You are on page 1of 157

Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm

Rej Kuni i Don epmen


Zaobii gospou Makm
Prevod sa engleskog - Prof. Gordana orevi
PRVI IN:
Radnja komada se odvija u veoma elegantnom stanu u Londonu, na gornjem
spratu. Zajednika scena dnevne i spavae sobe je grubo podeljena na dve i
jednu treinu po sobi. Spavaa soba je scena levo a zid izmeu dve sobe je
doaran praktinim vratima u desnom uglu u odnosu na liniju scene. Stan je
upravo preureen u zanimljivom ali i ukusnom stilu. U spavaoj sobi je ovalni
krevet iznad koga proviruje lampa na drau i to sa zida levo. Levo je toaletni
stoi sa telefonom, levo su i vrata garderobe i udubljeni prozor kroz koji se
vidi londonska panorama. Dnevna soba ima luni prolaz koji vodi do hodnika,
koji zavija na desno s jedne i na levo s druge strane. Levo se ide do ulaznih
vrata i kuhinje. Desno se ide do devojake sobe. Dvoja vrata postoje izmeu
luka i spavae sobe. Ona blie spavaoj sobi vode u radnu sobu. Desno od
radne sobe su klizna vrata sa luksuznim barom. Sva vrata na sceni su tipa
aluzina vrata, osim vrata za radnu sobu. Na desnom zidu je dugaak prozor.
Vaan nametaj ine sofa u donjem desnom centru dnevne sobe, fotelja u
donjem levom centru, nizak tabure-jastuk dole levo i mali kafe sto ispred sofe.
Tu je i mali sto ispod prozora a desno od njega interfon sa zvonom i obian
telefon. Vreme-oko 19 h, toplo letnje vee, ZAVESA SE DIE na praznoj sceni,
Za momenat se uje Doana Makm kako doziva .
DOANA: (iz ofa)
Filipe----- dragi, vratila sam se.
Ulazi iz hodnika. Ona je privlana i sofisticirana zena tridesetih godina. Nosi
nekoliko paketa iz eklsuzivnih londonskih radnji i svoju tanu koju stavlja na
sto desno. ini se da je u urbi i pokuava sa skine eir i rukavice dok veinu
paketa baca na sofu. Otvara vrata spavae sobe i doziva.
DOANA:
Filipe! (ulazi u garderobu. Dok ide) Jesi li kod kue, dragi?
Elister Spenlou se pojavljuje iz radne sobe. On je dvadesetih godina, dobro
izgleda, a inae je najmoderniji londonski dekorater enterijera. Ispod pomalo
nadriumetnikog spoljnjeg izgleda skriva se muevan ovek. Ulazi nosei
materijal za zavese koji je obmotao oko sebe poput toge a oko vrata nosi
santimetar.
ELISTER:
Page 1
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Gospoo Makm-to ste vi, gospoo Makm?
DOANA:
(doziva) Ko je to?
ELISTER:
(uzvikuje) Gospodin Spenlou (za sebe) Oseam se vie kao prokleti Neron.
Doana se vraa iz garderobe.
DOANA:
O, radi kasno, Elister.
ELISTER:
(pokazujui) Pokuavam da zavrim radnu sobu vaeg mua
DOANA:
Oekujem da je on jo uvek dole u kancelariji.
ELISTER:
Ja ovde imam malu popravku, draga moja.
DOANA:
(tapui ga ovla po obrazu) Sigurna sam da e da izgleda super. A, sad budi
dobar, slatki deak i sipaj nam pie. (Ide ka interfonu)
ELISTER:
Nemam vremena za pie, gospoo Makm.
Doana pritiska dugme interfona.
ELISTER:
Teko je to on nee da kae ni da ni ne.
DOANA:
Popij kafu.
ELISTER:
Ne elim kafu. elim odluku.
DOANA:
(u telefon) Filipe, dragi, dolazi li? Nemoj da zaboravi da izlazimo na
veeru Pa, pitaj Henrija da te ne zadrava predugo dole.
ELISTER:
(apatom) Pitajte ga za zavese. (pokazuje joj materijal)
Page 2
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
(u telefon) O-gospodin Spenlou je poeo da radi u tvojoj radnoj sobi i eli da
stavi paun plave zavese.
ELISTER:
I paradajz crvenu navlaku za stolicu.
DOANA:
(u telefon) I paradajz crvenu navlaku za stolicu shvatam (sputa slualicu)
ELISTER:
ta misli o tome?
DOANA:
Prejako je.
ELISTER:
Je l (baca santimetar na sto) Nikada mi se ni jedan posao nije razvlaio kao
va stan. Za ovo vreme sam mogao da zastrem i Albert Hol.
DOANA:
Znam da si naleteo na malo protivljenje gospodina Makma---
ELISTER:
Malo! Mrzim to to govorim, ali va mu je nesofisticiran ba kao i te deije
knjige koje izdaje.
DOANA:
Moda bi mogao da kae da mu je ukus zastareo.
ELISTER:
Da je bilo po njegovom- krem zidovi, cic i nametaj od mahagonija zavrili bi
kao salon Pere Zeca.
DOANA:
Ma, bio je zlatan i u veini stvari je popustio.
ELISTER:
Trebalo mi je tri nedelje da ga nagovorim za cvetni bide. A rei u vam jo
neto, ako me on i njegov partner angauju za bilo kakav posao u predvorju
kancelarija u prizemlju, dau im kofu krea, pola tuceta be zavesa i alat uradi
sam.
DOANA:
Ajde, ajde, molim bez nervoze. (Dovikuje) Silvija!
Page 3
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
SILVIJA: (iz ofa)
Da , gospoo Makm?
DOANA:
Silvija, hoe li doneti kafu za gospodina Spenloua, molim te. (Elisteru)
Oseae se bolje.
ELISTER:
Boe, jo jedna kafa ovde i moja jetra e poeti da curi.
Silvija Hauzer, pomonica iz vajcarske, ulazi. Ona je boanstvena krupna
plavua koja govori engleski sa jedva primetnim akcentom.
SILVIJA:
Izvolite, gospoo Makm?
DOANA:
Hoete li ljubazno doneti kafu za gospodina Spenloua.
SILVIJA:
Svakako.
ELISTER:
Ovaj, jednu malu.
DOANA:
A ja bih din i tonik.
SILVIJA:
Svakako.
DOANA:
Vei. A onda moe da ide. Ti ima slobodno vee, zar ne?
SILVIJA:
Da.
DOANA:
I nemoj da si tako snuden. Elister, to se ne moe nikada dogoditi.
ELISTER:
Ne, mislim da nee.
Doana kree ka spavaoj sobi.
SILVIJA:
Page 4
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(Gledajui u pakete) Bili ste u kupovini, gospoo Makm?
DOANA:
Da, nisam mogla da odluim ta da nosim za ovo slubeno vee pa sam
kupila dve nove haljine.
SILVIJA:
A jeste li odluili koju da nosite?
DOANA:
(Nevino) Mislim da u moju staru crnu. (Izlazi i ide u garderobu.)
SILVIJA:
Hoete i jo neto uz kafu, gospodine Spenlou?
ELISTER:
Svakako da hou.
Baca materijal, uzima je u naruje i strasno je ljubi.
SILVIJA:
(Povrativi se od poljupca) Jo neto?
ELISTER:
(Poudno) Gospode, tako si seksi. (Ponovo je ljubi.)
SILVIJA:
Ne, ne duo. Gospodin Makm svakog asa moe da se popne iz kancelarije.
ELISTER:
On nee videti razliku izmeu seksi poljupca i sendvia sa slanom govedinom.
(Kree ponovo da je ljubi.)
SILVIJA:
Ne, ne, strpi se.
ELISTER:
Bio sam strpljiv nedeljama.
SILVIJA:
Dobro, oboje izlaze veeras, imaemo stan samo za nas.
ELISTER:
Boanstveno.
Savija se da pokupi materijal a Silvija mu udari jadac. On se brzo uspravlja.
Page 5
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
Bolje da te to nikada nisam nauio.
SILVIJA:
Ja ba dobro udaram jadac, zar ne?
ELISTER:
Aha, ba dobro.
Doana ulazi iz garderobe i doziva.
DOANA:
(Ulazei) Da li stie moje pie?
SILVIJA:
Izvinete. Kasnim.
Brzo ljubi Elistera pre no to Doana ue.
DOANA:
Ne brini, sama u. Ti idi i donesi kafu gospodinu Spenlou, hoe li? (Prilazi
baru.)
ELISTER:
(Nevino) Ti zna kako ja volim?
SILVIJA:
(Namignuvi) Ne jo, gospodine Spenlou.
Dok ona kree, Elister joj udari jadac.
SILVIJA:
Uf?
DOANA:
(Pogledavi) ta?
ELISTER:
(Nevino) Nita.
uje se zvono na vratima. To je veoma prijatno zvono koje se uje neko
vreme.
SILVIJA:
Ja u, gospoo Makm. (Izlazi.)
Page 6
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
(Oduevljeno oslukujui zvono) Sluajte!
On i Doana sluaju zvono sve dok konano ne prestane.
DOANA:
Moda bi trebalo da ponovo razmotrimo zvono na ulaznim vratima.
ELISTER:
Jedinstveno je!
DOANA:
Da. Mislim da se na trei udarac pomalo razvlai.
Linda Lod ulazi. To je ena tridesetih godina, veoma ivahna ali pomalo
rasejana.
LINDA:
Draga moja. Draga moja, katastrofa!
DOANA:
Linda, ta se zaboga dogodilo!
LINDA:
Potpuna katastrofa.
ELISTER:
Pozdrav, gospoo Lod.
LINDA:
Ako nemate nita protiv gospodine Spenlou.
ELISTER:
Ne. Kako vam sve ovo izgleda?
LINDA:
Divno.
ELISTER:
A sad budite iskreni gospoo Lod. ta mislite o zvonu na prednjim vratima?
LINDA:
ta je sa tim zvonom?
ELISTER:
Page 7
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
O, ding, doavola, dong. (Ljutito odlazi u radnu sobu.)
LINDA:
Doana, draga, da li su nai ljubljeni muevi jo dole u kancelariji?
DOANA:
Mislim da jesu. Filip bi trebalo da se popne svaki as da se presvue. Idemo na
dosadnu veeru izdavaa.
LINDA:
O boe. Verovatno e dovesti Henrija na jedno pience. Zvrcni im preko tog
interfona.
DOANA:
(Idui ka stolu) Nemoj mi rei da si se uvalila u jo jednu krizu?
LINDA:
Do balaka!
DOANA:
(Uzima interfon slualicu) Nisi ponovo slupala kola? (Zvoni)
LINDA:
Jesam, ali to sa tim nema veze. Proveri koliko e se jo oni zadrati.
DOANA:
(u telefon) O, zdravo, Henri
LINDA:
(Brzo apue) Nemoj da kae Henriju da sam ovde!
DOANA:
(Lindi) Mm?
LINDA:
Samo vidi koliko e se zadrati.
DOANA:
(u telefon) Ne, ne u redu je. Ne elim da priam sa Filipom. Samo sam se
pitala kada e se popeti Zavravate ta? (Lindi) Jo proveravaju Herija
Strljena
LINDA:
Dobro!
DOANA:
Page 8
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(u telefon) Ne. Bez urbe. Zavrite to. O, Henri, da li je to ono gde se Heri
Strljen zaljubljuje u Vini Osu?
LINDA:
(nestrpljivo) Draga!
DOANA:
(jo uvek zadrana na telefonu) ta je autor konano odluio za kraj O,
mislim da je teta Ne, ne verujem da trogodinjaci mare za probleme
meovitih brakova. Mislila sam da ako bi Vini Osa imala dece
LINDA:
(apatom) Spusti tu prokletu stvar!
DOANA:
(u telefon) enja, Henri. (sputa telefon)
LINDA:
A sada, srce, sluaj. Nee ni malo biti umeana.
DOANA:
Umeana u ta?
LINDA:
I budi savreno mirna jer nema niega za brigu.
DOANA:
Drago mi je da to ujem.
LINDA:
Samo elimo da pozajmimo va stan za jedno vee.
DOANA:
(zbunjena) ta?
LINDA:
Samo za veeras.
DOANA:
Ti i Henri?
LINDA:
Ne, ja i Volter.
DOANA:
Volter!?
Page 9
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
Pa ispriala sam ti neto o Volteru.
DOANA:
Stvarno?
LINDA:
Zna. Volter Pengburn.
DOANA:
O da. Srela si ga na nekom od tvojih veernjih kurseva.
LINDA:
Taj. Tapiserija za poetnike.
DOANA:
Ne bih da vie sluam.
LINDA:
O, Doana, nemoj da se ljuti na mene. Bila sam odana supruga etrnaest
godina i to mi je donelo mnogo ega.
DOANA:
Pa, pretpostavljam, ako vie nisi zaljubljena u svog mua-
LINDA:
Jesam. Jo uvek ga oboavam kao i njegove sekretarice, daktilografkinje,
recepcionerke. Postala sam lan Rotari Kluba. Ali, to mi i dalje ne daje sutinu.
DOANA:
Moe jedan din i tonik.
LINDA:
Ne, ne smem.
DOANA:
Ali hoe.
LINDA:
Naravno.
Doana odlazi do bara ali ostaje u vidokrugu publike dok sipa pie.
DOANA:
Da budem iskrena, pomisao da imam ljubavnika bi mi stvorila ir.
Page 10
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
A ja se nadam da e moj izleiti.
DOANA:
Ali, zar se ne plai da bi Henri mogao da sazna?
LINDA:
Henri? Ne, draga, on je toliko zauzet pokuavajui da sakrije sopstvene
tragove. Jadni, matori Henri, uvek ista pria, nikada se ne menja. Izvini
duo, zna taj izdavaki posao, joj jedna duga no u kojoj zabavljam klijenta.
DOANA:
Sigurna sam da polovina glasina koje uje o Henriju nije tana.
LINDA:
Nije tana? Mora da ima vie zadovoljnih klijenata od DUNAV OSIGURANJA.
Sada ve piju svoja pia.
DOANA:
To ipak nije izgovor da se valera sa Volterom.
LINDA:
Nita nismo jo uradili, zato i elimo da pozajmimo stan.
Elister urno ulazi iz radne sobe.
ELISTER:
Pazite, drage. Pazite. Da li neko sedi na mojim makazama?
DOANA:
Nadam se da ne.
ELISTER:
A, evo ih.
LINDA:
A sada idite, gospodine Spenlou. Pokuavamo da vodimo neki enski razgovor.
ELISTER:
Super, zovnite me kad pone da se zakuvava. (odlazi u radnu sobu)
LINDA:
A sad duo, da li moemo da pozajmimo stan?
Page 11
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
To je zaista uasno previe.
LINDA:
Zato? Ti i Filip izlazite na veeru a Silvija ima slobodno vee, zar ne?
DOANA:
To je sve super, ali ta u je rei Filipu?
LINDA:
Ni re, nadam se, to je samo izmeu nas, draga moja. Kad se vratite neete ni
znati da smo bili ovde.
DOANA:
Ja tebe ne bih umeala u moju vezu.
LINDA:
Nisam znala da je ima?
DOANA:
I nemam je. Filip i ja ne bismo mogli tako.
LINDA:
Ja sam uvek bila miljenja da Filip ne moe nikako.
DOANA:
Svakako da moe.
LINDA:
ak i sa tobom.
DOANA:
O emu ti pria?
LINDA:
Pa on ba nije ogledni tip, zar ne.
DOANA:
Naravno da jeste-kad ima vremena. Dok tvoj Henri svake noi besni, stari
dobri Filip sedi u krevetu i ita deije knjige za firmu.
LINDA:
U redu, u redu.
DOANA:
Naravno da se ne osea zanosno posle ELISTER:GOSPOICA SMAJT: minuta
Page 12
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Harija Strljena. U svakom sluaju, sasvim je dovoljno to smo imali nekoliko
prijatnih godina.
LINDA:
Smiri se, tako je, ali niste pregoreli.
DOANA:
Nismo pregoreli! Drimo se problema.
LINDA:
O, boe, tako je. Vidi, nameravali smo da provedemo vee, nae stvarno prvo
vee, kod Voltera.
Linda vadi pismo od tri strane iz tane.
DOANA:
Pa zato to ne uradite?
LINDA:
Pa, dobila sam ovo pismo popodne, vidi, Volter ima majku.
DOANA:
Stvarno? Jadniak.
LINDA:
On je uredio da ona ode na nekoliko dana.
DOANA:
I ta se desilo?
LINDA:
Sve je propalo. Jadan Volter je otiao u bestraga.
DOANA:
Mislim da je to najbezbednije mesto za njega.
LINDA:
Mila moja, mora da nam pomogne, moe da vidi koliko je oajan. (Prua
Doani prvu stranu.)
DOANA:
(itajui uvod.) Moje dragoceno obeanje raja- (Baca pogled na Lindu.)
LINDA:
Mislim da me to opisuje.
Page 13
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Mislim da to opisuje Voltera. (itajui.) Dogodila se najuasnija stvar. Mama
je otila u krevet sa neim malim Ba su porodica, zar ne?
LINDA:
Volter je toliko razoaran a bio je strano strpljiv.
DOANA:
Sigurna sam.
LINDA:
I za njega to ne moe biti dobro.
DOANA:
Ne. (itajui.) Nikada neu zaboraviti uzbuenje kada si konano pala na
moje uvertire. Bilo je to kada smo pili aj i jeli kolae- u bati na krovu kod
Derija i Toma. Tog divnog popodneva-
LINDA:
(Pruajui joj stranicu.) Strana dva.
DOANA:
mi je potpuno oduzelo dah. ta vie rei o takvim trenucima? ista
perfekcija. Znam koliko ti je teko da pobegne od mua itd. Ali molim te
pokuaj da neto smisli. Ba mi se svia ideja da pokuamo-
(Zainteresovano Lindi) da, da? (Linda dodaje sledeu stranicu.) O! (ita.) sa
stanom tvoje prijateljice, volim te i ljubim. (Doana stavlja listove pisma na
sofu.) Ovo je previe za jedno prijateljstvo.
LINDA:
Nee biti problema. Volter i ja emo biti ovde od, recimo, pola devet do pola
jedanaest. To je tano dva sata.
Doana je oinu pogledom.
LINDA:
Molim te.
DOANA:
(Trgnuvi se.) Pazi, moram da se spremim.
Doana odlazi u spavau sobu u pratnji Linde koja je pokupila stranice pisma
sa sofe.
LINDA:
Samo pomisli na sreu koju e pruiti Volteru.
Page 14
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Zato, doavola, ne koristite hotel? (Odlazi u garderobu.)
LINDA:
Hotel je suvie rizian. Moemo da naletimo na nekog.
Izlazi posle Doane i ide u garderobu dok Filip i Henri ulaze. Filip nosi nekoliko
slikovnica. On je mukarac prijatnog izgleda, studiozan ali sa zabrinutim
izrazom koji dolazi usled mnogih godina na pogrenoj strani ivota. Henri je, sa
druge strane, uspean, poletan i pun muke samouverenosti. On nosi tanku
aktovku.
FILIP:
Henri, molim te.
HENRI:
Ma hajde, Filipe.
FILIP:
Dosta mi je samo to sa ovim prokletim dekoraterom- pogledaj- ovo ti je kao da
ivim na tandu izlobe Idealni dom.
HENRI:
ini mi se da Linda eli da on posle ovoga radi u naem stanu.
FILIP:
Samo izvolte- jesi li video spavau sobu?
HENRI:
Ne.
FILIP:
Isporuili su dra za lampu- kao da ekam na autobuskoj stanici. (Pokazuje na
spavau sobu.)
Henri se kikoe.
HENRI:
Kad priamo o spavaim sobama, u koliko se vi veeras istite odavde?
FILIP:
Henri, molim te. Vidi, ne svia mi se to.
HENRI:
Sve je sreeno Filipe.
Page 15
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Poinjem da elim da nije.
HENRI:
Ali, Filipe, dobri moj stari prijatelju, sloio si se. Ne moe da povue re.
FILIP:
Ono to ne razumem je zato ti i- hm- mlada dama ne moete da odete u
hotel.
HENRI:
Ne. Hoteli su uvek tako prokleto bezlini, volim udobnosti svog doma.
FILIP:
Moga doma, misli. Poinjem da mislim da su jedini razlog to si me smestio u
ovaj stan tvoje podle namere.
HENRI:
Kakve uasne pretpostavke. Dao sam ti ovaj stan odmah iznad kancelarije jer
sam eleo da mi partner bude pri ruci.
FILIP:
Tu me ba i ima.
HENRI:
A, eto i zahvalnosti.
FILIP:
Zar te ne brine broj ena sa kojima si petljao?
HENRI:
Da, imao sam ih na stotine.
FILIP:
Mislim da se ponaa prilino alosno. Posebno za oveka koji objavljuje deije
knjige.
HENRI:
Oe da kae da pogrebnik ne bi trebalo da izlazi sa ivim ljudima?
Filip ljutito kree prema stolu.
HENRI:
(Nastavlja.) Ono to radim u privatnom ivotu nema nikakve veze sa biznisom.
Page 16
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Toliko se bavi svojim privatnim ivotom da jedva imamo biznis.
Filip seda za sto i sreuje slikovnice.
HENRI:
Ti stvarno preteruje.
FILIP:
Naa firma nije izdala bestseler godinama.
HENRI:
Moe da pria. Ko je bio taj koji je dopustio da nam knjige o Nodiju
promaknu
FILIP:
Mislio sam da e ponovo dovesti Nodija.
HENRI:
Da. Nisi mogao da vidi budunost za malog deaka sa ukoenim vratom i
zvoniem na glavi.
FILIP:
Ne menjaj temu, Henri. Nema izgovora za tvoje ponaanje.
HENRI:
Ko se izgovara? Ja samo elim da uivam.
FILIP:
Ti si emocionalno nezreo.
HENRI:
To je super kad dolazi od nekoga ko je seksi kao Mis Pigi. Kako god bilo, ne
elim sada predavanja, samo malo saradnje za veeras.
FILIP:
Mislim da ovo iscrpljuje. (ustaje i pomera se)
HENRI:
Sve to radi je da izlazi na veeru. Ja u biti iscrpljen!
FILIP:
Mislim mentalno. Tek si jue popodne pomenuo tu devojku a ve u
VOLTER:.DOANA:0 sam dobio koprivnjau od nervoze i morao da legnem.
Page 17
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
to se pokazalo veoma korisnim. Pregledao si knjigu uspavanki i dva
godinjaka za devojice.
FILIP:
Sluaj. Ja imam sve komplikacije zbog ljubavnice a ti se jedini zabavlja.
HENRI:
Hoe li da ti sredim neku finu, mladu-
FILIP:
Ne! Nain na koji vara enu je zastraujui.
HENRI:
A da ne kaemo pametan. Ja to gledam tako kao da joj inim uslugu. To me
dri u dobrom zdravlju, dobrom raspoloenju-
FILIP:
I prilino dobroj kondiciji.
HENRI:
Ba to mislim. I Linda ima koristi.
FILIP:
Siguran sam da mora da je posumnjala u tvoje kasno dolaenje.
HENRI:
Ne. Ona je luda od divljenja prema mom nesebinom odnosu prema firmi.
Skoro svako vee zabavljam autore. Nai autori bi posrtali od toga koliko smo
ih zabavljali.
FILIP:
A ko to treba da bude noas?
HENRI:
Starija direktorka kole iz Heroua.
FILIP:
Starija direktorka kole?
HENRI:
Koja je napisala napetu priu o kornjai avanturisti.
FILIP:
Gospode Boe!
HENRI:
Page 18
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ako e rei la, kai barem grubu la.
FILIP:
A pretpostavljam da je ta starka od osamnaest godina, plavua i sa plavim
oima.
HENRI:
Nemam pojma kako izgleda.
FILIP:
ta?
HENRI:
Nikad je nisam sreo. Samo smo razgovarali. Ona radi na centrali.
FILIP:
O, ne.
HENRI:
avrljali smo i zakazali sastanak za veeras.
FILIP:
Znam da se pota trudi da pobolja usluge, ali, stvarno.
HENRI:
Zakazivao sam poziv sa Kontinentom, zna za onog francuskog izdavaa kojeg
smo-
FILIP:
Znam, znam. A ta je sa operaterkom?
HENRI:
Pa, znao sam da sam na dobrom putu kada je rekla U koliko sati elite i gde
elite da vas naem?
