You are on page 1of 126

Notebook PC

kasutusjuhend
Juuni 2010
EE5430
15.6 : B53 Seeria
14.0 : B43 Seeria
2 Notebook PC kasutusjuhend
Sisukord
Sisukord ................................................................................................................. 2
1. Slearvuti tutvustus
Kesolevast kasutusjuhendist ....................................................................... 6
Mrkused kasutusjuhendi kohta .................................................................. 6
Ettevaatusabinud ............................................................................................ 7
Slearvuti ettevalmistamine ........................................................................ 11
2. Osade tundmine
Pealmine klg .................................................................................................... 14
Phi ................................................................................................................... 18
Osade tundmine ............................................................................................... 22
Vasak klg ........................................................................................................... 26
Esiklg .................................................................................................................. 29
3. Alustamine
Toitessteem ...................................................................................................... 32
Vahelduvvoolu toite kasutamine ..............................................................32
Akutoite kasutamine .....................................................................................34
Aku eest hoolitsemine ..................................................................................35
Slearvuti sissellitamine ............................................................................36
Power On Self Test (POST) - kivitustest .................................................36
Aku laetuse kontrollimine ...........................................................................38
Aku laadimine ..................................................................................................39
Toite valikud .....................................................................................................40
Toitehalduse reiimid ....................................................................................42
Uinak ja talveuni .............................................................................................42
Soojusoleku juhtimine ..................................................................................43
Switchable Graphics Graphics tehnoloogia (teatud mudelitel) ....44
Klaviatuuri erifunktsioonid ........................................................................... 45
Vrvilised kiirklahvid (teatud mudelitel) ................................................45
Microsoft Windowsi klahvid .......................................................................48
Laiendatud klaviatuur (teatud mudelitel)..............................................48
Multimeediaklahvid .......................................................................................49
Llitid ja olekuindikaatorid ........................................................................... 50
Llitid .............................................................................................................50
Oleku indikaatorid ..........................................................................................52
Notebook PC kasutusjuhend 3
4. Slearvuti kasutamine
Osutusseadis ...................................................................................................... 56
Puuteplaadi kasutamine ..............................................................................57
Puuteplaadi kasutamise nited .................................................................58
Puuteplaadi hooldus .....................................................................................61
Puuteplaadi automaatne keelamine .......................................................61
Salvestusseadmed ........................................................................................... 63
Laienduskaart ..................................................................................................63
Vlkmlukaardilugeja ...................................................................................65
Optiline ajam (teatud mudelitel) ..............................................................66
Kvaketas ..........................................................................................................69
Mlu (RAM)........................................................................................................72
hendused ......................................................................................................... 74
Vrguhendus .................................................................................................74
Traadita LAN hendus (teatud mudelitel) .............................................76
Modemihendus (teatud mudelitel) .......................................................78
Traadita vrguga hendamine Windowsis ...........................................79
Bluetooth traadita hendus (teatud mudelitel) ..................................81
Trusted Platform Module (TPM) (teatud mudelitel) ............................ 84
TPM rakendused .............................................................................................84
TPM turvalisuse sissellitamine .................................................................85
TPMi turvalisusandmete kustutamine ....................................................85
Lisa
Valikulised tarvikud ........................................................................................L-2
Valikulised lisaseadmed ..............................................................................L-2
Operatsioonissteem ja tarkvara ..............................................................L-3
BIOS-i seaded ..................................................................................................L-4
Enamlevinud probleemid ja lahendused .............................................L-7
Notebook PC taastamine .......................................................................... L-13
Taastesektsiooni kasutamine ................................................................ L-13
Taaste-DVD kasutamine (teatud mudelitel) ...................................... L-14
DVD-ROM ajami informatsioon ............................................................. L-16
Sisemise modemi vastavus ..................................................................... L-18
Avaldused ja ohutusandmed ................................................................... L-22
Fderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus ............................................ L-22
4 Notebook PC kasutusjuhend
FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta ....................... L-23
Declaration of Conformity(R&TTE direktiiv 1999/5/E)................ L-23
CE mrgis ....................................................................................................... L-24
IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks ............................... L-24
Traadita tkanal erinevatele domeenidele ..................................... L-25
Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid ......................... L-25
UL ohutusteave ........................................................................................... L-27
Elektriohutusnuded ................................................................................ L-28
TV tneriga seotud teated (teatud mudelitel) .............................. L-28
REACH ......................................................................................................... L-28
Phjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) ................................... L-29
Optilise ajami ohutusteave ..................................................................... L-30
Laseri ohutusteave ..................................................................................... L-30
Teeninduse hoiatussilt .............................................................................. L-30
CDRH mrused .......................................................................................... L-30
Macrovision Corporation'i tootekohane teatis ................................ L-31
CTR 21 kinnitus(sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) ....... L-32
Euroopa Liidu lilleke (EU Eco-lable) .................................................... L-34
Vastavus globaalsetele keskkonnanuetele ja deklaratsioon ... L-35
Tootetagastus .............................................................................................. L-35
Autoriiguste teave ..................................................................................... L-37
Vastutuse piirang ......................................................................................... L-38
Teenindus ja tugi .......................................................................................... L-38
1
Slearvuti tutvustus
6 Notebook PC kasutusjuhend
Kesolevast kasutusjuhendist
Te loete slearvuti kasutusjuhendit. Kesolev kasutusjuhend annab
teavet slearvuti erinevate komponentide kohta ja selgitab, kuidas
neid kasutada. Kasutusjuhendi peamisteks osadeks on jrgmised
jaotised:
1. Slearvuti tutvustus
Tutvustab slearvutit ja kesolevat kasutusjuhendit.
2. Osade tundmine
Annab teavet slearvuti osade kohta.
3. Alustamine
Annab teavet slearvutiga t alustamise kohta.
4. Slearvuti kasutamine
Annab teavet slearvuti komponentide kasutamise kohta.
5. Lisa
Tutvustab lisavarustust ja annab tiendavat teavet.
Kombineeritud operatsioonissteem ja rakendused erinevad
mudeliti ja riigiti. On vimalik, et teie Notebook PC erineb
kesolevas juhendis toodud illustratsioonidest. Ksitlege
slearvuti juhendit asjakohase dokumendina.
Mrkused kasutusjuhendi kohta
Mningaid mrkusi ja hoiatusi kasutatakse lbivalt kogu juhendis,
et tagada teatud toimingute ohutu ja thus teostamine. Nendel
mrkustel on erinevad thtsustasemed, nagu on kirjeldatud allpool:
HOIATUS! Oluline teave, mida ohutuse tagamiseks jlgida tuleb.
OLULINE! Oluline teave, mida andmete, komponentide vi
inimeste kahjustamise vltimiseks jrgida tuleb.
NUANNE: Vihjed lesannete titmiseks.
MRKUS: Teave konkreetseteks olukordadeks.
Notebook PC kasutusjuhend 7
Ettevaatusabinud
Jrgmised ettevaatusabinud pikendavad slearvuti eluiga. Jrgige
kiki ettevaatusabinusid ja juhiseid. Kui kasutusjuhendis pole teisiti
mrgitud, laske kik parandustd teha kvaliftseeritud isikutel.
Ohutusnuded akule:
RGE visake akut
tulle. RGE lhistage
aku kontakte. RGE
vtke akut koost lahti.
RGE hoidke slearvutit
sles ega mnel
kehaosal kuumaga
kokkupuude vib
tekitada ebamugavust
vi vigastusi.
RGE hoidke slearvutit
mrdunud ega tolmustel
pindadel. RGE kasutage
seadet gaasilekke ajal.
RGE laske akul
kokku puutuda
tugeva magnet- vi
elektrivljaga.
RGE kasutage
slearvutit vihma
kes, vedelike
lhedal ega niiskes
keskkonnas. RGE
kasutage modemit
magnettormide ajal.
RGE vajutage
ega puudutage
ekraanipaneeli. rge
hoidke slearvutit koos
vikeste esemetega, mis
vivad arvutit kriimustada
vi selle sisse sattuda.
RGE asetage akut
ebahtlasele vi
ebastabiilsele tpinnale.
Kui aku mbris on
kahjustada saanud,
prduge teenindusse.
RGE pange
slearvuti peale ega
sisse esemeid.
OLULINE! Enne puhastamist hendage vahelduvvoolu toide
lahti ja eemaldage aku(d). Phkige slearvutit puhta ksna
vi seemisnahast lapiga, mida on niisutatud mittesvitava
puhastusvahendi ja vhese veega, ning eemaldage liigne niiskus
kuiva lapiga.
8 Notebook PC kasutusjuhend
OHUTU
TEMPERATUUR:
Seda slearvutit vib
kasutada mbritseva
temperatuuri vahemikus
10C (50F) kuni 35C
(95F).
RGE kandke SISSE
llitatud slearvutit
ega katke seda
materjalidega,
mis vhendavad
huringlust, niteks
kandekotiga.
RGE visake slearvutit olmeprgi hulka. Selle
toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on
korduvkasutatavad ja mbertdeldavad. Lbikriipsutatud
ratastega prgikasti smbol nitab, et toodet (elektrilist
vi elektroonilist seadet ning elavhbedat sisaldavat
nppatareid) ei tohi olmeprgi hulka visata. Vt kohalikke
elektroonikatoodete krvaldamise eeskirju.
RGE visake kasutuselt krvaldatud akut olmeprgi hulka.
Lbikriipsutatud ratastega prgikasti smbol nitab, et akut
ei tohi olmeprgi hulka visata.
TOITEPINGE: Vaadake
slearvuti phjal asuvat
silti ja veenduge, et teie
toiteadapter vastab
toitepingele.
Aku ebaige
paigaldamine vib
phjustada plahvatuse
vi kahjustada
Notebook PC-d.
RGE kasutage
kahjustunud
toitejuhtmeid, lisa- ega
vlisseadmeid.
RGE kasutage
slearvuti pinnal ega
selle lhedal tugevaid
lahusteid, niteks
vedeldit, benseeni vi
muid kemikaale.
Notebook PC kasutusjuhend 9
Transpordinuded
Et slearvuti transpordiks ette valmistada, llitage see VLJA
ja hendage konnektorite kahjustamise vltimiseks kik
vlisseadmed lahti. Kui toide VLJA llitatakse, tmbub
kvakettaajami pea tagasi, et vltida kettaajami pinna kraapimist
transpordi ajal. Seetttu rge slearvutit transportige, kui selle toide
veel SEES on. Sulgege ekraanipaneel, vajutades selle alla, et kaitsta
klaviatuuri ja ekraani.
ETTEVAATUST! Slearvuti pind tuhmub kergesti, kui selle eest
ei hoolitseta. Olge arvuti ksitsemisel ettevaatlik, et vltida selle
pealispinna hrumist vi kriimustamist.
Katke slearvuti kinni
Ostke arvutikott, et kaitsta slearvutit mustuse, vee, lkide ja
kriimustuste eest.
Akude laadimine
Kui plaanite akutoidet kasutada, laadige kindlasti akuplokk ja
tiendavad akuplokid enne pikematele reisidele minekut. Pidage
meeles, et toiteadapter laadib akut seni, kuni see on hendatud
arvutiga ja llitatud toiteallikasse. Pange thele, et aku laadimine
vtab rohkem aega, kui slearvutit samaaegselt kasutatakse.
10 Notebook PC kasutusjuhend
Ettevaatusabinud lennukis kasutamiseks
Kui soovite oma slearvutit lennukis kasutada, vtke hendust
lennufrmaga. Enamik lennufrmadest piirab elektroonikaseadmete
kasutamist. Enamik lennufrmadest lubab elektroonikat kasutada
vaid enne ja prast hkutusmist ja maandumist, mitte nende ajal.
ETTEVAATUST! Lennujaamades on kolm peamist tpi
turvaseadmeid: rntgenmasinad (kasutatakse konveierlindil
asuvatel esemetel), magnetdetektorid (kasutatakse
turvakontrolli lbivatel inimestel) ja metalliotsijad (kes hoitavad
seadmed inimeste vi ksikute esemete kontrollimiseks). Vite
oma slearvuti ja disketid lbi lennujaama rntgenmasina
saata. Sellele vaatamata soovitatakse mitte saata slearvutit ega
diskette lbi lennujaama magnetdetektorite ja vltida nende
kokkupuudet metalliotsijaga.
Notebook PC kasutusjuhend 11
Slearvuti ettevalmistamine
Need on vaid lhijuhised slearvuti kasutamiseks.
Paigaldage aku
hendage toiteadapter
2
1
3
3
1
2
HDMI
1
2
3
110v-220v
12 Notebook PC kasutusjuhend
Avage ekraanipaneel
1. Tstke ettevaatlikult ekraanipaneel les, kasutades pialt.
2. Kallutage ekraanipaneeli aeglaselt ette- vi tahapoole, et leida
sobiv vaatenurk.
Llitage slearvuti SISSE
1. Vajutage LCD ekraanipaneeli all asuvat nuppu ja vabastage see.
2. Kasutage klahve [Fn]+[F5] vi [Fn]+[F6], et reguleerida LCD
ekraani heledust.
OFF ON
2
Osade tundmine
14 Notebook PC kasutusjuhend
Pealmine klg
Klaviatuur erineb riigiti.
15.6 model
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
5
6
9
7
8
10
1
2
4
11
3
Notebook PC kasutusjuhend 15
14.0 model
OFF ON
5
9
7
10
2
11
4
1
3
6
8
Mikrofon (sisse ehitatud)
Sisse ehitatud mono-mikrofoni saab kasutada
videokonveentsideks, heli peale lugemiseks vi lihtsatateks
helisalvestusteks.
Kaamera kaane lliti (teatud mudelitel)
Kaamera kaane lliti vimaldab avada ja sulgeda kaamera
kaitsekaane. Lkake lliti vasakule, et kaamera kaas
sulgeda. Lkake lliti paremale, et kaamera kaas avada.
1
2
16 Notebook PC kasutusjuhend
Kaamera indikaator (teatud mudelitel)
Kaamera indikator nitab, millal siseehitatud kaamera on
kasutusel.
Kaamera (teatud mudelitel)
Sisseehitatud kaamera vimaldab teha pilte vi salvestada
videot. Seadet saab kasutada videokonverentsideks ja
teisteks interaktiivseteks rakendusteks.
Mnedel mudelitel peate te lkkama kaamera luugi
asendisse SISSE/VLJA, et kaamerat SISSE/VLJA llitada.
Ekraanipaneel
Ekraanipaneel toimib sarnaselt lauaarvuti monitorile.
Slearvuti kasutab aktiivmaatriks TFT LCD-d, pakkudes
lauaarvutite monitoride kvaliteedile vastavat suureprast
pilti. Erinevalt lauaarvutite monitoridest ei vljasta LCD
paneel kiirgust ega virvenda, vsitades seetttu silmi
vhem. Kasutage ekraanipaneeli puhastamiseks pehmet
lappi ilma kemikaalideta (kasutage vajadusel vaid puhast
vett).
Rakenduse Express Gate klahv /
Power4Gear klahv (teatud mudelitel)
Kui arvuti on vlja llitatud, siis kivitub selle klahvi
vajutamisel rakendus Express Gate. Vt ksikasju rakenduse
Express Gate kasutusjuhendist.
Windows OS-is toimib see klahv rakenduse
Power4Gear Hybrid klahvina. Selle klahvi abil toimub
mberllituine erinevate energiasstureiimide vahel.
Energiasstureiimid juhivad mitmeid slearvuti
funktsioone, et optimeerida judlust lhtuvalt aku laetuse
tasemest. Toiteadapteri kasutamisel vi eemaldamisel
llitub ssteem mber AC reiimi ja akureiimi vahel.
Valitud reiim kuvatakse ekraanil.
3
4
5
6
Notebook PC kasutusjuhend 17
Toitelliti
Toitellitist saab Notebook PC-d SISSE ja VLJA llitada
ning taaskivitada. Slearvuti sissellitamiseks vajutage
nuppu ks kord ning vljallitamiseks hoidke nuppu all.
Toitelliti ttab vaid siis, kui ekraanipaneel on avatud.
Kiirklahvid
Kiirklahvid vimaldavad teil kivitada sageli kasutatavaid
rakendusi he klahvivajutusega. Indikaatorite
ksikasjalikuma kirjelduse leiate jaotises 3.
Pritsmekindel klaviatuur
Klaviatuur on mugavate tissuuruses klahvidega (mida
saab vajutada teatud sgavuseni) ja toetamisalaga mlema
ke jaoks. Kaks Windowsi funktsiooniklahvi tagavad hlpsa
navigeerimise Windowsi operatsioonissteemis.
