You are on page 1of 1

Hi havia una vegada una dama que es deia Erica, era

una dona molt bella, simptica i molt generosa, tot el


contrari del seu marit, el rei de Florncia. Aquesta ciutat era
petita per molt important el seu rei era lex i tenia una
nena i dos nens el primer era igual que el seu pare egoista,
malvat..., el segon era molt bo amb les armes per bona sort li
toca ser cavaller i la !ltima es deia "ara ella era una nena
molt simptica era igual que la mare per tenia que ser
abadessa, no li #eia gracia. $n dia la mare li va dir a la seva
#illa.
%"ara, &o vaig a viure aventures, vols vindre amb mi aix' no
tens que ser abadessa.% va dir la Erica.
%(are, vinc amb tu, ens anem aquesta nit.% va dir la "ara
molt contenta.
)uan van tancar les llums, van escapar per la #inestra de la
"ara per baixar van utilit*ar una corda desprs van anar
corrents camp al bosc, era molt tard i volien dormir i van
arribar a una casa de una pagesa i un noi les va deixar
entrar encantat. +i van donar men&ar i un llit per dormir, al
dia seg,ent van marxar donant les grcies, van creuar tot el
bosc per un cavaller les van trobar perqu el rei va donar la
ordre de buscar la seva dona i la seva #illa, les va portar al
castell i cap de les dos van aconseguir el que volien.
l- Erica va seguir amb el seu marit i la "ara va ser la dama
per sempre.