Henri otvara svoju aktovku i vadi gornji deo pidame.
FILIP:
Jo uvek smatram da je trebalo da odete u hotel. (uzimajui pidamu) Skloni
to.
Filip odlazi da je stavi u aktovku i zastaje.
FILIP:
Gde su pantalone?
Page 19
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Ti staromodni frajeru.
Filip odlazi s gaenjem. Henri vraa pidamu, Elister ulazi iz radne sobe sa
zavesama i navlakama za stolice.
ELISTER:
(dok ulazi) Gospoo Makm, hoete li, molim vas, doi - (vidi Filipa) O, vi fini,
simpatini ovee, vratili ste se.
FILIP:
Pobogu!
ELISTER:
I vama takoe.
HENRI:
Zauzet je, Spenlou.
ELISTER:
elim da doe u radnu sobu i presudi ovim tkaninama. Ve sam objasnio
gospoi Makm da paradajz navlake za stolice-
FILIP:
Koje god elite.
ELISTER:
To je vaa radna soba, morate da imate svoje elje, srce.
FILIP:
Ne, gospodine Spenlou, nemam. eleo sam da stan bude kao naa stara kua,
mnogo lakiranog mahagonija-i krem moleraj.
ELISTER:
(sa Filipom) I krem moleraj.
FILIP:
Da! Moja ena je odluila da angauje unutranjeg dekoratera.
ELISTER:
Dizajnera.
FILIP:
U emu je razlika?
HENRI:
Page 20
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
U veliini rauna.
ELISTER:
(kezei se na Henrija) Ti, zloko.
FILIP: (Elisteru)
Imate li neto protiv da i dalje peglate ali bez mene.
ELISTER:
Samo elim jedan dragoceni deli vaeg vremena.
FILIP:
Tako uvek kaete, a ovde ste tri meseca. (Henriju) Trebalo mu je dve nedelje
da sredi sobu pomonice.
ELISTER:
Da, naravno, prilino sam se zadrao tamo.
FILIP:
A po mom miljenju, to je bilo apsolutno traenje vremena.
ELISTER:
A po mom do sada. (Okree se Henriju u gnevu) Ali, gospodine Lod, svakako
mora da prizna da u novom kupatilu ne nedostaje ekstravagancija.
HENRI:
Siguran sam da priznaje.
FILIP:
Da, ne znam ni kako sam postojao bez cvetnog bidea i svetloljubiastog niskog
lavaboa.
ELISTER:
A, tu smo. Ajde, pourite, ne idem dok ne dobijem odluku za radnu sobu.
HENRI:
Nije valjda. (Brzo gura Filipa prema radnoj sobi) Hajde, daj, reci to.
ELISTER:
Hvala, gospodine Lod. Ne bi mario ni da obesim deset metara aluminijumske
folije- (Henriju) posle vas.
Henri izlazi u pravcu radne sobe.
ELISTER:
(nastavlja) (Hrabro se obraa Filipu) Siguran sam da imate bolju kravatu za to
Page 21
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
odelo.
FILIP:
Imam. Mahagoni boje sa krem takicama. (Ulazi u radnu sobu a Elister ga
prati)
ELISTER:
(dok izlazi) Bezobraznik.
Linda ulazi iz garderobe u pratnji Doane koja nosi crnu haljinu koju e obui i,
stavlja je na krevet.
GOSPOICA SMAJT:
Hvala, ti si lutka, Doana.
DOANA:
A ti nevaljala devojica, Linda.
GOSPOICA SMAJT:
Trudim se.
Nastavljaju ka dnevnoj sobi.
DOANA:
Zapamti da je ovo, to se mene tie, jedini put.
GOSPOICA SMAJT:
Ne brini, Neu nita traiti od tebe. O, ima li ampanjca?
DOANA:
Ne. Nemamo ni ostrige.
GOSPOICA SMAJT:
Pa, morau da nabavim ampanjac, to Volter najvie voli. Barem za sada.
Linda ide ka luku dok Silvija ulazi sa oljom kafe na posluavniku.
GOSPOICA SMAJT:
Laku no, Silvija.
SILVIJA:
Laku no, madam.
Linda izlazi.
SILVIJA:
Page 22
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Evo kafe za gospodina Spenloua.
DOANA:
Odnesi je u radnu sobu.
SILVIJA:
U redu.
DOANA:
(iznenada) O, Silvija. Ti veeras ima slobodno vee, zar ne?
SILVIJA:
Da.
DOANA:
Dobro, tako sam i mislila. I, Silvija?
SILVIJA:
Izvolite, gospoo Makm?
DOANA:
Ti e ga svakako iskoristiti?
SILVIJA:
O, da, gospoo Makm.
Filip i Elister ulaze iz radne sobe uz prepirku.
FILIP:
ao mi je, gospodine Spenlou, ali se meni tu nita ne svia.
ELISTER:
To je pomalo iskljuivo, ne moete to rei dok nije gotovo.
FILIP:
Ni tada neu drugaije misliti. (Vidi Doanu) Zdravo, draga.
DOANA:
Zdravo, sreo. (ljubi ga) Neto nije u redu?
FILIP:
Nita vie od uobiajenog. Hvala, Silvija, ba mi to treba.
SILVIJA:
Ne, to je za gospodina Spenloua.
Page 23
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(uvreeno) Ja mu se zaista izvinjavam.
ELISTER:
On prihvata. (uzima kafu) Hvala, Silvija.
Kradimice je tipka za zadnjicu a ona odlazi u hodnik. Doana uzima Filipa pod
ruku.
DOANA:
Da li si opet iznervirao Elistera?
FILIP:
Naravno da nisam. On je mene iznervirao. Ne vidim zato neiji grozan ukus
mora nama da bude utrapljen.
ELISTER:
Uasan?
DOANA:
(Filipu) Obeavam ti da je Elister u fazonu'.
FILIP:
Je l'?
DOANA:
Mislim, vidi tu boanstvenu odeu. Volela bih da si ti saio neto tako.
FILIP:
Ja?
DOANA:
(smeei se) Ja u da platim za tvoje korsete.
Elister vriti od smeha. Filip seva oima na njega te Elisterov smeh splanjava.
ELISTER:
(ponosno) Odleprau nazad u radnu sobu. Biu tamo ako vam zatrebam.
FILIP:
Ne mogu da zamislim da hoete.
ELISTER:
Naterajte sebe. (Elister izlazi)
Page 24
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Ne znam kako sam podneo tog momka sve ovo vreme.
DOANA:
Ne sme da dozvoli da te toliko nervira
FILIP:
(mislei na Henrija) Pa nije samo on u pitanju.
DOANA:
Ko jo?
FILIP:
Hm? O- pa niko-sam sebe, pretpostavljam.
DOANA:
Previe naporno radi ovih dana. Da li Henri odrauje svoj deo?
FILIP:
Mojega. Mislim, ne staje-mislim, da. (iznenada) Draga, ti me sigurno voli, zar
ne?
DOANA:
Tupko moj. Naravno da te volim. (ovla ga grli i ljubi)
FILIP:
I ti ne bi rekla da sam zarao, ne bi?
DOANA:
Ne.
FILIP:
Uh.
DOANA:
(setivi se Lindinog i Henrijevog komplikovanog ivota) Ja te upravo zato
volim. Ti si tako blag, miran i pun razumevanja. (Posauje ga na sofu)
FILIP:
To nisi nikada pre govorila.
DOANA:
Moda to nikada pre nisam tako ni oseala. (Ljubi ga dugo i strasno)
FILIP:
Mm, uivam. Mislim da sam u zadnje vreme naporno radio. Zar ne bi bilo lepo
Page 25
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
kad bi zaboravili tu dosadnu veeru i rano legli?
DOANA:
Da. (iznenada) Gospode, ne!-Bog zna koliko bih volela ali ne moemo, zar ne?
FILIP:
Zar ne? (vidi Henrijevu aktovku i brzo je stavlja iza sofe) ne, ne moemo! ta
nosi veeras?
DOANA:
Nisam mogla da se odluim pa sam izala i kupila par novih haljina.
FILIP:
(smejui se) Dve nove haljine. To ne lii na tebe, bravo. Moe sada da
zaboravi na tu tvoju staru crnu. Ima li jo neeg uzbudljivog?
DOANA:
(mrmljajui s krivicom) Ne, nita, ba nita, vrlo mirno, ne, niko nije dolazio,
ak ni posetilac, ba mirno. Pazi, ja u da krenem i spremim pie a ti napuni
sebi kadu-popi pience. Popij i moje ako eli pre no to se presvue.
FILIP:
Da, al moramo da izaemo do osam.
DOANA:
(prelazei u garderobu) Ili sedam etre's pet.
FILIP:
Ili ak i ranije.
DOANA:
Jo bolje.
Izlazi do garderobe uzimajui haljinu sa kreveta. Filip se zavaljuje. Stavlja
nemarno ruku izmeu jastuka na sofi i izvlai stranu FILIP: Lindinog pisma.
N.B. Ovo je duplikat stranice koji se stavlja pre dizanja zavese, isto radi
bezbednosti. Baca pogled na to.
FILIP:
(itajui povrno.)to mi je potpuno oduzelo dah-
Henri ulazi vedro iz radne sobe.
HENRI:
Ne znam ta hoe. ini se da Spenlou ovde obavlja prilino dobar posao.
Page 26
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(itajui naglas.) ista perfekcijateko da pobegne od mua itd.
HENRI:
ta to ima starino?
FILIP:
Nemam pojma. Naao sam izmeu jastuka.
HENRI:
(Uzima i ita.) Strana FILIP:. gde su jedan i tri?
FILIP:
Ne znam.
HENRI:
bez daha- ta da ovek kae o takvim trenucima Mu itd. ali pokuaj da
neto smisli ba mi se svia ideja da pokuamo (Poinje da se smeje
ovim nagovetajima.) Jesi li siguran da ne moe da nae stranu DOANA:?
FILIP:
ta misli, ta je to?
HENRI:
Pa sigurno nije odeljak broj FILIP: iz Vini dPu!
FILIP:
Zna ta mislim? Rekao bih da je to deo ljubavnog pisma.
HENRI:
Alal vera! (Henri daje pismo Filipu.)
FILIP:
Mislim da je ovo sramno- da gospoica Hauzer prima ovakva pisma.
HENRI:
Nije napisano Silviji.
FILIP:
Kako zna?
HENRI:
(Pokazuje na pismo.) Teko da pobegne od mua itd.
FILIP:
Ah, da. Pa ko bi to onda mogao da bude? (Henri ne odgovara, samo uteno
Page 27
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
sputa ruku na Filipovo rame. Njemu postaje jasno ta Henri misli.) Ne misli
valjda Doana?
HENRI:
A ko drugi? Verovatno nije ozbiljno. Malo golicanja i akanja.
FILIP:
Golicanja i akanja?
HENRI:
Pouri i daj mi pie, uskoro treba da se poisti.
FILIP:
Samo malo, ne moe da pravi tako uvredljive primedbe. Mislim ovaj (On
poinje da muca.) ak i da je napisano Doani, sroeno je neodreeno. Moda
je samo pismo zahvalnosti.
HENRI:
Tano, to je to.
FILIP:
U svakom sluaju, nita ne ukazuje da je to uopte od nekog momka. (Henri
ga pogleda.) Moe da bude od ene koja vodi asove kuvanja Kordon Ble.
HENRI:
Zaodenuto tim reima?
FILIP:
Oni su jedna veoma nakinurena i izvetaena druina. Ima smisla. Tvoj- ovaj-
okoladni krem- me je ostavio potpuno bez daha!
HENRI:
Filipe. Probao sam Doanin krem.
FILIP:
Dovraga, ako ide na asove moda se i popravlja. (Obraa se pismu.) Da.
Oigledno se popravlja, ista perfekcija.
HENRI:
(Sarkastino.) Shvatam.
FILIP:
znam kako ti je teko da pobegne od mua itd.
HENRI:
armantno, zar ne? Ti spada u itd.
Page 28
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
ali molim te da proba neto. Bie da je to naredni as. (Henri samo klima
glavom.) oduevljen sam idejom da probam-
HENRI:
Tvoju pitu s jabukama? Filipe, daj, molim te.
Henri uzima list natrag a Elister ulazi.
ELISTER:
A sada presvlake za-
FILIP:
(Okreui se ka njemu.) Napolje!!
Elister se okree i izlazi.
HENRI:
Smiri se, stari moj.
Elister ponovo ulazi.
ELISTER:
Bie puder plavo da znate!
Filip jurne na njega a Elister pobegne.
FILIP:
Nemogue da je Doana.
HENRI:
Rei to posle veere, hoe li? Treba neto da obavim veeras, sea se?
Gospoica Vilkinson.
FILIP:
Stoji tu i optuuje moju- ko je gospoica Vilkinson?
HENRI:
Operaterka na centrali koja mi je dala vezu.
FILIP:
Stoji tu i optuuje da je moja ena neverna a jedino o emu moe da
razmilja je tvoja telefonistkinja.
HENRI:
Page 29
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(Bacajui pogled na svoj sat.) Aha, u pravu si. Ako supruga skree sa ina
postoji mnogo znakova. Mora da bude idiot da ne primeti. Te, zaboravi to i-
FILIP:
Znakova? Kakvih znakova?
HENRI:
Pa, zna, to ih pogaa na razne naine. Neke ene jurnu da kupuju novu
garderobu.
FILIP:
Boe. (Hvata Henrija.)
HENRI:
ta?
FILIP:
Dve nove haljine danas popodne.
HENRI:
Druge ene postaju previe nene prema svojim muevima.
FILIP:
(Ponovo hvata Henrija.) To je. Praktino me je zavela pre pet minuta. Ne mogu
da verujem, Henri, mislim da sam joj uvek pruao ono to eli. Pustio sam je
da dovede tog prokletog dekoratera koji nas je zasuo svim i svaim od tog
imbecilnog zvonceta do ovalnog kreveta.
HENRI:
Mislio sam da te pitam za taj krevet. Moe li da kupi ovalnu posteljinu?
FILIP:
Ne! (Vraajui se na problem pisma.) ta da radim?
HENRI:
Ja bih probao sa etvrtastom pa bih podvio okove.
Filip odmahuje rukama u oaju.
FILIP:
Koji su jo znaci?
HENRI:
Da vidimo, ovaj- turija u tri sata ujutru.
FILIP:
Page 30
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ta?
HENRI:
A ne, to je za neto drugo.
FILIP:
Pazi, imamo nova garderoba, previe nenosti i ta jo?
HENRI:
Da li postaje nervozna bez razloga i smeje se bez veze?
FILIP:
Smeje se bez veze. Ne, poteno ne mogu da kaem da to radi. Ali imamo dva
pogotka od tri. Daj mi to pismo.
HENRI:
Filipe, pola osam je.
Doana ulazi u spavau sobu iz garderobe i nosi haljinu i par cipela. Obuena je
u komotan penjoar.
FILIP:
Daj mi to pismo. (Uzima ga.)
HENRI:
ta e da uradi?
FILIP:
Ui u, suprotstaviti joj se i rei- (On se iznenada nae licem u lice sa njom kad
otvori vrata spavae sobe.) Zdravo draga! (Brzo gura pismo u dep.) ta
hoe, ta hoe?
DOANA:
Nita. Dola sam samo da kaem- (Iznenada vidi Henrija.) Henri!
HENRI:
Da?
DOANA:
(Nervozno.) Koliko si tu?
HENRI:
Pet minuta.
DOANA:
Sreo si- ovaj- nekog u dolasku?
Page 31
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Ne.
DOANA:
Dobro. Pazi da ih ne sretne u odlasku. (Poinje da ga gura.)
HENRI:
(Zastaje.) U stvari, nadao sam se brzom piu.
DOANA:
Evo ti moje.
Uzima pie iz Filipove ruke i daje ga Henriju.
HENRI:
Nisam ba lud za dinom.
DOANA:
Nema veze. Koncentrii se na tonik.
Usiljeno se smeje. Filip gleda u nju pa u Henrija i opet u nju.
FILIP:
(Ravnim tonom.) emu se smeje?
DOANA:
(Vedro.) Niemu.
HENRI:
Tri od tri.
FILIP:
(Hladno.) ta eli, duo?
DOANA:
E pa samo sam elela da znam ta misli o ovome. (Prua haljinu i cipele.)
HENRI:
(Vrlo brzo.) Veoma, veoma lepo.
FILIP:
Je l i to novo?
DOANA:
Da, pitam se da l se uklapa.
Page 32
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(Virei u svaku cipelu.) Da, da. Savreno.
HENRI:
Sa haljinom.
FILIP:
Aha, da. Ti si danas malo otkaila, zar ne, nove haljine, nove cipele-
DOANA:
To nije nita, kupila sam i neke stvari za stan. (Kree ka vratima spavae
sobe.) Poslae ih iz Herodsa ujutru.
FILIP:
ta e da poalju? (Sledi je do spavae sobe.)
DOANA:
Jedno tuce aa za ampanjac, bambus kolica i ogroman Fikus Elastika Dekora.
FILIP:
ta ti je to?
DOANA:
Gumena biljka. (Veselo se smeje i izlazi do garderobe.)
FILIP:
ta kae na to?
HENRI:
Nema siguran dokaz. Ja bi prespavao na tome.
FILIP:
Jesi li joj video oi, svetlucaju kao eravice?
HENRI:
Pazarila je u Herodsu.
FILIP:
To nije od bambus kolica ili vetake aspidistre.
Marira pravo u spavau sobu i stavlja pismo na krevet.
HENRI:
Pobogu, ta radi?
Page 33
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Traim dokaz.
HENRI:
ta?
FILIP:
Pazi, ako je nevina pitae se ta je to.
HENRI:
A ako je kriva?
FILIP:
Uskoro emo videti.
Sada se ve vratio u dnevnu sobu i zatvorio vrata. Savio se i gleda kroz
aluzine.
HENRI:
ta vidi?
FILIP:
Plafon. (Gleda kroz kljuaonicu.)
HENRI:
ta se nada da postigne?
FILIP:
Da dobro vidim svoju enu.
HENRI:
Skloni se!
Gura Filipa u stranu i gleda kroz kljuaonicu.
FILIP:
Doavola, ona je moja ena.
HENRI:
Ja sam ti najbolji prijatelj.
I dok se guraju pred kljuaonicom, Elister ulazi iz radne sobe sa dva ki
jastuka. Naglo zastaje kad vidi ova dva mukarca. Njegov poetni izraz
iznenaenja se menja u krajnje uenje kad mu je sinula asocijacija. Ide na
Page 34
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
prstima posmatrajui u oku.
HENRI:
Moda nee ponovo da izae.
FILIP:
Ne zna Doanu. Deset minuta e da ide tamo-amo pre tuiranja.
HENRI:
Siguran si?
FILIP:
Imamo papilotne, hladnu kremu, pudere i GOSPOICA SMAJT:VOLTER:
varijanti spreja.
HENRI:
Treba da vidi Lindu uvee. Kao da idem u krevet sa mainom za vafle.
Doana ulazi u spavau sobu i kree se prema vratima dnevne sobe.
FILIP:
Da, znam na ta misli.
Taman su ponovo stali u ravan sa kljuaonicom kad Doana otvori vrata. Dva
mukarca padaju kao snoplje na kolena i pretvaraju se da trae neto na podu.
DOANA:
(Dok ulazi u dnevnu sobu.) Duo, da li si video (Zastaje kad vidi mukarce
pred svojim nogama.) Da li ste izgubili neto?
HENRI:
Izgleda jesmo.
FILIP:
Jesmo.
HENRI } (Zajedno.)
FILIP Petoparac. Dugme za manetnu.
FILIP:
Dugme za manetnu od pet para.
DOANA:
Page 35
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
O (Poinje da trai.)
FILIP:
Nije vredno truda. ta si htela?
DOANA:
Moj sprej.
FILIP:
Koji sprej?
DOANA:
Dezodorans, jesi li ga uzimao?
FILIP:
Ne, nisam.
DOANA:
U redu, prestao si da ga pozajmljuje od kako si grekom upotrebio moj lak za
kosu. Henri trebalo je da ga vidi. (Rairila je i ukrutila obe ruke, smeje se, vidi
dezodorans na prozoru, uzima ga i ide ka spavaoj sobi sa rairenim rukama.)
Vraa se u spavau sobu i pravo ide ka garderobi. Filip zatvara vrata te on i
Henri ponovo kleknu.
HENRI:
Stari, ne shvatam, zato bi lak za kosu ukrutio tvoje ruke?
FILIP:
(Kikoui se.) E, pa vidi, sprej ini da- (prestaje da se kikoe.) To nije vano!
Koncentriimo se na ono to radimo.
Elister ulazi iz radne sobe i uje poslednju opasku.
HENRI:
Zato to si priao ona nas je malopre skoro uhvatila.
Elister je ponovo ukopan u mestu.
HENRI:
Podigni glavu, elim da vidim koliko i ti.
FILIP:
Dobro, dobro, ali to je bila moja ideja.
HENRI:
Page 36
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Iskreno, mislim da grei. Posebno to to ovako radi.
Elister reaguje.
FILIP:
Ona nas je dovela u ovu situaciju.
Elister reaguje.
HENRI:
ta misli da e da uradi?
FILIP:
Pst! Voleo bih da sam uradio ono to sam nameravao.
HENRI:
ta?
FILIP:
Da uem tamo i pokaem joj.
Elister izgleda zaprepaeno kad Silvija ue iz hodnika.
SILVIJA:
Gospoo Makm-
ELISTER
HENRI
FILIP }
(Zajedno.) Aaaah!
Henri i Filip odmah skoe na noge. Onda brzo ponovo padnu na kolena i trae.
Elister, potpuno zbunjen, i sam pada na kolena u isto vreme. Dvojica
mukaraca ga ljutito pogledaju i on ustaje.
FILIP:
ta eli Silvija?
SILVIJA:
Uskoro izlazim. elela sam da pitam gospou Makm da li hoe jo neto.
FILIP:
Ne, nee, vrlo je zauzeta u spavaoj sobi.
Page 37
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
SILVIJA:
I vi izlazite, je l?
FILIP:
Da.
SILVIJA:
Dobro, rei u laku no pre odlaska.
FILIP:
Mnogo hvala.
SILVIJA:
Nema na emu.
Dok prolazi pored Elistera brzo ga tipa za zadnjicu.
ELISTER:
(Vie.) Ah!
Silvija izlazi u hodnik a dvojica mukaraca se okreu da vide Elistera.
HENRI:
ta je s vama?
ELISTER:
(Brzo.) Nita. Nita nisam video. Mislim nigde ne mogu da ga naem. (Baca
pogled na sto.) Moj santimetar; a, tu je. (Zgrabio ga je sa stola.) Mnogo hvala.
(Zatim sa naglaskom.) Molim vas da ne ustajete.
Elister izlazi i ide u radnu sobu. Filip se odmah vraa do kljuaonice. Henri ga
prati sa oklevanjem.
FILIP:
Nadam se da nismo propustili. Ne, pismo je jo tamo.
HENRI:
(Gleda na sat i uzdie.) Gospode boe.
FILIP:
Henri ne razumem zato.
HENRI:
Zato ta?
Page 38
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Zato je neverna posle petnaest godina.
HENRI:
Ne znam. Pretpostavljam, ako nisi zadovoljan svojim pekarom, kifle kupuje na
drugom mestu.
FILIP:
(Polako skree pogled na njega.) To je apsolutno uvredljivo. Nikada nije bilo
problema, ali ba nikakvih, sa naim- s e k s o m. Izbaci to. Sumnjam da je
neko imao medeni mesec poput nas.
HENRI:
To je bilo pre petnaest godina.
FILIP:
Da.
HENRI:
A koko je sad?
FILIP:
Fino.
HENRI:
Ba fino. Koliko esto, dnevno?
FILIP:
(Neprijatno mu je.) Henri.
HENRI:
Kvartalno.
FILIP:
Henri, molim te.
HENRI:
Pa koliko esto?
FILIP:
Za ime boga, ne topujem vreme!
HENRI:
Jasno mi je, godinje.
FILIP:
Page 39
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Stvar je u tome da sam bio veran 15 godina.
HENRI:
Ja bih rekao da je u tome tvoj problem. Ti si i sada dosadan kao to si bio i
onda.
FILIP:
Pazi-
Zvoni telefon.