Puuteplaat ja nupud
Puuteplaat ja selle nupud koosnevad osutusseadisest,
mis funktsioneerib samal viisil kui lauaarvuti hiir. Prast
seadmega kaasnenud puutepaneeli utiliidi hlestamist
saab kasutada tarkvara juhitud kerimisfunktsiooni, mis
tagab hlpsa navigeerimise Windowsis vi veebis.
Srmejlje skanner (teatud mudelitel)
Sisseehitatud srmejlje skanner vimaldab
kasutada turvatarkvara, kasutades teie srmejlge
identiftseerimisvtmena.
10
9
8
7
11
18 Notebook PC kasutusjuhend
Phi
Sltuvalt mudelist vi phja vlimus varieeruda.
Aku suurus vib olla mudeliti erinev.
HOIATUS! Slearvuti phi vib minna vga kuumaks. Slearvutit
kasutades olge ettevaatlik, kui see ttab vi on hiljuti ttanud.
Laadimise vi t ajal on krge temperatuur normaalne.
rge kasutage seadet pehmetel pindadel, nagu voodid vi
sohvad, et vltida ventilatsiooniavade blokeerimist. ET VLTIDA
KUUMENEMISEST TINGITUD VIGASTUSI, RGE ASETAGE
SLEARVUTIT ENDALE SLLE EGA MUUDELE KEHAOSADELE.
15.6 model
5
6
7
8
2 3 1 4
Notebook PC kasutusjuhend 19
14.0 model
5
6
7
1 4 2 3
20 Notebook PC kasutusjuhend
Aku vedrulukk
Aku kinitamiseks kasutatakse vedrulukku. Kui aku on
sisestatud, siis see lukustub automaatselt. Akut eemaldades
peab vedrulukk jma lukustamata asendisse.
Aku
hendades slearvuti vahelduvvoolu toiteallikaga, hakkab
aku automaatselt laadima ning tagab slearvutile toite
ka siis, kui vahelduvvoolu toide puudub. See vimaldab
arvutiga ringi liikuda. Aku kestus sltub slearvuti
kasutamisest ja judluse nitajatest. Akut ei saa lahti vtta
ning see tuleb osta he komponendina.
SIM-kaadi pesa (teatud mudelitel)
SIM-kaardi pesa vimaldab sisestada mobiiltelefoni SIM-
kaardi 3G funktsioonide kasutamiseks.
Akulukk - kasutusjuhend
Aku paigalhoidmiseks kasutatakse ksitsi rakendatavat
akulukku. Aku sisestamiseks vi eemaldamiseks lkake
akulukk lukustamata asendisse. Prast aku sisestamist
lkake lukk ksitsi lukustatud asendisse.
Toiteallika konnektor
Toiteallika konnektor vimaldab hendada slearvuti
valikulise toiteallikaga.
1
2
3
4
5
Notebook PC kasutusjuhend 21
Operatiivmlu (RAM) kamber
Mlu kamber pakub laiendusvimalusi lisamlu installimise
kaudu. Tiendav mlu suurendab rakendusjudlust, piirates
juurdepsu kvakettale. BIOS tuvastab automaatselt mlu
hulga ssteemis ja teostab vastavad konfgureerimised.
Prast mlu installimist ei ole riist- ega tarkvara (kaasa
arvatud BIOS) hlestamine vajalik. Teavet oma slearvuti
mlu tienduste kohta saate volitatud teeninduskeskustest
vi edasimjatelt. Ainult selle slearvuti volitatud
edasimjatelt hangitud laiendusmoodulite puhul on
tagatud nende hilduvus ja tkindlus.
Kvaketta sektsioonid
Kvaketas asub spetsiaalses kambris. Teavet oma slearvuti
kvakettaseadme tienduste kohta saate volitatud
teeninduskeskustest vi edasimjatelt. Ainult volitatud
edasimjatelt hangitud slearvutite kvakettaseadmete
puhul on tagatud hilduvus ja tkindlus.
Vedeliku vljavooluavad (teatud mudelitel)
Vedeliku vljavooluavad klaviatuuri phjal on meldud
klaviatuurile kogemata sattunud vedelike vljutamiseks, et
vltida klaviatuuri kahjustamist.
6
7
8
22 Notebook PC kasutusjuhend
Osade tundmine
14.0 model
15.6 model
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
Notebook PC kasutusjuhend 23
Traadita henduse lliti (teatud mudelitel)
Lubab vi keelab sisseehitatud traadita henduse LAN- ja
Bluetooth-funktsiooni (teatud mudelitel). Traadita oleku
indikaator helendab, kui see on lubatud. Kasutada tuleb
Windowsi tarkvara stteid.
ExpressCard'i pesa
Saadaval on ks 26-pin Express kaardi pesa, mis toetab
ExpressCard/34mm laienduskaarti. See uus keskkond on
kiirem, sest kasutab jadasiini, mis toetab USB 2.0 ja PCI
Expressi aeglasema paralleelsiini asemel, mida kasutatakse
arvutikaardi pesas. (Ei hildu varasemate PCMCIA
kaartidega.)
E-SATA
E-SATA port & USB kombineeritud port
Vline SATA vi eSATA vimaldab algselt arvuti sees
kasutamiseks meldud jada-ATA seadmete vlist
hendamist. See on kuni kuus korda kiirem kui olemasolev
USB 2.0 ja 1394 vlimiste salvestuslahenduste jaoks ja on
kiirelt hendatav, kasutades kuni kahemeetrisi varjestatud
kaableid ja hendusi. Vt USB pordi kirjeldust.
USB port (2.0)
USB (universaalne jrjestiksiin) port hildub USB 2.0 vi
USB 1.1 seadmetega, nagu klaviatuurid, osutusseadised,
kaamerad, kvakettaseadmed, printerid ja skannerid, mis
on jadamisi hendatud kuni 12 Mbit/sek (USB 1.1) ja 480
Mbit/sek (USB 2.0). USB vimaldab hel arvutil samaaegselt
kasutada paljusid seadmeid ning mned vlisseadmed
toimivad tiendavate pistikute vi jaoturitena. USB toetab
seadmete kiirhendamise funktsiooni, mis vimaldab
hendada vi eemaldada vlisseadmeid ilma arvutit
taaskivitamata.
1
2
3
4
24 Notebook PC kasutusjuhend
Optiline ajam
Slearvuti erinevaid mudelid on erinevate optiliste
ajamitega. Vimalik, et slearvuti optiline ajam toetab
laserplaate (CD) ja/vi digitaalvideo plaate (DVD) ning
salvestamist (R) vi lekirjutamist (RW). Uurige iga mudeli
spetsifkatsioone eraldi.
Optilise seadme oleku indikaator
Optilise seadme oleku indikaator nitab, millal toimub
andmete edastamine optiliselt kettaseadmelt. See
indikaator helendab vastavalt edastatavate andmete
mahule.
Optilise seadme elektrooniline vljastus
Optiline seade on varustatud elektroonilise vljastusnupuga
salve avamiseks. Saate vljastada optilise seadme salve
mistahes tarkvaramngija kaudu vi paremklpsates
optilist seadet Windowsi kaustas Computer ja valides ksu
Eject (Vljasta).
Optilise kettaseadme hdavljastus
Hdavljastust kasutatakse optilise kettaseadme
vljutamiseks salvest, kui elektrooniline vljastus ei toimi.
rge kasutage hdavljastust elektroonilise vljastuse
asemel.
Modemi port (teatud mudelitel)
Kahe kontaktiga RJ-11 modemi port on viksem kui
RJ-45 LAN port ja see toetab standardset telefonikaablit.
Sisemine modem toetab kuni 56K V.90 edastusi.
Sisseehitatud konnektor vimaldab mugavat kasutust ilma
lisaadapteriteta.
OLULINE! Sisseehitatud modem ei toeta
digitaaltelefonissteemides kasutatavat pinget. rge
hendage modemi porti digitaaltelefonissteemi, kuna
vite sellega slearvutit kahjustada.
7
8
9
5
6
Notebook PC kasutusjuhend 25
LAN port
8-pin RJ-45 LAN port on suurem kui RJ-11 modemi port
ja toetab kohalikku vrku hendamiseks standardset
Etherneti kaablit. Sisseehitatud konnektor vimaldab
mugavat kasutust ilma lisaadapteriteta.
Kensington lukuport
Kensington lukuport vimaldab kaitsta slearvutit
Kensington-hilduvate slearvutitele ette nhtud
turvatoodetega. Need turvatooted hlmavad tavaliselt
metallkaablit ja lukku, mis takistavad slearvuti
eemaldamist fkseeritud objektilt. Vimalik, et mned
on varustatud ka liikumisanduriga, mis kivitab seadme
liigutamisel alarmi.
HDMI
HDMI port
HDMI (High-Defnition Multimedia Interface) on
tihendamata tisdigitaalme audio/video liides mistahes
audio/video allika vahel nagu nt digiboks, DVD-mngija
ja audio/video vastuvtja ning audio ja/vi video monitor
nagu niteks digitaaltelevisioon (DTV). Toetab standardset,
tiustatud vi krge lahendusega videoformaati ja
mitmekanalilist digitaalaudiot hes kaablis. See edastab
kiki ATSC HDTV standardeid ja toetab 8 kanaliga
digitaalaudiot, kusjuures ribalaiust jb veel le tulevaste
tienduste ja nuete toetamiseks.
10
11
12
26 Notebook PC kasutusjuhend
Vasak klg
14.0 model
15.6 model
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
Notebook PC kasutusjuhend 27
Toitepistik (alalisvool)
Selle pistiku kasutamisel konverteerib kaasasolev
toiteadapter vahelduvvoolu alalisvooluks. Selle pistiku
kaudu saab slearvuti toidet ja laadib sisemist akut. Et
vltida slearvuti ja aku kahjustamist, kasutage alati
seadmega kaasnenud toiteadapterit.
ETTEVAATUST:KASUTAMISEL VIB KUUMENEDA. RGE
KATKE ADAPTERIT KINNI NING HOIDKE SEE OMA KEHAST
EEMAL.
USB port (2.0)
huvtuavad
huvtuavad vimaldavad jahedal hul slearvutisse
siseneda ja kuumenenud hul sellest vljuda.
OLULINE! Veenduge, et huvtuavad ei ole blokeeritud
raamatute, riideesemete, kaablite jms esemetega, et vltida
seadme lekuumenemist.
Ekraani (monitori) vljund
15-pin D-sub monitori port toetab standardset VGA-
hilduvat seadet, nagu monitor vi projektor, et
vimaldada vaatamist suuremal vlisekraanil.
HDMI
HDMI port
Ekraani vljund
Ekraani vljund on tihendamata tisdigitaalme audio/video
liides mistahes audio/video allika vahel nagu nt digiboks,
DVD-mngija ja audio/video vastuvtja ning audio ja/vi
video monitor nagu niteks digitaaltelevisioon (DTV).
Toetab standardset, tiustatud vi krge lahendusega
videoformaati ja mitmekanalilist digitaalaudiot hes
kaablis. See edastab kiki ATSC HDTV standardeid ja toetab
8 kanaliga digitaalaudiot, kusjuures ribalaiust jb veel le
tulevaste tienduste ja nuete toetamiseks.
6
5
4
1
2
3
28 Notebook PC kasutusjuhend
Mikrofoni sisendpistik
Monomikrofoni pistikut (1/8 tolli) vib kasutada vlimise
mikrofoni hendamiseks vi vljundsignaalideks
audioseadmetelt. Selle pistiku kasutamine keelab
automaatselt sisseehitatud mikrofoni. Kasutage seda
funktsiooni videokonverentsideks, heli peale lugemiseks
vi lihtsateks helisalvestusteks.
Krvaklappide vljundi pistik
Stereokuularite pistikut (1/8 tolli) kasutatakse slearvuti
audio vljundsignaali hendamiseks vimendatud
klaritega vi kuularitega. Selle pistiku kasutamine keelab
automaatselt sisseehitatud klarid.
SPDIF vljundpistik
See pistik tagab henduse SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) hilduvate seadmetega digitaalse audiovljundi
jaoks. Kasutage seda funktsiooni, et muuta Notebook PC
koduseks hi-f meelelahutusssteemiks.
E-SATA
E-SATA port & USB kombineeritud port
ExpressCard'i pesa
8
7
9
10
C
o
m
b
o
Notebook PC kasutusjuhend 29
Esiklg
14.0 model
15.6 model
Olekuindikaatorid (ees)
Olekuindikaatorid nitavad riistvara/tarkvara erinevaid
olekuid. Vt indikaatorite ksikasjalikumat kirjeldust jaotises 3.
Vlkmlu pesa
Tavaliselt tuleb vline mlukaardi lugeja osta eraldi,
et lugeda mlukaarte sellistelt seadmetelt nagu
digitaalkaamerad, MP3-mngijad, mobiiltelefonid ja
pihuarvutid. Sellel slearvutil on sisseehitatud kiire
mlukaardilugeja, mis vimaldab mugavalt paljudelt
mlukaartidelt andmeid lugeda ja neile salvestada.
Kiipkaardi pesa (teatud mudelitel)
Sellel slearvutil on sisseehitatud kiipkaardi lugeja, mis
loeb andmeid kiipkaardilt ja kirjutab andmeid kiipkaardile.
Traadita henduse lliti
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
1
2
3
4
30 Notebook PC kasutusjuhend
3
Alustamine
32 Notebook PC kasutusjuhend
Toitessteem
Vahelduvvoolu toite kasutamine
Slearvuti toitessteem koosneb kahest osast toiteadapterist
ja akutoitessteemist. Toiteadapter konverteerib seinakontakti
vahelduvvoolu slearvuti jaoks vajalikuks alalisvooluks. Teie
slearvuti on varustatud universaalse vahelduvvoolu-alalisvoolu
adapteriga. See thendab, et saate hendada toitejuhtme mistahes
100V-120V vi 220V-240V seinakontaktiga ilma lliti stteid
muutmata vi pingemuundureid kasutamata. On vimalik, et
adapteri ja olemasoleva standardse USA vahelduvvoolu toitekaaabli
hendamiseks kasutatakse erinevates riikides erinevat standardit.
Enamikus hotellides on universaalsed kontaktid, mis toetavad
erinevaid juhtmeid ja ka pingeid. Mistlik on enne reisile asumist
ksida kogenud reisijatelt teavet vahelduvvoolu vljundpinge kohta
sihtriikides.
Slearvutile on vimalik osta reisikomplekt, mis sisaldab toite- ja
modemi adaptereid peaaegu kikide riikide jaoks.
HOIATUS! RGE hendage vahelduvvoolu toitekaablit
vahelduvvoolu pistikupessa enne alalisvoolupistiku hendamist
slearvutiga. See vib kahjustada vahelduvvoolu-alalisvoolu
adapterit.
HDMI
1
2
3
110v-220v
Notebook PC kasutusjuhend 33
OLULINE! Kahjustuste vltimiseks rge kasutage slearvuti
toiteks muud adapterit ega kasutage slearvuti adapterit
muude elektriseadmete toiteks. Kui vahelduvvoolu-alalisvoolu
adapterist tuleb suitsu, plemislhna vi see on kuum,
prduge teenindusse. Kui kahtlustate, et vahelduvvoolu-
alalisvoolu adapter on vigane, prduge teenindusse. Vigase
vahelduvvoolu-alalisvoolu adapteri kasutamine vib kahjustada
nii akuplokki(-plokke) kui ka slearvutit.
Vimalik, et kesoleva slearvutiga kaasneb adapter kahe- vi
kolmeharulise pistiku jaoks, sltuvalt piirkonnast. Kui seadmega
kaasneb kolmeharuline pistik, peate kasutama maandatud
pistikupesa vi korrektselt maandatud adapterit, et tagada
slearvuti ohutu t.
HOIATUS! TOITEADAPTER VIB KASUTAMISEL KUUMAKS
MUUTUDA. RGE KATKE ADAPTERIT KINNI NING HOIDKE SEE
OMA KEHAST EEMAL.
hendage toiteadapter lahti vi llitage vahelduvvoolu
pistikupesa vlja, et minimeerida tarbitavat vimsust, kui
slearvutit ei kasutata.
34 Notebook PC kasutusjuhend
OLULINE! rge kunagi eemaldage akut siis, kui slearvuti on
SISSE llitatud, kuna see vib kaasa tuua andmete kaotsimineku.
