You are on page 1of 1

1r Grau Educació Infantil

Grup A/B

REPERTORI DE CANÇONS

1. Arri, arri tatanet


2. Ball manetes
3. Ball rodó, Caterineta
4. Bim bom
5. Cadireta enlaire
6. Do, re, mi al jardí
7. El ballet del rotlletó.
8. El gall i la gallina
9. El poll i la puça
10.Escarabat bum, bum
11.Jaume Pataume
12.La barca puja i baixa
13.La Castanyera
14.La pastoreta
15.Pedra, pedreta
16.Peix, peixet
17.Per què tenim les dues mans?
18.Per Tots Sants
19.Peu polidor
20.Ploreu, ploreu ninetes
21.Plou i neva a la bassa de
l’Esteve
22.Qui la ballarà
23.Quinze són quinze
24.Salta Miralta
25.Son, soneta
26.Titeta pon
27.Ton pare no té nas
28.El papa de la Pepa
29.Al carrer més alt