FILIP:
Doavola. Neka zvoni.
Telefon zvoni jo nekoliko sekundi.
FILIP:
Moglo bi da bude vano, bolje odgovori.
On kree ka telefonu, a Doana ulazi u spavau sobu nosei bade mantil i
atraktivnu kapu za tuiranje.
HENRI:
Brzo, vraa se.
Filip tri nazad ka vratima. Doana baca pogled prema dnevnoj sobi, mrti se,
a zatim podie slualicu.
DOANA:
(U telefon.) GOSPOICA SMAJT:GOSPOICA VILKINSON:VOLTER:0 Ko?...
Gospoica Smajt Pa bio je Ali mislim da je izaao na trenutak Svakako.
Saekajte, samo da naem neto da zapiem, malo sam vlana Rekoh malo
sam- O, nema veze.
Naginje se i uzima inkriminisano pismo sa kreveta. I ne gledajui u njega
okree stranu, vadi olovku iz toaletnog stoia i pie. Filip i Henri reaguju na
to.
DOANA:
A sada (U telefon.) Smajti- kako to piete
S m a j t i, i broj?... Klerid, jasno mi je. U redu. Hvala. Rei u mu. Do
vienja.
Sputa slualicu. Sa pismom u ruci ide prema vratima dnevne sobe. Filip i
Henri se guvaju jedan preko drugog do sofe i sedaju to je mogue vie
nonalantno.
Page 40
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Filipe. (Ulazi u dnevnu sobu i nervozno zastaje kad vidi Henrija.) Jo si tu,
Henri.
HENRI:
Da.
DOANA:
(Nervozno se smeje.) O, ba super.
Dvojica mukaraca reaguju na njen smeh.
DOANA:
Imam poruku ovde. Zar niko od vas nije uo telefon?
FILIP
HENRI }
(Zajedno) Ne.
Tokom dijaloga Filip nikada ne skida pogled sa pisma.
DOANA:
Iskreno.
FILIP:
ta je sa porukom? (Pokazuje na pismo.)
DOANA:
Pozovi gospoicu Smajt iz Klerida do 8 sati. (Vraa se u spavau sobu a Filip
je prati.)
FILIP:
Klerid u 8, dobro.
DOANA:
I ako telefon ponovo zazvoni, javi se. Pokuavam da se osuim. A gde je korpa
za papir?
Ona guva pismo, baca ga kroz prozor i odlazi u garderobu.
FILIP:
Uh!
HENRI:
Page 41
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ta je?
FILIP:
Moj jedini dokaz, pravo kroz prozor. (Juri prema prozoru.)
HENRI:
(Pratei ga.) Vrati se.
FILIP:
(Naginje se kroz prozor.) Tu je, tu je! Na sred puta.
HENRI:
U picu guve, tvoja srea.
FILIP:
Taksi! Taksi! Prati taj komad papira Da, prati taj- (Okree se Henriju.) Divno.
Sii u da ga donesem.
HENRI:
Sada je ve na pola puta do Hajd parka.
Filip gura Henrija prema hodniku kad Linda ulazi sa bocom ampanjca. Henri i
Linda se nalaze licem u lice i prepadnuti su. Henri je odmah ljubi odsutno.
Onda se okree Filipu.
HENRI:
To je moja ena.
FILIP:
Stvarno.
LINDA:
ta radi ovde, Henri?
HENRI:
Svratio sam samo da se dogovorim za korice za Herija Strljena. Pa, bio je ovo
divan dan, zar ne?
LINDA:
Da, mada sada duva neki povetarac.
FILIP:
Povetarac. (Baca pogled ponovo na prozor.) Gospode boe! (Prema Henriju.)
Moje pismo!
Filip se sjurio prema hodniku.
Page 42
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
ta je sa Filipom?
HENRI:
Vetar.
Doana ulazi iz garderobe i dalje u bade mantilu i ide prema dnevnoj sobi.
DOANA:
Filipe, hoe li da ti napunim kadu? (Iznenada vidi Lindu.) Linda!
LINDA:
Ne, hvala.
DOANA:
Kakvo prijatno iznenaenje. (Izvetaeno joj se smeje.) ta ti radi ovde?
HENRI:
(nevino) Da, ta radi ovde?
LINDA:
Navratih da vidim Doanu.
HENRI:
A za koga je ampanjac?
LINDA:
(dajui ga Doani) Srean roendan, draga moja.
DOANA:
(potpuno zbunjena) Hvala.
HENRI:
(u prijatnom iznenaenju) Nisi mi rekla da ti je roendan.
DOANA:
(mumljajui) A, ne, pa, vidi, i nije, ona ne, ja nisam mogla, ti ne sme. (zauti
i kikoe se)
LINDA:
Da li se zadrava, Henri?
HENRI:
Ne, ne, samo sam reavao ovo pitanje knjige sa Filipom.
Page 43
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Gde je on?
HENRI:
Sjurio je dole samo da-ovaj-ovaj-
DOANA:
U kancelariju?
HENRI:
Da, ba to. Brzo se vraa. (nervozno) Ne smeta ti da sebi sipam viski, Do?
DOANA:
Ne, izvoli.
HENRI:
Hoe li ti neto?
LINDA:
Ne, hvala. (Gura ga u bar i zatvara vrata.)
DOANA:
Nije trebalo da doe pre 8.30!
LINDA:
Htela sam da stavim ampanjac na led. Uini to za mene, hoe? Skoknuu do
kue da obuem neto obeavajue. O-gde ti stoji aj?
DOANA:
aj?
LINDA:
Nita ne mogu dok ne popijem olju aja.
Telefon zvoni i Doana die slualicu.
DOANA:
5970... Da, ja sam gospoa Makm...Koji Volter? Volter!
LINDA:
Volter?!
HENRI:
(glava proviruje u sobu) Ne, u redu je, vie volim sodu. (ponovo nestaje)
DOANA:
Page 44
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Da, sluajno je ... (Lindi) Hoe s tobom da razgovara. Mora da je poludeo.
LINDA:
Postaje nestrpljiv. Uzeu u spavaoj sobi. (Tri, zatvara vrata spavae sobe)
DOANA:
(sarkastino) Budite na vezi, momenat. Pokuavam da vas spojim.
LINDA:
(u telefon) ta je bilo, Voli Voltere?
DOANA:
O, uspaljua!
Doana sputa slualicu i stavlja mpanjac na sto.
LINDA:
(u telefon) Da, sve sreeno, slatki moj.
Henri dolazi iz bara. Tokom narednog dijaloga Linda se valja po krevetu leima
okrenuta publici i ne ujemo njen razgovor.
HENRI:
Ne smem dugo, Linda, ja-o, pa gde je ona?
DOANA:
Telefonira.
HENRI:
Mislio sam da ti telefonira.
DOANA:
Ne, ja sam svoje zavrila. Ona se iznenada setila da dugo nije zvala ujaka.
HENRI:
Aha, shvatam. Kog ujaka?
DOANA:
Imate li ujka Dorda?
HENRI:
Da.
DOANA:
E, tog!
Page 45
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Dobri stari ujka Dord. U zadnje vreme smo ga zapostavili.
Ide prema spavaoj sobi a zabrinuta Doana ga prati. Linda se sada okree na
krevetu i alje poljupce Volteru u telefon. Henri ulazi iza - Linde koja ga ne
vidi. On se smei njenom brinom odnosu prema ujka Dordu.
HENRI:
(konano) Pozdravi ga.
LINDA:
(pometeno) ta?
HENRI:
Kai mu da se dri.
LINDA:
Dri?
HENRI:
Ujka Dord.
LINDA:
A, da-(u telefon) Ne, ne, to je Henri...tvoj neak...moj mu-Henri...H E N-
HENRI:
ekaj- (kree) Daj da mu kaem neku re.
LINDA:
'enja, ujka Dord. Iskljuila se meugradska. (Lupivi po telefonu dodaje
slualicu Henriju. uri u dnevnu sobu.)
HENRI:
Meugradska? Pa on ivi u Patniju. (I on ulazi u dnevnu sobu.)
LINDA:
ao, Do, duo. Moda se vidimo preko vikenda. (Zatim tiho.) Ostavi spoljna
vrata otkljuana. (Glasnije.) Vidimo se kod kue, Henri.
HENRI:
Neemo. Zaboravih, izlazim veeras.
LINDA:
Ba teta.
Page 46
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Da, uobiajena stvar.
HENRI
LINDA }
(zajedno) Zabavlja vanog klijenta.
HENRI:
Ba, to, aha.
LINDA:
Ko je to, Henri?
HENRI:
M? Ovaj, jedan postariji direktor kole. Iz Heroua.
DOANA:
O.
HENRI:
(Lindi.) Ona, ovaj, zamilja da je neki pripoveda.
LINDA:
Aha.
Devojke razmenjuju znaajan pogled.
HENRI:
Dobio je-ovaj-uzbudljivu ideju. O kornjai.
LINDA:
Stvarno.
HENRI:
Bil Hemfriz.
DOANA:
Neobino ime za kornjau.
HENRI:
Da-ne, to je ime autora. Nismo se jo odluili za ime kornjae, to je jedan od
razloga to se viamo veeras. Nisam, u stvari, sreo tog-
Page 47
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
Bila Hemfriza.
HENRI:
Hvala. Te, kad kaem nismo se sreli, askali smo prilino telefonom. Pun je
ideja. Rekao bih da emo oduiti veeras.
DOANA:
Pa, ne preteruj, Henri.
HENRI:
Ne, ne, neu (Lindi) Ne mora da me eka.
LINDA:
U stvari, ja-ovaj-moda u i sama da zakasnim.
HENRI:
O, stvarno.
LINDA:
I ja izlazim.
HENRI:
(iznenaeno) Zaista?
LINDA:
Biu zauzeta do-
DOANA:
Pola jedanaest.
LINDA:
Pola jedanaest
HENRI:
ta je u pitanju?
LINDA:
Doana me je ubedila da uradim neto za dobrotvorno drutvo.
HENRI:
Jesi li, Do? Super. Ne iscrpljuj se.
LINDA:
Sve je to za plemenitu stvar.
Page 48
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Stvarno? A, ta?
DOANA:
Nerazvijena podruja.
Linda na brzinu ljubi Doanu i odlazi dok Filip poinje da besni.
LINDA:
Hej, Filipe, ne prestaje, kako ti je stomak?
FILIP:
Ba uasno.
DOANA:
Filip-(ispraa Lindu) Mora da je njegov ir, uvek je takav kad je u frci
Obe devojke nestaju.
HENRI:
ta je bilo?
FILIP:
Ispitivala me je policija.
HENRI:
O emu?
FILIP:
Pomerio sam vozilo koje nije moje.
HENRI:
Zato?
FILIP:
Prokleto pismo je otilo u ahtu-kola su se parkirala na nju-vlasnik je
otiao-nisam mogao da ga zaustavim-a nisam mogao da izvuem pismo ispod
toka-uao sam u kola-uhapsie me.
HENRI:
O, bogamu, Filipe. Nepromiljen si. A ta je sa mojom gospoicom Vilkinson,
eka da je pozovem i kaem joj da moe da doe.
FILIP:
Batali gospoicu Vilkinson. Imam krizu u kui i ljutog policajca ispred kue.
Page 49
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Zato?
FILIP:
eli da me identifikuje.
HENRI:
Ima dozvolu ili neto.
FILIP:
Da, u fijoci. (Ide do stola)
HENRI:
Gde je taj pozornik?
FILIP:
U glavnom ulazu.
HENRI:
Idem to da reim.
FILIP:
To e me kotati najmanje osamnaest meseci.
HENRI:
Ti i tvoje prokleto pismo.
FILIP:
A i nije ostalo mnogo od njega. (Vadi pocepan i umaen deo pisma iz depa.)
Moj poslednji komad dokaza u pariima.
Henri uzima Filipa za ruku.
HENRI:
Dobro. Pozabaviemo se zakonom, onda moe da se spremi i poisti.
Idu prema holu. Elister ulazi ponovo sa dva kierajska jastuka.
ELISTER:
Preneraeno se izvinjavam to upadam, ali ako ne dobijem-
FILIP:
Ne sada. Zauzeti smo.
ELISTER:
(Die obrvu.) Ba fino.
Page 50
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Hitno je.
HENRI:
Imamo upravo neprijatnost sa policijom.
ELISTER:
Vidim
Pogledaju ga i taman kad treba da izau, ue Doana.
DOANA:
Pouri, Filipe. Krajnje je vreme da se obuemo.
FILIP:
(prkosei nevernoj eni) Obui u se kad ja to hou.
HENRI:
Momina.
FILIP:
I, nikako pre.
DOANA:
(Zbunjena) Duo.
HENRI:
Ne sme tako da razgovara sa svojom enom.
FILIP:
O, stvarno.
HENRI:
Posebno ne na njen roendan.
Filip zabezeknuto gleda dok ga Henri gura u hol.
FILIP:
Roendan?
Izlaze.
ELISTER:
A, sad, ovi jastuci.
Page 51
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Divno izgledaju, razbacaj ih okolo.
ELISTER:
Ne. Oni su za radnu sobu gospodara ali on nee da mi da komentar.
DOANA:
O, previe su kitnjasti za njega. U svakom sluaju neu da navaljujem sada,
nije u dobrom raspoloenju.
ELISTER:
(naglaeno) O, ne znam.
DOANA:
Imao je naporan dan. Razgovor o tome s njim ujutru. Laku no, Elistere.
ELISTER:
O, gospoo Makm, nisam li pomenuo?
DOANA:
ta?
ELISTER:
Radim do kasno.
DOANA:
(zabrinuto) Gde?
ELISTER:
Ovde.
DOANA:
Ne!
ELISTER:
ta?
DOANA:
Ne. Ne moe Mislim, ne sme.
ELISTER:
Imam da zavrim sitnicu - dve.
DOANA:
Ali, svi izlazimo.
Page 52
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
Odlino. Niko mi nee smetati.
DOANA:
Da, hoe, mislim, mogao bi. Mislim ti bi mogao da smeta drugim ljudima.
ELISTER:
Kojim drugim ljudima?
DOANA:
Ovima dole.
ELISTER:
Draga, samo kaim zavese.
DOANA:
Ali to je uasno teak materijal. Zato se ne odmori? (Posauje ga na tabure s
leve strane)
ELISTER:
Ali, oseam se super.
DOANA:
Ne, Elistere, ne elim da ovde ostaje noas.
ELISTER:
Zato ne?
DOANA:
Jer-elimo da poe sa nama-na izdavaku veeru. Kao na gost.
ELISTER:
Izdavaku veeru?
DOANA:
To je, u stvari, ideja moga mua.
ELISTER:
(Sumnjiavo) Je l?
DOANA:
Da. Verovao ili ne, ba te zagotivio.
ELISTER:
Stvarno?
Page 53
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ulaze Filip i Henri.
FILIP:
Ali, Henri. Stalno ti ponavljam, policajcima se nudi mito.
HENRI:
Mislio sam da e biti OK.
FILIP:
A sigurno dva ilinga.
HENRI:
Otiao je prilino zadovoljan.
Zvoni telefon.
FILIP:
Proklet da je taj telefon.
DOANA:
Ne, ne-ja u. (Smeje se.)
Doana ide da se javi i tokom naredne scene Filip je pomno prati pogledom.
DOANA:
(die slualicu) Da, on je u stvari Za tebe je, Henri?
HENRI:
(Leerno.) Mene?
DOANA:
Centrala. Neto u vezi sa linim pozivom.
HENRI:
Rezervisao sam -(s olakanjem) lini poziv? (Grabi telefon i stavlja ruku na
slualicu dok objanjava Doani) Bie da je to Njujork. Ranije sam zakazao
razgovor. Hoemo britanska prava za Medveda Jogija.
FILIP:
(zajedljivo) Sreno!
HENRI:
Hvala. (u telefon) Halo, centrala, ovde Lod o, da, hteo sam da pozovem ali
sam zakasnio da, jo uvek elim!... Imajui na umu razliku u vremenu, bolje
u osam i petnaest ekau. enja. (Vraa slualicu) Mislim da je medved Jogi
u torbi.
Page 54
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
Gospodine Makm, ako bih mogao samo-
FILIP:
(otro) ta elite?
ELISTER:
O, vaa ena smatra da su ovi jastuci previe kitnjasti za vau radnu sobu.
FILIP:
(jo uvek sevajui oima na Doanu) Je l?
DOANA:
Samo sam pomislila da se ne bi sloilo sa onim to je Elister ve uradio tamo.
FILIP:
Vrlo verovatno, on moe i da promeni ono to je uradio. (S naporom) Sviaju
mi se ti jastuci. Oboavam ih. I elim ih na crnom vedskom kanabetu,
najbolje konom, sa grimiznim tepihom i oran plastinim zavesama. (Elisteru)
ta kaete na to?
ELISTER:
Ha-ha!
DOANA:
Dragi, mora da se ali.
FILIP:
Nisam nikada bio ozbiljniji.
DOANA:
Ne lii mnogo na sebe, Filipe.
FILIP:
(uz slabaan osmeh) Nauimo poneto novo jedni o drugima svakog dana, zar
ne draga?
DOANA:
Da-svakako. Ne obraaj panju na njega, Elistere.
FILIP:
(Mrzovoljno) elim moj crni vedski kanabe, moje plastine zavese i grimizni
tepih.
Page 55
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
(Lupkajui u sat) Filipe, pola osam je.
HENRI:
Tano.
FILIP:
Pa ta?
DOANA:
Za pola sata e biti osam sati.
FILIP:
Via matematika je uvek bila njena jaa strana.
DOANA:
Sve to kaem je da treba da se spremimo za veeru a Henri treba da se nae
sa Bilom.
HENRI:
(blentavo) Bilom?
DOANA:
Autorom kornjae.
HENRI:
O da, naravno. Bil Hamfriz.
DOANA:
(Filipu) O, i zaboravih da ti kaem da si pozvao Elistera da poe s nama na
veeru.
FILIP:
Elistera? Pobogu, zato?
DOANA:
Radi drutva.
FILIP:
Dosta mi ga je i ovde.
ELISTER:
Ne brinite. Radim ovde do kasno noas.
DOANA:
Ne, ne radi!
Page 56
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Ne, ne radi!
DOANA:
Stvar je u tome, dragi, ne sme da zakasni.
FILIP:
Aha? Zaprepaujue je kako me ljudi uzimaju zdravo za gotovo. Zakasniu
ako hou. O mnogo emu elim da razgovaram.
ELISTER:
Super. A sada, o radnoj sobi-
FILIP:
To je reeno, hvala, gospodine Spenlou. Grimizne zavese, oran koni kanabe i
crni plastini tepih. (Svi reaguju to je sve pomeao)
ELISTER:
Jo neto?
FILIP:
Da. Neto to se slae s vaim ding - dong zvonom.
ELISTER:
(zadovoljno) O, stvarno?
FILIP:
Ispiranje olje uz muziku.
DOANA:
Ne, molim te, duo. Prepusti to Elisteru.
FILIP:
Mogu apsolutno sam da donosim svoje umetnike odluke.
ELISTER:
(ljuto) Da. Muziko-pretpostavljam da ne biste i jato patkica na zidu kupatila.
FILIP:
Ljupko.
HENRI:
(Zblenuto) A moe i onu kamenu figuru koja peca u-
FILIP:
Page 57
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
O, umuknite.
ELISTER:
teta to ranije niste pokazivali interesovanje.
FILIP:
Pa, sada to nadoknaujem.
ELISTER:
Mislio sam da vaa ena ima kart blan.
FILIP:
Zaista? E, pa nema!
HENRI:
Polako.
DOANA:
Spremi se, dragi, i moe imati to poeli.
FILIP:
Hvala. (dramatino) Ostau veeras kod kue.
DOANA:
Kod kue!?
HENRI:
Ne, ne moe!
DOANA:
Ne, ne moe!
ELISTER:
Ne, ne moete!
FILIP:
(Elisteru) Kakve to veze ima s tobom?
ELISTER:
Nikakve.
FILIP:
(Doani) Veeras ostajemo kod kue. ta ima da kae na to?
DOANA:
(uzimajui slualicu) Mislim da u pozvati Lindu.
Page 58
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(Doani) Kakve to veze ima s Lindom?
DOANA:
Nikakve. To i nameravam da joj kaem. (Vidi Henrija i benasto se nasmeje) U
spavaoj sobi.
Tresne slualicu i brzo ide u spavau sobu. Tokom narednog dijaloga ona
okree broj leima okrenuta publici.
ELISTER:
(besno) Muka mi je od ljudi koji ovde menjaju miljenje!
HENRI:
U redu, ne uzbuujte se.
ELISTER:
Oh!
HENRI:
(apatom) Za ime boga, Fil, a ta je sa mojom operaterkom?
FILIP:
(apatom) Imam line probleme.
HENRI:
(apatom) Gospoica Vilkinson dolazi ovde u 8:15!
Elister im se pribliava.
ELISTER:
Jo malih tajni?
HENRI:
Ne, to je u vezi s momkom s kojim se viam veeras.
ELISTER:
O, da. Bil Hamfriz.
HENRI:
Pa ako ne moemo da koristimo ovo mesto, ii emo na ples.
ELISTER:
(zlurado) O! (Baca veselo jastuke u vazduh.)
Page 59
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Mora li da ostane, Spenlou?
ELISTER:
Da, imam mnogo s im da se izborim.
FILIP:
Moe da zaboravi polazak na veeru s nama.
ELISTER:
Hvala. (Sakuplja jastuke s poda.)
HENRI:
Bolje da otkaem gospoici Vilkinson. Da li Doana jo telefonira?
Ide u spavau sobu dok mi ujemo kraj Doaninog razgovora. eta s telefonom
prema vratima dnevne sobe.
DOANA:
...Pa, neka me gospoa Lod pozove im ue u kuu. Recite joj da je od
ivotnog znaaja i apsolutno-(vidi Henrija dok otvara vrata spavae sobe)
Nevano. (Sputa slualicu.)
HENRI:
Mogu li da se posluim telefonom?
DOANA:
Ne. (Smeje se.) ne jo. (Nervozno ga stiskajui) Da li si reio pitanje oran
plastike, Elister?
ELISTER:
Ne, ali ako e gospodin Makm da promeni sve moje eme boja, idem do kola
da donesem jo kataloga.
FILIP:
Nema potrebe.
Telefon, jo u Doaninim rukama, zvoni. Ona i Henri ga gledaju sumnjiavo,
niko od njih ne eli da sazna ko zove, pokuavaju da ga ignoriu i smee se
jedno drugome, nadajui se da e prestati da zvoni.
FILIP:
(Konano) Da li su svi gluvi ili neto drugo. (Die slualicu.) (u telefon,
odseno) Halo...ko?...Gospoica Smajt? O, ne, nisam zaboravio, malo sam
Page 60
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
zauzet trenutno...Napisali ste deiju knjigu? Voleo bih da ... Klerid, da,
pozvau vas. (Sputa slualicu.)
ELISTER:
Doneu te kataloge.
FILIP:
Niko ne trai od tebe da noas radi neto.
ELISTER:
To vi mislite.
DOANA:
Zaboravi na kataloge. Doi u ujutru u tvoj studio.
ELISTER:
U redu, uradiu to sada. (Ljutito prema Filipu) Znam da vam nije lako da se
otarasite mua itd.
Izlazi. Filip, uvi kako Elister koristi frazu iz pisma, biva zabezeknut. Pokree
se, skoro u transu, prema holu i gleda za Elisterom.
DOANA:
Idem da se obuem. Sasvim si siguran da nee da se predomisli u vezi sa
izlaskom, dragi?
FILIP:
(Mislei jo uvek na pismo) Nije lako pobei'.
DOANA:
U redu, ali ne vidim zato.
HENRI:
Ne, ni ja. Pozajmi telefon, Do. (Kree prema njoj da uzme telefon.)
DOANA:
(brzo) Ne, to je moje. elim da zvrcnem u kupatilu. (Izlazi u garderobu nosei
telefon sa sobom.)
FILIP:
Da li si to uo?
HENRI:
Da, ree da eli da zvrcne iz-
FILIP:
Ne. ,Nije lako otarasiti se mua itd.'
Page 61
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Hm?
FILIP:
To su upravo sada bile Spenlouve rei.
HENRI:
Je l'?
FILIP:
(vadei ostatak pisma) I u pismu, takoe.
HENRI:
O, da.