Akuploki paigaldamiseks:
Akutoite kasutamine
Slearvuti on meldud tks eemaldatava akuplokiga. Akuplokk
koosneb mitmest kokkupandud akuelemendi komplektist.
Korralikult laetud aku toimib mitu tundi ja taega saab
veelgi pikendada, kasutades toitehalduse funktsioone BIOS
hlestusutiliidis. Tiendavad akuplokid on valikulised ning neid
saab osta eraldi slearvuti edasimjalt.
Akuploki paigaldamine ja eemaldamine
On vimalik, et teie slearvutisse ei ole akuplokki paigaldatud. Kui
teie slearvutisse ei ole akuplokki paigaldatud, siis jrgige selle
paigaldamiseks alltoodud protseduure.
2
1
3
3
1
2
Notebook PC kasutusjuhend 35
OLULINE! Kasutage antud mudeliga ainult slearvutiga
kaasnevaid vi tootja vi edasimja poolt heaks kiidetud
akusid ja toiteadaptereid, kuna vastasel juhul vite slearvutit
kahjustada.
Akuploki eemaldamine:
HOIATUS! Ohutuskaalutlustel RGE visake akut tulle, RGE
lhistage kontakte, RGE vtke akut koost lahti. Kui akuplokil
esineb talitlushireid vi see saab lgist tingitud kahjustusi,
siis llitage slearvuti vlja ning vtke hendust volitatud
hoolduskeskusega.
Aku eest hoolitsemine
Slearvuti akuplokil, nagu kigil taaslaetavatel akudel, on piiratud
taaslaadimiskordade arv. Aku kasulik eluiga sltub mbritseva
keskkonna temperatuurist, niiskusest ja sellest, kuidas te slearvutit
kasutate. Ideaalis kasutatakse akut temperatuurivahemikus 10C
kuni 35C (50F kuni 95F). Peate arvestama ka seda, et slearvuti
sisetemperatuur on krgem kui vlistemperatuur. Sellest vahemikust
madalamad vi krgemad temperatuurid vhendavad aku eluiga.
Ent igal juhul aku kasutusiga lpuks vheneb ning volitatud
edasimjalt tuleb slearvuti jaoks osta uus aku. Kuna akudel on ka
silivusaeg, pole soovitatav lisaakusid tagavaraks osta.
2
1
3
3
1
2
36 Notebook PC kasutusjuhend
OLULINE! Kvakettaajami kaitsmiseks oodake alati vhemalt 5
sekundit, kui olete slearvuti VLJA llitanud, enne kui selle taas
SISSE llitate.
HOIATUS! RGE kandke SISSE llitatud slearvutit ega katke
seda materjalidega, mis vhendavad huringlust, niteks
kandekotiga.
Enne alglaadimist ekraanipaneel vilgub, kui toide on SEES. See
on osaks slearvuti rutiinsest testist ja ei viita ekraaniga seotud
probleemile.
Slearvuti sissellitamine
Slearvuti sissellitamisel ilmub ekraanile teade Power-ON (Toide
sees). Vajadusel vite heledust kiirklahvide abil muuta. Kui peate
ssteemi konfguratsiooni seadmiseks vi muutmiseks lbima BIOS
hlestuse, vajutage BIOS hlestusutiliiti sisenemiseks klahvi [F2].
Kui vajutate avanemise ajal klahvi [Tab], ilmub nhtavale splash
screen (pilgupdmisekraan) standardse alglaadimise teabega,
niteks BIOS versiooni kohta. Vajutades klahvi [ESC] ilmub ekraanile
alglaadimise men, kust saate valida sobiva ajami alglaadimiseks.
Power On Self Test (POST) - kivitustest
Kui slearvuti SISSE llitate, kivituvad esmalt mitmed tarkvara
juhitud diagnostilised testid, mida tuntakse POST kivitustestina
(Power-On Self Test). Tarkvara, mis juhib POST-i, on slearvuti
arhitektuuri psikomponendiks. POST sisaldab salvestust
slearvuti riistvara konfguratsioonist, mida kasutatakse ssteemi
diagnostiliseks kontrollimiseks. See salvestus luuakse BIOS
hlestusprogrammi kasutades. Kui POST avastab erinevuse
salvestuse ja olemasoleva riistvara vahel, saadab see ekraanile teate,
mis ksib lahendada vastuolu BIOS hlestusutiliidi kaudu. Enamikel
juhtudel peaks see salvestus olema ige, kui slearvuti ktte saate.
Vimalik, et testi lppemisel ilmub teade Operatsioonissteemi ei
leitud, kui kvakettale ei laetud eelnevalt operatsioonissteemi.
See thendab, et kvaketas on korrektselt tuvastatud ja valmis uue
operatsioonissteemi installimiseks.
Notebook PC kasutusjuhend 37
OLULINE! Kui hoiatused ilmuvad alglaadimise ajal ka prast
kettakontrolli tarkvarautiliidi kasutamist, peaksite slearvutiga
teenindusse prduma. Jtkuv kasutamine vib tuua kaasa
andmete kaotsimineku.
Tehnoloogia S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting
Technology)
Tehnoloogia S.M.A.R.T. (Self
Monitoring and Reporting
Technology) kontrollib POST-i
ajal kvakettaajamit ja annab
hoiatusteate, kui kvaketas vajab
hooldust. Kui alglaadimise ajal
ilmub kriitiline kvakettaajami
hoiatus, kopeerige koheselt kik
andmed ja kivitage Windowsi
kettakontrolli programm.
Windowsi kettakontrolli
programmi kivitamiseks: klpsake
nuppu Start > valige Computer
(Arvuti) > paremklpsake
kvaketta draivi ikooni > valige
Properties (Atribuudid) > klpsake vahekaarti Tools (Triistad)
> klpsake ksku Check Now > (Kontrolli kohe) > klpsake nuppu
Start. Vite valida ka ksu Scan ... sectors (Skaneeri ... sektoreid)
skaneerimise ja parandamise thustamiseks, kuid protsess vtab siis
rohkem aega.
38 Notebook PC kasutusjuhend
Sind hoiatatakse, kui aku laetuse tase on madal. Kui te neid
hoiatusi jtkuvalt ignoreerite, llitub slearvuti viimaks
seiskamisreiimi (vaikimisi kasutab Windows funktsiooni STR).
Siintoodud ekraanipildid on vaid nited ega pruugi tpselt
peegeldada seda, mida nete oma ssteemis.
Aku laetuse kontrollimine
Akussteem kasutab Windowsi keskkonnas Smart Battery standardit,
mis vimaldab akul tpselt teatada jrelejnud kasutusaja. Tielikult
laetud aku tagab slearvutile toite mneks tunniks. Kuid tegelik
aeg sltub energiasstufunktsioonide kasutamisest, ldistest
tharjumustest, keskprotsessorist, ssteemimlu suurusest ja
ekraanipaneeli mtudest.
Kursor toiteadapterita aku ikoonil.
Kursor toiteadapteriga aku ikoonil.
Paremklpsake aku ikooni
Vasakklpsake aku ikooni
HOIATUS! Funktsiooni Suspend-to-RAM (STR) teostamine ei
kesta kaua, kui aku on thjenemas. Funktsiooni STR teostamine
ei ole sama, kui toite VLJA llitamine. STR vajab vhest toidet
ja ei tta, kui aku tielikult thjeneb vi toide puudub (nt
eemaldatakse nii toiteadapter kui ka aku).
Notebook PC kasutusjuhend 39
HOIATUS! RGE hoidke akut laadimata. Aku thjeneb aja
jooksul. Kui te ei kasuta akut, siis tuleb seda laadida iga kolme
kuu jrel, et pikendada selle taastumisvimet, vastasel juhul on
vimalik, et seda ei saa enam laadida.
Aku laadimine peatub, kui temperatuur on liiga krge vi kui aku
pinge on liiga suur.
Aku laadimine
Slearvuti kasutamiseks toiteadapterita peab selle aku olema
laetud. Aku laadimine algab kohe, kui slearvuti hendatakse vlise
toiteallikaga, kasutades toiteadapterit. Enne aku esmakordset
kasutamist laadige see tielikult. Uus aku peab olema tielikult
laetud, enne kui lahutate slearvuti vlisest toiteallikast. Vimalik, et
aku tielikuks laadimiseks kulub paar tundi, kui slearvuti on VLJA
llitatud ja kaks korda rohkem aega, kui slearvuti on SISSE llitatud.
Aku laetuse indikaator slearvutil llitub VLJA, kui aku on laetud.
Aku laadimine algab, kui aku laetuse tase langeb alla 95%.
Sellega vlditakse aku sagedat laadimist. Laadimistsklite
minimeerimine aitab pikendada aku eluiga.
40 Notebook PC kasutusjuhend
OLULINE! Kvakettaseadme kaitsmiseks oodake alati vhemalt 5
sekundit, kui olete slearvuti VLJA llitanud, enne kui selle taas
SISSE llitate.
Toite valikud
Toitellitist toimub slearvuti
SISSE ja VLJA llitamine vi
slearvuti viimine uinaku- vi
talveune reiimi. Toitelliti tviisi
kohandamiseks valige Windows'is
Control Panel (Juhtpaneel) >
Power Options (Toitehalduse
valikud).
Teiste valikute jaoks nagu Switch User (Vaheta kasutajat), Restart,
Sleep (Uinak) vi Shut Down (Sule) klpsake noolt lukuikooni krval.
Taaskivitamine vi rebuutimine
Kui olete teinud operatsioonissteemis muudatusi, siis on vimalik,
et peate ssteemi taaskivitama. Mned installiprotseduurid
ksivad taaskivitamiseks luba dialoogikasti kaudu. Ssteemi ksitsi
taaskivitamiseks valige ksk Restart.
Notebook PC kasutusjuhend 41
Hdavljallitus
Kui operatsioonissteemi ei saa korralikult VLJA llitada vi
taaskivitada, on slearvutil vljallitamiseks ja taaskivitamiseks
tiendavaid vimalusi:
Hoidke toitenuppu vhe-
malt 4 sekundit allavajutatuna.
OLULINE! RGE kasutage hdavljallitust, kui andmeid
kirjutatakse vi loetakse; see vib phjustada andmete
kaotsiminekut vi hvimist.
42 Notebook PC kasutusjuhend
Uinak ja talveuni
Toitehalduse stetele ligipsuks
valige Windows > Control Panel
(Juhtpaneel) > Power Options
(Toitehalduse valikud). Kaustas
Power Options (Toitehalduse
valikud) saate mratleda
valikud Sleep/Hibernate
(Uinak/Talveuni) vi Shut
Down (Sulgemine) ekraanikuva
sulgemiseks vi slearvuti
vljallitamiseks. Reiimid Sleep
(Uinak) ja Hibernate (Talveuni) sstavad energiat, kui slearvutit
ei kasutata, llitades teatud komponendid VLJA. Te saate jtkata
poolelijnud td (alla keritud dokument vi lpetamata e-kiri)
samast kohast, kuhu enne toimingu katkestamist jite. Ksu Shut
Down (Sulgemine) rakendamisel suletakse kik rakendused ja
ksitakse, kas soovite salvestada oma td, kui te pole seda varem
teinud.
Toitehalduse reiimid
Slearvuti on varustatud mitmete automaatsete vi reguleeritavate
energiasstufunktsioonidega, mida saab kasutada aku eluea
maksimeerimiseks ja seadme lalpidamiskulude vhendamiseks.
Saate mningaid funktsioone juhtida toitehalduse menst
BIOS-i hlestusutiliidis. ACPI toitehalduse seadeid hlestatakse
operatsioonissteemi kaudu. Toitehalduse funktsioonid on ette
nhtud maksimaalse vimaliku energiasstu saavutamiseks, viies
sedme komponendid madalama energiatarbimise reiimile nii
sageli kui vimalik, silitades samal ajal valmisoleku tisvimsusel
ttamiseks, kui selline vajadus peaks tekkima.
Uinakureiim Sleep (Uinak)
on samavrne funktsiooniga
Suspend-to-RAM (Muutmlusse
peatamine) (STR). See funktsioon
silitab praegused andmed ja
oleku RAM-is, samal ajal kui
mitmed komponendid on VLJA
llitatud. Kuna RAM on volatiilne,
vajab see toidet andmete
hoidmiseks (vrskendamiseks).
Klpsake nuppu Windows ja
noolenuppu lukuikooni krval, et see valik kuvada. Saate kasutada
ka klaviatuuri otseteed [Fn F1] selle reiimi aktiveerimiseks. Tagasi
prdumiseks vajutage suvalist klahvi, vlja arvatud [Fn]. (MRKUS:
Toite indikaator vilgub selles reiimis.)
Notebook PC kasutusjuhend 43
Soojusoleku juhtimine
Slearvuti soojusoleku juhtimiseks on kolm toitehalduse meetodit.
Neid ei saa kasutaja konfgureerida ja neid tuleks teada juhuks, kui
slearvuti nendesse olekutesse siseneb. Jrgnevad temperatuurid
mrgivad korpuse (mitte CPU) temperatuuri.
Ventilaator llitub SISSE, et tagada aktiivne jahutamine, kui
temperatuur tuseb turvalise lempiirini.
CPU vhendab kiirust, et tagada aktiivne jahutamine, kui
temperatuur letab turvalise lempiiri.
Ssteem sulgub lekuumenemise vltimiseks, kui temperatuur
letab maksimaalse turvalise lempiiri.
Reiim Hibernate (Talveuni) on sama kui reiim Suspend-to-
Disk (STD, Pidevmlusse peatamine) ja salvestab praegused
andmed ja oleku kvaketta draivis. Seda tehes ei ole RAM-i pidev
vrskendamine vajalik ja tarbitav vimsus vheneb oluliselt, kuid
mitte tielikult, sest mned komponendid, nagu niteks kohtvrk
(LAN), peab jma sisse llitatuks. "Talveune" (Hibernate) reiiim
sstab rohkem energiat kui "Uinakureiim" ("Sleep"). Klpsake
nuppu Windows ja noolenuppu lukuikooni krval, et see valik
kuvada. Tagasi prdumiseks vajutage toitenuppu. (MRKUS: Toite
indikaator on selles reiimis VLJA llitatud.)
44 Notebook PC kasutusjuhend
Switchable Graphics Graphics tehnoloogia
(teatud mudelitel)
Switchable Graphics Graphics tehnoloogia vimaldab teil valida
integreeritud ja diskreetse graafkaprotsessori (GPU) reiimi vahel,
et optimeerida ssteemi graafkattluseks ja energiatarbimise
vhendamiseks.
GPU reiimi valimiseks
1. Paremklpsake ATI ikooni
Windowsi olekualas,
seejrel valige mrang
Confgure Switchable
Graphics (Funktsiooni
Switchable Graphics
konfgureerimine).
2. Valige reiim High-
performance GPU
(Krge judlusega GPU)
vi Power-saving GPU
(Energiasstlik GPU).
3. Teil palutakse oma valikut
kinnitada. Klpsake nuppu
OK, et llituda valitud GPUle.
On normaalne, et
mberllitumisel jb
ekraan mne sekundi vltel
thjaks.
4. Valitud GPUle llitumisel
kuvatakse aknas Switchable Graphics Status (Switchable
Graphicsi olek) teave selle kohta, millist GPU reiimi
kasutatakse. Lpetamiseks klpsake nuppu OK.
HDMI port toimib ainult reiimis High-performance GPU (Krge
judlusega GPU).
Vaikimisi on teie slearvuti konfgureeritud automaatselt valima
optimaalset GPU reiimi, sltuvalt toiteallikast. Selle stte sisse/vlja
llitamiseks mrkige vi thjendage boks Akutoite kasutamisel vali
automaatselt energiasstlik GPU ja seejrel klpsake nuppu OK.
Notebook PC kasutusjuhend 45
Kiirklahvide asukohad funktsiooniklahvidel vivad mudelist
sltuvalt erineda, ent funktsioonid on samad. Jrgige
funktsiooniklahvide asemel neid ikoone.
Zz ikoon (F1): Llitab slearvuti seiskamisreiimi (Save-
to-RAM (Salvesta-RAM-ile) vi Save-to-Disk(Salvesta
kettale), olenevalt uinakunupu seadetest toitehalduse
hlestusutiliidis).
Raadiomast (F2): Ainult juhtmeta mudelid: llitab
sisemise traadita LAN-i vi Bluetoothi SISSE vi VLJA
(teatud mudelitel), kuvades OSD men. Traadita
henduse indikaator helendab, kui see on lubatud.
