You are on page 1of 1

Str.

1
Warszawa, 10 padziernika 2014Owiadczenie
BNP Paribas Bank Polska ws. Sprzeday Premiowej iKonto
BNP Paribas z TabletemSzanowni Pastwo,

sprzeda premiowa iKonta BNP Paribas z tabletem spotkaa si z bardzo duym
zainteresowaniem, ktre przeroso nasze oczekiwania. Dla czci Klientw zapis dotyczcy oferty
limitowanej w regulaminie by moe nie by wystarczajco precyzyjny, za co przepraszamy.
Zarzd Banku podj decyzj o zniesieniu limitu przyznawanych nagrd. Oznacza to, e wszyscy
uczestnicy sprzeday premiowej, ktrzy spenili jej warunki, otrzymaj tablet.

Zapewniamy, e pierwotne zaoenia sprzeday premiowej nie wynikay ze zej woli czy intencji
Banku. Zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie powtrzya si w przyszoci. Liczymy, e zalety
iKonta oraz decyzja o rozszerzeniu puli nagrd, speni oczekiwania Klientw i pozwol na budow
trwaej relacji z Bankiem.


Z powaaniem,Frederic Amoudru
Prezes Zarzdu BNP Paribas Banku Polska