Obojica bacaju pogled na otrcano pare papira.
HENRI:
Daj Boe da je to ovde.
FILIP:
Zato je on ovde tri meseca. Pria o remek delu. Pazi. Kad ti sledei put
zatrebaju nove zavese, sam ih nabavi.
HENRI:
Nemogue da je Spenlou.
FILIP:
Upotrebio je tano frazu. Moja ena, tu levo, desno i u centru sa graditeljem.
HENRI:
Pst!
FILIP:
Nije ni udo to ga zove na veeru, ne mogu da se odvoje ni deset minuta.
HENRI:
Nema dokaza sada kad je pismo uniteno.
FILIP:
ekaj. Moda je ostatak u njenoj tani. (Uzima je sa stoia gleda po njoj)
HENRI:
Pravi od sebe budalu.
Page 62
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Ti si to ve uradio.
HENRI:
Ima li nekog znaka od njega?
FILIP:
Bojim se da nema. O, vrlo frustrirajue. (Ljutito marira gore - dole steui
tanu) (Ignoriui Henrija) Dok ja u prizemlju itam ,Prie za laku no' Doana
i Spenlou skau po mom ovalnom krevetu.
HENRI:
Ne verujem.
FILIP:
Tako je. Dole detinjarije, gore za odrasle.
HENRI:
Siguran sam da nije Spenlou. (Kikoe se) On je jedan od onih, zar ne?
FILIP:
Od kojih?
HENRI:
Pa-onih-zna
FILIP:
ta?
HENRI:
Peko.-Nastran.
Stavlja ruku mlitavo na bok, pravi nekoliko lelujavih koraka ba kad Elister
ulazi iz hola nosei pune ruke kataloga i uzoraka. Elister ulazi i zuri u Henrija
koji se brzo vraa iz ove poze, seda, vadi svoju lulu da pokae muevnost.
Elister se okree ka Filipu koji jo uvek dri torbicu. Elister gleda tamo - amo.
Filip reaguje na tanu i besno je vraa na stoi.
FILIP:
A sad hou da popriam s vama, Spenlou.
ELISTER:
(Borei se sa tekim katalozima) Dobro, imam sve, ukljuujui i duplu kilu.
FILIP:
Naprezao si se, a?
Page 63
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
Bogami jesam.
Prostire sve po stolu.
HENRI:
Moda je bolje da odloim gospoici Vilkinson. Sii u i pozvati iz kancelarije.
Ne ulei ni u ta. (Izlazi.)
ELISTER:
Pre no to priamo o frcoklama, moda je bolje da reguliemo osnovne eme
boja.
FILIP:
(krguui zubima) Zvui dobro.
ELISTER:
(otvarajui katalog) A, sada, koju boju elite kao dominantnu u vaoj radnoj
sobi.
FILIP:
Crnu.
ELISTER:
(malo pometen) Vidim. Pa, to bi moglo da poremeti vau ideju o kanabetu.
Sada, da vam pokaem ove prilino ljupke kontraste. Ovde su mi uzorci.
Pokazuje Filipu jedan po jedan a on ga i dalje psihiki davi, kada Doana ulazi
u spavau sobu u kunoj haljini nosei, telefon i priajui.
DOANA:
... Ne, ao mi je Linda, ne noas...Pa, morae samo da ponovo Voltera
pozove da mu kae da ne moete da doete ovde...Ne znam, probaj vrt na
krovu Deri i Tomz. ao, ao. (Ostavlja telefon i ozarena otvara vrata dnevne
sobe u koju uri) A sada, due moje, da li je sve u redu?
ELISTER:
Mislim da jeste.
DOANA:
(oputeno) Ne iscrpljujte se. Pa, svi ostajemo ovde, videu da li mogu da
pronaem neto da pojedemo.
Nevino pomazi Elistera po obrazu i izlazi u hodnik. Filip reaguje i seva oima za
njom.
Page 64
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
Vidite, sve zavisi od toga da li sobu koristite pre svega danju ili nou. To je u
potpunosti pitanje svetla.
Tokom izlaganja Filip proverava, da vidi da li je Doana otila.
ELISTER:
Pod tim smatram da li je prirodno ili vetako.
Do sada je Filip sakupio hrabrost.
FILIP:
Da li ste peko ili ne?
Elisterov izgled nekoliko sekundi potpuno prelazi u blentavost, a onda mu se
uini da nije dobro uo pitanje.
ELISTER:
Ako-(proiava grlo) ako ete uglavnom da imate vetako svetlo, predloio
bih tamne boje. S druge strane, (Zastaje i odluuje da konano, moda, i nije
preuo) - Pardon?
FILIP:
Da li ste-(mui se da nae re) nastrani?
Pauza.
ELISTER:
(Dubokim muevnim glasom) Evo, ova plava ima izvanredan kvalitet za to.
FILIP:
Kad kaem nastran, ne mislim nastran-. (Trlja se po stomaku)
Mislim-nastran. (Na udan nain stavlja ruku na bok) Shvatate me?
ELISTER:
Da-Ne! Kad bi smo mogli da se drimo kataloga.
FILIP:
Ne, vidite, Spenlou, ja ne mislim da jeste, ali moj prijatelj misli da o tome
nema sumnje.
ELISTER:
(prepadnut) Va prijatelj?
FILIP:
Page 65
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Da, gospodin Lod.
ELISTER:
O, taj prijatelj.
FILIP:
Te vas opet pitam, a mogu vam rei da mi va odgovor mnogo znai.
ELISTER:
(Pomera se u stranu, polako, korak, dva) Bio bih zahvalan ako-ovaj-
FILIP:
Vidite, prilino sam ubeen da znate zato vas ovo pitam, a ako gospodin Lod
to nije rekao, primite to blago, ja u vas sigurno posmatrati!
Filip kree prema Elisteru koji brzo zaklapa katalog, skuplja svoje stvari i
sklanja se to je mogue dalje.
ELISTER:
Izaberite koju hoete boju a ja neu da naplatim ni peni.
FILIP:
Vidite, Spenlou. Molim vas, voleo bih da verujem gospodinu Lodu.
ELISTER:
Stvarno.
FILIP:
Laknulo bi mi kad biste bili samo pomalo nastrani!
ELISTER:
Pola-pola?
FILIP:
Priznajte. Hajde. Molim vas!
ELISTER:
Mogu vam rei, a vi kaite vaem prijatelju, da sam normalan kao svaki
mukarac. (Gleda u Filipa i koraa unazad) Ja sam sto posto normalan.
FILIP:
(Seda) O, Boe, ne.
ELISTER:
(Prilino zabrinuto) Sada, gospodine Makm, molim vas.
Page 66
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Zato sam sluao Henrija? Znao sam da sam u pravu.
ELISTER:
Ima mnogo drugih riba u moru.
FILIP:
(Ustaje.) O! Vi ste neosetljivi, Spenlou. (Filip ustaje gnevno.)
ELISTER:
Ne mogu van svoje prirode.
FILIP:
(stenje) Kakva zbrka.
Zagnjurio je glavu u ruke. U isto vreme Elister se saginje da pokupi popadale
kataloge a Silvija ulazi iz hola iza njega, obuena za izlazak s tanom na
ramenu. Vidi sagnutog Elistera koji skuplja katalog s poda i udara mu jadac.
ELISTER:
(Skae) Gospodine Makm!
Silvija gleda u udu. Elister je iznenaen to vidi da je to Silvija a Filip gleda
okolo prepadnuto.
SILVIJA:
Izlazim. Laku no, gospodine Makm, vidimo se ujutru. (Filip klima glavom.)
Laku no gospodine Spenlou, (onda apue da Filip ne uje) Vidimo se kasnije.
(Izlazi.)
ELISTER:
(bez razmiljanja) Da. (Shvata.) Ne!
Dok kree da je isprati Filip im staje na put.
FILIP:
Ti ostaje sa mnom.
ELISTER:
(Sklanja se) Ne-molim vas. Priajmo o tome ujutru.
FILIP:
(Obilazei oko njega.) Priaemo o tome sada. Koliko to traje?
ELISTER:
Page 67
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(Tupo.) Izvinite?
FILIP:
Vidite, znam ta ste nameravali poslednjih dvanaest nedelja.
ELISTER:
(U zamci.) Znate li?
FILIP:
Boga mi, znam.
ELISTER:
Postavio sam tapete, zavese, prostro tepihe-
FILIP:
ta ste jo prostirali?
ELISTER:
(nevino) Ploice u kuhinji, ploice u kupatilu-
FILIP:
Znate na ta mislim? ,Koga' jo?
ELISTER:
(Sa olakanjem jer misli na Silviju) O. (Pokazuje u hodnik.)
FILIP:
Da!
ELISTER:
Mislite-
FILIP:
Da. Ti prljavi tapetaru.
ELISTER:
(Sputajui svoje kataloge) Gospodine Makm, uveravam vas da nikada to nije
uticalo na moj posao.
FILIP:
O, zaista?
ELISTER:
Da, nikada ne meam posao i ribe.
FILIP:
Page 68
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ribe. Pa, ako to ne proe. Da li je iko od vas zastao i pomislio na moja
oseanja?
ELISTER:
Vaa?
FILIP:
Da. Do danas. Nikada nisam shvatao koliko. (Seda utueno)
ELISTER:
(S nevericom) Au, vi ste svestrani.
Ulazi Henri.
HENRI:
Promakla mi je za pet minuta. Ve je na putu ovamo. Morau da je saekam na
glavnom ulazu. (Vidi Filipa. )Sve u redu?
FILIP:
Ne, nije. Kriv je kao avo i jo se time ponosi.
HENRI:
Udarac pravo u lice. Mogao sam da se zakunem da je-
ELISTER:
E, pa nisam!
HENRI:
Izvinjavam se, najiskrenije. (Ide da se pozdravi.)
FILIP:
(Eksplodirajui.) Ne izvinjavajte se! Ajde sad, koliko to traje?
ELISTER:
Zavisi ta mislite pod ,tim'. Sve to sam do sada uradio, to je da joj
povremeno, udarim jadac'.
Filip pogleda u Henrija pa ponovo u Elistera.
FILIP:
(Izgubljeno. ) U sred srede?
ELISTER:
Ne, ne, mislim, prijateljski jadac
Filip ponovo gleda Henrija.
Page 69
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Znate, platonski jadac.
Filip gleda u Elistera a Elister pokazuje brzi jadac uz zviduk na zamiljenoj
osobi.
FILIP:
ta to treba da znai?
ELISTER:
Jadac.
FILIP:
Da l' ti zna o emu on to?
HENRI:
Naravski, iveo sam tri godine u Portsmautu.
FILIP:
Je li, da li sam nejasan, ili neto drugo?
HENRI:
Bojim se da jesi pomalo. To je britanska verzija kontinentalnog tipanja za
dupe.
FILIP:
(Razdraljivo.) ta to sve, doavola, znai? (Odmahuje rukom i zviznu)
HENRI:
Pa, zviduk je po elji ali se jadac u osnovi udara tako da dlan ruke ide na
gore- (demonstrira) Oko tri stope od zemlje a onda se brzo pucne
prstima-tako.
FILIP:
Ne vidim svrhu svega toga.
ELISTER:
Video bi kad bi ga dobio.
FILIP:
Pa, svakako nisam.
ELISTER:
Ne, to zaista ne ide sa krem molerajem i mahagonijem. Naravno da ima
varijacija- (ponovo to radi) -ak i vetije (okree ruku na dole i udara ga Filipu,
Page 70
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
hvatajui ga za zadnjicu.)
FILIP:
(Skoi.) O. O! (Iznenada shvata situaciju sa Doanom, okree se Elisteru) i to
si joj radio?
ELISTER:
Pa ona je zapoela.
FILIP:
ta?
ELISTER:
Prve nedelje kad sam doao. Sago sam se da-
FILIP:
Ne elim da znam. (Henriju) Da li si ikada uo neto tako razmetljivo?
HENRI:
Ne zvui mnogo ozbiljno.
FILIP:
Za one koji nisu sluili u Portsmautu to zvui avolski ozbiljno. (Elisteru) Nema
sumnje da si napredovao od svih tih jadaca? Dokle si nameravao da ide?
ELISTER:
Do kraja.
FILIP:
(Kree da ga udari) Da se nisi
Henri brzo staje izmeu njih.
HENRI:
Bez nasilja, molim.
FILIP:
Razbiu ga!
ELISTER:
Ne uzrujavajte se, gospodine Makm, ona jednostavno i prirodno vie voli
mlaeg.
FILIP:
(Henriju) Ti si svedok svega.
Page 71
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Filipa obuze bes kad Doana ue iz hola.
DOANA:
(vedro) Evo, dragi moji, za koliko spremam?
FILIP:
To bi svi eleli da znamo.
DOANA:
Preostao je samo Silvijin kiseo kupus i raani hleb
HENRI:
(Otpozadi.) Ako treba da zadrim gospoicu Vilkinson-
FILIP:
Ima dosta vremena. elim te ovde za svedoka.
ELISTER:
(Idui prema holu) Odoh gde car ide peke. (Polazi prema spavaoj sobi.)
FILIP:
To je moje kupatilo. ( Pratei ga.)
ELISTER:
Ja sam ga instalirao. (Elister izlazi prema garderobi)
FILIP:
Bolje ti je da pouri.
DOANA:
ta ga je uznemirilo, Henri?
FILIP:
(okreui se ka njoj) Moe da batali te gluposti sada. Nisam glup kako
izgledam, zna.
DOANA:
Naravno da nisi, dragi.
FILIP:
Petnaest godina-
HENRI:
Upamti moj savet.
FILIP:
Page 72
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
U majinu s tvojim savetom. (Doani) U braku smo petnaest godina i koliko
puta si mi udarila - (pokazuje jadac) ili - (ponovo pokazuje unazad, oba puta i
zvidi.)
DOANA:
ta je to?
FILIP:
Asortiman jadaca.
DOANA:
Jadaca?
HENRI:
Ukazuje na naklonost.
FILIP:
Zna ona na ta to ukazuje. Nikada mi nisi to uradila, a?
DOANA:
Nisam znala da to eli.
FILIP:
Ne elim. Ali ti ne mora da raspaljuje dekoratera sa tim.
DOANA:
(Zbunjena.) Filipe dragi, ta pria?
FILIP:
Ti i taj dizajner.
DOANA:
Elister? ta je s njim?
FILIP:
Boe, ona je mrtva-hladna, Henri.
HENRI:
(Pokuavajui da bude ljubazan.) Nije dobro, Do, stara prijateljice, naao je
pismo.
DOANA:
Kakvo pismo?
FILIP:
(Izvlaei ostatak papira i maui njime ispred njenog nosa.) Ovaj erotski
Page 73
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
dokumenat.
DOANA:
(Jo uvek zbunjena i zabrinuta.) Mislim da u pozvati doktora, Henri. (Ide
prema telefonu i podie slualicu.)
FILIP:
Ostavlja me bez daha, ista perfekcija. Svia mi se ideja da pokuam-
DOANA:
A! (Treskom puta slualicu.)
FILIP:
Aha.
DOANA:
Gde si to naao?
FILIP:
Bila si nepaljiva, a?
DOANA:
Mora da je ispalo-
FILIP:
Da, mora. Koliko to traje?
DOANA:
ak nije ni moje- (Vidi Henrija pored.) Moje- moje- moj boe! (Nasmeja se
glupo.) Objasniu kasnije.
FILIP:
Ve je to objasnio tvoj ljubavnik. (Pokazuje na kupatilo.)
DOANA:
(Zbunjena.) Ljubavnik?
FILIP:
Spenlou tapetar.
HENRI:
Priznao je.
DOANA:
Mora da je lud.
FILIP:
Page 74
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Henri, moda moe da mi da sobu da prenoim pre nego se preselim u hotel.
HENRI:
Razgovaraemo o tome dok silazimo.
DOANA:
Molim te, dragi Filipe- smean si. Henri, saekaj dole u holu.
HENRI:
Dobra ideja.
FILIP:
(Zaustavlja ga.) Ti ostaje ovde. Ti si moj jedini svedok.
Elister ulazi iz garderobe i hoda kroz dnevnu sobu.
FILIP:
Ima nas jo koji verujemo u moral i pristojnost. (Vidi Elistera.) A, uite, moja
supruga je spremna, tu je i krevet, pidame su ispod jastuka i sve najbolje
elim vama i Mami Jadac.
ELISTER:
Pardon?
DOANA:
Filipe, dragi molim te.
FILIP:
Ne dodiruj me, nevernice! Hajdemo, Henri, nai u sebi mladu devojku. Iseliu
se, Spenlou moe da se useli i da ljepa svojom etkom gde god poeli!
Filip i Henri izlaze.
ELISTER:
Da. Ja mislim da u nastaviti sa radnom sobom.
DOANA:
Ne. (epa ga za ruku.) Nastavie u krevetu!
Vue ga prema spavaoj sobi dok pada zavesa.
DRUGI IN:
Radnja se nastavlja.
Page 75
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Doana juri Elistera oko kreveta. Elister se vraa u dnevnu sobu.
ELISTER:
Ne, molim vas, gospoo Makm. Mislim da ste apsolutno divni, stvarno cenim
va ljubazni poziv-
DOANA:
uo si moga mua, to je konana ponuda.
ELISTER:
Zar ne bi trebalo da razmotrimo neke formalnosti?
DOANA:
Doana Makm. Drago mi je. (Zdravi se i za ruku ga povlai u spavau sobu.)
Jedno ebe ili dva?
ELISTER:
(Jo uvek prilino izbezumljen.) Pa ja- ovaj- ja mislim da e mi jedno biti puna
kapa, ja se mnogo ugrejem- (brzo.) Ali ne neprijatno.
Ona se pomera i sklapa pokriva za krevet, otkrivajui oran arave i
jastunice.
DOANA:
(Poslovno.) Jastuci?
ELISTER:
ta ako va mu-
DOANA:
Jastuci-
ELISTER:
Da, molim.
DOANA:
(Nestrpljivo.) Koliko?
ELISTER:
Ja samo malo brinem zbog vaeg mu-
DOANA:
Koliko?!
ELISTER:
Jedan, molim.
Page 76
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Pidama. (Baca na njega.)
ELISTER:
Ne, hvala, ne nosim-
DOANA:
(Odmah je vraa.) Super!
ELISTER:
(Grabi podjednakom brzinom.) Obino! Mada pod- ovim- pod jednim ebetom
moda mi i bude malo hladno.
DOANA:
(Iznenada mu se pribliava.) Hladno?
ELISTER:
Sigurni ste da se va mu nije alio?
DOANA:
Apsolutno. (Poinje da mu skida sako i manu bacajui ih na pod.) Koju stranu
kreveta, levu ili desnu?
ELISTER:
U sredinu. O shvatam- stvarno mi nije vano.
DOANA:
Vie volim levu, ako je to u redu?
ELISTER:
Fino, da, ako ste tako spavali godinama- dobro ne ba godinama.
DOANA:
Hajde, pantalone, pantalone.
ELISTER:
(Vraa se u dnevnu sobu i u isto vreme skida cipele.) U redu, u redu. Sigurni
ste da neete zaaliti zbog ovoga?
DOANA:
(Jo uvek se trese.) Ne mogu da ekam. A vi?
ELISTER:
Spreman da jurnem. (Skidajui pantalone.)
Page 77
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
To je bingo! (Okree se i reaguje na njegove vesele arene gae.) Hajde
pastuvino.
ELISTER:
(Ukopa se.) Ah!
DOANA:
ta je sad?
ELISTER:
Silvija!
DOANA:
Izala je.
ELISTER:
Ali vraa se. Mislim mogla bi da se vrati.
DOANA:
Ne pre dvanaest u svakom sluaju.
ELISTER:
Da hoe- mogla bi. Ne elimo da nam smetaju.
DOANA:
Hoe li u krevet ili ne?
Elister odmerava za i protiv i gleda na sat.
ELISTER:
Da!
DOANA:
Jesi li siguran da ima vremena?
ELISTER:
Da. Apsolutno. Vrabac u ruci je- ostaviu poruku na vratima. (Juri do stoia i
navrlja poruku.)
DOANA:
Reci joj da ne elim da me uznemirava. Ja u nai spavaicu.
ELISTER:
Fantastino.
Page 78
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
(Polako gubi hrabrost.) Da li si ti ba siguran u ovo?
ELISTER:
Jo pita.
DOANA:
Ne bih htela da ima oseaj krivice.
ELISTER:
Mi jednostavno sluamo naredbu tvoga mua a on je izaao da potrai malo-
DOANA:
(Brzo.) Nai u najseksi spavaicu koju imam!
uri u spavau sobu i ide u garderobu. Elister ita naglas svoju poruku.
ELISTER:
Draga. Idi odmah u devojaku sobu. Pridruiu ti se im budem mogao.
Mrzeu sebe ujutru. (Kad se pokrenuo, telefon je zazvonio. Odmah podie
slualicu. Odseno, u telefon.) Halo gospoica Smajt ostaje u Krelidu
napisala knjigu. Dobro.
Sputa slualicu i juri do ulaznih vrata dok se Doana vraa sa crvenom
spavaicom i ulazi u dnevnu sobu. Elister se odmah vraa.
ELISTER:
Zakaio sam napred- (Vidi spavaicu.) Boe, pomozi nam svima.
DOANA:
Zar ti se ne svia?
ELISTER:
Draga, vrisnue uz onu posteljinu.
Doana se okree prema posteljini i klima glavom.
DOANA:
Kupila sam je u paniji prole godine ali nisam imala hrabrosti da je nosim.
ELISTER:
Sa svim onim bikovima, to je bilo mudro.
DOANA:
Pa hajde. ta je sa tvojom pidamom?
Page 79
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ona ide u spavau sobu dok Elister uzima pidamu i prati je. Ona zastaje kad
vidi krevet i Elister udari u nju. Ona isputa svoju spavaicu a on isputa svoju
pidamu.
ELISTER:
(Gubi hrabrost.) Presvui u se u radnoj sobi.
Savijaju se da podignu svoje pidame ali uzimaju pogrene. To shvataju,
razmene ih, smeju se i poure- Elister u radnu sobu. Doana, zatvarajui sva
vrata, u garderobu.
VOLTER:
(Iz ofa.) Linda! Lindi lu!
Za as Volter Pengburn ulazi oprezno, ali se smei s nadom. On je krut,
pomalo bezizraajan poslovni mukarac. Nosi cilindar i ampanjac, rue,
kiobran i poruku. Volter ima izmeu 45 i 50 godina.
VOLTER:
(Neno zove.) Linda- Lindi lu! (Baca pogled na poruku.) Idi pravo u
devojaku sobu. Sada se pitam gde-
Osvre se i odluuje da ode u hol levo. Dok izlazi Doana ulazi iz garderobe
nosei spavaicu ispod ogrtaa. Divi se sebi u ogledalu dok se Volter vraa jo
uvek osvrui se. Odluuje da ode u hodnik desno. Doana ulazi u dnevnu
sobu, uzima ampanjac i nosi ga u bar na pola zatvarajui vrata. Silvija ulazi
na prednja vrata, jo uvek sa tanom na ramenu. Pogleda u sobu oduevljena
to vidi Elisterove pantalone na kanabetu. Gleda kroz otvorena vrata spavae
sobe i vidi trag cipela, kravate i sako. Podie cipele, zatim kravatu i sako dok
ide u spavau sobu i baca ih sve zajedno. Otvara svoju tanu sa ramena i
zadovoljno vadi veoma kratku spavaicu a onda sreno uskae u garderobu sa
svojom spavaicom, dok, Doana izlazi iz bara i nosi posluavnik sa
ampanjcem i dvema aama. Prolazi kroz spavau sobu, zatvara vrata, sputa
posluavnik, sipa sebi malo ampanjca i lee preko kreveta. Tokom ovih radnji
Volter ponovo ulazi i dalje trai i zakljuuje da spavaa soba mora da je
devojaka soba. Dolazi do vrata i blago kucne. Doana brzo srkne ampanjac.
DOANA:
(Slatko.) Spremna.
Volter ulazi u sobu, smei se i klekne pored kreveta sa jednom ispruenom
rukom. Gledaju jedno u drugo u oku. Posle deset izbezumljenih sekundi on
ljubazno podie eir i u urbi izlazi iz spavae sobe. U tom trenutku Elister
ulazi iz radne sobe nosei pidamu. On i Volter se sreu licem u lice pa su sad
oni u oku. Volter jo jednom podie eir, vadi svoju vizit kartu i daje je
Page 80
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Elisteru. Elister gleda belo. Doana se sada die s kreveta i uri u dnevnu sobu.