Traadita LAN-i vi Bluetoothi kasutamiseks tuleb
kasutada Windowsi tarkvara stteid.
Loojuva pikese ikoon (F5): vhendab ekraani heledust
Tusva pikese ikoon (F6): suurendab ekraani heledust
LCD ikoon (F7): Llitab ekraanipaneeli SISSE ja VLJA.
(Teatud mudelitel venitab ekraani ala, et ekraani tielikumalt
tita, kui kasutatakse madala resolutsiooniga reiime.)
Klaviatuuri erifunktsioonid
Vrvilised kiirklahvid
(teatud mudelitel)
Jrgnevalt on toodud vrvilised kiirklahvid
slearvuti klaviatuuril. Juurdepsu
vrvilistele kskudele saab, kui esmalt
funktsiooniklahv alla vajutada ja seda hoida,
vajutades seejrel vrvilise ksuga klahvi.
OFF ON
46 Notebook PC kasutusjuhend
LCD/Monitori ikoonid (F8): Llitub mber slearvuti
ekraani ja LCD ekraani vahel jrgmiselt: ainult LCD ->
ainult CRT (vline monitor) -> LCD + CRT kloon -> LCD
+ CRT mlemad. (See funktsioon ei tta 256 vrviga;
valige mrang High Color ekraani atribuutide kaustas.)
MRKUS: Vline monitor pea olema hendatud enne
alglaadimist.
Lbikriipsutatud puuteplaat (F9) (teatud mudelitel):
mberllitus sisseehitatud puuteplaadi reiimide
LOCKED (keelatud) ja UNLOCKED (vabastatud) vahel.
Puuteplaadi lukustamine hoiab ra kursori tahtmatu
liigutamise tippimisel ja on vga otstarbekas vlise
osutusseadise nagu nt hiire kasutamisel. MRKUS: Teatud
mudelitel on puuteplaadi nuppude vahel indikaator,
mis helendab, kui puuteplaat on reiimis UNLOCKED
(vabastatud) ja on vlja llitunud, kui puuteplaat on
reiimis LOCKED (keelatud).
Lbikriipsutatud klari ikoonid (F10): llitab klarid
SISSE ja VLJA (ainult operatsioonissteemis Windows)
Ikoon Speaker Down (Klari helitugevus maha) (F11):
vhendab klarite helitugevust (ainult
operatsioonissteemis Windows)
Ikoon Speaker Up (Klari helitugevus les) (F12):
suurendab klarite helitugevust (ainult
operatsioonissteemis Windows)
Num Lk (Ins): Llitab numbriklaviatuuri (numbri-luku)
SISSE vi VLJA. Vimaldab kasutada suuremat osa
klaviatuurist numbrite sisestamiseks. (teatud mudelitel)
Scr Lk (Del): llitab kerimisluku (Scroll Lock) SISSE ja
VLJA. Vimaldab kasutada suuremat osa klaviatuurist
akendes navigeerimiseks. (teatud mudelitel)
Notebook PC kasutusjuhend 47
Fn+C: Llitab funktsiooni Splendid Video Intelligent
Technology SISSE ja VLJA. See vimaldab llituda
mber erinevate vrviparandusreiimide vahel,
et parandada kontrastsust, heledust, nahatooni ja
vrvikllastust eraldi punasele, rohelisele ja sinisele. Saate
kuvada praeguse reiimi OSD mens.
Fn+V (teatud mudelitel): llitab sisse ja vlja
tarkvararakenduse Life Frame.
Mnede mudelite puhul on see funktsioon saadaval ainult siis,
kui kaamera on lubatud.
Fn+A (teatud mudelitel):
Llitab valgussensori SISSE ja VLJA
Power4Gear Hybrid (Fn+thik): See klahv llitub
mber erinevate energiasstureiimide vahel.
Energiasstureiimid juhivad mitmeid slearvuti
funktsioone, et optimeerida judlust lhtuvalt aku laetuse
tasemest. Toiteadapteri kasutamisel vi eemaldamisel
llitub ssteem mber AC reiimi ja akureiimi vahel.
Saate kuvada praeguse reiimi OSD mens.
Fn+Enter (laiendatud klaviatuur): llitab sisse ja vlja
Windowsi rakenduse Calculator (Kalkulaator). (teatud
mudelitel)
48 Notebook PC kasutusjuhend
Microsoft Windowsi klahvid
Allpool on kirjeldatud kahte Windowsi eriklahvi klaviatuuril.
Windowsi logoga klahv aktiveerib men Start, mis asub
Windowsi tlaua alumises vasakpoolses osas.
Teine klahv, mis neb vlja nagu Windowsi men
vikse kursoriga, aktiveerib atribuutide men ja on
samavrne paremklpsuga Windowsi objektil.
Laiendatud klaviatuur (teatud mudelitel)
Laiendatud klaviatuur
on saadaval teatud
mudelitel. Laiendatud
klaviatuuril on keprane
numbriklahvistik numbrite
lihtsaks sisestamiseks.
Kasutage funktsiooni [Num
Lk / Scr Lk], et llituda mber
laiendatud klaviatuurile
numbrite sisestamiseks
vi kursori juhtimiseks.
Kasutage kursori suunaklahve
arvutustabeli vi tabeli vljade
vi akende vahel navigeerimiseks.
Notebook PC kasutusjuhend 49
Multimeediaklahvid
Multimeediaklahvid vimaldavad multimeediarakenduse
hlpsat juhtimist. Slearvuti multimeediaklahvidel on jrgmised
funktsioonid.
Kasutage klahvi [Fn] koos nooleklahvidega, et juhtida CD
funktsioone.
Vimalik, et mned juhtklahvide funktsioonid on slearvuti
mudeliti erinevad.
CD esitus/paus
Alustab CD esitust prast CD peatamist.
CD mngimise ajal: peatab CD esituse.
CD seiskamine
CD mngimise ajal: seiskab CD esituse.
CD: hpe eelmisele muusikapalale
(Tagasikerimine)
Hppab CD esitusel eelmisele muusikapalale/flmifailile.
CD: hpe jrgmisele muusikapalale
(Edasikerimine)
Hppab CD esitusel jrgmisele muusikapalale/
flmifailile.
50 Notebook PC kasutusjuhend
Llitid ja olekuindikaatorid
Llitid
Phi Klg
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
14.0 model 15.6 model
Notebook PC kasutusjuhend 51
Rakenduse Express Gate klahv /
Power4Gear klahv (teatud mudelitel)
Kui arvuti on vlja llitatud, siis kivitub selle klahvi vajutamisel
rakendus Express Gate. Vt ksikasju rakenduse Express Gate
kasutusjuhendist.
Windows OS-is toimib see klahv rakenduse Power4Gear Hybrid
klahvina. Selle klahvi abil toimub mberllituine erinevate
energiasstureiimide vahel. Energiasstureiimid juhivad
mitmeid slearvuti funktsioone, et optimeerida judlust
lhtuvalt aku laetuse tasemest. Toiteadapteri kasutamisel vi
eemaldamisel llitub ssteem mber AC reiimi ja akureiimi
vahel. Valitud reiim kuvatakse ekraanil.
Toitelliti
Toitellitist saab Notebook PC-d SISSE ja VLJA llitada ning
taaskivitada. Slearvuti sissellitamiseks vajutage nuppu ks
kord ning vljallitamiseks hoidke nuppu all. Toitelliti ttab
vaid siis, kui ekraanipaneel on avatud.
ASUS stseenivahetuse lliti
Vajutage seda nuppu, et llituda
mber 2 kohandatud reiimi / 1
ldreiimi vahel, valides funktsiooni
WallPaper (Tapeet), Mute (Vaigista),
Output (Vljund), Disable Screen
Saver (Keela ekraanisstja) ja Hide
application icons in the desktop (Peida
rakenduste ikoonid tlaual). Saate
kohandatud reiime oma vajaduste
kohaselt konfgureerida.
Puutepadja lukustusklahv (teatud mudelitel)
See nupp lukustab (llitab vlja) sisseehitatud puutepadja.
Puutepadja lukustamine ennetab kursori tahtmatut liigutamist
trkkimise ajal ja seda on parim kasutada vlimise hiirega
(osutamisseadmega). Puutepadja avamiseks (sisse llitamiseks)
vajuta seda nuppu uuesti.
52 Notebook PC kasutusjuhend
Oleku indikaatorid
Toiteindikaator
Toiteindikaator sttib, kui slearvuti on SISSE llitatud, ning
vilgub aeglaselt, kui slearvuti on Suspend-to-RAM (Uinaku-)
reiimis. See indikaator on VLJAS, kui slearvuti on VLJA
llitatud vi Suspend-to-Disk (Talveune-) reiimis.
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
OFF ON
OFF ON
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt
Ctrl
Fn
Alt
End
Home
PgUp
PgDn
End
Insert
Delete
Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
Phi Klg
14.0 model 15.6 model
Notebook PC kasutusjuhend 53
Aku laetuse indikaator(kahevrviline indikaator)
Aku laetuse kahevrviline indikaator nitab aku laadimisolekut
jrgmiselt:
Roheline, SISSE: Aku laetuse tase on 95% kuni 100%
(vahelduvvoolutoide).
Oran, SISSE: Aku laetuse tase alla 95% (vahelduvvoolutoide).
Oran vilkuv: Aku laetuse tase on alla 10%
(vahelduvvoolutoiteta).
Of (Vljas): Aku laetuse tase on 10% kuni 100%
(vahelduvvoolutoiteta).
Ajami oleku indikaator
Nitab, et slearvuti kasutab hte vi mitut salvestusseadet
nagu nt kvaketast. Indikaatortuli vilgub vastavalt kasutamise
ajale.
Bluetooth / Traadita henduse indikaator
Kehtib vaid sisseehitatud Bluetoothiga (BT) ja traadita LAN-iga
mudelitele. Indikaator sttib, osutades sellele, et Notebook PC
sisseehitatud Bluetooth (BT) funktsioon on aktiveeritud. Kui
sisseehitatud traadita LAN on lubatud, siis ka see indikaator
helendab. (Kasutada tuleb Windowsi tarkvara stteid.)
Indikaator Number Lock (Numbrilukk)
Numbrilukk [Num Lk] on aktiveeritud, kui see indikaator
helendab. Numbrilukk vimaldab andmete lihtsamaks
sisestamiseks kasutada teatud theklahve numbrite
sisestamiseks.
Indikaator Capital Lock (Suurthelukk)
Suurthelukk [Caps Lock] on aktiveeritud, kui see indikaator
helendab. Suurthelukk vimaldab vormindada teatud
klaviatuuri thed suurthtedena (nt A, B, C). Kui suurtheluku
tuli on VLJAS, siis vormindatakse thed vikethtedena (nt
a,b,c).
54 Notebook PC kasutusjuhend
4
Slearvuti kasutamine
56 Notebook PC kasutusjuhend
OLULINE! RGE kasutage puuteplaadil srmede asemel muid
esemeid, et vltida puuteplaadi pinna kahjustamist.
Osutusseadis
Slearvuti integreeritud puuteplaadi osutusseadis on tielikult
hilduv kigi kahe vi kolme klahviga ja kerimisnupuga PS/2
hiirtega. Puuteplaat on survetundlik ja ei sisalda liikuvaid osi,
mistttu saab vltida selle mehhaanilisi trkeid. Seadmedraiver on
mne rakendustarkvaraga ttamiseks siiski vajalik.
Kursori liigutamine
Paremklps
Vasakklps
Notebook PC kasutusjuhend 57
Puuteplaadi kasutamine
Puuteplaat vimaldab kursori liigutamiseks vi ekraaniksuste
valimiseks kasutada srmi standardse hiire asemel. Puuteplaadi
kasutamiseks vajutage kergelt puuteplaati vi koputage seda
srmega.
Kursori liigutamine
Pange oma srm
puuteplaadi keskele ja
lkake seda mistahes
suunas, et kursorit
liigutada.
Lkake
srme edasi
Lkake
srme
vasakule
Lkake srme
tagasi
Lkake srme
paremale
58 Notebook PC kasutusjuhend
Vajutage kaks korda vasakut
klanuppu ja vabastage see.
Koputage kergelt kuid kiiresti
puuteplaati.
Puuteplaadi kasutamise nited
Klpsamine/Koputamine - kui kursor on ksuse kohal, siis vajutage
vasakut nuppu vi kasutage puuteplaadi kergeks koputamiseks
srmeotsa, hoides srme puuteplaadil, kuni ksus on valitud.
Valitud ksuse vrv muutub. Jrgnevatel joonistel on toodud kaks
sellekohast nidet.
Topeltklpsamine/Topeltkoputus - Need toimingud vimaldavad
teil kivitada valitud programmi. Nihutage kursor le ksuse, mida
soovite kivitada, seejrel vajutage vasakut nuppu vi koputage
plaati kiiresti kaks korda jrjest ning ssteem kivitab teie valitud
programmi. Kui paus kahe klpsu vi puudutuse vahel on liiga pikk,
toimingut ei teostata. Saate mrata topeltklpsu kiiruse Windowsi
juhtpaneeli kaustas Mouse (Hiir). Jrgnevatel joonistel on toodud
kaks sellekohast nidet.
Vajutage kaks korda vasakut
nuppu ja vabastage see.
Koputage kergelt kuid kiiresti
kaks korda puuteplaati.
koputamine
klpsamine
Topelt-koputus Topelt-
klpsamine
Notebook PC kasutusjuhend 59
Lohistamine - Lohistamine thendab ksuse teisaldamist teise
asukohta. Viige srm ksusest le ja vajutage samaaegselt vasakut
nuppu, teisaldades ksuse soovitud asukohta, seejrel vabastage
vasak nupp. Saate teha ka topeltkoputuse ja ksust hoida, lohistades
seda samal ajal srmega. Jrgnevatel joonistel kujutatud toimingud
annavad sama tulemuse.
Hoidke vasakut nuppu ja
libistage srme puuteplaadil.
Koputage puuteplaati
kergelt kaks korda, libistades
teise koputuse ajal srme
puuteplaadil.
Lohistamine-
klpsamine
Lohistamine-
koputamine
Kahe srmega kerimine - Libistage kahte srme puuteplaadil les/
alla/vasakule/paremale, et kerida akent les/alla/vasakule/paremale.
Kui ekraaniaknal on mitu alamakent, siis viige enne kerimise
alustamist kursor vastavale paneelile.
Vertikaalne
kerimine
Horisontaalne
kerimine
60 Notebook PC kasutusjuhend
Kolme srmega koputamine
- Kasutage puuteplaadi
koputamiseks kolme srme. See
toiming matkib hiire paremklpsu.
Koputamine kahe srmega
- Kasutage kahte srme, et
puuteplaati koputada. See
toiming simuleerib klpsu hiire
kerimisrattaga.
Notebook PC kasutusjuhend 61
Puuteplaat reageerib liikumisele, mitte jule. Ei ole mingit
vajadust puuteplaadile liiga tugevasti koputada. Tugev
koputamine ei suurenda puuteplaadi tundlikkust. Puuteplaat
reageerib kige paremini kergele survele.
Puuteplaadi hooldus
Puuteplaat on tundlik surve suhtes. See vib puuduliku hoolduse
korral hlpsalt kahjustuda. Arvestage jrgmisi ettevaatusabinusid.
Veenduge, et puuteplaadile ei satu mustust, vedelikke ega rasva.
rge kasutage puuteplaati mrdunud vi mrgade srmedega.
rge pange puuteplaadile vi selle nuppudele raskeid esemeid.
rge kriimustage puuteplaati srmekntega ega kvade esemetega.
Puuteplaadi automaatne keelamine
Windows vib vlise USB hiire hendamisel slearvuti puuteplaadi
automaatselt keelata.
Tavaliselt on see funktsioon VLJAS; selle funktsiooni SISSE
llitamiseks:
1. Valige Windowsis Control Panel (Juhtpaneel) > Riistvara ja
heli > Hiir.
62 Notebook PC kasutusjuhend
3. Klpsake nuppu OK, et konfgureerimine lpetada.
2. Klpsake valikut ELAN lal, seejrel klpsake mrkeruutu Keela
vlise USB hiire hendamisel.
Notebook PC kasutusjuhend 63
Salvestusseadmed
Salvestusseadmed vimaldavad slearvutil dokumente, pilte ja teisi
faile erinevatelt andmesalvestusseadmetelt lugeda vi erinevatele
andmesalvestusseadmetele kirjutada.
