You are on page 1of 2

LA MEVA DECISI

Hi havia una vegada fa molts anys, jo estava en un monestir, er! no er la meva de"isi#
er$u% els meus ares els reis em van o&ligar '(o s#" alt "astany tin" els ulls marrons i s#"
molt sim)ti",em di" (oel'
*n dia em vaig es"aar del monestir er$u% volia ser "avaller'
Desr+s em vaig anar a la ferreria a "omrar una esasa,un es"ut i m+s "oses $ue
ne"essitava,desr%s vaig anar a unes granges a "ontra"tar a uns agesos "om a soldats,
"om' Est)vem am& guerra am& el "astell ve, vam anar a intentar a"a&ar am& ell' -el "am,
vam tro&ar a uns missioners $ue vam "ontra"tar' A les hores ens vam tro&ar una manada
de llos $ue ens van ata"ar un de nosaltres va morir er! ten,em $ue seguir am& el nostre
"am,' A uns o"s $uilometres de la tom&a d.un dels missioners dels nostres vam &eure un
e/er"its $ue era del "astell enemi" ells eren 011 i nosaltres 21 er! no assava res er$u%
vam idear una trama magn,fi"a'
3Estan aunt d4arri&ar3 vaig "ridar'
Ata$ueu 3vaig dir,am tirar un munt de flet/es "ontra ells i lis van morir 51 desr+s vam
lluitar "os a "os,de nosaltres van morir 01 i d4ells tots er! tenien un "arro $ue i ortava
61 es"laus $ue vam tomar "om a soldats' *nes hores desr%s vam arri&ar al "astell er!
ells eren 611 i &en armats' Desr%s ens vam anar a un "astell aliat a demanar troes i ens
van donar 71 soldats 8 "ataultes i 05 ar$uers i ens vam anar a lluitar unes ores desr%s
$uan $uedava o" er arri&ar al "astell enemi" ens van ata"ar uns &ar&ers er! sol eren
05 i els vam matar r)idament er! ens van matar a 6 soldats' 9uan vam arri&ar eren 611
i es"ars i nosaltres erem 071 i uns missioners $ue hi havien fora del "astell $ue eren 25 ens
vam unir i erem 6:5 i 8 "ataultes;vam ata"ar disarant les "ataultes a la muralla i la
vam tren"ar desr%s vam fi"ar :1 ar$uers disarant a les torretes lo demes va entrar a
sa$uejar i matar als soldats ens havien matat uns 65 soldats i ells uns <1 vam tornar a
disarar les "ataultes er! a$uesta vegada al torre# vam derri&ar un &on tros er! no
ere res "omarat am& lo $ue $uedava ens van disarar am& una "ataulta i ens van
matar a 05 soldats desr%s vam disarar les "ataultes "ontra l4esgl+sia li vam destruir el
"amanar i desr+s vam disarar al torre# desr%s vam derruir tora l4esgl+sia i vam
disarar de nou al torre# i van anar totes es troes "ontra el torre# on estava el rei i el
vam "aturar,desr%s ens vam $uedar el "astell' Ens vam fer molt forts i vam ser el millor
"astell d.Euroa i vam viure feli=os i vam menjar anissos'