VOLTER:
(Oboma.) Ne mogu da ponem da se izvinjavam, uasavajua greka. Mislio
sam da je ovo gornji sprat.
DOANA:
Jeste.
VOLTER:
Drajden Kord.
ELISTER:
Tano.
VOLTER:
O. ja- Ja nisam oekivao da vas naem ovde, gospodine.
ELISTER:
Oigledno.
VOLTER:
Zastraujue neprijatno, gospodine Makm.
ELISTER:
Ja sam gospodin Spenlou.
VOLTER:
Oh.
ELISTER:
Elister Spenlou.
VOLTER:
(Iznenaeno.) O, mislio sam da je ovo stan Makamovih.
DOANA:
Jeste.
VOLTER:
O, meni je iskreno ao, gospoo Spenlou, ali-
DOANA:
Ne- ja sam gospoa Makm.
Page 81
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
VOLTER:
O. (Shvata situaciju.) O ho ho
DOANA:
Vi niste Volter!
VOLTER:
Tako je. (Vadi jo jednu kartu iz depa i daje je Doani.) Volter Pengburn.
DOANA:
(ita kartu.) Menadment konsultant.
ELISTER:
Niste ovde bili dobar menader.
VOLTER:
Zvonio sam ranije, gospoa Lod mi je rekla da bi mogli- ovaj- ovde.
DOANA:
Zar vas nije pozvala kasnije da vam kae da ne biste mogli- ovaj- ovde.
VOLTER:
Ne. Iskljuio sam telefon i nestrpljivo jurnuo.
uje se zvono na vratima. Svo troje pada u paniku zbog krivice. Elister brzo
pokuava da natakne pantalone preko pidame. Volter tri u krug. Doana se
sabira i ide da otvori vrata. Obojica mukaraca jurnu u spavau sobu i zatvore
vrata. Elister je ispustio pantalone na sofu usput. Ponovo jure i zajedno zavre
u krevetu sa ebetom preko glava. Silvija izlazi iz garderobe u svojoj spavaici.
Uoava gomilu na krevetu i sa razdraganim oekivanjem povlai ebe. Potresa
je to to vidi Elistera i Voltera koji mure. Odmah vraa ebe preko njih i ljutito
izlazi iz spavae sobe zalupivi vrata i ide u hol desno. Mukarci izlaze iz
zagrljaja kad uju kako se vrata zatvaraju i reaguju jedan na drugog. Volter
ponovo die eir i ide u garderobu. Elister se ponovo krije ispod ebeta.
Doana i Linda ulaze. Linda se presvukla u neto obeavajue i nosi malu
tanu.
DOANA:
Draga, kolko ja znam Henri je otiao nedavno.
LINDA:
Kaem ti, dok sam se penjala, umalo nisam naletela na njega.
DOANA:
Henrija? Gde?
Page 82
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
Stajao je u glavnom holu. Sreom me nije video.
DOANA:
ta doavola radi?
LINDA:
Njegovi stari trikovi. Posmatra ribe. Skrozira svaku devojku koja ue.
Zasluuje amarinu.
DOANA:
A ti zasluuje da te neko ispljeska po dupetu. Ispustila si stranicu Volterovog
pisma.
LINDA:
Ne.
DOANA:
Filip misli da je moje.
LINDA:
Ba lepo od tebe to si preuzela krivicu.
DOANA:
Napustio me je.
LINDA:
(Dramatino) Draga, propast! (Odmah zaboravlja.) A sada moj problem- Da li
si videla Voltera?
DOANA:
Naravno da jesam. On je ovde negde. epaj ga i idi.
LINDA:
Malo verovatno. Ako je Filip otiao, ti bi mogla da skokne u bioskop a mi emo
najbolje mogue iskoristiti prazan stan. (Ide u spavau sobu.)
DOANA:
(Ide za njom u spavau sobu.) Stani, zauzdaj svoje konje.
LINDA:
Iznenaenje, iznenaenje, cela sam tvoja!
Cimne ebe i okira se kad vidi Elistera zatvorenih oiju koji se trese od straha.
Page 83
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
Dobri boe!
ELISTER:
(Sa olakanjem.) Gospoo Lod.
LINDA:
Dobro vee, gospodine Spenlou. ta dekoriete ovde? (Sputa svoju torbu na
krevet.)
DOANA:
On nema nikakve veze s tobom.
LINDA:
(Oduevljeno Doani.) Dobro dola u klub. (Rukuje se sa Doanom.) (Elisteru.)
Nadam se da uivate.
ELISTER:
Bih, da mi je makar data ansa. Ovde oko mene je sve tako frustrirajue.
Trebalo mi je tri meseca da opremim stan gospodina Makama a izgleda da u
biti tu samo onoliko dugo koliko sam preko njegove supruge.
DOANA:
Elister!
LINDA:
Hoe li neko da mi kae gde je Volter?
ELISTER:
Eno ga tamo.
DOANA:
Pokupi svog Spidi Gonzalesa i idite. (Doana kuca na vrata.)
VOLTER:
(Iz ofa.) Ko je?
DOANA:
Rum servis. Izlazite.
Volter se pojavljuje.
VOLTER:
Da li je bezbedno da- (Vidi Lindu.) O Lindi lu.
LINDA:
Page 84
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ti ludi bezobrazni deae.
VOLTER:
Da li je ukljueno ili iskljueno?
DOANA:
Iskljueno. (Daje Volteru torbu.)
VOLTER:
ta je to?
ELISTER:
Utena nagrada.
VOLTER:
Moemo li da ostanemo?
DOANA:
Bojim se da ne, prebukirano je.
VOLTER:
Pa sad kad smo ovde svakako moemo da napravimo nekakav dogovor.
LINDA:
Kakav?
VOLTER:
Pa ima dosta prostora za nas etvoro.
ELISTER:
(Skae iz kreveta.) Gospode boe, bie orgija!
VOLTER:
Mislim da smo ovde i da sve izgleda kao da opasno traimo vreme.
DOANA:
Definitivno ne. ak i u koli mi je nedostajao timski duh.
ELISTER:
Zato ne probate sa kancelarijom?
VOLTER:
Kancelarijom?
ELISTER:
Ona je u prizemlju.
Page 85
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
Izvanredno. Nema frke.
VOLTER:
A tvoj mu?
LINDA:
Sada tamo nema nikog a i Henri bi bio oduevljen. Uvek je eleo da se vie
bavim kancelarijom.
VOLTER:
ekaj malo. Verovatno je zakljuano.
LINDA:
Imam klju. (Doani.) Vidim da si provercovala na ampanjac.
VOLTER:
Ne brini, zlato. Doao sam spreman. Imam ampanjac, etkicu za zube, pastu,
afterejv losion-
ELISTER:
(Gurajui ga prema dnevnoj sobi.) Nastavi inventar dole.
LINDA:
Svakako. Elistere. (Doani.) Fini momci, obojica su tako nestrpljivi.
DOANA:
Laku no draga.
ELISTER:
Uzdravlje.
VOLTER:
Orevuar, Elistere. (Rukuju se.)
ELISTER:
Zbogom, Volter.
VOLTER:
Jo jednom se stvarno izvinjavam zbog prepada. Verujem da e te moi da
nastavite gde ste-
LINDA:
(Brzo.) Sigurna sam da hoe.
Page 86
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Linda gura Voltera. Oni izlaze.
ELISTER:
(Nakon pauze.) Pa, njih smo sredili. A sada, gde smo mi stali?
DOANA:
Elistere, mislim da smo ostali bez vatre.
ELISTER:
O ne!
DOANA:
Mislila sam da bi mogao biti rastereen.
ELISTER:
Ne, na poetku sam bio pomalo hladan, ali sam onda poeo fino da se puim.
DOANA:
Shvatam.
ELISTER:
(Pauza.) Da li si ti ba daleko od vatre?
DOANA:
(Sumnjiavo.) Pa mislim da jesam.
ELISTER:
Mislio sam da si svim srcem za to kad je tvoj mu rekao da mu nije stalo.
Konano, on mi je ponudio svoju pidamu, svoj krevet i tebe. A onda kad je
otiao da potrai devojku i kad te nazvao nevernicom-
DOANA:
Ponovo kljuam! (Grabi prema spavaoj sobi.)
ELISTER:
Ura!
Doana seda na krevet i uzima svoju au ampanjca. U isto vreme Elister je
prati do spavae sobe ozareno. utnuvi zatvara vrata i okree klju. Kad
dolazi do kreveta precizno poskoi i aterira pored Doane te ampanjac izleti i
padne joj u krilo. Ona se skotrlja sa kreveta i istrese ogrta.
ELISTER:
Tako mi je ao.
DOANA:
Page 87
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Sada u morati da ga skinem.
ELISTER:
Pa zar ga ne bi svakako skinula?
Doana ide u garderobu.
DOANA:
Da, ali moram ponovo i da ga obuem, zar ne?
ELISTER:
Pa, osuie se ako se opustimo.
On izlazi i prati je do garderobe. Filipova glava se pojavljuje iza ugla u holu.
Gleda okolo, ide na prstima do dnevne sobe. Prolazi pored Elisterovih
pantalona na sofi pa se vraa. Podie ih.
FILIP:
Svinja!
Baca ih, kree da otvori spavau sobu i vidi da je zakljuana.
FILIP:
Dupla svinja!
Klekne da gleda kroz kljuaonicu. U tom trenutku ue Silvija jo uvek u
spavaici. Ljutito prilazi vratima spavae sobe i zastane kad vidi Filipa kako
ui.
SILVIJA:
O gospodine Makame!
FILIP:
(Uspravljajui se.) ta, doavola, mislio sam da si napolju.
SILVIJA:
Ne razumem ta se ovde dogaa veeras.
FILIP:
Ja razumem ali bih voleo da ne razumem. ta radi u spavaici?
SILVIJA:
(Zateena.) O. Ja- ovaj- ja idem u krevet.
FILIP:
U osam i petnaest?
Page 88
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
SILVIJA:
(Traei izgovor.) Pa mislila sam da mi treba dui odmor.
FILIP:
Ako se eta okolo takva ti e ga i dobiti. Vrati se u svoju sobu.
SILVIJA:
Gospodine Makm, mislim da ne treba da gledate tamo vie. (Pokazuje na
kljuaonicu.)
FILIP:
(Sa ponosom.) Idi u sobu Silvija i pusti me da se bavim svojim stvarima.
SILVIJA:
(Odluna.) Ja mislim da bi trebalo da znate da ono to se tamo dogaa nije
lepo.
FILIP:
Hajdemo sad polako.
SILVIJA:
(Skoro u suzama.) Zajedno su u krevetu!
FILIP:
Znam!
SILVIJA:
Gospodin Spenlou je u vaoj pidami.
FILIP:
Hvala! Idi u sobu.
SILVIJA:
A drugi nosi smean eir. (Ona izlazi.)
FILIP:
(Zaprepaen.) Smean eir?
Elister ulazi u spavau sobu iz garderobe nosei ogrta i pevajui sedei na
doku to se vrlo brzo razvija u melodiju bez rei. im Filip uje pevanje odlazi
do kljuaonice ali do tada je Elister bacio ogrta na krevet, skinuo gornji deo
pidame i okaio ga na kvaku i time blokirao Filipu pogled. Filip reaguje ljutito.
Dok Elister ide do ogledala i divi se sebi, Filip pokuava da gleda kroz aluzine,
ali bez uspeha.)
Page 89
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
(Lupajui se u grudi.) Ti seksi, nago stvorenje.
Filip shvata da se ova opaska odnosi na Doanu i ljutito pokuava da vidi ta se
zbiva tako to gleda ispod vrata ali opet bez uspeha. Elister sada ide do
kreveta i odluuje da testira opruge.
ELISTER:
(Dok skae gore-dole.) Opa, opa, opa, opa, opa.
Filip, ne moe da vidi, slua u gnevu.
ELISTER:
(Prestaje da skae i jako pljeska po krevetu.) Odlino, dragana.
Filip, bez sumnje u agoniji, brzo hoda da bi se kontrolisao a Elister gleda na sat
i odluuje da ode i vidi ta se deava sa Doanom. Ide do garderobe. Filip se
zatri i utne vrata spavae sobe a zvono na prednjim vratima zazvoni. On
zastaje i hvata se za lea, okleva za trenutak, pitajui se ta da uradi- gleda od
vrata spavae do hola i odluuje da se sakrije u radnoj sobi. Odlazi u radnu
sobu.
GOSPOICA SMAJT:
(Zove iza scene.) Ima li nekoga kui- ima li koga?
Gospoica Smajt ulazi sa aktovkom i tanom. Ona je impozantna dama iz
okruga sa pomalo rasejanim umom.
GOSPOICA SMAJT:
Mogu li da uem-? Ula sam.
Ulazi i stavlja aktovku iza sofe. Vadi rukopis iz nje. Poinje da ga iitava kad
Silvija ue na prstima u urbi i u kratkom neglieu preko spavaice. Odlazi do
vrata spavae sobe, poslua jedan sekund, a onda glasno utne vrata.
SILVIJA:
Hej!
GOSPOICA SMAJT:
(Skoivi.) Ah!
Njena knjiga poleti i pola tuceta strana na vrhu se razleti. Uplaena, Silvija se
okree. Gospoica Smajt se pribrala.
SILVIJA:
ao mi je, nisam znala da je neko tu, madam.
Page 90
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
GOSPOICA SMAJT:
O, ja sam gospoica Smajt. Zvala sam da vidim gospodina Makama. Da li si ti
devojka koja radi?
Silvija pogleda u vrata spavae sobe, brizne u pla i ode u svoju sobu.
GOSPOICA SMAJT:
Nikad ne zna kako sa strancima.
Dok skuplja stranice sa poda Doana i Elister ulaze u spavau sobu a gospoica
Smajt ih ne uje u dnevnoj sobi.
ELISTER:
Kaem ti da je to bilo zvono. To mora da je onaj prokleti Volter Pengburn.
DOANA:
Dobro, pouri.
ELISTER:
(Otkljuavajui vrata.) Zaboga! Biu istroen pre nego to i ponemo.
Doana se vraa u garderobu. Elister prolazi sa gornjim delom pidame i
ogrtaem kad Silvija ulazi iz hola. Oboje stanu kad ugledaju jedno drugo.
Elister ide ka njoj rairenih ruku, Silvija ga nagazi na nogu i izae.
ELISTER:
Jao! (Cupka za njom.)
GOSPOICA SMAJT:
(Pogledavi.) Izvinite?
Gleda okolo, nikog ne vidi i vrati se da vidi stranice. Iza nje neopaeno ulazi
Filip iz radne sobe i ne opazivi je ue u spavau sobu zalupivi vrata.
FILIP:
ta doavola-?! (Zastane kad vidi praznu sobu.)
GOSPOICA SMAJT:
(Pogleda i uje kako se zalupe vrata.) Izvinite? (Ponovo reaguje na injenicu da
je soba prazna i nastavlja da sakuplja svoje papire.)
DOANA:
(iz ofa) Elister!
Filip, im uje Doanin glas skoi iza zavese ba kad Doana ulazi.Dok Doana
Page 91
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ide ka dnevnoj sobi, Filip izlazi iza zavese i odlazi u garderobu. Doana se
kree ka holu da vidi ko je na ulaznim vratima. Do tada, gospoica Smajt je
sastavila svoju knjigu i kad vidi Doanu stane iza nje. Doana se okrene i nae
se licem u lice sa gospoicom Smajt. Doana gleda, definitivno zbunjena.
DOANA:
(nakon pauze) Odakle se vi stvoriste?
GOSPOICA SMAJT:
(nakon pauze) Norfolka.
DOANA:
Vi ste zvonili na vratima?
Gospoica Smajt izgleda pometeno.
GOSPOICA SMAJT:
Da li ste vi gospoa Makm?
DOANA:
(razmilja) Jesam.
GOSPOICA SMAJT:
Ja sam gospoica Smajt.
DOANA:
A! Ooo! Da! Vi ste telefonirali.
GOSPOICA SMAJT:
Da.
DOANA:
Dva puta.
GOSPOICA SMAJT:
Ne, tri puta. elim da gospodin Makm proita knjigu koju sam napisala.
DOANA:
(uzima knjigu) Hvala. Ispratiu vas. (Vodi gospoicu Smajt prema holu.)
GOSPOICA SMAJT:
Ali nisam videla gospodina Makma.
DOANA:
Dobro. Pozdravite mi Norfolk.
Page 92
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
GOSPOICA SMAJT:
Ali ja ne urim!
DOANA:
Ja urim. Moete li da pozovete sutra?
GOSPOICA SMAJT:
Ne. Ne mogu da dolazim sutra. Biu u Norfolku sa svojim dragim kucama.
elim da mi gospodin saopti odluku o knjizi veeras.
DOANA:
Nema ni govora.
GOSPOICA SMAJT:
Mislila sam da je to lako za pisca knjiga Bau-Vau, s obzirom na njegovu
popularnost.
DOANA:
(Kikoe se ljubazno.) Knjige Bau-Vau. Pa, da, naravno, kad bi vi bili Olivija
Herijet-(iznenada shvata) Smajt! (Gleda u knjigu i ita naslov) Dalje avanture
Bau-Vau i Malog Vufera' od Olivije Herijet Smajt.
GOSPOICA SMAJT:
Ta sam.
DOANA:
Ali svakako ve imate izdavaa.
GOSPOICA SMAJT:
Jesam do jue. A onda smo se ozbiljno posvaali. Otkrila sam da izdaju
opscene knjige-prljave-proitala sam dva puta. Zato traim novog izdavaa.
DOANA:
(uzbueno) Za sve vae budue knjige Bau-Vau?
GOSPOICA SMAJT:
Da.
DOANA:
(sa prenemaganjem) Draga moja gospoice Smajt, uite, sedite. (Prosto gura
gospoicu Smajt u stolicu.)
GOSPOICA SMAJT:
Dola sam u vau firmu jer sam ula da se ne bavite seksom.
Page 93
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Sasvim tano.
GOSPOICA SMAJT:
Za tim i nema potrebe, zar ne? Da li znate da je moj poslednji izdava zaradio
milion na Bau-Vau.
DOANA:
Vi ste definitivno doli u pravu firmu. (Juri prema telefonu i die slualicu.)
GOSPOICA SMAJT:
Kome telefonirate?
DOANA:
Ne znam. Smisliu ve nekoga. Pozvau gospodina Loda kui i ostaviti mu
poruku.
GOSPOICA SMAJT:
Moram da stignem na voz. Zar va mu nije kod kue?
ELISTER:
(Elister se vraa iz hola.) Ne znam ta se ovde dogaa-stvarno ne znam. Nisam
ni doao do ulaznih vrata-Dobro vee.
Zastaje kad vidi gospoicu Smajt. Gospoica Smajt ga gleda u kunom ogrtau
i pidami.
DOANA:
(sputajui slualicu) ao, dragi!
ELISTER:
Ne znam ta se ovde dogaa-stvarno ne znam. Nisam ni doao do ulaznih
vrata-Dobro vee.
GOSPOICA SMAJT:
A, vi mora da ste gospodin Makm.
ELISTER:
Mora?
DOANA:
(Elisteru) Da, mora. Dragi, ovo je gospoica Smajt. Gospoica Olivija Smajt.
Gospoica Olivija Herijet Smajt.
GOSPOICA SMAJT:
Ta sam.
Page 94
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
(Elisteru zajedljivo) I gospoica Smajt razmilja da ti da sve Bau-Vau.
Elister se osvre da vidi gde su.
GOSPOICA SMAJT:
Usuujem se da kaem da vas to iznenauje.
ELISTER:
Da.
DOANA:
(pruajui Elisteru knjigu) Za tebe!
ELISTER:
Hvala. (ita)Dalje avanture Bau-Vau i Malog Vufera'. (Zatvara oi u gnevu.)
GOSPOICA SMAJT:
(Doani) Oigledno je savladan.
DOANA:
Prevaziie to. (Elisteru) Idi i presvuci se. Svuci pidamu, dragi, a onda
moemo lepo da popriamo sa gospoicom Smajt o njenoj knjizi.
GOSPOICA SMAJT:
Ja sam za to da se nosi odea koja odgovara klimi. Pidame su najprijatnije za
ove tople veeri. Sasvim je umirujua.
ELISTER:
Nije ba za ovde.
GOSPOICA SMAJT:
ao mi je to sam nabasala ali ste vi obeali da me pozovete.
DOANA:
Zato nisi pozvao, dragi?
ELISTER:
(zajedljivo) Zato to sam poao u krevet, draga.
GOSPOICA SMAJT:
Krevet? Pa, rano je.
DOANA:
Page 95
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(Elisteru, smejui se.) Dragi!
GOSPOICA SMAJT:
Da li je malo nervozan?
ELISTER:
Ne, nije!
GOSPOICA SMAJT:
O, dobro. Pa, sada, elela bih da proitate veeras moju knjigu, ako je
mogue.
ELISTER:
Ne, nije. Nadam se da izaem u Goldilok'.
Gleda Doanu s ikanjem a ona se ponovo vedro nasmeje.
DOANA:
Mislim da bi bilo bolje. Gospoice Smajt, da li biste saekali u radnoj sobi dok
se moj mu obue.
GOSPOICA SMAJT:
Ne ostavljam svoje kuce due no to je neophodno. Zato moram da reim ovu
stvar sa izdavaem pre no to se vratim na selo. Imam osamnaest kokera i
jednog boksera. Trudim se da budem nepristrasna, ali mi je bokser omiljeni.
Veliki balavac. Da li vas je ikada poljubio bokser?
ELISTER:
Ne skoro. Ne.
GOSPOICA SMAJT:
(Doani) Iako su u dobrim rukama u mom odsustvu. (Okree se Elisteru.) Da li
sam vam rekla da imam oveka koji kree?
ELISTER:
Ne.
GOSPOICA SMAJT:
Fini ovek, mek kao dua. A sad, kako se zove, ne radi za mene dugo. Nekako
Tomas ili Tomas- neto. O, takva mora, ne onaj koji kree -generalno
izdavai- bez uvrede.
DOANA:
Niko nije uvreen.
GOSPOICA SMAJT:
Page 96
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Zato i elim novog izdavaa. Previe je seksa svuda okolo ovih dana. Zato tako
brzo i padamo. Svo to svlaenje i pokazivanje obnaenih, na prednjim
stranama, odvratno. A smeta mi to ti to treskaju pravo u lice.
DOANA:
Da.
GOSPOICA SMAJT:
To sam rekla svom izdavau. (Iznenada.) Tompson! Nije to moj izdava. On je
taj to me kree.
Elister i Doana su zaprepaeni.
GOSPOICA SMAJT:
I zato elim da otkrijem da li je gospodin Makm zainteresovan za moje knjige
Bau-Vau.
DOANA:
Pustite ga samo nekoliko minuta da se presvue. On stvarno ne bi smeo da
mea posao sa pidamom.
GOSPOICA SMAJT:
Da. Da. Mislim da u se oseati oputenije ako je skine. O, ta sam rekla?
DOANA:
Nee se zadrati. (Doana vodi gospoicu Smajt u radnu sobu.)
ELISTER:
ta e ova?
DOANA:
Pola miliona godinje. Gospoica Smajt i njene knjige Bau-Vau su najea
stvar posle Miki Mausa.
ELISTER:
Svevinji, pomozi svima.
DOANA:
(gurajui ga prema spavaoj sobi.) Ui i obuci se dok ja smislim neto da
izaem na kraj sa ovom situacijom.
(Gospoica Smajt ponovo dolazi iz radne sobe.)
GOSPOICA SMAJT:
Dekson!
Page 97
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Izvinite?
GOSPOICA SMAJT:
Dekson je sada moj batovan. Tompson me je kresao pre vie godina. Bojim
se da ga je jedan od mojih pasa ujeo, naravno, uspavali smo ga. (vraa se u
radnu sobu.)
DOANA:
(Elisteru.) Pouri dok smislim kako da reim gospoicu Smajt.
Podie njegove pantalone i gura ga ka vratima spavae sobe dok Filip izlazi iz
garderobe. Kad uje kako se pribliavaju njihovi glasovi sakriva se iza zavese.
ELISTER:
Da li to znai da je naa igra zavrena?