Laienduskaart
Saadaval on ks 26-pin Express kaardi pesa, mis toetab ExpressCard/
34mm kaarti vi laienduskaarti. See uus keskkond on kiirem, sest
kasutab jadasiini, mis toetab USB 2.0 ja PCI Expressi aeglasema
paralleelsiini asemel, mida kasutatakse arvutikaardi pesas. (Ei hildu
varasemate PCMCIA kaartidega.)
Laienduskaardi sisestamine
1. Kui ExpressCard kaardi pesal on kaitse, siis eemaldage see,
kasutades alltoodud jaotises ExpressCard kaardi eemaldamine
toodud juhiseid.
2. Sisestage ExpressCard kaart, konnektoriga pool esimesena
ja sildiga pool leval. Standardsed ExpressCard kaardid on
hetasased Notebook PC'ga, kui need on tielikult sisestatud.
3. hendage ettevaatlikult kik ExpressCard kaardi kasutamiseks
vajalikud kaablid. Tavaliselt saab konnektoritega poole sisestada
ainult hes suunas. Leidke kleebis, ikoon vi mrge hel
konnektori kljel, mis thistab lemist poolt.
BeSisestamisel veenduge,
et ExpressCard kaart on
hetasane.
64 Notebook PC kasutusjuhend
Laienduskaardi eemaldamine
ExpressCard kaardi pesal pole vljastusnuppu. Vajutage ExpressCard
kaarti sissepoole ja vabastage see, et ExpressCard kaart vljutada.
Tmmake ExpressCard kaart ettevaatlikult pesast vlja.
Notebook PC kasutusjuhend 65
Vlkmlukaardilugeja
Tavaliselt tuleb mlukaardi lugeja osta eraldi, et lugeda mlukaarte
sellistelt seadmetelt nagu digitaalkaamerad, MP3-mngijad,
mobiiltelefonid ja pihuarvutid. Slearvutil on ks sisseehitatud
mlukaardilugeja, mis suudab kasutada paljusid vlkmlukaarte
nagu on nidatud alltoodud nites. Sissehitatud mlukaardilugeja
ei ole mitte ainult mugav, vaid ka kiirem kui enamik teisetbilisi
mlukaardilugejaid, kuna see kasutab sisemist krge ribalaiusega
PCI siini.
HOIATUS! Andmete kaotsimineku
vltimiseks kasutage enne
vlkmlukaardi eemaldamist
funktsiooni Safely Remove Hardware and Eject Media
tegumiribal.
OLULINE! Vlkmlukaardi hilduvus on slearvuti mudeliti
erinev ja sltub kaardi spestifkatsioonidest. Vlkmlukaardi
spestifkatsioone tiendatakse pidevalt, mistttu vidakse neid
etteteatamata muuta.
OLULINE! rge kunagi eemaldage kaarti kohe prast andmete
lugemist, kopeerimist, vormindamist vi kustutamist, et vltida
andmete kaotsiminekut.
Vlkmlu pesa tegelik asukoht erineb mudeliti. Vlkmlu pesa
asukoha tuvastamiseks lugege eeelmist jaotist.
MS / MS Pro
SD / MMC
66 Notebook PC kasutusjuhend
Optiline ajam (teatud mudelitel)
Optilise ketta sisestamine
1. Kui slearvuti toide on SEES, siis draivi vljastusnuppu vajutades
tuleb salv osaliselt oma pesast vlja.
2. Suruge draivi esipaneel ettevaatlikult alla ja lkake salv tielikult
vlja. Toimige ettevaatlikult, et vltida kontakti CD draivi
ltsede ja teiste mehhanismidega. Ummistuste vltimiseks
veenduge, et salve liikumisteel ei ole takistusi.
1
2
Notebook PC kasutusjuhend 67
3. Hoidke ketast servadest, prinditud pool pealmisena. Suruge
ketast mlemast servast allapoole, kuni see klpsatusega
sdamikule kinnitub. Prast ketta paigale sobitamist peab
sdamik jma ketta tasapinnast krgemale.
4. Lkake salv aeglaselt sisse. Kettaseade alustab ketta sisukorra
lugemist. Kui kettaseade peatub, on ketas kasutamiseks valmis.
CD ketta suurel kiirusel prlemine CD draivis, kui andmeid
loetakse, on kuuldav ja tiesti normaalne.
68 Notebook PC kasutusjuhend
Tegelik asukoht vib
mudeliti erineda.
Hdavljastus
Hdavljastuse nupp asub optilisel kettaseadmel leiduvas avauses
ja seda kasutatakse optilise kettaseadme salve vljutamiseks
juhul, kui elektrooniline vljastusssteem ei tta. rge kasutage
hdavljastust elektroonilise vljastuse asemel.
Mrkus: veenduge, et te ei kahjusta mingil viisil krvalasuvat
olekuindikaatorit.
Optilise ketta eemaldamine
Vljutage salv ja painutage ketta serva kergelt lespoole, et
eemaldada ketas sdamikult.
2
1
Notebook PC kasutusjuhend 69
Kvaketas
Kvakettaseadmed on suurema judlusega ja ttavad
palju suurematel kiirustel, kui fopikettaseadmed ja optilised
kettaseadmed. Slearvuti on varustatud vahetatava
kvakettaseadmega. See kvaketas toetab S.M.A.R.T. tehnoloogiat
(Self Monitoring and Reporting Technology), et tuvastada vigu
ja trkeid kvakettal enne, kui need probleeme tekitada vivad.
Kvaketta asendamisel vi tiendamisel prduge alati volitatud
teeninduskeskuse vi selle slearvuti edasimja poole.
OLULINE! Slearvuti halb kohtlemine vib kvaketast
kahjustada. Ksitsege slearvutit ettevaatlikult ja hoidke see
eemal staatilisest elektrist, tugevast vibratsioonist, vltige selle
prutamist. Kveketas on vga rn seade ja on tenoliselt
esimene ja ainuke komponent, mis slearvuti mahakukkumisel
kannatada saab.
HOIATUS! hendage lahti kik vlisseadmed, telefoni- vi
sideliinid ja toitehendused (nagu toitekaabel, aku jne), enne kui
eemaldate kvakettaseadme kaane.
OLULINE! Kvaketta asendamisel vi tiendamisel prduge
alati volitatud teeninduskeskuse vi selle slearvuti edasimja
poole.
70 Notebook PC kasutusjuhend
Kvakettaseadmete eemaldamine:
Kvaketta paigaldamine:
15.6 model
1 2
1 2
Notebook PC kasutusjuhend 71
Kvakettaseadmete eemaldamine:
Kvaketta paigaldamine:
14.0 model
1 2
1 2
72 Notebook PC kasutusjuhend
Mlu (RAM)
Tiendav mlu suurendab rakendusjudlust, piirates juurdepsu
kvakettale. Teavet oma slearvuti mlu tienduste kohta saate
volitatud teeninduskeskustest vi edasimjatelt. Ainult selle
slearvuti volitatud edasimjatelt hangitud laiendusmoodulite
puhul on tagatud nende hilduvus ja tkindlus.
BIOS tuvastab automaatselt mlu hulga ssteemis ja konfgureerib
CMOS-i vastavalt kivitustesti POST (Power-On-Self-Test) analsile.
Prast mlu installimist ei ole riist- ega tarkvara (kaasa arvatud BIOS)
hlestamine vajalik.
HOIATUS! hendage lahti kik vlisseadmed, telefoni- vi
sideliinid ja toitehendused (nagu toitekaabel, aku jne), enne kui
mlu installite vi eemaldate.
Notebook PC kasutusjuhend 73
Mlukaardi installimine:
Mlukaardi eemaldamine:
(See on ainult nide.)
(See on ainult nide.)
33
14.0 model
15.6 model
74 Notebook PC kasutusjuhend
Sisseehitatud vrku ei saa hiljem tiendusena installida. Prast
ostu sooritamist saab vrgu installida laienduskaardina.
hendused
Vrguhendus
hendage vrgukaabel, RJ-45 konnektorid kummaski otsas,
modemiga / slearvuti vrgupordiga ning teine ots jaoturi vi
llitiga. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T andmesidekiirusteks peab
kasutatav kaabel olema 5. kategooria (mitte 3. kategooria)
keerdpaarjuhe vi parem. Kui kavatsete kasutada liidest kiirusel
100/1000Mbps, peab see olema hendatud 100 BASE-TX / 1000
BASE-T jaoturiga (mitte BASE- T4 jaoturiga). 10Base-T puhul kasutage
kategooria 3, 4 vi 5 keerdpaarjuhet. Slearvuti toetab 10/100 Mbps
tisdupleksreiimi, kuid selleks on vajalik hendus vrgujaoturiga,
millel on dupleks sisse llitatud. Tarkvara kasutab vaikimisi kige
kiiremat seadistust ja seega pole kasutaja sekkumine vajalik.
1000BASE-T (vi Gigabit) on toetatud ainult teatud mudelitel.
Notebook PC kasutusjuhend 75
E-SATA
Keerdpaarjuhe
Kaablit, mida kasutatakse Ethernet kaardi hendamiseks hostiga
(ldiselt jaotur vi lliti), nimetatakse keerdpaar Ethernet
otsekaabliks (TPE). Otste pistikuid nimetatakse RJ-45 pistikuteks ja
need ei hildu RJ-l11 telefonipistikutega. hendades vahepealse
jaoturiga omavahel kahte arvutit, on vaja LAN keerdpaar ristkaablit
(Fast-Ethernet mudel). (Gigabit mudelid toetavad auto-crossover
funktsiooni ja seega on kohtvrgu (LAN) ristkaabel valikuline.)
Nide slearvutist, mis on hendatud vrgujaoturi vi -llitiga,
kasutamiseks sisseehitatud Etherneti kontrolleriga.
Vrgukaabel RJ-45
konnektoritega
Vrgujaotur vi -lliti
LAN pordi tegelik asukoht erineb mudeliti. LAN pordi asukoha
tuvastamiseks lugege eeelmist jaotist.
76 Notebook PC kasutusjuhend
Traadita LAN hendus (teatud mudelitel)
Valikuline sissehitatud traadita kohtvrk (LAN) on kompaktne lihtsalt
kasutatav Etherneti adapter. Rakendades standardit IEEE 802.11
traadita kohtvrgule (WLAN), on valikuline sisseehitatud traadita
kohtvrk suuteline toetama suurt andmesidekiirust, kasutades
tehnoloogiaid Sequence Spread Spectrum (DSSS) ja Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM) sagedustel 2.4GHz/5GHz.
Valikuline sisseehitatud kohtvrk (LAN) on tahapoole hilduv
varasemate IEEE 802.11 standarditega, vimaldades LAN standardite
sujuvat liidestamist.
Valikuline sisseehitatud kohtvrk (LAN) on kliendi adapter,
mis toetab reiime Infrastructure (Infrastruktuur) ja Ad-hoc,
tagades olemasolevate ja tulevaste traadita vrkude paindliku
konfguratsiooni lahendustele, kus kliendi ja psupunkti vaheline
kaugus on kuni 40 m.
Traadita side piisava turvalisuse tagamiseks on valikuline
sisseehitatud kohtvrk (LAN) varustatud 64-bit/128-bit Wired
Equivalent Privacy (WEP) krpteerimisvtmega ja Wi-Fi Protected
Access (WPA) funktsioonidega.
Turvalisuse kaalutlustel RGE hendage slearvutit kaitsmata
vrku, vastasel juhul on vimalik, et krpteerimata andmed on
teistele nhtavad.
Notebook PC kasutusjuhend 77
Lauaarvuti
PDA
Slearvuti
Ad-hoc reiim
Ad-hoc reiim vimaldab slearvutil henduda teise traadita
seadmega. Traadita kekkonnas ei ole psupunkti (AP) olemasolu
vajalik.
(Kigis seadmetes
peavad olema installitud
802.11 traadita LAN
adapterid.)
Infrastruktuuri reiim
Infrastruktuuri reiim vimaldab slearvutil ja teistel traadita
seadmetel liituda psupukti (AP) (makse eraldi) poolt loodud
traadita vrguga, mis tagab keskse lingi traadita klientidele
teineteisega vi traadita vrgus suhtlemiseks.
(Kigis seadmetes
peavad olema installitud
802.11 traadita LAN
adapterid.)
Psupunkt
Lauaarvuti
PDA
Slearvuti
78 Notebook PC kasutusjuhend
E-SATA
Modemihendus (teatud mudelitel)
Notebooki sisemise modemi hendamisel kasutataval telefoni
juhtmel peab olema kas kaks vi neli juhet (modem kasutab ainult
kahte (telefoniliin #1)) ja sellel peaks olema mlemas otsas RJ-ll
hendus. henda ks ots modemi pordiga ja teine analoogtelefoni
seina pistikusse (eluhoonetes). Kui draiver on paigaldatud, saab
modemit kasutada.
Kui oled hendatud online teenusega, ra llita Notebooki
sstu (vi puhke) reiimi vi modemihendus katkeb.
Telefonihendus on
nendest kahest viksem.
Telefoni
seinakaablid
Telefonihendus
on valikulinel
Telefonikaablid
RJ-11 hendustega
Nide Notebooki hendamisest
telefonipistikuga sisseehitatud
modemi kasutamiseks:
OLULINE! Elektriturvalisuse huvides kasuta ainult 26 AWG vi
krgemaid telefonikaableid. (Lisainformatsiooni saamiseks vaata
Snastikku)
Notebook PC kasutusjuhend 79
Traadita vrguga hendamine Windowsis
Vrku hendumine
1. Llitage vajaduse korral SISSE traadita henduse funktsioon (vt
llitid, jaotis 3).
2. Vajutage korduvalt klahve
[FN+F2], kuni kuvatakse
traadita LAN-i ja bluetoothi
ikoon (teatud mudelitel).
Vi topeltklpsake ikooni
Wireless Console (Traadita
konsool) Windowsi olekualas ja
valige traadita LAN-i ikoon.
3. Klpsake orani thekesega traadita vrgu ikooni Windows
'i olekualas.
4. Valige loendist traadita Valige loendist traadita
juurdepsupunkt, millega
soovite hendust saada, ning
klpsake ksku henda , et
hendus luua.
Ku te ei leia soovitud
psupunkti, siis klpsake
ikooni Vrskenda
lemises parempoolses
nurgas, et vrskendada ja
uuesti loendist otsida.
80 Notebook PC kasutusjuhend
5. hendamisel vib osutuda vajalikuks parooli sisestamine.
6. Prast henduse loomist kuvatakse hendus loendis.
7. Traadita vrgu ikooni leiate operatsioonissteemi
tegumiribalt.
Traadita vrguhenduse lbikriipsutatud ikoon ilmub juhul,
kui vajutate WLAN funktsiooni keelamiseks <Fn> + <F2>.
Notebook PC kasutusjuhend 81
Bluetooth traadita hendus (teatud mudelitel)
Bluetooth tehnoloogiaga varustatud slearvutite puhul puudub
vajadus kaablite jrele, kui luuakse hendus Bluetooth-seadmetega.
Bluetooth-seadmete nideteks vivad olla slearvutid, lauaarvutid,
mobiiltelefonid ja pihuarvutid.
Kui teie slearvutil Bluetooth puudub, siis peate hendama USB
vi ExpressCard Bluetooth mooduli, et Bluetoothi kasutada.
Bluetooth-mobiiltelefonid
Saate luua traadita henduse mobiiltelefonist. Olenevalt teie
mobiiltelefoni judlusest saate te edastada telefoniraamatu
andmeid, fotosid, helifaile jne vi kasutada mobiiltelefoni modemiga,
et henduda Internetti. Saate seda kasutada ka SMS-ide saatmiseks.
Bluetoothiga arvutid vi pihuarvutid
Saate luua traadita henduse teise arvutiga vi pihuarvutiga
ja vahetada faile, hiskasutada vlisseadmeid vi Interneti- ja
vrguhendust. Saate Bluetoothiga kasutada ka traadita klaviatuuri
ja hiirt.
Bluetooth-utiliidi sissellitamine ja kivitamine
Seda toimingut saab kasutada enamike Bluetooth-seadmete
lisamiseks. Protsessi tieliku kirjelduse leiate lisast.
1. Llitage vajaduse korral traadita henduse funktsioon SISSE (vt
llitid, jaotis 3).
2. Vajutage korduvalt klahve
[FN+F2], kuni kuvatakse
traadita LAN-i ja bluetoothi
ikoon.
