME


–Clasa 1 – probleme foarte frecvente (peste 75% din proiecte):
–probleme aparţinând componentei de management a riscului
–probleme aparţinând componentei de organizare a
proiectului
–Clasa a 2-a – probleme cu frecvenţă medie (între 35% şi 75%
din proiecte):
–probleme aparţinând componentei de control a proiectului
–probleme aparţinând componentei de management al
schimbării
–probleme aparţinând componentei de management al
calităţii
–Clasa a 3-a – probleme cu frecvenţă redusă (sub 35% din
proiecte):
–probleme aparţinând componentei de planificare a
proiectului
10/6/2014 Source: PRINCE2 7
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR: PROBLEME

–Insuficienta aplicare a metodologiilor recunoscute
de management al proiectelor și se manifestă prin:
–întârzierea proiectelor,
–alegerea greşită a soluţiei tehnice,
–atingerea parţială a obiectivelor stabilite
–neutilizarea sistemelor informatice implementate,
Disfuncţionalităţile proiectelor TIC au influenţe
majore asupra eficienţei activităţii şi a performanţei
înregistrate.

10/6/2014 Source: PRINCE2 8


DE CE ESTE NECESAR
MANAGEMENTUL?


•Indiferent de dimensiunea unui proiect sau de
complexitatea acestuia, îndeplinirea obiectivelor
înseamnă atingerea standardelor de calitate propuse,
în limitele de timp şi de buget stabilite.

•O metodă de management de proiect pune la
dispoziţie o serie de componente şi procese care să
ajute în procesul de planificare, monitorizare şi
control şi care să asigure că proiectul va fi realizat la
timp, cu bugetul alocat, la nivelul de calitate
programat şi cu atingerea tuturor obiectivelor
propuse.

10/6/2014 Source: PRINCE2 9

DE CE METODA?


•Metoda de Management de Proiect are menirea de a
ajuta Manager-ul de Proiect în derularea proiectului şi
nu de a crea o povară administrativă asupra acestuia
şi a echipei de proiect. Din acest motiv, este esenţial
ca procedurile şi cantitatea de documente
administrative folosite în cadrul proiectului să fie
justificate de anvergura acestuia.

•Metoda nu este un scop în sine; obiectivul nu este
aplicarea metodei, ci finalizarea cu succes a
proiectului, iar metoda este doar o unealtă în
atingerea acestui obiectiv.

10/6/2014 Source: PRINCE2 10

CE ASIGURĂ PRINCE 2?


• Obligativitatea că proiectul se bazează pe o
justificare solidă, care echilibrează beneficiile
așteptate ale proiectului cu riscurile și costurile
implicate.
• Concentrarea atenției pe calitatea produselor pentru
care este destinat proiectul
• Asigurarea unui mediu de comunicare pentru tot
personalul implicat în proiect.
•Asigurarea că procesele de lucru progresează într-o
secvență corectă și că progresul este ușor vizibil
pentru management.
•Permite ca proiectul să fie oprit și, dacă este necesar,
reluat de la început sub control de gestiune.
10/6/2014 Sursa: PRINCE2 11
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR

 Organizarea proiectelor
 Planificarea proiectelor
 Controlul proiectelor
 Managementul calităţii
 Managementul schimbărilor
 Managementul riscului
 Managementul configuraţiilor
10/6/2014 Sursa: PRINCE2 12
DIMENSIUNILE
PROIECTELOR

10/6/2014 Source: PRINCE2 13
Elementele cheie PRINCE 2

PROCESE COMPONENTE TEHNICI
1. Startul proiectului 1. Justificarea
proiectului
1. Planificare bazată
pe produse
2. Direcționarea
proiectului
2. Organizare 2. Abordare bazată
pe controlul
schimbărilor
3. Inițializarea
proiectului
3. Planificare 3. Controlul calității
4. Controlul etapelor 4. Controale
5. Managementul
livrării produselor
5. Managementul
riscurilor
Plus:
6. Managementul
granițelor etapelor
6. Calitatea în mediul
proiectului
Tehnicile deja existente
în organizație
7. Închiderea
proiectului
7. Managementul
configurațiilor

8. Planificarea 8. Controlul
schimbărilor


10/6/2014 Source: PRINCE2 14
MODELUL PROCESELOR PRINCE2
Direcționarea proiectului
Startul
proiectul
ui
Inițializare
a
proiectulu
i
Controlul
etapei
Manageme
ntul
livrării
produselor
Managemen
tul
granițelor
etapelor
Închiderea

proiectului
Planificarea
10/6/2014 Source: PRINCE2 15
STARTUL PROIECTULUI
10/6/2014 Source: PRINCE2 16
INIȚIEREA PROIECTULUI
10/6/2014 Source: PRINCE2 17
CONTROLUL ETAPEI PROIECTULUI
10/6/2014 Source: PRINCE2 18
MANAGEMENTUL LIVRĂRII
PRODUSELOR
10/6/2014 Source: PRINCE2 19
MANAGEMENTUL GRANIȚELOR
ETAPELOR PROIECTULUI
10/6/2014 Source: PRINCE2 20
ÎNCHIDEREA (FINALIZAREA)
PROIECTULUI
10/6/2014 Source: PRINCE2 21
PLANIFICAREA
10/6/2014 Source: PRINCE2 22
PRINCE 2: Legătura între
procese și componente
10/6/2014 Source: PRINCE2 23
10/6/2014 Source: PRINCE2 24
10/6/2014 Source: PRINCE2 25
(Justificarea
economică)
10/6/2014 Source: PRINCE2 26
10/6/2014 Source: PRINCE2 27
10/6/2014 Source: PRINCE2 28
10/6/2014 Source: PRINCE2 29
10/6/2014 Source: PRINCE2 30
LIMITELE DE TOLERANŢĂ
10/6/2014 Source: PRINCE2 31
10/6/2014 Source: PRINCE2 32
10/6/2014 Source: PRINCE2 33
10/6/2014 Source: PRINCE2 34
10/6/2014 Source: PRINCE2 35
10/6/2014 Source: PRINCE2 36
10/6/2014 Source: PRINCE2 37
10/6/2014 Source: PRINCE2 38
10/6/2014 Source: PRINCE2 39
10/6/2014 Source: PRINCE2 40
10/6/2014 Source: PRINCE2 41
10/6/2014 Source: PRINCE2 42
Abordarea Controlului Schimbărilor Proiectului
10/6/2014 Source: PRINCE2 43
Abordarea Controlului Schimbărilor Proiectului
10/6/2014 Source: PRINCE2 44