DOANA:
To emo ispitivati kasnije. Ulazi. (Otvara vrata spavae sobe, gura ga i ide za
njim.)
ELISTER:
Ovde se sve deava tako brzo.
DOANA:
Ne priaj, skidaj pidamu i radi ono to ti kaem.
Doana poinje da otkopava Elisterov gornji deo.
ELISTER:
(Kikoe se.) Prestani, golica me. Ispau budala.
DOANA:
Ne nee. Tokom godina sam od Filipa nauila mnogo toga.
Filip cepti od besa, otvara zavesu.
FILIP:
(Dok to radi.) Ah!
Doana se zanese a Elister se u jednom dahu, okrene i napravi salto na
krevetu.
DOANA:
(Filipu.) Dragi, imam fantastino iznenaenje.
Page 98
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Zaista?
ELISTER:
Mislim da u da se tornjam.
FILIP:
Zavei!
Elister se ukoi.
DOANA:
Filipe ima neto-
FILIP:
(Uz pritisak.) Ja sam apsolutno zaprepaen onim to sam video noas.
DOANA:
ta si video?
FILIP:
Nita, u tome je prokleti tos. Okaio si neto preko kljuaonice, zar ne?
ELISTER:
O, ponovo si virio, a?
FILIP:
Zavei!
Elister se ponovo ukoi.
FILIP:
Mogao si da me sprei da vidim ali sam uo dosta toga.
DOANA:
O, ti glupa budalo!
FILIP:
Da! Da, ima pravo, apsolutno pravo. Glup sam to sam najbolje godine ivota
dao bludnici.
DOANA:
(Umiljato.) Nekoj koju znamo?
FILIP:
Page 99
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ne pokuavaj da mudruje sa mnom. Sauvaj to za tvog sekapersastog
tapetara.
ELISTER:
Ako me jo jednom tako nazovete. (Podie pesnicu na Filipa.)
DOANA:
(Zadrava ga.) Elister! Postoje mnogo vanije-
ELISTER:
Ako je neko ovde sekapersa, to je on, on je peko do krajnosti.
DOANA:
Kako se usuuje. Filip i ja smo u braku pet- (Zastaje.) Nisi zar ne, Filipe?
FILIP:
Naravno da nisam.
DOANA:
Naravno da nije. Za ime boga. On igra golf.
FILIP:
I ne menjajte temu. Razgovaramo o vaem neopisivom ponaanju veeras i
tom prljavom ljubavnom pismu koje si napisao mojoj eni.
ELISTER:
Nije samo nakinuren ve je i lud.
DOANA:
Filipe, duo, nije bilo od njega i ne za mene. Ja sam ti krajnje verna.
FILIP:
Pa zato ga sad svlai?
ELISTER:
(Silazi sa kreveta.) Drago mi je da ste pitali-
FILIP:
Zavei!
Elister skae natrag na krevet.
FILIP:
(Doani.) I zato si se svukla ako nisi krenula u krevet s njim?
DOANA:
Page 100
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Zato to jesam krenula u krevet s njim!
FILIP:
Znao sam. Rasputeni seks!
DOANA:
Ti si ga napustio pre mnogo godina.
FILIP:
Ja? Ti uvek zaspi pre nego to skinem i arape.
DOANA:
Zato, doavola, ne proveri da li sam zaspala?!
FILIP:
Zato to sam mislio da si izgubila interesovanje!
DOANA:
E, pa nisam!
FILIP:
(odjednom neno.) O, mala moja Do-Do.
ELISTER:
O, bogati.
FILIP:
(obleui oko njega) Ti ba ima petlju kad se epuri svojim torzom i pred
mojom Do-Do.
DOANA:
On se spremao za gospoicu Smajt u radnoj sobi.
FILIP:
Je l se on to trudi da postavi rekord?
DOANA:
Ta gospoica Smajt koja je telefonirala je Olivije Herijet Smajt.
FILIP:
(kao udaren maljem) Olivija Herijet Smajt.
DOANA:
Njen stari izdava je preao na pornografiju te ona eli da se ti bavi buduim
knjigama Bau-Vau.
Page 101
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(izbezumljen) ta e ona?
DOANA:
Poinje sa Budue avanture Bau-Vau i Malog Vufera.
FILIP:
(trese se od uzbuenja) Knjige Bau-Vau! eli da ih ja izdajem, to e nas
dovesti u ravan sa Hoder i Stoutonom. (Okree se uzbueno Elisteru) Da li ste
uli to, eli da mi izdajemo knjige Bau-Vau, Piter Pu, Veliki Vufer, Mali Vufer.
ELISTER:
Zaveite!
FILIP:
(Doani) Draga, ti si divna! (Brzo je cmokne pa baci pogled na Elistera.) S
tobom u da se obraunam kasnije. Sada, idem da se upoznam sa gospoicom
Smajt.
DOANA:
(hvatajui ga za ruku) Ne moe.
FILIP:
Zato ne?
DOANA:
Ve ste se upoznali.
FILIP:
ta smo?
DOANA:
Misli da si ti Elister!
FILIP:
Elister!
DOANA:
Da. Elister je morao da aska sa gospoicom Smajt o ugovoru.
FILIP:
Nemam vaan ugovor koji sam dogovarao sa graevincem.
ELISTER:
Graevincem!
Page 102
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ide u dnevnu sobu a prate ga Doana i Elister.
DOANA:
Pa ne moe to da uradi.
FILIP:
Ne, znam. Idem da naem Henrija.
DOANA:
Zna li gde je?
FILIP:
Da. Stoji na uglu i posmatra sve devojke koje prolaze.
Izlazi kad se otvore vrata radne sobe i pojavi se gospoica Smajt.
GOSPOICA SMAJT:
Vidite, moram da objasnim. Uspavali smo psa a ne batovana. Vi ste jo u
pidami.
ELISTER:
Da, jesam.
DOANA:
Strano mi je ao, ali imam problema da ga ubedim da se obue. (Vraa se u
radnu sobu)
GOSPOICA SMAJT:
(zastaje i ide ka Elisteru) Ali, ovo je sigurno vaan posao.
DOANA:
Toliko vaan da je moj mu poslao po partnera, gospodina Loda.
GOSPOICA SMAJT:
Zato to ne moe da rei gospodin Makm? (gleda u Elistera)
ELISTER:
Pa, znate kako je.
GOSPOICA SMAJT:
Kako je ta?
ELISTER:
Pa, ja-vi-ona-mi-
DOANA:
Page 103
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(brzo) Mi smo na medenom mesecu.
GOSPOICA SMAJT:
(oduevljena) Medenom mesecu?
ELISTER:
O, Boe.
GOSPOICA SMAJT:
A kada je bilo venanje?
DOANA:
Koje venanje? A! Jutros.
GOSPOICA SMAJT:
(Doani) estitam. (jurnuvi na Elistera) estitke! estitke!
ELISTER:
Hvala.
GOSPOICA SMAJT:
Niste mi rekli.
ELISTER:
Niste pitali.
GOSPOICA SMAJT:
O, vi ste nevaljali deak. Nije ni udo to ste u (kikoe se) . Moda je bolje
da se vidim sa gospodinom Lodom.
DOANA:
Ako biste samo saekali u radnoj sobi.
GOSPOICA SMAJT:
Svakako, nisam udata ali oboavam venanja. Uvek samo deverua, eto to
sam ja.
ELISTER:
I ja.
Zvoni interfon.
GOSPOICA SMAJT:
ta je to bilo?
DOANA:
Page 104
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(zbunjena) Kancelarija, dole.
Interfon svira znak S:O:S: tri puta hitno. Doana je na tren izgubljena.
GOSPOICA SMAJT:
Da odgovorim?
DOANA:
(Elisteru) Bie da je za tebe, dragi. Ja u da odvedem gospoicu Smajt u radnu
sobu.
GOSPOICA SMAJT:
Nadam se da e gospodin Lod brzo. Imam mali problem sa vozom.
DOANA:
Nai emo neto da vas zabavi.
Pouruje gospoicu Smajt u radnu sobu. Zvoni i dalje i Elister odgovara.
ELISTER:
(razdraeno) Halo O, Voltere Nita nisi prekinuo ajnik u kancelariji? ta
e ti, ima ampanjca (ravnim glasom) kae da ne moe nita da uini dok ne
popije olju aja, pa, loa sreaNe, gospoa Makm je zauzeta, a ja ne znam
gde im ta stoji. Kai joj da se napali na au vode.
Dok sputa slualicu Silvija ulazi iz hola. Ponovo je obuena i ljutito ide pravo u
spavau sobu. Elister je vidi.
ELISTER:
Draga!
SILVIJA:
O, tu si. Mogu ti rei i da sam te videla u krevetu sa drugom osobom.
ELISTER:
O, doavola! Nije bilo ozbiljno.
SILVIJA:
Nije bilo ozbiljno?
ELISTER:
Samo smo se malo poigrali doktora.
SILVIJA:
(Gleda u pravcu sobe) Doktora?
Page 105
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
Kad ti se neko toliko lep ponudi, jednostavno mora-
SILVIJA:
O! (Silvija pobesni i ode u svoju sobu)
ELISTER:
Silvija, sluaj.
Poinje da je prati a telefon zazvoni. epa ga i javi se.
ELISTER:
HaloNe, nije gospodin Makm. Ko ga trai? Bo, ko?...Ulica? A, Ulica
BouGospodin Lod je zadran na ispitivanju? Za ta? A, shvatam! (kikoe
se) Vrlo dobro! (Sputa telefon)
Filip uri iz hola.
FILIP:
Ne mogu da naem Henrija nigde.
ELISTER:
Ne, on trai da platite kauciju za njega.
FILIP:
Dobro, Idem-kauciju?
ELISTER:
Pa, da garantujete ili neto slino. Uhvaen je u Bou ulici.
FILIP:
Za ta?
ELISTER:
Podvoenje. (izlazi)
FILIP:
O, ne.
Doana uri iz radne sobe i zatvara vrata.
DOANA:
Da li si epao Henrija?
FILIP:
Ne, pao sam s nogu.
Page 106
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Koliko ga nee biti?
FILIP:
Oko FILIP:SILVIJA: dana, mislim. (uri u spavau sobu)
DOANA:
(prati ga) Dvadeset osam dana? ta smera?
FILIP:
(pokazuje bradu) Ovo. (Uzima telefonski imenik i trai POLICIJU) Bolje da
pozovem Bou ulicu. ele da garantujem za njega.
DOANA:
Gospoica Smajt je u radnoj sobi i vanija je od Henrija a postaje nestrpljiva.
FILIP:
Ostani s njom u radnoj sobi dok ovo ne reim. Onda u ja razgovarati s njom.
DOANA:
Ne moe, ona misli da je Elister ti.
FILIP:
U redu, ja u morati da budem Henri.
DOANA:
Ali ti ne poznaje dovoljno njegov deo posla. Ti samo ita knjige.
FILIP:
Sada je prilika da nauim. Razgovaraj sa gospoicom Smajt.
DOANA:
Ne mogu da je zaustavim. ula sam sve o porodici Vufer od pradede Grola do
bebe Japija.
GOSPOICA SMAJT:
(iz ofa) Gospoo Makm!
Doana uri nazad u radnu sobu zatvarajui vrata spavae sobe a Filip jo trai
broj. Radna soba se otvara i ulazi gospoica Smajt.
GOSPOICA SMAJT:
Ima li znaka od gospodina Loda?
DOANA:
Page 107
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Da, dolazi.
GOSPOICA SMAJT:
O, dobro. Jer ne mogu da vas pustim da me celo vee drite ovde i da priam.
Priala sam vam o Vuferima, zar ne? U poslednjoj knjizi zainteresovae vas da
saznate da su se iselili sa Ostrva pasa.
DOANA:
(gurajui gospoicu Smajt nazad) Kako mudra odluka.
GOSPOICA SMAJT:
Pogodite gde ive sada?
DOANA:
Hundsdi.
GOSPOICA SMAJT:
(glasno se nasmeje pa stane) Ne. Barking.
Odlaze u radnu sobu a Filip, koji nije mogao da nae broj, poinje da vrti 988
kad ulazi gospoica Vilkinson. Ima 27 godina, veoma lepa, aava. Sa velikim
naoarima od roga. Osvre se upitno i ulazi i dnevnu sobu.
GOSPOICA VILKINSON:
(doziva neno) Gospodine Lod? Ja sam, gospoica Vilkinson. (Gleda po sobi i
oigledno je impresionirana) Gospodine Lod?
FILIP:
(U telefon) Halo, centrala, halo, centrala.
Gospoica Vilkinson ulazi na vrata.
GOSPOICA VILKINSON:
Halo.
FILIP:
Halo! O! (misli da je ona gospoica Smajt) Mislio sam da jo askate u-ovaj-sa
mojom-ovaj- (sputa slualicu) Strano mi je ao, mora da ste postali
nestrpljivi.
GOSPOICA VILKINSON:
(blago zbunjena) Ne.
FILIP:
Pa, rei u vam ukratko moje uobiajene uslove dogovora.
Page 108
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
GOSPOICA VILKINSON:
Vi ste gospodin Lod, zar ne?
FILIP:
Ovaj- pa- (odluuje da zaroni) Naravno, a ko drugi? Henri Lod, vii partner u
Lod i Makm i mogu vam rei da sam uzbuen na pomisao da radim na
vama.
Pauza dok gospoica Vilkinson razmatra zapanjujuu brzinu njegovog nastupa.
GOSPOICA VILKINSON:
(Potpuno impresionirana.) Ne gubite vreme, zar ne?
FILIP:
Ne. Moram rei da ste daleko mlai no to sam oekivao.
GOSPOICA VILKINSON:
(Smeteno.) Hvala.
FILIP:
Sada emo odmah prilei na stvar.
GOSPOICA VILKINSON:
Zaista! Mislila sam da emo imati barem vremena da se upoznamo- znate,
razgovor i pie.
FILIP:
Pa, ako morate, ali vrlo brzo, i bez mnogo razgovora.
Sipa dve ae ampanjca koristei ae i ampanjac koje je ranije unela
Doana.
FILIP:
A sada, neto to moramo da raspravimo pre nego to zaponemo. Koliko ste
spremni da budete vezani?
GOSPOICA VILKINSON:
ta to znai?
FILIP:
U poetku, voleo bih da se sloite na tri godine.
GOSPOICA VILKINSON:
Tri godine?
Page 109
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(Uurbano.) Ali bih vas uvek pustio da odete posle est meseci ako niste
kompletno zadovoljni. iveli!
GOSPOICA VILKINSON:
iveli! Imate li dosta uspeha sa tako direktnim pristupom?
FILIP:
(U poverenju.) Pa, da budem apsolutno poten, veeras je prvi put da to
radim.
GOSPOICA VILKINSON:
(Iznenaena.) Ikada?
FILIP:
(Klima.) Da.
GOSPOICA VILKINSON:
(Blago.) Ah.
FILIP:
Ono to mislim je da sam ja generalno taj koji samo ita knjige.
GOSPOICA VILKINSON:
(Jo blae.) Ah.
FILIP:
Ali vam mogu obeati jedno, biete tretirani uz najveu panju. Molim vas
recite da. Toliko bi mi to znailo.
GOSPOICA VILKINSON:
O, neka ide sve dovraga. Ok. (Prua mu au.)
FILIP:
Divno, divno. Samo mi je ao to toliko urimo veeras.
Uzima njenu au i ostavlja je, kao i svoju, na toaletni stoi. Dok se okree
gospoica Vilkinson brzim pokretom otkopava haljinu i skida je.
FILIP:
Uveravam vas, uvek ete imati moju predanu panju. To je samo pitanje
kreiranja jednostavnog-
Okree se i staje kao ukopan. Gospoica Vilkinson je odloila haljinu, izula
cipele i ulazi u krevet. Nekih deset sekundi Filipov um je pomuen.
Page 110
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(Konano.) Zar se ne oseate dobro?
GOSPOICA VILKINSON:
Fino.
Gospoica Vilkinson skida brushalter pod pokrivaem i baca ga na pod. Filip
stoji sa licem bez izraaja dok je gleda. Povlaci arav do brade i mui se sa
svojim gaicama koje takoe baci na pod.
FILIP:
Moda ste samo umorni.
GOSPOICA VILKINSON:
Ajde, pazite, ako nemate vremena bolje se skidajte i uskoite. (Lupka rukom
po krevetu.)
FILIP:
Moemo li se drati samo knjiga?
GOSPOICA VILKINSON:
Mislila sam da hoete da krenete jednu fazu dalje.
FILIP:
Pa, neu. Mislim da nikad nisam ni sanjao da vi ovaj- pokuavam da kaem da
samo elim da razgovaram o vaem Malom Vuferu.
GOSPOICA VILKINSON:
Mom ta?!
Henri ulazi iz hodnika i izgleda da je van sebe. I dok Filip uvija, Henri upada u
sobu i staje odmah iza Filipa.
FILIP:
A kada imamo vie vremena imaemo dosta toga za razgovor. Treba da
razmotrimo pitanje opcija, prava za inostranstvo i ta misliti o tome da bude
ilustrovana.
Gospoica Vilkinson zabezeknuto bulji u njega. Sada ve Henri stoji pored
njega.
FILIP:
Ako se slaete, voleo bih da potpuno eksploatiemo va Bau-Vau. Moete li da
zamislite kutije pahuljica sa slikom vaih Vufera?
HENRI:
Page 111
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Filipe!
Filip iskae iz koe.
HENRI:
(Gospoici Vilkinson.) ao mi je to prekidam ma ta da se dogaa, ali moram
da kaem neto mom partneru.
Filip podie haljinu, brushalter i gaice dok razgovara.
FILIP:
Ne dogaa se nita. Upravo dogovaramo uslove ugovora. Ovo je gospoica
Smajt.
HENRI:
Smajt?
GOSPOICA VILKINSON:
Smajt?
FILIP:
Olivija Herijet Smajt.
HENRI:
Vi niste Olivija Herijet Smajt.
GOSPOICA VILKINSON:
Ne. Felisiti Dejn Vilkinson.
HENRI:
Vilkinson!?
FILIP:
Vilkinson?
Henri polako gleda okolo, pa u Filipa jer mu postaje jasno.
FILIP:
Mislim da sam napravio par tupavih greaka. Pre svega, madam, da
predstavim gospodina Loda.
GOSPOICA VILKINSON:
Rekli ste da ste vi gospodin Lod.
FILIP:
To je bila moja prva greka. Vidi, uzeo sam gospoicu Vilkinson-
Page 112
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
(Brzo.) A to ti je bila druga.
GOSPOICA VILKINSON:
(Henriju.) Pa ako ste vi gospodin Lod, ko je ovo?
HENRI:
Moj partner. Moj mlai partner.
FILIP:
Nameravali smo da razgovaramo o knjizi, vidi.
HENRI:
O Kamasutra?
FILIP:
Ne, o knjigama Bau-Vau.
HENRI:
Knjigama Bau-Vau?
FILIP:
Gospoica Smajt je ovde, i ako potpiemo mi emo ih objavljivati.
HENRI:
Odlino. Ti dogovaraj sa gospoicom Smajt a ja u sa gospoicom Vilkinson.
FILIP:
Ne. Zar ne shvata da smo dobili pradedu Groula? Bebu Japi? Piter Pua? Celu
porodicu Vufer?
GOSPOICA VILKINSON:
ta je to? Kafilerija?
HENRI:
Izvinjavam se ali je gospodin Makm barem jedanput u svom ivotu nadmaio
sebe.
FILIP:
Henri, ukljui se u ovo i naa budunost je obezbeena.
GOSPOICA VILKINSON:
Pa, za sebe ne vidim ovde neku budunost pa vas molim da izaete iz sobe dok
se obuem. (Uspravlja se na krevetu sa aravom ispred sebe.)
Page 113
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Dobra ideja.
HENRI:
Ne, molim vas. Draga moja gospoice Vilkinson, jo nisam imao priliku da vam
kaem kako zanosno izgledate. Upravo sam vas tako zamiljao.
FILIP:
Po redu. Moe li da zamisli kako bi bilo kad bi to otkazao.
HENRI:
(Gledajui gospoicu Vilkinson.) Radim na tome.
Doana izlazi iz radne sobe i hitno zove.
DOANA:
Filipe!
GOSPOICA VILKINSON:
(Uplaena) Ko je to?
HENRI:
(Podjednako uplaen.) Njegova ena.
FILIP:
Upoznau vas.
HENRI:
(Zaustavlja ga.) Ne nee.
FILIP:
Ne neu.
DOANA:
(Izlazi u hol.) Dragi?
Henri zamotava obnaenu gospoicu Vilkinson u arav i gura je u garderobu.
U isto vreme Filip gura haljinu, brushalter i gaice pod sako i ide u dnevnu sobu
da osujeti Doanin ulazak.
DOANA:
(Nastavlja.) Fi-
FILIP:
(Ulazi i zatvara vrata za sobom.) ta eli? ta eli?
Page 114
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Ti ili Henri.
FILIP:
Zato? Zato?
DOANA:
Pa, ta radite sa ovom jadnom enom i njenim Vuferima.
FILIP:
Nikada ih nisam dotakao, nikada pipnuo. (Shvatajui.) O gospoice-
Henri ponovo dolazi iz garderobe i uri u dnevnu sobu.
DOANA:
Da li si reio Henrijev problem?
FILIP:
Nikada dotakao.
Henri ulazi.
DOANA:
ta se pobogu zbiva- (Vidi Henrija.) Mislila sam da si uhapen.
HENRI:
Shvatili su da moraju da me puste.
DOANA:
To je bila srea.
HENRI:
Vrlo skupa.
FILIP:
Nemoj mi rei da si im opet dao dva ilinga.
HENRI:
To me je kotalo dvanaest funti u lozovima. (Vadi knjiicu lozova i daje je
Filipu.) Izvlaenje na Godinjem policijskom balu. To je 31. jul. i imam karte.
(Daje ih Doani.)
DOANA:
A ta je sa gospoicom Smajt.
FILIP:
Page 115
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Da, ta je sa njom?
HENRI:
A to da ne, tu pie sa gostom.
DOANA:
Rei u joj da si tu, Henri. (Ide brzo u radnu sobu.)
FILIP:
ta si uradio sa tom tvojom devojkom?
HENRI:
Ne brini, izdrae, ona je u ormanu sa provetravanjem.
FILIP:
O dragi, otarasi je se.
HENRI:
Poto si ti obavio tako maestralan pripremni posao?
FILIP:
To je bio nesrean sluaj.
HENRI:
Neka joj je nebo upomo da si stvarno pokuao.
FILIP:
Mora da se pozabavi Olivijom Herijet Smajt.
HENRI:
Interesuje me, zato je ostavila starog izdavaa?
FILIP:
Izgleda da se previe bavio seksom.
HENRI:
(Baca pogled na spavau sobu.) Majku mu.
FILIP:
Ba tako. Zato ukloni prvo gospoicu Vilkinson.
HENRI:
Bezbednije je da uklonim gospoicu Smajt. Dobiu njen potpis na naem
memorandumu za ugovore i to odmah.
FILIP:
Page 116
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Dobra ideja. Skokni do kancelarije i donesi jedan.
HENRI:
Do kancelarije, dobro.
Izlazi. Filip vadi brushalter, gaice i haljinu i na prstima kree ka vratima
spavae sobe.
DOANA:
(iz ofa) Posle vas gospoice Smajt.
Kad se otvore vrata radne sobe Filip polako ue u bar i zatvori vrata. Doana i
gospoica Smajt ulaze iz radne sobe.
GOSPOICA SMAJT:
To je vrlo, vrlo teko, gospoo Makm, znate da je moja najvea briga ta da
radim sa sobom prilikom parenja.
DOANA:
(Otvara vrata spavae sobe.) Henri-
GOSPOICA SMAJT:
Niste valjda opet izgubili te mukarce.
DOANA:
Hm? Ne.
Elister ulazi iz hola i ne vidi gospoicu Smajt.
ELISTER:
(Doani.) Sada sam slobodan.
DOANA:
Slobodan?!
ELISTER:
Izvodim Silviju.
GOSPOICA SMAJT:
Izvodi Silviju?
DOANA:
(Brzo) Ne, dragi. Filipe, Filipe dragi. (A onda veselo gospoici Smajt.) eli da
izvede Silviju. To je naa pomonica. On je tako dobar prema njoj. (Elisteru.)