82 Notebook PC kasutusjuhend
Vi topeltklpsake ikooni
Wireless Console (Traadita
konsool) Windowsi olekualas ja
valige bluetoothi ikoon.
3. ksuses Juhtpaneel valige
Vrk ja Internet > Vrk ja
hiskasutuskeskus seejrel
klpsake sinisel paanil ksku
Muuda adapteri stteid.
4. Paremklpsake valikut
Bluetooth vrguhendus
ja valige ksk Kuva
Bluetooth vrguseadmed.
5. Klpsake ksku Lisa seade,
et otsida uusi seadmeid.
Notebook PC kasutusjuhend 83
6. Valige loendist Bluetoothiga
seade ja klpsake nuppu
Edasi.
7. Sisestage oma seadmesse
Bluetoothi turvakood ja
alustage paaritamist.
8. Toimub sidumine
(paaritamine).
Klpsake ksku Sule, et
konfgureerimine lpetada.
84 Notebook PC kasutusjuhend
Trusted Platform Module (TPM)
(teatud mudelitel)
TPM ehk Trusted Platform Module on turvalisuse riistvaraseade
ssteemis, mis hoiab arvutiloodud paroole krpteerimiseks. See on
riistvaraphine lahendus, mis aitab vltida paroole ja krpteeritud
vtmeid otsivate hkkerite rnnakuid. TPM teeb arvuti vi Notebook
rakenduste t turvalisemaks ning lekanded ja suhtlused
usaldusvrsemaks.
TPMi pakutud ohutusomadusi toetavad sisemiselt jrgnevad
krptograaflised vimalused: hakkimine, muutnumbrite
genereerimine, asmmeetriliste vtmete genereerimine ja
asmmeetriline krpteerimine/dekrpteerimine. Igal eraldi TPMil
igas eraldi arvutissteemis on unikaalne allkiri, mis loodi rni
tootmise protsessi ajal ja mis suurendab turvalisust veelgi. Igal
TPMil pea enne olema Omanik, kui see on turvalisusseadmena
funktsionaalne.
TPM rakendused
TPM on kasulik kigile klientidele, kes on huvitatud lisakaitsest
arvutissteemile. TPM, koos valikulise turvalisustarkvara paketiga,
pakub ldist ssteemiturvalisust, failikaitse vimalusi ja kaitset
e-posti/privaatsuse probleemide eest. TPM aitab pakkuda
turvalisust, mis vib olla tugevam kui baasvahetusssteemis,
operatsioonissteemis vi mistahes mitte-TPM rakenduses pakutu.
TPM on vaikimisi vljallitatud. Sissellitamiseks kasuta
baasvahetusssteemi seadistust.
Notebook PC kasutusjuhend 85
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Di sabl ed]
Enabl es or Di sabl es TPM
support. O. S. wi l l not show TPM.
Reset of pl atform i s requi red.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Enabl ed]
Pendi ng TPM Operati on [TPM Cl ear]
Enabl es or Di sabl es TPM
support. O. S. wi l l not show TPM.
Reset of pl atform i s requi red.
TPM turvalisuse sissellitamine
Sisene baasvahetusssteemi (vajuta ssteemi kivitumisel [F2]).
Seadke funktsioon TPM Support (TPM tugi) valikule [Enable] (Luba)
BIOS hlestusutiliidis Advanced > Trusted Computing (Tpsemalt
> Trusted Computing)
TPM turvalisuse andmete varundamiseks kasuta TPM rakenduse
Restore vi Migration funktsioone.
TPMi turvalisusandmete kustutamine
Kui funktsioon TPM State (TPM olek) on seatud valikule [Enabled]
(Lubatud), kuvatakse valik Pending TPM Operation (TPM toiming
ootel). Seadke see ksus valikule [TPM Clear] (TPM thjendamine),
et kustutada kik TPM-i poolt turvatud andmed, vi valikule [None]
(Puudub), et valik thistada.
TPMi turvalisuse andmeid tuleks pidevalt varundada.
86 Notebook PC kasutusjuhend
L
Lisa
L-2 Notebook PC kasutusjuhend
Valikulised tarvikud
Soovi korral tarnitakse slearvuti koos valikulise lisavarustusega.
USB jaotur (valikuline)
Valikulise USB jaoturi hendamine suurendab USB portide judlust
ja vimaldab kiirelt paljusid USB vlisseadmeid he kaabli abil
hendada vi lahti hendada.
USB vlkmluketas
USB vlkmluketas on valikuline seade, mis tagab kuni mitmesaja
megabaidi ulatuses salvestusruumi, krgema andmeedastuskiiruse
ja suurema vastupidavuse. Selle operatsioonissteemi kasutamisel ei
ole draivereid vaja.
USB fopikettaseade
Valikuline USB fopiajam ttab standardse 1.44MB (vi 720KB) 3.5-
tollise fopikettaga.
HOIATUS! Andmete kaotsimineku vltimiseks kasutage enne USB
fopiajami eemaldamist Windowsis funktsiooni Safely Remove
Hardware (Tarkvara turvaline eemaldamine) tegumiribal.
Kahjustuste vltimiseks vljutaga fopiketas enne slearvuti
transportimist.
Valikulised lisaseadmed
Soovi korral on kolmandatelt osapooltelt vimalik osta jrgmisi
lisaseadmeid.
USB klaviatuur ja hiir
Vlise USB klaviatuuri hendamine teeb andmete sisestamise
mugavamaks. Vlise USB hiire hendamine teeb Windowsis
navigeerimise mugavamaks. Nii vline USB klaviatuur kui ka hiir
ttavad samaaegselt slearvuti sisseehitatud klaviatuuriga ja
puuteplaadiga.
Printeri hendamine
Igas USB pordis vi USB jaoturis vib samaaegselt kasutada hte vi
mitut USB printerit.
Notebook PC kasutusjuhend L-3
Operatsioonissteem ja tarkvara
Vimalik, et sellesse slearvutisse on eel-installitud vi saab
eel-installida (olenevalt piirkonnast) Microsoft Windowsi
operatsioonissteemi. Valikud ja keeled erinevad piirkonniti.
Vimalik, et riistvara- ja tarkvaratoe tase vib olla erinev, olenevalt
installitud operatsioonissteemist. Teiste operatsioonissteemide
stabiilsus ja hilduvus ei ole garanteeritud.
Tugitarkvara
Selle slearvutiga kaasneb tugitarkvara sisaldav ketas, millel on
BIOS, draiverid ja rakendused riistavarafunktsioonide lubamiseks,
funktsionaalsuse laiendamiseks, slearvuti haldamise lihtsustamiseks
vi algsest operatsioonissteemist suurema funktsionaalsuse
saavutamiseks. Kui peate tugitarkvara sisaldava ketta vlja vahetama,
siis vtke hendust edasimjaga, et laadida veebi kaudu alla
vajalikud tarkvaradraiverid ja -utiliidid.
Tugitarkvaraga ketas sisaldab draivereid, utiliite ja tarkvara kigi
populaarsete, operatsioonissteemide jaoks, kaasa arvatud need, mis
on eelinstallitud. Tugitarkvaraga ketas ei sisalda operatsioonisteemi
ennast. Tugitarkvaraga ketas on vajalik isegi siis, kui slearvuti tarniti
eel-konfgureerituna, et pakkuda tiendavat tarkvara, mis tehase eel-
installis puudus.
Taasteketas on valikuline ja sisaldab tehases algselt kvakettale
installitud operatsioonissteemi tmmist. Taastesektsioon tagab
ulatusliku taastelahenduse, mis taastab kiiresti teie slearvuti
operatsioonissteemi algse toleku, kui teie slearvuti
kvakettaseade on heas tkorras. Kui vajate sellist lahendust, siis
vtke hendust edasimjaga.
On vimalik, et mned slearvuti komponendid ja funktsioonid
ei toimi enne seadme draiverite ja utiliitide installimist.
L-4 Notebook PC kasutusjuhend
BIOS-i seaded
Buutimisseade
Selles jaotises toodud BIOS ekraanid on ainult viitelise
iseloomuga. Tegelikult kuvatavad ekraanid vivad mudeliti ja
riigiti erineda.
1. Ekraanil Boot valige mrang Boot Option #1 (Buutimisvalik
nr 1).
2. Vajutage klahvi [Enter] ja valige seade kui buutimisvalik nr 1
(Boot Option #1).
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
Boot Opti on #1
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Di sabl ed
Notebook PC kasutusjuhend L-5
Turvaste
Parooli mramiseks:
1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige ksk Setup Administrator
Password (Administraatori parooli mramine) vi User
Password (Kasutaja parool).
2. Tippige parool ja vajutage klahvi [Enter].
3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti ja vajutage klahvi [Enter].
4. Parool on nd mratud.
Parooli kustutamiseks:
1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige ksk Setup Administrator
Password (Administraatori parooli mramine) vi User
Password (Kasutaja parool).
2. Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi [Enter].
3. Jtke vli Create New Password (Loo uus parool) thjaks ja
vajutage klahvi [Enter].
4. Jtke vli Confrm New Password (Kinnita uus parool) thjaks
ja vajutage klahvi [Enter].
5. Parool on nd kustutatud.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Password Descri pti on

After the Admi ni strator s password i s set, the user password
can be set. Password i s not case- sensi ti ve.
The Admi ni strator has ful l ri ght i n Setup. but the User onl y
has l i mi ted ri ght i n Setup.
The PasswordCheck i s used to ask the password when enteri ng
Setup and OS (Al ways) or j ust enteri ng Setup (Setup).
Setup Admi ni strator Password

Admi ni strator password : Not I nstal l ed
User Password : Not I nstal l ed
I /O I nterface Securi ty
HDD Securi ty Confi gurati on:
HDD 0: Hi tachi HTS5
Set the system boot order.
L-6 Notebook PC kasutusjuhend
Salvesta muudatused
Kui soovite konfguratsioonistted silitada, siis peate muudatused
enne BIOS-i hlestusutiliidist vljumist salvestama.
Kui soovite taastada vaikestted, siis valige ksk Restore Defaults.
Seejrel peate muudatused salvestama, et silitada tehaseseaded.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Save Changes and Exi t
Di scard Changes and Exi t

Save Opti ons
Save Changes
Di scard Changes
Restore Defaul ts
Boot Sel ecti on Menu
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Launch EFI Shel l from fi l esystem devi ce
Exi t system setup after savi ng
the changes.
Notebook PC kasutusjuhend L-7
Enamlevinud probleemid ja lahendused
Riistvaraprobleem - Optiline ketas
Optiline kettaseade ei suuda ketastelt lugeda ega nendele kirjutada.
1. Vrskendage BIOS uusima versioonini ja proovige uuesti.
2. Kui BIOS-i vrskendamine ei aita, siis kasutage parema
kvaliteediga kettaid ja proovige uuesti.
3. Kui probleem psib, siis vtke hendust kohaliku
teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.
Tundmatu phjus - Ssteem on ebastabiilne
Slearvuti ei suuda vljuda talveunest.
1. Eemaldage tiendatud komponendid (RAM, HDD, WLAN, BT),
kui need installiti prast slearvuti ostmist.
2. Kui viga pole selles, proovige teha ssteemitaastet (MS System
Restore) varasemale kuupevale.
3. Kui probleem psib, siis proovige taastada ssteemi
taastesektsioonilt vi DVD-lt.
Enne taastamist peate varundama kik oma andmed teises
asukohas.
4. Kui probleem psib, siis vtke hendust kohaliku
teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.
Riistvaraprobleem - Klaviatuur/Kiirklahv
Kiirklahv (FN) on keelatud.
A. Reinstallige draiveri CD-lt draiver ATK0100 vi laadige see alla
ASUS veebisaidilt.
L-8 Notebook PC kasutusjuhend
Riistvaraprobleem - Sisseehitatud kaamera
Sisseehitatud kaamera ei toimi korralikult.
1. Kontrollige seadmehaldurit (Device Manager) vimalike
probleemide suhtes.
2. Proovige reinstallida veebikaamera draiver, et probleemi
lahendada.
3. Kui probleem psib, siis vrskendage BIOS uusima versioonini ja
proovige uuesti.
4. Kui probleem psib, siis vtke hendust kohaliku
teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.
Riistvaraprobleem - Aku
Aku hooldus.
1. Registreerige slearvuti he-aastase garantiiteenuse saamiseks,
kasutades jrgmist veebisaiti:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. RGE eemaldage akut, kui kasutate slearvuti vahelduvvoolu
adapteriga, et vltida toitekatkestusest tingitud kahjustusi.
ASUS akuplokk on lelaadimise vltimiseks varustatud
kaitseskeemiga, seetttu ei kujuta akuploki slearvutisse
jtmine mingit ohtu.
Riistvara probleem - Toide SEES/VLJAS trge
Ma ei saa slearvutit SISSE llitada.
Diagnostika:
1. Kas sissellitamisel kasutab slearvuti ainult akutoidet? (J = 2, E = 4)
2. Kas kuvatakse BIOS (ASUS logo)? (J = 3, E = A)
3. Kas operatsioonissteemi laadimine nnestub? (J = B, E = A)
4. Kas adapteri toite LED indikaator on SEES? (J = 5, E = C)
5. Kas sissellitamisel saab slearvuti toidet ainult adaperilt? (J = 6, E = A)
6. Kas kuvatakse BIOS (ASUS logo)? (J = 7, E = A)
7. Kas operatsioonissteemi laadimine nnestub? (J = D, E = A)
Notebook PC kasutusjuhend L-9
Probleem ja lahendus:
A. Vimalik, et probleemne on MB, HDD vi NB; prduge abi saa-
miseks kohaliku teeninduskeskuse poole.
B. Operatsioonissteemi poolt phjustatud probleem; proovige ss-
teem taastada, kasutades taastesektsiooni vi -ketast.
OLULINE: enne taastamist peate varundama kik oma andmed
teises asukohas.
C. Adapteriga seotud probleem; kontrollige toitekaabli hendust,
muul juhul prduge asendamiseks kohaliku teeninduskeskuse
poole.
D. Akuga seotud probleem; kontrollige aku kontakte, muul juhul pr-
duge parandamiseks kohaliku teeninduskeskuse poole.
Riistvaraprobleem - Traadita henduse kaart
Kuidas kontrollida, kas slearvuti on varustatud traadita henduse
kaardiga?
A. Valige Control Panel (Juhtpaneel) -> Device Manager
(Seadmehaldur). Te saate kaustas Network Adapter
(Vrguadapter) nha, kas slearvutil on WLAN kaart.
Mehhaaniline probleem - Ventilaator/Soojusolek
Miks on jahutusventilaator alati SEES ja temperatuur krge?
1. Veenduge, et VENTILAATOR ttab, kui CPU temperatuur
on krge ja kontrollige huvoo olemasolu peamistes
ventilatsiooniavades.
2. Kui ttavaid rakendusi on palju (vt tegumiriba), siis sulgege
need, et vhendada ssteemi koormust.
3. Probleem vi olla tingitud viirustest, kasutage nende
tuvastamiseks viirusetrjetarkvara.
4. Kui need meetmed ei aita, siis proovige taastada ssteemi
taastesektsioonilt vi DVD-lt.
L-10 Notebook PC kasutusjuhend
OLULINE: enne taastamist peate varundama kik oma andmed
teises asukohas.
HOIATUS! rge looge Interneti-hendust enne, kui olete
installinud viirusetrjetarkvara ja Interneti tulemri, et kaitsta
slearvutit viiruste eest.
Tarkvaraga seotud probleem - ASUS tarkvara
Kui llitan slearvuti sisse, kuvatakse teade Open policy fle error
(Avatud poliitika faili trge).
A. Reinstallige utiliidi Power4 Gear uusim versioon, et probleemi
lahendada. See on saadaval ASUS veebisaidil.
Tundmatu phjus - Sinine ekraan valge tekstiga
Sinine ekraan valge tekstiga ilmub prast ssteemi alglaadimist.
1. Eemaldage lisamlu. Kui lisamlu installiti prast ostu
sooritamist, siis llitage arvuti VLJA, eemaldage lisamlu
ja llitage slearvuti SISSE, et kontrollida, kas probleem on
tingitud mittehilduvast mlust.
2. Desinstallige tarkvararakendused. Kui olete hiljuti installinud
tarkvararakendusi, siis on vimalik, et need ei hildu
ssteemiga. Proovige desinstallida need kaitstud turvareiimis
Windows Safe Mode.
