You are on page 1of 2

Un ve molt

entremaliat


Fa molt de temps en una masia hi havia un Pags que es
deia Josep, la seva dona Merc i els seus quatre fills
.Estaven molt contents perqu els hi havien dit que all es
feia molta bona collita . !endem" quan es van llevar, no hi
havia cap de les collites que van plantar.
En Josep es va portar un bon ensurt ,per# en canvi al seu
ve va veure que li anava molt b .
$an tenir que tornar a plantar%ho tot, per# aquella nit es
van plante&ar fer gu"rdia . Els torns eren la Marta, Pol, Joan
i en Pep , desprs venien el Josep i la Merc.
'l torn del Josep i la Merc van sentir un soroll, va agafar la
destral i va veure que era el seu ve , el que volia robar la
collita ,el van capturar i com a c"stig l(hi van fer ,el que amb
ells els li havia fet .
)onte contat &a s*ha acabat.