Zaboravio si, Filipe, da je ve izala. Ti i gospodin Lod morate da ostanete
ovde, potpiete sa gospoicom Smajt, a onda gospoica Smajt moe da uhvati
Page 117
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
voz za Norfolk a mi svi moemo da ivimo sreno.
GOSPOICA SMAJT:
Volim kako ste to sroili, gospoo Makm.
ELISTER:
Sve u to ostaviti gospodinu Lodu. Imam pree stvari da radim veeras.
DOANA:
Draga. (Gospoici Smajt.) Morate da oprostite Elisteru.
GOSPOICA SMAJT:
Da, naravno- (Zbunjeno.) Elisteru?
Doana i Elister se pogledaju.
DOANA:
Da- Elisteru- to je na pas.
GOSPOICA SMAJT:
(Oduevljeno.) Nikada mi niste rekli da imate kucu!
ELISTER:
Idemo opet.
GOSPOICA SMAJT:
Gde je? Dajte da Elister upozna svoju tetka Oliviju.
DOANA:
Nije dobro danas.
GOSPOICA SMAJT:
O.
DOANA:
Obino je tu da pozdravi ljude ali ga sada ne emo uznemiravati. On je u svojoj
korpi sa vruom njukom. (Pokazuje na spavau sobu.)
GOSPOICA SMAJT:
Jadan maleni.
DOANA:
Mogao bi se pojaviti kasnije. U meuvremenu hajde da popijemo neto.
GOSPOICA SMAJT:
Pa, obino ne pijem. To je isto kao i seks, zar ne?
Page 118
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Ne.
GOSPOICA SMAJT:
AKO SE PRETERA, MISLIM. Jedan od mojih ujaka je umro od toga-mislim pia,
ne ovog drugog.
DOANA:
Da.
GOSPOICA SMAJT:
A trebalo je da vidite ta sam uradila jednom od mukaraca koji me je kresao,
koji je to radio. Moe jedno malo da proslavimo dogovor. A i da ne pominjem
va medeni mesec. (kikoe se)
DOANA:
Da. Dragi, natoi nam pie.
ELISTER:
Mislim da bih i ja mogao jedno. (Ide prema baru.)
DOANA:
(gospoici Smajt) ta biste eleli?
GOSPOICA SMAJT:
ta imate tamo, gospoo Makm?
ELISTER:
Samo recite, imamo sve.
Otvara klizna vrata i nalazi se licem u lice sa Filipom koji stoji tu bez sakoa i sa
salvetom zadenutom u pantalone kao keceljom. Uinio je sve da izgleda kao
batler, kad se toga setio.
DOANA:
(nakon pauze) Koj moj ti radi tu?
FILIP:
Stiem, madam. (Dolazi i pokuava da oponaa hod batlera.)
DOANA:
(Filipu) Mislila sam da sam ti dala slobodno vee.
FILIP:
I jeste, madam, ali sam se setio da sam ostavio nekoliko prljavih sudova.
Page 119
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Doana i Elister reaguju na to.
GOSPOICA SMAJT:
O, da li je ovo ovek koji vam radi ono?
Doana i Elister se gledaju.
DOANA:
To je na batler.
FILIP:
(Gospoici Smajt) Dobro vee, madam. (Doani) Dobro vee, madam. (okree
se licem u lice s Elisterom) (Hladno Elisteru) Dobro vee, gospodine.
DOANA:
(Elisteru) Narui neto, dragi.
ELISTER:
O, da, ovaj-
FILIP:
(krguui zubima) ta bi ste, gospodine?
ELISTER:
Pa, svi bi pie, molim vas gospodine Ma-Ma-
DOANA:
Martini za mene. A, ta bi vi gospoo Ma-Ma-dra-dra-ga?
ELISTER:
Din i biter lemon molim, dragi.
FILIP:
Da, gospodine. Jedan martini, jedan din i biter' lemon.
ELISTER:
Tako je. (gospoici Smajt) A, vi, draga? Mislim gospoice-gospoice-
GOSPOICA SMAJT:
Smajt.
ELISTER:
Smajt.
GOSPOICA SMAJT:
Page 120
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
eri.
ELISTER:
eri.
FILIP:
A votre service. /na usluzi/
Filip izlazi do bara i opet oponaa hod batlera. Doana podie oi ka nebu.
GOSPOICA SMAJT:
ini se da je ba persona.
ELISTER:
Ako mene pitate, bezobraznik.
DOANA:
Jezik, pazi na jezik, dragi.
GOSPOICA SMAJT:
Sasvim je u redu, gospoo Makm, mislim da mogu da razumem njegovu
razdraljivost. Napet je dok vas ponovo ne vrati u krevet!
Iz bara se uje glasna lomljava.
DOANA:
(vedro) Opa.
Otvaraju se vrata bara i pokazuje se Filip.
DOANA:
Ima li tete?
FILIP:
(promolivi glavu) Prilino slomljenih aa. (nestaje i zatvara vrata)
GOSPOICA SMAJT:
Dok ekamo gospodina Loda-
DOANA:
Da, ao mi je, ne znam gde se Henri zadrao.
GOSPOICA SMAJT:
(Elisteru) Moda bi u meuvremenu mogli da mi kaete uobiajene uslove
ugovora koje imate s vaim klijentima.
Page 121
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
ELISTER:
Smanjujem FILIP: 0% ako sami kupe papir.
Doana pokuava da da znak Elisteru da se umeao.
GOSPOICA SMAJT:
Izvinite?
DOANA:
(veselo) Ne budi neozbiljan, dragi. (gospoici Smajt) Iz povremenih opaski
koje pravi Filip shvatila sam jednu stvar, a to je da izdava dobija procenat na
ime svojih tantijema.
GOSPOICA SMAJT:
Da. U prolosti sam davala deset posto.
ELISTER:
Vas su orobili. Mi emo raditi za pet.
DOANA:
(brzo) Ne! Mislim da Filip mora da bude ovde.
GOSPOICA SMAJT:
(pokazuje na Elistera) Pa on jeste ovde.
DOANA:
O, Filip, da. Ne, htela sam da kaem da bi Filips trebalo da bude ovde.
GOSPOICA SMAJT:
Ko?
DOANA:
Filips. To je na batler. Filips.
GOSPOICA SMAJT:
(Elisteru) Zar vas ovo ne zbunjuje?
ELISTER:
Veoma.
GOSPOICA SMAJT:
Ja stvarno ne vidim kakve ovo veze ima sa vaim batlerom.
DOANA:
To vi mislite. (Poziva) Filips!
Page 122
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(Pojavljuje se.) Da, madam?
DOANA:
Zavriu pie, mislim da bi bila dobra ideja da se pobrine za gospoicu Smajt.
FILIP:
Radije bih se pobrinuo za gospodina Makma.
DOANA:
Tako odano. (Izlazi do bara i zatvara vrata.)
ELISTER:
(Uiva) Sasvim je u redu, Filipse, upravo nameravam da prepolovim nau
proviziju.
FILIP:
O nee! (A onda se nasmei gospoici Smajt.) Ako smem da se odvaim.
(Elisteru) Zato ne saekate dok se ne vrati va partner, gospodin Lod, sa
ugovorom.
ELISTER:
To nije potrebno.
FILIP:
O, jeste! (Onda se brzo nasmei gospoici Smajt.) Ako smem da se odvaim.
GOSPOICA SMAJT:
(Elisteru) Va gospodin Lod izgleda da je pomalo neuhvatljiv.
ELISTER:
Da.
FILIP:
Ako smem da se odvaim-
GOSPOICA SMAJT:
Oh, ta je sad?
FILIP:
Sluajno znam precizno gde se kree gospodin Lod.
GOSPOICA SMAJT:
Znate? Odlino.
FILIP:
Page 123
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Upravo je siao dole da donese ugovor iz kancelarije.
Ponovo se uje glasna lomljava stakla iz bara. Svi pogledaju kad se pojavi
Doana.
FILIP:
ta si, pobogu, uradila?
DOANA:
(nervozno) Nita, samo sam slomila neke ae.
FILIP:
Ti trapavi idiote!
GOSPOICA SMAJT:
(okirana) Polako, Filipse.
FILIP:
Ako bih mogao da se odvaim.
DOANA:
(vrsto) Donesi pie.
Gura ga u bar i zatvara vrata. Onda juri na interfon i zvoni.
GOSPOICA SMAJT:
Da li se neto deava, gospoo Mak?
DOANA:
(nervozno zvoni) Ne, nita. (Za sebe) Hajde, hajde.
Henri ulazi iz hola neoekujui da nae nekoga osim Filipa.
HENRI:
Doavola, kancelarija je zakljuana.
DOANA:
(zalupi interfon) Henri! Duo, gde si bio?
HENRI:
Pokuavao sam da uem u kancelariju. Zakljuana je iznutra. Prvo sam
pomislio da mora da neko radi prekovremeno.
DOANA:
O. Pa je l radi?
Page 124
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Ne. Lupao sam ali nema odgovora.
DOANA:
Nema veze, sada kad si tu daj da ti predstavim gospoicu Smajt.
HENRI:
(teatralno) Moja draga lejdi.
GOSPOICA SMAJT:
Zagonetni gospodin Lod, pretpostavljam Jesam li vas uhvatila u nezgodno
vreme?
HENRI:
Skoro da jeste. (Brzo) Ali im sam uo da ste stigli sve sam otkazao.
GOSPOICA SMAJT:
Hvala.
DOANA:
(znaajno) Naravno, i Filip je tu.
HENRI:
Da znam, gde je?
ELISTER:
(da pomogne) Halo, Henri, starino.
HENRI:
(bezizraajno) Uha?
ELISTER:
(tapui ga po leima) Nisi oekivao da me zatekne kako reavam stvari, zar
ne?
HENRI:
Ne, nisam.
ELISTER:
Zna me, tvoj stari jedan krem moleraj i mahagoni ljubitelj partner.
HENRI:
(izgubljeno) ta nije u redu s Elisterom?
GOSPOICA SMAJT:
Ne brinite, dobio je gliste.
Page 125
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Gliste?
GOSPOICA SMAJT:
Ima ih mnogo ovih dana.
Filip izlazi iz bara.
FILIP:
Da li si rekao Ma-Henri!-Gospodine Lod, ser.
HENRI:
Hm?
DOANA:
(brzo) Video si Filipsa, zar ne?
HENRI:
Kog Filipsa?
FILIP:
Ne, ser, izvinjavam se ser. Sretali smo se ranije, ser. Ja sam Filips. Batler.
HENRI:
Batler?
GOSPOICA SMAJT:
Batler.
DOANA:
Novi batler.
HENRI:
Novi-
GOSPOICA SMAJT:
Batler.
FILIP:
Da li nas sada pratite, ser?
GOSPOICA SMAJT:
Pa, da li se razumemo?
HENRI:
Page 126
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Da, pomalo-a Elister je dobio gliste.
GOSPOICA SMAJT:
Da. Ili slinavku.
HENRI:
(ponovo izgubljen) Slinavku?
DOANA:
Nikada nije ni bio zdrav pas, zna to, Henri.
HENRI:
A, pas. Sada da se pozabavimo time. Osveite mi seanje, koja vrsta psa je
Elister?
FILIP:
Prljavi.
DOANA:
Ne, ne, on je-ovaj-
ELISTER:
Ovaj-
DOANA
ELISTER
}
(zajedno)
Labrador
Pudla
DOANA
ELISTER }
(zajedno)
Pudla
Labrador
DOANA:
Pola, pola.
FILIP:
(Sarkastino) Vrlo redak, Labradudla. Mislim da u da popijem viski.
ELISTER:
Page 127
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Ne dok si na dunosti, Filips.
Filip se povija i besno seva oima na Elistera.
GOSPOICA SMAJT:
Da li znate da nikada nisam naila na Labradudlu.
FILIP:
Kao to sam rekao madam, vrlo redak pas.
GOSPOICA SMAJT:
Ne mogu da zamislim kako bi to ukrtanje moglo da izgleda.
HENRI:
(Gleda u Elistera.) Visoko devet ina, dugako osam stopa i prenemae se sa
loknom u kosi.
DOANA:
Sigurna sam da bi gospoica Smajt volela da razgovara o ugovoru.
HENRI:
Da. (Gleda u Filipa.)
GOSPOICA SMAJT:
Da, vreme odmie a moji psii e eznuti.
HENRI:
Doneu ugovor. Filipe daj mi klju od kancelarije.
FILIP:
Filips.
HENRI:
Kako god da ti je ime! Daj mi klju od kancelarije.
DOANA:
Ne! (Ide prema stolu.) tedite vreme, uzmite na papir za pisanje.
Vadi list papira iz fijoke i penkalo. Prua papir Henriju a penkalo gospoici
Smajt. Henri vadi svoje penkalo i pie kratak ugovor.
GOSPOICA SMAJT:
(Elisteru.) Sigurna sam da ovo moemo da napravimo odmah i jednostavno,
gospodine Makm. (Elister je izgubljen u sopstvenim mislima.) Gospodine
Makm.
Page 128
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Elister je jo miljama daleko pa ga Filip tresne u potiljak. Elister se povrati i
Filip pretvori ovaj udarac u pokret kao da mu zaglauje kosu zbog gospoice
Smajt.
ELISTER:
Izvinite. Bio sam miljama daleko.
GOSPOICA SMAJT:
O, zaista? Ja bih pomislila da vas ova transakcija pomalo i zanima.
HENRI:
Svakako.
DOANA:
Svakako.
FILIP:
Svakako, madam. Usudio bih se da kaem da je gospodar promiljao o pitanju
provizije koja e biti po uobiajenoj stopi. A tokom ugovora, za koji
pretpostavljam da e spoetka biti na tri godine.
Stavlja glavu izmeu Henrija i gospoice Smajt i pomno prati ta Henri pie.
GOSPOICA SMAJT:
(Doani.) On ima prilino toga da kae za jednog batlera.
HENRI:
(Jo uvek piui.) Vi i ja ovo moemo da parafiramo sada, gospoice Smajt, i
da napravimo formalni to je mogue pre.
GOSPOICA SMAJT:
Da, pa, moja jedina briga kao to sam i priala sa gospoom Makm (Tada vidi
Filipovu glavu) Da li ste sigurni da moete da ujete? Kao to sam priala sa
gospoom Makm, moja jedina briga je da se vaa firma ne ukljuuje u nemoral
i seks.
FILIP:
To sam i ja govorio gospodinu Makmu.
GOSPOICA SMAJT:
(Gleda u prste.) Oh boe, curi penkalo. (Ustaje) Mogu li u kupatilo?
DOANA:
Da.
FILIP:
Page 129
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Da.
HENRI:
Ne!
FILIP:
Ne!
GOSPOICA SMAJT:
(Preplaena, seda.) Oh.
FILIP:
(Hirovito.) Ba smo imali dekoratera ovde pa je u uasnom neredu.
ELISTER:
(Pogoen) Izgleda prosto boanstveno. Ne znam-
HENRI:
(Brzo) Smiri se mome, smiri!
DOANA:
Henri, za ime boga.
Tokom njenog narednog govora Filip ubrzano apue u njeno uvo da je u
kupatilu gola devojka.
DOANA:
Ako gospoica Smajt eli da opere ruke ne postoji ni jedan razuman razlog
zato ne bi ila u kupatilo koje izgleda apsolutno fantastino i ako je ona-
POTPUNO LUDA.
GOSPOICA SMAJT:
ta?
FILIP:
Dekor je prilino otkaen.
GOSPOICA SMAJT:
(Ustaje) To me ne brine, budite sigurni.
Gospoica Smajt kree ka vratima spavae sobe a Henri iskoi ispred nje.
HENRI:
Ko prvi devojci, njegova devojka.
On ue kroz vrata spavae sobe, zalupi ih i maksimalnom brzinom ide do
Page 130
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
garderobe.
GOSPOICA SMAJT:
Pa dobro. A ta u sa mastiljavim prstiima?
FILIP:
Moda bi madam upotrebila lavor u radnoj sobi. (Otvara vrata radne sobe.)
GOSPOICA SMAJT:
Dobro, valjda mogu, ali to ne opravdava ponaanje gospodina Loda.
FILIP:
Morate mu oprostiti. To je stara rana iz rata.
Oni izlaze u radnu sobu.
ELISTER:
ta svo ovo znai?
DOANA:
Nisam sigurna, ali mislim da Filip dri golu devojku u kupatilu.
ELISTER:
(Smeje se od oduevljenja.) Ooo! Mnogo je napakovao u jedan dan, zar ne.
Utrava Linda sa ulaznih vrata.
LINDA:
Draga- draga! Propast.
DOANA:
ta je?
LINDA:
Ta kancelarija nije nita drugo do ometanje. Prvo su kripala vrata, onda je
zvonio telefon, jadni Volter ima toliko ivaca a nita nije mogao da uradi sa
mnom.
ELISTER:
Probaj da mu da olju aja, draga.
LINDA:
To ga je ubilo.
DOANA:
Ajde da vas ubijem oboje. Bio je to Henri.
Page 131
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
Henri?
ELISTER:
U redu je, puten je uslovno.
LINDA:
Uslovno?
DOANA:
Iz Bou ulice, ali to nije vano. On se bavi gospoicom Smajt.
LINDA:
Gospoica Smajt, ko je to?
DOANA:
Nema veze, ali ne moe da je sretne.
LINDA:
Zato ja ne mogu da je sretnem?
DOANA:
Zato to je Filip batler, Elister je Filip a imamo i psa u korpi. Tako da ne
stavlja prste u to.
LINDA:
Ne razumem ni re.
ELISTER:
Zaboravili ste da pomenete golu devojku u kupatilu.
DOANA:
Da?
LINDA:
A gde je Henri?
ELISTER:
U kupatilu.
LINDA:
Ovaj put je preterao.
Ona juri ka kupatilu a prate je Doana i Elister koji zatvara vrata.
Page 132
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Linda, od onoga to sam shvatila, Filip je juri.
LINDA:
(Iznenaena) Filip?
ELISTER:
Da. Moda e prestati da dosauje vaem Henriju sada.
Tokom narednog dijaloga Volter se unja apui Lindi-lu. uje glasove u
spavaoj sobi i kree ka njoj, otvaraju se vrata radne sobe i uju se Filip i
gospoica Smajt kako razgovaraju. Volter veoma brzo jurne do bara i zatvori
vrata.
DOANA:
Elister, trebalo bi te tuiti za neke stvari koje si ovde veeras rekao. (Lindi) Sve
to treba da zna je da je gospoica Smajt u radnoj sobi. Sad se isti.
FILIP:
(iz ofa) Posle vas madam.
GOSPOICA SMAJT:
(Ulazei) Hvala vam mnogo.
Gospoica Smajt i Filip ulaze iz radne sobe u isto vreme kad Doana gura Lindu
u pratnji Elistera. Postavljaju se licem u lice i zastanu.
DOANA:
(Glasno i jasno Lindi.) Ovo je gospoica Smajt- uvena autorka- koja je sada u
postupku potpisivanja od strane gospodina Makma (Pokazuje na Elistera) i
gospodina Loda. (Pokazuje na spavau sobu.) A Elister je pas.
LINDA:
Uh?
ELISTER:
(Ravnim glasom.) Av, av.
Linda i gospoica Smajt izgledaju zbunjeno.
FILIP:
(ak glasnije) A ja sam batler.
GOSPOICA SMAJT:
(Zaglunuto) Ima li potrebe da viete?
Page 133
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Da! Ako smem da se odvaim.
DOANA:
(Lindi) Kapira?
LINDA:
Ovaj-
FILIP:
Ti ii sada. Ne vratiti se. (Gospoici Smajt) Ona stanac.
GOSPOICA SMAJT:
Ja razumeti.
Linda namerava da neto kae.
DOANA:
(Gospoici Smajt.) Ona gospoica Hauzer. (Elisteru) Silvija- kasno- nazad-
Filipe.
ELISTER:
Ti- bezobrazna- devojka- Silvija.
LINDA:
Silvija?
FILIP:
A, popravlja engleski. Vrlo dobro gospoice.
DOANA:
(Gospoici Smajt) Silvija je naa devojka.
GOSPOICA SMAJT:
Mislim da sam ve srela vau devojku.
DOANA:
Jeste li?
GOSPOICA SMAJT:
Da. Dugake noge kratak bebi dol.
DOANA:
A, da, to je naa druga devojka. Helga.
LINDA:
Page 134
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Helga?
DOANA:
Da. Helga. Tvoja sestra.
LINDA:
Sestra?
DOANA:
Da- moe da ide Silvija.
LINDA:
Gde?
DOANA:
Kod Helge!
Filip vue Lindu u stanu.
FILIP:
Silvija. Dok gospodar (Pokazuje na Elistera) radi engi-bengi sa mnogo veliki
pisac (pokazuje na gospoicu Smajt) ide pravi velika brdo sendvii.
LINDA:
(Poto se malo oslobodila) Ja.
DOANA:
Divno. Da. Svi umiremo od gladi. ta bi ste hteli gospoice Smajt? Sir,
paradajz?
ELISTER:
Kiseo kupus, raani hleb?
GOSPOICA SMAJT:
Bilo ta jednostavno. Fazana ako imate.
FILIP:
(Znaajno) Specijalitet kue jadac.
GOSPOICA SMAJT:
(Nakon razmiljanja) Nisam to imala u zadnje vreme.
Ostali gledaju u plafon.
DOANA:
(Lindi) Hvala, Silvija.
Page 135
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
LINDA:
(Pribliavajui se gospoici Smajt) Aufviderzen-
DOANA:
(Gurajui Lindu u hol) Kad bolje promislim poi u s tobom da ti objasnim ta
se od tebe trai!
LINDA:
(Zabavlja se) O- ja! Vi vil u
huhinja-hauzer-gegohauzer-zagesendvihauzer-hocat?
DOANA:
Louzer, gospoice Hauzer!
Doana je gura i obe idu u kuhinju.
GOSPOICA SMAJT:
Gospodine Makm. Mislim da ovaj odloeni medeni mesec utie na vau enu.
ELISTER:
Hoemo li ga zvati odlaganje?
FILIP:
Zvaemo ga otkazivanje.
GOSPOICA SMAJT:
(Uglaeno) Filips. (Elisteru) Gde ste nameravali da idete na medeni mesec?
ELISTER:
Misli li smo da ga provedemo kod kue. (Keze se na Filipa.)
GOSPOICA SMAJT:
ta bi ste pobogu nali da radite ovde po ceo dan?
ELISTER:
Bili bi ste iznenaeni!
Filip reaguje na to.
GOSPOICA SMAJT:
Trebalo bi da probate Norfolk. Mogli bi da posetite moju prelepu zemlju. Ona je
kao slika. Moj poslednji mukarac se odlino snalazio sa florom. To je tako
smirujue. Zato sam ih sve sahranila u vrtu. To jest pse a ne batovana.
FILIP:
Page 136
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Pa ja sam iao u Norfolk jednom i dobio uasan bronhitis.
Henri se vraa iz garderobe a prati ga gospoica Vilkinson koja guna. Sledei
dijalog se u svakoj sobi izgovara istovremeno ali dominira gospoica Vilkinson.
SMAJT Odbijam da to verujem.
Henri Bogati budi razuma.
FILIP To je apsolutna injenica. Od tada vie nisam isti. VILKINSON elim
svoje delo.
HENRI Pst!
SMAJT Ali to je vaan deo naeg nacionalnog naslea. Zar se na slaete
gospodine Makm. VILKINSON I elim da idem kui.
HENRI U redu, u redu.
VILKINSON Nije zabavno da stoji bez iega i samo u aravu.
ELISTER Apsolutno. HENRI Rekao sam da u ti doneti odelo.
VILKINSON I bilo bi ti bolje da pouri.
Do sada Henri je gurnuo gospoicu Vilkinson u garderobu i vraa se u dnevnu
sobu.
GOSPOICA SMAJT:
Ne mogu da prihvatim da Norfolk ima veze sa tvojim bronhitisom, Filipse.
Svako ga smatra veoma blagorodni.
Henri ulazi, zakljuava vrata i stavlja klju u dep sako.
GOSPOICA SMAJT:
A, gospodine Lod, ta znate za Norfolk?
HENRI:
(Odmah sa oseajem krivice.) Nikad je nisam takao! Nikad je nisam takao!
GOSPOICA SMAJT:
E?- ta?
FILIP:
Ako mogu da se odvaim, ser, madam misli na geografsku raznolikost na
Istonoj obali.
