You are on page 1of 1

HI HAVIA UNA VEGADA A

LEDAT MITJANA UN NOI QUE


VOLIA SER CAVALLER.

I FA MOLTS ANYS VOLIA AJUDAR
A LA GENT PERQU HI HAVIA
UNA PERSONA DOLENTA.
I EL CAVALLER ESTAVA MOLT
CONTENT PER AJUDAR A LA
GENT.
EL NOI QUE VOLIA SER
CAVALLER HO VA ACONSEGUIR I
VA SER MOLT FELI.