3. Kontrollige ssteemi viiruste suhtes.
4. Vrskendage BIOS uusima versioonini, kasutades utiliiti Easy
Flash (Windows) vi AFLASH (DOS). Need utiliidid ja BIOS failid
saab alla laadida ASUS veebisaidilt.
HOIATUS: veenduge, et slearvuti ei j BIOS fashing-protsessi
ajal toiteta.
Notebook PC kasutusjuhend L-11
5. Kui probleem psib, siis lbige taasteprotsess, et reinstallida
kogu ssteem.
OLULINE: enne taastamist peate varundama kik oma andmed
teises asukohas.
ETTEVAATUST: RGE looge Interneti-hendust enne, kui olete
installinud viirusetrjetarkvara ja Interneti tulemri, et kaitsta
slearvutit viiruste eest.
MRKUS: veenduge, et installite esmalt draiverid Intel INF
Update ja ATKACPI, et riistvara tuvastamine oleks vimalik.
6. Kui probleem psib, siis vtke hendust kohaliku
teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.
L-12 Notebook PC kasutusjuhend
Tarkvaraga seotud probleem - BIOS
BIOS-i vrskendamine.
1. Tehke kindlaks slearvuti tpne mudel ja laadige alla uusim
BIOS fail oma mudeli jaoks ASUS veebisaidilt ja salvestage see
fash kettaseadmel.
2. hendage fash kettaseade slearvutiga ja llitage slearvuti
sisse.
3. Kasutage funktsiooni Start Easy Flash BIOS hlestusutiliidi
(BIOS Setup Utility) lehel Advanced (Tpsemalt). Jrgige kuvatud
juhiseid.
4. Tehke kindlaks uusima BIOS fail asukoht ja alustage BIOS-i
vrskendamist (fashing).
5. Te peate taastama vaikestted lehel Exit Prast BIOS-i
vrskendamist (fashing).
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Start Easy Fl ash
ASUS FancyStart [Di sabl ed]
POST Logo Type [Stati c]
Pl ay POST Sound [No]
Speaker Vol ume [4]
BusSpeed Setti ng [NOrmal : 133MHz]
I nternal Poi nti ng Devi ce [Enabl ed]

I ntel Vi rtual i zati on Technol ogy [Enabl ed]
VT- d [Enabl ed]
Legacy USB Support [Enabl ed]
SATA Confi gurati on
Press ENTER to run the uti l i ty
to sel ect and update BI OS.
ASUS Tek. Easy Fl ash Uti l i ty
[ ]: Swi tch [ ] : Choose [q] : Exi t
FLASH TYPE: Generi c Fl ash Type
Current Pl atform
Pl atform: B53
Versi on: T0L
Bui l d Date: Apr. 15 2010
New Pl atform
Pl atform: Unkown
Versi on: Unkown
Bui l d Date: Unkown
FS0
FS1
Notebook PC kasutusjuhend L-13
Notebook PC taastamine
Taastesektsiooni kasutamine
Taastesektsioon taastab kiiresti teie Notebook PC tarkvara algse
toleku. Enne taastesektsiooni kasutamist kopeerige andmefailid
(nagu nt Outlook PST failid) USB salvestusseadmele vi vrgudraivile
ja mrkige les kik konfguratsioonistted (nagu nt vrgustted).
Teave taastesektsiooni kohta
Taastesektsioon on kvakettal reserveeritud ruum, mida kasutatakse
slearvutisse tehases installitud operatsioonissteemi, draiverite ja
utiliitide taastamiseks.
OLULINE! RGE kustutage kettasektsiooni, mille nimi on
RECOVERY (Taaste). Taastesektsioon luuakse tehases ja selle
kustutamise korral ei saa
taasteprotsessi lbi viia.
Kui teil on taasteprotsessi
teostamisega probleeme,
siis viige slearvuti volitatud
ASUS teeninduskeskusse.
Taastesektsiooni kasutamine:
1. Vajutage klahvi [F9] alglaadimise ajal.
2. Vajutage klahvi [Enter], et valida mrang Windows Setup [EMS
Enabled] (Windowsi hlestus [EMS lubatud]).
3. Valige sobiv keel ja klpsake nuppu Edasi.
4. Lugege teavet ekraanil ASUS Preload Wizard (ASUS
eellaadimise viisard) ja klpsake nuppu Next (Edasi).
5. Valige kettasektsiooni mrang ja klpsake nuppu Next (Edasi).
Kettasektsiooni valikud:
Taastage Windows ainult esimesse kettasektsiooni.
See valik kustutab ainult esimese kettasektsiooni, vimaldades
silitada teised kettasektsioonid ja luua ssteemi jaoks uue
kettasektsiooni draivina C.
Taastage Windows kvakettale.
See valik kustutab kvakettalt kik kettasektsioonid ja loob
ssteemi jaoks uue kettasektsiooni draivina C.
L-14 Notebook PC kasutusjuhend
Taastage Windows kvakettale kahe kettasektsiooniga.
See valik kustutab kvakettalt kik kettasektsioonid ja loob kaks
uut kettasektsiooni C (25%) ja D (75%).
6. Taasteprotsessi lpuleviimiseks jrgige ekraanijuhiseid.
Vrskendatud draiverid ja utiliidid on saadaval ASUS veebisaidil
www.asus.com.
Taaste-DVD kasutamine (teatud mudelitel)
Taaste-DVD loomine:
1. Topeltklpsake ikooni AI Recovery Burner (AI taasteketta
krvetaja) Windowsi tlaual.
2. Sisestage
optilisse
kettaseadmesse
thi kirjutatav
DVD ja klpsake
ksku Start, et alustada taaste-DVD loomist.
3. Taaste-DVD loomise lpuleviimiseks jrgige ekraanijuhiseid.
Valmistage ette kolm thja kirjutatavat DVD-d, et luua taaste-
DVD.
OLULINE! Enne ssteemi taasteprotsessi alustamist eemaldage
Notebook PC-st vline kvaketas.Vastavalt Microsoftile vite
te kaotada olulised andmed, kui installite Windows valesse
kettadraivi vi vormindate ebaiget draivi sektsiooni.
Notebook PC kasutusjuhend L-15
Taaste-DVD kasutamine:
1. Sisestage optilisse draivi taaste-DVD. Notebook PC peab olema
SISSE llitatud.
2. Taaskivitage Notebook PC , vajutage alglaadimisel klahvi [Esc],
valige optiline draiv (thistus vib olla CD/DVD) ja vajutage
klahvi [Enter], et alglaadida taaste-DVD-lt.
3. Valige mrang OK, et alustada tmmise taastamist.
4. Klpsake nuppu OK, et kinnitada ssteemi taastet.
Taastamine kirjutab kvaketta le. Veenduge enne
ssteemitaastet, et olulised andmed on varundatud.
5. Taasteprotsessi lpuleviimiseks jrgige ekraanijuhiseid.
HOIATUS: rge eemaldage taasteketast (kui ei seda ei
paluta teha) taasteprotsessi ajal, vastasel juhul muutuvad
kettasektsioonid kasutamisklbmatuteks.
Enne ssteemitaaste teostamist veenduge, et Notebook PC
toiteadapter on hendatud. Ebastabiilne toide vib vib
phjustada taastamise ebannestumise.
Vrskendatud draiverid ja utiliidid on saadaval ASUS veebisaidil
www.asus.com.
L-16 Notebook PC kasutusjuhend
DVD-ROM ajami informatsioon
Slearvuti on varustatud valikulise DVD-ROM ajamiga vi CD-
ROM ajamiga. DVD-de pealkirjade kuvamiseks tuleb installida
DVD tarkvara. DVD tarkvara (valikuline) saab osta koos kesoleva
slearvutiga. DVD-ROM vimaldab kasutada nii CD kui DVD plaate.
Regionaalne teave taasesituse kohta
DVD flmide taasesitus hlmab MPEG2 video ja AC3 digitaalaudio
dekodeerimist ning CSS sisu dekrpteerimist. CSS (tuntud ka
koopiakaitsena) on sisukaitse ssteem, mida kasutab flmitstus
flmide kaitsmiseks lubamatu kopeerimise eest.
CSS reegleid on palju, kuid kige olulisemad neist hlmavad
regionaalse sisu esitamispiirangud. Toetamaks geograafliselt
piiratud flmivljalaskeid, on DVD videod vlja antud spetsiiflistele
geograaflistele regioonidele, nagu on mrgitud jrgnevates
regioonidefnitsioonides. Koopiakaitse seadused nuavad, et kik
DVD flmid oleksid ette nhtud teatud regioonile (tavaliselt sellele,
kus seda makse). Olgugi, et DVD flmi vib vlja anda mitmetele
regioonidele, nuab CSS reeglistik, et kik ssteemid, mis suudavad
esitada CSS krpteeringuga sisu, esitavad sisu ainult hes regioonis.
Regiooni seadistusi saab tarkvara kasutades muuta kuni viis
korda. Seejrel suudab seade esitada vaid viimasena valitud
regiooni DVD-d. Regioonikoodi hilisem muutmine nuab tehase
seadistuse muutmist, mida garantii ei kata. Kui soovitakse
seadistuse lhtestamist, peab kasutaja katma saatmise ja
lhtestamise kulud.
Notebook PC kasutusjuhend L-17
Regioonide informatsioon
Regioon 1
Kanada, USA, USA territooriumid
Regioon 2
Tehhi, Egiptus, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Prsia lahe riigid,
Ungari, Island, Iraan, Iraak, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Madalmaad, Norra,
Poola, Portugal, Saudi Araabia, otimaa, Luna-Aafrika, Hispaania,
Rootsi, veits, Sria, Trgi, hendkuningriik, Kreeka, endised
Jugoslaavia Vabariigid, Slovakkia
Regioon 3
Birma, Indoneesia, Luna-Korea, Malaisia, Filipiinid, Singapur, Taiwan,
Tai, Vietnam
Regioon 4
Austraalia, Kariibi meri (v.a. USA territooriumid), Kesk-Ameerika, Uus-
Meremaa, Vaikse ookeani saared, Luna-Ameerika
Regioon 5
SR, India, Pakistan, lejnud Aafrika, Venemaa, Phja-Korea
Regioon 6
Hiina
L-18 Notebook PC kasutusjuhend
Sisemise modemi vastavus
Sisemise modemiga Notebook PC vastab JATE (Jaapan) ja FCC (USA,
Kanada, Korea, Taiwan) nuetele ning CTR21 normile. Sisemine
modem on vastavalt Nukogu otsusele 98/482/E heaks kiidetud
le-Euroopalise he terminaliga henduse loomiseks ldkasutatava
kommuteeritava telefonivrguga (KTV). Ent erinevates riikides
pakutavate fkstelefonivrkude erinevuste tttu ei taga heakskiit
iseenesest tingimusteta toimivust igas KTV lpp-punktis.
Probleemide korral vtke kigepealt hendust seadmete mjaga.
levaade
4. augustil 1998 avaldati Euroopa henduse Teatajas Euroopa
Nukogu otsus normatiivi CTR21 kohta. CTR21 kehtib kigile
knevlistele DTMF-valimisega lppseadmetele, mis tuleb
hendada analoog-KTVsse (ldkasutatav kommuteeritav
telefonivrk).
CTR 21 (ldine tehniline standard) ldkasutatava kommuteeritava
analoogtelefonivrguga hendatavate lppseadmete (vlja arvatud
phjendatud juhtudel kneteenust toetavad lppseadmed)
hendamisnuete tehnilise normi kohta, mille puhul vimalik
vrguadresseerimine toimub toonvalimisega.
Vrguga hilduvuse deklaratsioon
Tootja poolt teavitatud asutustele ja mjale esitatav deklaratsioon:
Kesolevas deklaratsioonis nimetatakse vrgud, millega
hendatuna seade peab kavakohaselt ttama, ja teavitatud
vrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvime vib olla
raskendatud.
Notebook PC kasutusjuhend L-19
Vrguga hilduvuse deklaratsioon
Deklaratsioon, mille tootja esitab kasutajale: Kesolevas
deklaratsioonis nimetatakse vrgud, millega hendatuna seade
peab kavakohaselt ttama, ja teavitatud vrgud, mille puhul
seadmete koostalitlusvime vib olla raskendatud. Tootja lisab
ka teatise, milles selgitab, et hilduvus vrguga sltub seadmete
ja tarkvara hlestusest. Lisaks sellele soovitab tootja kasutajal
prduda mja poole, kui seadmeid soovitakse kasutada muus
vrgus.
Praeguseks on teavitatud asutus CETECOM vlja andnud
mitmeid leeuroopalisi kinnitusi, mis kasutavad standardit CTR
21. Tulemuseks on Euroopa esimesed modemid, mis ei vaja
regulatiivseid kinnitusi igas erinevas Euroopa riigis.
Knevline seade
Automaatvastajad ja valjuhldiga telefonid ning ka modemid,
faksimasinad, automaatvalijad ja hiressteemid. Seade, mille kne
kvaliteeti otspunktis reguleerivad mrused (nt toruga telefonid ja
mnedes riikides ka juhtmeta telefonid), jetakse vlja.
L-20 Notebook PC kasutusjuhend
Antud tabel nitab riike, mis on hetkel CTR21 standardiga
seotud.
Country Applied More Testing
Austria
1
Jah Ei
Belgia Jah Ei
Tehhi Vabariik Ei Ei ole kohaldatav
Taani
1
Jah Jah Jah Jah Jah
Soome Jah Ei
Prantsusmaa Jah Ei
Saksamaa Jah Ei
Kreeka Jah Ei
Ungari Ei Ei ole kohaldatav
Island Jah Ei
Iirimaa Jah Ei
Itaalia Menetlemisel Menetlemisel
Iisrael Ei Ei
Lichtenstein Jah Ei
Luksemburg Jah Ei
Madalmaad
1
Jah Jah Jah Jah Jah
Norra Jah Ei
Poola Ei Ei ole kohaldatav
Portugal Ei Ei ole kohaldatav
Hispaania Ei Ei ole kohaldatav
Rootsi Jah Ei
veits Jah Ei
hendkuningriik Jah Ei
Notebook PC kasutusjuhend L-21
Kesolev teave on saadud CETECOMilt ning esitatud ilma vastutust
vtmata. Tabelis tehtud uuenduste leidmiseks vite klastada
aadressi http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Riiklikud nuded kehtivad vaid siis, kui seadmed vivad kasutada
pulssvalimist (tootjad vivad kasutusjuhendis mrkida, et seadmed
on meldud vaid DTMF-toonvalimise toetamiseks, mille puhul
lisatestid vivad osutuda leliigseteks).
Madalmaades tuleb jadahenduse ja helistaja ID funktsioonide
testimiseks teha lisakatseid.
L-22 Notebook PC kasutusjuhend
Avaldused ja ohutusandmed
Fderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus
Kesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme t peab
vastama kahele jrgnevale tingimusele:
Kesolev seade ei tohi phjustada ohtlikke hireid ning
Kesolev seade peab vastu vtma kiki signaale, kaasa arvatud
signaale, mis vivad phjustada soovimatut td.
Kesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele
esitatud nuetele vastavalt Fderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15.
jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nhtud elumajades
asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike
hirete eest. Kesolev seade tekitab, kasutab ja vib vljastada
raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata
vastavalt kesolevale juhendile, vib see phjustada ohtlikke hireid
raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et hireid ei esine
teatud kasutustingimustes. Kui antud seade phjustab hireid
raadio- vi televastuvtus, mida saab kontrollida seadmete sisse-
ja vljallitamise abil, peaks kasutaja proovima hireid krvaldada
mne alljrgneva meetme abil:
Muutke vastuvtuantenni suunda vi asukohta.
Viige seade ja vastuvtja teineteisest kaugemale.
hendage seade vastuvtjast erinevasse vooluvrku.
Konsulteerige edasimja vi kogenud raadio-/teletehnikuga.
HOIATUS! Varjestatud toitejuhtme kasutamine on nutav FCC
piirangute jrgimiseks ning lhedalasuva raadio ja televiisori
vastuvtuhirete vltimiseks. Tuleb kasutada ainult seadmega
kaasnenud toitejuhet. Kasutage sisend- ja vljundseadmete
hendamiseks antud seadmega ainult varjestatud kaableid.
Vtke teadmiseks, et vastavust tagava osapoole poolt
kinnitamata muudatuste tegemine vib vtta teilt iguse
seadme kasutamiseks.