Page 137
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
A, shvatam.
GOSPOICA SMAJT:
Filips je govorio kako pati od posledica iz Norfolka.
HENRI:
On je imao slian problem i u Batu.
GOSPOICA SMAJT:
Teko meni. (Filipu) Moda bi bilo bezbednije da ubudue ostajete kod kue.
FILIP:
(Sevajui na Elistera) Svakako to nameravam.
GOSPOICA SMAJT:
(Gleda na sat) A ja moram da idem svojoj, takoe. Gde je ona beleka koju ste
napravili, gospodine Lod?
HENRI:
Evo nas, gospoice Smajt. (podie je sa stola i daje joj je.)
GOSPOICA SMAJT:
Hvala. Radujem se naem udruivanju.
Dok ona ita, Henri vue Filipa u stranu.
HENRI:
Gospoica Vilkinson ima tekoe. ta si doavola uinio sa njenim stvarima?
FILIP:
(apue) U bar.
ELISTER:
Bez aputanja., Filips! Ako imate neto vredno da saoptite, recite to naglas.
FILIP:
Ba tako. Ja sam samo rekao da tako izuzetna situacija nalae i pie u ast
toga.
GOSPOICA SMAJT:
Odlino. Ja nikako nisam ni dobila svoj eri.
FILIP:
Mislim da bi ampanjac odgovarao.
Page 138
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
GOSPOICA SMAJT:
Sjajno. Samo jedan srk.
FILIP:
Pa, ako mi dozvolite, otvorio bih bocu. (Ide svojim krutim batlerskim hodom do
bara)
ELISTER:
Samo tako idi i neto e da otvori.
Filip se zaustavlja, prostreli ga pogledom i nastavi ka baru. Otvara ga i nae se
licem u lice sa Volterom koji nervozno cupka sa umornim kezom i dri au.
VOLTER:
(Filipu) Zdravooo. (Elisteru) Zdravooo. (Gospoici Smajt) Zdravooo. (Henriju)
Moja podsetnica.
HENRI:
Vi ste ovde novi, zar ne?
Doana ulazi iz hola.
DOANA:
Va kiseli kupus i raani hleb nee biti- (vidi Voltera) Ah! Odakle vi dolazite?
GOSPOICA SMAJT:
(leerno pokazuje na apoteku) Uobiajeno mesto.
DOANA:
(Volteru) Da li ste se nekome predstavili?
VOLTER:
Ovaj-ne.
DOANA:
Dobro, onda ja to mogu da uradim. Gospoica Smajt.
VOLTER:
Dobro vee.
DOANA:
I gospodin Henri Lod.
VOLTER:
Dobro vee. (Brzo uzima nazad svoju podsetnicu)
Page 139
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
Moda bi nam madam mogla rei ko je to, ako bi bila odvana.
VOLTER:
Svakako.
FILIP:
(ljutito) Pretpostavljam da je to jo jedan od vaih-
DOANA:
(brzo) Ne, ne. On je moj svekar.
Svi vare ovu informaciju a onda se okreu i gledaju u Elistera.
ELISTER:
(nakon pauze) ao, tata.
VOLTER:
Da-ovaj-Elistere.
FILIP:
On je u korpi, ser.
VOLTER:
Korpi?
ELISTER:
Korpi.
GOSPOICA SMAJT:
(zbunjena) Koliko ste bili tu, gospodine-ovaj-
VOLTER:
(brzo) Pengburn.
ELISTER:
(brzo) Spenlou!
DOANA:
(brzo) Makm!
VOLTER:
Makm (onda pogleda Elistera) Makm?
DOANA:
Ovde je jo od prijema povodom venanja. Malo je cvrcnuo.
Page 140
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
VOLTER:
Kog venanja?
DOANA:
Jo je pijan. (Elisteru) Zar se ne sea, tata? Mog venanja s Filipom.
(pokazuje na Elistera)
VOLTER:
O, da, tog venanja.
GOSPOICA SMAJT:
(Volteru) Ako vaem sinu za medeni mesec treba koliko i za ovaj ugovor, vaa
ena nee nikada biti baba.
VOLTER:
Preneu vau poruku. Mislim da u sada poi.
ELISTER:
Tako je. Mama e brinuti za tebe.
VOLTER:
Dovienja.
GOSPOICA SMAJT:
Kaem, gospodine Makm
FILIP
VOLTER
ELISTER } (svi zajedno) Da?
GOSPOICA SMAJT:
(Filipu) Filipse prestani da zabada nos, (Elisteru), u svakom sluaju, odnosilo
se na vaeg oca, gospodine Makm.
ELISTER:
To si ti tata.
VOLTER:
O. (gospoici Smajt) Da?
GOSPOICA SMAJT:
(pokazujui na njegovu au) Ja bih to popila da sam na vaem mestu. Sve
vie ostaju bez aa.
Page 141
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
VOLTER:
O, da.
Vraa se u bar ba kad Linda ulazi sa malom keceljom i nosi plato sa
sendviima.
LINDA:
Damen und Hern. Ih bin hir mit sendvii.
Nalazi se tik uz Henrija koji gleda zabezeknuto. Smei mu se poverljivo i
okree se prema gospoici Smajt i govori polu-engleski ba kada Volter ue.
LINDA:
Ovi mnogo lepi-(vidi Voltera) s raani hleb!!
Plato poleti u vazduh i svi zajedno skupljaju sendvie)
DOANA:
(konano) (pokazuje na Voltera i Lindu) O, vi se niste upoznali. (Gospoici
Smajt) Silvija je veoma nervozna kad vidi novo lice. (Glasno Lindi) Nemoj-da
se-stidi-Silvija.
GOSPOICA SMAJT:
(Hvata se za uvo) Svi emo za minut da ogluvimo.
LINDA:
Ja samo stidi kad stranci vidi.
HENRI:
Zato tako govori?
LINDA:
Kakvo?
HENRI:
Kao da nisi Irkinja, zar ne?
DOANA:
To je Silvija, devojka sa Kontinenta.
HENRI:
Silvija, sluavka?
ELISTER:
A ovo je Volter.
Page 142
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
Svekar iz ormana.
LINDA:
Svekar? Vas is das?
DOANA:
(pokazuje na Voltera) Ja u da ti kaem vas is das. Das is (pokazuje na
Elistera) njegov otac i pojavljuje se ba iznenada.
LINDA:
I ide bre.
HENRI:
Moemo li da ponovo nalijemo?
FILIP:
Dobra ideja, gospodine Lod, da ponemo od svekra.
HENRI:
Da ponemo od tog prokletog psa
GOSPOICA SMAJT:
Da ponemo od naeg ugovora ili ja odoh kui.
FILIP
HENRI } (zajedno) Momenat, madam.
Ne, molim vas.
LINDA:
(skupljajui sendvie) Ja u da ietkam sendvie, frojlajn mit.
GOSPOICA SMAJT:
Ne, dobri su takvi kakvi su. Malo praine nije nikome kodilo, zar ne,
gospodine Lod?
HENRI:
Ne, vala.
GOSPOICA SMAJT:
(Naginjui se nad svoj sendvi) Nije mi dat specijalitet kue.
FILIP:
Samo malo, madam.
Page 143
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Filip, bez razmiljanja, daje joj jadac u brzoj verziji unazad.
GOSPOICA SMAJT:
Aaa!
Gospoica Smajt je zanemela. I svi ostali, ukljuujui i Filipa koji se klanja i
izvinjava teatralno.
FILIP:
Stvarno se izvinjavam.
GOSPOICA SMAJT:
ta mi se, za ime boga, dogodilo?
FILIP:
ao mi je da kaem, ali vi ste primili- (pokazuje jadac unazad i zvidi)
GOSPOICA SMAJT:
Blagi boe.
HENRI:
Uveravam vas, gospoice Smajt, to je daleko manje ozbiljno od (pokazuje
jadac unapred i zvidi)
ELISTER:
Osim ako niste devojka iz Portsmauta.
GOSPOICA SMAJT:
ta te je spopalo, Filips?
FILIP:
Meni je strano ao, madam. Uradio sam to impulsivno.
GOSPOICA SMAJT:
Znam ja kako si uradio.
DOANA:
Nee se ponoviti. Sedite.
GOSPOICA SMAJT:
Bolje je da sednem.
Seda polako pratei pogledom mukarce, u strahu da ne dobije jo jedan
jadac.
GOSPOICA SMAJT:
Page 144
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
A sada, gde sam s ugovorom?
LINDA:
(Elisteru) Biu kufinja, ako me poelite, gospodine Makm.
ELISTER:
Zapamtiu to, Silvija.
LINDA:
(klanjajui se svima) Gute naht, frau Makm. Gute naht, majn batler, gute naht,
sfekar, gute naht, frojlajn mit und gute naht her Stod.
HENRI:
Lod. Nadam se da zna ta radi.
LINDA:
Ja. U kufinji ja ii. Ima li neto da ponesem?
DOANA:
(gledajui u Voltera) O majn papa.
LINDA:
O, ja, komen zi hir und molim pomoi meni sa pranje.
VOLTER:
Da, naravno. Pranje? (ide u hol)
DOANA:
Hvala, Silvija.
LINDA:
Aufviderzen, svima. (saginje se a stoji pored Elistera)
ELISTER:
(bez razmiljanja) Zbogom, Silvija.
Udara jadac, Linda vrisne i izae.
HENRI:
Kakav pakao-
GOSPOICA SMAJT:
ta je s vaom devojkom?
ELISTER:
Page 145
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Veba jodlovanje.
GOSPOICA SMAJT:
Moemo li da se vratimo na ugovor i zaboravimo jodlovanje, naalost odloeni
medeni mesec i neoekivani dolazak vae svekra.
HENRI:
Svakako, odmah. Da li vam sve odgovara?
GOSPOICA SMAJT:
Da, sve.
HENRI:
Izvanredno.
DOANA:
Divno.
FILIP:
Super-truper. Ne mogu vam rei koliko sam srean
GOSPOICA SMAJT:
O moj boe, opet je skrenuo.
Gospoica Smajt baca ljute poglede na Filipa zbog poslednjeg prekidanja. Filip
se klanja i natrake ide prema spavaoj sobi.
HENRI:
Jeste li sigurni da ste potpuno zadovoljni.
GOSPOICA SMAJT:
Da, potpuno, osim ove opcije od tri godine.
Gospoica Vilkinson izlazi iz garderobe, jo je uvijena u arav, i tokom
narednog dijaloga ide do vrata dnevne sobe i pokuava da ih otvori. Filip uje
da se kvaka okree i besomuno stie do vrata.
HENRI:
Neka bude sedam.
GOSPOICA SMAJT:
Ne, ne, na umu sam imala dvanaest meseci.
HENRI:
To je sve?
Page 146
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
GOSPOICA SMAJT:
Za poetak. Tek dok se upoznamo.
HENRI:
Pa ja ne znam da li je dvanaest meseci dovoljno dugo, stvarno.
Gospoica Vilkinson odluuje da ne eka vie i lupa u vrata tri puta. Elister,
Doana i Henri se zalede. Gospoica Smajt se upitno okrene u pravcu Filipa.
On se smei i trupne nogom tri puta.
GOSPOICA SMAJT:
Gospoo Makm, da li va batler mora da bude ovde?
DOANA:
Da, mislim da mora.
GOSPOICA SMAJT:
(Elisteru) Da li ste pregledali njegove preporuke, gospodine Makm.?
ELISTER:
O, da.
GOSPOICA SMAJT:
Pa gde ga onda, zaboga, naoste?
ELISTER:
(Doani) Gde ga naosmo?
DOANA:
Univerzalne Tetke.
GOSPOICA SMAJT:
Da li bi mogli da nastavimo, molim, bez daljih prekidanja.
HENRI:
Nadam se.
Gospoica Vilkinson brzo lupa u vrata i svi gledaju Filipa koji kree sa brzom
demonstracijom flamenko stepovanja.
FILIP:
Ole!
GOSPOICA SMAJT:
Kaete da ste ga dobili od Univerzalnih Tetaka.
Page 147
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
DOANA:
S visokim preporukama.
GOSPOICA SMAJT:
Ja bih ga vratila da sam na vaem mestu.
HENRI:
Izmeniu ovo na dvanaest meseci, gospoice Smajt, i vi i ja moemo da
parafiramo svaku klauzulu.
Filip uri u bar i odmah uzima haljinu, brushalter i gaice gospoice Vilkinson.
Ide do vrata spavae sobe ali su zakljuana.
GOSPOICA SMAJT:
Da, mislim da zadovoljava.
HENRI:
Odlino, eto tu smo.
On parafira prvu klauzulu i dodaje papir gospoici Smajt.
FILIP:
(apue promuklo kroz aluzine na vratima) ekajte, doneu klju.
Isputa odeu kraj vrata spavae sobe i ide brzo do Henrija.
HENRI:
To je to. Sada u drugu. Sada vi. (Filip ga vue za ruku) Mii se. (Filip ponovo
vue) Mii se.
GOSPOICA SMAJT:
(Filip ponovo vue) Mii se-! Ako mogu da se odvaim.
HENRI:
(pozivajui se na ugovor) To je jedna. Sada vi.
Dok gospoica Smajt potpisuje svoju drugu klauzulu, Filip ponovo vue
Henrijev rukav. Henri pokazuje da se vrati pored vrata. Dok Henri pokuava da
potpie narednu klauzulu Filip stavlja ruku u dep Henrijevih pantalona i
frenetino opipava da nae klju. Ovo ometa Henrija i strano mu oteava
potpisivanje. U isto vreme spreava da gospoica Smajt vidi to ometanje.
GOSPOICA SMAJT:
Sad smo tu.
HENRI:
Page 148
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
I konano, gospoice Smajt, na poslednji inicijal ide ovde.
GOSPOICA SMAJT:
Da, da, mislim da je to sve. (Vidi poslednje Henrijevo vrpoljenje) Stara
povreda iz rata se ponovo poigrala?
Filip je odustao od traenja kljua i odvano ide do vrata spavae sobe.
FILIP:
(ape kroz vrata) Saekajte.
Provlai haljinu i gaice kroz aluzine a gospoica Vilkinson ih vue.
GOSPOICA SMAJT:
Oh, jo neto. Gospodine Lod, nai potpisi zahtevaju i svedoke.
DOANA:
Mogu li?
GOSPOICA SMAJT:
Nezavistan svedok, gospoo Makm. (poziva Filipa) Filips?
Filip staje i okree se u trenutku kada gura brushalter kroz aluzine. Gospoica
Vilkinson dri jednu bretelu. Druga bretela se uvila o Filipov zglob. Gospoica
Vilkinson i dalje vue to dovodi do toga da Filipova ruka udara u vrata u
pravilnim intervalima. Gospoica Vilkinson konano jako povue brushalter i u
isto vreme udari Filipove zglobove prstiju. Filip, koji je skoro izgubio ruku kroz
vrata, skae gore-dole i trese ruku u agoniji. Gospoica Vilkinson brzo odlazi u
garderobu.
GOSPOICA SMAJT:
(nastavlja) A ta sad smera?
HENRI:
Prokleto zli, ti labradudli.
GOSPOICA SMAJT:
(ustajui) O, pustite me da vidim vaeg Elistera.
Filip, Henri i Doana je spreavaju a Filip brzo potpisuje ugovor.
DOANA:
Ne, ne, vratio se iscrpljen u korpu.
HENRI:
Pored toga, propustiete voz.
Page 149
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
GOSPOICA SMAJT:
O, crna ja, to nee valjati. Samo da proverim da li imam kartu.
DOANA:
Da vam pomognem?
Dok joj pretura po tani Henri vue Filipa u stranu.
HENRI:
Da li si ti stvarno enuo?
FILIP:
eleo sam klju.
HENRI:
Pa, zato ga ne potrai? (Vadi ga iz depa sakoa i otkljuava vrata spavae
sobe)
GOSPOICA SMAJT:
(Nalazi kartu) Evo je. Pravo je olakanje da bude u zdravom domu.
HENRI:
Poslaemo vam pravi ugovor do kraja nedelje.
GOSPOICA SMAJT:
Hvala.
Silvija ulazi namenski iz hola u kinom mantilu sa maramom. Sakupila je
hrabrost da progovori.
SILVIJA:
Jako mi je ao gospoo Makm, ali sam dola da vam kaem da sam mnogo
razmiljala. Ne mogu da ostanem vie sa tetoenjem, kljuaonicama i
udaranjem jadaca.
Gospoica Smajt gleda okolo traei neko objanjenje, ali ga ne dobija.
SILVIJA:
I nema svrhe da neko pokua da me ubedi da promenim miljenje. Jedino
elim da Elister snese moje kofere dole.
GOSPOICA SMAJT:
(nakon male pauze) On nije za to sposoban, zar ne?
DOANA:
Page 150
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Saekajte dok mu se nos ohladi.
SILVIJA:
(ignoriui vo-Elisteru) Biu u sobi. (Okree se Filipu) Htela bih da znate da
sam bila veoma, veoma srena s vama ali se nadam da razumete zato moram
da odem. Dovienja i hvala na svemu.
(Izlazi brzo. Svi gledaju zbunjeno)
GOSPOICA SMAJT:
Izvinite. O emu se tu radi? (svi stoje kruto i zamiljeno)
FILIP:
Boe. Naputa me ena.
Dramatino se strovali u stolicu. Svi su shvatili ta je rekao. Doana i Henri
izgledaju zadovoljno a gospoica Smajt zabrinuto u trenutku kad se gospoica
Vilkinson stuti iz spavae sobe u brushalteru i gaicama, navlaei haljinu. Ide
kroz predvorje i u hol. Gospoica Smajt je zabezeknuta.
GOSPOICA SMAJT:
A to je ovaj-
HENRI:
Zato ga ena naputa.
GOSPOICA SMAJT:
(Filipu) Nadam se da si neto nauio iz ovoga.
FILIP:
Boe moj, jesam.
GOSPOICA SMAJT:
Svima vam elim laku no.
FILIP:
Ispratiu vas, madam.
GOSPOICA SMAJT:
Volela bih da kaem da sam veeras uivala u poseti.
DOANA:
Hvala.
GOSPOICA SMAJT:
(naglaeno Filipu) Da, Volela bih to da kaem. (Izlazi a Filip je prati i izvodi.)
Page 151
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Pa, izvukli smo se. Sveca mu, ovo je fantastino. Odlino odraeno, Do. (Grli
je i ljubi) A i ti Elister.
Ide ka Elisteru koji pone da bei od Henrija, mislei da i on moe da dobije
poljubac.
ELISTER:
Da se niste usudili.
HENRI:
Ne znam kako smo uspeli, ali ona e biti zlatna koka, najvea koju smo imali.
Vraa se Filip.
HENRI:
estitam, partneru.
FILIP:
(Stuti se na Doanu) U redu, sad, ko je bio ovek u ormanu?
DOANA:
(Zauzima stav) Nema veze sa mnom.
FILIP:
O, ne, tu je samo itao mera, pretpostavljam.
DOANA:
Ko je bila devojka koja je izletela iz spavae sobe?
FILIP:
Nema veze sa mnom.
DOANA:
Samo trai preicu do robne kue, pretpostavljam.
HENRI:
U stvari, stara ljubav, ona je PTT.
DOANA:
Da, Pusti To Tako.
FILIP
HENRI (zajedno) Moe da pria, ovde ima dva ljubavnika.
Page 152
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Linda ulazi u sred prethodnog govora.
LINDA:
Doana, draga, Mislim da je bolje da-
Sada svi priaju u glas.
FILIP:
(zajedno) Bio sam veran petnaest godina, petnaest dugih godina i jedini odmor
koji sam imao je bio golf
HENRI:
(zajedno) Vidi, Linda, oseam da imam pravo da znam zato si govorila kao
stranac i pretvarala se da si Silvija-
DOANA:
(zajedno) Kad pomislim samo kojim si me sve imenima veeras zvao, ludo si
srean to nisam spakovala torbe i otila-
LINDA:
(zajedno) Ne obraaj mi se Henri Lod, ivim s tvojim aferama godinama a bio
si mnogo bezbedniji u Bou ulici.
Dok razgovaraju Elister sakuplja svoje materijale iz spavae sobe. Vraa se i
utiava ih prodornim zvidukom.
ELISTER:
Ako ete svi da stanete u red, ja bih uzeo par Bob Martinija. (Elister izlazi u
hol)
FILIP:
(Doani) Hajde sad, ko je bio Volter, svekar?
LINDA:
Nita od toga nema veze s tobom Filipe.
FILIP:
O, ne. Gospodin Spenlou skae po spavaoj sobi dok Volter eka da bude
pozvan kao zamena.
DOANA:
Hoe li da slua?
FILIP:
Boe, ubiu ga.
Page 153
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
HENRI:
Smanji vatru, stari moj. Smanji malo. (Tape Filipa uteno u oba ramena)
FILIP:
Za tebe je to u redu.
HENRI:
(ponovo ga tape) Mora da je to pakleni ok, znam, ali ti nee pomoi ni da
ispali top. Hajde, Do, daj istinu.
LINDA:
To nema nikakve veze ni sa njom, takoe.
HENRI:
Zar nema?
LINDA:
Volter je samo moj.
HENRI:
Eto, Filipe, to nema veze ni sa kim-On je ta? Oe da kae da si imala aferu?
LINDA:
Dala sam sve od sebe pod veoma tekim okolnostima.
HENRI:
Boe, ubiu ga.
FILIP:
(uiva dok tape Henrija) Smanji vatru, stari moj, smanji malo.
HENRI:
Za tebe je to u redu.
FILIP:
(ponovo ga tape) Mora da je to pakleni-
HENRI:
Zavei! (a onda Lindi) Oe da kae da misli da je taj tip privlaniji od
mene?
LINDA:
Ne, samo raspoloiviji.
HENRI:
Page 154
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
Dobro, od sada sam svake veeri kod kue.
DOANA:
(Lindi) Odlino, draga. Duko Dugouko ponovo tri.
HENRI:
Pokazau ti ja.
LINDA:
Gde?
HENRI:
Kod kue.
LINDA:
Prva stanica spavaa soba?
HENRI:
Ne, prva stanica kuhinja.
LINDA:
Zato?
HENRI:
Da pristavim prokleti ajnik.
Izlaze u hol. Filip i Doana se gledaju na tren.
FILIP:
Moja Do-Do. (Ide i grli je)
DOANA:
ekaj, PTT devojka. Da li je ona bila gola?
FILIP:
Da.
DOANA:
I ovde je dola da se skida za Henrija?
FILIP:
Dola je za Henrija-ali se skidala za mene.
DOANA:
(zaprepaena) Filipe.
Page 155
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
FILIP:
(sa bravurom) Da i ja sam bio apsolutno-
DOANA:
ta?
FILIP:
Prestravljen.
Doana se smeje i ljubi ga. Elister ulazi sa Silvijom iz desnog hola.
SILVIJA:
Molim vas da ne ekate na nas.
ELISTER:
Silvija vodi Elistera u etnju.
Silvija i Elister izlaze levo u hol.
FILIP:
Da ti kaem neto. Godinama sam radio previe naporno.
DOANA:
To sam uvek govorila.
FILIP:
Jesi. Zato, poevi od sada, ti i ja idemo na dve najlepe nedelje odmora.
DOANA:
Savreno. Gde emo ga provesti?
FILIP:
U krevetu.
On je podie, nosi preko sobe, grli je do vrata spavae sobe. Gospoica Smajti
ulazi iz hola i uzima svoju torbu koju je ostavila iza sofe. Ostane zakucana za
mesto kada vidi da batler ljubi gospou Makm na pragu. Jo je vie
zabezeknuta kada Filip nosi Doanu preko spavae sobe i polae je na krevet.
Gospoica Smajt se prikrada da viri kroz vrata. Filip ljubi Doanu brzo uz jednu
ruku, preko vrata i na pola puta je do druge kada mu se pogled sretne sa
Gospoica Smajt. On se sledi, Doana prihvati situaciju i graciozno se nasmei
gospoici Smajt.
(Filipu) To bi bilo sve za veeras, hvala, Filips.
Page 156
Rej Kuni, Dzon Cepmen - Zaobici gospodju Makm
(pravi naklon)Vrlo dobro, madam.
Filip ide do vrata pokazujui Gospoici Smajt da treba da ode. Zaprepaena
Gospoica Smajt izlazi a zavesa pada.
K r a j
Page 157