You are on page 1of 3

El Rei Egoista

Hola en dic Mara una de


les serventes del rei
Francics que abans era molt
egoista voleu escoltar la seva
histria? dons escolteu b .
Tot comena un dia molt
TRANQUIL a Ascos el regne de Carles el are de
Francics! aquell dia va morir el rei Carles i el "r#nce
Francics va heretar el tron del seu are des de llavors
noms $eia que empipar fen coses que mai od#eu
imaginar.
Fins que un dia va arribar
molt! %un& i va veure una
$am#lia que estaven
reconstruint la seva casa
'vosaltres aneu $en les maletes que us aneu ' va dir.
'ai( vol dir que ens anem a viure al castell?' va
reguntar.
)o! no viureu al castell! sin* que us en aneu del meu regne
%a!%a!%a' va resondre.
+ns dies desrs va venir
el Conde Drcula no s el
que enseu! no es un vamir!
s un vell amic de l,antic rei Carles .
Conde -. li va rometre al rei Carles
que PROTEGIRIA al seu $ill.
El Conde al veure el seu comortament! va decidir
encarregar'se del regne $ins que el rei francisc
maduri tan com er ser un bon l#der er Ascos?
.uan $rancisc va veure com
el Conde regnava
es va enfadar moltssim erqu/
va donar'se que el comte
regnava millor que ell.
Al ca d,uns dies $rancisc es va cansar de veure com
governava i li va dir?.
'Eh0 tu Conde -r1cula0 %a val vull recuerar el meu
regne ara matei(' li va contestar amb to amenassador0.
'2ol te la donar quan et comportis millor !de cor ?
'2i no i a mes remei? et $ar cas er torna'me,l ara
matei(0' li va dir cridant.
'Aaa0 diu'm,ho de bones maneres 3li va dir.
' decor sus plau? %a est1s content 3va dir.
4 ai(# va recuerar el seu regne i des de llavors
Es mes bona ersona i a aquells camperols els hi va tornar
la seva casa que ell els hi havia res er re$ormada i
aquesta vegada de tot(os quan ho van veure es van osar
a lorar! aquell va se el primer acte de bondat que va $er
en tota la seva vida .
FI.