Notebook PC kasutusjuhend L-23
(Vljavte fderaalseaduste koodeksist nr 47, osa 15.193, 1993.
Washington DC: Fderaalregistri broo, Riiklik arhiivide ja
dokumentide administratsioon, USA valitsuse trkikoda.)
FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta
Igasugused muudatused, mida vastavust tagav osapool selgelt
kinnitanud ei ole, vivad vtta kasutajalt iguse seadet kasutada.
Tootja kinnitab, et antud seade on ette nhtud kasutamiseks
ksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika hendriikides reguleeritud
konkreetsel psivara sagedusel 2,4 GHz.
Kesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale stestatud FCC
kiirgusnormidele. Et silitada raadiosagedusliku kiirgusega seotud
FCC vastavusnuete titmist, vltige signaali edastamise ajal otsest
kontakti saatva antenniga. Lppkasutajad peavad raadiosagedusliku
kiirguse piirnormide jrgimiseks lhtuma konkreetsetest juhistest.
Declaration of Conformity
(R&TTE direktiiv 1999/5/E)
Jrgmised punktid tideti ning neid peeti R&TTE (Radio &
Telecommunications Terminal Equipment) direktiivi jaoks olulisteks
ja kllaldasteks:
Olulised nuded, nagu stestatud [artiklis 3]
Tervisekaitse- ja ohutusnuded, nagu stestatud [artiklis 3.1a]
Elektriohutuse testimine vastavalt standardile [EN 60950]
Kaitsenuded elektromagnetilisele hilduvusele [artiklis 3.1b]
Elektromagnetilise hilduvuse testimine standardites [EN 301
489-1] & [EN 301 489-17]
Raadiospektri efektiivne kasutamine, nagu stestatud [artiklis
3.2]
Raadiokatsed vastavalt standardile [EN 300 328-2]
L-24 Notebook PC kasutusjuhend
CE mrgis
CE mrgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele
Selle seadme tarnitud versioon vastab EM direktiivide 2004/108/
E Elektromagnetiline hilduvus ja 2006/95/E Madalpinge
direktiiv nuetele.

CE mrgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele
See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nukogu 9. mrtsi
1999.aaasta direktiivi 1999/5/E nuetele raadioseadmete
ja telekommunikatsioonivrgu lppseadmete ning nende
nuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.
IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks
Kesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale stestatud IC
kiirgusnormidele. IC kiirgusnormide jrgimiseks vltige signaali
edastamise ajal otsest kontakti saatva antenniga. Lppkasutajad
peavad raadiosagedusliku kiirguse piirnormide jrgimiseks lhtuma
konkreetsetest juhistest.
Seade peab vastama kahele tingimusele:
Seade ei vi tekitada ohtlikke hireid ning
Seade peab vastu vtma kik saadud hired, kaasa arvatud
hired, mis vivad phjustada soovimatuid ilminguid seadme
ts.
Et vltida raadiohirete tekitamist litsentseeritud teenusele (nt
kaaskanaliga liikuvad satelliitssteemid), tuleb seadet kasutada
siseruumides ning hoida see maksimaalse varjestuse tagamiseks
eemal akendest. Vabas hus paigaldatav seade (vi selle
saateantenn) tuleb litsentseerida.
Notebook PC kasutusjuhend L-25
Traadita tkanal erinevatele domeenidele
Phja-Ameerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 kuni kanal 11
Jaapan 2,412-2,484 GHz Kanal 01 kuni kanal 14
Euroopa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 kuni kanal 13
Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid
Prantsusmaal on mnedes piirkondades piiratud sagedusribad.
Halvimal juhul on maksimaalsed lubatud vimsused siseruumides
jrgmised:
10 mW kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz2483,5 MHz)
100 mW sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz
Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) ttavad ribas 2446,6 MHz kuni
2483,5 MHz.
Vlistingimustes kasutamiseks on mned vimalused: Eravalduses
vi avalik-iguslike isikute eravalduses toimub kasutamine vastavalt
kaitseministeeriumi eelloa protseduurile ning maksimaalne lubatud
vimsus on 100 mV sagedusribas 2446,5 - 2483,5 MHz. Riigimaal ei
ole seadme vlistingimustes kasutamine lubatud.
Allpool esitatud maakondades kogu 2,4 GHz ribalaiuse puhul:
Maksimaalne lubatud vimsus siseruumides kasutamisel on 100
mW
Maksimaalne lubatud vimsus vlistingimustes on 10 mW
Maakonnad, milles 2400-2483.5 MHz sagedusriba kasutamine on
lubatud, kui EIRP on viksem kui 100 mW siseruumides ja vhem kui
10 mW vlistingimustes:
01 Ain 02 Aisne 03 Allier
05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Arige
11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drme
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
55 Meuse 58 Nivre 59 Nord
L-26 Notebook PC kasutusjuhend
60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dme
64 Pyrnes Atlantique 66 Pyrnes Orientales
67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Sane
71 Sane et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Aja jooksul nue tenoliselt muutub, vimaldades teil Prantsusmaal
kasutada traadita LAN-i kaarti ka teistes piirkondades. Palun vaadake
uusimat teavet ARTi kodulehelt (www.art-telecom.fr).
Teie WLAN kaart edastab vhem kui 100 mW, ent rohkem kui 10
mW.
Notebook PC kasutusjuhend L-27
UL ohutusteave
Nutud UL 1459 jaoks, mis katab telekommunikatsiooniseadmeid
(telefon), mis on meldud elektriliseks hendamiseks
telekommunikatsioonivrku, mille maandatav tpinge ei leta 200
V tipus, 300 V tipust tippu ja 105 V rms, ning mis paigaldatakse ja
mida kasutatakse vastavalt riiklikule elektrikoodeksile (NFPA 70).
Slearvuti modemit kasutades tuleb alati jrgida jrgmisi
ohutusnudeid, et vhendada tule- ja elektrilgi ohtu ning kehalisi
vigastusi:
rge kasutage slearvutit vee lhedal, niteks vanni,
pesukausi, kraanikausi vi pesuvanni lhedal ega mrjas keldris
ega basseini lhedal.
rge kasutage slearvutit magnettormi ajal. Vlk phjustab
elektrilgiohu.
rge kasutage slearvutit gaasilekke lhedal.
Nutav UL 1642-le, mis hlmab primaarseid (mittelaetavad)
ja sekundaarseid (laetavad) liitiumakusid, mida kasutatakse
toodetes toiteallikana. Need akud sisaldavad metallilist liitiumi
vi liitiumisulamit vi liitiumiooni ning vivad koosneda hest
elektrokeemilisest elemendist vi kahest vi rohkemast elemendist,
mis on hendatud jadana, paralleelselt vi mlemal viisil,
konverteerides keemilist energiat elektrienergiaks prdumatu vi
mberpratava keemilise protsessi abil.
rge visake slearvuti akusid tulle, kuna need vivad
plahvatada. Kontrollige kohalikest seadustest vimalikke
krvaldamisjuhiseid, et vhendada tulekahju vi plahvatusega
phjustatavat vigastusohtu.
rge kasutage teiste seadmete toiteadaptereid ega akusid, et
vltida tulekahju vi plahvatusega phjustatavat vigastusohtu.
Kasutage ainult UL-sertifkaadiga vi tootja vi volitatud
edasimja poolt mdavaid toiteadaptereid ja akusid.
L-28 Notebook PC kasutusjuhend
Elektriohutusnuded
Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille
kaal letab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on
parameetritelt vrdvrsed vi paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm
2

vi H05VV-F, 2G, 0,75mm
2
.
REACH
Regulatiivse raamistiku REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals - Kemikaalide
registreerimine, hindamine, legaliseerimine ja kohaldatavad
piirangud) nuetele vastamiseks oleme avaldanud andmed
keemiliste ainete sisalduse kohta meie toodetes ASUS REACH
veebisaidil http://green.asus.com/english/REACH.htm.
TV tneriga seotud teated (teatud mudelitel)
Teade CATV ssteemi paigaldajaleSelle meeldetuletuse
eesmrgiks on juhtida CATV ssteemi paigaldaja thelepanu
riikliku elektrikoodeksi jaotisele 820-93, mis stestab suunised
nuetekohaseks maanduseks ja mratleb eraldi, et koaksiaalkaabli
varje tuleb hendada ehitise maandusssteemiga nii lhedal kaabli
sisenemiskohale, kui see on praktilistel kaalutlustel vimalik.
Notebook PC kasutusjuhend L-29
Phjamaade hoiatused (liitiumioonakudele)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturers instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nellambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hndtering.
Udskiftning m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levr
det brugte batteri tilbage til leverandren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvnd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvnt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi rjht, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hvit
kytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger dexplosion sil y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mre
type ou dun type quivalent recommand par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usages conformment aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
!
.
. (Russian)
L-30 Notebook PC kasutusjuhend
Optilise ajami ohutusteave
Laseri ohutusteave
Koos selle slearvutiga mdud sisemised vi vlised optilised
ajamid sisaldavad 1. KLASSI LASERSEADET. Laseri klassifkatsioonid
leiate selle kasutusjuhendi lpuosas toodud snastikus.
HOIATUS! Muudatused vi toiminguid, mida ei ole kesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud, vivad phjustada kokkupuudet
ohtliku laserkiirgusega. rge ritage optilist kettaseadet
demonteerida. Ohutuse huvides laske optilist kettaseadet
hooldada ainult volitatud teenusepakkujal.
Teeninduse hoiatussilt
ETTEVAATUST! AVAMISEL NHTAMATU LASERKIIRGUS. RA
VAADAKE KIIRDE OTSE EGA OPTILISTE INSTRUMENTIDE ABIL.
CDRH mrused
USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia-
alase tervishoiu keskus (CDRH) kehtestas nuded lasertoodetele
2. augustil 1976. Need nuded kehtivad lasertoodetele, mis on
toodetud prast 1. augustit 1976. hendriikides turustatavatele
toodetele on need nuded kohustuslikud.
HOIATUS! Selliste juhtelementide kasutamine ning muudatuste
vi toimingute tegemine, mida ei ole kesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatud, vib phjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega.
Notebook PC kasutusjuhend L-31
Macrovision Corporation'i tootekohane teatis
See toode on varustatud autoriiguse kaitsmise tehnoloogiaga,
mida kaitsevad Ameerika hendriikide patendid ja teised
intellektuaalomandi igused, mis on Macrovision Corporation'i
ja teiste iguste haldajate valduses. Selle autoriigusega kaitstud
tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision Corporation'i
luba ja antud toode on ette nhtud koduseks ja piiratud
kasutamiseks, kui Macrovision Corporation pole volitanud teisiti.
Seadme prdprojekteerimine vi lahtivtmine on keelatud.
L-32 Notebook PC kasutusjuhend
CTR 21 kinnitus
(sisseehitatud modemiga Notebook PC-le)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
Notebook PC kasutusjuhend L-33
Spanish
Swedish
L-34 Notebook PC kasutusjuhend
Euroopa Liidu lilleke (EU Eco-lable)
Antud tootele on vljastatud Euroopa Liidu lillekese mrgis, mis
thendab selle vastavust jrgmistele nuetele:
1. Vhendatud energiatarbimine kasutamise ajal ja ootereiimis.
2. Toksiliste raskemetallide piiratud kasutamine.
3. Keskkonnale ja tervisele kahjulike ainete piiratud kasutamine.
4. Looduslike ressursside sstlik kasutamine korduvkasutuse
soodustamiseks.
5. Pikem toote eluiga lihtsa tiendatavuse ja varuosade
pikemaajalise kttesaadavuse kaudu.
6. Tahkete olmejtmete vhenemine tootetagastuspoliitika
rakendamise kaudu.
Tiendavat teavet EL-lillekese kohta leiate Euroopa Liidu lillekese
veebisaidilt aadressil http://europa.eu.int/ecolabel.
Notebook PC kasutusjuhend L-35
Vastavus globaalsetele keskkonnanuetele ja
deklaratsioon
ASUS jrgib rohelise disaini ja tootmise kontseptsiooni ja tagab,
et ASUS toote elutskli iga faas on koosklas globaalsete
keskkonnamrustega. Lisaks avaldab ASUS vastavat teavet,
lhtuvalt kehtivatest seaduslikest nuetest.
Tiendavat teavet ksuste kohta, kelle poolt kehtestatud teabe
avaldamise nuetele ASUS vastab, leiate aadressil http://csr.asus.
com/english/Compliance.htm :
Jaapani materjalideklaratsioonid JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Swiss Energy Laws
Tootetagastus
ASUS mberttlemise ja tootetagastuse programmid saavad
alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda krgeid standardeid
silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis aitavad meie klientidel
kasutuselt krvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning
pakkematerjale vastutustundlikul viisil mberttlemisele suunata.
mberttlemisega seotud teavet erinevate piirkondade kohta
leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
L-36 Notebook PC kasutusjuhend
See toode on kaitstud jrgmiste Ameerika
hendriikide patentidega:
7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,403,378; 7,400,721;
7,399,011; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605;
7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493; 7,369,402; 7,369,064;
7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189;
7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193;
7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241; 7,321,523; 7,319,585;
7,304,257; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,276,660; 7,267,566;
7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488;
7,241,946; 7,234,971; 7,223,021; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911;
7,148,418; 7,137,837; 7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018;
7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,088,592; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,035,946;
7,002,804; 6,980,159; 6,933,927; 6,922,382; 6,8730,64; 6,870,513;
6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,783,373; 6,782,451;
6,768,224; 6,760,293; 6,728,529; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,657,548; 6,639,806; 6,618,813; 6,612,850;
6,561,852; 6,515,663; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,407,930; 6,396,419; 6,396,409;
6,377,033; 6,339,340; 6,310,779; 6,253,284; 6,226,741; 6,147,467;
6,094,367; 6,085,331; 6,041,346
U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194
Notebook PC kasutusjuhend L-37
Autoriiguste teave
Kesoleva kasutusjuhendi htegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud
tooteid ja tarkvara, ei vi reprodutseerida, edastada, transkribeerida,
silitada otsingussteemis ega tlkida mistahes keelde mistahes
vormis, vlja arvatud ostja poolt varundamise eesmrgil silitatavad
dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.
ASUS VLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA
IGASUGUSE OTSESE VI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD
KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VI KONKREETSEKS EESMRGIKS
SOBIVUSE GARANTIID VI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE
ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TTAJAD VI AGENDID
VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VI KAUDSETE
KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JNUD KASUMIGA
SEOTUD KAHJUD, RIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE,
RITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD
SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VIMALUSEST KESOLEVAS
KASUTUSJUHENDIS VI TOOTEL ESINEVA VEA TTTU.
Kesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevtete
nimed vivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevtete registreeritud
kaubamrgid vi autoriigused ning neid kasutatakse ainult
selgitamise eesmrgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta igusi
rikkuda.
KESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA
TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMRGIL NING
TEAVE VIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTTTU EI
SAA SEDA TLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VTA
MINGIT VASTUTUST KESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES
KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VI
EBATPSUSTE EEST.
Autoriigus 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Kik igused
on reserveeritud.
L-38 Notebook PC kasutusjuhend
Vastutuse piirang
Vib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea vi muu kohustuse tttu
on teil igus saada ASUSelt hvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie
ASUS'ile esitatud nude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui
kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse
isikliku vara kahjustamine; vi muud tegelikud ja kaudsed
kahjud, mis tulenevad lngast garantiis vi iguslike kohustuste
titmatajtmisest kesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote
lepingus toodud hinnani.
ASUS hvitab kesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud
vi nuded, mis phinevad lepingul, lepinguvlisel kahjul vi
lepingurikkumisel.
See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimjatele. See on
maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimja hiselt
vastutavad.
ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JRGNEVA EEST VASTUTAV: (1)
KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE
KADUMINE VI KAHJUSTUMINE; VI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD
VI KAUDSED KAHJUD VI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD
(KAASA ARVATUD KASUMI VI SSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI
ASUST, TEMA TARNIJAID VI TEIE EDASIMJAT ON SELLISEST
VIMALUSEST TEAVITATUD.
Teenindus ja tugi
Klastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil http://support.
asus.com
Notebook PC kasutusjuhend L-39
L-40 Notebook PC kasutusjuhend
Tootja ASUSTek COMPUTER INC.
Aadress, linn No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Riik TAIWAN
Volitatud esindaja Euroopas ASUS COMPUTER GmbH
Aadress, linn HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Riik GERMANY